Objednat předplatné
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 179/2000 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění nařízení vlády č. 178/2000 Sb.

Částka 56/2000
Platnost od 30.06.2000
Účinnost od 01.07.2000
Zrušeno k 01.01.2001 (441/2000 Sb.)
Zařazeno v právních oblastech
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

179

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 21. června 2000,

kterým se mění nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění nařízení vlády č. 178/2000 Sb.

Vláda nařizuje podle § 56 odst. 2 zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon:


Čl. I

Nařízení vlády č. 318/1999 Sb., kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník), ve znění nařízení vlády č. 178/2000 Sb., se mění takto:

1. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který včetně poznámky pod čarou č. 4) zní:

"§ 7a

Seznam textilních výrobků nebo ošacení, u nichž lze uplatnit ochranné opatření podle zvláštního právního předpisu4) (dále jen "nezačleněné textilní výrobky"), je uveden v příloze č. 6 k tomuto nařízení.

4) § 29 zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů.".

2. Doplňuje se příloha č. 6, která zní:

„Příloha 6

Seznam nezačleněných textilních výrobků

Číslo HSOznačení zboží
50Hedvábí
5006.00Hedvábné nitě a příze spředené z hedvábného odpadu, upravené pro drobný prodej; messinský vlas (žíně z Florencie)
5007.10Tkaniny z buretového hedvábí
5007.90Ostatní tkaniny z hedvábí nebo z hedvábného odpadu
51Vlna, jemné nebo hrubé zvířecí chlupy; žíněné příze a tkaniny
5106.10Vlněná mykaná příze, neupravená pro drobný prodej, obsahující nejméně 85% hmotnostních vlny
5106.20Vlněná mykaná příze, neupravená pro drobný prodej, obsahující méně než 85% hmotnostních vlny
5108.10Mykaná příze z jemných zvířecích chlupů, neupravená pro drobný prodej
5110.00Příze z hrubých zvířecích chlupů nebo ze žíní (včetně opředené žíněné příze), též upravená pro drobný prodej
5111.11Tkaniny z mykané vlněné příze nebo z příze z jemných zvířecích chlupů obsahující 85% hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů, o hmotnosti nepřesahující 300 g/m2
5111.19Tkaniny z mykané vlněné příze nebo z příze z jemných zvířecích chlupů, obsahujících 85% hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů, ostatní
5111.20Tkaniny z mykané vlněné příze nebo z příze z jemných zvířecích chlupů, ostatní, smíšené hlavně nebo výlučně s nekonečnými syntetickými nebo umělými vlákny
5111.30Tkaniny z mykané vlněné příze nebo z příze z jemných zvířecích chlupů, ostatní, smíšené hlavně nebo výlučně se střižovými syntetickými nebo umělými vlákny
5111.90Ostatní tkaniny z mykané vlněné příze nebo z příze z jemných zvířecích chlupů
5112.11Tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů obsahující 85% hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů, ostatní
5112.19Tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů obsahující 85% hmotnostních nebo více vlny nebo jemných zvířecích chlupů, o hmotnosti přesahující 200 g/m2
5112.20Tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů, ostatní, smíšené hlavně nebo výlučně s nekonečnými syntetickými nebo umělými vlákny
5112.30Tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů, ostatní, smíšené hlavně nebo výlučně se střižovými syntetickými nebo umělými vlákny
5112.90Ostatní tkaniny z česané vlny nebo z česaných jemných zvířecích chlupů
52Bavlna
5205.11Jednoduchá bavlněná příze z nečesaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (číslo metrické nepřesahující 14)
5205.12Jednoduchá bavlněná příze z nečesaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (číslo metrické přesahující 14, ale nepřesahující 43)
5205.13Jednoduchá bavlněná příze z nečesaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (číslo metrické přesahující 43, ale nepřesahující 52)
5205.14Jednoduchá bavlněná příze z nečesaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (číslo metrické přesahující 52, ale nepřesahující 80)
5205.15Jednoduchá bavlněná příze z nečesaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (číslo metrické přesahující 80)
5205.21Jednoduchá bavlněná příze z česaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (číslo metrické nepřesahující 14)
5205.22Jednoduchá bavlněná příze z česaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (číslo metrické přesahující 14, ale nepřesahující 43)
5205.23Jednoduchá bavlněná příze z česaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (číslo metrické přesahující 43, ale nepřesahující 52)
5205.24Jednoduchá bavlněná příze z česaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (číslo metrické přesahující 52, ale nepřesahující 80)
5205.26Jednoduchá bavlněná příze z česaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex, ne však nižší než 106,38 decitex (číslo metrické přesahující 80, ale nepřesahující 94)
5205.27Jednoduchá bavlněná příze z česaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 106,38 decitex, ne však nižší než 83,33 decitex (číslo metrické přesahující 94, ale nepřesahující 120)
5205.28Jednoduchá bavlněná příze z česaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 83,33 decitex (číslo metrické přesahující 120)
5205.31Skané nebo kablové bavlněné nitě z nečesaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (číslo metrické jednoduché příze nepřesahující 14)
5205.32Skané nebo kablové bavlněné nitě z nečesaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 14, ale nepřesahující 43)
5205.33Skané nebo kablové bavlněné nitě z nečesaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 43, ale nepřesahující 52)
5205.34Skané nebo kablové bavlněné nitě z nečesaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 52, ale nepřesahující 80)
5205.35Skané nebo kablové bavlněné nitě z nečesaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex, (číslo metrické jednoduché příze přesahující 80)
5205.41Skané nebo kablové bavlněné nitě z česaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti 714,29 decitex, nebo vyšší (číslo metrické jednoduché příze nepřesahující 14)
5205.42Skané nebo kablové bavlněné nitě z česaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 14, ale nepřesahující 43)
5205.43Skané nebo kablové bavlněné nitě z česaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 43, ale nepřesahující 52)
5205.44Skané nebo kablové bavlněné nitě z česaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 52, ale nepřesahující 80)
5205.46Skané nebo kablové bavlněné nitě z česaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex, ne však nižší než 106,38 decitex, (číslo metrické jednoduché příze přesahující 80, ale nepřesahující 94)
5205.47Skané nebo kablové bavlněné nitě z česaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 106,38 decitex, ne však nižší než 83,33 decitex, (číslo metrické jednoduché příze přesahující 94, ale nepřesahující 120)
5205.48Skané nebo kablové bavlněné nitě z česaných vláken (jiné než šicí nit) obsahující 85% hmotnostních nebo více bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 83,33 decitex, (číslo metrické jednoduché příze přesahující 120)
5206.11Jednoduchá bavlněná příze z nečesaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (číslo metrické nepřesahující 14)
5206.12Jednoduchá bavlněná příze z nečesaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (číslo metrické přesahující 14, ale nepřesahující 43)
5206.13Jednoduchá bavlněná příze z nečesaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (číslo metrické přesahující 43, ale nepřesahující 52)
5206.14Jednoduchá bavlněná příze z nečesaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (číslo metrické přesahující 52, ale nepřesahující 80)
5206.15Jednoduchá bavlněná příze z nečesaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (číslo metrické přesahující 80)
