Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Opatření č. o59/c144/2000 Sb.Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

Částka 144/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

59

OPATŘENÍ

Ministerstva financí

ze dne 19. prosince 2000, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

Ministerstvo financí stanoví podle § 105 odst. 5 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 113/1997 Sb.:


Článek 1

Při uvádění údajů do odstavce 33 Jednotné celní deklarace1) (dále jen "Deklarace") se místo textu uvedeného pod bodem 89 přílohy č. 16 k vyhlášce č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb., použije text, který v četně odkazů pod čarou zní:

"(89) Podléhá-li při dovozu a při ukončování režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo dočasného použití zpětným vývozem deklarované zboží

a) prozatímnímu antidumpingovému clu,9)

b) konečnému antidumpingovému clu,10)

c) prozatímnímu vyrovnávacímu clu,11)

d) konečnému vyrovnávacímu clu,12)

e) odvetnému clu,13)

f) jednostrannému sazebnímu opatření poskytujícímu snížení dovozního cla u některého zboží,14)

g) sazebnímu opatření vyplývajícímu z jiných právních předpisů než z celního sazebníku vydaného nařízením vlády,15)

h) vyhlášenému embargu,16)

i) dodatečnému clu,16a) nebo

j) obchodně-politickému opatření,17)

uvádí deklarant do čtvrté části tohoto odstavce kód stanovený právním úkonem, jímž bylo některé z uvedených cel nebo opatření uloženo.

8) Mezinárodní úmluva o Harmonizovaném systému popisu a číselného označování zboží (Brusel, 14. 6. 1983) a Protokol o její změně (Brusel, 29. 6. 1986) - vyhláška ministra zahraničních věcí č. 160/1988 Sb.

9) § 19 zákona č. 152/1997 Sb., na ochranu před dovozem dumpingových výrobků a o změně a doplnění některých zákonů.

10) § 25 zákona č. 152/1997 Sb.

11) Článek 17 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.
§ 54 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb.

12) Článek 19 Dohody o subvencích a vyrovnávacích opatřeních - sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 191/1995 Sb.
§ 54 odst. 3 zákona č. 13/1993 Sb.

13) § 54 odst. 4 zákona č. 13/1993 Sb.

14) § 57 odst. 1 písm. g) zákona č. 13/1993 Sb.

15) § 57 odst. 1 písm. h) zákona č. 13/1993 Sb.

16) Vyhláška č. 486/1991 Sb., o omezení obchodování s Iráckou republikou.
Zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi.

16a) § 4 nařízení vlády č. 39/1999 Sb., kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

17) § 2 písm. r) zákona č. 13/1993 Sb.".

Článek 3

Při uvádění údajů do odstavce 33 Jednotné celní deklarace1) se při dovozu zboží uvedeného v příloze č. 2 k tomuto opatření uvede do čtvrté části zleva tohoto odstavce:

a) kód "3801", je-li zboží geneticky modifikováno ve smyslu zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty,

b) kód "4001", je-li zboží předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění,

c) kód "4002", není-li zboží předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění.


Článek 4

Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:
doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.


Příloha č. 1 k opatření č. 59/2000 Sb.

Část A

Nové doplňkové kódy

Výrobky živočišného původu, jinde neuvedené ani nezahrnuté

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
0511 99 90 10 UNS Embrya hovězího dobytka
1051199 90 90 UNS Ostatní

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
0808 20 50 21 UNS Od 1.4. do 30.4.
0808 20 50 22 UNS Od 1.5. do 30.6.
0808 20 50 23 UNS Od 1.7. do 15.7.

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny; sláma a pícniny

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
1211 90 99 11 UNS Maková sláma (makovina)
1211 90 99 12 UNS Koka listy
1211 90 99 19 UNS Konopí
1211 90 99 90 UNS Ostatní

Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
1302 19 98 11 UNS Koncentrát z tobolek a slámy máku
1302 19 98 12 UNS Pryskyřice z konopí
1302 19 98 90 UNS Ostatní

Cukr a cukrovinky

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
1702 30 99 10 UNS Glukózový sirup s obsahem glukózy v sušině 90% hmotnostních nebo větším
1702 30 99 20 UNS Glukózový sirup s obsahem glukózy v sušině menším než 90% hmotnostních

