Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 497/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby

Částka 144/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

497

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 15. prosince 2000,

kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 9 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 203/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb. a zákona č. 474/1992 Sb., a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

Zrušují se:

1. vyhláška č. 62/1966 Sb., o zásadách pro zkracování pracovní doby a pro úpravu pracovních a provozních režimů,

2. vyhláška č. 63/1968 Sb., o zásadách pro zkracování týdenní pracovní doby a pro zavádění provozních a pracovních režimů s pětidenním pracovním týdnem,

3. vyhláška č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní doby,

4. vyhláška č. 196/1989 Sb., o pružné pracovní době,

5. vyhláška č. 264/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v zařízeních sociální péče.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:

PhDr. Špidla v . r.

Přesunout nahoru