5206.21Jednoduchá bavlněná příze z česaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (číslo metrické nepřesahující 14)
5206.22Jednoduchá bavlněná příze z česaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (číslo metrické přesahující 14, ale nepřesahující 43)
5206.23Jednoduchá bavlněná příze z česaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (číslo metrické přesahující 43, ale nepřesahující 52)
5206.24Jednoduchá bavlněná příze z česaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (číslo metrické přesahující 52, ale nepřesahující 80)
5206.25Jednoduchá bavlněná příze z česaných vláken (jiná než šicí nit) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravená pro drobný prodej, o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (číslo metrické přesahující 80)
5206.31Skané nebo kablové bavlněné nitě z nečesaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (číslo metrické jednoduché příze nepřesahující 14)
5206.32Skané nebo kablové bavlněné nitě z nečesaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 14, ale nepřesahující 43)
5206.33Skané nebo kablové bavlněné nitě z nečesaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 43, ale nepřesahující 52)
5206.34Skané nebo kablové bavlněné nitě z nečesaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 52, ale nepřesahující 80)
5206.35Skané nebo kablové bavlněné nitě z nečesaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 125 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 80)
5206.41Skané nebo kablové bavlněné nitě z česaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti 714,29 decitex nebo vyšší (číslo metrické jednoduché příze nepřesahující 14)
5206.42Skané nebo kablové bavlněné nitě z česaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 714,29 decitex, ne však nižší než 232,56 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 14, ale nepřesahující 43)
5206.43Skané nebo kablové bavlněné nitě z česaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 232,56 decitex, ne však nižší než 192,31 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 43, ale nepřesahující 52)
5206.44Skané nebo kablové bavlněné nitě z česaných vláken (jiné než šicí nitě) obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny, neupravené pro drobný prodej, z jednoduché příze o délkové hmotnosti nižší než 192,31 decitex, ne však nižší než 125 decitex (číslo metrické jednoduché příze přesahující 52, ale nepřesahující 80)
5208.11Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny, nebělené, v plátnové vazbě o hmotnosti nepřesahující 100 g/m2
5208.12Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny, nebělené, v plátnové vazbě o hmotnosti přesahující 100 g/m2, nepřesahující 200 g/m2
5208.13Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající plošnou hmotnost nepřesahující 200 g/m2, nebělené, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5208.19Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající plošnou hmotnost nepřesahující 200 g/m2, nebělené
5208.21Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny, bělené, v plátnové vazbě o hmotnosti nepřesahující 100 g/m2
5208.22Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny, bělené, v plátnové vazbě o hmotnosti přesahující 100 g/m2, nepřesahující 200 g/m2
5208.23Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající plošnou hmotnost nepřesahující 200 g/m2, bělené, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5208.29Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající plošnou hmotnost nepřesahující 200 g/m2, bělené
5208.31Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny, barvené, v plátnové vazbě o hmotnosti nepřesahující 100 g/m2
5208.32Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny, barvené, v plátnové vazbě o hmotnosti přesahující 100 g/m2, nepřesahující 200 g/m
5208.33Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající plošnou hmotnost nepřesahující 200 g/m2, barvené, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5208.39Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající plošnou hmotnost nepřesahující 200 g/m2, barvené
5208.41Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny, z různobarevných nití, v plátnové vazbě o hmotnosti nepřesahující 100 g/m2
5208.42Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny, z různobarevných nití, v plátnové vazbě o hmotnosti přesahující 100 g/m2, nepřesahující 200 g/m2
5208.43Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající plošnou hmotnost nepřesahující 200 g/m2, z různobarevných nití, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5208.49Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající plošnou hmotnost nepřesahující 200 g/m2, z různobarevných nití
5208.51Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny, potisknuté, v plátnové vazbě o hmotnosti nepřesahující 100 g/m2
5208.52Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny, potisknuté, v plátnové vazbě o hmotnosti přesahující 100 g/m2, nepřesahující 200 g/m2
5208.53Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající plošnou hmotnost nepřesahující 200 g/m2, potisknuté, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5208.59Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající plošnou hmotnost nepřesahující 200 g/m2, potisknuté
5209.11Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, nebělené, v plátnové vazbě
5209.12Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, nebělené, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5209.19Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, nebělené
5209.21Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, bělené, v plátnové vazbě
5209.22Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, bělené, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5209.29Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, bělené
5209.31Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, barvené, v plátnové vazbě
5209.32Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, barvené, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5209.39Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, barvené
5209.41Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, z různobarevných nití, v plátnové vazbě
5209.42Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, z různobarevných nití, tkaniny zvané “denim“
5209.43Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, z různobarevných nití, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5209.49Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, z různobarevných nití
5209.51Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, potisknuté, v plátnové vazbě
5209.52Bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, potisknuté, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5209.59Ostatní bavlněné tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních bavlny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, potisknuté
5210.11Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, nebělené, v plátnové vazbě
5210.12Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, nebělené, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5210.19Ostatní bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, nebělené
5210.21Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, bělené, v plátnové vazbě
5210.22Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, bělené, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5210.29Ostatní bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, bělené
5210.31Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, barvené, v plátnové vazbě
5210.32Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, barvené, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5210.39Ostatní bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, barvené
