Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 477/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

Částka 137/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

477

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 13. prosince 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 16 písm. d) a e) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 308/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 písm. a) se za slovo "provádí" vkládají slova "vždy na hloubku ornice, nejhlouběji však".

2. V příloze č. 2 se na konci bodu 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se značka "Tl.".

3. V příloze č. 3 bodu 1 písm. d) se slovo "spektrofometrie" nahrazuje slovem "spektrofotometrie" a slovo "spektrofometricky" se nahrazuje slovem "spektrofotometricky".

4. V příloze č. 3 bodu 2 písm. a) se slovo "spektofometrie" nahrazuje slovem "spektrofotometrie".

5. V příloze č. 3 bodu 2 písm. b) se slovo "spektofometricky" nahrazuje slovem "spektrofotometricky".

6. V příloze č. 3 bodu 3 písm. a) se v poslední větě slovo "metodou" nahrazuje slovem "metodu".

7. Příloha č. 5 zní:

„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 275/1998 Sb.

Kritéria pro hodnocení výsledků chemických rozborů zemědělských půd

1. Kritéria hodnocení obsahu fosforu, draslíku a hořčíku (Mehlich III)

Orná půda

obsahFOSFOR (mg. kg-1)DRASLÍK (mg. kg-1)HOŘČÍK (mg. kg-1)
půdapůda
lehkástřednítěžkálehkástřednítěžká
nízkýdo 50do 100do 105do 170do 80do 105do 120
vyhovující51 - 80101 - 160106- 170171-26081 - 135106- 160121 -220
dobrý81 - 115161-275171-310261 - 350136 - 200161 -265221 - 330
vysoký116- 185276 - 380311 -420351-510201 -285266 - 330331 - 460
velmi vysokýnad 185nad 380nad 420nad 510nad 285nad 330nad 460

Trvalé travní porosty

obsahFOSFOR (mg. kg-1)DRASLÍK (mg. kg-1)HOŘČÍK (mg. kg-1)
půdapůda
lehkástřednítěžkálehkástřednítěžká
nízkýdo 25do 70do 80do 110do 60do 85do 120
vyhovující26 - 5071 - 15081 - 160111-21061 - 9086- 130121 - 170
dobrý51 - 90151-240161-250211 -30091 - 145131 - 170171-230
vysoký91 - 150241 -350251 -400301 -470146-220171 -245231 -310
velmi vysokýnad 150nad 350nad 400nad 470nad 220nad 245nad 310

Sady a vinice (speciální kultury)

obsahFOSFOR (mg. kg-1)DRASLÍK (mg. kg-1)HOŘČÍK (mg. kg-1)
půdapůda
lehkástřednítěžkálehkástřednítěžká
nízkýdo 55do 100do 125do 180do 80do 105do 170
vyhovující56 - 100101 -220126-250181 -31081 - 180106-225171-300
dobrý101 - 170221 -340251 -400311 -490181-320226 - 365301 - 435
vysoký171-245341 - 500401 - 560491 -680321 -425366 - 480436 - 580
velmi vysokýnad 245nad 500nad 560nad 680nad 425nad 480nad 580

Chmelnice

obsahFOSFOR (mg. kg-1)DRASLÍK (mg. kg-1)HOŘČÍK (mg. kg-1)
půdapůda
lehkástřednítěžkálehkástřednítěžká
nízkýdo 155do 170do 220do 290do 135do 160do 210
vyhovující156 - 220171-275221 -370291 -400136-210161 -250211 -300
dobrý221 -290276 - 400371-515401 - 570211 -300251 - 350301 - 395
vysoký291 - 390401 - 560516-650571 - 680301 -400351 - 460396 - 530
velmi vysokýnad 390nad 560nad 650nad 680nad 400nad 460nad 530

2. Kritéria pro hodnocení obsahu uhličitanů v půdách

% uhličitanůhodnocení obsahu uhličitanů
0žádný
0,1-0,5nízký
0,6-3,0střední
3,1-5,0vysoký
nad 5,0velmi vysoký

3. Kritéria pro hodnocení půdní reakce

hodnota pHpůdní reakce
do 4,5extrémně kyselá
4,6-5,0silně kyselá
5,1-5,5kyselá
5,6-6,5slabě kyselá
6,6 - 7,2neutrální
7,3 - 7,7alkalická
nad 7,7silně alkalická

4. Potřeba vápnění

Orná půda a ovocné sady

lehká půdastřední půdatěžká půda
pHt CaO . ha-1pHt CaO . ha-1pHt CaO . ha-1
do 4,41,20do 4,51,50do 4,51,70
4,6-5,00,804,6-5,01,004,6-5,01,25
5,1-5,50,605,1-5,50,705,1-5,50,85
5,6-5,70,305,6-6,00,405,6 - 6,00,50
6,1-6,50,206,1-6,50,25
6,6 - 6,70,20

Trvalé travní porosty

lehká půdastřední půdatěžká půda
pHt CaO . ha-1pHt CaO . ha-1pHt CaO . ha-1
do 4,50,50do 4,50,70do 4,50,90
4,6-5,00,304,6-5,00,504,6 - 5,00,70

Vinice

lehká půdastřední půdatěžká půda
PHt CaO . ha-1pHt CaO . ha-1pHt CaO . ha-1
do 4,50,60do 4,51,00do 4,51,30
4,6-5,00,454,6-5,00,704,6 - 5,00,90
5,1-5,50,305,1-5,50,505,1-5,50,60
5,6-6,00,205,6-6,50,305,6-6,50,40
6,6-6,90,20

Chmelnice

PHlehká půdastřední půdatěžká půda
t CaO . ha-1
do 4,50,601,001,30
4,6-5,00,450,700,90
5,1-5,50,300,500,60
5,6-6,50,200,300,40
6,6 - 6,90,200,200,20 “.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru