Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 406/2000 Sb.Zákon o hospodaření energií

Částka 115/2000
Platnost od 29.11.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
14 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 406/2000 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

Nový stavební zákon s ohledem na svůj obsah vyžaduje změnu řady navazujících právních předpisů (celkem 57 zákonů), tyto jsou měněny v samostatném, tzv. "změnovém zákoně", aby nebyla nová úprava stavebního zákona zatížena množstvím technických změn navazujících předpisů.

Poslední změna: 10.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů

Zákonem se implementuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 do vnitrostátního právního řádu. 

Poslední změna: 31.08.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, a další související zákony

Cílem novely zákona je umožnění rychlejší a efektivnější přípravy staveb dopravní, vodní a energetické infrastruktury, jakož i infrastruktury elektronických komunikací, a nastavení povolovacích procesů tak, aby jejich délka nebránila včasnému zahájení realizace potřebných staveb.

Poslední změna: 23.07.2020 (Proběhlo projednání v Senátu, vráceno s pozměňovacími návrhy)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh vyhlášky o energetických specialistech

Návrh vyhlášky o energetických specialistech reaguje na novelizaci zákona o hospodaření s energií.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.01.2020 pod číslem 4/2020 Sb. s účinností od 25.01.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o hospodaření energií

Cílem novely zákona je zejména soulad evropské a národní právní úpravy regulující oblast zvyšování energetické účinnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.01.2020 pod číslem 3/2020 Sb. s účinností od 25.01.2020
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Důvodem předložení návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie, je nutnost uvést do souladu unijní a národní právní úpravu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.12.2019 pod číslem 319/2019 Sb. s účinností od 01.01.2020
Návrh poslanců na vydání zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon přesunuje sídla některých ústředních správních úřadů z Prahy do krajských měst.

Návrh neprošel 03.12.2019 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií

V současné době je v třístranných jednáních mezi Radou, Evropským parlamentem a Evropskou komisí projednáván návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví rámec pro označování energetické účinnosti štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU. Směrnice 2010/30/EU je nyní transponována v § 8 zákona. Proto je nutné přijmout vhodné změny v zákoně.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a další související zákony

Navrhované změny napravují zejména kritizovaný stav zdlouhavého a složitého povolování stavebního záměru.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 225/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Nařízení vlády o státní energetické koncepci a územních energetických koncepcích

Cílem předkládaného nařízení vlády je, v souladu s požadavky vyplývajícími z novelizace zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, standardizovat formu zpracování státní energetické koncepce.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.09.2015 pod číslem 232/2015 Sb. s účinností od 29.09.2015
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon

Implementace směrnice 2012/27/EU a adaptace nařízení č. 347/2013 a č. 1227/2011. Úpravy související s implementací nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Upřesnění vztahů mezi účastníky trhu s elektřinou a plynem a v teplárenství a zlepšení aplikovatelnosti, kontroly a vymahatelnosti práv a povinností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.06.2015 pod číslem 131/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Cílem zákona je částečná implementace směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Vybraná část implementace upravuje oblasti energetického auditu, energetického posudku, hospodárného užívání energie ústředními institucemi a energetických služeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
04.05.2015 pod číslem 103/2015 Sb. s účinností od 01.07.2015