Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 298/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem

Částka 84/2000
Platnost od 31.08.2000
Účinnost od 31.08.2000
Zrušeno k 28.05.2004 (324/2004 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

298

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 21. srpna 2000,

kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 5 odst. 10 zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., (dále jen "zákon"):


§ 1

Vinařské obce a viniční tratě v jednotlivých vinařských oblastech

Seznam vinařských obcí ve vinařských oblastech a seznam viničních tratí ve vinařských obcích je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení viničních tratí

Viniční tratě jsou vymezené souborem pozemků a částí pozemků, jejichž hranice jsou zakreslené ve Státní mapě 1:5000 - odvozené,1) uložené rovněž u Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského a na obecních úřadech v dotčených vinařských obcích. Seznam čísel mapových listů viničních tratí v jednotlivých katastrálních územích je uveden v příloze k této vyhlášce.

§ 3zrušeno


§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 odst. 1 písm. b) nařízení vlády č. 116/1995 Sb., kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání.


Příloha k vyhlášce č. 298/2000 Sb.

Seznam vinařských obcí a viničních tratí v jednotlivých vinařských oblastech, včetně jejich vymezení

1. Vinařská oblast pražská

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Benátky nad Jizerou 1. Nové Benátky 1. Pod zámkem Brandýs nad Labem
2. Stráň nad Jizerou 4-1, 4-2, 5-2
2. Obodř 1. Akátové údolí
2. Karlštejn 1. Budňany 1. Plešivec Beroun 4-8, 5-8
2. Vrše
3. Kralupy nad Vltavou 1. Mikovice u Kralup nad Vltavou 1. Nad vinicí Kladno 0-2
2. Zeměchy u Kralup nad Vltavou 1. Velký kus
4. Máslovice 1. Máslovice 1. Dolská Kralupy nad Vltavou
7-4, 8-4
5. Praha-Troja 1. Troja 1. Svatá Klára Kralupy nad Vltavou
2. Salabka 7-9
6. Praha 2 1. Vinohrady 1. Gröbovka Praha 6-2
7. Praha 6 1. Dejvice 1. Baba Kralupy nad Vltavou
7-9
8. Praha 9 1. Vysočany 1. Pod Prosekem Praha 4-0, 5-0
9. Praha 12 1. Modřany 1. Arcibiskupská vinice Praha 8-5
10. Slaný 1. Blahotice 1. Ovčáry Kladno 4-1, 5-1, 6-2
2. Kvíc 1. Na křížku
3. Slaný 1. Ovčáry
11. Srbsko 1. Srbsko u Karlštejna 1. Na vinicích Beroun 5-8
2. U Besídek
12. Otmíče 1. Otmíče 1. Pod Otmíčskou horou Hořovice 1-0, 1-1, 2-1
13. Loděnice 1. Loděnice u Berouna 1. Kněží hora Beroun 5-5
14. Vinařice 1. Vinařice u Kladna 1. Vinařická hora Kladno 5-4, 6-4
2. Na Paloučkách
3. V Řádcích
15. Domousnice 1. Domousnice 1. U sv. Jiří Sobotka 5-7, 5-8

2. Vinařská oblast mělnická

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Bechlín 1. Bechlín 1. Bertýnka Mělník 7-2
2. Na průhonu
3. Piksovka
2. Předonín 1. Bertýnka
2. Cítov 1. Cítov 1. Zdenčina Mělník 5-4, 6-4
2. Stráně k vinicím
3. Dolní Beřkovice 1. Dolní Beřkovice 1. Beřkovská Mělník 5-5
2. Vliněves 1. Beřkovská
4. Dřísy 1. Dřísy 1. Svatováclavská Kralupy nad Vltavou 0-2
5. Jeviněves 1. Jeviněves 1. Na vinicích Mělník 7-6, 7-7, 8-6, 8-7
6. Kly 1. Kly 1. Kelská Mělník 2-9, 3-8, 3-9
2. Záboří II
2. Záboří u Kel 1. Kelská
2. Záboří I
3. Záboří II
7. Liběchov 1. Ješovice 1. Ješovická Mělník 4-2, 4-3, 4-4,
2. Liběchov 1. Liběchovská 5-3
2. Budyně
3. Pod kostelíčkem
8. Mělník 1. Mělník 1. Vehlovská Mělník 3-5, 3-6, 3-7,
2. Klamovka 3-8, 4-4, 4-5, 4-6, 4-7
3. Neuberská
4. Na Bílých břehách
5. Městská
6. Turbovická
2. Vehlovice 1. Labská
2. Klamovka
9. Štětí 1. Počeplice 1. Na Pelunce Mělník 5-2, 5-3
2. Na Liběchovské cestě
10. Tuhaň 1. Tuhaň 1. Na Raholinách Kralupy nad Vltavou 2-0
11. Velký Borek 1. Skuhrov u Mělníka 1. Turbovická Mělník 3-8

3. Vinařská oblast roudnická

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Brzánky 1. Brzánky 1. Sovice Mělník 7-0, 8-0
2. Labské stráně Dubá 7-8, 7-9, 8-9
2. Hoštka 1. Hoštka u Roudnice nad Labem 1. Labské vinice Mělník 7-0, 8-0
2. Bauška Dubá 7-8, 7-9, 8-9
2. Kochovice 1. Kochov
3. Kyškovice 1. Kyškovice 1. Lis Mělník 7-0, 8-0
Dubá 7-8, 7-9, 8-9
4. Polepy 1. Encovany 1. Holý vrch Dubá 8-6, 9-6
2. Pod skalkou
2. Hrušovany 1. Prachová
5. Vrbice 1. Vetlá 1. Sovice Mělník 7-0, 8-0
2. Labské vinice Dubá 7-8, 7-9, 8-9
6. Židovice 1. Židovice nad Labem 1. Na Bulfu Libochovice 0-0
2. Na terasách
3. Na viničkách

4. Vinařská oblast žernosecká

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Libochovany 1. Libochovany 1. Pod Hrádkem Litoměřice 4-4
2. U Třech křížů
2. Litoměřice 1. Litoměřice 1. Pod Radobýlem Litoměřice 3-5
2. Labská stráň
3. Lovosice 1. Lovosice 1. Pod Lovošem Litoměřice 5-5
4. Michalovice 1. Michalovice u Velkých Žernosek 1. U vodárny Litoměřice 3-5, 4-5
2. U cihelny
3. Na vinici
5. Třebenice 1. Třebenice 1. Pod Košťálovem Litoměřice 6-7, 7-7
6. Velké Žernoseky 1. Velké Žernoseky 1. Velká Vendule Litoměřice 4-4, 4-5
2. Malá Vendule
3. Mariánská
4. Kostelní
5. Robotka
6. Pod Strážištěm
7. Michalovická stráň
8. Třešňovka
9. U hřiště
10. Na jámě
11. U Hrabkovského
12. Pod lomem
13. Chatová
7. Žalhostice 1. Žalhostice 1. Radobýl Litoměřice 3-5, 4-5
2. Nad školou
8. Malé Žernoseky 1. Malé Žernoseky 1. Na Dobraji Litoměřice 4-4, 5-4
9. Klapý 1. Klapý 1. Pod Hazmburkem Libochovice 6-0
10. Třebívlice 1. Šepetely 1. Pod Šepetelským vrchem Litoměřice 9-7, 9-8
2. Třebívlice 1. Vince
2. Koskov
11. Ústí nad Labem 1. Mojžíř 1. Kozí vrch Ústí nad Labem 1-7

5. Vinařská oblast mostecká

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Bělušice 1. Bělušice u Mostu 1. Vinice Lenka Most 3-7
2. Vinice Klára
3. Vinice Velká Anna
4. Vinice Lucie
5. Vinice Vendula
6. Vinice Muškát
7. Vinice Malá Anna
2. Blšany u Loun 1. Blšany u Loun 1. Pod Chlumem Louny 1-4, 2-4
3. Březno 1. Březno u Chomutova 1. Vičická trať Žatec 2-0, 2-1, 3-0
2. Zámecká
2. Stranná u Nechranic 1. Zámecká
4. Chbany 1. Poláky 1. Vamperk Žatec 3-4, 4-3, 4-4, 5-2
2. Přeskaky 1. Svatovítská
5. Chlumčany 1. Chlumčany u Loun 1. Pod Chlumem Louny 1-4, 2-4
6. Kadaň 1. Bystřice u Kadaně 1. Bystřický vrch Žatec 5-0, 5-1, 7-0, 8-0
2. Kadaň 1. Zlatý vrch Chomutov 7-8, 7-9, 8-9
2. Nad meandrem
3. Oherské stráně
4. Svatováclavská trať
5. Na vinici
3. Tušimice 1. Běšická trať
4. Úhošťany 1. Pod Purperkem
2. Pod Blzeňským
vrchem
7. Kozly 1. Kozly u Loun 1. Vinice Lenka Most 3-7
8. Libědice 1. Libědice 1. Svatovítská Žatec 3-4, 4-3, 4-4, 5-3
9. Most 1. Čepirohy 1. Vinice Barbora Most 5-4, 6-3, 6-4, 7-5
2. Vinice Mariana
3. Vinice Libuše
4. Vinice Sv. Jiří
2. Most II 1. Vinice Matčina
2. Široký vrch
3. Hněvín
3. Rudolice nad Bílinou 1. Vinice Sv. Vavřince
10. Pětipsy 1. Pětipsy 1. Vamperk Žatec 5-2, 5-3
11. Vilémov 1. Vinaře u Kadaně 1. Vinařická trať Žatec 6-1, 6-2
12. Obrnice 1. Obrnice 1. Osecká vinice Most 5-4

6. Vinařská oblast čáslavská

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Bílé Podolí 1. Bílé Podolí 1. K průhonu Heřmanův Městec
2. Na obickách 7-2, 7-3
2. Brambory 1. Brambory 1. U luhů Heřmanův Městec
2. Nade vsí 7-2, 8-2
3. Horka I 1. Horka u Žehušic 1. Nad hospodou Heřmanův Městec
2. Nad týneckou cestou 8-1, 8-2
3. Za bažantnicí
4. Horušice 1. Horušice 1. Na jílku Heřmanův Městec 8-1
2. Na bažantnici
3. U korábu
5. Kutná Hora 1. Kutná Hora 1. Sukov Kutná Hora 2-1, 2-2,
2. Pod hřbitovem 2-3, 2-4, 3-1, 3-2, 3-3,
3. Pod Chrámem sv. Barbory 3-4, 3-5, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4
4. U sv. Trojice
5. Pod Sukovem
6. Pod Kuklíkem
2. Neškaredice 1. Na Šafranici
2. U dubu
3. Na skále
3. Perštejnec 1. Vinice
4. Sedlec u Kutné Hory 1. Velká stráň
6. Semtěš 1. Semtěš u Bílého Podolí 1. Pod kostelem Heřmanův Městec 6-3,
2. Obcový 6-4, 7-3
3. Nad Semtěší
4. Skalnatý
5. Šímový
7. Svatý Mikuláš 1. Svatý Mikuláš 1. U borku Kutná Hora 1-1
8. Vinaře 1. Vinaře 1. Na příčce Heřmanův Městec 7-5,
2. Nad čihadlem 7-6
3. Bílá hůra
9. Žehušice 1. Žehušice 1. U skalky Kutná Hora 0-2
Heřmanův Městec 9-2
10. Konárovice 1. Konárovice 1. V hájku Kolín 2-7, 2-8, 3-8
2. Zadní zájezd

7. Vinařská oblast brněnská

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Blučina 1. Blučina 1. Vyšavy Brno 8-8, 8-9, 9-8
2. Hraniční
3. Stráň
4. Horky
5. Staré hory
6. Štumberk
7. Vinohrádky
8. Šufary
9. Césliky
10. Fialky
11. Fromuchy
12. Lozegrunt
13. Kyperk
14. Záhumení
15. Nové hory
16. Cézavy
17. Podlétny
2. Bošovice 1. Bošovice 1. Žleby Brno 3-8, 3-9
2. Nové sady
3. Stará hora
4. Rozehnalky
5. Otnické žleby
3. Bratčice 1. Bratčice 1. Široké-Klinky Moravský Krumlov 2-6
2. Staré hory
4. Brno-Bystrc 1. Bystrc 1. Díly Tišnov 1-8, 2-8
2. Kamenice
3. Pod Mniší horou
5. Brno-Chrlice 1. Chrlice 1. Krajina Brno 7-4, 8-4
2. Kopec
3. Kociánky
4. Vinohrady
6. Brno-Obřany- Maloměřice 1. Maloměřice 1. Na dlouhých Blansko 7-8, 7-9
2. Obřany 1. Široká
2. Na úzké
3. U doubku
4. Nad loučí
7. Brno-Tuřany 1. Tuřany 1. U Fuksové boudy Brno 7-3, 7-4
8. Dolní Kounice 1. Dolní Kounice 1. Karlov Moravský Krumlov 3-5,
2. Žleby 3-6, 3-7, 4-5, 4-6, 4-7
3. Ve žlebech
4. Nová hora
5. Stará hora
6. Stoličky
7. Kamenný vrch
8. Chatová oblast
9. Žebětín
10. Kobylky
11. Kozí hora
12. Leska
13. Kapoun
14. Řepná hora
15. Ve stráních
16. Šibeniční hora
17. Široké
18. Na nivách
19. Horní nová města
20. Dolní nová města
9. Heršpice 1. Heršpice 1. Dvorce-Dolní stávání Brno 0-5, 0-6, 1-5
2. Rozgrunt
3. Rošty
4. Nad zahrady
10. Hostěrádky-Rešov 1. Hostěrádky 1. Nad cihelnou Brno 4-4, 4-5, 5-5
2. Lopata
3. Čtvrtě-Vinohrádky
4. Netroufalky
5. Široké
6. Čtvrtě
7. Klinky
11. Hrušovany u Brna 1. Hrušovany u Brna 1. Červené vrchy Moravský Krumlov
2. Terasy 0-9, 1-9
3. Prostřední díly
4. Svobodné
5. Podsedky
12. Ivančice 1. Kounické Předměstí 1. Sedmihradská hora Moravský Krumlov
2. Syslice 5-4, 6-4
3. Krátký
4. Marše
5. Dolní Brněnka
6. Nové hory
7. Pod Jakubem
8. V bratrských
2. Ivančice 1. Špýry Moravský Krumlov 5-3
13. Kobeřice u Brna 1. Kobeřice u Brna 1. Nad vinohrady Brno 1-6, 1-7, 2-7
2. Zadní hora
3. Němčany
14. Ledce 1. Ledce u Židlochovic 1. Za školou-Humna Moravský Krumlov
2. U cihelny 0-8, 1-7, 1-8
3. Šimlochy
15. Lovčičky 1. Lovčičky 1. Vinohrádky Brno 2-7, 2-8, 3-7
2. Baba-Vinohrady
16. Medlov 1. Medlov 1. U Fiantova sadu Moravský Krumlov 2-9
17. Mělčany 1. Mělčany u Ivančic 1. Veselá hora Moravský Krumlov
2. Seslice 3-5, 3-6
3. Nad humny
4. Novosady
5. Za Novosady
6. Jezuity
18. Měnín 1. Měnín 1. Vinohrádky Brno 6-6, 7-7
2. Kouty
19. Milešovice 1. Milešovice 1. Netroufalky Brno 2-7
2. Dolní úlehly
3. Homola-Čulava
20. Modřice 1. Modřice 1. Hájek Moravský Krumlov
2. Mučednická 0-3, 0-4, Brno 9-3
3. Sady
21. Moravany 1. Moravany u Brna 1. Vinohrady Moravský Krumlov
2. Novosady 0-2, 0-3
22. Moravské Bránice 1. Moravské Bránice 1. Kopce Moravský Krumlov
2. Ve starých 4-5, 5-5
3. Pravdy
4. Nová hora
5. Kalce
6. Achtel
7. U Písařových
8. Seslice
9. Jezírka
10. Trubače
11. Komořina
23. Moutnice 1. Moutnice 1. Skalky Brno 5-8, 5-9, 6-7, 6-8,
2. Buchtova skala 6-9
3. Nad rybníkem
4. Prašnice
5. Famelijka
6. Vinohrádky
24. Němčičky 1. Němčičky 1. Za střediskem Moravský Krumlov
(okr. Brno-venkov) 2. Štamberky 2-7, 2-8, 3-7
3. Nad hřbitovem
4. Húble
5. Za mlýnkem
25. Nížkovice 1. Nížkovice 1. Vinohrady Brno 0-6, 1-6
2. U větrníku
3. Zelnice
26. Nové Bránice 1. Nové Bránice 1. Novosady Moravský Krumlov
2. Staré hory 4-6, 4-7, 5-6
3. Klousny
27. Ořechov 1. Ořechov 1. Za žlebama Moravský Krumlov
(okr. Brno-venkov) 2. Na skalkách 1-5, 2-4, 2-5
3. Křiby
4. Záhumenice
28. Otnice 1. Otnice 1. Odměrky Brno 3-7
2. Stará hora
29. Pravlov 1. Pravlov 1. Nová hora Moravský Krumlov
2. V dlouhých 3-6, 3-7
3. Hájky
4. Stráně
30. Rajhrad 1. Rajhrad 1. Hájiska Moravský Krumlov 0-5
31. Silůvky 1. Silůvky 1. Mazouchy Moravský Krumlov 3-5,
2. Nebosády
32. Sivice 1. Sivice 1. Štarcary Brno 4-0
2. Štarcárky
3. Nedbaly
4. Staré hory
5. Nové hory
33. Slavkov u Brna 1. Slavkov u Brna 1. Vinohrady Brno 1-2, 1-3
2. Písky
34. Sobotovice 1. Sobotovice 1. Stará hora Moravský Krumlov 1-7
2. Na hřebíku
3. Zahrádka u Bratčic
4. Za humny
5. Za vinohrady
35. Sokolnice 1. Sokolnice 1. Vinohradská trať Brno 5-5, 6-4, 6-5, 7-4
2. Padělky
3. Pranty
36. Syrovice 1. Syrovice 1. Stará hora Moravský Krumlov
2. Padělky 1-5, 1-6, 1-7
3. Nad mlýnem
37. Šaratice 1. Šaratice 1. Nálohy Brno 3-5, 3-6
2. Vinohrady
38. Telnice 1. Telnice u Brna 1. Šternovsko Brno 6-6
39. Těšany 1. Těšany 1. Vinohrádky-Terasy Brno 4-8, 4-9
2. Vinohradské famílie
3. Harfa
4. Vinohrádky-Kaple
40. Trboušany 1. Trboušany 1. Hájky Moravský Krumlov
2. Štesle 3-7, 4-7, 4-8, 5-7
3. Nová hora
4. Stará hora
5. Křečkovská hora- Dlouhé pole
41. Tvarožná 1. Tvarožná 1. Vinohrady Brno 4-0, 4-1
2. Pod vinohrady
3. Kroukartí
42. Újezd u Brna 1. Újezd u Brna 1. Malá trať Brno 4-5, 5-5,
2. Kříbky
3. Sádky
4. Za Křiby
5. Glózně
6. Nad cihelnou
7. Stará hora
43. Unkovice 1. Unkovice 1. Přední trať-Unkovská Pohořelice 0-0, 1-0,
2. Díly Moravský Krumlov 0-9
3. Podsedky horní
44. Vážany nad Litavou 1. Vážany nad Litavou 1. Vinohrady Brno 1-5, 2-4, 2-5
45. Viničné Šumice 1. Viničné Šumice 1. Pšenky Brno 2-0, 3-0,
2. Vrchní hora Blansko 2-9
3. Dolní hora
4. Poddolníky
5. Žleby
46. Zbýšov 1. Zbýšov 1. Dlouhé vinohrady Brno 3-4
2. Krátké vinohrady
47. Žatčany 1. Žatčany 1. Velká niva Brno 5-6, 5-7, 6-6, 6-7
2. Spodní půllán
3. Vinohrádky
48. Želešice 1. Želešice 1. Hojnary Moravský Krumlov
2. Gruby 0-3, 0-4, 1-4
3. Růžová zadní- Růžová přední
4. Za mlýnem
5. Kopečky
6. Dlouhé díly
7. Myšák
8. V zelené
49. Židlochovice 1. Židlochovice 1. Prostřední sady Brno 8-9, 9-8, 9-9,
2. Štěrbůvka Hustopeče 9-0
3. Podsedky
4. Hačky
5. Výhon
6. Podhájí
7. Maděrán
8. Výšavy
9. Revolník
10. Vinohrádky
11. Pastviska
50. Rašovice 1. Rašovice u Bučovic 1. Podsedky v zahrádkách Bučovice 9-5
2. Vinohrady krátké
3. Vinohrady dlouhé
51. Brno - Vinohrady 1. Židenice 1. V hlavách Blansko 7-9
52. Brno-Medlánky 1. Medlánky 1. V pustých Tišnov 0-7

8. Vinařská oblast bzenecká

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Bzenec 1. Bzenec 1. Liščí hory Kyjov 0-4, 0-5, 1-4, 1-5
2. Hájky
3. Novosady
4. Získaly
5. Pohany
6. Psí hory
7. Kožuchy
8. Starý hrad
9. Krefty
10. Maršálky
11. Čihůvky
12. Prostřední hory
13. Růžené
14. Cukmantl
15. Havaly
16. Kněží hora
17. Klíny
18. Hašneky
19. Zadní hora
20. Humence
21. Horní hory
2. Domanín 1. Domanín 1. Vísky Kyjov 0-3, 0-4
2. Slíny Uherské Hradiště 9-3
3. Krefta
4. U břízy
5. Vinohrádka
6. Pusté
7. Rybníček
8. Humna I
9. Humna II
10. Široká
3. Hostějov 1. Hostějov 1. Hložky Kyjov 1-1
2. Zbytky
4. Moravský Písek 1. Moravský Písek 1. Hučnice Uherské Hradiště 9-3
2. Novosady
5. Ořechov 1. Ořechov u Uherského Hradiště 1. Cimburky Kyjov 0-1, 0-2,
2. Achtele Uherské Hradiště
3. K hranicím 9-1, 9-2
4. Zadní
5. Jarošov
6. Padělky nad hájem
7. Háje
8. Újezd
9. Valachy
10. Teplý
11. Újezd pod hájem
12. Staré
13. Kozlíky
14. Čtvrtky pod hájem
15. Čtvrtky pod vinohrady
6. Polešovice 1. Polešovice 1. Zadní Růženy Uherské Hradiště 7-3,
2. Přední Růženy 8-1, 8-2, 8-3, 9-0, 9-1,
3. Střední grejty 9-2, 9-3
4. Staré Hory
5. Pekla
6. Syslovy
7. Újezdy Svobodné
8. Újezdy
9. Nad sklepy
10. Šurálky
11. Míšky
12. Sedlejšky
13. Slunečné
14. Roviny
15. Nové Hory
16. Staré Novosady
17. Mladé Novosady
18. Slínky
19. Čtvrtky I
20. Čtvrtky II
7. Syrovín 1. Syrovín 1. Díly od Žeravic Kyjov 0-1, 0-2, 0-3, 1-1,
2. Nad lysinami 1-2, 1-3
3. Lysiny
4. Podlysiní
5. Podstarohoří
6. Stará hora
7. Loučky
8. Brablec
9. Hrubý
10. Stéblový
11. Slíny
12. Písky
8. Těmice 1. Těmice u Hodonína 1. Díly Kyjov 0-3, 0-4, 1-3, 1-4
2. Nad humny
3. Krajinky
4. Dlouhé
5. Nad vinohrady
6. Klíny
7. Bohůvky
9. Tučapy 1. Tučapy 1. Záhumenice Uherské Hradiště
2. Klínek 8-1, 9-1
3. Nad horky
4. Stará hora
5. Nad panským
6. Hladiš
10. Újezdec 1. Újezdec u Osvětiman 1. Hrubé slíny Kyjov 0-1, 0-2
2. Hačky
3. Stará hora
4. Pod cestou
5. Tasova
11. Vážany 1. Vážany u Uherského Hradiště 1. Teplé horky Kyjov 0-1, Uherské
2. Achtele-Zápiští- Obecniska Hradiště 9-1
3. Nad humny
12. Vracov 1. Vracov 1. Kopec nad rovinou Kyjov 1-4, 2-3, 2-4, 3-3
2. Kopec u svaté vody
3. Zmoles
4. Klínky
5. Pechgrunt
6. Přední díl u Panny Marie
7. Za vinohrady
8. Zabiják
9. Zahumenské
10. Hliníky
11. Přední díl od Křivolánu
12. Křivolán
13. Dolní hory
14. Báchory
15. Čihůvky
16. Prostřední hory
17. Za baráky
13. Žeravice 1. Žeravice u Kyjova 1. Býkový Kyjov 1-2, 2-2
2. Kočice
3. Havale
4. Pešty
5. Kocůry
6. Zadní hory
7. Přední, Zadní zlámaný
8. Hradiska
9. Utěšené
10. Teplý

9. Vinařská oblast mikulovská

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Bavory 1. Bavory 1. Pod Pálavou Mikulov 0-0
2. Viničky
3. Klentnické
4. Pod skalkou
5. Slunečná
6. Růžová
7. Za kostelem
8. Růžový vrch
9. Anenský vrch
10. U rybníčka
11. Za konírnou
12. Pod státní
2. Brod nad Dyjí 1. Brod nad Dyjí 1. Lusy Pohořelice 2-7, 2-8,
2. Dunajovický kopec- Kibice 3-7, 3-8
3. Brodské stráně-Liščí vrch
4. Obecní-Chlumek
3. Březí 1. Březí u Mikulova 1. Ořechová hora Mikulov 1-0, 1-1, 2-0
2. Liščí vrch
4. Bulhary 1. Bulhary 1. Nad sklepy Břeclav 7-0, 7-1, 7-2
2. Za vojáčkem
3. Srnčí pole
4. Doubrava
5. U rozhledny
6. Na pískách
7. Liščí vrch
8. Panské I
9. Panské II
10. Panské III
11. Podlesí
5. Dobré Pole 1. Dobré Pole 1. Brodsko Pohořelice 2-9
2. Rosentické Mikulov 2-0
3. Staré
4. Daniel
6. Dolní Dunajovice 1. Dolní Dunajovice 1. Ořechová hora Pohořelice 1-7, 1-8,
1-9, 2-7, 2-8, 2-9
2. Pod Slunným vrchem Mikulov 1-0, 2-0
3. Růžový kopec
4. Dunajovský kopec
5. Kraví hora
6. Pod Kraví horou
7. Pod Dunajovským kopcem
8. Přední mlýnská
9. U Mlýnské cesty
10. Zimní vrch
11. Příční
12. Nad sklepy
13. U sklepů
14. Malý Sluňák
15. Přední plotny
16. Zadní plotny
17. Pod Ořechovou
7. Dolní Věstonice 1. Dolní Věstonice 1. U hřbitova Hustopeče 8-7, 8-8,
2. Za domky 9-7, 9-8
3. Za humny
4. Pod obecním
5. Pod kopečkem
6. U studánky
7. Pod Pálavou
8. U lesa
9. U kapličky
10. Za sklepy
11. Nad cihelnou
12. Pod lesem
13. U třech panen
14. U silnice
15. Nad silnicí
16. Pod Pavlovem
8. Drnholec 1. Drnholec 1. U křížku Pohořelice 3-6, 4-6,
2. Výsluní 4-7, 4-8, 5-8
3. Nad Blatama
4. Šibeniční vrch
5. Sluneční vrch
6. Hajdy na jamách
7. Šternberg
9. Hlohovec 1. Hlohovec 1. Stará hora Břeclav 5-3, 6-4,
2. Deliče nad Otokem 7-3, 7-4
3. Hrachoviska
4. Horní deliče
5. Deliče pod kamenolomem
6. Nad dědinou
7. Nad Šulaperkem
8. Dolina
10. Horní Věstonice 1. Horní Věstonice 1. U Perné Hustopeče 9-7, 9-8
2. Pod Děvínem Pohořelice 0-7, 0-8
3. Nad Dolními Věstonicemi
11. Ivaň 1. Ivaň 1. Za krchovem Pohořelice 0-3, 1-3,
2. Krátké padělky 1-4
3. Vinohrady
4. Malé padělky
5. Štanible
6. Vinohrádky
7. Haťový kopec
8. Slaniskový kopec
9. U hájku
10. Činžovní
12. Jevišovka 1. Jevišovka 1. Stará hora Pohořelice 5-8, 5-9,
2. Dražice 6-8, 6-9
3. Horní široké
4. Rebry
5. Šprosiska
13. Klentnice 1. Klentnice 1. Bavorsko Hustopeče 9-0, 9-8,
2. Na Bavorsku 9-9, Pohořelice 0-8,
3. Nad hřbitovem 0-9, Mikulov 0-0
4. Hladové-Pole drvoštěpů-Stará hora
5. Záhumenky
6. Pod hotelem
7. Za kovárnou
8. K lomu
9. Mezi vinohrady
10. První viniční
11. Druhá viniční
14. Lednice 1. Lednice na Moravě 1. Končiny Břeclav 3-3, 4-1, 4-2,
2. Pod terasami 4-3, 5-1, 5-2, 5-3, 6-2,
3. Terasy 6-3
4. Slunný kopec
5. Viniční
6. Sortimentní vinice
7. Nad terasami
8. Fibingrova vinice
9. U Hlohoveckého rybníka
10. Ve starých
11. U Rybničního zámečku
12. Na Valtické
13. V Mendeleu
14. U akátů
15. U Bunkru
16. Za větrolamem
17. Háty
15. Mikulov 1. Mikulov na Moravě 1. Pod Svatým kopečkem I Břeclav 7-0, 7-1, 8-0, 8-1, 8-2, 9-0, 9-1, 9-2,
2. Pod Svatým kopečkem II 9-3, Mikulov 0-0, 0-1, 0-2, 0-3, 1-1, 1-2, 1-3
3. Nad valtickou silnicí Hustopeče 8-9, 9-9
4. Pod valtickou silnicí
5. Pod bažantnicí
6. Zahrady-Valtická
7. Bažantnice-Matečnice
8. Šibeniční vrch
9. Pod Mušlovem
10. Mušlov
11. Nad brněnskou silnicí
12. Pod Turoldem
13. Za Turoldem I
14. Za Turoldem II
15. Zahrádky-Turold
16. U staré silnice
17. Hliníky
18. Zahrádky za kasárnami
19. Střední díly- Záhumenky
20. Milovická-Přední viniční stráně
21. Milovická-Zadní viniční stráně
22. Střední díly- U obrázku
23. Mariánský kopec
24. Červený kopec
25. Za cihelnou
26. Za mlýnem
27. Za rybníkem-Skalka
16. Milovice 1. Milovice u Mikulova 1. Mikulovsko Břeclav 7-0, 8-0
2. Špičák Hustopeče 7-9, 8-9
3. U cihelny
4. Za hřbitovem
5. Pavlovsko
6. Brněnský kopec
7. Terasy
8. Pod lomem
9. Pod lesem
17. Novosedly 1. Novosedly na Moravě 1. Za Božími mukami Mikulov 3-0, 3-1, 4-0, 4-1, Pohořelice 3-8,
2. Za Starou horou 3-9, 4-9
3. Stráně
4. Stará hora
5. Růžová hora
6. Nad sklepy
7. Na štěrcích
8. Na rovinách
9. Janův vrch
10. Kamenný vrch
11. Kamenná
12. Pod Kamenným vrchem
18. Nový Přerov 1. Nový Přerov 1. Na štrekách Mikulov 3-1
2. Langewarte
19. Pasohlávky 1. Mušov 1. Římský vrch Pohořelice 1-6, 2-5,
2. Pasohlávky 1. Ovčárna 2-6, 3-5, 3-6
2. U novoveské silnice
3. U akátového lesa
4. Na drnholecku
20. Pavlov 1. Pavlov u Dolních Věstonic 1. Višňový sad Hustopeče 8-8, 8-9, 9-8, 9-9
2. Zahrádkářská kolonie
3. Pod Pálavou
4. Nad sklepy
5. Pod hradem
6. Pod oborou
7. Za lesem
8. Jelení roh
9. U Boží muky
10. Nad vodojemem
11. Záhumní vinice
12. U křížku
13. Krátké vinice
14. Dlouhé vinice
15. Nad cihelnou
16. Obecní vinice
17. Pod trianglem
18. Nad jezerem
19. Nad přístavem
20. Zelinářský hon
21. Sahara
22. Záhumní roh
21. Perná 1. Perná 1. U podložky Pohořelice 0-8, 0-9
2. Stráně Mikulov 0-0
3. Věstonsko Hustopeče 9-9
4. U Spálené hospody
5. Přední Purmice
6. Goldhamer
7. Železná
8. Kotelná
9. Zadní Purmice
10. Jižní svah
11. Levá klentnická
12. Pravá klentnická
13. Nad sokolovnou
14. U Mikuláška
15. Bergrus
16. Bavorsko
17. U Boží muky
18. Za větrolamem
19. Na statkách
20. Levá bavorská
21. Pravá bavorská
22. U kapličky
23. Zahrady
24. U státní
22. Pohořelice 1. Nová Ves u Pohořelic 1. Karlovy kopce Pohořelice 1-0, 2-0, 2-4, 2-5, 3-4, 3-5
2. Staré vinohrady
3. Vlasaticko
4. Drnholecko
2. Smolín 1. Vinohrádky
2. Kamínka
23. Popice 1. Popice 1. Ráfle Hustopeče 7-4, 7-5,
2. Nidrberk 8-4, 8-5, 9-4, 9-5
3. Mitrberk
4. Trochberk
5. Akry
6. Svidrunk
7. Panenský kopec
8. Unédy
9. Langezace
10. Sonberk
11. Hustopečsko
12. Stará hora
13. U lesíka
14. Úlehly
15. Malá hora
16. Slunný vrch
17. Písky
24. Pouzdřany 1. Pouzdřany 1. Čedry Hustopeče 9-3, 9-4
2. Nad kopečkem
3. Přední vinohrady
4. Kolby
5. U cihelny
6. Stará hora
7. Pod mladým
8. Grunty
9. V mladých
25. Přibice 1. Přibice 1. Vinohrady-Pod vinohrady Pohořelice 1-1, 1-2, 1-3
2. Stráňová
3. Podsedky
4. Příčné vinohrádky
5. Svobodný hájek
6. Dlouhé vinohrádky
7. Stromovní vinohrádky
8. Iváňské-Prosniska
9. Zahrady v těšině
10. Za těšinou-Přední
26. Sedlec 1. Sedlec u Mikulova 1. U třešňové aleje Břeclav 6-3, 7-2, 7-3,
2. Pod Mušlovem 8-2, 8-3, 8-4, 9-3, 9-4
3. Zátiší-Hliník
4. Sahara
5. Viniční trať
6. Vinice Míru
7. Vinice pod silnicí
8. Kotel
9. Studánkový vrch
10. Nad čtyřicítkou
11. Čtyřicítka
12. Pod čtyřicítkou
13. U Hlohovce
14. Kamenný hon
15. Štambery
16. Sedlecko vrchní
17. Sedlecko spodní
18. U Ovčárny
19. Panské
27. Strachotín 1. Strachotín 1. Nad sklepy Hustopeče 7-6, 7-7,
2. Na Pouzdřansku 8-5, 8-6, 9-5, 9-6
3. Šusfeldy
4. Na Popicku
5. U hřiště
6. Kolimberk
7. Kraví hora
28. Valtice 1. Úvaly u Valtic 1. U zlámaného kříže Břeclav 4-5, 4-6, 5-4,
2. Kamenné hory 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 6-4,
3. Nové čtvrtě 6-5, 6-6, 6-7, 7-4, 7-5,
4. Hůrka 7-6, 7-7, 8-4, 8-5, 8-6,
5. Nad královskou studánkou 9-4, 9-5, 9-6
6. Slunečná
7. Pod Sluneční horou
8. Frankovské terasy
9. Soneberg
10. Nad mlýnem
11. U lípy
12. Pod lomem
13. Za humny
14. Pánský kopec
15. Staré hory
16. U cihelny
17. Jižní svahy
18. Königsbrunn
2. Valtice 1. U zámeckého parku
2. Nad peklem
3. Terasy nad Křižákem
4. Nad cihelnou
5. U křížového sklepu
6. U Topolu
7. Jižní svahy
8. Šimle
9. Terasy u hranic
10. Sacny
11. Amfiteátr
12. Nad lesem
13. Kačisdorfské pole
14. Horní čtvrtě
15. Hintertály
16. Knížecí vyhlídka
17. Pod Raisnou
18. Čulisty-Dlúhé
19. U hájku
29. Vlasatice 1. Vlasatice 1. Novoveské vinohrady Pohořelice 3-3, 3-4,
2. Branišovské vinohrady 3-5, 4-2, 4-3
3. Pohořelické vinohrady
30. Vranovice 1. Vranovice nad Svratkou 1. Vinohrádky Pohořelice 0-1, 0-2, 0-3
2. Podsedky
3. Ivaňská
4. Dílce
5. Žlebský
6. Hložkovy žleby
7. Kopečky