5210.41Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, z různobarevných nití, v plátnové vazbě
5210.42Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, z různobarevných nití, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5210.49Ostatní bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost 2 nepřesahující 200 g/m2, z různobarevných nití
5210.51Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, potisknuté, v plátnové vazbě
5210.52Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, potisknuté, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5210.59Ostatní bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost nepřesahující 200 g/m2, potisknuté
5211.11Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, nebělené, v plátnové vazbě
5211.12Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, nebělené, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5211.19Ostatní bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost 2 přesahující 200 g/m2, nebělené
5211.21Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, bělené, v plátnové vazbě
5211.22Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, bělené, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5211.29Ostatní bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, bělené
5211.31Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, barvené, v plátnové vazbě
5211.32Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, barvené, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5211.39Ostatní bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, barvené
5211.41Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, z různobarevných nití, v plátnové vazbě
5211.42Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, z různobarevných nití, tkaniny zvané “denim“
5211.43Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, z různobarevných nití, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5211.49Ostatní bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, z různobarevných nití
5211.51Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, potisknuté, v plátnové vazbě
5211.52Bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, potisknuté, v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4
5211.59Ostatní bavlněné tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních bavlny smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými vlákny a mající hmotnost přesahující 200 g/m2, potisknuté
5212.11Ostatní bavlněné tkaniny o hmotnosti nepřesahující 200 g/m2, nebělené
5212.12Ostatní bavlněné tkaniny o hmotnosti nepřesahující 200 g/m2, bělené
5212.13Ostatní bavlněné tkaniny o hmotnosti nepřesahující 200 g/m2, barvené
5212.14Ostatní bavlněné tkaniny o hmotnosti nepřesahující 200 g/m2, z různobarevných nití
5212.15Ostatní bavlněné tkaniny o hmotnosti nepřesahující 200 g/m2, potisknuté
5212.21Ostatní bavlněné tkaniny o hmotnosti přesahující 200 g/m2, nebělené
5212.22Ostatní bavlněné tkaniny o hmotnosti přesahující 200 g/m2, bělené
5212.23Ostatní bavlněné tkaniny o hmotnosti přesahující 200 g/m2, barvené
5212.24Ostatní bavlněné tkaniny o hmotnosti přesahující 200 g/m2, z různobarevných nití
5212.25Ostatní bavlněné tkaniny o hmotnosti přesahující 200 g/m2, potisknuté
53Jiná rostlinná textilní vlákna; papírové nitě a tkaniny z papírových nití
5307.10Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken, jednoduché
5307.20Nitě z jutových nebo jiných textilních lýkových vláken, skané nebo kablové
5308.20Konopné nitě
5308.90Ostatní nitě z jiných rostlinných textilních vláken, ostatní
5309.11Lněné tkaniny nebělené nebo bělené, obsahující nejméně 85% hmotnostních lnu
5309.19Ostatní lněné tkaniny, obsahující nejméně 85% hmotnostních lnu
5309.21Lněné tkaniny nebělené nebo bělené obsahující méně než 85% hmotnostních lnu
5309.29Ostatní lněné tkaniny, obsahující méně než 85% hmotnostních lnu
5311.00Tkaniny z ostatních rostlinných textilních vláken; tkaniny z papírových nití
54Syntetická nebo umělá nekonečná vlákna
5401.10Šicí nitě ze syntetických nekonečných vláken, též upravené pro drobný prodej
5401.20Šicí nitě z umělých nekonečných vláken, též upravené pro drobný prodej
5402.39Ostatní tvarované nitě ze syntetických nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej
5402.41Ostatní nitě (jiné než šicí nitě) z nylonu nebo jiných polyamidů, jednoduché, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr, neupravené pro drobný prodej
5402.43Ostatní nitě (jiné než šicí nitě) z ostatních polyesterů, jednoduché, nekroucené nebo kroucené nejvýše s 50 zákruty na metr, neupravené pro drobný prodej
5402.52Ostatní nitě (jiné než šicí nitě) z polyesterů, jednoduché, kroucené více než s 50 zákruty na metr, neupravené pro drobný prodej
5402.59Ostatní nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických nekonečných vláken, jednoduché, kroucené více než s 50 zákruty na metr, neupravené pro drobný prodej
5402.62Ostatní nitě (jiné než šicí nitě) z polyesterů, skané nebo kablové, neupravené pro drobný prodej
5402.69Ostatní nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických nekonečných vláken, skané nebo kablové, neupravené pro drobný prodej
5403.10Vysokopevnostní nitě z viskózového vlákna (jiné než šicí nitě), neupravené pro drobný prodej
5403.31Ostatní nitě (jiné než šicí nitě), jednoduché z viskózového vlákna, nekroucené nebo kroucené nejvýše se 120 zákruty na metr, neupravené pro drobný prodej
5403.32Ostatní nitě (jiné než šicí nitě), jednoduché z viskózového vlákna, kroucené více než se 120 zákruty na metr, neupravené pro drobný prodej
5403.49Ostatní nitě z umělých nekonečných vláken (jiné než šicí nitě), skané nebo kablové, neupravené pro drobný prodej
5405.00Nitě z jednoho umělého nekonečného vlákna (monofilamenty) o délkové hmotnosti 67 decitex nebo vyšší a jehož největší rozměr příčného průřezu nepřesahuje 1 mm; pásky a podobné tvary (například umělá sláma) z umělých textilních materiálů o zjevné šířce nepřesahující 5 mm
5407.30Tkaniny specifikované v poznámce 9 ke třídě XI
5407.81Ostatní tkaniny obsahující méně než 85% hmotnostních syntetických nekonečných vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, nebělené nebo bělené
5407.91Ostatní tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, nebělené nebo bělené
5407.94Ostatní tkaniny z nití ze syntetických nekonečných vláken, potisknuté
5408.10Tkaniny vyrobené z vysokopevnostních nití z viskózových vláken
5408.32Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů, barvené
5408.33Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů, z různobarevných nití
5408.34Ostatní tkaniny obsahující nejméně 85% hmotnostních nekonečných vláken nebo pásků nebo podobných tvarů, potisknuté
55Syntetická nebo umělá střižová vlákna
5501.20Kabely z polyesterů
5501.90Kabely z ostatních druhů syntetických vláken
5503.20Syntetická střižová vlákna z polyesterů, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání
5503.40Syntetická střižová vlákna z polypropylenu, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání
5504.10Viskózová střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání
5504.90Ostatní umělá střižová vlákna, nemykaná, nečesaná ani jinak nezpracovaná pro spřádání
5505.20Odpad z umělých vláken (včetně výčesků, niťového odpadu a rozvlákněného materiálu)
5506.10Syntetická střižová vlákna z nylonu nebo jiných polyamidů, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
5506.20Syntetická střižová vlákna z polyesterů, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
5506.90Ostatní syntetická střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
5507.00Umělá střižová vlákna, mykaná, česaná nebo jinak zpracovaná pro spřádání
5508.10Šicí nitě ze syntetických střižových vláken, též upravené pro drobný prodej
5508.20Šicí nitě z umělých střižových vláken, též upravené pro drobný prodej
