Přejít na PLUS

Odkaz na vyhlášku č. 501/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)

Níže uvedené odkazy můžete zařadit do svých stránek.
Zajistíme Vám, že tyto adresy budou směřovat navždy a zdarma na aktuální konsolidované znění odkazovaného předpisu.


URLhttps://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-501
Čísloč. 501/2000 Sb.
NázevVyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)
AliasVyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků


Jednoduchý odkaz v HTML

<a href="https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-501" title="Vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků">
Vyhláška č. 501/2000 Sb.
</a>

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 501/2000 Sb.Odkaz pro fórum v BB kódu

[url=https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-501]Vyhláška č. 501/2000 Sb.[/url]

Takto se odkaz zobrazí v diskuzi:

Vyhláška č. 501/2000 Sb.Odkaz v Texy

"Vyhláška č. 501/2000 Sb.":[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-501]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 501/2000 Sb.Odkaz ve Wiki

[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-501 Vyhláška č. 501/2000 Sb.]

Takto se odkaz zobrazí na Vašich stránkách:

Vyhláška č. 501/2000 Sb.PromoBibliLabel ISO 690

ČESKO. Vyhláška č. 501/2000 Sb. In: Zákony pro lidi.cz [online]. © AION CS 2010-2019 [cit. 16. 9. 2019]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-501


Zpět na předpis