Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 7/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie

Částka 3/2000
Platnost od 27.01.2000
Účinnost od 29.01.2000
Zrušeno k 01.06.2006 (59/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

7

VYHLÁŠKA

Ministerstva životního prostředí

ze dne 13. ledna 2000,

kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 15 odst. 4 zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen "zákon"):


§ 1

Písemné hlášení o vzniku závažné havárie se zpracovává způsobem uvedeným v příloze č. 1.

§ 2

Konečná písemná zpráva o vzniku a následcích závažné havárie se zpracovává v rozsahu uvedeném v příloze č. 2.

§ 3

Hlášení o vzniku havárie a konečná písemná zpráva o vzniku a následcích závažné havárie se předkládá v jednom originálním výtisku a současně také v elektronické podobě.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. ledna 2000.


Ministr:

RNDr. Kužvart v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 7/2000 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 7/2000 Sb.

Přesunout nahoru