Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 330/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží

Částka 91/2000
Platnost od 26.09.2000
Účinnost od 01.07.2001
Zrušeno k 11.04.2009 (404/2008 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

330

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 6. září 2000,

kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 27 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 9a odst. 2 a 3 zákona:


§ 1

(1) Tato vyhláška stanoví řady jmenovitých množství obsahů a přípustných objemů obalových nádob pro hotově balené zboží, které jsou uvedeny v přílohách této vyhlášky. Tato vyhláška se vztahuje na hotově balené zboží, které je uvedeno v přílohách k této vyhlášce, které může být označeno symbolem "e" a je určeno k prodeji v konstantních jednotkových jmenovitých množstvích, která

a) jsou rovna hodnotám, které jsou předem určeny balírnou,

b) jsou vyjádřena v jednotkách hmotnosti nebo objemu, a

c) nejsou menší než 5 g nebo 5 ml a větší než 10 kg nebo 10 l.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na hotově balené zboží určené k profesionálnímu použití a takové, na které se vztahuje zvláštní právní předpis.1) Pokud to odpovídá obchodním zvyklostem, lze použít hodnoty odchylné od hodnot uvedených v přílohách 1, 2 a 3 této vyhlášky.

§ 2

(1) Za výrobky v hotovém balení se pro účely této vyhlášky rozumí

a) výrobky prodávané podle hmotnosti nebo podle objemu, kromě těch výrobků, které jsou uvedeny v písmenech b) a c). V příloze č. 1 k této vyhlášce je pro každý z těchto výrobků stanovena řada jmenovitých množství obsahů pro kombinace výrobků a individuálních obalů, do kterých jsou výrobky zabaleny, (dále jen "hotová balení"),

b) výrobky prodávané podle hmotnosti nebo podle objemu a umístěné do tuhých obalových nádob, které jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce, kromě těch výrobků, které jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce. V příloze č. 2 k této vyhlášce jsou stanoveny pro takové výrobky řady objemů pro tuhé obalové nádoby,

c) výrobky provedené jako rozprašovače. V příloze č. 3 k této vyhlášce jsou stanoveny objemy kapalné fáze pro takové výrobky a objemy obalové nádobky pro případy kovových obalových nádobek.

(2) Pokud je ze dvou nebo více jednotlivých hotových balení zhotoveno vícenásobné balení ("multipack"), potom řady hodnot, které jsou uvedeny v přílohách č. 1, 2 a 3 k této vyhlášce, platí pro jednotlivá balení.

(3) Pokud je hotové balení zhotoveno ze dvou nebo více jednotlivých balení, která nejsou určena k prodeji jednotlivě, potom řady hodnot uvedené v přílohách č. 1, 2 a 3 k této vyhlášce platí pro hotové balení.

§ 3

(1) Na hotových baleních musí být ve všech případech uveden údaj jmenovité hmotnosti nebo jmenovitého objemu obsahu výrobku stanovený zvláštním právním předpisem.2)

(2) V případech uvedených v § 2 písm. b) a c) musí být na obalových nádobách rovněž uveden jejich jmenovitý objem podle ustanovení, která jsou uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce a v bodě 1 přílohy č. 3 k této vyhlášce, nebo tam, kde je to proveditelné, odkaz na české technické normy uvedené v přílohách, a to takovým způsobem, který nemůže mít za následek jakoukoliv záměnu s výše uvedenými údaji.


§ 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2001.


Ministr:

doc. Ing. Grégr v. r.

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 329/2000 Sb., o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků.

2) Vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 330/2000 Sb.

ŘADA JMENOVITÝCH MNOŽSTVÍ OBSAHŮ HOTOVÝCH BALENÍ

1. POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY PRODÁVANÉ PODLE HMOTNOSTI (množství v g)

1.1 Máslo margarín, emulzifikované nebo neživočišné a rostlinné tuky (nízkotučné pomazánky)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.2 Čerstvé sýry kromě „petits suisses“ a jiné sýry nabízené k prodeji stejným způsobem

62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000

1.3 Stolní a kuchyňská sůl

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000

1.4 Jemně rozemleté práškové cukry, červené nebo hnědé cukry, kandované cukry

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000

1.5 Obilnářské výrobky (kromě potravin pro kojence)

1.5.1 Obilné mouky, kroupy, vločky a ovesná mouka a drcené obilí, ovesné vločky (kromě výrobků uvedených v 1.5.4)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500* - 5 000 - 10 000

