Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 361/2000 Sb.Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Částka 98/2000
Platnost od 19.10.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
32 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 361/2000 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů

Zákon reaguje na nový zákon o občanských průkazech a dále adaptuje právní řád České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157.

Poslední změna: 07.10.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 341/2011 Sb., o Generální inspekci bezpečnostních sborů, a některé další zákony

Novela se zaměřuje zejména na zpřesnění existující právní úpravy s ohledem na požadavky aplikační praxe, harmonizaci zákona o GIBS a zákona o policii,doplnění některých institutů, které existují v zákoně o policii a zakotvení nových institutů, které doposud v právní úpravě týkající se GIBS nejsou.

Poslední změna: 30.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a další související zákony

Hlavním cílem novely je adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu, ve vztahu k průkazům vydávaným občanům Evropské unie a jejich rodinným příslušníkům. Novela dále reaguje na tzv. brexit a výstupovou dohodu. 

Poslední změna: 02.09.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Novela reviduje právní úpravu správního trestání v oblasti silničního provozu.

Poslední změna: 01.09.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o Policii České republiky a zákon o Celní správě České republiky

Návrh rozšiřuje oprávnění Policie České republiky a orgánů Celní správy České republiky ve vztahu k výběru nedoplatku na pokutách dle zákona o silničním provozu, silniční dopravě a zákona o pozemních komunikacích.

Poslední změna: 26.08.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon o silniční dopravě

Novela zajišťuje dodržování požadavků kladených na řidiče.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.08.2020 v částce č. 135 pod číslem 337/2020 Sb. s účinností od 01.10.2020
Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změně zákoníku práce

Cílem návrhu je zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, podpora cyklistiky a kultivace vztahů mezi motoristy a cyklisty.

Poslední změna: 13.07.2020 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 17.06.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, a další související zákony

Novela provádí revizi právní úpravy taxislužby a některé dílčí změny v dalších oblastech upravených zákonem o silniční dopravě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.03.2020 pod číslem 115/2020 Sb. s účinností od 01.07.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o Vojenské policii

Základním cílem novely zákona je zefektivnit činnost Vojenské policie, zajistit jí skutečně účelné a účinné podmínky pro plnění jí svěřených úkolů a tam, kde je to důvodné a sjednotit tyto podmínky pro shodné případy s jejich normativním řešením v dalších zákonech.

Poslední změna: 23.03.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění trestní řád, trestní zákoník a zákon o Probační a mediační službě

Cílem novely zákona je přispět k vyšší efektivitě vykonávacího řízení snížením jeho administrativní náročnosti, racionalizací postupů, změnou postavení Probační a mediační služby v rámci trestního řízení a zakotvení pozitivních nástrojů motivace odsouzeného při výkonu trestu.

Poslední změna: 10.03.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)

Novela zakazuje jízdu těžkých vozidel převyšujících hmotnost 3,5 tuny a přesahujících 7 metrů v levém jízdním pruhu dálnic ve vymezeném čase.

Poslední změna: 06.03.2020 (2. čtení přerušeno nebo odročeno)
Poslanecký návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích

Novela rozšiřuje pravomoci obecní policie pro případy neoprávněného užití vyhrazeného jízdního pruhu.

Poslední změna: 06.03.2020 (2. čtení přerušeno nebo odročeno)
Návrh poslanců na vydání zákona o právu na digitální služby

Zákon má za cíl vyrovnat postavení České republiky v oblasti digitalizace, zejména eGovernmentu. Účinností zákona správci jednotlivých agend získají daleko větší odpovědnost při posouzení, zda a jakým způsobem je daná agenda vhodná k digitalizaci. Tato skutečnost na jedné straně vytvoří tlak na urychlení celého procesu digitalizace, ale zároveň díky ní dojde k posílení významu digitalizace služeb. Cílem komplexního řešení s využitím stanoveného přechodného období pro orgány veřejné moci, které v digitalizaci zaostávají dojde dle navrhovatele ke zcela zásadní systémové podpoře procesu digitalizace společnosti a zároveň k citelnému zvýšení počtu uživatelů digitálních služeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.01.2020 pod číslem 12/2020 Sb. s účinností od 01.02.2020
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Zákon zavádí toleranci alkoholu v krvi do hodnoty 0,05 % pro řidiče.

