Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 185/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů

Částka 57/2000
Platnost od 30.06.2000
Účinnost od 01.07.2000
Zrušeno k 16.06.2005 (228/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

185

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. června 2000,

kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb.,o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů

Vláda nařizuje podle § 76 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"):


§ 1

(1) Seznamy výrobků, které mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona, jsou uvedeny:

a) pro dovoz

1. na základě automatické licence v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

2. na základě neautomatické licence v příloze č. 3 k tomuto nařízení;

b) pro vývoz

1. na základě automatické licence v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

2. na základě neautomatické licence v příloze č. 4 k tomuto nařízení;

c) pro dovoz nebo vývoz na základě bezpečnostní licence v příloze č. 5 k tomuto nařízení.

(2) V přílohách č. 1 až 5 k tomuto nařízení jsou rovněž stanoveny podmínky, za nichž lze dovoz nebo vývoz výrobků uskutečnit, náležitosti žádostí o udělení licencí a v přílohách č. 6 a 7 jsou uvedeny vzory žádostí o udělení licencí.

(3) Při dovozu nebo vývozu výrobků se předkládá celnímu úřadu originál licence.

§ 2

Do 31. prosince 2000 se nevyžaduje licence pro dovoz výrobků ze Slovenské republiky, uvedených v částech I až VI přílohy č. 1, a licence pro vývoz výrobků do Slovenské republiky, uvedených v částech I až VI přílohy č. 2.


§ 3

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.


Přechodná ustanovení zavedena nařízením vlády č. 481/2001 Sb. Čl. II

1. Licence udělené pro rok 2002 vydané přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení zůstávají v platnosti.

2. Řízení o udělení licence zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení se dokončí podle tohoto nařízení.

Přechodné ustanovení zavedeno nařízením vlády č. 367/2003 Sb. Čl. II

Licence pro výrobky uvedené v přílohách č. 1 až 4 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 481/2001 Sb., nařízení vlády č. 561/2002 Sb. a tohoto nařízení, se vydávají s platností do 30. dubna 2004.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.


Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKU, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence

Část I

ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
2207Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu 80 % obj. nebo více; ethylalkohol a ostatní destiláty denaturované, s jakýmkoliv obsahem alkoholuhlL 1/1O 1/1
2208Ethylalkohol nedenaturovaný s objemovým obsahem alkoholu menším než 80 % obj.; destiláty, likéry a jiné lihové nápojehlL 1/1O 1/1

Část II

TABÁK A VYROBENÉ TABÁKOVÉ NÁHRAŽKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
2402 10 00Doutníky (též s odříznutými konci) a doutníčky (cigarillos) obsahující tabákksL 1/1O 1/1
2402 20 Cigarety obsahující tabák
2402 90 00Ostatní
2403Ostatní tabákové výrobky a tabákové náhražky; homogenizovaný nebo rekonstituovaný tabák; tabákové výtažky a tresti (esence)kgL 1/1O 1/1

Část III

NEROSTNÉ SUROVINY, PALIVA A MINERÁLNÍ OLEJE

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
2523 29 00 10
2523 90 90 10
Cement šedýtunaD 1/8bL 1/1O 1/1
2702Hnědé uhlí, též aglomerované, vyjma gagáttunaL 1/1O 1/1
2704 00Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlítunaL 1/1O 1/1
2709 00 90 10RopatunaD 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11Benziny
2710 11 11 00Určené pro specifické zpracovánítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 15 00Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 11 11tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 21Lakový benzin (White spirit):
2710 11 21 10Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 21 20Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 21 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 25Ostatní:
2710 11 25 10Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 25 20Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 25 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
Ostatní:
Motorový benzin:
2710 11 31 00Letecký benzintunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
Ostatní s obsahem olova:
nepřesahujícím 0,013 g/litr:
2710 1141S oktanovým číslem (RON) nižším než 95:
2710 11 41 10S oktanovým číslem nižším než 95 bez funkčních přísadtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 41 20S oktanovým číslem nižším než 95 s funkční přísadou proti zatloukání ventilů zážehových motorů (ČSN EN 228-65-65505, Změna Z 1)tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 45 00S oktanovým číslem (RON) 95 nebo vyšším, avšak nižším než 98tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 49 00S oktanovým číslem (RON) 98 nebo vyššímtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
Převyšujícím 0,013 g/litr:
2710 11 51 00S oktanovým číslem (RON) nižším než 98tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 59 00S oktanovým číslem (RON) 98 nebo vyššímtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 70 00Palivo pro tryskové motory benzinového typutunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 90 Ostatní benziny:
2710 11 90 10Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do benzinových paliv a maziv určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 90 20Určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané jako přísada nebo plnivo do paliv a maziv (středních a těžkých plynových olejů) určených k použití, nabízených k prodeji nebo používaných pro pohon motorůtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 11 90 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 Ostatní:
Střední oleje:
2710 19 11 00Učené pro specifické zpracovánítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 15 00Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 11tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
K jiným účelům: Petrolej (kerosen):
2710 19 21 00Palivo pro tryskové motorytunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 25 00OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 29 Ostatní:
2710 19 29 10Střední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 29 20Střední oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 29 91Střední oleje jiné než petroleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů, oleje formové (uvolňovací),oleje k antikorozní ochraně a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísadtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 29 99OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
Těžké oleje: Plynové oleje:
2710 19 31 00Určené pro specifické zpracovánítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 35 00Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 31tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
K jiným účelům:
2710 19 41S obsahem síry nepřesahujícím 0,05 % hmotnostních:
2710 19 41 30Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 41 51Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 41 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb., užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísadtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 41 99OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 45S obsahem síry převyšujícím 0,05 % hmotnostních, avšak nepřesahujícím 0,2 % hmotnostní:
2710 19 45 30Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 45 51Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 45 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb., ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb, užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísadtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 45 99OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 49S obsahem síry převyšujícím 0,2 % hmotnostní:
2710 19 49 30Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 49 51Plynové oleje určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů nebo pro výrobu směsí podle § 19 odst. 2 písm. c) zákona č. 587/1992 Sb, ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 49 91Plynové oleje s funkčními přísadami uvedené v příloze č. 4 vyhlášky č. 186/1996 Sb, ve znění vyhlášky č. 348/2000 Sb, užívané pro tváření a obrábění kovů (honování a jiné speciální užití), k jemnému zpracování skla, pro hydraulické systémy, pro odbedňování betonových konstrukcí, k výrobě tiskových barev, jako změkčovadlo gumy a nízkoviskozní oleje s obsahem min. 2% hm. přísadtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 49 99OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
Topné oleje:
2710 19 51 00Určené pro specifické zpracovánítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 55 00Určené pro chemické zpracování, avšak jiným postupem než je stanoveno pro podpoložku 2710 19 51tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
K jiným účelům:
2710 19 61S obsahem síry nepřesahujícím 1 % hmotnostní:
2710 1961 11Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20 % - 85 %tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 61 12Těžké topné oleje, kterými jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 61 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 63S obsahem síry převyšujícím 1 % hmotnostní, avšak nepřesahujícím 2 % hmotnostní:
2710 19 63 11Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20 % - 85 % objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 63 12Těžké topné oleje, kterými jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10 x 10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90 x 10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 63 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 65S obsahem síry převyšujícím 2% hmotnostní, avšak nepřesahujícím 2,8% hmotnostních:
2710 19 65 11Těžké topné oleje destilující při 350°C v rozmezí 20% - 85% objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 65 12Těžké topné oleje, kterými jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10x10-6 m2.s-1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50 °C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 65 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 69S obsahem síry převyšujícím 2,8 % hmotnostních:
2710 19 69 11Těžké topné oleje destilující při 350 °C v rozmezí 20 % - 85 %) objemových, určené k použití, nabízené k prodeji nebo používanétunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla
2710 19 69 12Těžké topné oleje, kterými jsou destilační zbytky nebo jejich směsi s palivy a mazivy uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) až e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., s viskozitou větší než 10 x 10-6 m2.s_1 při 100°C, popřípadě větší než 90x10-6 m2.s-1 při 50°C určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby teplatunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2710 19 69 90OstatnítunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
2711 11 00Zemní plyn zkapalněný
2711 11 00 10Zemní plyn používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorůtunaD 1/2bL 1/1O 1/1
2711 11 00 20Zemní plyn dovážený do odpařovacích stanic zkapalněných plynů podle zákona č. 458/2000 Sb.tunaD 1/2b D 1/6DD 1/2L 1/1O 1/1
2711 11 00 90Zemní plyn ostatní - dovážený pro technologické zpracování nebo jiné konečné užitítunaD 1/2bL 1/1O 1/1
2711 21 00Zemní plyn v plynném stavu
2711 21 00 10Zemní plyn stlačený používaný jako pohonná hmota určený k použití, nabízený k prodeji nebo používaný pro pohon motorůtunaD 1/2bL 1/1O 1/1
2711 21 00 90Zemní plyn ostatnítunaD 1/2b, D 1/6DD 1/2L 1/1O 1/1
2716 00 00Elektrická energieMWhD 1/10DD 1/3 L 1/1O 1/1
DD 1/4
DD 1/5 *)

Část IV

VÝROBKY CHEMICKÉHO PRŮMYSLU A PŘÍBUZNÝCH PRŮMYSLOVÝCH ODVĚTVÍ

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
3102 30Dusičnan amonný, též ve vodném roztokutunaL 1/1O 1/1
3505 10Dextriny a jiné modifikované škrobytunaL 1/1O 1/1
3824 90 99Ostatní:
3824 90 99 12Methylesterřepkové olejetunaDD 1/1L 1/1O 1/1
3824 90 99 13BionaftatunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
3824 90 99 21Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 písm. c), d) a e) zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., určené jako palivo pro vznětové motory s metylestery řepkového oleje, přičemž podíl metylesteru řepkového oleje musí činit více než 30% hmotnostních všech látek ve směsi obsaženýchtunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
3824 90 99 22Směsi paliv a maziv uvedených v § 19 odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb. a zákona č. 262/2001 Sb., s látkami v odstavcích 1 a 2 neuvedenými určené k použití, nabízené k prodeji nebo používané pro pohon motorů, s výjimkou směsí obsahujících benzin a směsí vzniklých podle odstavce 6tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1
3824 90 99 23Směsi vyrobené z látky neuvedené v § 19 odstavci 1 zákona č. 587/1992 Sb., ve znění zákona č. 22/2000 Sb., a zákona č. 262/2001 Sb., a z metylesterů kyselin obsažených v různých tucích a olejích uvedených v kapitole 15 celního sazebníku, které jsou účelem použití rovnocenné palivu a mazivu uvedenému v § 19 odstavci 1tunaD 1/8, D 1/2bL 1/1O 1/1

