Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 61/2000 Sb.Zákon o námořní plavbě

Částka 22/2000
Platnost od 28.03.2000
Účinnost od 01.07.2000
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
11 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 61/2000 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

Vyhláška reaguje na úpravu přijatou na mezinárodní úrovni, která souvisí s povinností vlastníka/provozovatele lodě uzavírat běžná pojištění členů posádky.

Poslední změna: 21.05.2020 (Pracovní komise Legislativní rady vlády projednaly vyhlášku)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Poslední změna: 09.04.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě

Novela implementuje směrnici Rady (EU) 2018/131 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1257/2013.

Poslední změna: 06.03.2020 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 27.01.2020 (Projednáno vládou, schváleno)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zbraních

V souladu s usnesením vlády ze dne 23. října 2017 má dojít ke zrušení zákona o zbraních, a k jeho nahrazení zcela novou právní úpravou nakládání se zbraněmi, střelivem a municí. V několika měněných právních předpisech dochází pouze ke změnám terminologie. V řadě právních předpisů však dochází i ke změnám věcným, které jsou jednak nutné k tomu, aby byl nový systém nakládání se zbraněmi a municí funkční a také aby byl efektivní.

Poslední změna: 02.10.2019 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh vyhlášky o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi

Cílem návrhu nové vyhlášky je upravit podrobnosti o podmínkách bezpečného stavu lodě a jejího zařízení a o zásadách bezpečnosti práce na námořních obchodních lodích. Nově navržená právní úprava vychází z vyhlášky č. 25/2001 Sb., o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 11.12.2015 pod číslem 336/2015 Sb. s účinností od 26.12.2015
Návrh vyhlášky o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

Česká republika zatím Úmluvu o práci na moři neratifikovala, ale byly započaty přípravné práce, jejichž první fázi byla identifikace případných nesouladů mezi zněním Úmluvy o práci na moři a právním řádem České republiky. Cílem těchto prací bylo zjistit a následně odstranit překážky k ratifikaci Úmluvy o práci na moři.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 19.06.2015 pod číslem 142/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015
Návrh vyhlášky o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

Cílem navrhované vyhlášky je provést zmocnění zákona o námořní plavbě, která se vztahují k odborné a zdravotní způsobilosti, průkazům způsobilosti, námořnickým knížkám a kapitánskému slibu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 13.05.2015 pod číslem 112/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Cílem návrhu zákona je provedení implementace požadavků mezinárodních námořních úmluv do právního řádu České republiky, vytvoření podmínek k jejich ratifikaci a transpozice sekundárních právních aktů Evropské unie v oblasti výcviku a certifikace námořníků, podmínek pro práci na moři a ochrany mořského prostředí.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.04.2015 pod číslem 81/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015
Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Vyhláška stanoví náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve formě průkazu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.01.2015 pod číslem 9/2015 Sb. s účinností od 01.02.2015