Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 381/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu doporučených odrůd

Částka 105/2000
Platnost od 31.10.2000
Účinnost od 31.10.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

381

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 19. října 2000

o metodice zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu doporučených odrůd

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 17 odst. 2 zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, (dále jen "zákon"):


§ 1

Metodika zkoušek odrůd brambor pro zápis do Seznamu doporučených odrůd (dále jen "Seznam") je uvedena v příloze č. 1.

§ 2

Vzor přihlášky odrůd brambor ke zkouškám pro zápis do Seznamu je uveden v příloze č. 2.

§ 3

Rozčlenění odrůd brambor podle užití a základní kritéria pro zařazení do Seznamu jsou uvedeny v příloze č. 3.

§ 4

Vyhodnocení a ukončení zkoušek

(1) Na základě vyhodnocení výsledků zkoušek vydavatel Seznamu rozhodne o zápisu do Seznamu ve lhůtě do 31. ledna následujícího roku.

(2) Vydavatel Seznamu ukončí zkoušení odrůdy, jestliže

a) žadatel nedodá předepsané množství sadbových hlíz ve stanoveném termínu,

b) odrůda nedosáhne v průběhu tříletých zkoušek kritérií stanovených touto metodikou,

c) byla zrušena registrace odrůdy, nebo

d) žadatel o to požádá.


§ 5

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2000 Sb.

Metodika zkoušek odrůd brambor (Solanum tuberosum L.) pro zápis do Seznamu

1. Doba zkoušení

Odrůdy přihlášené do zkoušek pro zařazení do Seznamu se zkouší po dobu tři let. Je-li odrůda na základě průměrného výnosu ve zkušebním období zařazena do Seznamu, pokračuje její každoroční zkoušení.

2. Charakteristika zkušebních míst

a) Počet míst podle technologie pěstování

Stanoviště s využitím závlah a netkané textilie3
Ostatní stanoviště10

b) Počet zkušebních míst podle užití

Velmi rané odrůdy pro přímý konzum6
Ostatní konzumní odrůdy10
Brambory průmyslové3

3. Vlastní zkoušky

Základní prvky pokusu

ParametrStanoviště
S využitím závlahy a netkané textilieOstatní
Výměra sklizňového dílce3,93 m210,875 m2
Vzdálenost řádku0,75 m0,75 m
Vzdálenost rostlin v řádku0,21 m0,29 m
Počet řádků na dílci12
Počet rostlin na dílci2550
Počet opakování33

4. Agrotechnika pokusu a sklizeň

PředplodinaObiloviny a zelené hnojení
Příprava půdy35t/ha hnoje zaorat na podzim s fosforečnými a draselnými hnojivy podle zásoby v půdě,
120 kg čistých živin dusíku na jaře při přípravě půdy. Hluboké kypření před výsadbou a nashonkování.
VýsadbaSadba 35 - 45 mm, velmi rané předklíčit, ostatní narašit.
Výsadba ručně, u velmi raných co nejdříve, u ostatních do 5. května.
KultivacePřed vzejitím vláčení, slepá proorávka a vláčení, možno opakovat.
Před položením netkané textilie aplikovat herbicid. Při vzestupu teplot nad 20 °C odstranit textilii.
Chemická ochranaV souladu s návodem na použití přípravků proti plevelům, chorobám a škůdcům.1)
Sklizeň - odběr vzorkůSklízí se každý dílec samostatně, poklesne-li počet trsů pod 95 %, dílec se vyloučí z hodnocení.
Vzorky se odebírají pouze z tržního zboží.
Zkušební místa: Odeberou vzorky, sledují výnos hlíz, podíl tržní velikosti,
obsah škrobu a připraví vzorek k odeslání.
Případné další rozbory provedou vydavatelem pověřené ústavy.

Termíny sklizně

Rané bramboryBez závlahy 13.6., 20.6.,4.7.
Se závlahou 6.6., 13.6.,27.6.
Se závlahou a netkanou textilií 31.5., 6.6., 20.6.
Pozdní konzumní brambory
a průmyslové brambory
Pokusné plochy se sklízejí podle ranosti sortimentu jednorázově celé v době,
kdy u většiny odrůd nastala fyziologická zralost.
Nejzazší termín sklizně je 10.10.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2000 Sb.

Vzor Přihláška odrůd ke zkouškám pro zápis do Seznamu doporučených odrůd

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 381/2000 Sb.

1. Rozčlenění odrůd brambor podle užití

BRAMBORYKonzumní ranéPro přímý konzum - velmi rané odrůdy
Konzumní pozdníPro přímý konzum - velmi rané až polopozdní odrůdy
Pro potravinářské výrobky - velmi rané až polopozdní odrůdy
PrůmyslovéPro výrobu škrobu - rané až polopozdní odrůdy

2. Základní kritéria pro zařazení odrůdy do Seznamu

a) Výnos tržních hlíz brambor konzumních raných podle sklizňových termínů

Sklizňový termínVýnosVelikost tržních hlíz
První sklizňový termín12t/ha≥ 30 mm oválných, dlouzeoválných a kulovitooválných hlíz
≥ 35 mm u kulovitých hlíz
Druhý sklizňový termín18t/ha
Třetí sklizňový termín35 t/ha≥ 35 mm oválných, dlouzeoválných a kulovitooválných hlíz
≥ 40mm u kulovitých hlíz
Kvalitativní parametry hlíz
Vady hlízRozprasky, rzivost, dutostCelkem do 3 %
Mokrá hnilobaNepřipouští se
PlíseňCelkem do 1 %

b) Brambory konzumní pozdní - výnos tržních hlíz

Odrůdy dle ranostiMinimální výnosVelikost tržních hlíz
Velmi rané odrůdy35 t/ha ≥ 35 ≤ 70 mm
U oválných a dlouzeoválných
≥ 40 ≤ 70 u
kulovitých a kulovitooválných.
Rané odrůdy36 t/ha
Polorané odrůdy38 t/ha
Polopozdní odrůdy40 t/ha
Kvalitativní parametry hlíz
Vady hlíz ( dutost, rzivost, rozprasky )Celkem do 3 %
Hniloby (plíseň na hlízách, mokrá hniloba, suchá hniloba)Celkem do 2 %
Odolnost strupovitosti7 - 9*)
Skladovatelnost5 - 9*)
Varný typA, B, C

*) 9 - Nejvyšší odolnost.

9 - Nejlepší skladovatelnost.

c) Kvalitativní parametry pro hlízy určené na loupání za syrova

Vyrovnanost hlíz5 - 9**)
Kvalita tvaru hlíz (hloubka oček)7 9**)
Suchá hniloba, mokrá hniloba, plíseň na hlízáchCelkem do 2 %
Tmavnutí hlíz po loupání7 - 9**)
Varný typA, B, C

**) 9 - Nejvyšší vyrovnanost.

9 - Mělká očka.

9 - Netmavne.

3. Pozdní konzumní brambory pro potravinářské výrobky

a) Lupínky

Odrůdy dle ranostiMinimální výnosVelikost tržních hlíz
U raných odrůd32 t/ha≥ 40 ≤ 70 mm
U poloraných odrůd34 t/ha
U polopozdních odrůd36 t/ha
Kvalitativní parametry hlíz
Barva lupínků6 - 9x)
Tvar hlízKulovitý a kulovitooválný
Vady hlíz (dutost, rzivost, rozprasky)Celkem do 3 %
Hniloby (suchá hniloba, mokrá hniloba, plíseň na hlízách)Celkem do 2 %
Obsah redukujících cukrůPod 0,3 %
Obsah sušiny20 - 26 %

x) 9 - Bez barevných změn.

b) Hranolky

Odrůdy dle ranostiMinimální výnosVelikost tržních hlíz
U raných odrůd36t/ha≥ 40 mm
U poloraných odrůd38t/ha
U polopozdních odrůd40t/ha
Kvalitativní parametry hlíz
Barva hranolků6-9x)
Tvar hlízKulovitooválný, oválný až dlouze oválný
Hniloby
(suchá hniloba, mokrá hniloba, plíseň na hlízách)
Celkem do 2 %
Obsah redukujících cukrůPod 0,5 %
Obsah sušiny19-23%

x) 9 - Bez barevných změn.

c) Kaše

Odrůdy podle ranostiMinimální výnosVelikost tržních hlíz
U raných odrůd36t/haNení omezena
U poloraných odrůd38t/ha
U polopozdních odrůd40t/ha
Kvalitativní parametry hlíz
Hniloby (suchá hniloba, mokrá hniloba, plíseň na hlízách)Celkem do 2 %
Obsah redukujících cukrůPod 0,5 %
Obsah sušiny20 - 25 %

4. Brambory průmyslové z hlediska výnosu škrobu a kvalitativní parametry

Brambory průmyslovéVýnos škrobuNad 8,5 t/ha
Obsah škrobuNad 17 %
Kvalitativní parametry hlíz
Suchá a mokrá hniloba, plíseň na hlízáchCelkem do 2 %

Poznámky pod čarou

1) § 24 odst. 2 zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů.

Přesunout nahoru