10. Vinařská oblast mutěnická

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Čejč 1. Čejč 1. Brněnka Hustopeče 0-4, 0-5
2. V Malých Kyjov 9-5
3. Hrubé
4. Kopce
2. Čejkovice 1. Čejkovice 1. Díle u větřáku Hustopeče 0-6, 0-7,
2. Odměry přední-Díle 0-8, 0-9, 1-6, 1-7, 1-8,
3. Odměry zadní-Díle 1-9
4. Babí hora
5. Újezd malý
6. Újezd velký
7. Novosády-Randle
8. Čvrtě
9. Padělky u horní farmy
10. Díl Raska
11. Díl u včelína
12. Odměrky u včelína
13. Odměrky včelínek
14. Padělky u Majerového kříže
15. Padělky u lesa
16. Kostelnické
17. Noviny
18. Díl šibenice
19. Díl šibenice u skleníka
20. Stará hora panská
21. Veselé
22. Hlaviny
23. Šuby
24. Studený
25. Růžený
26. Šatrapky
27. Sysle
28. Helezný díl
29. U sýpky-Včelín
30. Zelničky
31. Hrbatá niva - Terase
32. Padělky u Kontrbovců
33. Lůčkový díl
34. Díl v zápovědi
35. Niva hrbatá
36. Borové-Padělky
37. Kontrbovce
38. Stará hora
39. Kukle
3. Dubňany 1. Dubňany 1. Hrubá niva pod drahami Kyjov 5-6, 5-7, 6-6, 6-7
2. Nivky u kamene
3. Díly u Barnavé kůlny
4. Díly
5. Díly pod Náklem
6. Kostelicko
4. Hovorany 1. Hovorany 1. Zavinohradí-Krátké Hustopeče 0-3, 0-4
2. Prostřední louky Kyjov 8-4, 8-5, 8-6,
3. Díly za vinohrady 9-4, 9-5, 9-6
4. Staré hory
5. Hovoransko
6. Noviny
7. Dlouhé noviny
8. Podvinohradí
9. Díly za humny
10. Podsednické padělky
11. Dolní padělky
12. Díly ve žlebech
13. Zelniska
14. Přední díly
15. Zadní díly
16. Ulehle
5. Karlín 1. Karlín na Moravě 1. Vinohrady Kyjov 9-3, 9-4
2. Díly
6. Milotice 1. Milotice u Kyjova 1. Zášidlení Kyjov 5-6
2. Šidleny
3. Doliny
4. Dubičáky
5. Kopce
7. Mutěnice 1. Mutěnice 1. Zárybnické Kyjov 7-7, 7-8, 7-9,
2. Vazová hora 8-6, 8-7, 8-8, 9-6, 9-7,
3. Vyšicko 9-8, 9-9, Hustopeče
4. Padělíky 0-6, 0-7, 0-8
5. Dubňanská hora
6. Nové
7. Ulehle
8. Platové
9. Zadní hora
10. Okrouhlické
11. Přední hora
12. Hraničky
13. Kopce
14. Židlíky
15. Mutěnska
8. Násedlovice 1. Násedlovice 1. Nová hora Hustopeče 0-1, 0-2,
2. Padělky 0-3, Kyjov 9-1, 9-2,
3. Záhumenice 9-3
4. Čtvrtě od Brankovského mlýna
5. Noviny
6. Stará hora
7. Přední čtvrtě
8. Noviny nad Boudným
9. Novinky
10. Újezd
11. Čtvrtě
12. Oulehla
13. Malý Šanov
9. Nový Poddvorov 1. Nový Poddvorov 1. Záhumenice Hustopeče 0-9
2. Vinohrádky Břeclav 0-0
3. Úzké
4. Novosady
5. Hrbatý
6. Široký
7. Roviny
8. Podkovné
9. Příděle
10. Ratíškovice 1. Ratíškovice 1. Hrubé pole Kyjov 4-6, 4-7, 5-6,
2. Nácestky 5-7
3. Díly
4. Návdanky
5. Náklo
6. Díly pod Náklem
11. Starý Poddvorov 1. Starý Poddvorov 1. Krásná hora Kyjov 9-9, Hustopeče
2. Přední pole 0-8, 0-9, Břeclav 0-0,
3. Světlé Hodonín 9-0
4. Nové vinohrady
5. Zahájka
6. Remíz
7. Újezdy
12. Šardice 1. Šardice 1. Hejdy Kyjov 7-3, 7-4, 7-5,
2. Úlehly 8-3, 8-4, 8-5
3. Krátké kameny
4. Dlouhé kameny
5. Dubový
6. Červenice
7. Pustý u dvorka
8. Dlouhé čtvrtě u sv. Trojice
9. Padělky-Požární čtvrtě
10. Čtvrtě u větřáku
11. Padělky nad ulicí
12. Padělky u silnice
13. Bařinové čtvrtě
14. Hrubý kopec
15. Špitálka
13. Terezín 1. Terezín u Čejče 1. Násedlovsko Hustopeče 0-3, 0-4,
2. Přídanky 0-5
3. Zadní trať díly
4. Přední trať díly
5. Doliny
14. Vacenovice 1. Vacenovice u Kyjova 1. Vinohrádky Kyjov 2-7, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8, 4-5, 4-6, 4-7

