Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 446/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů

Částka 124/2000
Platnost od 22.12.2000
Účinnost od 22.12.2000
Zrušeno k 16.06.2005 (228/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

446

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 27. listopadu 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů

Vláda nařizuje podle § 76 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů:


Čl. I

Nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, se mění takto:

1. V příloze č. 4 části II ROSTLINNÉ VÝROBKY - pouze rok 2000 položka 1001 zní:

„číslo
podpoložky
nebo
položky
celního
sazebníku
názevmnožstvíměrná jednotkadoklad
podle
§ 68
odst. 3 písm.b)
doklad
podle
§ 68
odst. 3 písm.d)
metoda
rozdělení
podle
§ 70 odst. 2
lhůta
podle
§ 69 odst. 2
období
podle
§ 69 odst. 1
1001Pšenice a sourež       
III. čtvrtletí250 000tuna  MR 4/11. 7. - 21. 7.1. 7. - 30. 9.
IV. čtvrtletí250 000tuna  MR 4/1do 15 dnů ode dne
nabytí účinnosti
nařízení vlády
č. 446/2000 Sb.,
kterým se mění
nařízení vlády
č. 185/2000 Sb.
vývoz lze
realizovat
do 31. 3. 2001“.

2. Nadpis přílohy č. 5 zní: "SEZNAM VÝROBKŮ, které mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě bezpečnostní licence (s výjimkou výrobků, které jsou vojenským materiálem)".


Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v . r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v . r.

Přesunout nahoru