Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 180/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

Částka 56/2000
Platnost od 30.06.2000
Účinnost od 01.07.2000
Zrušeno k 01.07.2001
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

180

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 14. června 2000,

kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 a § 57 odst. 1 písm. f) zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:


§ 1

Ze zboží uvedeného v příloze k tomuto nařízení, pocházejícího z Evropské unie, se uplatňuje clo podle preferenčních celních sazeb a v rámci celních kvót stanovených pro období od 1. července do 31. prosince 2000 a od 1. ledna do 30. června 2001 v příloze k tomuto nařízení. Pokud nebude celní kvóta, stanovená pro období končící 31. prosince 2000, vyčerpána, zvyšuje nevyčerpané množství celní kvótu, stanovenou pro následující období.

§ 2

Zbožím pocházejícím z Evropské unie se rozumí zboží, které splňuje podmínky stanovené mezinárodní smlouvou.1)

§ 3

Po dobu platnosti tohoto nařízení se pro zboží vymezené v § 1 a za podmínek zde vymezených nepoužijí celní sazby stanovené celním sazebníkem.2)


§ 4

(1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.

(2) Toto nařízení pozbývá platnosti dnem 30. června 2001.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Místopředseda vlády a ministr financí:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Ministr zemědělství:

Ing. Fencl v. r.

Poznámky pod čarou

1) Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/1995 Sb., o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé, v platném znění.

2) Nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník).


Příloha k nařízení vlády č. 180/2000 Sb.