11. Vinařská oblast velkopavlovická

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Boleradice 1. Boleradice 1. Stračí Hustopeče 3-3, 3-4, 4-3
2. Kolíbky
3. Klíny
4. Dukejský
5. Světlý
6. Za Klínky
7. Nové hory
8. U hřbitova
9. Psinky
10. Terasa v Šejbách
11. Klínky
12. Šejby
13. Mezi horky
14. Víckov
2. Borkovany 1. Borkovany 1. Bílé hlíny Hustopeče 3-0, 4-0,
2. Otnické žleby 4-1, Brno 3-9, 4-9
3. Čertovy žleby
4. Hora Veselá
5. Hora Friedberg
6. Obecňáčky
7. Ztracená pole
8. Pole od Šitbořic
9. Báňova poustka
10. Rozehnálky
11. Ořechové žleby
3. Bořetice 1. Bořetice u Hustopečí 1. Zázmoníky Hustopeče 2-6, 2-7,
2. Terasy 2-8, 3-5, 3-6, 3-7, 3-8
3. Vrchní Kraví hory
4. Dolní Kraví hory
5. Mináře
6. Kopce
7. Tálky za kostelem
8. Čtvrtě k Vrbici
9. Padělky k Vrbici
10. Hrubé odměry
11. Žleby-Kopečky
12. Padělky v komarku
13. Trkmanska
4. Brumovice 1. Brumovice 1. Stádliska Hustopeče 1-3, 2-3,
2. Podíly ke Krumvířu 2-4, 2-5
3. Podílky nad Balatonem
4. Podílky nad cihelnou
5. Podílky ke Kloboukám
6. Nový
7. Lutrínky
8. Předňa-Prostředňa- Zadňa
9. Novosády
10. Žlíbky
11. Harnůty-Kuše- Dílečky
12. Klínky
13. Ochoze
14. Světlý
15. Rovinky-Šovinky
5. Diváky 1. Diváky 1. Stará hora Hustopeče 4-1, 4-2,
2. Přední novosady 5-1, 5-2
3. Zadní novosady
4. Bílovský
5. Borgatně
6. Borovinky
7. Padělky nad starým rybníkem
8. Díl nad starým rybníkem
9. Bernary-Žlíbky
10. Nad humnama padělky
11. Přední boří
6. Horní Bojanovice 1. Horní Bojanovice 1. Staré hory Hustopeče 4-4, 4-5,
2. Novosády 4-6, 5-4, 5-5, 5-6
3. Pod novosády
4. Ceisle
5. Závist
6. Puclejty-Kopec
7. Padělky-Dílky
8. Framperky
9. Čaušperky
10. Štumperky
11. Za dvorem
12. Dubič-Žleb
13. Nové hory
14. Soudný
7. Hustopeče 1. Hustopeče u Brna 1. Šumperk Hustopeče 5-5, 5-6,
2. Na výsluní 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-6,
3. Odměry-Kabely 7-5, 7-6
4. Horní, Střední, Dolní tratě
5. U mlýnku-U vlčího obrázku
6. Dlouhé, Střední padělky-Střední Růženy-Zadní Hony
7. Ostrovec
8. Nové sady-Vinohrady- Růženy
9. Stará hora - Za hřbitovem
10. Stromovka
11. Přední, Zadní kopaniny-Klíny- Kamenec-Hustopečský starý vrch
12. Lísky
13. Molgary-Fábinty
14. Šilinky-Na stráni- Souvratě
15. Přední, Střední, Zadní čtvrtě
16. Oslí hory
17. Králíček-Šimperky
8. Kašnice 1. Kašnice 1. Újezd-Pod dědinou Hustopeče 1-2, 2-2
2. Čertovec
9. Klobouky u Brna 1. Klobouky u Brna 1. Díly Hustopeče 1-0, 1-1,
2. U větřáku 1-2, 2-0, 2-1, 2-2, 3-1,
3. Zumperky 3-2, 3-3
4. Fugle
5. Ochůzky
6. Pod plunary
7. Psinky
8. Stará hora
9. Pod šibenicí
10. Dlouhý
11. Ostrá
12. Starý
13. Mladý
14. Kamence
15. Padělky pod šibenicí
16. Plunary
17. Pod humny
18. Hájek
19. Jedenácté
20. Kozí hora
21. Deváté
22. Nové hory
2. Bohumilice 1. Nad mlýnem
2. Padělky
10. Kobylí 1. Kobylí na Moravě 1. Lumperky Hustopeče 0-6, 1-5,
2. Zahřebeňské 1-6, 2-5, 2-6, 3-5, 3-6
3. Čtvrtě pod Lumperkama
4. Krajina
5. Zahrada
6. Hřebeny
7. Výnos
8. Katovny
9. Zámlynské
10. Hrabinky
11. Odměrky k Hrabinkům
12. Vigrunty zadní
13. Kašňáky
14. Vigrunty přední
15. Lácary
16. Kukle
17. Vlčáky vlevo
18. Vlčáky vpravo
19. Sovinky
20. Dvořanky zadní
21. Dvořanky přední
22. Holý kopec
23. Čtvrtě za Dvorcama
24. Čtvrtě k Vrbici
25. Nivky nad školkami
26. Padělky nad skalkou
27. Čtvrtě u kříže
28. Padělky k Vrbici
29. Nivky nad studýnkou
30. Nivky u větřáka
31. Strážky horní
32. Strážky dolní
33. Padělky prostřední
34. Nivky nad Vývozkem
35. Padělky pod Vývozkem
36. Strážky
37. Strže-Rokytí
38. K lůkám
39. Cihelna
40. Vajka
41. Terasy pod zeleným křížem
42. Žlebové nivky
43. Žleby
44. Pusté-Šibenské
45. Zahrady
11. Krumvíř 1. Krumvíř 1. Noviny Hustopeče 0-2, 0-3,
2. Padělky 1-2, 1-3, 2-3
3. Hora novorovinská
4. Sklenářův kopec
5. Nivy
6. Barany
7. Díly u nádraží
8. Díly
12. Křepice 1. Křepice u Hustopečí 1. Rozdíly Hustopeče 6-1, 6-2,
2. Staré hory 7-1, 7-2
3. Framperky
4. Achtele
5. Černě-Nadlesí
6. Psenky
7. Novosady
8. Palegrosy
9. Záhumenice
10. Kopce
11. Domovní kopce
12. Pod školou
13. Kurdějov 1. Kurdějov 1. Hády Hustopeče 5-3, 5-4,
2. Riciny 5-5, 6-3, 6-4
3. Lipiny
4. Vinohrádky
5. Ebeny
6. Stará hora
7. Šuperk
8. Horní díly
9. Prostřední díly
10. Dílce
11. Krátké
12. Široké
13. Černá hora
14. Miniperky
15. Zrcátka
16. Sumperky
17. Sádky
14. Moravský Žižkov 1. Moravský Žižkov 1. Prostřední-Prechov Břeclav 0-0, 0-1, 1-0,
2. Horní slovenské 1-1, 2-1
3. Slovenské
4. Stará hora
5. Pod vinohrady
15. Morkůvky 1. Morkůvky 1. Harasky Hustopeče 2-3, 2-4, 3-3
2. Ulehle
16. Němčičky (okr. Břeclav Němčičky u Hustopečí 1. Dlouhé kněžské-Malé odměry Hustopeče 3-4, 3-5, 3-6, 4-4, 4-5, 4-6
2. Kněžské za humny
3. Hrušový-Kocůrky
4. Puclety
5. Nad Ochoze
6. Za louky
7. Odměry
8. Staré hory
9. Krátké kněžské- Novosady nad presúzy
10. Nové hory
11. Nad Ochůzky
12. Filiberky
13. Šumberky
14. Kolberk
15. Zbavce-Novosady
16. Skalice příční
17. Skalice u větřáka
18. Tálečky pod Šumberky-Dlouhé tálky
19. Růžený-Novosádky
20. Špigle-Bočky
21. Soudná
22. Veselý
17. Nikolčice 1. Nikolčice 1. Půtně Hustopeče 5-2, 6-2
2. Fukslétně
3. Podlétně krátké
4. Podlétně dlouhé
5. Šichty
6. Vofaperk
7. Neuperk
8. Teplá jizba
9. Zece
18. Nosislav 1. Nosislav 1. Lišky Hustopeče 8-0, 9-0
2. Plachty Brno 8-9, 9-9
3. Dlouhé Šimberky
4. Kozelky
5. Krajina
6. Dolní padělky
7. Horní padělky
8. Kotle
9. Přední hora
10. Stráně
11. Solary
12. Kacířky
13. Lejtny
14. Vysoké hory
15. Kozí hora
16. Zajíčky
17. Kyndlířky
18. Hřebla
19. Staré hory
20. Kraví hora
21. Kasperky
22. Křenky
23. Flaneky
24. Randla
19. Podivín 1. Podivín 1. Kopce Břeclav 3-1, 4-1
2. Široké
20. Přísnotice 1. Přísnotice 1. Za mostem Pohořelice 0-1
21. Přítluky 1. Nové Mlýny 1. Vinohrádky Hustopeče 5-9, 6-8, 6-9
2. Přítluky 1. U majáku
2. Přítlucká hora
3. U studánky
4. Za kopcem
5. Podrůžová hora
6. Linštole
7. U křížku
8. Zahrady
22. Rakvice 1. Rakvice 1. Pod kozími horkami Hustopeče 3-8, 3-9,
2. Kozí horky 4-9, 5-8, 5-9
3. Nad kozí horky
4. Hlaviny
5. Kopce
6. Krefty
7. Trkmansko I a II
8. Nová hora
23. Starovice 1. Starovice 1. Křepicko Hustopeče 6-3, 7-3,
2. Horní hory 7-4, 7-5, 8-3, 8-4
3. Středohoří
4. Terasy
5. Podhoří
6. Pod dálnicí
7. Horní díly
8. Výsluní
9. Klíny
10. Prodače
11. Nové hory
12. Přední myšky
13. Zadní myšky
14. Nadlesí
15. Dlouhé pruhy
16. Březové hory
17. Zádvorník
18. Krátké pruhy
19. Šilinky-Na stráni-Souvratě
20. Oslí hory
24. Starovičky 1. Starovičky 1. Štarvicary Hustopeče 5-6, 5-7, 6-6
2. Okolesy
3. Nové hory
4. Dubíčky-Vlky
5. Zace
6. Roviny
7. Nivy-Zahrady
25. Šakvice 1. Šakvice 1. Rozlinky Hustopeče 7-6, 7-7, 7-8
2. Díly nad vinohrady
3. Díly pod vinohrady
4. Vinohrádky
5. Štrajperky
6. Černé díly
7. Písečný zárybnický
8. Vinohrady
26. Šitbořice 1. Šitbořice 1. Mladý Hustopeče 4-0, 4-1, 5-1
2. Netroufaly
3. Stará hora
4. Rozdíly
5. Domaniny I
6. Domaniny II
7. Svisle
8. Torhety I
9. Torhety II
10. Lízaly
11. Nivky
12. Odměrky
13. Nová hora
14. Karpaty
15. Svatojánek
16. Výhon
27. Uherčice 1. Uherčice u Hustopečí 1. Dlouhá Stará hora Hustopeče 8-3, 8-4, 9-4
2. Krátká Stará hora
3. Bílá hora
4. Plachty - Šajpígle
5. Lišky
6. Strossberg-Novosady
7. Kolby
8. Hochberg
9. Nová hora
10. Čtvrtky
28. Velké Bílovice 1. Velké Bílovice 1. Nová hora Břeclav 1-0, 2-0, 2-1,
2. Zadní hora 1-1, 0-0
3. Přední hora Hustopeče 1-9, 2-8,
4. Dlouhá hora 2-9, 3-9
5. Široká hora
6. Pod Belegrady
7. Vinohrádky
8. Obory
9. Horní Slovenské
29. Velké Hostěrádky 1. Velké Hostěrádky 1. Stará hora Brno 2-9
2. Nad Žabinkami Hustopeče 1-0, 2-0
3. Na Dlouhých
4. Hoštinky
30. Velké Němčice 1. Velké Němčice 1. Psinky Hustopeče 6-2, 7-1,
2. Vrchní vinohrady 7-2, 7-3, 8-1
3. Dolní vinohrady
4. Korčice
5. Židy
6. Roviny-Rozsivky
7. Vlčky
8. Pod vinohrady
9. Kraví hora
10. Růžová hora
11. Curny
12. Kolébky-Pindule
13. Nedámy
14. Příděly
15. Hony pod Punty
31. Velké Pavlovice 1. Velké Pavlovice 1. Nadzahrady Hustopeče 2-8, 3-6,
2. Poštory 3-7, 3-8, 4-6, 4-7, 5-6,
3. Koudelky 5-7
4. Lizniperky
5. Vysoká
6. Čechanzle
7. Chudý
8. Kamenec
9. Zemník
10. Išperky
11. Soudný I
12. Soudný II
13. Radlice
14. Bojanovska
15. Bedřišky
16. Hluboká
17. Stará hora
18. Novosády
19. Francie
20. Vejdunky
21. Puštáře
22. Nové hory
23. Ostrovce u křížku
24. Ostrovce u vodárny
25. Hantály
26. Trkmanska
32. Vrbice 1. Vrbice u Velkých Pavlovic 1. Široký Hustopeče 1-6, 1-7, 1-8, 2-6, 2-7, 2-8
2. Záhumenice
3. Strážka
4. Šudoněk
5. Krátký
6. Dlůhý
7. Pod Krátkýma
8. Dlůhý II
9. Babí hora
10. Studýnky
11. Roviny
12. Skale
13. Záhumenice- Ochoze
14. Ochoze
15. Boží muky
16. Stráně
17. Nivky
18. Nivy
19. Úlehle
20. Noviny
21. Kopec
22. Familie
23. Roviny I
33. Zaječí 1. Zaječí 1. U kapličky Hustopeče 5-7, 5-8,
2. U Vily 5-9, 6-7, 6-8, 6-9, 7-8
3. Horní rakvická
4. Růžový vrch
5. Pruhy
6. Nová hora
7. Hrádek
8. Zahrádkářská kolonie
9. Pod Novou horou
10. Nad Zelnicemi
11. Zelnice
12. Skadar
13. Stará hora
14. Plochovy
15. Kalvárie
16. Vinice Skadar
17. Novomlýnský svah
34. Žabčice 1. Žabčice 1. Staré vinohrady-Pod hrázkou Pohořelice 0-0, 0-1, 1-0 1-1
2. Nad hrázkou Moravský Krumlov 0-9
3. Padělky
4. Horní díly-Za akáty
5. Díly-Pod akáty
6. Hrušková
7. Malé hony-Nivky- Koválov
8. Pískovna-Staré vinice
9. Čtvrtky
10. Zahrádky

12. Vinařská oblast znojemská

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Bantice 1. Bantice 1. U hlásky Znojmo 3-5
2. Bohutice 1. Bohutice 1. U sv. Michala Pohořelice 7-0, 7-1
2. Jelendy
3. Olbramovická hora
4. Čtvrtky
3. Borotice 1. Borotice nad Jevišovkou 1. Nad Kolářovým sklepem Znojmo 0-6, 0-7, 1-6, 1-7
2. U Auerového kříže
4. Božice 1. Božice 1. Nová hora Znojmo 0-7, 0-9
2. Stará hora Pohořelice 9-7, 9-8
3. U sv. Donáta
4. Pustina Jaroslavice 0-0
2. České Křídlovice 1. Stará hora
5. Branišovice 1. Branišovice 1. Vinohrady Pohořelice 4-2, 5-1,
2. Vlasatická 5-2, 5-3, 6-2
3. Vinohradnická niva
4. Našiměřická
6. Břežany 1. Břežany u Znojma 1. Křížový vrch Pohořelice 7-7, 8-6,
2. Majerák 8-7, 8-8
3. Za Kočím
7. Citonice 1. Citonice 1. Zadní Španěly Znojmo 8-5, 9-5
2. Přední Španěly
3. Zadní Tálky
8. Damnice 1. Damnice 1. Za vinohrady Pohořelice 7-4, 7-5, 8-4, 8-5
9. Dobelice 1. Dobelice 1. Písky Znojmo 0-0
2. Domovní Hrotovice 0-9
3. Skalka Moravský Krumlov 9-8
10. Dobřínsko 1. Dobřínsko 1. Nad mlýnem Moravský Krumlov 9-6,
2. Na kopcích 9-7
11. Dobšice 1. Dobšice u Znojma 1. U Hájku Znojmo 5-6, 5-7, 6-6,
2. Pod tratí 6-7
12. Dolenice 1. Dolenice 1. Za vinohrady Pohořelice 7-5, 8-5
13. Dyjákovice 1. Dyjákovice 1. Vinohrady Jaroslavice 0-2
2. Sadová Mikulov 9-2, 9-3
14. Dyjákovičky 1. Dyjákovičky 1. Šác Jaroslavice 5-2, 6-1,
2. U sklepů 6-2, 6-3
3. Ořechový vrch
15. Dyje 1. Dyje 1. Babičák Znojmo 4-7, 4-8, 5-8
2. Kamenný vrch
16. Džbánice 1. Džbánice 1. Přední vinohrady Hrotovice 1-9, Znojmo 1-0
17. Havraníky 1. Havraníky 1. Staré vinice Jaroslavice 7-0, Znojmo
2. Skalky 7-9, 8-8, 8-9, 9-9
3. Dlouhé díly
18. Hevlín 1. Hevlín 1. Vinohrady Mikulov 8-3, 9-3
19. Hnanice 1. Hnanice 1. Knížecí vrch Jaroslavice 9-0
2. Fládnická Znojmo 9-9
3. U kapličky
4. Pod skálou
5. Za sklepy
6. U Chlupa
7. U bunkru
20. Hodonice 1. Hodonice 1. Vinohrady Znojmo 2-9, 3-8, 3-9
21. Horní Dunajovice 1. Domčice 1. Frédy Znojmo 2-1, 2-2, 3-1
2. Horní Dunajovice 1. Stará hora
2. Kravky
3. Písky
22. Hostěradice 1. Hostěradice na Moravě 1. Volné pole Znojmo 0-2, 0-3, 0-4, 1-2, Pohořelice 9-1
2. U vinohradu 9-2, 9-3, 9-4
3. Pod vyhlídkou
4. U vinohrádku
5. Weinperky
6. Pustiny
2. Chlupice 1. Vinohrádky
3. Míšovice 1. Volné pole
2. Kokusové hory
23. Hrabětice 1. Hrabětice 1. Ke kalvárii Mikulov 7-1
2. Nad vesnicí
24. Hrádek 1. Hrádek u Znojma 1. Vinohrady ke Křídlůvkám Znojmo 0-9, 1-9, Jaroslavice 0-0, 0-1
2. Pustina 0-2, 1-0, 1-1, 1-2
25. Hrušovany nad Jevišovkou 1. Hrušovany nad Jevišovkou 1. Jižní svah Pohořelice 6-8, 6-9, 7-9
2. Zámecký kopec
26. Chvalovice 1. Chvalovice 1. Dívčí hora Znojmo 6-9, 7-9
2. Nad sklepy Jaroslavice 6-0, 6-1,
3. Čihadla 7-0, 7-1
27. Jaroslavice 1. Jaroslavice 1. Na zámku Jaroslavice 2-2, 2-3,
2. Na vinicích 2-4, 3-3
3. V Motole
28. Jezeřany-Maršovice 1. Jezeřany 1. Stará hora Moravský Krumlov 4-7,
2. Horní lány 4-8, 4-9, 5-7, 5-8, 5-9
3. Široká trať
4. Dílec
2. Maršovice 1. Terasy
2. Nad dědinou
3. Nová hora
4. Lišky
5. Stávání
6. Píska
29. Jiřice u Miroslavi 1. Jiřice u Miroslavi 1. Na pískách Pohořelice 6-5, 7-5
30. Krhovice 1. Krhovice 1. Vinohrady Znojmo 2-9, 3-8, 3-9
2. Vinohrady-Skalka
3. Vraní vrch
31. Křídlůvky 1. Křídlůvky 1. Formóza Jaroslavice 1-9
32. Kubšice 1. Kubšice 1. Kubšické vinohrady Pohořelice 5-0, 6-0
33. Kuchařovice 1. Kuchařovice 1. Kásperek Znojmo 5-6, 6-5, 6-6
2. Pod křížem
3. U Božích muk
34. Kyjovice 1. Kyjovice 1. Špičák Znojmo 3-3, 3-4, 4-4,
2. Pod Štajnberkem 4-5
35. Lechovice 1. Lechovice 1. U zámku Znojmo 1-6
36. Litobratřice 1. Litobratřice 1. Nová viniční trať Pohořelice 6-6
37. Mackovice 1. Mackovice 1. Břežansko Pohořelice 9-6
38. Miroslav 1. Miroslav 1. Weinperky Pohořelice 8-2, 8-3,
2. U vinohradu 9-2, 9-3
3. Vinohrádky
4. Štěpánov
39. Miroslavské Knínice 1. Miroslavské Knínice 1. Stará hora Pohořelice 8-1
2. Čtvrtky
3. Zolos
40. Moravský Krumlov 1. Moravský Krumlov 1. Vinohrady Moravský Krumlov
2. Jalovcová hora 7-7, 8-6, 8-7
41. Nový Šaldorf- Sedlešovice 1. Nový Šaldorf 1. Nad sklepy Znojmo 7-7, 7-8, 7-9
2. Na dolině
2. Sedlešovice 1. Kraví hora
2. Kraví hora-Zahrádky
3. U Černého mostu
42. Olbramovice 1. Olbramovice u Moravského Krumlova 1. Olbramovická hora Pohořelice 5-0, 6-0, 7-0, Moravský Krumlov
2. Leskoun 6-9, 7-9
3. Na vyhlídce
4. Vinohrady
43. Oleksovice 1. Oleksovice 1. Rusteny Znojmo 0-5, 1-5, 1-6
2. Rajny
3. U lipky
4. U zámku
44. Petrovice 1. Petrovice u Moravského Krumlova 1. Kokusové hory Znojmo 0-0, Hrotovice 0-9, Pohořelice 9-0
45. Podmolí 1. Podmolí 1. Šobes Znojmo 9-8
46. Práče 1. Práče 1. Amerika Znojmo 2-6, 2-7, 3-6, 3-7
47. Pravice 1. Pravice 1. U kapličky Pohořelice 8-8
48. Prosiměřice 1. Prosiměřice 1. Vinohrady Znojmo 2-4, 2-6, 3-4,
2. Bohunické vinohrady 3-6
49. Rybníky 1. Rybníky na Moravě 1. Perk Moravský Krumlov 9-8
2. Vinohrady Hrotovice 0-8
50. Skalice 1. Skalice u Znojma 1. Pod kopcem Znojmo 1-1
2. U sýpky
3. Hájek
51. Slup 1. Oleksovičky 1. Kacperky Jaroslavice 2-2, 3-2, 4-3
2. Dolní vinohrady
2. Slup 1. U kamenů
2. Terasy
3. Dolní vinohrady
4. Dívčí vrch
52. Stošíkovice na Louce 1. Stošíkovice na Louce 1. U tří dubů Znojmo 1-5, 1-6, 2-5
53. Strachotice 1. Micmanice 1. U kamenů Jaroslavice 4-0, 4-2,
2. Terasy 4-3, 5-3
3. Dívčí vrch
2. Strachotice 1. Strachotický vrch
54. Suchohrdly 1. Suchohrdly u Znojma 1. Dlouhé čtvrtě Znojmo 4-5, 4-6, 6-6
2. Tři díly
3. U Hájku
55. Suchohrdly u Miroslavi 1. Suchohrdly u Miroslavi 1. Vinohrady u sv. Markéty Pohořelice 7-2, 7-3, 8-2, 8-3
2. Zahrádky
56. Šanov 1. Šanov nad Jevišovkou 1. U vinohradu Mikulov 7-0, 7-1, 8-0, 8-1
2. U dráhy
3. V sadech
57. Šatov 1. Šatov 1. Na vinici Jaroslavice 7-0, 7-1,
2. Remízek 8-0, 8-1, Znojmo 7-9,
3. Šibeničky 8-9, 9-9
4. Peklo
5. U bunkru
6. Skalky
58. Šumice 1. Šumice 1. Vinohrady Pohořelice 5-0
59. Tasovice 1. Tasovice nad Dyjí 1. Kamenný vrch Znojmo 4-8, 4-9, 5-8
2. Stará hora
3. Staré vinohrady
60. Těšetice 1. Těšetice u Znojma 1. Tři díly Znojmo 3-5, 4-5, 3-4
2. Stará vinice
3. U Těšetic
4. Nad královskou
61. Trnové Pole 1. Trnové Pole 1. V sadech Pohořelice 5-3, 6-2, 6-3
2. Na honech
62. Troskotovice 1. Troskotovice 1. U kapličky Pohořelice 4-5, 5-4,
2. Nad kostelem 5-5, 6-4
3. Nad kolibů
63. Trstěnice 1. Trstěnice u Moravského Krumlova 1. Pod vysokou Znojmo 1-0
64. Tvořihráz 1. Tvořihráz 1. Na vinici Znojmo 4-3
2. Špičák
65. Únanov 1. Únanov 1. Poloudíly Znojmo 6-3, 6-4, 7-3, 7-4
2. Horní poloudíly
3. Staré sady
66. Valtrovice 1. Valtrovice 1. Formoza Jaroslavice 2-0, 2-9,
2. U sklepů Znojmo 1-9
67. Vedrovice 1. Vedrovice 1. Stará hora Moravský Krumlov
2. Štivna 6-8, 6-9
3. Mezi lesem
68. Velký Karlov 1. Velký Karlov 1. Nad vinohrady Mikulov 9-0, Jaroslavice 0-0
69. Vémyslice 1. Vémyslice 1. Písky Hrotovice 0-8, 0-9, 1-9
2. Na kopci
70. Višňové 1. Višňové 1. Nová hora Znojmo 3-0, 3-1
2. Pod starou cihelnou
71. Vítonice 1. Vítonice u Znojma 1. Nad sklepy Znojmo 1-3, 2-3, 2-4
72. Vrbovec 1. Ječmeniště 1. Dolina Jaroslavice 4-0, 4-2,
2. Ivanka 4-3, 5-0, 5-2, 5-3, 6-0,
3. Lampelberk Znojmo 5-9, 6-9
2. Vrbovec 1. U sv. Urbana
2. Slunný vrch
3. Walberk
4. Nad sklepy
5. Vinná hora
6. Sác
73. Výrovice 1. Výrovice 1. Na vinici Znojmo 4-3
74. Znojmo 1. Konice u Znojma 1. Kraví hora Znojmo 5-8, 6-6, 6-8,
2. Oblekovice 1. Načeratický kopec 6-9, 7-5, 7-6, 7-7, 7-8,
3. Popice u Znojma 1. Pod lesem 8-8
4. Přímětice 1. Třešňovka
5. Znojmo-Louka 1. Hajden
2. U sv. Urbana
6. Znojmo-město 1. Horní Leska
2. Křivánky
3. Za křížem
4. Gránice
7. Znojmo-Hradiště 1. Lajtny Znojmo 8-7, 6-5
75. Želetice 1. Želetice u Znojma 1. Čtvrtky (Frédy) Znojmo 2-2, 2-3, 3-2
2. Příčky
76. Žerotice 1. Žerotice 1. Rabštýn Znojmo 3-2, 3-3
77. Kojetice 1. Kojetice na Moravě 1. Pod Sádkem Třebíč 20-1/5

13. Vinařská oblast strážnická

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Blatnice pod Svatým Antonínkem 1. Blatnice pod Svatým Antonínkem 1. Kamenice Uherské Hradiště 4-7, 5-6, 5-7, 5-8
2. Antonínek
3. Stará hora
4. Floriánky
5. Ochránky
6. Rybníčky
7. Kružíky
8. Střečkův kopec
9. Nadhájčí
10. Pod Nadhájčím
11. Nádavky
12. Horní dílce
13. Roháče
14. Nadfloriánčí
2. Blatnička 1. Blatnička 1. Vinohrádky Uherské Hradiště
2. Závaliska 3-7, 3-8
3. Nové pasinky
4. Pasinky
5. Novosady
6. Staré novosady
7. Miliovy
8. Vaňkův celek
9. Pod vinohrádky
10. Lány
11. Staré pasinky
12. Pod pasinkama
13. Kopečky
14. Pod závaliskama
3. Boršice u Blatnice 1. Boršice u Blatnice 1. Molvy-Drahy Uherské Hradiště
2. Zábřeží 2-7, 2-8, 3-8
4. Hroznová Lhota 1. Hroznová Lhota 1. Radošov Myjava 6-0, 7-0, Velká
2. Kopce nad Veličkou 6-1
Uherské Hradiště 6-8
5. Hrubá Vrbka 1. Hrubá Vrbka 1. Trstění Velká nad Veličkou
4-0, 4-1, 5-0, 5-1
6. Kněždub 1. Kněždub 1. Paúčené Myjava 7-0, 7-1
2. Padělky
7. Kozojídky 1. Kozojídky 1. Vinohrádky Uherské Hradiště
7-8, 7-9, 8-8
8. Lipov 1. Lipov 1. Nová hora Uherské Hradiště 5-7,
2. Nad Radostnou 5-8, 5-9, 6-9, Velká
3. Radostná nad Veličkou 4-0, 5-0
4. Kvítkovec
5. Přední díly
6. Horní Padělky
7. Štěpnice
8. Hájové
9. Kučová
10. Stanovisko
11. Slakovská
12. Nivky
13. Trstěné
14. Dlouhé pole
15. Stará hora
16. Záhumenice
9. Louka 1. Louka u Ostrohu 1. Úlehle Uherské Hradiště 4-8,
2. Dolní hora - Záhumenice 4-9, 5-8
3. Díl u vinice
4. Stará hora
5. Strážná
6. Nadkútí
10. Ostrožská Lhota 1. Ostrožská Lhota 1. Stará hora Uherské Hradiště
2. Lán-Brodské 4-5, 5-5, 5-6
3. Hradíšťka
4. Za Kříbem
5. Za humny
11. Petrov 1. Petrov u Hodonína 1. Novosády zadní Kyjov 1-9, 2-9
2. Veselé Hodonín 0-0, 0-1,
3. Růžené 1-0, 1-1
4. Růženky
5. Tmičky
6. Tmice
12. Strážnice 1. Strážnice na Moravě 1. Mrhoně Kyjov 0-7, 0-8, 0-9, 1-8, 1-9, Hodonín 0-0, 0-1, 0-2
2. Stračinky Myjava 9-0, 9-1
3. Podkovné Uherské Hradiště
4. Kňahnice 9-8, 9-9
5. Dolní Štamfáty
6. Horní Štamfáty
7. Žerotíny
8. Varhany
9. Utěšené
10. Svislé
11. Teplé
12. Supinky
13. Příčné
14. Žebráky
15. Dolní hory
16. Horní hory
17. Svárové
18. Baxa hory
19. Růžené
20. Frisáky
13. Sudoměřice 1. Sudoměřice 1. Díly za zahradou Kyjov 2-9, Hodonín 1-0,
2. Vápenky 1-1, 0-1, 0-2, 2-0, 3-0
3. Staré hory-Hronové
14. Tasov 1. Tasov nad Veličkou 1. Hora zaječí Myjava 6-0
2. Stará hora
15. Tvarožná Lhota 1. Tvarožná Lhota 1. Vrchy Myjava 8-1, 9-0
2. Šumberky
3. Důbrava
4. Důbravka
16. Uherský Ostroh 1. Ostrožské Předměstí 1. Obora Uherské Hradiště 5-5, 6-5, 7-4, 7-5
2. Lán
3. Kolonie
4. Plachty
17. Veselí nad Moravou 1. Milokošť 1. Borky Uherské Hradiště 6-7, 6-8, 7-6, 8-7, 8-8
2. Veselí-Předměstí 1. Třetí hony
2. Pod Radošovem
3. Zarazice 1. Za příčkami
2. Lišky-Padělky nad Liškami
3. Padělky pod Liškami
18. Vnorovy 1. Lidéřovice na Moravě 1. Horní pole Uherské Hradiště 8-7, 8-8, 8-9, 9-6, 9-7, 9-8,
2. U svaté Anny 9-9, Kyjov 0-7
3. Vinice za sadem
4. Prostřední pole
5. Zadní pole
2. Vnorovy 1. Za vinohrady
2. Spinecko
3. Prostřední hora
4. Staré hory
5. Nivky
6. Žleby
7. Roviny-Pod Rovinami
8. Zadní pole
9. Prostřední pole
10. Horní pole
11. Vinice za sadem

14. Vinařská oblast kyjovská

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Archlebov 1. Archlebov 1. Dolní Maliny Bučovice 8-8, 8-9, 9-8,
2. Horní Maliny 9-9, Kyjov 8-0
3. Novosády-Lochtuše
4. Světlá
5. Hrbina
6. Stará hora
7. Panský
8. Ochoze
9. Dubová
10. Vrchní díly
11. Dolní padělek
2. Bukovany 1. Bukovany u Kyjova 1. Kříby Kyjov 5-0, 5-1, 6-0
2. Břístí-Skály
3. Díly
3. Čeložnice 1. Čeložnice 1. Čeložnický Kyjov 3-0, 4-0
2. Vlčák
3. Losky
4. Horky
4. Dambořice 1. Dambořice 1. Rábský- Čtvrtě- Šalány Brno 0-8, 0-9, 1-8, 1-9, Hustopeče 0-0, 0-1,
2. Oulehle 0-2, 1-0, 1-1, 1-2
3. Břístí-Draha
4. Nové hory
5. Rovenský
6. Magoviny
7. Homola-Dolce
8. Kavány
9. Světlá
10. Sádek
11. Zahumenice
12. Spálený-Líchy
13. Klíny- Zahumenice za Rajchovým
14. Dubový
15. Spálený kopec
16. Lepiny
17. Krátký
18. Maškovec
19. Novosády-Dlouhé hony
5. Dražůvky 1. Dražůvky 1. Havránky Kyjov 7-1
6. Hýsly 1. Hýsly 1. Radlica Kyjov 2-0, 3-0, 3-1,
2. Homola 3-2
3. Gevendr
4. Johanka
5. Špitálka
6. Krefty
7. Vrch dědin
8. Hýselska
9. Hora
10. Díly
11. Návdanky
7. Ježov 1. Ježov 1. Chrástky-Kuče Kyjov 2-1, 2-2, 3-1
2. Vrchní hora
3. Losek
4. Horky-Nivky za horkami
8. Kelčany 1. Kelčany u Kyjova 1. Hory nad Újezdem Kyjov 3-2
2. Hory nad pastviskem
3. Krátké
9. Koryčany 1. Blišice 1. Přední vinohrady Bučovice 3-6, 4-8
2. Jestřabice 1. Kopanice
2. Šibenice
3. Kuče
10. Kostelec 1. Kostelec u Kyjova 1. Jasná hora Kyjov 3-1, 3-2, 4-0,
2. Nová hora 4-1, 4-2
3. Vinohrádky
4. Choboty
5. Stará hora
6. Novosady
7. Pod kostelem
8. Křakov
9. Klíny
11. Kyjov 1. Bohuslavice u Kyjova 1. Krátký Bučovice 4-8, 4-9, 5-8, 5-9, Kyjov 4-0, 4-1,
2. Křivý 4-2, 4-3, 5-0, 5-1, 5-2,
3. Nový 5-3
4. Kameníky
5. Lysá hora
6. Staré hory
2. Boršov u Kyjova 1. Domácí
3. Kyjov 1. Kukle
2. Polámaný
3. Slíny
4. Nětčice u Kyjova 1. Vinohrádky
2. Staré hory
3. Pod Starými horami
4. Díly od Chobot
12. Labuty 1. Labuty 1. Čtvrtky Kyjov 2-0, 2-1
2. Haldy
3. Labutská hora
13. Moravany 1. Moravany u Kyjova 1. Paňháje Kyjov 3-0, 3-1
2. Vinohrady Bučovice 3-9
3. Pod vinohrady
4. Padělky
14. Nechvalín 1. Nechvalín 1. Borová - Tobolky Bučovice 5-9, 6-9
2. Čtvrtě Kyjov 5-0
3. Kučky
4. Zahrady
15. Nenkovice 1. Nenkovice 1. Nenkůvky Kyjov 8-2, 9-2
2. Grunty
3. Novosády
4. Hejdy Kyjov 8-3
16. Ostrovánky 1. Ostrovánky 1. Čtvrtě od Věteřova Kyjov 6-0, 6-1
2. Brněnka
3. Zálesky
4. Hájky
17. Skalka 1. Skalka u Kyjova 1. Pod polem Kyjov 2-1, 3-1
2. Skalecká hora
3. Jahodná
4. Nadskalí
5. Čtvrtky
18. Skoronice 1. Skoronice 1. Krátké-Žleby-Dlouhé Kyjov 4-3, 4-4
2. Na Macháčku
3. Hrubé Příčky
4. Zelnice
5. Malé Příčky
6. Stéblov
7. Slíny
8. Štajnhýbl
19. Sobůlky 1. Sobůlky 1. Staré hory Kyjov 6-1, 6-2
2. Buriánky
3. Klášteříky
4. Díly za dědinů
5. Binky
6. Nechtaky
7. Padělky
8. Kamenný
9. Ochoze
20. Stavěšice 1. Stavěšice 1. Kopečníky Kyjov 7-2, 7-3, 8-2, 8-3
2. Čtvrtě
3. Občiny
4. Stráně
5. Dubový
6. Červenice
7. Netroufalky
21. Strážovice 1. Strážovice 1. Stará hora Kyjov 7-2
2. Kamenca
3. Svatojánky
4. Štěpnice
5. Díly v kopcích
6. Křižovský
7. Padělky
22. Svatobořice-Mistřín 1. Mistřín 1. Stará hora Kyjov 5-3, 5-4, 5-5,
2. Zádvoří 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 7-3,
3. Losky 7-4, 7-5
4. Kousky-Tabulky- Vinohrady-Díly za humny
5. Újezd
6. Žitné hony
7. Štěrky
2. Svatobořice 1. Malé podcestí
2. Čtvrtky za Vrbátky
3. Příčky od Kyjova
4. Tabule
5. Podsedky od Kolíbek
6. Losky od Sobůlek
7. Kolíbky v jezírkách
8. Přední nivy
9. Losky
10. Příčky nad cisternou
11. Hampíse
12. Žlebáky
13. Hušpery
23. Uhřice 1. Uhřice u Kyjova 1. Veselý Brno 0-9, Bučovice
2. Staré hory 9-9, Hustopeče 0-0,
3. Humna 0-1, Kyjov 9-0, 9-1
4. Novosady
5. Adamovo
6. Kolíbky
7. Romenov
8. Čtvrtě
9. Šlók
10. Lhoty
24. Věteřov 1. Věteřov 1. Úzký Kyjov 6-0, 6-1, 7-0,
2. Novosady 7-1
3. Vinohrádky
4. Uhliska
5. Homole
6. Nové hory
7. Veselí Kyjov 7-2
25. Vlkoš 1. Vlkoš u Kyjova 1. Zmoliska Kyjov 3-2, 3-3, 4-2,
2. Padělky nad Zmolisky 4-3
3. Malé nivy
4. Hrubé padělky
5. Malé padělky
6. Krejty
7. Krejtíky
8. Achtele
9. Podlůčky u Kelčan
10. Horolise
11. Pod Vysoků
12. Obecňáky
26. Vřesovice 1. Vřesovice 1. Stéblová Bučovice 2-9
2. Drahy Kyjov 1-0, 2-0
3. Sady
4. Újezd za humny
5. Nad Hačky
6. Stará hora
7. Kamence
8. Díly
27. Žádovice 1. Žádovice 1. Fěruňk-Nivky Kyjov 2-2, 3-2
28. Žarošice 1. Žarošice 1. Pleštice
2. Oulehle
3. Klášovky
4. Syslůvky
5. Kopaniny
6. Nové hory
29. Ždánice 1. Ždánice 1. Staré hory Bučovice 7-8, 7-9,
2. Hampejzky 8-8, 8-9
3. Nedbálky
4. Nová hora
5. Koutný
6. Čtvrtě pod dubovým- Dubová
7. Habrůvky
30. Želetice 1. Želetice u Kyjova 1. Kamenec - Váhy Kyjov 8-1, 8-2
2. Želítky
3. Občiny
4. Masný kopec
5. Čtvrtě nad Adamcem
31. Lovčice 1. Lovčice u Kyjova 1. Lovecký Kyjov 6-0,
Bučovice 9-6

15. Vinařská oblast uherskohradišťská

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Babice 1. Babice u Uherského 1. Žleby Napajedla 4-6, 5-5, 5-6
2. Boršice 1. Boršice u Buchlovic 1. Trávníky Uherské Hradiště
2. Radovany 7-0, 7-1, 8-0, 8-1, 9-0
3. Záhumenice Napajedla 8-9, 9-9
4. Vrchní Staré Hory
5. Dolní Staré Hory- Výbytky
6. Bubínky
7. Vinné Horky
8. Vinašovi
9. Stoprouny
10. Pod sv. Jánem
11. Horky
12. Vrchní horky
13. Slunečné
14. Viničky
3. Břestek 1. Břestek 1. Stráně Napajedla 7-7, 7-8,
2. Soudné 8-7, 8-8
3. Frejunky
4. Buchlovice 1. Buchlovice 1. Ovčí hory Napajedla 8-8, 8-9
2. Ovesní hory
3. Nové hory
4. Nad Knotovým
5. Hložek
6. Staré hory
7. Mazánek
8. Váhovy
9. Čertoryje
10. Nové sady
11. Honěcko
5. Hluk 1. Hluk 1. Husí Hora Uherské Hradiště 2-6,
2. Staré hory-Štěpnice 2-7, 3-4, 3-5, 4-4, 4-5
3. Babí hora
4. Vinné hůry
5. Liščí hory
6. Kopánky
6. Jalubí 1. Jalubí 1. Čtvrtě za kostelem- Kocovy Napajedla 5-7, 5-8, 6-6, 6-7, 6-8
2. Zabařinčí
3. Zbytky
4. Podhoří
5. Zadní díly
6. Vinohrádky
7. Kněžpole 1. Kněžpole u Uherského Hradiště 1. Úzké Napajedla 3-9
2. Široké
8. Kudlovice 1. Kudlovice 1. Podhradčí-Bředské Napajedla 4-6, 5-5, 5-6
2. Ohrazené
3. Paňháje
9. Kunovice 1. Kunovice u Uherského Hradiště 1. Stará hora-Slíny Uherské Hradiště 4-3, 5-3
2. Nová hora-Mrhoně
10. Mistřice 1. Javorovec 1. Javorovský Padělek Uherské Hradiště 2-3,
2. Mistřice II 1. Kopce 3-0
2. Mistřický Padělek
11. Modrá 1. Modrá u Velehradu 1. Vinohrady Napajedla 6-7, 6-8
2. Židoviny
3. Na Díle
4. Pod křížkem
12. Napajedla 1. Napajedla 1. Stará hora Napajedla 2-5, 3-3,
2. Dolní Radovany 3-4, 3-5
3. Horní Radovany
4. Svatojánky-Hamry
5. Dubová
13. Nedakonice 1. Nedakonice 1. Zadní díly-Od chrastí Uherské Hradiště 7-1,
2. Široké 7-2, 8-1, 8-2
3. Díly od Polešovic- Úzké
14. Ostrožská Nová Ves 1. Ostrožská Nová Ves 1. Šotorec Uherské Hradiště 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 6-1, 6-2,
2. Psinky-Příčné 6-3, 6-4
3. Vinné húry
15. Osvětimany 1. Osvětimany 1. Nádborová Kyjov 0-0, 1-0, 1-1,
2. Za kostelem 2-0, 2-1
3. Borová
4. Kamenná horka
5. Včelařky-Jahodná
6. Jahodná
7. Niva
16. Spytihněv 1. Spytihněv 1. Vinohrádky Napajedla 3-5, 3-6,
3-7, 4-5, 4-6, 4-7
17. Staré Město 1. Staré Město u Uherského Hradiště 1. Vinohrady Napajedla 5-8, 5-9, 6-8
18. Stříbrnice 1. Stříbrnice u Uherského Hradiště 1. Horní dolce Kyjov 0-0, 9-0
2. Dolní dolce
3. Křápalky
4. Malé býkové
5. Zahrady
6. Pohorky
7. Magaše
8. Kopanice
19. Topolná 1. Topolná 1. Bůrový Napajedla 2-7
2. Kamenec I
3. Kamenec II
20. Traplice 1. Traplice 1. Žlébky-Široký Napajedla 5-5, 5-6,
2. V rovinách 5-7
21. Tupesy 1. Tupesy na Moravě 1. Staré hory Napajedla 6-8, 7-8,
2. Hlaviny 7-9
3. Díly nad loukami- Kaménky
4. Díly nad pastviskem- Pod sečinami
5. Souhrady
6. Bílé hory
7. Za Humny
22. Uherské Hradiště 1. Mařatice 1. Dolní hora Uherské Hradiště 3-0,
2. Prostřední hora 3-1, 3-2, 4-0, 4-1
3. Soví hora
4. Hlaviny
2. Míkovice nad Olšavou 1. Přední vinohrady
2. Zadní vinohrady
3. Sady 1. Vinohrady
4. Vésky 1. Vrbky
23. Velehrad 1. Velehrad 1. Babická nivka Napajedla 6-7, 6-8
2. Na Výhoně
3. Přední hora
4. Chmelnice
24. Vlčnov 1. Vlčnov 1. Stará hora Uherské Hradiště
2. Kojiny 1-3, 1-4
3. Pod Kojiny
25. Zlechov 1. Zlechov 1. Žleby Uherské Hradiště 7-0
2. Pod sečinami Napajedla 7-9
3. Na Tupesy
4. Za řadovkami
5. Díly I
6. Díly II
7. Kout
8. Výsady
9. Horky
26. Horní Lapač 1. Horní Lapač 1. Meziříčko Horní Lapač 9-8/3
2. Hájek
3. Boří
27. Pohořelice 1. Pohořelice u Napajedel 1. Vinohrady Napajedla 2-4, 2-5
2. Vinohrádky
3. Bělcov

16. Vinařská oblast Podluží

Vinařská obecKatastrální územíNázev viniční tratiČísla mapových listů
1. Břeclav 1. Břeclav 1. Padělky Břeclav 2-4, 2-5, 2-6,
2. Prostřední čtvrtky 3-3, 3-4, 4-3, 4-4, 4-5,
3. Na Širokých 4-7, 4-8, 5-4
2. Charvátská Nová Ves 1. Ritopeky
2. Dlúhé
3. Poštorná 1. Dlouhé vrchy
2. Kolonie
4. Ladná 1. Vinohrady Břeclav 2-2
2. Dolní Bojanovice 1. Dolní Bojanovice 1. Díl u nového rybníka Kyjov 8-9, 9-9
2. Díl pod vinohrady Hodonín 8-0, 9-0
3. Dráhy
4. Díl u kyjovské cesty
5. Stará hora-Hašky
6. Hazuky
7. Hora holčická
8. Hrabinky
9. Klobouky
10. Koziny
11. Myšince
12. Přední hora
13. Ochoze
14. Stará hora dlouhá
15. Stará hora krátká
16. Vrance
17. Zadní hora
18. Zvolence
3. Hrušky 1. Hrušky 1. Žižkovské jochy Břeclav 0-2, 0-3, 0-4,
2. Hastrmany 1-2, 1-3, 1-4
3. Nad újezdy
4. Prechov
5. Příční výhon
6. Ovčačka
7. Zahrádky
8. Podsedky
9. Písky
10. Kalifornie
11. Odměrky
4. Josefov 1. Josefov u Hodonína 1. Roztrhanské Hodonín 9-0, 9-1
2. Přední kukvička Břeclav 0-0
3. Prostřední kukvička
4. Dlouhá kukvička
5. Krátká kukvička
6. Homole
7. Zadní
8. Zídliky u Nechor- Přídanky
9. Díly u Nechor
10. Přední Úlehle
5. Kostice 1. Kostice 1. Přední díly Břeclav 0-6, 0-7, 1-6
2. Prostřední díly
3. Vinohrady
6. Lanžhot 1. Lanžhot 1. U hřbitova Břeclav 0-7
2. Podsedky
3. Malé hony
4. Stráže
7. Lužice 1. Lužice u Hodonína 1. Kratiny Hodonín 7-1, 7-2
2. Trhaniska u kříže
3. Záhumenice
4. U těšické cesty
5. Na stráni
8. Mikulčice 1. Mikulčice 1. Přední čtvrtě Hodonín 8-2
2. Prostřední čtvrtě
3. Padělíky
4. Přední díla
9. Moravská Nová Ves 1. Moravská Nová Ves 1. Stará hora Hodonín 8-2, 8-3, 9-2,
2. Vinohrady 9-3, 9-4
3. Kněžské
10. Prušánky 1. Prušánky 1. Titlovo Břeclav 0-0, 0-1
2. Nechory Hodonín 9-0, 9-1
3. Vrchní Nechory
4. Nadnechorské
5. Čtvrtky
6. Žejdlíky
7. Újezd
8. Hluchý žleb
9. Remíze
10. Nové
11. Zadní Úlehle
12. Podkovné
11. Rohatec 1. Rohatec 1. U zásady Kyjov 1-8, 1-9, 2-0,
2. Kratiny 2-8, 2-9, 3-0, 3-8, 3-9,
3. Padělky 4-0, 4-9
12. Tvrdonice 1. Tvrdonice 1. Újezdy Břeclav 0-5, 0-6, 1-4
2. Padělky Hodonín 9-5
3. Lůčka
4. Pod Strážů
5. Hájky
6. Staré vinohrady
7. Nové vinohrady
8. Boří les
13. Týnec 1. Týnec na Moravě 1. Zahájky Hodonín 9-4, 9-5
2. Novinky I
3. Nové vinohrady
4. Nivky
5. Staré vinohrady
6. Hájek
Přesunout nahoru