Část V

POUŽITÉ TEXTILNÍ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkuNázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
4203Použité oděvy a oděvní doplňky z přírodní nebo kompozitní usněkgL 1/1O 1/1
4303Použité oděvy, oděvní doplňky a jiné výrobky z kožešinkgL 1/1O 1/1
6309 00 00 01Použité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, větrovky, bundy, a podobné výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN6101) Použité pánské nebo chlapecké obleky, komplety, saka, blejzry, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty (jiné než plavky), pletené nebo háčkované (HS/CN 6103)kgL 1/1O 1/1
6309 00 00 02Použité dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských), a podobné výrobky, pletené nebo háčkované (HS/CN 6102) Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), pletené nebo háčkované1L 1/1O 1/1
(HS/CN 6104)
6309 00 00 03Použité pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované (HS/CN 6105)
Použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované (HS/CN 6106)
Použité pánské nebo chlapecké slipy a spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6107)
Použité dámské nebo dívčí kombiné, spodničky, kalhotky též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany, a podobné výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6108)
kgL 1/1O 1/1
6309 00 00 04Použitá vrchní trička a tílka (nátělníky) pletené nebo háčkované(HS/CN6109)
Použité svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky pletené nebo háčkované (HS/CN 6110)
Použité teplákové soupravy, tepláky (trainings), kombinézy, lyžařské komplety, trikoty, kalhoty a plavky, pro sport, pletené nebo háčkované (HS/CN 6112)
kgL 1/1O 1/1
6309 00 00 05Použité kojenecké oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované (HS/CN 6111)
Použité oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903, 5906, 5907 (HS/CN 6113)
Použité ostatní oděvy pletené nebo háčkované (HS/CN 6114)
Použité punčochové kalhoty, punčochy, podkolenky, ponožky a jiné punčochové zboží, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované (HS/CN 6115)
Použité rukavice prstové, palcové a rukavice bez prstů, pletené nebo háčkované (HS/CN 6116) použité ostatní zcela zhotovené oděvní doplňky, pletené nebo háčkované; pletené nebo háčkované části oděvů nebo oděvních doplňků (HS/CN 6117)
kgL 1/1O 1/1
6309 00 00 06Použité pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6201)
Použité pánské nebo chlapecké obleky nebo komplety, saka, kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6203)
kgL 1/1O 1/1
6309 00 00 07Použité dámské nebo dívčí kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, bundy, větrovky a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6202)
Použité dámské nebo dívčí kostýmy, komplety, kabátky, šaty, sukně, kalhotové sukně, kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky), jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6204)
kgL 1/1O 1/1
6309 00 00 08Použité pánské nebo chlapecké košile, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6205),
Použité dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6206)/
Použité pánské nebo chlapecké nátělníky, slipy, spodky, noční košile, pyžama, koupací pláště, župany a podobné výrobky, jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6207)
Použitá dámská nebo dívčí tílka, kombiné, spodničky, kalhotky, též dlouhé, noční košile, pyžama, nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6208)
kgL 1/1O 1/1
6309 00 00 09Použité ostatní oděvy a oděvní doplňky jiné než pletené nebo háčkované (HS/CN 6209-6217)
Použité přikrývky (HS/CN 6301)
Použité prádlo ložní, stolní, toaletní a kuchyňské (HS/CN 6302)
Použité vitrážky, záclony, vnitřní rolety, drapérie a postelové drapérie (HS/CN 6303)
Jiné použité bytové textilie, vyjma výrobků čísla 9404 (HS/CN 6304)
Použité soupravy sestávající z tkanin a z nití též s doplňky na výrobu koberečků, tapiserií ap. (HS/CN 6308)
kgL 1/1O 1/1
6309 00 00 10Použitá obuv (HS/CN 6401-6405)kgL 1/1O 1/1
6309 00 00 11Použité klobouky a jiné pokrývky hlavy (HS/CN 6503-6506)kgL 1/1O 1/1
6310Použité nebo nové hadry, motouzy, šňůry a lana, ve formě zbytků nebo výrobků vyřazených z používání, z textilních materiálůkgL 1/1O 1/1

Část VI

VYSOCE TOXICKÉ LÁTKY, TOXICKÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