5509.11Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, neupravené pro drobný prodej, obsahující nejméně 85% hmotnostních střižových vláken z nylonu nebo jiných polyamidů, jednoduché
5509.21Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, neupravené pro drobný prodej, obsahující nejméně 85% hmotnostních polyesterových střižových vláken, jednoduché
5509.22Nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, neupravené pro drobný prodej, obsahující nejméně 85% hmotnostních polyesterových střižových vláken, skané nebo kablové
5509.42Jiné nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, neupravené pro drobný prodej, obsahující nejméně 85% hmotnostních syntetických střižových vláken, skané nebo kablové
5509.51Jiné nitě (jiné než šicí nitě) z polyesterových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výlučně s umělými střižovými vlákny, neupravené pro drobný prodej
5509.52Jiné nitě (jiné než šicí nitě) z polyesterových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výlučně svinou nebo jemnými zvířecími chlupy, neupravené pro drobný prodej
5509.53Jiné nitě (jiné než šicí nitě) z polyesterových střižových vláken, smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, neupravené pro drobný prodej
5509.59Ostatní nitě (jiné než šicí nitě) z polyesterových střižových vláken, neupravené pro drobný prodej
5509.69Ostatní nitě (jiné než šicí nitě) z akrylových nebo modakrylových střižových vláken, neupravené pro drobný prodej
5509.91Ostatní nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, smíšené hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy, neupravené pro drobný prodej
5509.92Ostatní nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, neupravené pro drobný prodej
5509.99Jiné ostatní nitě (jiné než šicí nitě) ze syntetických střižových vláken, neupravené pro drobný prodej,
5510.11Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, obsahující nejméně 85% hmotnostních umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej, jednoduché
5510.12Nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, obsahující nejméně 85% hmotnostních umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej, skané nebo kablové
5510.20Jiné nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy, neupravené pro drobný prodej
5510.30Jiné nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, neupravené pro drobný prodej
5510.90Ostatní nitě (jiné než šicí nitě) z umělých střižových vláken, neupravené pro drobný prodej
5512.19Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující nejméně 85% hmotnostních polyesterových střižových vláken, ostatní
5512.21Tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující nejméně 85% hmotnostních akrylových nebo modakrylových střižových vláken, nebělené nebo bělené
5512.91Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken, obsahující nejméně 85% hmotnostních syntetických střižových vláken, nebělené nebo bělené
5513.11Tkaniny z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, nebělené nebo bělené
5513.12Tkaniny z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4, obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, nebělené nebo bělené
5513.13Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, nebělené nebo bělené
5513.19Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, nebělené nebo bělené
5513.21Tkaniny z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, barvené
5513.22Tkaniny z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4, obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 2 170 g/m2, barvené
5513.23Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, barvené
5513.29Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, barvené
5513.31Tkaniny z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, z různobarevných nití
5513.32Tkaniny z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4, obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, z různobarevných nití
5513.33Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, z různobarevných nití
5513.39Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, z různobarevných nití
5513.41Tkaniny z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, potisknuté
5513.42Tkaniny z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4, obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, potisknuté
5513.43Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, potisknuté
5513.49Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají hmotnost nejvýše 170 g/m2, potisknuté
5514.11Tkaniny z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě, obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, nebělené nebo bělené
5514.12Tkaniny z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4, obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, nebělené nebo bělené
5514.13Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, nebělené nebo bělené
5514.19Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, bělené nebo nebělené
5514.21Tkaniny z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě, obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, barvené
5514.22Tkaniny z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4, obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, barvené
5514.23Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, barvené
5514.29Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, barvené
5514.31Tkaniny z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě, obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, z různobarevných nití
5514.32Tkaniny z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4, obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, z různobarevných nití
5514.33Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají 2 vyšší hmotnost než 170 g/m2, z různobarevných nití
5514.39Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, z různobarevných nití
5514.41Tkaniny z polyesterových střižových vláken v plátnové vazbě, obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, potisknuté
5514.42Tkaniny z polyesterových střižových vláken v keprové vazbě, včetně křížové, jejichž střída vazby nepřesahuje 4, obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, potisknuté
5514.43Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, potisknuté
5514.49Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken obsahující méně než 85% hmotnostních těchto vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, které mají vyšší hmotnost než 170 g/m2, potisknuté
5515.11Tkaniny z polyesterových střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně s viskózovými střižovými vlákny
5515.12Tkaniny z polyesterových střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny
5515.13Tkaniny z polyesterových střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy
5515.19Ostatní tkaniny z polyesterových střižových vláken
5515.22Tkaniny z akrylových nebo modakrylových střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy
5515.29Ostatní tkaniny z akrylových nebo modakrylových střižových vláken
5515.91Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny
5515.92Ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy
5515.99Jiné ostatní tkaniny ze syntetických střižových vláken
5516.11Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující nejméně 85% hmotnostních umělých střižových vláken, nebělené nebo bělené
5516.12Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující nejméně 85% hmotnostních umělých střižových vláken, barvené
5516.13Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující nejméně 85% hmotnostních umělých střižových vláken, z různobarevných nití
5516.14Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující nejméně 85% hmotnostních umělých střižových vláken, potisknuté
5516.21Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující méně než 85% hmotnostních umělých střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny, nebělené nebo bělené
5516.22Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující méně než 85% hmotnostních umělých střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny, barvené
5516.23Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující méně než 85% hmotnostních umělých střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny, z různobarevných nití
5516.24Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující méně než 85% hmotnostních umělých střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně se syntetickými nebo umělými nekonečnými vlákny, potisknuté
5516.31Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující méně než 85% hmotnostních umělých střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy, nebělené nebo bělené
5516.32Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující méně než 85% hmotnostních umělých střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy, barvené
5516.33Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující méně než 85% hmotnostních umělých střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy, z různobarevných nití
5516.34Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující méně než 85% hmotnostních umělých střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně s vlnou nebo jemnými zvířecími chlupy, potisknuté
5516.41Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující méně než 85% hmotnostních umělých střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, nebělené nebo bělené
5516.42Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující méně než 85% hmotnostních umělých střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, barvené
5516.43Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující méně než 85% hmotnostních umělých střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, z různobarevných nití
5516.44Tkaniny z umělých střižových vláken, obsahující méně než 85% hmotnostních umělých střižových vláken smíšené hlavně nebo výlučně s bavlnou, potisknuté
5516.91Ostatní tkaniny z umělých střižových vláken nebělené nebo bělené
5516.92Ostatní tkaniny z umělých střižových vláken barvené
5516.93Ostatní tkaniny z umělých střižových vláken z různobarevných nití
5516.94Ostatní tkaniny z umělých střižových vláken potisknuté
56Vata, plsť a netkané textilie; speciální příze; motouzy, šňůry, provazy a lana a výrobky z nich
5601.30Textilní postřižky, prach a nopky
5602.10Vpichované plsti a textilie zpevněné vlastními vlákny
5602.21Plsť z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, neimpregnovaná, nepovrstvená, nepotažená ani nelaminovaná
5602.29Plsť z jiných textilních materiálů, neimpregnovaná, nepovrstvená, nepotažená ani nelaminovaná
5602.90Ostatní plsť, neimpregnovaná, nepovrstvená, nepotažená ani nelaminovaná
5603Netkané textilie, též impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované
5604.10Nitě a kaučukové nitě pokryté textilem
5604.20Vysokopevnostní příze z polyesterů, nylonu nebo jiných polyamidů nebo z viskózových vláken, impregnované nebo povrstvené
5606.00Opředené nitě, pásky a podobné tvary čísel 5404 nebo 5405 opředené, (jiné než čísla 5605 a jiné než opředené žíněné nitě); žinylkové nitě; nitě nazývané “řetízkové“
5607.21Vázací nebo balicí motouzy ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu agáve
5607.29Ostatní motouzy, šňůry, provazy a lana ze sisalových nebo jiných textilních vláken rodu agáve
5607.30Motouzy, šňůry, provazy a lana z abakových vláken (manilské konopí nebo Musa textilis Nee) nebo z jiných tvrdých vláken (z listů)
5607.41Vázací nebo balicí motouzy z polyethylenu nebo polypropylenu
5607.49Ostatní motouzy, šňůry, provazy a lana z polyethylenu nebo polypropylenu
5607.50Motouzy, šňůry, provazy a lana z jiných syntetických vláken
5607.90Ostatní motouzy, šňůry, provazy a lana
57Koberce a jiné textilní podlahové krytiny
5701.10Koberce z vlny nebo jemných zvířecích chlupů, ručně vázané nebo navíjené, též zhotovené
5702.10Koberce typu “Kelim“ nebo “Kilim“, “Schumcks“ nebo “Soumak“, “Karamanie“ a podobné ručně tkané koberce
5702.20Podlahové krytiny z kokosových vláken
5702.31Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, s vlasovým povrchem, nezhotovené, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
5702.32Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, s vlasovým povrchem, nezhotovené, ze syntetických nebo umělých textilních materiálů
5702.39Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, s vlasovým povrchem, nezhotovené, z ostatních textilních materiálů
5702.41Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, s vlasovým povrchem, zhotovené, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
5702.42Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, s vlasovým povrchem, zhotovené, ze syntetických nebo umělých textilních materiálů
5702.49Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, s vlasovým povrchem, zhotovené, z ostatních textilních materiálů
5702.51Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, bez vlasového povrchu, nezhotovené, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
5702.52Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, bez vlasového povrchu, nezhotovené, ze syntetických nebo umělých textilních materiálů
5702.59Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, bez vlasového povrchu, nezhotovené, z ostatních textilních materiálů
5702.91Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, bez vlasového povrchu, zhotovené, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
5702.92Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, bez vlasového povrchu, zhotovené, ze syntetických nebo umělých textilních materiálů
5702.99Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, tkané, bez vlasového povrchu, zhotovené, z ostatních textilních materiálů
5703.10Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané, též zcela zhotovené, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
5703.20Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané, též zcela zhotovené, z nylonu nebo jiných polyamidů
5703.30Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané, též zcela zhotovené, z ostatních syntetických nebo umělých textilních materiálů
5703.90Koberce a jiné textilní podlahové krytiny, všívané, též zcela zhotovené, z ostatních textilních materiálů
5704.10Koberce a jiné textilní podlahové krytiny z plsti, nevšívané, ani nepovločkované, též zhotovené, dlaždice, jejichž plocha nepřesahuje 0,3 m
5704.90Ostatní koberce a jiné textilní podlahové krytiny z plsti, nevšívané, ani nepovločkované, též zhotovené
5705.00Ostatní koberce a textilní podlahové krytiny, též zhotovené
58Speciální tkaniny; všívané textilie; krajky; tapiserie; prýmkařské výrobky; výšivky
5801.10Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, jiné než tkaniny čísel 5802 nebo 5806, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
5801.21Vlasové tkaniny a žinylkové předdílo, jiné než tkaniny čísel 5802 nebo 5806, z bavlny, neřezané útkové vlasové tkaniny
5801.23Jiné útkové vlasové tkaniny z bavlny
5801.24Osnovní vlasové tkaniny z bavlny, epinglé
5801.25Osnovní vlasové tkaniny z bavlny, řezané
5801.26Žinylkové předdílo
5801.31Neřezané útkové vlasové tkaniny ze syntetických nebo umělých vláken
5801.32Řezané útkové vlasové tkaniny, vroubkované ze syntetických nebo umělých vláken
5801.33Jiné útkové vlasové tkaniny ze syntetických nebo umělých vláken
5801.34Osnovní vlasové tkaniny ze syntetických nebo umělých vláken, epinglé
5801.35Osnovní vlasové tkaniny ze syntetických nebo umělých vláken, řezané
5801.36Žinylkové předdílo ze syntetických nebo umělých vláken
5802.11Smyčkové tkaniny (froté), z bavlny, nebělené
5802.19Ostatní smyčkové tkaniny (froté), z bavlny
5802.20Smyčkové tkaniny (froté), z ostatních materiálů
5802.30Všívané textilie
