Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 270/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech

Částka 78/2000
Platnost od 07.08.2000
Účinnost od 07.08.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

270

VYHLÁŠKA

Ministerstva zemědělství

ze dne 26. července 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 4 odst. 7 zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech:


Čl. I

Vyhláška č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb., vyhlášky č. 208/1998 Sb., vyhlášky č. 86/1999 Sb. a vyhlášky č. 346/1999 Sb., se mění takto:

1. V příloze č. 6 ve skupině mikrobiologicky účinné látky - mikroorganismy v pořadovém čísle 3. BACILLUS SUBTILIS ve sloupci 3 se slova "CCM 216" nahrazují slovy "CCM 2216".

2. V příloze č. 6 ve skupině konzervanty v pořadovém čísle 48. ENTEROCOCCUS FAECIUM ve sloupci 3 se za slova "NCIMB 10 415" doplňuje čárka a slova "NCIMB 30 122, NCIMB 11 181".

3. V příloze č. 6 ve skupině konzervanty v pořadovém čísle 49. LACTOBACILLUS PLANTARUM ve sloupci 3 se za slova "INTL 30" doplňuje čárka a slova "DSM 12 836".

4. V příloze č. 6 ve skupině konzervanty v pořadovém čísle 52. PEDIOCOCCUS ACIDOLACTICI ve sloupci 3 se za slova "CCM 3770" doplňuje čárka a slova "DSM 12 834".

5. V příloze č. 6 ve skupině konzervanty se za pořadové číslo 59. doplňují pořadová čísla 60. až 63., která znějí:

1+2 3 4 5 6 7
„60. LACTOBACILLUS BUCHNERI DSM 12 856 DSM 20 057 CCM 1819       Povoleno jen pro siláže, a to do 31. 12. 2000
61. LACTOBACILLUS BREVIS DSM 12 835       Povoleno jen pro siláže, a to do 31. 12. 2000
62. LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NCIMB 30 121 DSM 7061       Povoleno jen pro siláže, a to do 31. 12. 2000
63. PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII ssp. SHERMANII DSM 6067       Povoleno jen pro siláže, a to do 31. 12. 2000

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Fencl v. r.

Přesunout nahoru