Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 418/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena

Částka 116/2000
Platnost od 01.12.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

418

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 10. listopadu 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., (dále jen "zákon") pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena:


Čl. I

Vyhláška č. 329/1997 Sb. se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:

"(4) Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení škrobu a výrobků ze škrobu jsou uvedeny v příloze č. 2 tabulce 4.".

2. V § 5 písm. d) se za slova "mleté na stejnorodý prášek," vkládají slova "popřípadě tříděné podle velikosti částic,".

3. V § 11 odst. 1 písm. b) se slova "u slunečnice a tykve se označí," zrušují.

4. V příloze č. 2 tabulce 1 se řádek "Reakce jodem zbarvení" zrušuje.

5. V příloze č. 2 tabulce 1 se řádek "Rozpustnost" zrušuje.

6. V příloze č. 2 se doplňuje tabulka 4, která zní:

„Tabulka 4 - Přípustné záporné hmotnostní odchylky balení škrobu a výrobků ze škrobu

hmotnost balení v gmaximální přípustná
záporná hmotnostní odchylka od hmotnosti
deklarované na obalu v %
do 1005
nad 100 do 2503
nad 250 do 5002
nad 500 do 10001 “.

7. V příloze č. 6 tabulka 3 zní:

„Tabulka 3

Sójový výrobekBílkovina v % min.Tuk v sušině v % max.Sušina v % min.
Sójový nápoj0,25,05,0
Sójový nápoj v prášku2,030,090,0
Zakysaný sójový výrobek0,415,013,0
Tofu7,540,016,0
Sojanéza1,0--
Tempeh8,050,027,0 “.

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Potraviny uvedené do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky se posuzují podle dosavadních právních předpisů.

(2) Označení potravin podle dosavadních právních předpisů lze používat nejpozději do 31. prosince 2001.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:

Ing. Fencl v . r.

Přesunout nahoru