Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 91/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny

Částka 30/2000
Platnost od 20.04.2000
Účinnost od 01.09.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

91

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 30. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, (dále jen "zákon") pro čaj, kávu a kávoviny:


Čl. I

Vyhláška č. 330/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro čaj, kávu a kávoviny, se mění takto:

1. V § 1 písm. h) se slova "(aromatizovaným)" a "pravý" zrušují.

2. V § 1 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

"j) aromatizovaným čajem čaj, který obsahuje látky určené k aromatizaci,".

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena k) a l).

3. V § 3 odstavec 2 zní:

"(2) Čaj bylinný a ovocný se označuje názvem druhu a podskupiny.".

4. V § 3 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

"(3) Výrobky z čaje názvem skupiny a podskupiny.".

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5.

5. V § 3 odst. 4 písmeno a) zní:

"a) u ovocných čajů, bylinných čajů a výrobků z čaje ovocného nebo bylinného upozornění na obsah kofeinu, pokud jej obsahují,".

6. § 6 se zrušuje.

7. Nadpis oddílu 2 zní: "KÁVA"

8. V § 7 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

"e) kávovým extraktem bez kofeinu produkt, který obsahuje nejvýše 0,3 % kofeinu v sušině,".

Dosavadní písmena e) až g) se označují jako písmena f) až h) a dosavadní písmena h) až s) se zrušují.

9. V § 7 písm. f) se slova "neobsahuje méně než" nahrazují slovy "obsahuje nejméně".

10. V § 7 písm. g) se slova "ne více než" nahrazují slovem "nejvýše" a slova "ne méně než" se nahrazují slovem "nejméně".

11. V § 7 písm. h) se slova "ne více než" nahrazují slovem "nejvýše" a slova "ne méně než" se nahrazují slovem "nejméně".

12. V § 7 se doplňuje písmeno i), které zní:

"i) příměsí pražené kávy zrnkové jsou kávová zrna přepražená, černá nebo světlá, která se po rozlomení vyznačují jinou vůní než kávovou.".

13. V § 9 odst. 1 písmena a) a b) znějí:

"a) název druhu a podskupiny,

b) v blízkosti názvu výrobku slova "bez kofeinu", pokud obsah kofeinu v sušině výrobků na bázi kávy nepřesáhne 0,3 % u kávového extraktu a 0,1 % u kávy pražené,".

14. V § 9 odst. 1 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).

15. V § 9 odst. 1 písm. d) se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:

"e) "aromatizováno" v případě, že káva byla aromatizována.".

16. Za § 10 se vkládá nový oddíl 3, který zní:

"ODDÍL 3

KÁVOVINY A JEJICH SMĚSI

§ 10a

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a) kávovinami výrobky získané pražením různých částí rostlin bohatých na polysacharidy,

b) praženou čekankou výrobek získaný z kořenů čekanky obecné (Cichorium intybus L.), které nebyly použity ve formě "witloof" (salátové čekanky), dostatečně čistý, suchý, pražený s přídavkem nebo bez přídavku malých množství potravinářských olejů nebo tuků, přírodních sladidel a melasy; může obsahovat stopy nerozpustných látek, které nepochází z cikorky,

c) obilnou kávovinou produkt vyrobený z praženého ječmene, žita nebo pšenice,

d) sladovou kávovinou produkt vyrobený ze sladovaného a praženého ječmene, žita nebo pšenice,

e) fíkovou kávovinou produkt vyrobený z fíkových plodů,

f) směsí kávovin směs z kávovin a dalších surovin, včetně pražené mleté kávy,

g) kávovinovým extraktem produkt získaný extrakcí kávovin za použití vody jako extrakčního prostředí, s vyloučením všech postupů hydrolýzy, zahrnující přídavek kyseliny nebo zásady,

h) sušeným cikorkovým extraktem nebo rozpustnou cikorkou nebo instantní cikorkou cikorkový extrakt v prášku, granulovaný, ve vločkách, kostkách nebo v jiné pevné formě, u něhož obsah sušiny na bázi cikorky je nejméně 95 % hmotnosti; výrobek nesmí obsahovat jinou složku než složky odvozené z extrakce. Látky, které nepocházejí z cikorky, nesmí přesáhnout 1 % hmotnosti,

