Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 301/2000 Sb.Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Částka 85/2000
Platnost od 07.09.2000
Účinnost od 01.07.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
15 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Předložení návrhu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 301/2000 Sb.

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 06.04.2021 (Postoupeno Senátu)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech a nařízením Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů

Zákon reaguje na nový zákon o občanských průkazech a dále adaptuje právní řád České republiky na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157.

Poslední změna: 24.03.2021 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a některé další zákony

Novela odstraňuje technické nedostatky.

Poslední změna: 10.03.2020 (Proběhlo 1. čtení, přikázáno výborům a komisím)
Návrh poslance na vydání zákona, kterým se ruší zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv

Zákon ruší zákon o Veřejném ochránci práv.

Poslední změna: 17.02.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška provádějící zákon o matrikách, jménu a příjmení

Novela vyhlášky reaguje na aktuální novelu zákona o matrikách.

Poslední změna: 10.01.2020 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Novela do českého matričního práva přivádí novinku v podobě stanovení způsobu označení a spojení vícejazyčného standardního formuláře s příslušnými dokumenty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 281/2019 Sb. s účinností od 21.11.2019
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy

Zákon upravuje novelu zákona o matrikách, o správních poplatcích, o státním občanství České republiky, o základních registrech, o ověřování a zákona o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.11.2019 pod číslem 279/2019 Sb. s účinností od 21.11.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Novela poskytuje partnerům téhož pohlaví a jejich dětem stejnou důstojnost a ochranu rodinného života jako je poskytována manželům a jejich dětem a zajišťuje jim tak rovné postavení nejen ve společnosti, ale i v právu.

Poslední změna: 26.03.2019 (1. čtení přerušeno nebo odročeno)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení

Cílem návrhu je zrušení matriční působnosti obcí Těšetice a Ústín v Olomouckém kraji a jejich podřazení pod Matriční úřad Olomouc.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
20.12.2018 pod číslem 314/2018 Sb. s účinností od 01.01.2019
Návrh zákona, kterým se mění zákon občanský zákoník a zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

Návrh zákona je připraven v návaznosti na judikaturu Evropského soudu pro lidská práva (rozsudek z 6. dubna 2017 - A. P., Garçon a Nicot proti Francii), podle které úřední změnu pohlaví nelze podmiňovat podstoupením chirurgického zákroku či provedením sterilizace.

Poslední změna: 20.07.2018 (Ukončení sběru připomínek)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství

Návrh ústavního zákona má umožnit osvojení pro neregistrované osoby, kdy si nově budou moci partneři osvojit dítě svého partnera.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, a další související zákony

Transpoziční novela zákona o pobytu cizinců a dalších souvisejících zákonů. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 222/2017 Sb. s účinností od 15.08.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon zavádí možnost, aby oprávněná osoba mohla požádat o vydání matričního dokladu, doslovného výpisu nebo potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize u kteréhokoliv matričního úřadu. Dále zákon zpracovává poznatky z praxe.

Návrh neprošel 24.11.2016 (Projednávání nepokračuje)
Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu a změně hranic vojenských újezdů a o změně některých zákonů

Zrušením vojenského újezdu Brdy a změnou hranic vojenských újezdů dochází k naplnění východisek stanovených Bílou knihou o obraně a současně k realizaci vládou schválených opatření k Optimalizaci vojenských újezdů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.01.2015 pod číslem 15/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016