Díl 1 - Vysoce toxické látky (T+)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2801 30 10 007782-41-4FluórkgD 1/2L 1/1O 1/1
2801 30 90 007726-95-6BrómD 1/2L 1/1O 1/1
2804 70 00 1112185-10-3Fosfor bílýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2806 10 00 107647-01-0ChlorovodíkkgD 1/2L 1/1O 1/1
2811 19 80 207783-06-4SirovodíkkgD 1/2L 1/1O 1/1
2811 29 10 101327-53-3Oxid arzenitýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2811 29 30 1010102-44-0Oxid dusičitýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2811 29 30 2010544-72-6Oxid dusičitý -dimerkgD 1/2L 1/1O 1/1
2812 10 18 1010294-34-5Chlorid boritýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2812 90 00 307637-07-2Fluorid boritýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2812 90 00 4010294-33-4Bromid boritýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2827 39 80 107487-94-7Chlorid rtuťnatýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2837 19 00 10542-83-6Kyanid kademnatýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2837 19 00 20592-01-8Kyanid vápenatýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2837 19 00 90Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidy a oxykyanidu rtuťnatého)kgD 1/2L 1/1O 1/1
2841 30 00 1010588-01-9Dichroman sodnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2841 30 00 207789-12-0Dichroman sodný, dihydrátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2841 50 00 107789-09-5Dichroman amonnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2841 50 00 207778-50-9Dichroman draselnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2843 90 90 1020816-12-0Oxid osmičelýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2848 00 00 1120859-73-8Fosfíd hlinitýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2848 00 00 1212057-74-8Fosfíd horečnatýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2848 00 00 131305-99-3Fosfíd vápenatýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2848 00 00 141314-84-7Fosfíd zinečnatýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2850 00 20 117784-42-1ArzenovodíkkgD 1/2L 1/1O 1/1
2850 00 50 1026628-22-8Azid sodnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2851 00 80 11506-68-3BromkyankgD 1/2L 1/1O 1/1
2903 19 80 1179-34-51,1,2,2-tetrachlorethankgD 1/2L 1/1O 1/1
2903 29 00 20764-41-01,4-dichlorobut-2-enkgD 1/2L 1/1O 1/1
2903 29 00 30107-05-13-chlorpropenkgD 1/2L 1/1O 1/1
2903 30 80 2079-27-61,1,2,2-TetrabromethankgD 1/2L 1/1O 1/1
2903 59 90 1577-47-4Hexachlorcyklopenta-1,3 -dienkgD 1/2L 1/1O 1/1
2904 20 00 1225154-54-5Dinitrobenzen (směs izomerů)kgD 1/2L 1/1O 1/1
2904 20 00 1398-95-3NitrobenzenkgD 1/2L 1/1O 1/1
2904 20 00 1425377-32-6TrinitrobenzenkgD 1/2L 1/1O 1/1
2904 90 85 1328260-61-9Chlortrinitrobenzen (směs izomerů)kgD 1/2L 1/1O 1/1
2908 90 00 13534-52-14,6-dinitro-o-kresol (DNOK)kgD 1/2L 1/1O 1/1
2908 90 00 152980-64-54,6-Dinitro-o-kresolát amonnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2909 19 00 10542-88-1Bis(chlormethyl)etherkgD 1/2L 1/1O 1/1
2909 19 00 30111-44-4Bis(2-chlorethyl)etherkgD 1/2L 1/1O 1/1
2910 90 00 13465-73-6IsodrinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2912 19 00 10107-02-8AkrylaldehydkgD 1/2L 1/1O 1/1
2914 39 00 1082-66-6DifacinonkgD 1/2L 1/1O 1/1
2914 70 90 103691-35-8ChlorofacinonkgD 1/2L 1/1O 1/1
2915 39 90 204301-50-2FluenetilkgD 1/2L 1/1O 1/1
2915 90 80 1162-74-8Fluoroctan sodnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2915 90 80 12144-49-0Kyselina fluoroctová, soli rozpustné ve vodě, fluoracetátykgD 1/2L 1/1O 1/1
2915 90 80 13105-36-2Ethyl-bromacetátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2915 90 80 14541-41-3Ethyl-chlorformiátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2919 00 90 137786-34-7MevinphoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2919 00 90 16470-90-6ChlorfenvinfoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2919 00 90 17107-49-3Tetraethyl-difosfátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2919 00 90 183254-63-5Dimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2920 10 00 1256-38-2ParathionkgD 1/2L 1/1O 1/1
2920 10 00 13298-00-0Parathion-methylkgD 1/2L 1/1O 1/1
2920 10 00 143689-24-5SulfotepkgD 1/2L 1/1O 1/1
2920 90 85 1177-78-1DimethylsulfátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2920 90 85 12628-96-6Ethylen-dinitrátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2920 90 85 1355-63-0NitroglycerinD 1/2L 1/1O 1/1
2920 90 85 14693-21-0Diethylenglykol-dinitrátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2921 19 80 1262-75-9N-nitrosodimethylaminkgD 1/2L 1/1O 1/1
2921 19 80 1513360-57-1N,N-DimethylsulfamoychloridkgD 1/2L 1/1O 1/1
2921 29 00 1056-18-8DipropylentriaminkgD 1/2L 1/1O 1/1
2921 42 10 1097-02-92,4-dinitroanilinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2921 42 10 2041587-36-4ChlornitroanilinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2921 44 00 10131-73-7Bis (2,4,6-trinitrofenyl)aminkgD 1/2L 1/1O 1/1
2921 44 00 202844-92-0Dipikrylamin, amonná sůlkgD 1/2L 1/1O 1/1
2922 22 00 1390-04-02-Methoxyanilin, o-anisidinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2922 22 00 14104-94-94-Methoxyanilin, p-anisidinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2922 22 00 1596-96-84-Methoxy-2-nitroanilinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2922 42 00 1156-86-0Reakční produkt kyseliny glutamové a N-alkyl (C 12-C 14) propan-1,3 diaminkgD 1/2L 1/1O 1/1
2922 42 00 90Ostatní soli kyseliny glutamovékgD 1/2L 1/1O 1/1
2924 19 00 136923-22-4MonokrotofoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2924 19 00 1413171-21-6FosfamidonkgD 1/2L 1/1O 1/1
2924 19 00 15141-66-2DikrotofoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2924 29 95 13315-18-4MexakarbatkgD 1/2L 1/1O 1/1
2925 20 00 1022259-30-9FormetanatkgD 1/2L 1/1O 1/1
2925 20 00 2023422-53-9Formetanat-hydrochloridkgD 1/2L 1/1O 1/1
2926 90 95 1575-86-5AcetonkyanhydrinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2928 00 90 2015271-41-73-Chlor-6-kyanbicyklo [2.2.1] heptan-2-on-O-(methylkarbamoyl)oximkgD 1/2L 1/1O 1/1
2929 10 90 102094-99-72-[3-(Prop-1 -en-2yl)fenyl]prop-2-yl-isokyanátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2929 90 00 11115-26-4DimefoxkgD 1/2L 1/1O 1/1
2929 90 00 124104-14-7FosacetimkgD 1/2L 1/1O 1/1
2929 90 00 13371-86-8MipafoxkgD 1/2L 1/1O 1/1
2929 90 00 14152-16-9SchradankgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 12116-06-3AldicarbkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 1386-88-4Alfa-naftylthiomočovinakgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 16298-04-4DisulfotonkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 1822224-92-6FenamifoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 1910265-92-6MethamidofoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 2016752-77-5MethomylkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 2323135-22-0OxamylkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 24298-02-2ForatkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 2739196-18-4ThiofanoxkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 3313071-79-9TerbufoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 3413194-48-4EthoprofoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 352703-37-9S-[2-(Ethylsulfinyl)ethyl]-0,0-dimethylfosforodithioátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 365827-05-4S-[(Ethylsulfinyl)methyl]-0,0-diisopropylfosforodithioátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 37115-90-2FensulfothionkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 382497-07-6OxydisulfotonkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 392275-18-5ProthoatkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 4024934-91-6ChlormefoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 4121923-23-9ChlorthiofoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 423734-95-0KyanthoatkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 43682-80-4Demefion-OkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 442587-90-8Demefíon-SkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 458065-48-3DemetonkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 46126-75-0Demeton -SkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 47298-03-3Demeton-OkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 4810311-84-9DialifoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 495836-73-71 -(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazidkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 508065-62-1Demetion, směs izomerůkgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 11Rtuť, organické sloučeninykgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 14944-22-9FonofoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 15900-95-8FentinacetatkgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 16Rtuť, anorganické sloučeniny (s výjimkou sirníku rtuťnatého)kgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 18Dialkylhydrargyrium, dialkylrtuťkgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 2113463-39-3Tetrakarbonyl niklukgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 2676-87-9FentinhydroxidkgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 27Trimethylcín, sloučeninykgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 28Triethylcín, sloučeninykgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 29Dialkyl (Cl-C5)plumbany a tetraalkyl (Cl-C3)plumbanykgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 302104-64-50-Ethyl-0-(4-nitrofenyl)-fenyl- fosfonothioátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 31327-98-0TrichloronatkgD 1/2L 1/1O 1/1
2932 29 80 1157-57-8Propano-3-lakton (Beta-propiolakton)kgD 1/2L 1/1O 1/1
2932 29 80 1256073-10-0BrodifacoumkgD 1/2L 1/1O 1/1
2932 29 80 13299-45-60,0-Diethyl-O-(4-methyl-2(2H)-oxochromen-7yl) fosforothioátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2932 29 80 1456073-07-5DifenakumkgD 1/2L 1/1O 1/1
2932 29 80 1556-72-4KumafoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2932 29 80 165836-29-3KumatetralylkgD 1/2L 1/1O 1/1
2932 99 95 1122432-68-44,4,5,5,-tetrachlor-1,3-dioxolan-2-onkgD 1/2L 1/1O 1/1
2932 99 95 121563-66-2KarborurankgD 1/2L 1/1O 1/1
2932 99 95 1378-34-2DioxathionkgD 1/2L 1/1O 1/1
2932 99 95 15297-78-9IsobenzankgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 19 90 10119-38-0IsolankgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 19 90 20108-34-9PyrazoxonkgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 29 90 1089415-87-21,3-Dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dionkgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 59 95 11535-89-7CrimidinekgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 99 90 1175-55-82-MethylaziridinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 99 90 122642-71-9Azinfos-ethylkgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 99 90 1386-50-0Azinfos-methylkgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 99 90 14151-56-4AziridinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 99 90 37297-97-2ThionazinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 99 90 381031-47-6TriamifoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2934 99 90 142079-00-7Blasticidin-s a jeho solikgD 1/2L 1/1O 1/1
2934 99 90 20947-02-4FosfolankgD 1/2L 1/1O 1/1
2934 99 90 2121548-32-3FosthietankgD 1/2L 1/1O 1/1
2934 99 90 24950-10-7Mefosfolan a jeho solikgD 1/2L 1/1O 1/1
2934 99 90 25950-37-8Methidathion a jeho solikgD 1/2L 1/1O 1/1
2938 90 90 10507-60-8ScillirosidekgD 1/2L 1/1O 1/1
2939 99 90 11302-27-2Akonitin a jeho solikgD 1/2L 1/1O 1/1
2939 99 90 1351-55-8Atropin a jeho solikgD 1/2L 1/1O 1/1
2939 99 90 14357-57-3Brucin a jeho solikgD 1/2L 1/1O 1/1
2939 99 90 1657-47-6Fysostigmin, eserin a jeho solikgD 1/2L 1/1O 1/1
2939 99 90 17101-31-5Hyoscyamin a jeho solikgD 1/2L 1/1O 1/1
2939 99 90 1864-86-8KolchicinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2939 99 90 2054-11-5Nikotin a jeho solikgD 1/2L 1/1O 1/1
2939 99 90 2192-13-7Pilokarpin a jeho solikgD 1/2L 1/1O 1/1
2939 99 90 2351-34-3Skopolamin a jeho solikgD 1/2L 1/1O 1/1
2939 99 90 2457-24-9Strychnin a jeho solikgD 1/2L 1/1O 1/1
8112 51007440-28-0Thalium surové (netvářené); prášekkgD 1/2L 1/1O 1/1
Sloučeniny thalia
2825 90 80 1012026-06-1Hydroxid thalnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2827 39 80 207791-12-0Thalium monochloridkgD 1/2L 1/1O 1/1
2827 59 00 1013701-90-1Bromid thalitýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2830 90 80 101314-97-2Sulfid thalný! kgD 1/2L 1/1O 1/1
2833 29 90 107446-18-6Síran thalnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2834 29 80 1010102-45-1Dusičnan thalnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2838 00 00 103535-84-0Thiokyanatan thaliakgD 1/2L 1/1O 1/1
2842 90 10 1312039-52-0Selenid thaliakgD 1/2L 1/1O 1/1
2915 12 00 10992-98-3Thalium formiát1 kgD 1/2L 1/1O 1/1
2915 29 00 102570-63-0Thalium acetátkgD 1/2L 1/1O 1/1

Díl 2 - Toxické látky (T)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2804 80 00 007440-38-2ArzenkgD 1/2L 1/1O 1/1
12811 19 80 107783-07-5SelenovodíkkgD 1/2L 1/1O 1/1
12811 29 90 107446-08-4Oxid seleničitýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2812 10 99 107784-34-1Chloridv a chloridoxidv arzenukgD 1/2L 1/1O 1/1
2812 90 00 207784-45-4Halogenové a sirné sloučeniny arzenukgD 1/2L 1/1O 1/1
2813 90 90 1012044-79-0Sulfidy arzenukgD 1/2L 1/1O 1/1
12842 90 10 1110102-18-8Seleničitan sodnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2842 90 10 1210102-20-2Teluričitan sodnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2842 90 90 1013410-01-0Selenan sodnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2848 00 00 157803-51-2FosforovodíkkgD 1/2L 1/1O 1/1
2903 14 00 0056-23-5Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)kgD 1/2, D 1/7L 1/1O 1/1
2903 19 10 0071-55-61,1,1-Trichlorethan (methylchloroform) - XnkgD 1/2, D 1/7L 1/1O 1/1
2903 30 33 0074-83-9Brommethan (methylbromid)kgD 1/2, D 1/7L 1/1O 1/1
2903 30 80 1074-88-4Methyljodid (jodmethan)kgD 1/2L 1/1O 1/1
2905 11 00 0067-56-1Methanol (methylalkohol)kgD 1/2L 1/1O 1/1
2907 12 00 001319-77-3 108-39-4 95-48-7 106-44-5Kresoly a jejich solikgD 1/2L 1/1O 1/1
2908 90 00 1125550-58-7DinitrofenolkgD 1/2L 1/1O 1/1
2908 90 00 121011-73-02,4-dinitrofenolát sodnýkgD 1/2L 1/1O 1/1
2910 30 00 00106-89-81 -Chlor-2,3 -epoxypropan (epichlorhydrin)kgD 1/2L 1/1O 1/1
2919 00 90 1162-73-7DichlorvoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2919 00 90 1223560-59-0HeptenophoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2919 00 90 1478-30-8Tris(o-kresyl)fosfátkgD 1/2L 1/1O 1/1
2920 10 00 114824-78-6Bromophos-ethylkgD 1/2L 1/1O 1/1
2926 10 00 00107-13-1AkrylonitrilkgD 1/2L 1/1O 1/1
2926 90 95 16532-28-5BenzaldehydkyanhydrinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2926 90 95 18109-74-0ButyronitrilkgD 1/2L 1/1O 1/1
2926 90 95 2070124-77-5Flucythrinate - XnkgD 1/2L 1/1O 1/1
2926 90 95 22109-77-3MalononitrilkgD 1/2L 1/1O 1/1
2927 00 00 10334-88-3DiazomethankgD 1/2L 1/1O 1/1
2928 00 90 11100-63-0FenylhydrazinkgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 221113-02-6OmethoatekgD 1/2L 1/1O 1/1
2930 90 70 2531218-83-4PropetamphoskgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 1256-35-9Bis-tributylcinoxidkgD 1/2L 1/1O 1/1
2931 00 95 32813-19-4
4808-30-4
56573-85-4
688-73-3
1461-22-9
Organické sloučeniny cínukgD 1/2L 1/1O 1/1
2932 19 00 1155285-14-8CarbosulfankgD 1/2L 1/1O 1/1
2932 19 00 1265907-30-4FurathiocarbkgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 59 95 1323505-41-1Pirimiphos-ethylkgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 59 95 1429232-93-7Pirimiphos-methyl - XnkgD 1/2L 1/1O 1/1
2933 99 90 3924017-47-8TriazophoskgD 1/2L 1/1O 1/1

