Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 235/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných

Částka 72/2000
Platnost od 04.08.2000
Účinnost od 04.08.2000
Zrušeno k 01.07.2008 (130/2008 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

235

VYHLÁŠKA

Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zemědělství, Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj

ze dne 14. července 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných

Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 22 odst. 5 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.:


Čl. I

Vyhláška č. 154/1996 Sb., k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných, se mění takto:

1. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou č. 1) až 4) zní:

"(1) Kvalifikační zkouška1) nahrazující odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných (dále jen "zkouška") se koná před zkušební komisí ve středních odborných školách2) nebo ve středních odborných učilištích3) (dále jen "vzdělávací zařízení"). Zkouška pro příslušnou řemeslnou živnost se koná ve vzdělávacím zařízení, které je zařazeno Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy do sítě škol, předškolních zařízení a školských zařízení4) a ve kterém je v denním studiu vyučován učební nebo studijní obor shodný s oborem uvedeným v příloze č. 1.

1) § 22 odst. 1 písm. f) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 356/1999 Sb.

2) § 16 zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

3) § 9 zákona č. 29/1984 Sb.

4) § 1 odst. 1 zákona č. 29/1984 Sb.
Zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů.".

2. V § 1 odst. 2 větě první se slova "v Obchodním věstníku" nahrazují slovy "ve Věstníku vydávaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy".

3. Příloha č. 1 zní:

"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 154/1996 Sb.

Obsahová náplň kvalifikační zkoušky pro jednotlivé řemeslné živnosti podle § 3 vyhlášky č. 154/1996 Sb.

Obor (živnost)Učební nebo studijní obor (kód, název oboru, zaměření)Specifický obsah
 
