Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o13/c18/2000 Sb.13. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 18/2000
Platnost od 15.03.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

13

Ministerstvo práce a sociálních věcí

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 2. 2000 do 29. 2. 2000 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2000 - část II. - Mzdová oblast (uzavřená dne 28. 1. 2000 na období od 1. 2. 2000 do 31. 3. 2001 - dodatek č. 3 k odvětvové kolektivní smlouvě vyššího stupně na období od 1. 4. 1998 do 31. 3. 1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 1999 a dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 1999) uzavřená

mezi

Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

a

Českým svazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku.

2. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2000 - část III. - Sociální oblast, fond kulturních a sociálních potřeb, sociální fond (uzavřená dne 28. 1. 2000 na období od 1. 2. 2000 do 31. 3. 2001 - dodatek č. 4 k odvětvové kolektivní smlouvě vyššího stupně na období od 1. 4. 1998 do 31. 3. 1999 ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 3. 1999, dodatku č. 2 ze dne 31. 3. 1999 a dodatku č. 3 ze dne 28. 1. 2000) uzavřená

mezi

Odborovým svazem zaměstnanců poštovních, telekomunikačních a novinových služeb

a

Českým svazem zaměstnavatelů pošt, telekomunikací a distribuce tisku.

3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2000 (ze dne 14. 1. 2000 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) uzavřená

mezi

Odvětvovým svazem hutnictví železa zastupujícím příslušné zaměstnavatele

a

Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace OS KOVO a zaměstnance příslušných zaměstnavatelů.

4. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2000 (ze dne 22. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) uzavřená

mezi

Českomoravskou elektrotechnickou asociací zastupující příslušné zaměstnavatele

a

Odborovým svazem KOVO zastupujícím základní organizace OS KOVO a zaměstnance příslušných zaměstnavatelů.

5. Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2000 - 2001 (ze dne 8. 2. 2000 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001) uzavřená

mezi

Odborovým svazem pracovníků zemědělství a výživy Čech a Moravy

a

Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Přesunout nahoru