Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 483/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen

Částka 140/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

483

VYHLÁŠKA

Ministerstva spravedlnosti

ze dne 18. prosince 2000,

kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 374a písm. b) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb. a zákona č. 30/2000 Sb.:


§ 1

(1) Není-li stanoveno jinak, jiným osobám než účastníkům řízení a jejich zástupcům nelze povolit nahlédnout do soudního spisu týkajícího se

a) řízení o určení, zda je třeba souhlasu rodičů dítěte k jeho osvojení,

b) řízení o osvojení.

(2) Nahlédnout do spisu týkajícího se řízení podle odstavce 1 písm. a) může též státní zástupce, jde-li o řízení, do něhož státní zastupitelství vstoupilo.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:
JUDr. Rychetský v. r.

Přesunout nahoru