i) pastou cikorkového extraktu cikorkový extrakt v pastovité formě, u něhož sušina na bázi cikorky je nejvýše 85 % a nejméně 70 % hmotnosti; výrobek smí obsahovat jen složky odvozené z extrakce. Látky, které nepocházejí z cikorky, nesmí přesáhnout 1 % hmotnosti,

j) kapalným cikorkovým extraktem cikorkový extrakt v kapalné formě, u něhož sušina na bázi cikorky je nejvýše 55 % a nejméně 25 % hmotnosti; výrobek smí obsahovat jen složky odvozené z extrakce. Cukry může obsahovat jen v množství nepřesahujícím 35 % hmotnosti,

k) instantní směsí kávovin produkt získaný buď smícháním jednotlivých extraktů nebo společnou extrakcí směsi kávovin, případně ve směsi s kávou,

l) instantním kávovinovým výrobkem produkt obsahující kávovinový extrakt a jiné složky, určený k přípravě nápojů rozpuštěním ve vodě.

§ 10b

Členění na druhy, skupiny a podskupiny

Členění na druhy, skupiny a podskupiny je uvedeno v příloze č. 8.

§ 10c

Označování

(1) Kromě údajů uvedených v zákoně a ve zvláštním právním předpise1) se dále uvede

a) hmotnostní procento obsahu kávy nebo kávového extraktu u kávovin ve směsi s kávou a u kávovinových extraktů,

b) "praženo s cukrem", pokud je extrakt ze suroviny pražené s cukrem,

c) "s cukrem" nebo "s přídavkem cukru", byl-li cukr přidán k surovině po pražení.

(2) Přípustné záporné hmotnostní odchylky jsou uvedeny v příloze č. 7.

§ 10d

Požadavky na jakost

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky jsou uvedeny v příloze č. 9.".

17. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Členění druhu na skupiny a podskupiny

druhskupinapodskupina
čaj pravýzelený
polofermentovaný
černý
aromatizovaný “.
bylinný čaj 
ovocný čaj 
výrobky z čaje   čajový extrakt instantní čaj  

18. V příloze č. 2 části A) "Části rostlin, které lze použít bez omezení" se bod 27 zrušuje.

Dosavadní bod 28 se označuje jako bod 27.

19. V příloze č. 2 části B) "Části rostlin, které lze použít do výše 30 % hmotnosti" se body 1, 21, 25 a 31 zrušují.

Dosavadní body 2 až 42 se označují jako body 1 až 38.