Zboží, u něhož se uplatňuje preferenční celní sazba a výše celních kvót

Podpoložka,
položka nebo číslo celního
sazebníku
Název zbožíPreferenční
celní sazba Evropské
unie
Celní kvóta (t)
od 1.7. do 31.12.2000od 1.1. do 30.6.2001
0101 19 10Koně k porážcebez cla
0206 10 10Droby hovězí čerstvé nebo chlazené pro výrobu farmaceutických produktůbez cla
0206 10 91Játra hovězí čerstvá nebo chlazenábez cla
0206 10 99Droby hovězí čerstvé nebo chlazené, ostatníbez cla
0206 21 00Hovězí zmrazené jazykybez cla
0206 22 10Hovězí zmrazená játra pro výrobu farmaceutických produktůbez cla
0206 22 90Hovězí zmrazená játra ostatníbez cla
0206 29 10Droby hovězí zmrazené ostatní pro výrobu farmaceutických produktůbez cla
0206 29 99Droby hovězí zmrazené ostatníbez cla
0206 30 10Droby vepřové čerstvé nebo chlazené pro výrobu farmaceutických produktůbez cla
0206 30 21Játra z domácích prasat čerstvá nebo chlazenábez cla
0206 30 31Droby z domácích prasat čerstvé nebo chlazené, ostatníbez cla
0206 30 90Droby vepřové čerstvé nebo chlazené, ostatníbez cla
0206 41 10Játra vepřová zmrazená pro výrobu farmaceutických produktůbez cla
0206 41 91Játra z domácích prasat zmrazenábez cla
0206 41 99Játra vepřová zmrazená ostatníbez cla
0206 49 10Droby vepřové zmrazené ostatní pro výrobu farmaceutických produktůbez cla
0206 49 91Droby z domácích prasat zmrazené ostatníbez cla
0206 49 99Droby vepřové zmrazené ostatníbez cla
0206 80 10Droby čerstvé nebo chlazené ostatní pro výrobu farmaceutických produktůbez cla
0206 80 91Droby koňské, oslí nebo z mul a mezků čerstvé nebo chlazenébez cla
0206 80 99Droby skopové nebo kozí čerstvé nebo chlazenébez cla
0206 90 10Droby zmrazené ostatní pro výrobu farmaceutických produktůbez cla
0206 90 91Droby koňské, oslí nebo z mul a mezků zmrazenébez cla
0206 90 99Droby skopové nebo kozí zmrazenébez cla
0407 00 11Vejce krůtí nebo husí na násadubez cla
0407 00 19Vejce z domácí drůbeže ostatní na násadubez cla
0407 00 90Ptačí vejce ostatníbez cla
0601 20 10Rostliny a kořeny čekankybez cla
0601 20 30Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu - orchidejí, hyacintů, narcisů a tulipánůbez cla
0601 20 90Hlízy, cibule, hlízovité kořeny, drápovité kořeny a oddenky, ve vegetaci nebo v květu - ostatníbez cla
0602 10 10Nekořenovité řízky a rouby vinné révybez cla
0602 10 90Nekořenovité řízky a rouby ostatníbez cla
0602 20 10Vinné keře, roubované nebo kořenovitébez cla
0602 20 90Stromy, zákrsky, keře a keříky, též roubované ostatníbez cla
0602 30 00Rododendrony a azalky, též roubovanébez cla
0602 40 10Růže neroubovanébez cla
0602 40 90Růže roubovanébez cla
0602 90 10Podhoubíbez cla
0602 90 30Sazenice zeleniny a jahodníkubez cla
0602 90 91Kvetoucí rostliny pokojové s poupaty nebo květy, vyjma kaktusybez cla
0602 90 99Rostliny pokojové ostatníbez cla
0604 10 90Mechy a lišejníky na kytice nebo k okrasným účelům ostatníbez cla
0604 91 21Vánoční stromky -jedle Nordmannovy a jedlí ušlechtilých, čerstvébez cla
0604 91 29Vánoční stromky ostatní, čerstvébez cla
0604 91 41Větve z jedle Nordmannovy a z jedlí ušlechtilých, čerstvébez cla
0604 91 49Větve jehličnanů ostatní, čerstvébez cla
0604 91 90Listoví, listy, větve a ostatní části rostlin, bez květů čerstvébez cla
0604 99 10Listoví, listy,větve a ostatní části rostlin, bez květů sušené, dále neupravovanébez cla
0604 99 90Listoví, listy, větve a ostatní části rostlin, bez květů ostatníbez cla
07i)l 10 00Brambory sadbové, čerstvé nebo chlazenébez cla
07)3 10 11Cibule sazečka čerstvá nebo chlazenábez cla
0710 80 59Plody papriky rodu Capsicum nebo Pimenta, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, ostatníbez cla
0711 10 00Cibule prozatímně konzervovaná, ale v tomto stavu nevhodná k požíváníbez cla
0711 90 10Plody papriky rodu Capsicum nebo Pimenta prozatímně konzervované, ale v tomto stavu nevhodné k požíváníbez cla
0711 90 70Zelenina ostatní prozatímně konzervovaná, ale v tomto stavu nevhodná k požíváníbez cla
0713 10 10Hrách suchý, vyluštěný, k setíbez cla
0713 10 90Hrách suchý, vyluštěný, též loupaný nebo drcený ostatníbez cla
08)8 20 90Kdoule čerstvébez cla
0810 40 10Brusinky (plody druhu Vaccimum vitis-idaea) čerstvébez cla
