Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 319/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Částka 89/2000
Platnost od 20.09.2000
Účinnost od 20.09.2000
Zrušeno k 01.01.2001 (448/2000 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

319

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 5. září 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 8 odst. 1 zákona č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 125/1998 Sb., (dále jen "zákon"):


Čl. I

Vyhláška č. 333/1999 Sb., kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot, se mění takto:

§ 3 včetně nadpisu zní:

"§ 3

Průměrné ceny pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 7 odst. 5 věty druhé zákona činí

a) 30,00 Kč u benzinu automobilového 91 O Special,

b) 31,30 Kč u benzinu automobilového 96 O Super,

c) 30,30 Kč u benzinu automobilového 95 O Natural,

d) 24,20 Kč u motorové nafty.".


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

PhDr. Špidla v. r.

Přesunout nahoru