Poslední změna: 27.05.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (zákon o silničním provozu)

Novela ruší absolutní zákaz řízení pod vlivem alkoholu (absolutní nula) pro omezenou skupinu řidičů - pro cyklisty.

Poslední změna: 19.12.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh poslanců a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákon o o provozu na pozemních komunikacích

Cílem navrhované právní úpravy je stanovit, že příkazem na místě lze uložit pokutu pouze v případě, že přestupek nelze vyřídit domluvou. Zároveň se navrhuje vypustit možnost uložit správní trest napomenutí příkazem na místě.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.12.2018 pod číslem 285/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb. a vyhláška č. 31/2001 Sb.

Novela upravuje podmínku pro vydání řidičského průkazu. 

Poslední změna: 07.11.2018 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela zajišťuje, aby každý držitel řidičského oprávnění musel alespoň jednou za 10 let, při výměně řidičského průkazu, podstoupit pravidelnou lékařskou prohlídku, včetně vyšetření zraku.

Návrh neprošel 30.10.2018 (Návrh vzat zpět předkladatelem v průběhu 2. čtení)
Návrh vyhlášky o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Vyhláškou se stanovují hmotnosti, rozměry vozidel a jejich spojitelnost do jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
27.09.2018 pod číslem 209/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Zákon implementuje směrnice Evropské unie v oblasti pravidelných technických prohlídek vozidel, silničních technických kontrol vozidel a maximálních přípustných rozměrů a hmotností vozidel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.09.2018 pod číslem 193/2018 Sb. s účinností od 01.10.2018
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

Zrušení absolutního zákazu řízení pod vlivem alkoholu (absolutní nula) pro cyklisty - tedy řidiče jízdních kol. 

Návrh neprošel 18.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Novela zpřísňuje postihy za přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Umožnění podání žádosti o vydání řidičského průkazu u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
12.07.2017 pod číslem 199/2017 Sb. s účinností od 01.07.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

Reflektuje změny, které zavádí předkládaný návrh zákona o službách.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
19.09.2016 pod číslem 298/2016 Sb. s účinností od 19.09.2016
Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Předmětem úpravy je vymezení podmínek odpovědnosti adresátů veřejné správy, tedy právnických osob, fyzických osob a fyzických osob v postavení podnikatelů, za porušení veřejnoprávních povinností (správněprávní odpovědnost), které jsou jim uloženy v zákonech upravujících jednotlivé úseky veřejné správy, spolu s úpravou specifického sankčního řízení před správním orgánem vedoucím k uplatnění této odpovědnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.08.2016 pod číslem 250/2016 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Představuje dílčí novelizaci. Novela obsahuje několik oblastí týkajících se bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Jedná se zejména o otázky provozu samohybných osobních vozítek, zadržení osvědčení o registraci vozidla při špatném technickém stavu, kaucí a viditelnosti chodců na pozemních komunikacích. Dále návrh obsahuje opatření k podpoře cyklistické dopravy, odstranění nadbytečné administrativní zátěže profesionálních řidičů a dopravců a částečně i zabezpečení slučitelnosti s právem EU.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.02.2016 pod číslem 48/2016 Sb. s účinností od 20.02.2016
Návrh vyhlášky, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Cílem je vytvoření takové právní úpravy, která přispěje ke zpřehlednění a zjednodušení systému dopravního značení a tím usnadní orientaci účastníků provozu na pozemních komunikacích v dopravním značení a jeho významu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
09.11.2015 pod číslem 294/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Novela odstraňuje nedostatky a zejména mezery v současné právní úpravě a zjednodušuje a zefektivňuje výkon státní správy v oblasti pozemních komunikací.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
14.10.2015 pod číslem 268/2015 Sb. s účinností od 31.12.2015
Návrh zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Návrh zákona má rozšířit důvody, pro které policista může zadržet řidičský průkaz, o případy výrazného překročení nejvyšší dovolené rychlosti.

Návrh neprošel 19.05.2015 (Zamítnuto v 1. čtení)
Návrh vyhlášky o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek

Vyhláška stanoví náležitosti a vzory pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru ve formě průkazu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
21.01.2015 pod číslem 9/2015 Sb. s účinností od 01.02.2015