Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 265/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech

Částka 77/2000
Platnost od 17.08.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

265

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu

ze dne 21. července 2000,

kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 28a písm. d) a e) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb. a zákona č. 64/2000 Sb.:


§ 1

Hlavní části obuvi, jejich materiály a způsoby označování

(1) Označování hlavních částí obuvi, jimiž jsou vrchní část obuvi (dále jen "vrch"), podšívka a stélka, jakož i podešev údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech se provádí obrazovými znaky (piktogramy) nebo názvy v českém jazyce, a to alespoň u jedné boty z páru. Názvy a obrazové znaky (piktogramy) materiálů použitých v jejích hlavních částech jsou uvedeny v příloze č. 1. Obrazové znaky (piktogramy) materiálů použitých v hlavních částech obuvi a obrazové znaky (piktogramy) hlavních částí obuvi se umísťují vedle sebe tak, aby byly viditelné, neodstranitelné, přístupné a rozměry obrazových znaků (piktogramů) dostatečně velké a čitelné tak, aby informace v nich obsažené byly snadno srozumitelné, aby spotřebitel nemohl být uveden v omyl.

(2) Obuv se označuje údaji o materiálu, který tvoří nejméně 80 % plochy vrchu, podšívky a stélky a nejméně 80 % objemu podešve. V případě, kdy žádný z materiálů nedosahuje nejméně 80 % plochy vrchu, podšívky a stélky nebo 80 % objemu podešve, uvádí se informace o dvou hlavních materiálech, ze kterých se obuv skládá. U vrchu se do celkové plochy nezapočítávají doplňky nebo ztužení (chrániče kotníků, lemování, ozdoby, přezky, poutka, kroužky a drobné příslušenství).

(3) Pro označování obuvi údaji o materiálech použitých na hlavní části obuvi lze jako techniku označování použít tištění, lepení, vyražení nebo připevnění štítku s požadovanými údaji k obuvi.

(4) Příklady druhů obuvi, na které se tato vyhláška vztahuje, jsou uvedeny v příloze č. 2.

§ 2

Obuv, která nemusí být označována

Označována podle této vyhlášky nemusí být obuv

a) bezpečnostní, ochranná a pracovní, pro kterou platí zvláštní právní předpis,1)

b) z azbestových vláken,2)

c) mající povahu hraček, pro které platí zvláštní právní předpis,3) nebo

d) obnošená nebo již použitá.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.


Ministr:
doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 265/2000 Sb.

Názvy a odpovídající obrazové znaky (piktogramy) materiálů použitých v hlavních částech obuvi, které mají být označeny

Piktogram pro:

useň

povrstvenou useň

textilii

ostatní materiály

Piktogram pro :

vrch

podšívku a stélku

podešev

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 265/2000 Sb.

Příklady druhů obuvi, na které se vyhláška vztahuje

Vyhláška se vztahuje například na následující druhy obuvi:

1. polobotková obuv s nízkým nebo vysokým podpatkem, vycházková i domácí,

2. kotníčková, poloholeňová, holeňová a vysoká obuv,

3. sandály různých typů, obuv s plátěným vrchem a podešví ze spleteného rostlinného materiálu, tenisová, běžecká a jiná sportovní obuv, koupací obuv a jiná rekreační obuv,

4. speciální sportovní obuv určená pro sportovní činnost, která je nebo může být opatřena hroty, kolíky, zarážkami, příchytkami, výstupky atd., bruslařská obuv, lyžařská obuv, obuv pro zápasníky a boxery, cyklistická obuv; zahrnuty jsou také komplety sestavené z obuvi a připevněných bruslí nebo kolečkových bruslí,

5. baletní obuv,

6. obuv tvořená jedním dílcem, vyrobená zejména tvářením z pryže nebo plastů, avšak vyloučeny jsou výrobky pro jedno použití z netrvanlivých materiálů (papír, plastová fólie atd., bez připevněné podešve),

7. přezůvky nošené přes jinou obuv, které jsou v některých případech bez patní části,

8. jednorázová obuv s připevněnou podešví,

9. ortopedická obuv.

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky.

2) Vyhláška č. 301/1998 Sb., kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno.

3) Nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky.

Přesunout nahoru