20. V příloze č. 2 část C) zní:

„Části rostlin, které lze použít do výše 5 % hmotnosti

1. Harphagophytum procumbens (BURCHELI) DC.kořen
2.Andělíka lékařskáArchangelica officinalis HOFFM.kořen, plod
3.Badyáník pravýIllicium verum HOOKplod
4.BazalkaOcimum basilicum L.nať
5.Bedrník většíPimpinella major (L.) HUDS.kořen
6.Benedikt lékařskýConicus benediktus L.nať
7.BlahoviěníkEucalyptus sp.list
8.BorovicePinus sp.jehlice, vrcholky, větve
9.Borovice klečPinus mugo ssp. pumilio (HAENKE) FRANCOjehlice, vrcholky, větve
10.BrusinkaVaccinium vitis idaea L.list
11.CelerApium graveolens L.plod
12.ColaCola acuminata (Beauv.) Schott et End. a C. nitida (Vent.) Schott et E.semeno
13.Cípek objímavýRuscus aculeatus L.nať
14.Divizna sápovitáVerbascum phlomoides L.květ
15.Divizna velkokvětáVerbascum densiflorum BERTOL.květ
16.Dub letníQuerrcus robur L.kůra
17.Dub zimníQuerrcus petraea (MATTUSCH.) LIEBL.kůra
18.Galgán lékařskýAlpinia officinarum HANCEkořen
19.Hadí kořen většíBistorta major S. F GRAYkořen
20.HořecGentiana sp.kořen
21.Chaluha bublinatáFuccus vesiculosus L.stélka
22.ChrpaCentaurea cyanus (L.) MILLERkvět
23.Jablečník obecnýMarrubium vulgare L.nať
24.Jalovec obecnýJuniperus communis L.dřevo, plod
25.JehliceOnonis sp.kořen
26.Jetel červenýTrifolium pratense L.květ
27.Jetel bílýTrifolium repens L.květ
28.Jitrocel indickýPlantago ovata FORSK.semeno
29.Jitrocel kopinatýPlantago repens L.list, nať
30.JmelíViscum sp.nať
31.Kardamon léčivýEletaria cardamomum (L.) WHITE et MASONplod, semeno
32.Komonice lékařskáMelilotus officinalis (L.) PALLASnať
33.KosatecIris germanica L, I. pallida Lam, florentina L.kořen
34.Kramerie trojmužnáKrameria triandra RUIZ et PAVkořen
35.Kuklík městskýGeum urbanum L.kořen
36.KukuřiceZea mays L.blizna
37.KurkumaCurcuma sp.kořen
38.Lékořice lysáGlycyrrhiza glabra L.kořen
39.Levandule lékařskáLavandula angustifolia MILLERkvět
40.Libeček lékařskýLevisticum officinale KOCHkořen
41.Líska obecnáCorylus avellana L.list
42.LopuchArctium sp.kořen
43.Marsdenie kondurangováMarschenia condurango REICHB.kůra
44.Mořinka vonnáGalium odoratum (L.) SCOPnať
45.Mochna husíPotentilla anserina L.nať
46.Mochna nátržníkPotentilla erecta(L.) RÄUSCHELkořen
47.MučenkaPassiflora sp.nať
48.Muškátovník vonnýMyristica fragrans HOUTplod, semeno, oplodí
49.Mydlice lékařskáSaponaria officinalis L.kořen
50.MyrtovníkCommiphora sp.klejopryskyřice
51.OlivovníkOlea europaea L.list
52.Oman pravýInula helenium L.kořen
53.OřešákJuglans regia L.list
54.Ostropestřec mariánskýSilybum mariannum(L.) GAERTN.plod
55.Ostrožka polníConsolida regalis S. F. GRAYkvět
56.PelargoniePelargonium sp.list
57.Pelyněk ČernobýlArtemisia vulgaris L.nať
58.Pelyněk pravýArtemisia absinthiumnať
59.PetrželPetroselinum sativum Hoffm.plod
60.Petržel kadeřaváPetroselinum crispum (MILL.) NYM ex A. W. HILLkořen
61.PivoňkaPaeonia officinalis L.korunní lístek
62.Plicník lékařskýPulmonaria officinalis L.list, nať
63.Podběl obecnýTussilago farfara L.list
64.PohankaFagopyrum aesculentum Moench, tatricum (L.) Gaertn.nať, plod
65.PrhaArnica sp.květ, kořen
66.PrůtržníkHerniaria sp.nať
67.Prvosenka jarníPrimula veris L.kořen, květ
68.Prvosenka vyššíPrimula elatior (L.)Hillkořen, květ
69.Přeslička rolníEquisetum arvense L.nať
70.Pukléřka islandskáCetraria islandica (L.) ACHstélka
71.Puškvorec obecnýAcorus calamus L.kořen
72.Pýr plazivýElytrigia repens (L.) DESV.kořen
73.Rdesno blešníkPersicaria lapathifolia(L.)S. F GRAYnať
74.Rdesno peprníkPersicaria hydropiper(L.)SPACHnať
75.Rmenec sličnýCamaemelum nobile(L.) ALLkvět
76.RosnatkaDrosera sp.nať
77.Rozmarýna lékařskáRosmarinus officinalis L.list
78.Rozrazil lékařskýVeronica officinalis L.nať
79.Řebříček obecnýAchillea millefolium L.nať, květ
80.Řecký horský čajSideritis scardica Griseb.nať
81.ŘepíkAgrimonia sp.nať
82.ŘimbabaChrysanthemum parthenium(L.) BERNH.nať
83.SlunečniceHelianthus annuus L.jazykový květ
84.Smil písečnýHelichrysum arenarium L. MOENCHkvět
85.SmrkPicea sp.jehlice, vrcholky, větve
86.Srdečník obecnýLeonurus cardiac L.nať
87.SvětlíkEuphrasia sp.nať
88.Šalvěj lékařskáSalvia officinalis L.list, nať
89.TopolPopulus sp.pupen
90.Topolovka růžováAlcea rosea L. cv. nigrakvět
91.Toten lékařskýSanguisorba officinalis L.květ
92.Trnovník bílýRobinia pseudo-arabica L.květ
93.TrubkovecOrthosiphon sp.list
94.Třapatka nachováEchinacea angustifolia DCnať, kořen
95.TřezalkaHypericum sp.nať
96.Tužebník jilmovýFilipoendula uimaria(L.)MAXIMkvět, nať
97.TymiánThymus zygis L.nať
98.Vachta trojlistáMenyanthes trifoliata L.list
99.Vilín viržinskýHamamelis virginiana L.list
100.Violka trojbarevnáViola tricolor L.nať
101.Vítod senegaPolygala senega L.kořen
102.VrbaSalix sp.kůra
103.VrbovkaEpilobium sp.nať
104.Yzop lékařskýHyssopus officinalis L.nať
105.Zeměžluč hořkáCentarium erythraea RAFNnať “.

