Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 458/2000 Sb.Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

Částka 131/2000
Platnost od 29.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
37 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 458/2000 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.10.2020 v částce č. 163 pod číslem 403/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh vyhlášky o stavu nouze v elektroenergetice

Návrh vyhlášky upřesňuje stavy, kdy může provozovatel přenosové soustavy omezit spotřebu elektřiny nebo výkon, který je dodáván do elektrizační soustavy.

Poslední změna: 12.10.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Zákon reaguje na situaci, kdy v platných legislativních předpisech ČR v současnosti chybí vymezení opatření pro naplnění 3. pilíře Národního investičního plánu České republiky 2020 – 2050 v oblasti výstavby nových bloků jaderných elektráren.

Poslední změna: 30.09.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 10.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh vyhlášky o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny

Vyhláška reaguje na změny v elektroenergetickém systému EU a na evropskou energetickou legislativou.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.09.2020 v částce č. 146 pod číslem 359/2020 Sb. s účinností od 01.01.2021
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony

Novela obsahuje změny daňových zákonů, ke kterým má dojít s účinností od 1. ledna 2021.

Poslední změna: 07.07.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o podporovaných zdrojích energie a energetický zákon

Předkladatel návrh předkládá s cílem naplnění závazků České republiky, které ji vyplívají z členství v Evropské unii, které se vztahují k podílu obnovitelných zdrojů energie na celkovém energetickém mixu.

Poslední změna: 20.05.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákon č. 131/2015 Sb.

Novela nastavuje opatření a nástroje, které by mohly být aplikovány již od počátku roku 2021 tak, aby se mohly zajištovat nové cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů.

Poslední změna: 30.03.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění energetický zákon

Návrh má za cíl usnadnit zákazníkům (spotřebitelům) uplatňování práv v oblasti volby dodavatele energií.

Poslední změna: 24.02.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh senátního návrhu zákona kterým se mění zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích

Novela napravuje nerovnovážný stav zasahování do vlastnického práva majitelů nemovitostí, který vzniká při rekonstrukci a dalších úpravách nemovitostí, na nichž jsou umístěny prvky energetické infrastruktury.

Návrh neprošel 18.12.2019 (Proběhlo 3. čtení, návrh zákona zamítnut)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Novela zákona umožňuje obcím regulovat formou nařízení obce podomní prodej v rámci podnikání v energetických odvětvích.

Poslední změna: 16.12.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon posiluje ochranu spotřebitele spočívající např. v zákazu zúčtování sankcí, ve vyšší informovanosti a v regulaci zprostředkovatelské činnosti při prodeji plynu a elektřiny.

Poslední změna: 16.12.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon provádí nezbytné změny právního řádu souvisejících se zásadní modernizací a elektronizací nástrojů a postupů tvorby a vyhlašování právních předpisů v rámci projektu elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu (projekt e-Sbírka a e-Legislativa), jehož cílem je zásadní modernizace nástrojů a postupů vyhlašování a tvorby práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 277/2019 Sb. s účinností od 01.01.2022
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv

Zákon přináší novelizaci řady dalších zákonů, zejména zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, zákona o jednacím řádu Senátu, a zákona o Ústavním soudu. Zákon dále provádí terminologické změny řady zákonů v souvislosti se sjednocením Sbírky zákonů a mezinárodních smluv do jedné Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a jejím novým pojmenováním.

Návrh neprošel 14.08.2019 (Návrh zákona vyžadující souhlas v Senátu neprošel)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška má za cíl zpřehlednit trh s plynem nastavením postupů a termínů při výkonu licencované činnosti, zajistit bezpečnosit dodávek plynu pro zákazníky a zamezit nepřiměřenému růstu cen, které by byly vyvolány neopodstatněýnými náklady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2018 pod číslem 326/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání a některé další zákony

Novela integruje kontrolní pravomoc dozorových orgánů ve vztahu k drobným živnostníkům do pravomoci jediného správního orgánu, tj. živnostenského úřadu. Novelizovaná právní úprava se má vztahovat na ty podnikatele, kteří zaměstnávají méně než 10 osob.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Prostřednictvím pozměňovacích návrhů byla učiněna chyba, v jejímž důsledku vzniká pochybnost o tom, zda předseda a místopředseda ERÚ jsou/nejsou stáními zaměstnanci. Návrh tutu chybu odstaňuje.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací

Návrh zákona upravuje na základě práva Evropské unie pravidla zavádění vysokorychlostních sítí, v souvislosti s požadavky na využívání stávající infrastruktury a usnadněním efektivnějšího budování nové infrastruktury tak, aby bylo možné tyto sítě budovat s nižšími náklady.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.07.2017 pod číslem 194/2017 Sb. s účinností od 25.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., č. 91/2011 Sb. a zákon č. 86/2002 Sb.

