Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 77/2000 Sb.Nařízení vlády o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky

Částka 27/2000
Platnost od 31.03.2000
Účinnost od 31.03.2000
Zrušeno k 01.05.2004 (183/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

77

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 8. března 2000

o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů:


§ 1

(1) Státnímu občanu Slovenské republiky, který pobývá na území České republiky, se na jeho žádost vydá potvrzení o přechodném pobytu.

(2) Státní občan Slovenské republiky podá žádost na tiskopisu předepsaném Ministerstvem vnitra. K žádosti připojí doklad potvrzující účel pobytu.

(3) Potvrzení o přechodném pobytu vydá odbor cizinecké a pohraniční policie.1)

§ 2

(1) V potvrzení o přechodném pobytu se uvede jméno, příjmení a datum narození státního občana Slovenské republiky, číslo jeho cestovního dokladu a účel pobytu státního občana Slovenské republiky na území České republiky. Potvrzení o přechodném pobytu se opatří úředním razítkem a podepíše je oprávněná osoba.

(2) Potvrzení o přechodném pobytu se vydá na dobu nejvýše 1 roku.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr vnitra:

PhDr. Grulich v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 164 zákona č. 326/1999 Sb.

Přesunout nahoru