Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 93/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Částka 30/2000
Platnost od 20.04.2000
Účinnost od 01.09.2000
Zrušeno k 01.02.2020 (18/2020 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

Čl. I (Čl. 1 - Čl. 3)

93

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 30. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta:


Čl. I

Vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, se mění takto:

1. V § 1 písm. h) se slovo "jáhly" nahrazuje slovem "jáhlami".

2. V § 1 písm. l) se slova "a určené ke zvláštnímu užití" zrušují.

3. V § 3 odst. 1 se slova "a rýže" zrušují.

4. V § 3 odst. 3 se slovo "druh" nahrazuje slovem "rod".

5. V § 6 písmeno a) zní:

"a) těstovinami potraviny vyrobené tvarováním nekynutého a chemicky nekypřeného těsta připraveného zejména z mlýnských obilných výrobků nebo jejich směsí,".

6. V § 6 písm. d) se slova "čerstvých nebo sušených" zrušují.

7. V § 6 písmeno e) zní:

"e) těstovinami bezvaječnými těstoviny vyrobené bez přídavku vajec,".

8. V § 11 písm. b) se za slova "nejméně 400 g" a za slova "s výjimkou krájeného" vkládá čárka.

9. V § 11 písmeno e) zní:

"e) trvanlivým pečivem výrobky vyrobené zejména z mouky, popřípadě dalších surovin, přídatných látek a látek určených k aromatizaci, s obsahem vody nejvýše 10 %, s výjimkou perníků, preclíků a trvanlivých tyčinek s obsahem vody nejvýše 16 %; popřípadě plněné různými náplněmi, máčené, potahované nebo povrchově upravené,".

10. V § 13 písm. d) se slova "z celkového" nahrazují slovy "vztaženo na celkové".

11. V § 13 písm. e) se slova "z celkového" nahrazují slovy "vztaženo na celkové".

12. V § 15 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 2.

13. V § 16 písm. a) se slova "po tepelné úpravě" zrušují.

14. V § 16 písm. f) se slova "s 33 % obsahem mléčného tuku nebo vyšlehaná trvanlivá smetana ke šlehání s nejméně 28 % obsahem mléčného tuku" zrušují.

15. V § 16 písm. h) se za slovo "sušině" vkládá slovo "náplně".

16. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 333/1997 Sb.

Členění na skupiny a podskupiny

DruhSkupinaPodskupina
mlýnské obilné výrobkymoukahladká mouka
polohrubá mouka
hrubá mouka
celozrnná mouka
krupicehrubá pšeničná krupice
kukuřičná krupice
jemná pšeničná krupice
vločky
trhanka
kroupyperličky
lámanka
malé kroupy
ostatní kroupy
jáhly
pohanka
klíčky
obiloviny pro přímou spotřebu
směsi z obilovinmüsli
sypká směs
dlouhozrnná rýžepololoupaná rýže
střednězrnná rýželoupaná rýže
kulatozrnná rýženeloupaná rýže
parboiled rýže“.

17. V příloze č. 2 odstavci "Mouky" pododstavci "Fyzikální a chemické požadavky" věta třetí zní: "Mouky nesmějí být chemicky běleny".

Věta čtvrtá se zrušuje.

18. V příloze č. 2 tabulka 1 zní:

„Tabulka č. 1

Podskupina Granulace*1 (velikost ok/propad) (μm/%) Minerální látky (popel)*2 % hmot. v sušině) nejvýše
Mouky hladké z toho:
pšeničná světlá 257/nejméně 96 - 162/nejméně 75 0,60
pšeničná polosvětlá 257/nejméně 96 - 162/nejméně 75 0,75
pšeničná chlebová 257/nejméně 96 - 162/nejméně 75 1,15
žitná světlá (vyrážková) - 0,65
žitná tmavá (chlebová) - 1,10
Mouky polohrubé 366/nejméně 96 - 162/nejvýše 75 0,50
Mouky hrubé 485/nejméně 96 - 162/nejvýše 15 0,50
Mouky celozrnné pšeničné 2800/nejméně 96 1,90

*1 granulace velikost podílu částic, které propadají sítem o stanovené velikosti ok

*2 minerální látky (popel) nespalitelné látky, které zůstanou po spálení vzorku za stanovených podmínek".