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
2707 10 90 10 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových pal v a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 10 90 20 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 10 90 90 UNS Ostatní
2707 20 90 10 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových pal v a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 20 90 20 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 20 90 90 UNS Ostatní
2707 30 90 10 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových pal v a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 30 90 20 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 30 90 90 UNS Ostatní
2707 40 00 10 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 40 00 20 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 40 00 90 UNS Ostatní
2707 50 90 10 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 50 90 20 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 50 90 90 UNS Ostatní
2707 99 19 10 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 99 19 20 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 99 19 90 UNS Ostatní
2707 99 99 10 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 99 99 20 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2707 99 99 90 UNS Ostatní
2710 00 21 10 TNN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 00 21 20 TNN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 00 21 90 TNN Ostatní
2710 00 25 10 TNN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 00 25 20 TNN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 00 25 90 TNN Ostatní
2710 00 27 10 TNN S oktanovým číslem nižším než 95 bez funkčních přísad
2710 00 27 20 TNN S oktanovým číslem nižším než 95 s funkční přísadou proti zatloukání ventilů zážehových motorů (ČSN EN 228 - 65 65505, Změna Z 1)
2710 00 39 10 TNN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 00 39 20 TNN Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2710 00 39 90 TNN Ostatní
2710 00 96 10 TNN Transformátorové oleje
2710 00 96 20 TNN Ostatní elektroizolační oleje

Organické chemikálie

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
2909 19 00 91 UNS Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv
určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorů
2909 19 00 99 UNS Ostatní
2918 19 99 10 UNS Chlorbenzilat
2918 19 99 90 UNS Ostatní
2918 90 90 10 UNS 2,4,5-T
2918 90 90 90 UNS Ostatní
2933 90 95 41 UNS Maleinhydrazid

Albuminoidní látky; modifikované škroby; klihy; enzymy

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
3505 10 50 10 UNS Modifikované škroby E 1410 - fosfát škrobu
3505 10 50 20 UNS Modifikované škroby E 1412 - zesítěný fosfát škrobu
3505 10 50 90 UNS Ostatní

Část B

Doplňkové kódy s novým textem a původním označením

Nerostná paliva, minerální oleje a produkty jejich destilace; živičné látky; minerální vosky

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
2710 00 59 91 TNN Střední oleje jiné než petroleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů, oleje formové (uvolňovací), oleje k antikorozní ochraně a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad
2710 00 66 91 TNN Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad
2710 00 67 91 TNN Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad
2710 00 68 91 TNN Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky MPO č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísad

Dřevo a dřevěné výrobky; dřevěné uhlí

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
4403 99 50 10 MTQ Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové

Část C

Zrušené doplňkové kódy

Jedlé ovoce a ořechy; kůra citrusových plodů nebo melounů

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
0808 20 50 20 UNS Od 1.4. do 15.7.

Olejnatá semena a olejnaté plody; různá zrna, semena a plody; průmyslové nebo léčivé rostliny;sláma a pícniny

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
1211 90 95 11 UNS Maková sláma (makovina)
1211 90 95 12 UNS Koka listy
1211 90 95 19 UNS Konopí
1211 90 95 90 UNS Ostatní

Šelak; gumy, pryskyřice a jiné rostlinné šťávy a výtažky

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
1302 19 99 11 UNS Koncentrát z tobolek a slámy máku
1302 19 99 12 UNS Pryskyřice z konopí
1302 19 99 90 UNS Ostatní

Organické chemikálie

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
2904 20 00 11 UNS Nitrofen
2909 19 00 90 UNS Ostatní

Elektrické stroje, přístroje a zařízení a jejich části a součásti; přístroje pro záznam a reprodukci zvuku, přístroje pro záznam a reprodukci televizního obrazu a zvuku, části a součásti a příslušenství k těmto přístrojům

Kód celního sazebníku Dopl. kód MJ Popis zboží
1 2 3 4
8539 39 00 10 NAR Ostatní výbojky jiné než rtuťové, sodíkové, ultrafialové nebo infračervené
8539 39 00 90 NAR Ostatní

Příloha č. 2 k opatření č. 59/2000 Sb.

Seznam zboží s příslušným kódem uvedeným v Článku 3 tohoto opatření

Položka celního sazebníkuKódPopis kódu
01013801Zboží je geneticky modifikováno ve smyslu zákona č. 153/2000 Sb.,
o nakládání s geneticky modifikovanými organizmy a produkty.
0102
0103
0104
0105
0106
0701 10 00
0712 90 11
0713 10 10
0713 33 10
0713 90 10
1001 90 10
1001 90 91
1003 00 10
1005 10 11
1005 10 13
1005 10 15
1005 10 19
1006 10 10
1007 00 10
1201 00 10
1202 10 10
1204 001 0
1205 00 10
1206 00 10
1207 40 10
1207 50 10
1207 91 10
1209
2309
3002
29014001Zboží je předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona
č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění.
2902
3824 90 95 12
29014002Zboží není předmětem spotřební daně podle § 19 odst. 4 zákona
č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, v platném znění.
2902
3824 90 9512

Poznámky pod čarou

1) § 32 vyhlášky č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 124/1999 Sb.

Přesunout nahoru