Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 448/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Částka 124/2000
Platnost od 22.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zrušeno k 01.01.2002 (445/2001 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

448

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 11. prosince 2000,

kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Sazby stravného

(1) Sazby stravného podle § 5 odst. 1 zákona činí

a) 55 Kč až 67 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 85 Kč až 102 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin,

c) 133 Kč až 159 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

(2) Sazba stravného podle § 5 odst. 3 zákona činí 55 Kč.

§ 2

Sazby základních náhrad za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 7 odst. 2 zákona činí

a) 0,90 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,

b) 3,30 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

§ 3

Průměrné ceny pohonných hmot

Výše průměrné ceny za jeden litr pohonné hmoty podle § 7 odst. 5 věty druhé zákona činí

a) 29,20 Kč u benzinu automobilového 91 O Speciál,

b) 29,10 Kč u benzinu automobilového 91 O Normal,

c) 29,70 Kč u benzinu automobilového 95 O Super,

d) 32,20 Kč u benzinu automobilového 98 O Super plus,

e) 26,90 Kč u motorové nafty.


§ 4

Zrušují se:

1. Vyhláška č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.

2. Vyhláška č. 319/2000 Sb., kterou se mění vyhláška č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot.

§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:

PhDr. Špidla v. r.

Přesunout nahoru