Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 203/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů

Částka 62/2000
Platnost od 19.07.2000
Účinnost od 19.07.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

203

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 30. června 2000,

kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva dopravy a spojů

Ministerstvo dopravy a spojů jako ústřední orgán státní správy ve věcech dopravy, telekomunikací a pošt1) stanoví:


§ 1

Zrušují se:

1. vyhláška č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích,

2. vyhláška č. 148/1984 Sb., o změnách a doplňcích vyhlášky Ústřední správy spojů č. 111/1964 Sb., kterou se provádí zákon o telekomunikacích,

3. vyhláška č. 23/1966 Sb., o vymezení pojmů vysílacích rádiových stanic a jejich přechovávání,

4. vyhláška č. 92/1974 Sb., o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic,

5. vyhláška č. 144/1973 Sb., o drátových telekomunikačních zařízeních provozovaných mimo jednotnou telekomunikační síť,

6. vyhláška č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech,

7. vyhláška č. 360/1991 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech,

8. vyhláška č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád,

9. vyhláška č. 40/1988 Sb., kterou se doplňuje vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 108/1982 Sb., kterou se vydává Telefonní řád,

10. vyhláška č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě,

11. vyhláška č. 75/1987 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě,

12. vyhláška č. 38/1988 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě,

13. vyhláška č. 314/1990 Sb., kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva spojů č. 50/1985 Sb., kterou se vydává Řád rozhlasu po drátě,

14. výnos Federálního ministerstva spojů č. 8227/74-R/1, kterým se vydává předpis o povolování vysílacích rádiových stanic pohyblivé pozemní služby a pevné služby, registrovaný v částce 16/1974 Sb.,

15. výnos Federálního ministerstva spojů č. 14293/76-R/1, kterým se vydává předpis o povolování a evidování povelových a telemetrických stanic, registrovaný v částce 11/1977 Sb.,

16. výnos Federálního ministerstva spojů č. 5914/1977-R/1, kterým se vydává Poplatkový řád pro neveřejné radiokomunikační služby, registrovaný v částce 15/1977 Sb.,

17. výnos Federálního ministerstva spojů č. 8691/75-T/1, kterým se vydává Dálnopisný řád, registrovaný v částce 8/1977 Sb.,

18. výnos Federálního ministerstva spojů č. 34698/90-030, kterým se mění Dálnopisný řád, registrovaný v částce 54/1990 Sb.,

19. výnos Federálního ministerstva spojů č. 9501/82, kterým se vydává Řád přenosu dat, registrovaný v částce 36/1982 Sb.,

20. výnos Federálního ministerstva spojů a Federálního ministerstva dopravy č. 12884/84-SIE o zabezpečení podzemních telekomunikačních vedení a zařízení před poškozením cizími zásahy, registrovaný v částce 1/1985 Sb.,

21. výnos Federálního ministerstva spojů č. 2563/72-R/1 o rádiových stanicích pohyblivé plavební služby, registrovaný v částce 7/1972 Sb.,

22. opatření Federálního ministerstva spojů č. 9465/71-T, kterým se vydává Telegrafní řád, registrované v částce 18/1972 Sb.,

23. opatření Federálního ministerstva spojů č. 2537/85-T/1, kterým se upravuje znění § 36, 47 a 51 Telegrafního řádu, registrované v částce 8/1985 Sb.,

24. výnos Federálního ministerstva spojů č. 33342/90, kterým se mění Telegrafní řád, registrovaný v částce 81/1990 Sb.,

25. výnos Federálního ministerstva spojů č. 3188/82, kterým se vydává Předpis o občanských radiostanicích, registrovaný v částce 14/1982 Sb.,

26. výnos Federálního ministerstva spojů č. 15900/80-R/1, kterým se vydává předpis o zkouškách pozemních radiooperátorů, registrovaný v částce 43/1980 Sb.


§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:
Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 17 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Přesunout nahoru