Díl 3 - Pomocné látky (PL)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2806 10 00 207647-01-0Kyselina chlorovodíkovákgD 1/2 , D 1/9L 1/1O 1/1
2807 00 10 007664-93-9Kyselina sírovákgD 1/2 , D 1/9L 1/1O 1/1
2841 61 00 007722-64-7Manganistan draselnýkgD 1/2 , D 1/9L 1/1O 1/1
2902 30 00 00108-88-3ToluenkgD 1/2 , D 1/9L 1/1O 1/1
2909 11 00 0060-29-7DiethyletherkgD 1/2 , D 1/9L 1/1O 1/1
2914 11 00 0067-64-1AcetonkgD 1/2 , D 1/9L 1/1O 1/1
2914 12 00 0078-93-3Butanon (ethylmethylketon)kgD 1/2 , D 1/9L 1/1O 1/1
2915 24 00 00108-24-7AcetanhydridkgD 1/2 , D 1/9L 1/1O 1/1
2916 34 00 00103-82-2Kyselina fenyloctová a její solikgD 1/2 , D 1/9L 1/1O 1/1
2922 43 00 10118-92-3Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová)kgD 1/2 , D 1/9L 1/1O 1/1
2933 32 00 00110-89-4Piperidin a jeho soligrD 1/2 , D 1/9L 1/1O 1/1

Díl 4 - Semena a rostliny

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
1207 99 91 00Semena konopnákgL 1/1O 1/1
1211 40 00 00Maková slámakgD 1/4L 1/1O 1/2

Část VII

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
3002 10 91 10Hemoglobin - pouze z lidské krveltrD 1/5L 1/1O 1/1
3002 10 95 10Lidská krevní plasmaltrD 1/5L 1/1O 1/1
3002 90 10 00Lidská krevltrD 1/5L 1/1O 1/1
3002 90 90 11Léčivé přípravky z lidské krve a jejich složekkusyD 1/5L 1/1O 1/1
3002 90 90 12Přípravky z lidské krve pro diagnostické účelykusyDl/5L 1/1O 1/1
3002 90 90 21Lidská krev nebo její složky pro léčebné účelyltrD 1/5L 1/1O 1/1
3002 90 90 22Lidská krev nebo její složky pro diagnostické účelyltrD 1/5L 1/1O 1/1

Část VIII

ODPADY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
7204Železný odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotechtunaD 1/1L 1/1O 1/1
7404 00Měděný odpad a šrottunaD 1/1L 1/1O 1/1
7602 00Hliníkový odpad a šrottunaD 1/1L 1/1O 1/1
7802 00 00Olověný odpad a šrottunaD 1/1L 1/1O 1/1
Sběrový papírL 1/1
4707 10 00Nebělený sulfátový (kraft) papír, karton nebo lepenka nebo vlnitý papír, karton nebo lepenkatunaD 1/1L 1/1O 1/1
4707 20 00Ostatní papír, karton nebo lepenka, vyrobené hlavně z bělené dřevné buničiny, nebarvené ve hmotětunaD 1/1L 1/1O 1/1
4707 30 10Staré a neprodané noviny a časopisy, telefonní seznamy, brožury a tištěný reklamní materiáltunaD 1/1L 1/1O 1/1
4707 30 90OstatnítunaD 1/1L 1/1O 1/1
4707 90 10NetříděnýtunaD 1/1L 1/1O 1/1
4707 90 90TříděnýtunaD 1/11 L 1/1O 1/1

Vysvětlivky zkratek pro doklady, lhůty a období, uvedených v této příloze:

Doklady podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb.:

D 1/1 - a) doklad, který podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, musí při dovozu doprovázet odpad uvedený na zeleném seznamu odpadů, jehož dovoz nevyžaduje souhlas Ministerstva životního prostředí a který je přepravován přes hranice států za účelem využití, nebo

b) souhlas Ministerstva životního prostředí s dovozem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

D 1/2 - a) doklad o zajištění nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky autorizovanou osobou,

b) koncesní listina pro výrobu a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé ,vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; nebo v případě vázané živnosti živnostenský list pro výrobu a dovoz chemických látek klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující a

c) bezpečnostní list podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonu, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/4 - dovozní povolení Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/5 - kladné vyjádření Ministerstva zdravotnictví k vydání licence podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/6 - licence na obchod se zemním plynem podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

D 1/7 - povolení Ministerstva životního prostředí k dovozu látek a výrobků podle zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země.

D 1/8 - a) koncesní listina podle zákona 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, a

b) prohlášení o shodě nebo certifikát dováženého výrobku podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/9 - platná registrace dovozce pomocných látek podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 1/10 - licence na obchod s elektřinou nebo licence na přenos elektřiny podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Doklady podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona č. 62/2000 Sb.:

DD 1/1 - čestné prohlášení žadatele, že jakost výrobku odpovídá příslušné české technické normě.

DD 1/2 - uzavřená smlouva s provozovatelem přepravní nebo distribuční soustavy.

DD 1/3 - a) čestné prohlášení s uvedením konkrétního výrobce elektřiny,

b) čestné prohlášení s uvedením konkrétní osoby, pro kterou se uskutečňuje dovoz elektřiny, a s uvedením, zda zařízení této osoby je připojeno k přenosové nebo distribuční soustavě.

DD 1/4 - uzavřená smlouva s provozovatelem přenosové soustavy nebo s provozovatelem distribuční soustavy o přenosu nebo o distribuci elektřiny nebo o přenosu a distribuci elektřiny, pokud při dovozu elektřiny využívá přenosové i distribuční soustavy.

DD 1/5 - stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu, že nebylo vydáno rozhodnutí o omezení dovozu elektřiny podle § 44 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

*) podle § 71 odst. 1 písm. g) zákona č. 62/2000 Sb. bude v rozhodnutí o udělení licence uvedena podmínka, jestliže ji obsahuje stanovisko Ministerstva průmyslu a obchodu, že nebylo vydáno rozhodnutí o omezení dovozu elektřiny podle § 44 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Lhůta podle § 69 odst. 3 zákona č. 62/2000 Sb.:

L 1/1 - žádost o udělení automatické licence může být předložena nejdříve 45 dnů před obdobím, na které se vztahuje.

Období podle § 69 odst. 1 zákona č. 62/2000 Sb.:

O 1/1 - podle smlouvy doložené k žádosti o udělení licence podle § 68 odst. 3 písm. c) zákona, nejdéle však do konce kalendářního roku.

O 1/2 - podle dokumentu D 1/4 doloženého k žádosti o udělení licence podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona, nejdéle však na 6 měsíců.

Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKU, které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě automatické licence

Část I

NEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY

číslo pod položky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
2701Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlítunaL 2/1O 2/1
2702Hnědé uhlí, též aglomerované, vyjma gagáttunaL 2/1O 2/1
2704 00Koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny, též aglomerovaný; retortové uhlítunaL 2/1O 2/1
Část II SUROVÉ KŮŽE A USNĚ
číslo pod položky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
ex4101 20
ex4101 50
ex4101 90
Surové kůže a kožky z hovězího dobytkatunaL 2/1O 2/1

Část III

DŘEVO A DŘEVĚNÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
4403 20 19 11
4403 20 39 11
4403 20 99 11
Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslovém3L 2/1O 2/1
4403 91 90 11
4403 92 90 11
4403 99 10 11
4403 99 59 10
4403 99 95 11
Sloupy dřevěné surové; výřezy průmyslovém3L 2/1O 2/1
4403 20 19 19
4403 20 39 19
4403 20 99 19
Vlákninové a ostatní průmyslové dřívím3L 2/1O 2/1
4403 91 90 19
4403 92 90 19
4403 99 10 19
4403 99 95 19
Vlákninové a ostatní průmyslové dřívím3L 2/1O 2/1

Část IV

DRAHÉ KOVY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
7102Diamanty, též opracované, avšak nemontované ani nezasaženéctmL 2/1O 2/1
7106Stříbro (včetně stříbra plátovaného zlatem nebo platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo ve formě prachukgL 2/1O 2/1
7108Zlato (včetně zlata plátovaného platinou), netepané nebo ve formě polotovarů nebo ve formě prachukgL 2/1O 2/1
7109 00 00Obecné kovy nebo stříbro, plátované zlatem, surové nebo opracované pouze do formy polotovarukgL 2/1O 2/1
7110Platina, netepaná nebo ve formě polotovarů nebo ve formě prachukgL 2/1O 2/1
7111 00 00Obecné kovy, stříbro nebo zlato, plátované platinou, surové nebo opracované pouze do formy polotovarůkgL 2/1O 2/1

Část V OBECNÉ KOVY, ŽELEZO, OCEL A VÝROBKY Z NICH

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
PLOCHÉ VÝROBKY - vývoz do zemí EU a USA
Plechy a svitky za studena válcovanétunaDD2/1L 2/1O 2/1
7209 15 00 **
7209 16 90 **
7209 17 90 **
7209 18 91 **
7209 18 99 **
7209 25 00 **
7209 26 90 **
7209 27 90 **
7209 28 90 **
7211 23 10 **
7211 23 51 **
7211 29 20 **
1OCELOVÉ TRUBKY - vývoz do zemí EU a USA
7304Trouby, trubky a duté profily, bezešvé, ze železa (jiného než litiny) nebo z ocelitunaDD 2/1L 2/1O 2/1
7305Ostatní trouby a trubky (např. svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), jejichž průřez je kruhový a jejichž vnější průměr převyšuje 406,4 mm, ze železa nebo ocelitunaDD 2/1L 2/1O 2/1
7306 **Ostatní trouby, trubky a duté profily (např. s netěsným svárem nebo svařované, nýtované nebo podobně uzavírané), ze železa nebo ocelitunaDD 2/1L 2/1O 2/1
** Žadatel, jemuž byla udělena licence, předkládá ministerstvu podle Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení uveřejněném pod č. 44/1998 Sb. v platném znění pro každou konkrétní dodávku na vývoz do států Evropské unie Exportní dokument vyplněný v anglickém jazyce.