5803.10Perlinkové tkaniny jiné než stuhy čísla 5806, z bavlny
5803.90Perlinkové tkaniny jiné než stuhy čísla 5806, z ostatních textilních materiálů
5804.10Tyly, bobinové tyly a síťové textilie v metráži, v pásech nebo v motivech
5804.29Krajky vyrobené strojně v metráži, v pásech nebo v motivech, z ostatních textilních materiálů
5804.30Ručně vyrobené krajky v metráži, v pásech nebo v motivech
5805.00Ručně tkané tapiserie typu Goblén, Flanderský goblén, Aubusson, Beauvais a podobné, a jehlou vypracované tapiserie (například stehem zvaným petit point nebo křížovým stehem), též nedohotovené
5806.10Vlasové stuhy, žinylkové předdílo nebo smyčkové tkaniny savé
5806.20Jiné stuhy obsahující 5% hmotnostních nebo více elastomerových nití nebo pryžových nití
5806.31Stuhy z bavlny
5806.32Stuhy ze syntetických nebo umělých vláken
5806.39Stuhy z ostatních textilních materiálů
5806.40Stuhy bez útku z nití nebo rovnoběžných vláken spojených pojivy (bolduky)
5807.10Tkané štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v metráži, v kusech, v pásech nebo vystřižené, nevyšívané
5807.90Ostatní štítky, odznaky a podobné výrobky z textilních materiálů, v metráži, v kusech, v pásech nebo vystřižené, nevyšívané
5808.90Ostatní prýmkařské zboží a podobné ornamentální zboží, v metráži, bez výšivek, jiné než pletené nebo háčkované; střapce, bambule a podobné výrobky
5809.00Tkaniny z kovových nití a tkaniny z kovových přízí nebo textilních nití metalízo váných čísla 5605, používané v odívání, jako dekorační látky nebo pro podobné účely, které nejsou jinde uvedené ani zahrnuté
5810.10Výšivky bez viditelného podkladu v metráži, v pásech nebo jako motivy
5810.91Ostatní výšivky z bavlny v metráži, v pásech nebo jako motivy
5810.92Ostatní výšivky ze syntetických nebo umělých vláken v metráži, v pásech nebo jako motivy
5810.99Výšivky z ostatních textilních materiálů v metráži, v pásech nebo jako motivy
5811.00Prošívané textilní výrobky v metráži, složené z jedné nebo několika vrstev textilních materiálů, spojených s výplňkovým materiálem šitím, prošitím nebo jinak, jiné než výšivky číslo 5810
59Textilie impregnované, povrstvené, potažené nebo laminované; textilní výrobky vhodné pro průmyslové použití
5901.10Textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, používané pro vnější obaly knih nebo podobné účely
5901.90Ostatní textilie povrstvené lepidlem nebo škrobovými látkami, např. kopírovací průsvitné plátno, připravené malířské plátno, ztužené plátno a podobné ztužené textilie používané jako kloboučnické podložky
5902.10Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z nylonu nebo jiných polyamidů
5902.20Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z polyesterů
5902.90Pneumatikové kordové textilie z vysokopevnostních nití z viskózového hedvábí a ostatních materiálů
5904.10Linoleum, též přiříznuté do tvaru
5904.91Ostatní podlahové krytiny s podkladem sestávajícím z vpichované plsti nebo netkané
5904.92Ostatní podlahové krytiny s jiným textilním podkladem
5905.00Textilní tapety
5906.10Lepicí páska o šířce nepřesahující 20 cm
5906.91Ostatní pogumované textilie pletené nebo háčkované
5906.99Ostatní pogumované textilie
5907.00Textilie jiným způsobem impregnované, povrstvené nebo potažené; malované plátno pro divadelní scénu, textilie pro pozadí ve studiích nebo podobné účely
5908.00Textilní knoty tkané, splétané nebo pletené pro lampy, vařiče, zapalovače, svíčky nebo podobné výrobky; žárové punčošky a duté úplety sloužící k jejich výrobě, též impregnované
5909.00Textilní hadice k čerpadlům a podobné hadice, též s armaturou nebo s příslušenstvím z jiných materiálů
5911.31Textilie a plsti, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, používané na papírenských nebo podobných strojích, o hmotnosti menší než 650 g/m2
5911.32Textilie a plsti, nekonečné nebo opatřené spojovacími částmi, používané na papírenských nebo podobných strojích, o hmotnosti nejméně 650 g/m2
5911.40Filtrační plachetky používané v olejových lisech a podobných zařízeních, včetně plachetek z lidských vlasů
5911.90Ostatní textilní výrobky a zboží pro technické účely
60Pletené nebo háčkované textilie
6001.10Vlasové textilie s “dlouhým vlasem“, pletené nebo háčkované
6001.21Smyčkové textilie z bavlny, pletené nebo háčkované
6001.22Smyčkové textilie ze syntetických nebo umělých vláken, pletené nebo háčkované
6001.29Smyčkové textilie z ostatních textilních materiálů, pletené nebo háčkované
6001.91Ostatní vlasové textilie z bavlny, pletené nebo háčkované
6001.92Ostatní vlasové textilie ze syntetických nebo umělých vláken, pletené nebo háčkované
6001.99Ostatní vlasové textilie z ostatních textilních materiálů, pletené nebo háčkované
6002.10Jiné pletené nebo háčkované textilie o šířce nepřesahující 30 cm a obsahující nejméně 5% hmotnostních elastomerových přízí nebo pryžových vláken
6002.20Ostatní pletené nebo háčkované textilie o šířce nepřesahující 30 cm
6002.30Jiné pletené nebo háčkované textilie o šířce přesahující 30 cm a obsahující nejméně 5% hmotnostních elastomerových přízí nebo pryžových vláken
6002.41Ostatní textilie z osnovních pletenin, z vlny nebo jemných zvířecích chlupů (včetně pletenin vyrobených na galónových pletacích strojích)
6002.42Ostatní textilie z osnovních pletenin, z bavlny (včetně pletenin vyrobených na galónových pletacích strojích)
6002.43Ostatní textilie z osnovních pletenin, ze syntetických nebo umělých vláken (včetně pletenin vyrobených na galónových pletacích strojích)
6002.49Ostatní textilie z jiných textilních materiálů (včetně pletenin vyrobených na galónových pletacích strojích)
6002.91Jiné pletené nebo háčkované textilie z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6002.92Jiné pletené nebo háčkované textilie z bavlny
6002.93Jiné pletené nebo háčkované textilie ze syntetických nebo umělých vláken
6002.99Jiné pletené nebo háčkované textilie z ostatních textilních materiálů
61Oděvy a oděvní doplňky pletené nebo háčkované
6101.10Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, větrovky a bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6101.30Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, větrovky a bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6101.90Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště s kapuci, pláštěnky, větrovky a bundy a podobné výrobky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6102.10Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských), a podobné výrobky, pletené nebo háčkované z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6102.20Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských), a podobné výrobky, pletené nebo háčkované z bavlny
6102.30Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských), a podobné výrobky, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6102.90Dámské nebo dívčí kabáty, pláště, pláštěnky, větrovky, bundy (včetně lyžařských), a podobné výrobky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6103.11Pánské nebo chlapecké obleky, pletené nebo háčkované z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6103.12Pánské nebo chlapecké obleky, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6103.19Pánské nebo chlapecké obleky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6103.21Pánské nebo chlapecké komplety, pletené nebo háčkované z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6103.22Pánské nebo chlapecké komplety, pletené nebo háčkované z bavlny
6103.23Pánské nebo chlapecké komplety, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6103.29Pánské nebo chlapecké komplety, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6103.31Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletená nebo háčkovaná z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6103.32Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletená nebo háčkovaná z bavlny