SKUPINA 101 : Kovy a kovové výrobky
Kovářství24-34-2 Strojní kovář
Zámečnictví24-64-2 Strojní mechanik Strojní mechanička zaměření:01 stroje a zařízenínebo24-66-2 Mechanik opravářMechanička opravářka zaměření:02 stroje a zařízenínebo24-22-2 Zámečník Zámečnice
Nástrojařství24-23-2 Nástrojař Nástrojařka
Kovoobráběčství24-33-2 Obráběč kovů Obraběčka kovů zaměření:01 univerzální obrábění
Galvanizérství24-67-2 Úpravář kovů zaměření:02 pokovování
Smaltérství24-79-2 Povrchová úpravačinnosti zaměřené na smaltování
Slévárenství24-10-2 Slévač
Modelářství24-36-2 Modelář
SKUPINA 103 : Motorové a ostatní dopravní prostředky
Opravy silničních vozidel24-66-2 Mechanik opravář Mechanička opravářka zaměření:09 silniční motorová vozidla
Opravy karoserií24-35-2 Klempíř zaměření:01 strojírenská výroba
Opravy ostatních dopravních prostředků24-66-2 Mechanik opravář Mechanička opravářka
zaměření: 02 stroje a zařízenínebo10 kolejová vozidla
Opravy pracovních strojů24-66-2 Mechanik opravář Mechanička opravářka zaměření:02 stroje a zařízenínebo04 lesní stroje a zařízenínebo05 zemědělská technika rostlinné výrobynebo06 zemědělská technika živočišné výrobynebo08 renovace zemědělské techniky a kovářstvínebo12 důlní stroje a zařízenínebo24-64-2 Strojní mechanikStrojní mechanička zaměření:01 stroje a zařízenínebo24-22-2 Zámečník, Zámečnice
SKUPINA 104 : Zdravotnické výrobky a výrobky jemné mechaniky
Hodinářství24-63-2 Hodinář Hodinářka
SKUPINA 106 : Zpracování kameniva a zemin, keramika
Broušení a leptání skla27-83-2 Brusič skla Brusička skla zaměření:01 zabrušování a obrušovánínebo02 vybrušování
Zpracování kamene36-72-2 Kameník
SKUPINA 107 : Chemická výroba
Výroba kosmetických přípravků28-61-2 Provozní chemik Provozní chemičkazaměření: 02 výroba tuků a kosmetiky
SKUPINA 108 : Potraviny a nápoje
Řeznictví a uzenářství29-68-2 Rezník-uzenář Řeznice-uzenářka zaměření:01 výrobanebo02 prodej
Mlynářství29-61-2 Mlynář
Pivovarnictví a sladovnictví29-97-2/01 Sladovník-pivovarník  Sladovnice-pivovarnice
Mlékárenství29-67-2/01 Mlékař, Mlékařka zaměření:01 výrobanebo02 prodej
Pekařství, cukrářství29-62-2 Pekař, Pekařka 29-64-2 Cukrář, Cukrářka zaměření:01 výrobanebo02 prodej
SKUPINA 109 : Textilie a oděvy
Barvení a chemická úprava textilií28-73-2 Textilní chemik Textilní chemička zaměření:01 úprava textiliínebo02 barvení textilií
SKUPINA 110 : Kůže, kožené výrobky, pryžové výrobky a výrobky z plastických hmot
Zpracování kůží a kožešin28-74-2 Koželužský chemik Koželužská chemička zaměření:01 zpracování kůženebo02 zpracování kožešinových kožek
Zpracování gumárenských směsí28-66-2 Gumař-plastikář Gumařka-plastikářka zaměření:01 zpracování kaučuku
Truhlářství33-55-2 Truhlář,Truhlářka zaměření:01 výroba nábytkunebo02 dřevěné konstrukce
Zlatnictví a klenotnictví85-45-2 Zlatník a klenotník Zlatnice a klenotnice
Opravy hudebních nástrojů33-68-2 Mechanik hudebních nástrojů Mechanička hudebních nástrojů, zaměření:01 akordeony a foukací harmonikynebo02 klávesové nástrojenebo03 strunné nástrojenebo33-69-2 Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů Mechanička dechových a bicích hudebních nástrojůzaměření:01 bicí nástrojenebo02 jazýčkové a retné nástrojenebo03 nátrubkové nástrojenebo04 strojivaObor, ve kterém se bude konat zkouška se stanoví podle druhu opravovaných nástrojů
SKUPINA 112 : Papírenská a polygrafická výroba
Polygrafická výroba34-51-2 Sazeč, Sazečka nebo34-53-2 Tiskař na polygrafických strojíchTiskařka na polygrafických strojíchnebo34-53-4 Tiskař na polygrafických strojíchTiskařka na polygrafických strojíchnebo34-70-2 Tiskař na maloofsetových strojíchTiskařka na maloofsetových strojích nebo34-71-2 Reprodukční grafik Reprodukční grafička 
SKUPINA 113 : Stavebnictví
Zednictví36-61-2 Zedník
Tesařství36-63-2 Tesař
Pokrývačství36-77-2 Pokrývač
Klempířství24-35-2 Klempíř 02 stavební výroba
Stukatérství36-65-2 Stukatér
Podlahářství36-80-2 Podlahář
Vodoinstalatérství, topenářství36-78-2 Instalatér
Izolatérství36-76-2 Izolatér
Montáž suchých staveb36-97-2/11 Montér suchých staveb
Kominictví36-88-2 Kominík
SKUPINA 114 : Ostatní
Čištění textilu a oděvů28-76-2 Chemik prádelen a čistíren Chemička prádelen a čistíren
Holičství, kadeřnictví64-56-2 Kadeřník, Kadeřnice
Hostinská činnost64-90-2 Kuchař-číšník Kuchařka-servírka zaměření:03 pohostinstvínebo64-58-2 Kuchař- číšník pro pohostinstvíKuchařka-servírka pro pohostinstvínebo64-44-2 Číšník, servírka 64-44-4 Číšník, servírka nebo64-45-2 Kuchař, Kuchařka 64-45-4 Kuchař, Kuchařka
Kosmetické služby64-46-2 Kosmetička
Pedikúra, manikúra64-46-2 Kosmetička nebose obsah zkoušky stanoví v souladu s obsahem rekvalifikačního kurzu „Manikúra, pedikúra“ schváleného akreditační komisí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
Fotografické služby64-52-2 Fotograf, Fotografka nebo64-57-2 Laboratorní práce ve fotografii
Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi32-74-2 Obuvník Obuvnice zaměření:03 ortopedická obuv“.

Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Zeman v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

Ministr zdravotnictví:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Ministr pro místní rozvoj:

Ing. Lachnit, CSc. v. r.

Přesunout nahoru