Objednat předplatné
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 243/2000 Sb.Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Částka 73/2000
Platnost od 09.08.2000
Účinnost od 01.01.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek
13 výsledků hledání
Řazení
Na stránku

Zpřesnění / filtry

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Předkladatel

Nalezené legislativní změny k předpisu č. 243/2000 Sb.

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Vyhláška stanoví procenta podílů každé obce na celostátních hrubých výnosech daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.08.2019 pod číslem 219/2019 Sb. s účinností od 01.09.2019
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon o rozpočtovém určení, a zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury

Zákon zvyšuje podíl Státního fondu dopravní infrastruktury na výnosu spotřební daně z minerálních olejů na 50 % a stanovuje jako součást rozpočtu tohoto státního fondu částku určenou k financování silnic II. a III. třídy ve výši minimálně 9 % příjmů z výnosu spotřební daně z minerálních olejů.

Poslední změna: 15.04.2019 (Projednáno vládou, zamítavé stanovisko)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb. a zákon č. 104/2000 Sb.

Zákon zvyšuje podíl Státního fondu dopravní infrastruktury na výnosu spotřební daně z minerálních olejů na 50% a stanovuje jako součást rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury částku určenou k financování silnic II. a III. třídy ve výši minimálně 9% příjmů z výnosu spotřební daně z minerálních olejů.

Návrh neprošel 08.03.2019 (Návrh vzat zpět předkladatelem před 1. čtením)
Návrh vyhlášky o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Každoroční technická vyhláška stanovuje konkrétní procentní podíly jednotlivých obcí na výnosech sdílených daní, které byly vypočteny podle zákona o rozpočtovém určení daní.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
31.08.2018 pod číslem 192/2018 Sb. s účinností od 01.09.2018
Návrh Zastupitelstva Pardubického kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

Zvýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty z 21,4 % na 23,58 %.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh poslanců na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

Zvýšení podílu rozpočtu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty.

Návrh neprošel 16.10.2017 (Projednávání ukončeno s koncem volebního období)
Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Vyhláška na základě aktualizace statistických údajů stanovuje pro další období procenta podílů každé obce na celostátních výnosech sdílených daní.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
30.08.2017 pod číslem 276/2017 Sb. s účinností od 01.09.2017
Návrh Zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní

Zvýšení podílu obcí na výnosu daně z přidané hodnoty.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
18.08.2017 pod číslem 260/2017 Sb. s účinností od 01.01.2018
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti

Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o pravidlech rozpočtové odpovědnosti. Předkládaným návrhem zákona se mění vymezené právní předpisy.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 06.02.2017 pod číslem 24/2017 Sb. s účinností od 21.02.2017
Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Ministerstvo financí je povinno stanovit každoročně k 1. září vyhláškou procenta podílů každé obce na celostátních hrubých výnosech daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.08.2016 pod číslem 272/2016 Sb. s účinností od 01.09.2016
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Navrhovaná úprava od roku 2016 navýšuje podílu krajů na dani z přidané hodnoty. Návrh reaguje povede k posílení finanční samostatnosti krajů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.12.2015 pod číslem 391/2015 Sb. s účinností od 01.01.2016
Návrh vyhlášky o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Vyhláška stanovuje procenta podílů každé obce na celostátních hrubých výnosech daně z přidané hodnoty a daní z příjmů.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 31.08.2015 pod číslem 213/2015 Sb. s účinností od 01.09.2015
Návrh ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti, návrh zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím ústavního zákona o rozpočtové odpovědnosti a zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

Návrh ústavního zákona bude představovat hlavní nástroj umožňující postupné dosažení udržitelnosti veřejných financí České republiky, k němuž je nezbytný silný, konzistentní, komplexní a zejména stabilní národní fiskální rámec vymezující institucionální pokrytí, číselná fiskální pravidla (vč. dluhového pravidla), sledování jejich dodržování zajištěné zřízením nezávislé Národní rozpočtové rady a další opatření posilující transparentnost veřejných financí a umožňující naplnění požadavků na rozpočtové rámce vyplývajících z práva EU.

Poslední změna: 23.02.2015 (Projednáno vládou, schváleno)