6103.39Pánská nebo chlapecká saka a blejzry, pletená nebo háčkovaná z ostatních textilních materiálů
6103.42Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované z bavlny
6103.43Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6103.49Pánské nebo chlapecké kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6104.11Dámské nebo dívčí kostýmy, pletené nebo háčkované z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6104.12Dámské nebo dívčí kostýmy, pletené nebo háčkované z bavlny
6104.13Dámské nebo dívčí kostýmy, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6104.19Dámské nebo dívčí kostýmy, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6104.21Dámské nebo dívčí komplety, pletené nebo háčkované z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6104.22Dámské nebo dívčí komplety, pletené nebo háčkované z bavlny
6104.23Dámské nebo dívčí komplety, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6104.29Dámské nebo dívčí komplety, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6104.31Dámské nebo dívčí kabátky, pletené nebo háčkované z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6104.32Dámské nebo dívčí kabátky, pletené nebo háčkované z bavlny
6104.33Dámské nebo dívčí kabátky, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6104.39Dámské nebo dívčí kabátky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6104.41Dámské nebo dívčí šaty, pletené nebo háčkované z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6104.42Dámské nebo dívčí šaty, pletené nebo háčkované z bavlny
6104.43Dámské nebo dívčí šaty, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6104.44Dámské nebo dívčí šaty, pletené nebo háčkované z umělých vláken
6104.49Dámské nebo dívčí šaty, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6104.53Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně, pletené nebo háčkované zesyntetických vláken
6104.59Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6104.61Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované z vlny nebo z jemných zvířecích chlupů
6104.62Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované z bavlny
6104.63Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6104.69Dámské nebo dívčí kalhoty, náprsníkové kalhoty se šlemi, krátké kalhoty a šortky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6105.10Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované z bavlny
6105.20Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6105.90Pánské nebo chlapecké košile, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6106.10Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované z bavlny
6106.20Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6106.90Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6107.11Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, pletené nebo háčkované z bavlny
6107.12Pánské nebo chlapecké slipy a spodky, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6107.21Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama, pletené nebo háčkované z bavlny
6107.22Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6107.29Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6107.91Pánské nebo chlapecké koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované z bavlny
6107.92Pánské nebo chlapecké koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6107.99Pánské nebo chlapecké koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6108.11Dámské nebo dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6108.19Dámské nebo dívčí kombiné a spodničky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6108.21Dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované z bavlny
6108.22Dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6108.29Dámské nebo dívčí kalhotky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6108.31Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama, pletené nebo háčkované z bavlny
6108.32Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6108.39Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6108.91Dámské nebo dívčí koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované z bavlny
6108.92Dámské nebo dívčí koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6108.99Dámské nebo dívčí koupací pláště, župany a podobné výrobky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6109.10Vrchní trička a tílka (nátělníky), pletené nebo háčkované z bavlny
6109.90Vrchní trička a tílka (nátělníky), pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6110.10Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6110.20Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované z bavlny
6110.30Svetry, pulovry, zapínací vesty, vesty a podobné výrobky, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6111.20Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované z bavlny
6111.90Kojenecké oděvy a oděvní doplňky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6112.11Teplákové soupravy, tepláky (trainings), pletené nebo háčkované z bavlny
6112.12Teplákové soupravy, tepláky (trainings), pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6112.19Teplákové soupravy, tepláky (trainings), pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6112.20Kombinézy a lyžařské komplety, pletené nebo háčkované
6112.31Pánské nebo chlapecké trikoty, kalhoty a plavky, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6112.39Pánské nebo chlapecké trikoty, kalhoty a plavky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6112.41Dámské nebo dívčí trikoty, kalhoty a plavky, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6112.49Dámské nebo dívčí trikoty, kalhoty a plavky, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6113.00Oděvy zcela zhotovené z pletených nebo háčkovaných textilií čísel 5903, 5906 a 5907
6114.20Ostatní oděvy, pletené nebo háčkované z bavlny
6114.30Ostatní oděvy, pletené nebo háčkované ze syntetických nebo umělých vláken
6115.11Punčochové kalhoty, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken o délkové hmotnosti jednotlivé nitě nižší než 67 decitex
6115.12Punčochové kalhoty, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken o délkové hmotnosti jednotlivé nitě 67 decitex nebo vyšší
6115.19Punčochové kalhoty, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6115.20Punčochy nebo podkolenky, pletené nebo háčkované z vláken o délkové hmotnosti jednotlivé nitě nižší než 67 decitex
6115.91Punčochy, podkolenky, ponožky a jiné výrobky tohoto druhu, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6115.92Punčochy, podkolenky, ponožky a jiné výrobky tohoto druhu, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované z bavlny
6115.93Punčochy, podkolenky, ponožky a jiné výrobky tohoto druhu, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6115.99Punčochy, podkolenky, ponožky a jiné výrobky tohoto druhu, včetně punčoch na křečové žíly a obuvi bez podrážek, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6117.20Kravaty, motýlky a šátky, pletené nebo háčkované
62Oděvy a oděvní doplňky, jiné než pletené nebo háčkované
6201.11Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště, pláště s kapuci, pláštěnky a podobné výrobky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6201.12Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště, pláště s kapuci, pláštěnky a podobné výrobky z bavlny
6201.13Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště, pláště s kapuci, pláštěnky a podobné výrobky ze syntetických nebo umělých vláken
6201.19Pánské nebo chlapecké kabáty, pláště do deště, pláště s kapuci, pláštěnky a podobné výrobky z jiných textilních materiálů
6201.91Pánské nebo chlapecké bundy, větrovky a podobné výrobky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6201.92Pánské nebo chlapecké bundy, větrovky a podobné výrobky z bavlny
6201.93Pánské nebo chlapecké bundy, větrovky a podobné výrobky ze syntetických nebo umělých vláken