Částečná transpozice směrnice EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.05.2017 pod číslem 152/2017 Sb. s účinností od 06.06.2017
Návrh vyhlášky o sestavování výkazů pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích

Stanoví náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.12.2016 pod číslem 404/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

Novela energetického zákona mění definice některých pojmů pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství, používaných i ve stávající vyhlášce č. 210/2011 Sb. Cílem navrhované vyhlášky je proto mj. sjednotit pojmosloví uvedené v předmětné vyhlášce s nadřazeným právním předpisem.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.03.2016 pod číslem 70/2016 Sb. s účinností od 01.07.2016
Vyhláška o podmínkách připojení k elektrizační soustavě

Vyhláška se vydává v souvislosti s novelou energetického zákona.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
22.01.2016 pod číslem 16/2016 Sb. s účinností od 01.02.2016
Návrh vyhlášky o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

Vyhláška mění ta ustanovení licenční vyhlášky, která nereflektují novelizovanou zákonnou právní úpravu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.01.2016 pod číslem 8/2016 Sb. s účinností od 01.02.2016
Vyhláška o Pravidlech trhu s elektřinou

Vydání nové vyhlášky v souvislosti s novelou energetického zákona.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.12.2015 pod číslem 408/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh vyhlášky o způsobu dělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření odebraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů...

Vydáním vyhlášky budou přesně stanoveny pravidla pro rozdělování nákladů za dodávku tepelné energie pro vytápění při společném měření odebíraného množství tepelné energie pro více odběrných míst nebo v případě, že z odběrného místa jsou zásobovány tepelnou energií objekty nebo části objektů různých vlastníků, kteří uzavírají smlouvu o dodávce tepelné energie, a kdy nedojde k dohodě o způsobu rozdělení nákladů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 405/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh nařízení, kterým se stanoví sazba poplatku za činnost Energetického regulačního úřadu

Nařízení vlády stanovuje sazbu 2,50 Kč za měsíc na každé odběrné místo zákazníka odebírajícího elektřinu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 392/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh vyhlášky o Pravidlech trhu s plynem

Ddaptace příslušných ustanovení vyhlášky na přímo aplikovatelnou komunitární právní úpravu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.12.2015 pod číslem 349/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 59/2012 Sb., o regulačním výkaznictví

Novela slaďuje vykazovací povinnost jednotlivých subjektů se souvisejícími platnými právními předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.10.2015 pod číslem 262/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona o opatřeních ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů

Potřeba transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Návrh neprošel 16.09.2015 (Projednávání ukončeno)
Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství

Cílem návrhu vyhlášky je definovat způsob regulace pro nové následující regulační období, začínající 1. ledna 2016.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.08.2015 pod číslem 194/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh vyhlášky o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství

Návrhem vyhlášky Úřad vyčleňuje také celou část týkající se způsobu regulace a postupu tvorby cen za činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství odvětví do samostatné vyhlášky, a nastavuje tak regulační rámec pro regulaci cen za činnosti operátora trhu pro nové regulační období, které je definováno jako období tří po sobě následujících regulovaných roků, a to od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2018.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.08.2015 pod číslem 196/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství

Vyhláška vydává aktualizovaná pravidla regulace cen a postupů pro regulaci cen v plynárenství použitelných v letech 2016-2018.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.08.2015 pod číslem 195/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Implementace směrnice 2012/27/EU a adaptace nařízení č. 347/2013 a č. 1227/2011. Úpravy související s implementací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Upřesnění vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.06.2015 pod číslem 131/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy

Realizací navrhované právní úpravy budou zejména odstraněny problémy související s uplatňováním sankcí v porovnání s jejich úpravou v občanském zákoníku a zákonu o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.05.2015 pod číslem 104/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016