Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 435/2000 Sb.Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře

Částka 120/2000
Platnost od 14.12.2000
Účinnost od 14.12.2000
Zrušeno k 01.05.2004 (215/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

435

VYHLÁŠKA

Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

ze dne 24. listopadu 2000,

kterou se stanoví náležitosti informační povinnosti o poskytnuté veřejné podpoře

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže stanoví podle § 13 zákona č. 59/2000 Sb., o veřejné podpoře:


§ 1

Poskytovatel veřejné podpory, a je-li poskytovatelem veřejné podpory vláda České republiky, navrhovatel sdělí písemně nebo v elektronické formě1) Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže podle vzoru uvedeného v příloze této vyhlášky do 30. dubna údaje o poskytnutých veřejných podporách v uplynulém kalendářním roce.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:

Ing. Bednář v . r.


Příloha k vyhlášce č. 435/2000 Sb.

Poznámky pod čarou

1) Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů.

Přesunout nahoru