Část VI

VYSOCE TOXICKÉ LÁTKY, TOXICKÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

Díl 1 - Vysoce toxické látky (T+)

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2801 30 10 007782-41-4FluórkgD 2/2L 2/1O 2/1
2801 30 90 007726-95-6BrómkgD 2/2L 2/1O 2/1
2804 70 00 1112185-10-3Fosfor bílýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2806 10 00 107647-01-0ChlorovodíkkgD 2/2L 2/1O 2/1
2811 19 80 207783-06-4SirovodíkkgD 2/2L 2/1O 2/1
2811 29 10 101327-53-3Oxid arzenitýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2811 29 30 1010102-44-0Oxid dusičitýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2811 29 30 2010544-72-6Oxid dusičitý -dimerkgD 2/2L 2/1O 2/1
2812 10 18 1010294-34-5Chlorid boritýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2812 90 00 307637-07-2Fluorid boritýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2812 90 00 4010294-33-4Bromid boritýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2827 39 80 107487-94-7Chlorid rtuťnatýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2837 19 00 10542-83-6Kyanid kademnatýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2837 19 00 20592-01-8Kyanid vápenatýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2837 19 00 90Kyanidy (s výjimkou komplexních kyanidů jako např. ferro- a ferrikyanidy a oxykyanidu rtuťnatého)kgD 2/2L 2/1O 2/1
2841 30 00 1010588-01-9Dichroman sodnýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2841 30 00 207789-12-0Dichroman sodný, dihydrátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2841 50 00 107789-09-5Dichroman amonnýD 2/2L 2/1O 2/1
2841 50 00 207778-50-9Dichroman draselnýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2843 90 90 1020816-12-0Oxid osmičelýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2848 00 00 1120859-73-8Fosfíd hlinitýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2848 00 00 1212057-74-8Fosfid horečnatýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2848 00 00 131305-99-3Fosfíd vápenatýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2848 00 00 141314-84-7Fosfid zinečnatýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2850 00 20 117784-42-1ArzenovodíkkgD 2/2L 2/1O 2/1
2850 00 50 1026628-22-8Azid sodnýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2851 00 80 11506-68-3BromkyankgD 2/2L 2/1O 2/1
2903 19 80 1179-34-51,1,2,2-tetrachlorethankgD 2/2L 2/1O 2/1
2903 29 00 20764-41-01,4-dichlorobut-2-enkgD 2/2L 2/1O 2/1
2903 29 00 30107-05-13-chlorpropenkgD 2/2L 2/1O 2/1
2903 30 80 2079-27-61,1,2,2-TetrabromethankgD 2/2L 2/1O 2/1
2903 59 90 1577-47-4Hexachlorcyklopenta-1, 3-dienkgD 2/2L 2/1O 2/1
2904 20 00 1225154-54-5Dinitrobenzen (směs izomerů)kgD 2/2L 2/1O 2/1
2904 20 00 1398-95-3NitrobenzenkgD 2/2L 2/1O 2/1
2904 20 00 1425377-32-6TrinitrobenzenkgD 2/2L 2/1O 2/1
2904 90 85 1328260-61-9Chlortrinitrobenzen (směs izomerů)kgD 2/2L 2/1O 2/1
2908 90 00 13534-52-14,6-dinitro-o-kresol (DNOK)kgD 2/2L 2/1O 2/1
2908 90 00 152980-64-54,6-Dinitro-o-kresolát amonnýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2909 19 00 10542-88-1Bis(chlormethyl)etherkgD 2/2L 2/1O 2/1
2909 19 00 30111-44-4Bis(2-chlorethyl)etherkgD 2/2L 2/1O 2/1
2910 90 00 13465-73-6IsodrinkgD 2/2L 2/1O 2/1
2912 19 00 10107-02-8AkrylaldehydkgD 2/2L 2/1O 2/1
2914 39 00 1082-66-6DifacinonkgD 2/2L 2/1O 2/1
2914 70 90 103691-35-8ChlorofacinonkgD 2/2L 2/1O 2/1
2915 39 90 204301-50-2FluenetilkgD 2/2L 2/1O 2/1
2915 90 80 1162-74-8Fluoroctan sodnýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2915 90 80 12144-49-0Kyselina fluoroctová, soli rozpustné ve vodě, fluoracetátykgD 2/2L 2/1O 2/1
2915 90 80 13105-36-2Ethyl-bromacetátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2915 90 80 14541-41-3Ethyl-chlorformiátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2919 00 90 137786-34-7MevinphoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2919 00 90 16470-90-6ChlorfenvinfoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2919 00 90 17107-49-3Tetraethyl-difosfátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2919 00 90 183254-63-5Dimethyl-[4-(methylsulfanyl)fenyl]-fosfátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2920 10 00 1256-38-2ParathionkgD 2/2L 2/1O 2/1
2920 10 00 13298-00-0Parathion-methylkgD 2/2L 2/1O 2/1
2920 10 00 143689-24-5SulfotepkgD 2/2L 2/1O 2/1
2920 90 85 1177-78-1DimethylsulfátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2920 90 85 12628-96-6Ethylen-dinitrátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2920 90 85 1355-63-0NitroglycerinkgD 2/2L 2/1O 2/1
2920 90 85 14693-21-0Diethylenglykol-dinitrátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2921 19 80 1262-75-9N-nitrosodimethylaminkgD 2/2L 2/1O 2/1
2921 19 80 1513360-57-1N,N-DimethylsulfamoychloridkgD 2/2L 2/1O 2/1
2921 29 00 1056-18-8DipropylentriaminkgD 2/2L 2/1O 2/1
2921 42 10 1097-02-92,4-DinitroanilinkgD 2/2L 2/1O 2/1
2921 42 10 2041587-36-4ChlornitroanilinkgD 2/2L 2/1O 2/1
2921 44 00 10131-73-7Bis (2,4,6-trinitrofenyl)aminkgD 2/2L 2/1O 2/1
2921 44 00 202844-92-0Dipikrylamin, amonná sůlkgD 2/2L 2/1O 2/1
2922 22 00 1390-04-02-Methoxyanilin, o-anisidinkgD 2/2L 2/1O 2/1
2922 22 00 14104-94-94-Methoxyanilin, p-anisidinkgD 2/2L 2/1O 2/1
2922 22 00 1596-96-84-Methoxy-2-nitroanilinkgD 2/2L 2/1O 2/1
2922 42 00 1156-86-0Reakční produkt kyseliny glutamové a N-alkyl (C 12-C 14) propan-1,3 diaminkgD 2/2L 2/1O 2/1
2922 42 00 90Ostatní soli kyseliny glutamovékgD 2/2L 2/1O 2/1
2924 19 00 136923-22-4MonokrotofoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2924 19 00 1413171-21-6FosfamidonkgD 2/2L 2/1O 2/1
2924 19 00 15141-66-2DikrotofoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2924 29 95 13315-18-4MexakarbatkgD 2/2L 2/1O 2/1
2925 20 00 1022259-30-9FormetanatkgD 2/2L 2/1O 2/1
2925 20 00 2023422-53-9Formetanat-hydrochloridkgD 2/2L 2/1O 2/1
2926 90 95 1575-86-5AcetonkyanhydrinkgD 2/2L 2/1O 2/1
2928 00 90 2015271-41-73-Chlor-6-kyanbicyklo [2.2.1] heptan-2-on-O-(methylkarbamoyl)oximkgD 2/2L 2/1O 2/1
2929 10 90 102094-99-72-[3-(Prop-1 -en-2yl)fenyl]prop-2-yl-isokyanátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2929 90 00 11115-26-4DimefoxkgD 2/2L 2/1O 2/1
2929 90 00 124104-14-7FosacetimkgD 2/2L 2/1O 2/1
2929 90 00 13371-86-8MipafoxkgD 2/2L 2/1O 2/1
2929 90 00 14152-16-9SchradankgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 12116-06-3AldicarbkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 1386-88-4Alfa-naftylthiomočovinakgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 16298-04-4DisulfotonkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 1822224-92-6FenamifoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 1910265-92-6MethamidofoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 2016752-77-5MethomylkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 2323135-22-0 OxamylkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 24298-02-2ForatkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 2739196-18-4ThiofanoxkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 3313071-79-9TerbufoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 3413194-48-4EthoprofoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 352703-37-9S-[2-(Ethylsulfmyl)ethyl]-0,0-dimethylfosforodithioátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 365827-05-4S-[(Ethylsulfinyl)methyl]-0,0-diisopropylfosforodithioátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 37115-90-2FensulfothionkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 382497-07-6OxydisulfotonkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 392275-18-5ProthoatkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 4024934-91-6ChlormefoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 4121923-23-9ChlorthiofoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 423734_95-0KyanthoatkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 43682-80-4Demefion-0kgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 442587-90-8Demefíon-SkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 458065-48-3DemetonkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 46126-75-0Demeton -SkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 47298-03-3Demeton-0kgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 4810311-84-9DialifoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 495836-73-71 -(3,4-Dichloranilino)thiosemikarbazidkgD 2/2L 2/1O 2/1
2930 90 70 508065-62-1Demetion, směs izomerůkgD 2/2L 2/1O 2/1
2931 00 95 11Rtuť, organické sloučeninykgD 2/2L 2/1O 2/1
2931 00 95 14944-22-9FonofoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2931 00 95 15900-95-8FentinacetatkgD 2/2L 2/1O 2/1
2931 00 95 16Rtuť, anorganické sloučeniny (s výjimkou sirníku rtuťnatého)kgD 2/2L 2/1O 2/1
2931 00 95 18Dialkylhydrargyrium, dialkylrtuťkgD 2/2L 2/1O 2/1
2931 00 95 2113463-39-3Tetrakarbonyl niklukgD 2/2L 2/1O 2/1
2931 00 95 2676-87-9FentinhydroxidkgD 2/2L 2/1O 2/1
2931 00 95 27Trimethylcín, sloučeninykgD 2/2L 2/1O 2/1
2931 00 95 28Triethylcín, sloučeninykgD 2/2L 2/1O 2/1
2931 00 95 29Dialkyl (Cl-C5)plumbany a tetraalkyl (Cl-C3)plumbanykgD 2/2L 2/1O 2/1
2931 00 95 302104-64-50-Ethyl-0-(4-nitrofenyl)-fenyl- fosfonothioátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2931 00 95 31327-98-0TrichloronatkgD 2/2L 2/1O 2/1
2932 29 80 1157-57-8Propano-3 -lakton (Beta-propiolakton)kgD 2/2L 2/1O 2/1
2932 29 80 1256073-10-0BrodifacoumkgD 2/2L 2/1O 2/1
2932 29 80 13299-45-60,0-Diethyl-O-(4-methyl-2(2H)-oxochromen-7yl) fosforothioátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2932 29 80 1456073-07-5DifenakumkgD 2/2L 2/1O 2/1
2932 29 80 1556-72-4KumafoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2932 29 80 165836-29-3KumatetralylkgD 2/2L 2/1O 2/1
2932 99 95 1122432-68-44,4,5,5,-tetrachlor-1,3-dioxolan-2-onkgD 2/2L 2/1O 2/1
2932 99 95 121563-66-2KarborurankgD 2/2L 2/1O 2/1
2932 99 95 1378-34-2DioxathionkgD 2/2L 2/1O 2/1
2932 99 95 15297-78-9IzobenzankgD 2/2L 2/1O 2/1
2933 19 90 10119-38-0IsolankgD 2/2L 2/1O 2/1
2933 19 90 20108-34-9PyrazoxonkgD 2/2L 2/1O 2/1
2933 29 90 1089415-87-2l,3-Dichlor-5-ethyl-5-methylimidazolidin-2,4-dionkgD 2/2L 2/1O 2/1
2933 59 95 11535-89-7CrimidinekgD 2/2L 2/1O 2/1
2933 99 90 1175-55-82-MethylaziridinkgD 2/2L 2/1O 2/1
2933 99 90 122642-71-9Azinfos-ethylkgD 2/2L 2/1O 2/1
2933 99 90 1386-50-0Azinfos-methylkgD 2/2L 2/1O 2/1
2933 99 90 14151-56-4AziridinkgD 2/2L 2/1O 2/1
2933 99 90 37297-97-2ThionazinkgD 2/2L 2/1O 2/1
2933 99 90 381031-47-6TriamifoskgD 2/2L 2/1O 2/1
2934 99 90 142079-00-7Blasticidin-s a jeho solikgD 2/2L 2/1O 2/1
2934 99 90 20947-02-4FosfolankgD 2/2L 2/1O 2/1
2934 99 90 2121548-32-3FosthietankgD 2/2L 2/1O 2/1
2934 99 90 24950-10-7Mefosfolan a jeho solikgD 2/2L 2/1O 2/1
2934 99 90 25950-37-8Methidathion a jeho solikgD 2/2L 2/1O 2/1
2938 90 90 10507-60-8ScillirosidekgD 2/2L 2/1O 2/1
2939 99 90 11302-27-2Akonitin a jeho solikgD 2/2L 2/1O 2/1
2939 99 90 1351-55-8Atropin a jeho solikgD 2/2L 2/1O 2/1
2939 99 90 14357-57-3Brucin a jeho solikgD 2/2L 2/1O 2/1
2939 99 90 1657-47-6Fysostigmin, eserin a jeho solikgD 2/2L 2/1O 2/1
2939 99 90 17101-31-5Hyoscyamin a jeho solikgD 2/2L 2/1O 2/1
2939 99 90 1864-86-81 KolchicinkgD 2/2L 2/1O 2/1
2939 99 90 2054-11-5Nikotin a jeho solikgD 2/2L 2/1O 2/1
2939 99 90 2192-13-7Pilokarpin a jeho solikgD 2/2L 2/1O 2/1
2939 99 90 2351-34-3Skopolamin a jeho solikgD 2/2L 2/1O 2/1
2939 99 90 2457-24-9Strychnin a jeho solikgD 2/2L 2/1O 2/1
8112 51 007440-28-0Thalium surové (netvářené); prášekkgD 2/2L 2/1O 2/1
Sloučeniny thalia
2825 90 80 1012026-06-1Hydroxid thalnýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2827 39 80 207791-12-0Thalium monochloridkgD 2/2L 2/1O 2/1
2827 59 00 1013701-90-1Bromid thalitýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2830 90 80 101314-97-2Sulfid thalnýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2833 29 90 107446-18-6Síran thalnýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2834 29 80 1010102-45-1Dusičnan thalnýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2838 00 00 103535-84-0Thiokyanatan thaliakgD 2/2L 2/1O 2/1
2842 90 10 1312039-52-0Selenid thaliakgD 2/2L 2/1O 2/1
2915 12 00 10992-98-3Thalium formiátkgD 2/2L 2/1O 2/1
2915 29 00 102570-63-0Thalium acetátkgD 2/2L 2/1O 2/1

