Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 29/2000 Sb.Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

Částka 10/2000
Platnost od 22.02.2000
Účinnost od 01.07.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
10 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 29/2000 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o poštovních službách, zákon o ochraně spotřebitele a některé další zákony

Novela zákona zajišťuje adaptaci nařízení EU do národního práva.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.04.2020 pod číslem 164/2020 Sb. s účinností od 15.04.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách

Novela mění financování čistých nákladů držitele poštovní licence za roky 2013 a 2014.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
15.08.2019 pod číslem 202/2019 Sb. s účinností od 30.08.2019
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
25.07.2019 pod číslem 187/2019 Sb. s účinností od 01.08.2019
Návrh vyhlášky o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu k výkonu kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb

Stanovuje vzor průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu opravňujícího jeho držitele k výkonu kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 14.07.2017 pod číslem 209/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Předmětem úpravy je vymezení podmínek odpovědnosti adresátů veřejné správy, tedy právnických osob, fyzických osob a fyzických osob v postavení podnikatelů, za porušení veřejnoprávních povinností (správněprávní odpovědnost), které jsou jim uloženy v zákonech upravujících jednotlivé úseky veřejné správy, spolu s úpravou specifického sankčního řízení před správním orgánem vedoucím k uplatnění této odpovědnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
03.08.2016 pod číslem 250/2016 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního řádu

Doprovodný změnový zákon k novému celnímu řádu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
29.07.2016 pod číslem 243/2016 Sb. s účinností od 29.07.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele

Zajištění transpozice a implementace směrnic Evropského parlamentu a Rady a zajištění adaptace nařízení Evropského parlamentu a Rady ke zvýšení úrovně ochrany spotřebitele, jakož i zabezpečit řádné fungování spotřebitelského trhu. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.12.2015 pod číslem 378/2015 Sb. s účinností od 28.12.2015
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů

Navrhovaná úprava má za cíl nastavit dlouhodobě udržitelný mechanismus financování čistých nákladů, který zajistí poskytování základních služeb v požadované kvalitě prostřednictvím sítě provozoven, jejíž hustota odpovídá požadavkům veřejnosti a dále odstranit zátěž, kterou jsou v souvislosti s financováním čistých nákladů na poskytování základních služeb prostřednictvím kompenzačního fondu nuceni nést provozovatelé poštovních služeb včetně držitele poštovní licence.    

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.12.2015 pod číslem 319/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh nařízení vlády o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb

Pro zvýšení právní jistoty, pokud jde o zajištění dostupnosti základních poštovních služeb prostřednictvím poštovních provozoven, byl přijat zákon č. 212/2013 Sb., aby Vláda České republiky stanovila formou nařízení vlády minimální počet provozoven zajišťujících základní služby nařízením na návrh Úřadu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 24.07.2015 pod číslem 178/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016