Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 53/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Částka 18/2000
Platnost od 15.03.2000
Účinnost od 01.04.2000
Zrušeno k 01.07.2005 (225/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

53

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 3. března 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb., č. 72/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., č. 209/1998 Sb., č. 291/1998 Sb., č. 59/1999 Sb., č. 117/1999 Sb., č. 199/1999 Sb. a č. 295/1999 Sb., oddíl B přílohy č. 2, se mění takto:

1. Řádek 264.1 zní:

„264.1 J01GA01 Streptomycin parent. 1 GM 119,10   
59732   STREPTOMYCIN"GRUNENTHAL"1.0 G  inj sic 1x1GM+solv.  GRU  D". 

2. Řádek 279.1 zní:

„279.1  J04AK01  Pyrazinamid  p.o.  1.5  GM  14,85      
75508  TISAMID  tbl   100x500mg  ORN  SF".

3. Řádek 284.1 zní:

„284.1  J06BA01  imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaci  parent.  DF  175,50  O
57669  PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16  inj 1x2ml  GFO  E".

4. Řádky 285.2 a 285.3 znějí:

„285.2  J06BB01  anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)  parent.  250  RG  1407,96  K
285.3  J06BB01  anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)  parent.  250  RG  1320,40  K
91307  PARTOBULIN-INJECT I.M.  inj 1x1ml/250rg  OIH  A".

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2000.


Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Přesunout nahoru