Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 250/2000 Sb.Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Částka 73/2000
Platnost od 09.08.2000
Účinnost od 01.01.2001
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
12 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 250/2000 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh zákona, kterým se mění zákon o rozpočtových pravidlech

Cílem novely je zakotvení výsledků aplikační praxe, které se vztahují k zákonu o rozpočtových pravidlech státu jako obecnému předpisu, který upravuje tvorbu, funkci a obsah střednědobého výhledu státního rozpočtu.

Poslední změna: 16.06.2020 (Proběhlo 2. čtení)
Návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění rozpočtová pravidla, a zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Novela má za cíl zabránit čerpání dotací právnickým osobám, u kterých nebude prokázán jejich skutečný majitel.

Poslední změna: 03.12.2018 (Projednáno vládou, neurčité stanovisko)
Návrh zákona o neziskových zdravotnických organizacích

Zákon upravuje novou právní formu právnické osoby - neziskovou zdravotnickou organizaci, jejíž hlavní činností bude poskytování lůžkové zdravotní péče a navazujících zdravotních služeb. V rámci této právní formy budou upraveny také univerzitní nemocnice.

Návrh neprošel 27.11.2017 (Návrh vzat zpět)
Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Vyloučení dotací o výši nepřesahující 50 000 Kč z pravidel v tomto zákoně. Zároveň se vylučuje poskytování těchto dotací z působnosti části druhé a třetí správního řádu, která upravuje klasické správní řízení zakončené správním rozhodnutím. 

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh reaguje na nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Návrh neprošel 05.09.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o rozpočtové skladbě

Ministerstvo financí předkládá návrh novely vyhlášky o rozpočtové skladbě, kterou se má přidělit číslo rozpočtové kapitole Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.07.2017 pod číslem 233/2017 Sb. s účinností od 01.08.2017
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017
Návrh Zastupitelstva Středočeského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Novela zákona reaguje na nesoulad zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a vyhlášky č. 410/2009 sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pokud jde o způsob financování a účtování nákupu sbírkových předmětů příspěvkovými organizacemi.

Návrh neprošel 17.05.2017 (Návrh vzat zpět předkladatelem během 1. čtení)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.02.2017 pod číslem 24/2017 Sb. s účinností od 21.02.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, a některé další zákony

Novela zjednodušuje procesy při správě základních registrů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
17.06.2016 pod číslem 192/2016 Sb. s účinností od 01.01.2017
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze 

Novela odstraňuje chybějící definice pojmů, nezakotvení pravidel pro poskytování dotací, chybějící náležitosti záměru poskytovatele a mnoho dalších.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
05.02.2015 pod číslem 24/2015 Sb. s účinností od 20.02.2015
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Ukončeno: 04.02.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)