(* Neplatí pro ovesnou mouku a ovesné vločky)

1.5.2 Těstoviny

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.5.3 Rýže

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000

1.5.4 Upravené potraviny získané podobnými způsoby, jako je nabobtnání nebo pražení obilovin nebo obilních výrobků (burizony, pražené kukuřičné vločky neboli tzv. „corn flakes“ a podobné výrobky)

250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000

1.6 Sušená zelenina, sušené ovoce

125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

(** kromě brambor a dehydrované zeleniny)

1.7 Mletá nebo nemletá pražená káva, cikorka a náhražky kávy

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

1.8 Mražené výrobky

1.8.1 Ovoce a zelenina a předsmažené bramborové hranolky

150 - 300 - 450 - 600 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500

1.8.2 Rybí filé a porcované ryby, obalované nebo neobalované

100 - 200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 2 000

1.8.3 Rybí prsty

150 - 300 - 450 - 600 - 900 - 1 200 - 1 500 - 1 800

2. POTRAVINY PRODÁVANÉ PODLE OBJEMU (množství v ml)

2.1 Zmrzlina ve větších množstvích než 250 ml

(kromě jakékoliv zmrzliny, jejíž objem není určen tvarem obalové nádoby)

300 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000

3. SUCHÉ KRMIVO PRO PSY A KOČKY+ (množství v g)

200 - 300 - 400 - 500 - 600 - 800 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000

(+ Výrobky s nižší vlhkostí než 14%)

4. NÁTĚROVÉ BARVY A LAKY PŘIPRAVENÉ K POUŽITÍ (s přídavkem nebo bez přídavku rozpouštědla; (množství v ml)

25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000

5. TUHÁ NEBO PRÁŠKOVÁ LEPIDLA A POJIVA (množství v g)

25 - 50 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 500 - 5 000 - 8 000 - 10 000

6. ČISTICÍ PROSTŘEDKY

(tuhé a práškové látky v g, tekuté látky a pasty v ml)

kromě jiného výrobky na kůži a obuv, na dřevo a podlahové krytiny, na pečicí trouby a kovy včetně použití na automobily, na okna a zrcadla včetně použití na automobily; odstraňovače skvrn, škrobů a barviv k použití v domácnosti, insekticidy pro domácnost, přípravky na odstraňování kotelního kamene, deodoranty pro domácnost, nefarmaceutické dezinfekční prostředky

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000

7. KOSMETICKÉ A TOALETNÍ PŘÍPRAVKY (tuhé a práškové látky v g, tekuté látky a pasty v ml)

7.1 Přípravky pro ošetřování pokožky a hygienu ústní dutiny

holicí krémy, univerzální krémy a kosmetické vody, krémy a vody na ruce, přípravky na opalování, přípravky k provádění hygieny ústní dutiny (kromě zubní pasty)

15 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

7.2 Zubní pasta

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300

7.3 Přípravky koupelové a pro ošetřování vlasů (kromě barev)

lak, šampony, přípravky oplachovací a zpevňující, brilantiny, vlasový krém (kromě vlasových vod, které jsou uvedeny v 7.4), koupelové pěny a jiné pěnové prostředky pro koupele a sprchy

25 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1 000 -2 000

7.4 Přípravky na bázi alkoholu

obsahující méně než 3 % přírodního nebo syntetického parfémového oleje podle objemu a méně než 70 % čistého etylalkoholu podle objemu: parfémované vody, vlasové vody, vody používané před holením a po holení

15 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 125 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 750 - 1000

7.5 Deodoranty a přípravky pro osobní hygienu

20 - 25 - 30 - 40 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200

7.6 Kosmetické pudry

50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 500 - 1 000

8. MYCÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY

8.1 Tuhá toaletní a jádrová mýdla (g)

25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000

8.2 Mazlavá mýdla (g)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000

8.3 Mýdlové vločky apod. (g)

250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000

8.4 Tekuté mycí, prací, čisticí a máchací přípravky a pomocné přípravky achlornanové přípravky (kromě přípravků, které jsou uvedeny v bodě 6) (množství v ml)

125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250++ - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000

(++ Pouze pro chlornanové výrobky)

8.5 Prací prášky (g)

250-500-750- 1 000- 10 000

8.6 Předpírací a namáčecí přípravky v práškové formě (g)

250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000 - 10 000

9. ROZPOUŠTĚDLA (ml)3)

25 - 50 - 75 - 125 - 250 - 500 - 1000 - 1500 - 2500 - 5000 - 10 000

10. MAZACÍ OLEJE (ml)

125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000

11. PLETACÍ PŘÍZE (g)4) , vyrobené z přírodních vláken (živočišných, rostlinných nebo minerálních), z chemických vláken nebo z jejich směsí.

Hodnota v gramech znamená suchou hmotnost příze upravenou pomocí smluvních přirážek.

10 - 25 - 50 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500 - 1000

3) Zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 352/1999 Sb.

4) Příloha č. 2 vyhlášky č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 330/2000 Sb.

ŘADA PŘÍPUSTNÝCH OBJEMŮ OBALOVÝCH NÁDOB

Požadavky na přípustnost objemů obalových nádob se považují za splněné, odpovídají-li českým technickým normám5), kromě případů, kdy se výrobky a řady objemů v nich uvedené liší od hodnot uvedených v této příloze.

1. KONZERVY A POLOKONZERVY V PLECHOVKÁCH A SKLENĚNÝCH OBALOVÝCH NÁDOBÁCH: ROSTLINNÉ/ZELENINOVÉ VÝROBKY (OVOCE, ZELENINA, RAJČATA, BRAMBORY; KROMĚ CHŘESTU, POLÉVEK, OVOCNÝCH NEBO ZELENINOVÝCH ŠŤÁV A OVOCNÝCH NEKTARŮ) PRO LIDSKOU SPOTŘEBU

1.1 Plechovky a skleněné obalové nádoby (objem v ml)

106 - 156 - 212 - 228 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 -2650-3 100-4250- 10200

1.1.1 Dodatečný seznam pro sklenice:

53 - 125 - 250

1.2 Seznam objemů přípustných pro zvláštní výrobky: (objem v ml)

- Lanýže: 26 - 53 - 71 - 106 - 212 - 425 - 720 - 850

- Rajčata:

koncentráty: 71 - 142 - 212 - 370 - 425 - 720 - 850 - 3 100 - 4 250

loupaná nebo neloupaná: 236 - 370 - 425 - 720 - 850 - 2 650 - 3 100

- Ovocné koktejly, ovoce v sirupu: 106 - 156 - 212 - 228 - 236 - 314 - 370 - 425 - 446 - 580 - 720 - 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650 - 3 100 - 4 250 - 10 200

2. KRMIVO PRO DOMÁCÍ KOČKY A PSY (vyjma suchého) (objem v ml)

212 - 228 - 314 - 425 - 446- 850 - 1 062 - 1 700 - 2 650

3. MYCÍ, PRACÍ A ČISTICÍ PROSTŘEDKY V PRÁŠKOVÉ FORMĚ

Objemy hotových balení musí být:

Označení lepenkových krabicObjem v ml
E 0,5375
E 1750
E 21 500
E 32 250
E 53 750
E 107 700
E 1511 450
E 2015 200
E 2518 950
E 3022 700
Označení bubnů
E 53 950
E 107 700
E 1511 450
E 2015 200
E 2518 950
E 3022 700

5) ČSN EN 23 - 1, ČSN EN 76.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 330/2000 Sb.

ŘADA OBJEMŮ PRO PRODÁVANÉ VÝROBKY PROVEDENÉ JAKO ROZPRAŠOVAČE, S VÝJIMKOU VÝROBKŮ VYLOUČENÝCH V BODĚ 7.4 PŘÍLOHY Č. 1 A LÉČIV

Výrobky provedené jako rozprašovače, které splňují požadavky této vyhlášky, nemusí být označeny jmenovitou hmotností jejich obsahu.

1. VÝROBKY PRODÁVANÉ V KOVOVÝCH OBALOVÝCH NÁDOBKÁCH

Objemy obalové nádobky v ml pro:
(a) Výrobky rozprašované pouze stlačenými plyny
Objem kapalné fáze v mlVýrobky rozprašované zkapalněným plynem(b) Výrobky rozprašované pouze oxidem dusným nebo oxidem uhličitým, nebo pouze jejich směsí, pokud výrobek má Bunsenův koeficient 1,2 nebo nižší
254047
507589
75110140
100140175
125175210
150210270
200270335
250335405
300405520
400520650
500650800
6008001 000
7501 000-

2. VÝROBKY PRODÁVANÉ V PRŮHLEDNÝCH NEBO NEPRŮHLEDNÝCH SKLENĚNÝCH NEBO PLASTOVÝCH OBALOVÝCH NÁDOBKÁCH (objem kapalné fáze v ml):

25 - 50 -75 - 100- 125 - 150

Přesunout nahoru