Díl 2 - Toxické látky (T)

číslo pod položky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2804 80 00 007440-38-2ArzenkgD 2/2L 2/1O 2/1
2811 19 80 107783-07-5SelenovodíkkgD 2/2L 2/1O 2/1
2811 29 90 107446-08-4Oxid seleničitýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2812 10 99 107784-34-1Chloridy a chlorid oxidy arzenukgD 2/2L 2/1O 2/1
2812 90 00 207784-45-4Halogenové a sirné sloučeniny arzenukgD 2/2L 2/1O 2/1
2813 90 90 1012044-79-0Sulfidy arzenukgD 2/2L 2/1O 2/1
2842 90 10 1110102-18-8Seleničitan sodnýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2842 90 10 1210102-20-2Teluričitan sodnýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2842 90 90 1013410-01-0Selenan sodnýkgD 2/2L 2/1O 2/1
2848 00 00 157803-51-2FosforovodíkkgD 2/2L 2/1O 2/1
2903 14 00 0056-23-5Tetrachlormethan (chlorid uhličitý)kgD 2/2, D 2/8L 2/1O 2/1
2903 19 10 00 71-55-61,1,1-Trichlorethan (methylchloroform) - XnkgD 2/2, D 2/8L2/1O 2/1
2903 30 33 0074-83-9Brommethan (methylbromid)kgD 2/2, D 2/8L2/1O 2/1
2903 30 80 1074-88-4Methyljodid (jodmethan)kgD2/2L2/1O 2/1
2905 11 00 0067-56-1Methanol (methylalkohol)kgD2/2L2/1O 2/1
2907 12 00 001319-77-3 108-39-4 95-48-7 106-44-5Kresoly a jejich solikgD2/2L2/1O 2/1
2908 90 00 1125550-58-7DinitrofenolkgD2/2L2/1O 2/1
2908 90 00 121011-73-02,4-dinitrofenolát sodnýkgD2/2L2/1O 2/1
2910 30 00 00106-89-81 -Chlor-2,3-epoxypropan (epichlorhydrin)kgD2/2L2/1O 2/1
2919 00 90 1162-73-7DichlorvoskgD2/2L2/1O 2/1
2919 00 90 1223560-59-0HeptenophoskgD2/2L2/1O 2/1
2919 00 90 1478-30-8Tris(o-kresyl)fosfátkgD2/2L2/1O 2/1
2920 10 00 114824-78-6Bromophos-ethylkgD2/2L2/1O 2/1
2926 10 00 00107-13-1AkrylonitrilkgD2/2L2/1O 2/1
2926 90 95 16532-28-5BenzaldehydkyanhydrinkgD2/2L2/1O 2/1
2926 90 95 18109-74-0ButyronitrilkgD2/2L2/1O 2/1
2926 90 95 2070124-77-5Flucythrinate - XnkgD2/2L2/1O 2/1
2926 90 95 22109-77-3MalononitrilkgD2/2L2/1O 2/1
2927 00 00 10334-88-3DiazomethankgD2/2L2/1O 2/1
2928 00 90 11100-63-0FenylhydrazinkgD2/2L2/1O 2/1
2930 90 70 221113-02-6OmethoatekgD2/2L2/1O 2/1
2930 90 70 2531218-83-4PropetamphoskgD2/2L2/1O 2/1
2931 00 95 1256-35-9Bis-tributylcinoxidkgD2/2L2/1O 2/1
2931 00 95 32813-19-4
4808-30-4
56573-85-4
688-73-3
1461-22-9
Organické sloučeniny cínukgD2/2L2/1O 2/1
2932 19 00 1155285-14-8CarbosulfankgD2/2L2/1O 2/1
2932 19 00 1265907-30-4FurathiocarbkgD2/2L2/1O 2/1
2933 59 95 1323505-41-1Pirimiphos-ethylkgD2/2L2/1O 2/1
2933 59 95 1429232-93-7Pirimiphos-methyl - XnkgD2/2L2/1O 2/1
2933 99 90 3924017-47-8TriazophoskgD2/2L2/1O 2/1

Díl 3 - Pomocné látky (PL)

