Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 495/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb.

Částka 144/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 16.06.2005 (228/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

495

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 18. prosince 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb.

Vláda nařizuje podle § 76 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 1 části II - Tabák a vyrobené tabákové náhražky se text u položky 2402 a označení u této položky nahrazuje tímto textem:

"2402 10 00Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky (cigarillos) obsahující tabák
2402 20Cigarety obsahující tabák
2402 90 00Ostatní".

2. V příloze č. 1 se část VI - Obecné kovy, železo, ocel a výrobky z nich a část X - Radioaktivní látky zrušují.

3. V příloze č. 1 se dosavadní část IX - Odpady nahrazuje novou částí IX, která je uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

4. V příloze č. 2 se část I - Výrobky živočišného původu zrušuje.

5. V příloze č. 2 části II - Nerostné suroviny a výrobky se zrušuje položka "2716 00 00 Elektrická energie".

6. V příloze č. 2 části III - Surové kůže a usně se zrušují tyto položky:

"4102Surové kůže ovčí a jehněčí
4103 90 00 10Surové kůže vepřové".

7. V příloze č. 2 se dosavadní část IV - Dřevo a dřevěné výrobky nahrazuje novou částí IV, která je uvedena v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

8. V příloze č. 2 se dosavadní část VI - Obecné kovy, železo, ocel a výrobky z nich nahrazuje novou částí VI, která je uvedena v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

9. V příloze č. 2 se dosavadní část IX - Odpady nahrazuje novou částí IX, která je uvedena v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

10. V příloze č. 1 části VII - Vysoce toxické látky, toxické látky, pomocné chemické látky a prekursory a v příloze č. 2 části VII - Vysoce toxické látky, toxické látky, pomocné chemické látky a prekursory se čísla podpoložek mění takto:

"2804 70 00 00" se nahrazuje "2804 70 00 11" "2812 90 00 90" se nahrazuje "2812 90 00 40" "2914 31 00 10" se nahrazuje "2914 31 00" "2922 42 00 10" se nahrazuje "2922 42 00 11" "2922 43 00 00" se nahrazuje "2922 43 00 10" "2930 90 70 90" se nahrazuje "2930 90 70 50" "2931 00 95 90" se nahrazuje "2931 00 95 32" "2933 32 00 00" se nahrazuje "2933 32 00 10".

11. V příloze č. 3 části I - Zemědělské a potravinářské výrobky, položce 1701, sloupci metoda rozdělení podle § 70 odst. 2 se dosavadní text nahrazuje pro jednotlivá čtvrtletí tímto textem: "M 3/2".

12. V příloze č. 3 se část III - Jaderné materiály zrušuje.

13. V příloze č. 4 se dosavadní část I - Živá zvířata a jiné živočišné výrobky - pouze rok 2000 nahrazuje novou částí I, která je uvedena v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

14. V příloze č. 4 se dosavadní část II - Rostlinné výrobky - pouze rok 2000 nahrazuje novou částí II, která je uvedena v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

15. V příloze č. 4 Vysvětlivkách zkratek pro množství, doklady, metody rozdělení, lhůty a období uvedených v této příloze, Metodě rozdělení podle § 70 odst. 2 zákona č. 62/2000 Sb., se na konci doplňuje tento text: "MR 4/2 - stanovené množství pro příslušné období bude rozděleno podle časového pořadí došlých žádostí mezi žadatele, kteří předloží uzavřenou smlouvu se Státním zemědělským intervenčním fondem. Časovým pořadím se rozumí datum evidence a číslo jednací doručené žádosti.".

16. V příloze č. 7 se dosavadní Vysvětlivky k žádosti o udělení licence nahrazují novými Vysvětlivkami k žádosti o udělení licence, které jsou uvedeny v příloze č. 7 k tomuto nařízení.


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v . r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v . r.


Příloha č.1 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence

Část IX

ODPADY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
7204Železný a ocelový odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotechtunaD 1/1L 1/1O 1/1
7404 00Měděný odpad a šrottunaD 1/1L 1/1O 1/1
7602 00Hliníkový odpad a šrottunaD 1/1L 1/1O 1/1
7802 00Olověný odpad a šrottunaD 1/1L 1/1O 1/1
Sběrový papírL 1/1
4707 10 00Nebělený sulfátový (kraftový) papír, karton nebo lepenka nebo vlnitý papír, karton nebo lepenkatunaD 1/1L 1/1O 1/1
4707 20 00Jiný papír, karton nebo lepenka , vyrobený hlavně z bělené buničiny, nebarvený ve hmotětunaD 1/1L 1/1O 1/1
4707 30 10Staré a neprodané noviny a časopisy, telefonní seznamy, brožury a tištěný reklamní materiáltunaD 1/1L 1/1O 1/1
4707 30 90OstatnítunaD 1/1L 1/1O 1/1
4707 90 10Jiný, včetně netříděného sběrového papíru a výmětutunaD 1/1L 1/1O 1/1
4707 90 90Jiný, včetně tříděného sběrového papíru a výmětutunaD 1/1L 1/1O 1/1

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKU, které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě automatické licence

Část IV

DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
4403 20 10 11
4403 20 30 11
4403 20 90 11
Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslovém3L 2/10 2/1
4403 91 00 11
4403 92 00 11
4403 99 10 11
4403 99 50 10
4403 99 98 11
Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslové
4403 20 10 19
4403 20 30 19
4403 20 90 19
Vlákninové a ostatní průmyslové dříví jehličnatém3L 2/10 2/1
4403 91 00 19
4403 92 00 19
4403 99 10 19
4403 99 98 19
Vlákninové a ostatní průmyslové dříví listnatém3L 2/1O 2/1

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ, které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě automatické licence

Část VI

OBECNÉ KOVY, ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
PLOCHÉ VÝROBKY - vývoz do zemí EU a USA
Plechy za tepla válcovanétunaL 2/1O 2/1
7208 40 10**
7208 51 30 **
7208 51 50 **
7208 51 91 **
7208 51 99 **
7208 52 91 **
7208 52 99 **
7208 54 10 **
7208 90 10 **
7208 90 90 **
Plechy a svitky za studena válcovanétunaL 2/1O 2/1
7209 15 00 **
7209 16 90 **
7209 17 90 **
7209 18 91 **
7209 18 99 **
7209 25 00 **
7209 26 90 **
7209 27 90 **
7209 28 90 **
7211 23 10 **
7211 23 51 **
7211 29 20 **
DLOUHÉ VÝROBKY - vývoz do zemí EU a USA
Profilová oceltunaL 2/10 2/1
7216 31 11 **
7216 31 19 **
7216 31 91 **
7216 31 99 **
7216 32 11 **
7216 32 19 **
7216 32 91 **
7216 32 99 **
OCELOVÉ TRUBKY - vývoz do zemí EU a USA
7304Trouby, trubky a duté profily bezešvé ze železa (jiného než litiny) nebotunaDD 2/1L 2/10 2/1
z oceli
7305Ostatní trouby a trubkytunaDD 2/1L 2/10 2/1
7306 **Jiné trouby, trubky a duté profily např. svařované, nýtované, spojovanétunaL 2/10 2/1
sponou nebo pod. uzavírané ze železa nebo oceli
** Žadatel, jemuž byla udělena licence, předkládá ministerstvu podle Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení uveřejněném pod č. 44/1998 Sb. ve znění pozdějších znění pro každou konkrétní dodávku na vývoz do států Evropské unie Exportní dokument vyplněný v anglickém jazyce.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ, které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě automatické licence

Část IX

ODPADY

číslo pod položky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
7204Železný a ocelový odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotechtunaD 1/1L 1/1O 1/1
7404 00Měděný odpad a šrottunaD 1/1L 1/1O 1/1
7602 00Hliníkový odpad a šrottunaD 1/1L 1/1O 1/1
7802 00Olověný odpad a šrottunaD 1/1L 1/1O 1/1

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKU, které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě neautomatické licence

Část I

ŽIVÁ ZVÍŘATA A JINÉ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBKY - pouze rok 2001

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70 odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
123456789
0102 90 05
0102 90 21
0102 90 29
0102 90 41
0102 90 49
Živý hovězí dobytek do 300 kg
I. pololetí
II. pololetí
3 500
3 500
tuna
tuna
MR 4/1
MR 4/1
1.1. - 15.1.
15.5.-15.6.
1.1.-30.6.
1.7.-31.12.
0102 90 61 až 0102 90 69Krávy
I. pololetí
II. pololetí
500
500
tuna
tuna
MR 4/1
MR 4/1
1.1.-15.1.
15.5.-15.6.
1.1.-30.6.
1.7.-31.12.
0103 91 10Živý vepřový dobytek do 50 kg
I. pololetí
II. pololetí
300
300
tuna
tuna
MR 4/1
MR 4/1
1.1.- 15.1.
15.5.-15.6.
1.1.-30.6.
1.7.-31.12.

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKU, které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě neautomatické licence

Část II

ROSTLINNÉ VÝROBKY - pouze rok 2001

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70 odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
1001 90 99Pšenice a sourež ostatníI. až III. čtvrtletí200 000
100 000
tuna
tuna
MR 4/1
MR 4/2
1.1.-21.1.
1.1.-30.9.
1.1.-30.9.
1.1.-30.9.
1002ZitoI. až III. čtvrtletí5 000tunaMR 4/11.1.-21.1.1.1.-30.9.
1003 00 90Ječmen ostatníI. až III. čtvrtletí10 000tunaMR 4/11.1.-21.1.1.1.-30.9.
1005 90Kukuřice ostatníI. až III. čtvrtletí20 000tunaMR 4/11.1.-21.1.1.1.-30.9.

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 495/2000 Sb.

VYSVĚTLIVKY K ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ LICENCE

POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK:

1/ nehodící se škrtnout

2/ uvedou se identifikační údaje ve shodě s údaji v obchodním rejstříku, nebo průkazu živnostenského oprávnění, včetně telefonního a faxového čísla žadatele

3/ údaj se vyplňuje pouze u vývozu a jen tehdy, není-li žadatel současné výrobcem

4/ název výrobku - lze zapsat 60 znaků /musí odpovídat názvu uvedenému v kombinované nomenklatuře celního sazebníku/

5a/ č. podpoložky není-li stanovena, položky kombinované nomenklatury celního sazebníku, tj. 10, 8, 6 nebo 4 místa

5b/ číslo CAS /číslo látky používané v Chemical Abstracts/ - vyplnit pouze v případě dovozu nebo vývozu vysoce toxických látek, toxických látek, pomocných látek, prekursorů, a to v souladu s platným nařízením vlády k zákonu č. 62/2000 Sb.

6/ pokud je licencovaná položka množstevní uvádět množství, pokud je položka hodnotová uvádět Kč; lze zapsat maximálně 3 desetinná místa a 13 cifer před desetinou čárkou

7/ měrná jednotka - uvést v jednotkách uvedených v nařízení vlády

8/ uvádět nabídkovou nebo smluvní cenu v Kč v přepočtu podle devizového kurzu ČNB platného v den podání žádosti - maximálně lze uvést 9 míst před desetinnou čárkou a 2 místa za ní

9/ maximálně lze uvést 9 míst před desetinnou čárkou a 2 místa za ní

10/ navrhovaná doba platnosti licence - počátek

11/ navrhovaná doba platnosti licence - ukončení

12/ uvádět název státu a jeho kód /kód je uveden ve vyhlášce MF ČR č. 135/98 Sb. v platném znění/

- za zemi obchodu se považuje stát ve kterém je sídlo smluvní strany žadatele

- za zemi původu se považuje stát, v němž bylo zboží vyrobeno - vyplnit pouze v případě dovozu

- za zemi určení se považuje stát v němž má dojít ke konečné spotřebě zboží - vyplnit pouze v případě vývozu

13/ např.: vývoz /dovoz za účelem dalšího prodeje, vývoz / dovoz k přímé spotřebě, vývoz/dovoz ke kompletaci, vazbový obchod, apod. /

14a/ uvést počet požadovaných licencí: v případě, že by došlo k celnímu řízení ve stejnou dobu na více celních úřadech, lze vydat více originálů licencí s tím, že celkové množství, uvedené v žádosti musí být součtem jednotlivých licencí /např. žádost na 100 tun - lze požádat o 5 licencí např. na 201, 30 t, 40t, a 10t/

14b/ uvést počet odpisových listů ke každé požadované licenci /odpisový list obsahuje 20 položek pro postupné odepsání z celkového množství uvedeného v licenci/

Přesunout nahoru