Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 197/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o rozsahu pronájmu telekomunikačních okruhů a o jejich technických parametrech

Částka 62/2000
Platnost od 19.07.2000
Účinnost od 19.07.2000
Zrušeno k 01.05.2005 (127/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

197

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy a spojů

ze dne 30. června 2000

o rozsahu pronájmu telekomunikačních okruhů a o jejich technických parametrech

Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle § 109 odst. 2 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon") k provedení § 33 odst. 1 zákona:


§ 1

Minimální soubor a rozšířený soubor pronajímaných telekomunikačních okruhů s technickými parametry a charakteristikami jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 této vyhlášky.

§ 2

Informace o nabídce pronájmu telekomunikačních okruhů zveřejňovaná v Telekomunikačním věstníku1) obsahuje

a) technické charakteristiky telekomunikačních okruhů, včetně podrobné technické a funkční specifikace jejich koncových bodů,

b) dodací podmínky pronajímaných telekomunikačních okruhů, ve kterých se uvede zejména

1. postup objednávání,

2. dodací lhůty,

3. smluvní období pro pronájem telekomunikačního okruhu, včetně období minimálního, které poskytovatel služby přijme, bude-li o to žadatelem požádán,

4. lhůty pro odstranění poruch,

5. podmínky pro náhradní plnění služby,

c) informace o licenčních podmínkách poskytovatele služby, které mají vliv na podmínky pro užívání pronajatého telekomunikačního okruhu, včetně doby platnosti licence,

d) podmínky, za kterých může být omezeno nebo přerušeno poskytování služby za účelem zajištění bezpečnosti síťových operací, integrity sítě, provozní provázanosti služeb a ochrany dat v případech tísňové situace,

e) podmínky pro připojování koncových zařízení k pronajatým telekomunikačním okruhům, včetně přehledu podmínek, které musí splňovat koncová zařízení, pokud mají být připojena k pronajatému telekomunikačnímu okruhu, a podmínek pro omezení poskytování služby v případech neplnění podmínek pro připojování koncových zařízení.


§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Schling v. r.

Poznámky pod čarou

1) § 33 odst. 6 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů.


Příloha č. 1 k vyhlášce č. 197/2000 Sb.

Minimální soubor pronajímaných telekomunikačních okruhů

Typ okruhuTechnické charakteristiky
Specifikace rozhraníCharakteristika připojení
Analogový, telefonní, normální kvality2 drát - ČSN ETS 300 448 ed. 1
nebo
4 drát - ČSN ETS 300 45 ed. 1
2 drát - ČSN ETS 300 448 ed.l
nebo
4 drát -ČSN ETS 300 451 ed.l
Analogový, telefonní, speciální kvality2 drát - ČSN ETS 300 449 ed. 1
nebo
4 drát - ČSN ETS 300 452 ed. 1
2 drát - ČSN ETS 300 449 ed.l
nebo
4 drát - ČSN ETS 300 452 ed.l
Digitální, s přenosovou rychlostí 64 kbit/sČSN ETS 300 288
ČSN ETS 300 288/A11)
ČSN ETS 300 289
Digitální s přenosovou rychlostí
2048 kbit/s, nestrukturovaný
ČSN ETS 300 418 ed. 1ČSN ETS 300 247
ČSN ETS 300 247/A1
Digitální, s přenosovou rychlostí
2048 kbit/s, strukturovaný
ČSN ETS 300 418 ed. 1ČSN ETS 300 419 ed.l

1) Pronajaté telekomunikační okruhy mohou být přechodně poskytovány s použitím rozhraní X.21 nebo X.21bis namísto ČSN ETS 300 288.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 197/2000 Sb.

Rozšířený soubor pronajímaných telekomunikačních okruhů

Typ okruhu Technické charakteristiky
Specifikace rozhraníCharakteristika připojení
Digitální, s přenosovou rychlostí 34 368 kbit/s, strukturovanýČSN ETS 300 686 ed. 1ČSN ETS 300 687 ed. 1
Digitální, s přenosovou rychlostí 34 368 kbit/s, nestrukturovanýČSN ETS 300 686 ed. 1ČSN ETS 300 687 ed. 1
Digitální s přenosovou rychlostí 139 264 kbit/s, strukturovanýČSN ETS 300 686 ed. 1ČSN ETS 300 688 ed. 1
Digitální, s přenosovou rychlostí 139 264 kbit/s, nestrukturovanýČSN ETS 300 686 ed. 1ČSN ETS 300 688 ed. 1
Digitální, s přenosovou rychlostí 155 Mbit/s (STM-1)ITU-T G.708ITU-T G.708
Přesunout nahoru