číslo pod položky nebo položky celního sazebníkučíslo CASnázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
12345678
2806 10 00 207647-01-0Kyselina chlorovodíkovákgD 2/2 , D 2/3, D 2/6L 2/1O 2/1
2807 00 10 007664-93-9Kyselina sírovákgD 2/2 , D 2/3, D 2/6L 2/1O 2/1
2841 61 00 007722-64-7Manganistan draselnýkgD 2/2 , D 2/3, D 2/6L 2/1O 2/1
2902 30 00 00108-88-3ToluenkgD 2/2 , D 2/3, D 2/6L 2/1O 2/1
2909 11 00 0060-29-7DiethyletherkgD 2/2 , D 2/3, D 2/6L 2/1O 2/1
2914 11 00 0067-64-1AcetonkgD 2/2 , D 2/3, D 2/6L 2/1O 2/1
2914 12 00 0078-93-3Butanon (ethylmethylketon)kgD 2/2 , D 2/3, D 2/6L 2/1O 2/1
2915 24 00 00108-24-7AcetanhydridkgD 2/2 , D 2/3, D 2/6L 2/1O 2/1
2916 34 00 00103-82-2Kyselina fenyloctová a její solikgD 2/2 , D 2/3, D 2/6L 2/1O 2/1
2922 43 00 10118-92-3Kyselina anthranilová (2-aminobenzoová)kgD 2/2 , D 2/3, D 2/6L 2/1O 2/1
2933 32 00 00110-89-4Piperidin a jeho soligrD 2/2 , D 2/3, D 2/6L 2/1O 2/1

Díl 4 - Semena a rostliny

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
1207 99 91 00Semena konopnákgL 2/1O 2/1
1211 40 00 00Maková slámakgD 2/5L 2/1O 2/2

Část VII

FARMACEUTICKÉ VÝROBKY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
3002 10 91 10Hemoglobin - pouze z lidské krveltrD 2/7L 2/1O 2/1
3002 10 95 10Lidská krevní plasmaltrD 2/7L 2/1O 2/1
3002 90 10 00Lidská krevltrD 2/7L 2/1O 2/1
3002 90 90 11Léčivé přípravky z lidské krve a jejich složekkusyD 2/7L 2/1O 2/1
3002 90 90 12Přípravky z lidské krve pro diagnostické účelykusyD 2/7L 2/1O 2/1
3002 90 90 21Lidská krev nebo její složky pro léčebné účelyltrD 2/7L 2/1O 2/1
3002 90 90 22Lidská krev nebo její složky pro diagnostické účelyltrD 2/7L 2/1O 2/1

Část VIII

ODPADY

číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3období podle § 69 odst. 1
1234567
7204Železný odpad a šrot; přetavený odpad železa nebo oceli v ingotechtunaD 2/1L 2/1O 2/1
7404 00Měděný odpad a šrottunaD 2/1L 2/1O 2/1
7602 00Hliníkový odpad a šrottunaD 2/1L 2/1O 2/1
7802 00 00Olověný odpad a šrottunaD 2/1L 2/1O 2/1

Vysvětlivky zkratek pro doklady, lhůty a období, uvedených v této příloze:

Doklady podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb.:

D 2/1 - a) doklad, který podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, musí při dovozu doprovázet odpad uvedený na zeleném seznamu odpadů, jehož dovoz nevyžaduje souhlas Ministerstva životního prostředí a který je přepravován přes hranice států za účelem využití, nebo

b) souhlas Ministerstva životního prostředí s dovozem podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

D 2/2 - a) doklad o zajištění nakládání s nebezpečnými látkami a přípravky autorizovanou osobou,

b) koncesní listina pro výrobu a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné, oxidující, extrémně hořlavé, vysoce hořlavé, vysoce toxické, toxické, karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, nebezpečné pro životní prostředí a prodej chemických látek klasifikovaných jako vysoce toxické a toxické; nebo v případě vázané živnosti živnostenský list pro výrobu a dovoz chemických látek klasifikovaných jako hořlavé, zdraví škodlivé, žíravé, dráždivé a senzibilizující a

c) bezpečnostní list podle zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a o chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/3 - platná registrace výrobce a vývozce pomocných látek podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/5 - vývozní povolení Ministerstva zdravotnictví podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/6 - vývozní povolení Ministerstva zdravotnictví do vybraných států podle zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/7 - kladné vyjádření Ministerstva zdravotnictví k vydání licence podle zákona č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

D 2/8 - povolení Ministerstva životního prostředí k vývozu látek a výrobků podle zákona č. 86/1995 Sb., o ochraně ozónové vrstvy Země.

Doklady podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona č. 62/2000 Sb.:

DD 2/1 - souhlas výrobce s vývozem - jedná-li se o vývoz do států Evropské unie.

Lhůta podle § 69 odst. 3 zákona č. 62/2000 Sb.:

L 2/1 žádost o udělení automatické licence může být předložena nejdříve 45 dnů před obdobím, na které se vztahuje.

Období podle § 69 odst. 1 zákona č. 62/2000 Sb.:

O 2/1 - podle smlouvy doložené k žádosti o udělení licence podle § 68 odst. 3 písm. c) zákona, nejdéle však do konce kalendářního roku.

O 2/2 - podle dokumentu D 2/5 doloženého k žádosti o udělení licence podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona, nejdéle však na 6 měsíců kalendářního roku.

Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě neautomatické licence

Část IZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ VÝROBKY
číslo položky celního sazebníkunázevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70 odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
1701Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu - původem ze Slovenské republiky3 500tuna
z toho: I. čtvrtletí800MR 3/115.11.-15.12.1.1.-31.3.
II. čtvrtletí800MR 3/115.2.- 15.3.1.4. - 30.6.
III. čtvrtletí1100MR 3/115.5. - 15.6.1.7. - 30.9.
IV. čtvrtletí800MR 3/115.8. - 15.9.1.10.-31.12.
Část IINEROSTNÉ SUROVINY A VÝROBKY
číslo položky celního sazebníkunázevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
2701Černé uhlí; brikety, bulety a podobná tuhá paliva vyrobená z černého uhlí - původem z Polské republiky a Ukrajiny1 223 000tunaMR 3/115.11.-15.12.

Vysvětlivky zkratek pro doklady a metody rozdělení, uvedených v této příloze:

Metoda rozdělení podle § 70 odst. 2 zákona č. 62/2000 Sb.:

MR 3/1 - stanovené množství bude stejným dílem rozděleno mezi ty žadatele, kteří určený výrobek dováží z důvodů technologických potřeb své výroby a kteří podali žádost ve stanovené lhůtě.

Při použití metod rozdělování stanoveného množství v licenčním řízení se zároveň přihlíží k výši dřívějších dovozů žadatele a k míře využití jemu poskytnutých licencí v předcházejícím období v souladu s § 70 odst. 2 zákona.

Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ,

které mohou být vyváženy z České republiky jen na základě neautomatické licence

Část ITEXTILNÍ ZBOŽÍ - vývoz do USA
číslo podpoložky nebo položky celního sazebníkučíslo kateg.názevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
ex5112410Tkaniny z česané vlny (obsahující 85 % hmotnostních nebo více vlny)MNkgDD 4/1O 4/1
ex6203433Vlněná pánská a chlapecká saka (s obsahem vlny 36% a více)MNksDD 4/1O 4/1
ex6202435Vlněné dámské a dívčí pláště (s obsahem vlny 36% a více)MNksDD 4/1O 4/1
ex6203443Vlněné pánské a chlapecké obleky (s obsahem vlny 36% a více)MNksDD 4/1O 4/1
ex5515624Tkaniny z umělých vláken (s obsahem vlny od 15 do 35 %)MNkgDD 4/1O 4/1
Část IITEXTILNÍ ZBOŽÍ - vývoz do Kanady
číslo pod položky nebo položky celního sazebníkučíslo kateg.členění kateg.názevmnožstvíměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)metoda rozdělení podle § 70 odst. 2lhůta podle § 69 odst. 2období podle § 69 odst. 1
1234567891011
6203 11 00 3a3.1OblekyMNksD 4/1DD 4/1O 4/1
6203 12 00
6203 19
6203 31 00 3.3Saka a blejzryMNksD 4/1DD 4/1O 4/1
6203 32
6203 33
6203 39
5111 1131a31.1Vlněné tkaniny (s obsahem vlny l7 % a více)MNkgD 4/1DD 4/1O 4/1
5111 19
5111 90
5112 11
5112 19
5112 20 00
5112 30
5112 90
5515 13
5515 22
5515 92
6302 60 0042a42.1Toaletní prádlo a kuchyňské prádlo, ze smyčkové ručníkoviny (froté) nebo podobné smyčkové textilie, z bavlnyMNkgD 4/1DD 4/1O 4/1

Vysvětlivky zkratek pro množství, doklady, metody rozdělení, lhůty a období uvedených v této příloze:

MN - množství pro kalendářní rok stanovuje dovážející stát v souladu s Dohodou o textilu a ošacení Světové obchodní organizace a Ministerstvo průmyslu a obchodu jej zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva průmyslu a obchodu do 30.11. předcházejícího kalendářního roku.

Doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb.:

D 4/1 - původní vývozní licence podle Ujednání mezi vládou ČR a vládou Kanady o vývozu určitých textilních výrobků z ČR do Kanady ze dne 5. března 1998 vyplněná v anglickém nebo francouzském jazyce, uveřejněného pod č. 187/1998 Sb..

Doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona č. 62/2000 Sb.:

DD 4/1 - smlouva na vývoz výrobku.

Období podle § 69 odst.1 zákona č. 62/2000 Sb.:

O 4/1 - podle dokladu DD 4/1, nejdéle však do konce kalendářního roku.