19. V příloze č. 2 tabulka 3 zní:

"Tabulka 3

Krupice

Druh Minerální látky (popel) (% hmotnosti v sušině) nejvýše Vlhkost (% hmotnosti) nejvýše Granulace(μm /%) (velikost ok/propad)
Krupice pšeničná hrubá 0,50 15,0 853/nejméně 96 - 446/nejvýše 15
Krupice pšeničná jemná 0,50 15,0 485/nejméně 96 - 257/nejvýše 15
Krupice jemná pšeničná dehydrovaná 0,50 12,0 485/nejméně 96 - 257/nejvýše 15
Krupice kukuřičná 0,90 15,0 -“.

20. V příloze č. 2 tabulce 4 řádku "ovesné drcené" se hodnota "0,5" zrušuje.

21. V příloze č. 2 tabulce 5 se za slova "Minerální látky" vkládá slovo "(popel)".

22. V příloze č. 2 tabulce 8 se v nadpisu sloupce "Minerální nečistoty" doplňuje odkaz "*4" a řádek "ostatní" se zrušuje.

23. V příloze č. 2 tabulce 9 řádek "Chuť" se za slovo "pohanka" doplňuje slovo "loupaná".

24. V příloze č. 2 tabulce 10 se slovo "dehydrované" nahrazuje slovy "tepelně stabilizované".

25. V příloze č. 2 tabulce 11 se za slova "Minerální nečistoty" doplňuje odkaz "*4".

26. V příloze č. 2 tabulka 13 zní:

"Tabulka 13

Fyzikální a chemické požadavky

Směsi pro užití Vlhkost v % nejvýše Popel v % nejvýše
na chlebové výrobky 14,0 4,0
na pšeničné pečivo běžné 14,0 3,0
na pšeničné pečivo jemné 14,0 2,5
na šlehané nebo třené hmoty 11,0 2,5
na přípravu trvanlivého pečiva vč. perníků 11,0 2,5
na přípravu knedlíků 15,0 3,0
na přípravu smažených výrobků 14,0 3,0
na přípravu obilné kaše 15,0 -
na přípravu moučníků bez cukru 15,0 - “.

27. V příloze č. 6 tabulce 1 se v řádku "Vzhled a tvar" slova "nebo druhů" zrušují a v řádku "Barva" a v řádku "Vůně a chuť" se slova "nebo potravním doplňkům" zrušují.

28. V příloze č. 6 tabulka 2 zní:

"Tabulka 2

Fyzikální a chemické požadavky

 těstoviny nejméně nejvýše
Vlhkost - sušené-13 %
 - nesušené 20 % 30 %
 - zmrazené 20 % 38 %
 - balené vakuově či v inertní atmosféře 20 % 38 % “.

29. V příloze č. 8 tabulka zní:

"Členění na druhy a skupiny

Druh Skupina
Chléb pšeničný
žitný
žitno pšeničný
pšenično žitný
celozrnný
vícezrnný
speciální
Běžné pečivo pšeničné
žitné
žitno pšeničné
pšenično žitné
celozrnné
vícezrnné
speciální
Jemné pečivo
Trvanlivé pečivo sušenky
ze šlehaných hmot
oplatky
perníky
suchary
preclíky
trvanlivé tyčinky
knäckebrot
crackerové pečivo
extrudované výrobky
pufované výrobky
macesy
piškoty“.

30. V příloze č. 10 tabulka zní:

"Přípustné záporné hmotnostní odchylky

Chléb nebalený nejvýše - 6 %
Chléb balený nejvýše - 5 %
Běžné pečivo o hmotnosti do 300 gnejvýše - 7 %
 nad 300 gnejvýše - 6 %
Jemné pečivo o hmotnosti do 150 gnejvýše - 7 %
 nad 150 gnejvýše - 6 %
Trvanlivé pečivo o hmotnostido 50 gnejvýše - 11 %
 51 - 100 gnejvýše - 9 %
 101 - 250 gnejvýše - 7 %
 251 - 500 gnejvýše - 5 %
 nad 500 gnejvýše - 3 %“.

31. V příloze č. 13 tabulka zní:

"Přípustné záporné hmotnostní odchylky

Výrobky o hmotnostido 150 g nejvýše - 8 %
 nad 150 gnejvýše - 7 %“.

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

*1 gr) nespalitelné látky, které zůstanou po spálení vzorku za stanovených podmínek ".

) *1 granulace velikost podílu částic, které propadají sítem o stanovené velikosti ok

*2 m) nespalitelné látky, které zůstanou po spálení vzorku za stanovených podmínek“.

Přesunout nahoru