Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 260/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

Částka 76/2000
Platnost od 15.08.2000
Účinnost od 15.08.2000
Zrušeno k 16.11.2006 (495/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

260

VYHLÁŠKA

Ministerstva zahraničních věcí

ze dne 24. července 2000,

kterou se provádí zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

Ministerstvo zahraničních věcí stanoví podle § 5 odst. 3 písm. b) a § 20 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech):


§ 1

Vzory cestovních dokladů

(1) Vzor diplomatického pasu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 1.

(2) Vzor služebního pasu bez strojově čitelných údajů je uveden v příloze č. 2.

(3) Vzor diplomatického pasu se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 3.

(4) Vzor služebního pasu se strojově čitelnými údaji je uveden v příloze č. 4.

§ 2

Vzory tiskopisů žádostí

(1) Vzor tiskopisu žádosti o vydání diplomatického pasu nebo služebního pasu je uveden v příloze č. 5.

(2) Vzor tiskopisu žádosti o provedení změn údajů a zapsání dítěte do diplomatického nebo služebního pasu je uveden v příloze č. 6.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Kavan v. r.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 260/2000 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 260/2000 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 260/2000 Sb.

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 260/2000 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 260/2000 Sb.

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 260/2000 Sb.

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 260/2000 Sb.

ŽÁDOST O VYDÁNÍ DIPLOMATICKÉHO/SLUŽEBNÍHO*) PASU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ DIPLOMATICKÉHO/SLUŽEBNÍHO *) PASU

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 260/2000 Sb.

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚN ÚDAJŮ A ZAPSÁNÍ DÍTĚTE DO DIPLOMATICKÉHO/SLUŽEBNÍHO*) PASU

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚN ÚDAJŮ A ZAPSÁNÍ DÍTĚTE DO DIPLOMATICKÉHO/SLUŽEBNÍHO *) PASU

Přesunout nahoru