Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Sdělení č. r1/c70/2000 Sb.Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 173/2000 Sb. a vyhlášce č. 223/2000 Sb.

Částka 70/2000
Platnost od 01.08.2000
Účinnost od 01.08.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

SDĚLENÍ

Ministerstva vnitra

o opravě tiskových chyb

1. ve vyhlášce Ministerstva financí č. 173/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb.,

2. ve vyhlášce Ministerstva financí č. 223/2000 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 183/1996 Sb., o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

1. V čl. I bodu 56 v příloze č. 33 KOEFICIENTY PRODEJNOSTI - Kpx) v tabulce u okresu Pelhřimov ve sloupci Byty mají místo čísel "1,091, 0,599, 0,850, 0,544, 0,544" správně být čísla "0,558, 0,412, 0,405, 0,390, 0,395" a u okresu Klatovy ve sloupci Byty má místo čísla "1,552" správně být číslo "0,552".

2. V čl. I chybějící návětí bodu 3 zní:

"3. Příloha č. 1 zní:".

Přesunout nahoru