21. V příloze č. 2 části C) se text "Rostliny a jejich části, nejmenované v tomto seznamu, uvádí zvláštní předpis2). Mohou se použít v množství do 5 % hmotnosti," včetně poznámky pod čarou č. 2) zrušuje.

22. Příloha č. 5 zní:

"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Členění kávy na druhy, skupiny a podskupiny

druhskupinapodskupina
kávapraženázrnková mletá
extraktrozpustná nebo instantní pasta tekutá“.

23. Příloha č. 6 zní:

"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávy

Smyslové požadavky na jakost kávy

druh - skupina - podskupinavzhledbarvavůněchuť
pražená káva zrnkovápražená kávová zrna matná až s vyloučeným olejem na povrchu*)kávově hnědákávová 
pražená káva mletájednotně mletákávově hnědákávová 
kávový nálev  čistá kávová až výrazně ostrávelmi jemná až výrazně ostrá kávová, hořká, nakyslá
kávový extrakt (nálev)  čistá kávová až výrazně ostrá, karamelovávelmi jemná až výrazně ostrá kávová, hořká, nakyslá, karamelová

*) pražená káva zrnková může obsahovat max. 2,4 % příměsí

Fyzikální a chemické požadavky na jakost kávy

druh - skupina - podskupinaobsah kofeinu v sušině v %vodný extrakt v sušině % nejméněvlhkost v % nejvíce
Pražená kávanejméně 0,6225
pražená káva bez kofeinunejvíce 0,1195
kávový extrakt rozpustný, instantnínejméně 2,5-5
kávový extrakt rozpustný, instantní bez kofeinunejvíce 0,3-5“.

24. V příloze č. 7 v názvu tabulky se za slova "balení kávy" vkládají slova "a kávovin" a ve sloupci "Druh" se za slovo "kávoviny" doplňují slova "a jejich směsi".

25. Za přílohu č. 7 se doplňují přílohy č. 8 a 9, které znějí:

"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Členění kávovin na druhy, skupiny a podskupiny

druhskupinapodskupina
kávoviny   pražené instantní nebo rozpustné   jednodruhové směsi s kávou směsi s jinými složkami  

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 330/1997 Sb.

Smyslové, fyzikální a chemické požadavky na jakost kávovin

Smyslové požadavky na jakost kávovin

druh - skupina - podskupinavzhledbarvavůněchuť
kávovinazdravá, čistá, odpovídající použité suroviněhnědá až tmavě hnědá, popřípadě se světlejšími částicemi surovinykávovinová 
kávovinový nálevjiskrný nebo lehce zakalený kávovinová, částečně karamelová typická po suroviněkávovinová, částečně karamelová typická po surovině

Fyzikální a chemické požadavky na jakost kávovin

druh - skupina - podskupinavodný extrakt v sušině % nejméněvlhkost % nejvýšepopel v sušině % nejvýšeminerální příměsi (písek) % nejvýše
kávovinová směs461061
cikorková kávovina601063
obilná kávovina25572,5
fíková kávovina501852,5
kávovinový extrakt-6-- “.

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny vyrobené a uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat do 1. září 2001.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září 2000.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru