Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 433/2000 Sb.Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti bankovek po 1.000 Kč vzoru 1993 a po 5.000 Kč vzoru 1993

Částka 120/2000
Platnost od 14.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

433

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 24. října 2000

o ukončení platnosti bankovek po 1 000 Kč vzoru 1993 a po 5 000 Kč vzoru 1993

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. d) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


§ 1

(1) Dnem 30. června 2001 se ukončuje platnost bankovek po 1 000 Kč vzoru 19931) a bankovek po 5 000 Kč vzoru 1993.2)

(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňují v době od 1. července 2001 do 30. června 2004 všechny banky3) provádějící pokladní operace, od 1. července 2004 pouze Česká národní banka.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Guvernér:

doc. Ing. Tošovský v . r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 112/1993 Sb., o vydání bankovek po 1 000 Kč, o ukončení platnosti bankovek po 1 000 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně.

2) Vyhláška č. 289/1993 Sb., o vydání bankovek po 5 000 Kč.

3) Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru