Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 86/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza

Částka 29/2000
Platnost od 12.04.2000
Účinnost od 15.05.2000
Zrušeno k 24.11.2005 (446/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

86

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnitra

ze dne 31. března 2000,

kterou se stanoví státy, jejichž státní občané mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza

Ministerstvo vnitra stanoví podle § 182 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů:


§ 1

(1) V tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky mohou pobývat pouze na základě uděleného letištního víza státní občané těchto států:

a) Bangladéšská lidová republika,

b) Etiopská federativní demokratická republika,

c) Ghanská republika,

d) Irácká republika,

e) Íránská islámská republika,

f) Islámský stát Afghánistán,

g) Konžská demokratická republika,

h) Libanonská republika,

i) Nigerijská federativní republika,

j) Pákistánská islámská republika,

k) Somálská republika,

l) Srílanská demokratická socialistická republika,

m) Stát Eritrea,

n) Syrská arabská republika.

(2) V tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky mohou dále pobývat pouze na základě uděleného letištního víza cizinci, kteří se prokáží cestovním dokladem některého ze států uvedených v odstavci 1.

§ 2

Ustanovení § 1 se nevztahuje na cizince, který se prokáže platným dokladem o povolení dlouhodobého nebo trvalého pobytu vydaným Andorrským knížectvím, Japonskem, Kanadou, Monackým knížectvím, San Marinskou republikou, Švýcarskou konfederací nebo Spojenými státy americkými.

§ 3zrušeno


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. května 2000.


Ministr:

PhDr. Grulich v. r.

Přesunout nahoru