Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 248/2000 Sb.Zákon o podpoře regionálního rozvoje

Částka 73/2000
Platnost od 09.08.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
9 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 248/2000 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Poslanecký návrh zákona o změně sídel některých státních úřadů

Zákon stanovuje přesun sídel 15 úřadů z hlavního města Prahy do jednotlivých regionů České republiky.

Poslední změna: 30.11.2020 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb. a zákona č. 248/2000 Sb.

Zákon rozšiřuje působnost stávajícího Státního fondu rozvoje bydlení o další aktivity, které se vztahují k podpoře regionálního rozvoje a které jsou v kompetenci Ministerstva pro místní rozvoj. V návaznosti na to se též mění název Státního fondu rozvoje bydlení na "Státní fond podpory investic", který lépe vystihuje jeho rozšířené zaměření, které je v novele zákona dále blíže konkretizováno.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
24.03.2020 pod číslem 113/2020 Sb. s účinností od 01.06.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon o podpoře regionálního rozvoje

Cílem návrhu je rozšíření počtu měst v rolích nositelů územních strategií (dosud integrovaných strategií) pro spádové územní aglomerace a změna jejich úlohy z hlediska odpovědnosti za výběr projektů, zajišťování koordinace programů, fondů a nástrojů v přímém řízení Evropské komise a zrušení Regionálních rad regionů soudržnosti a přechod jejich působnosti, práv a povinností na právního nástupce.

Poslední změna: 12.03.2020 (Návrh byl předložen Poslanecké sněmovně)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

Novela provádí pouze technickou změnu zákona.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
13.02.2020 pod číslem 34/2020 Sb. s účinností od 28.02.2020
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Zákon upravuje proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
07.11.2017 pod číslem 367/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí

Návrh reaguje na nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, který má nahradit zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Návrh neprošel 05.09.2017 (Hlasováno o vráceném návrhu zákona, zákon nebyl přijat)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
06.02.2017 pod číslem 24/2017 Sb. s účinností od 21.02.2017
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, a některé další zákony

Návrhem se implementuje právo EU. Sjednocení strategických přístupů na úrovni ČR a krajů včetně přípravy a aplikace strategických rozvojových dokumentů, vymezení a upřesnění koordinace, přípravy a realizace politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU v podmínkách ČR a vytvoření podmínek pro institucionální zajištění podpory implementace operačních programů obsahujících územní dimenzi rozšířením působnosti Regionálních rad regionů soudržnosti.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.11.2015 pod číslem 298/2015 Sb. s účinností od 25.11.2015
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Ukončeno: 04.02.2015 (Reorganizace projednávání, s následující historií)