08 L0 40 30Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) čerstvébez cla
08 10 40 50Plody druhu Vaccinium macrocarpon a corymbosum čerstvébez cla
08 [0 40 90Plody druhu Vaccinium ostatní, čerstvébez cla
0811 90 70Borůvky druhu Vaccinium myrtilloides a angustifohum, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazenébez cla
0811 90 85Tropické ovoce a tropické ořechy, též vařené ve vodě nebo v paře, zmrazenébez cla
0812 10 00Třešně, višně prozatímně konzervované, ale v tomto stavu nevhodné k požíváníbez cla
0812 90 40Borůvky (plody druhu Vaccinium myrtillus) prozatímně konzervované, ale v tomto stavu nevhodné k požíváníbez cla
0812 90 50Rybíz černý prozatímně konzervovaný, ale v tomto stavu nevhodný k požívaníbez cla
0812 90 60Maliny prozatímně konzervované, ale v tomto stavu nevhodné k požívaníbez cla
0812 90 70Kvajavy, mango, mangostany, tamarmdy, jablíčka kešu, liči, duriany, sapoty, mučenky, karambola, pitahaya a tropické ořechy prozatímně konzervované, ale v tomto stavu nevhodné k požíváníbez cla
0812 90 95Ovoce a ořechy ostatní prozatímně konzervované, ale v tomto stavu nevhodné k požíváníbez cla
0901 1100Káva nepražená s kofeinembez cla
0901 12 00Káva nepražená dekofeinovábez cla
0901 21 00Káva pražená s kofeinembez cla
0901 22 00Káva pražená dekofeinovábez cla
0901 90 10Kávové slupky a pulpybez cla
1204 00 90Lněná semena, též drcená, ostatníbez cla
1207 99 10Olejnatá semena a olejnaté plody určené k setí, ostatníbez cla
1209 1100Semena cukrové řepy k výsevubez cla
1209 19 00Semena řepná ostatní k výsevubez cla
1209 2100Semena vojtěšky k výsevubez cla
1209 22 10Semena jetele červeného k výsevubez cla
1209 22 80Semena jetele ostatní k výsevubez cla
1209 23 11Semena kostřavy luční k výsevubez cla
1209 23 15Semena kostřavy červené k výsevubez cla
1209 23 80Semena kostřavy ostatní k výsevubez cla
1209 24 00Semena Kentucké lipnice k výsevubez cla
1209 25 10Semena jílku italského k výsevubez cla
1209 25 90Semena víceletého jílku k výsevubez cla
1209 26 00Semena bojínku k výsevubez cla
1209 29 10Semena vikve, semena druhu Poa palustris L. a Poa triviahs L. ; srhy; psinečku, k výsevubez cla
1209 29 50Semena vlčího bobu k výsevubez cla
1209 29 80Semena pícnin ostatní k výsevubez cla
|1302 19 05Výtažky z vanilky, též upravenébez cla
12008 99 41Zázvor s přídavkem cukru ve vnitřním obalu o netto obsahu převyšujícím 1 kgbez cla
2008 99 51Zázvor s přídavkem cukru ve vnitřním obalu o netto obsahu nepřevyšujícím 1 kgbez cla
0603 10 10Růže - od 1 listopadu do 31 května2%
0603 10 20Karafiáty - od 1 listopadu do 31 května2%
0603 10 40Gladioly - od 1 listopadu do 31 května2%
0603 10 50Chryzantémy - od 1 listopadu do 31 května2%
0603 10 80Ostatní - od 1 listopadu do 31 května2%
0203 11 10Vepřové maso čerstvé, chlazené nebo zmrazené, z domácích prasatbez cla50005000
0203 12 11bez cla
0203 12 19bez cla
0203 19 11bez cla
0203 19 13bez cla
0203 19 15bez cla
0203 19 55bez cla
0203 19 59bez cla
0203 21 10bez cla
0203 22 11bez cla
0203 22 19bez cla
0203 29 11bez cla
0203 29 13bez cla
0203 29 15bez cla
0203 29 55bez cla
0203 29 59bez cla
0210 11 11Vepřové maso solené, ve slaném nálevu, sušené nebo uzenébez cla
0210 11 19bez cla
0210 1131bez cla
0210 11 39bez cla
0210 12 11bez cla
0210 12 19bez cla
0210 19 10bez cla
0210 19 20bez cla
0210 19 30bez cla
0210 19 40bez cla
0210 19 51bez cla
0210 19 59bez cla
0210 19 60bez cla
0210 19 70bez cla
0210 19 81bez cla
0210 19 89bez cla
0207Drůbeži maso čerstvé, chlazené nebo zmrazenébez cla2 0002 000
0406Syrý a tvarohbez cla2 5502 550
1601 00Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů nebo krve
Jiné přípravky a konzervy z vepřového masa
bez cla16501 650
1602 41bez cla
1602 42bez cla
1602 49bez cla
1602 31Jme přípravky a konzervy z drůbežího masabez cla500500
1602 32bez cla
1602 39bez cla
0409Přírodní medbez cla500500
2001 10 00Okurky, nakladačky a male okurčičkybez cla500500
2007 10 10Homogenizované přípravky s obsahem cukru vyšším než 13% hmotnostníchbez cla150150
2009 70 30Jablečná šťáva s obsahem přidaného cukrubez cla6 0006 000
2009 70 99Jablečná šťáva bez přidaného cukrubez cla5 0005 000
Přesunout nahoru