Přejít na PLUS

Odkaz na opatření č. o1/c1/2000 Sb.1. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-c1-o1
Čísloč. o1/c1/2000 Sb.
Název1. Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-c1-o1">
Opatření č. o1/c1/2000 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Opatření č. o1/c1/2000 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-c1-o1]Opatření č. o1/c1/2000 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Opatření č. o1/c1/2000 Sb.Odkaz v Texy

"Opatření č. o1/c1/2000 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-c1-o1]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Opatření č. o1/c1/2000 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-c1-o1 Opatření č. o1/c1/2000 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Opatření č. o1/c1/2000 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Opatření č. o1/c1/2000 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 21. 8. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-c1-o1


Zpět na předpis