Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Oznámení č. o10/c12/2000 Sb.10. Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Částka 12/2000
Platnost od 23.02.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

OPATŘENÍ ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ

10

Ministerstvo práce a sociálních věcí

oznamuje, že v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, v platném znění, byly u něj uloženy od 1. 1. 2000 do 31. 1. 2000 tyto kolektivní smlouvy vyššího stupně:

1. Dodatek č. 5 (ze dne 22. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na léta 1996 - 2000 (ze dne 21. 12. 1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 1. 1997, dodatku č. 2 ze dne 6. 5. 1998, dodatku č. 3 ze dne 10. 12. 1998 a dodatku č. 4 ze dne 8. 2. 1999) uzavřený

mezi

Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

a

Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

2. Dodatek č. 6 (ze dne 30. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na léta 1996 - 2000 (ze dne 21. 12. 1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 8. 1. 1997, dodatku č. 2 ze dne 6. 5. 1998, dodatku č. 3 ze dne 10. 12. 1998, dodatku č. 4 ze dne 8. 2. 1999 a dodatku č. 5 ze dne 22. 12. 1999) uzavřený

mezi

Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

a

Asociací sklářského a keramického průmyslu ČR.

3. Dodatek č. 5 (ze dne 28. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na léta 1996 - 2000 (ze dne 29. 12. 1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 2. 12. 1996, dodatku č. 2 ze dne 26. 11. 1997, dodatku č. 3 ze dne 27. 2. 1998 a dodatku č. 4 ze dne 13. 11. 1998) uzavřený

mezi

Odborovým svazem zaměstnanců sklářského, keramického, bižuterního průmyslu a porcelánu

a

Svazem výrobců bižuterie.

4. Dodatek č. 3 (ze dne 13. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 31. 3. 2000) k vyšší kolektivní smlouvě uzavřené na léta 1998 - 1999 (ze dne 31. 3. 1998, ve znění dodatku č. 1 ze dne 10. 12. 1998 a dodatku č. 2 ze dne 21. 1. 1999) uzavřený

mezi

Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (sekce MHD a VSD)

a

Svazem zaměstnavatelů a podnikatelů v dopravě ČR, Sdružením dopravních podniků ČR.

5. Dodatek č. 4 (ze dne 30. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 30. 6. 2000) ke kolektivní smlouvě vyššího stupně uzavřené na léta 1997 - 1999 (ze dne 30. 6. 1997, ve znění dodatku č. 1 ze dne 31. 12. 1998, dodatku č. 2 ze dne 30. 6. 1999 a dodatku č. 3 ze dne 30. 6. 1999) uzavřený

mezi

Odborovým svazem pracovníků obchodu

a

Svazem obchodu ČR.

6. Dodatek č. 4 (ze dne 20. 12. 1999 na rok 2000) kolektivní smlouvy vyššího stupně uzavřené na léta 1996 - 1999 (ze dne 18. 12. 1995, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17. 12. 1996, dodatku č. 2 ze dne 21. 1. 1998 a dodatku č. 3 ze dne 13. 11. 1998)

mezi

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (sekce PPC)

a

Svazem průmyslu papíru a celulózy.

7. Kolektivní smlouva vyššího stupně (ze dne 22. 12. 1999 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2001) uzavřená

mezi

Odborovým svazem KOVO

a

Unií zaměstnavatelských svazů zastupující příslušné zaměstnavatele Sdružení učňovských zařízení.

8. Odvětvová kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2000 - hlava II. - Mzdy (uzavřená dne 11. 1. 2000 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000 - dodatek k odvětvové kolektivní smlouvě vyššího stupně na rok 1998 ve znění dodatku ze dne 24. 2. 1999) uzavřená

mezi

Odborovým svazem pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR (sekce VH a ŽP)

a

Svazem vodního hospodářství.

9. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2000 (ze dne 20. 1. 2000 na období od 1. 1. 2000 do 31. 12. 2000) uzavřená

mezi

Odborovým svazem pracovníků textilního, oděvního a kožedělného průmyslu Čech a Moravy

a

Asociací textilního - oděvního - kožedělného průmyslu.

Přesunout nahoru