Přejít na PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 397/2000 Sb.Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti

Částka 111/2000
Platnost od 22.11.2000
Účinnost od 22.11.2000
Zrušeno k 01.01.2006 (412/2005 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Obsah

397

VYHLÁŠKA

Národního bezpečnostního úřadu

ze dne 9. listopadu 2000,

kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti

Národní bezpečnostní úřad stanoví podle § 22 odst. 5, § 33 odst. 9 a § 47 odst. 2 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 363/2000 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 245/1998 Sb., o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti, se mění takto:

1. V § 1 odst. 4 písm. a) se slova "I. a" zrušují.

2. § 4 včetně nadpisu zní:

"§ 4

Bezpečnostní dotazník

Bezpečnostní dotazník je uveden v příloze č. 1; poskytuje se v písemné nebo elektronické formě.".

3. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:

"§ 4a

Vzor prohlášení k osobnostní způsobilosti je uveden v příloze č. 2.".

4. V § 5 se číslice "2" nahrazuje číslicí "3".

5. Příloha č. 1 zní:

„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 245/1998 Sb.

Dotazník pro bezpečnostní prověrku fyzické osoby

Dotazník pro bezpečnostní prověrku fyzické osoby“.

6. Příloha č. 2 zní:

„Příloha č. 2 k vyhlášce č. 245/1998 Sb.

Prohlášení k osobnostní způsobilosti

Prohlášení k osobnostní způsobilosti“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 22. listopadu 2000.


Ing. Kadlec v. r.

Přesunout nahoru