Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 33/2000 Sb.Vyhláška České národní banky o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely

Částka 12/2000
Platnost od 23.02.2000
Účinnost od 15.03.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

33

VYHLÁŠKA

České národní banky

ze dne 8. února 2000

o vydávání mincí ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely

Česká národní banka stanoví podle § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance:


§ 1

Dnem 31. března 2000 se vydávají mince po 10 Kč vzoru 20001) a po 20 Kč vzoru 20002) ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matným reliéfem.

§ 2

Ve zvláštním provedení určeném pro sběratelské účely s leštěným polem mince a matným reliéfem mohou být vydávány i další mince jiných vzorů nebo jiných nominálních hodnot, jejichž vydání do oběhu, nominální hodnoty, rozměry, hmotnost, materiál, vzhled a další náležitosti v běžném provedení stanoví Česká národní banka vyhláškou vydanou podle zvláštního právního předpisu.3)


§ 3

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 15. března 2000.


Guvernér:
v z. Ing. Dědek, CSc. v. r.

viceguvernér

Poznámky pod čarou

1) Vyhláška č. 335/1999 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 2000.

2) Vyhláška č. 336/1999 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2000.

3) § 22 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance.

Přesunout nahoru