Příloha č. 5 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

SEZNAM VÝROBKŮ,

které mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě bezpečnostní licence (s výjimkou výrobků, které jsou vojenským materiálem)

číslo pod položky nebo položky celního sazebníkunázevměrná jednotkadoklad podle § 68 odst. 3 písm. b)doklad podle § 68 odst. 3 písm. d)lhůta podle § 69 odst. 3
123456
3601 00 00Práškové výmetné výbušniny například střelné prachy trhacíkgD 5/1
D 5/4
DD 5/1
DD 5/2
3602 00 00Připravené výbušniny jiné než 3601 například trhaviny, třaskaviny, trhací a prachové slože a směsikgD 5/2DD 5/1
DD 5/2
3603 00 10Zápalnice, bleskovicemD 5/3DD 5/1
DD 5/2
3603 00 90Roznětky, rozbušky, zažehovače: elektrické roznětky, rozbušky, pilule a palníkyksD 5/3DD 5/1
DD 5/2
9013 10 00Ostatní optické přístroje (například zaměřovači dalekohledy) určené pro zbraně nevojenského charakteruksDD 5/1
9302 00Revolvery a pistoleksD 5/5
D 5/6
DD 5/1
DD 5/2
9303Ostatní střelné zbraně například kulové, brokové a kombinované dlouhé zbraně a dále perkusní, akustické a expanzní zbraně, plynovky a zbraně používající náboje typu Flobert případně další zařízení, jejichž činnost je odvozena od okamžitého uvolnění chemické energie, například expanzní přístrojeksD 5/5
D 5/6
D 5/7
DD 5/1
DD 5/2
9304 00 00Ostatní zbraně využívající energii mechanickou nebo stlačeného plynu a zbraně pro vystřelování látek s dráždivým účinkem včetně obranných sprejů a elektrické paralyzátoryksD 5/7DD 5/1
DD 5/2
9305Části, součásti, příslušenství a náhradní či výměnné díly výrobků čísla 9302 až 9304 celního sazebníkuksD 5/8DD 5/1
9306Střelivo a jeho části, náboje, nábojky, prachové tablety, střely, nábojnice, zápalky, broky, krytky, kontejnery, zátky a podobněksD 5/9
D 5/10
DD 5/1
DD 5/2

Vysvětlivky zkratek pro doklady uvedené v této příloze:

Doklad podle § 68 odst. 3 písm. b) zákona č. 62/2000 Sb.:

D 5/1 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů, při dovozu a vývozu střelivin pro trhací práce nebo při dovozu v ČR neznámých druhů střelivin.

D 5/2 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při dovozu a vývozu výbušnin a delaborátů pro trhací práce nebo při dovozu v ČR neznámých druhů výbušnin a delaborátů.

D 5/3 - Certifikát vydaný autorizovanou osobou podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, při dovozu a vývozu iniciátorů pro trhací práce nebo při dovozu v ČR neznámých druhů iniciátorů.

D 5/4 - Cerfitikát případně technickou specifikaci (nález) z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, při dovozu a vývozu střelivin pro nabíjení zbraní a střeliva nebo při dovozu v ČR neznámých druhů střelivin.

D 5/5 - Vyjádření Ministerstva vnitra o zařazení zbraní mezi povolené podle zákona č. 288/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v případě, že Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu nemá možnost provést jednoznačné zařazení při dovozu.

D 5/6 - Ověření případně technickou specifikaci (nález) z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb. při dovozu a vývozu zbraní nebo při dovozu v ČR neznámých typů zbraní.

D 5/7 - Rozhodnutí Generálního ředitelství cel - Ministerstvo financí o zařazení zboží mezi zbraně z hlediska čísla celního sazebníku v případě nového druhu zboží nebo nejednoznačnosti jeho zařazení.

D 5/8 - Ověření případně technickou specifikaci (nález) z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb. při dovozu a vývozu hlavních částí zbraní nebo při dovozu v ČR neznámých hlavních částí zbraní.

D 5/9 - Vyjádření Ministerstva vnitra o zařazení nábojů a jejich dílů mezi povolené podle zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění pozdějších předpisů, v případě , že Licenční správa Ministerstva průmyslu a obchodu nemá možnost provést jednoznačné zařazení, v případě dovozu.

D 5/10 - Ověření případně technickou specifikaci (nález) z hlediska bezpečnosti a funkčnosti vydané Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva podle zákona č. 156/2000 Sb. při dovozu a vývozu střeliva a jeho částí nebo při dovozu v ČR neznámých typů střeliva a jeho částí.

Doklad podle § 68 odst. 3 písm. d) zákona č. 62/2000 Sb.:

DD 5/1 - Smlouva na vývoz nebo dovoz výrobku, nebo jiný dokument např. potvrzená objednávka, faktura, proformafaktura.

DD 5/2 - V případě reexportu zboží získaného od výrobce, povolení výrobce k reexportu a nebo doklad o výhradním zastoupení s povolením reexportu(ů).

Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

Vzor žádosti o udělení licence pro výrobky uvedené v příloze č. 1, 2, 3 a 4
Vzor žádosti o udělení licence pro výrobky uvedené v příloze č. 1, 2, 3 a 4

VYSVĚTLIVKY K ŽÁDOSTI O UDĚLENÍ LICENCE
POPIS JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK:
1/nehodící se škrtnout
2/uvedou se identifikační údaje ve shodě s údaji v obchodním rejstříku, nebo průkazu živnostenského oprávnění, včetně telefonního a faxového čísla žadatele
3/údaj se vyplňuje pouze u vývozu a jen tehdy, není-li žadatel současně výrobcem
4/název výrobku - lze zapsat 60 znaků /musí odpovídat názvu uvedenému v kombinované nomenklatuře celního sazebníku/
5a/č. podpoložky není-li stanovena, položky kombinované nomenklatury celního sazebníku, to znamená 10, 8, 6 nebo 4 místa
5b/číslo CAS /číslo látky používané v Chemical Abstracts/ - vyplnit pouze v případě dovozu nebo vývozu vysoce toxických látek, toxických látek, pomocných látek, prekursorů, a to v souladu s platným nařízením vlády k zákonu č. 62/2000 Sb.
6/pokud je licencovaná položka množstevní uvádět množství, pokud je položka hodnotová uvádět Kč; lze zapsat maximálně 3 desetinná místa a 13 cifer před desetinou čárkou
7měrná jednotka - uvést v jednotkách uvedených v nařízení vlády
8/uvádět nabídkovou nebo smluvní cenu v Kč v přepočtu podle devizového kurzu ČNB platného v den podání žádosti - maximálně lze uvést 9 míst před desetinnou čárkou a 2 místa za ní
9/maximálně lze uvést 9 míst před desetinnou čárkou a 2 místa za ní
10/navrhovaná doba platnosti licence - počátek
11/navrhovaná doba platnosti licence - ukončení
12/uvádět název státu a jeho kód /kód je uveden ve vyhlášce MF ČR č. 135/98 Sb. v platném znění/
- za zemi obchodu se považuje stát ve kterém je sídlo smluvní strany žadatele
- za zemi původu se považuje stát, v němž bylo zboží vyrobeno - vyplnit pouze v případě dovozu
- za zemi určení se považuje stát v němž má dojít ke konečné spotřebě zboží - vyplnit pouze v případě vývozu
13/například: vývoz /dovoz za účelem dalšího prodeje, vývoz / dovoz k přímé spotřebě, vývoz/dovoz ke kompletaci, vazbový obchod, apod./
14a/uvést počet požadovaných licencí: v případě, že by došlo k celnímu řízení ve stejnou dobu na více celních úřadech, lze vydat více originálů licencí s tím, že celkové množství, uvedené v žádosti musí být součtem jednotlivých licencí /například žádost na 100 tun - lze požádat o 5 licencí např. na 20 t, 30 t, 40t, a 10t/
14b/uvést počet odpisových listů ke každé požadované licenci /odpisový list obsahuje 20 položek pro postupné odepsání z celkového množství uvedeného v licenci/

Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 185/2000 Sb.

Vzor žádosti o udělení licence
Vzor žádosti o udělení licence

Vysvětlivky k žádosti o udělení bezpečnostní licence
A -žadatel uvede údaje shodné s platnými údaji, uvedenými v obchodním rejstříku, nebo koncesní listině, živnostenském listu
A 1, 2, 3 -uvést údaje platné pro fyzickou nebo právnickou osobu
B 1,2 -název a položku, případně podpoložku celního sazebníku uvádět dle HS a seznamu výrobků, podléhajících licenčnímu řízení /dále „seznam výrobků/
B 3 -specifikace výrobku - uvést bližší údaje, které přesněji charakterizují vyvážený/dovážený výrobek
B 4 -účel vývozu/dovozu - uvést bližší způsob užití výrobku, například: maloobchodní/velkoobchodní prodej, přímá spotřeba, kompletace, sběratelské účely, reexport, výstavy, předvedení, reklamace, bezúplatný vývoz vzorků
B 5 -uvádět množství podle stanovené měrné jednotky uvedené v „seznamu výrobků"
B 6, 7 -uvést nabídkovou nebo smluvní cenu za jednotku množství (dle měrné jednotky uvedené v seznamu výrobků) v Kč a celkovou cenu v Kč
C 1,2,3,4,5,6uvést údaje o výrobci a tuzemském dodavateli vyváženého/dováženého výrobku
D 5 -uvést číslo a název licence či jiného oprávnění vystavené orgány země kontrahenta a kdo oprávnění vydal
-u nového zahraničního partnera uvést dokument potvrzující jeho oprávněnost k zahraničnímu obchodu s daným zbožím
E 1,2,3,4 -uvést údaje platné pro fyzickou nebo právnickou osobu
E 5 -vyplnit v případě vývozu - E.U.C /End user certificate, I.I.C /International import certificate, nebo jiný obdobný dokument/ - uvést číslo certifikátu, kdo ho vydal a přiložit k žádosti v případě vývozu pistolí, revolverů, dlouhých kulových zbraní, s výjimkou malorážek a flobertek, dále všech typů brokovnic, nábojů v rážích podle C.I.P, rozbušek, bleskovic a trhavin
F 1 -uvést a přiložit smlouvu na vývoz nebo dovoz výrobku nebo jiný dokument např. potvrzenou objednávku, fakturu, proforma fakturu, objednávku apod.
F 2 -uvádět dle INCOTERMS
F 3 -uvést předpokládanou adresu celního úřadu přechodu výrobku přes hranice i propouštěcího celního úřadu na území ČR
F 4 -druh dodávky - přímý prodej, konsignace, zpětný vývoz, náhradní zásilka /zásilka zdarma, vzorky, dar, přímý vývoz, reexport, vývoz pro/po zpracování, apod.
F 6 -uvést způsob dopravy - letecky, železnicí, automobilem a podobně, rovněž uvést země, přes které budou výrobky přepravovány
Přesunout nahoru