Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o18/c29/2000 Sb.18. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 29/2000
Platnost od 12.04.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

18

Ministerstvo práce a sociálních věcí

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 3. 2000 do 31. 3. 2000 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Vyšší kolektivní smlouva na rok 2000 (ze dne 16. 12. 1999 na období od 1. 2. 2000 do 31. 1. 2001) uzavřená

mezi

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy

a

Sdružením učňovských zařízení resortu zemědělství České republiky.

2. Vyšší kolektivní smlouva na rok 2000 (ze dne 5. 1. 2000 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) uzavřená

mezi

Českomoravským svazem zemědělských podnikatelů

a

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy.

3. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2000 (uzavřená rozhodnutím rozhodce dne 24. 2. 2000 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) uzavřená

mezi

Odvětvovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v České republice

a

Svazem vodního hospodářství.

4. Kolektivní smlouva vyššího stupně pro odvětví dřevařského a spotřebního průmyslu na rok 2000 - Hlava II. (uzavřená dne 15. 3. 2000 na období od 1. 4. 2000 do 31. 12. 2000 - dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně pro odvětví dřevařského a spotřebního průmyslu na období od 1. 4. 1999 do 31. 12. 2000 ve znění dodatku č. 1 ze dne 24. 8. 1999) uzavřená

mezi

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství

a

Svazem zaměstnavatelů dřevozpracujícího průmyslu.

5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 1999 - 2001 (ve znění dodatku č. 1 ze dne 1. 4. 1999) dodatek č. 2 (ze dne 14. 3. 2000 na období od 1. 4. 2000 do 31. 3. 2001) uzavřená

mezi

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy

a

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v České republice.

6. Dodatek č. 3 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené dne 12. 12. 1997, ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 1. 1999 a dodatku č. 2 ze dne 22. 6. 1999 (uzavřený dne 7. 3. 2000 s účinností od 1. 3. 2000)

mezi

Odborovým svazem energetiků, Českým odborovým svazem severozápadních energetiků

a

Českým svazem zaměstnavatelů v energetice.

Přesunout nahoru