6201.99Pánské nebo chlapecké bundy, větrovky a podobné výrobky z jiných textilních materiálů
6202.11Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště, pláště s kapuci, pláštěnky a podobné výrobky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6202.12Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště, pláště s kapuci, pláštěnky a podobné výrobky z bavlny
6202.13Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště, pláště s kapuci, pláštěnky a podobné výrobky ze syntetických nebo umělých vláken
6202.19Dámské nebo dívčí kabáty, pláště do deště, pláště s kapuci, pláštěnky a podobné výrobky z jiných textilních materiálů
6202.91Dámské nebo dívčí bundy, větrovky a podobné výrobky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6202.92Dámské nebo dívčí bundy, větrovky a podobné výrobky z bavlny
6202.93Dámské nebo dívčí bundy, větrovky a podobné výrobky ze syntetických nebo umělých vláken
6202.99Dámské nebo dívčí bundy, větrovky a podobné výrobky z jiných textilních materiálů
6203.11Pánské nebo chlapecké obleky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6203.12Pánské nebo chlapecké obleky ze syntetických vláken
6203.19Pánské nebo chlapecké obleky z jiných textilních materiálů
6203.21Pánské nebo chlapecké komplety z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6203.22Pánské nebo chlapecké komplety z bavlny
6203.23Pánské nebo chlapecké komplety ze syntetických vláken
6203.29Pánské nebo chlapecké komplety z jiných textilních materiálů
6203.31Pánská nebo chlapecká saka z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6203.32Pánská nebo chlapecká saka z bavlny
6203.33Pánská nebo chlapecká saka ze syntetických vláken
6203.39Pánská nebo chlapecká saka z jiných textilních materiálů
6203.41Pánské nebo chlapecké kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky) z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6203.42Pánské nebo chlapecké kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky) z bavlny
6203.43Pánské nebo chlapecké kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky) ze syntetických vláken
6203.49Pánské nebo chlapecké kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, krátké kalhoty a šortky (jiné než plavky) z jiných textilních materiálů
6204.11Dámské nebo dívčí kostýmy z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6204.12Dámské nebo dívčí kostýmy z bavlny
6204.13Dámské nebo dívčí kostýmy ze syntetických vláken
6204.19Dámské nebo dívčí kostýmy z jiných textilních materiálů
6204.21Dámské nebo dívčí komplety z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6204.22Dámské nebo dívčí komplety z bavlny
6204.23Dámské nebo dívčí komplety ze syntetických vláken
6204.29Dámské nebo dívčí komplety z jiných textilních materiálů
6204.31Dámské nebo dívčí kabátky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6204.32Dámské nebo dívčí kabátky z bavlny
6204.33Dámské nebo dívčí kabátky ze syntetických vláken
6204.41Dámské nebo dívčí šaty z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6204.42Dámské nebo dívčí šaty z bavlny
6204.43Dámské nebo dívčí šaty ze syntetických vláken
6204.44Dámské nebo dívčí šaty z umělých vláken
6204.49Dámské nebo dívčí šaty z jiných textilních materiálů
6204.51Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6204.52Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně z bavlny
6204.53Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně ze syntetických vláken
6204.59Dámské nebo dívčí sukně a kalhotové sukně z jiných textilních materiálů
6204.61Dámské nebo dívčí kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6204.62Dámské nebo dívčí kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty z bavlny
6204.63Dámské nebo dívčí kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty ze syntetických vláken
6204.69Dámské nebo dívčí kalhoty, kalhoty s laclem se šlemi, lýtkové a krátké kalhoty z jiných textilních materiálů
6205.10Pánské nebo chlapecké košile z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6205.20Pánské nebo chlapecké košile z bavlny
6205.30Pánské nebo chlapecké košile ze syntetických nebo umělých vláken
6205.90Pánské nebo chlapecké košile z jiných textilních materiálů
6206.20Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6206.30Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z bavlny
6206.40Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky ze syntetických nebo umělých vláken
6206.90Dámské nebo dívčí halenky, košile a košilové halenky z jiných textilních materiálů
6207.11Pánské nebo chlapecké slipy a spodky z bavlny
6207.19Pánské nebo chlapecké slipy a spodky z jiných textilních materiálů
6207.21Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama z bavlny
6207.22Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama ze syntetických nebo umělých vláken
6207.29Pánské nebo chlapecké noční košile a pyžama z jiných textilních materiálů
6207.91Pánská nebo chlapecká nátělníky, koupací pláště, župany a podobné výrobky z bavlny
6207.92Pánská nebo chlapecká nátělníky, koupací pláště, župany a podobné výrobky ze syntetických nebo umělých vláken
6207.99Pánská nebo chlapecká nátělníky, koupací pláště, župany a podobné výrobky z jiných textilních materiálů
6208.11Dámská nebo dívčí kombiné a spodničky ze syntetických nebo umělých vláken
6208.19Dámská nebo dívčí kombiné a spodničky z jiných textilních materiálů
6208.21Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama z bavlny
6208.22Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama ze syntetických nebo umělých vláken
6208.29Dámské nebo dívčí noční košile a pyžama z jiných textilních vláken
6208.91Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky z bavlny
6208.92Dámské nebo dívčí nedbalky (negližé), koupací pláště, župany a podobné výrobky ze syntetických nebo umělých vláken
6209.20Kojenecké oděvy a oděvní doplňky z bavlny
6209.30Kojenecké oděvy a oděvní doplňky ze syntetických vláken
6210.10Oděvy zcela zhotovené z textilií čísel 5602 nebo 5603
6210.20Ostatní oděvy typů uvedených v položkách 6201 11 až 6201 19
6210.30Ostatní oděvy typů uvedených v položkách 6202 11 až 6202 19
6210.40Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy
6211.11Pánské nebo chlapecké trikoty, kalhoty a plavky
6211.12Dámské nebo dívčí trikoty, kalhoty a plavky
6211.20Lyžařské oděvy
6211.32Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy,kombinézy a lyžařské komplety z bavlny
6211.33Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy,kombinézy a lyžařské komplety ze syntetických nebo umělých vláken
6211.39Ostatní pánské nebo chlapecké oděvy,kombinézy a lyžařské komplety z jiných textilních materiálů
6211.42Ostatní dámské nebo dívčí oděvy,kombinézy a lyžařské komplety z bavlny
6211.43Ostatní dámské nebo dívčí oděvy,kombinézy a lyžařské komplety ze syntetických nebo umělých vláken
6211.49Ostatní dámské nebo dívčí oděvy,kombinézy a lyžařské komplety oděvy z jiných textilních materiálů
6213.10Kapesníky a kapesníčky z hedvábí nebo hedvábného odpadu
6215.10Vázanky, motýlky a šátky na krk z hedvábí nebo z hedvábného odpadu
6215.20Vázanky, motýlky a šátky na krk ze syntetických nebo umělých vláken
6217.10Jiné zcela zhotovené oděvní doplňky z textilních materiálů
6217.90Jiné části oděvů nebo oděvních doplňků z textilních materiálů
63Jiné zcela dokončené textilní výrobky; soupravy; obnošené oděvy a použité výrobky; hadry
6301.10Elektricky vyhřívané přikrývky z textilních materiálů
6301.20Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané) z vlny nebo jemných zvířecích chlupů
6301.30Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané) z bavlny
6301.40Přikrývky (jiné než elektricky vyhřívané) ze syntetických vláken
6301.90Ostatní přikrývky
6302.10Prádlo ložní, pletené nebo háčkované
6302.21Jiné ložní prádlo, potisknuté, z bavlny
6302.22Jiné ložní prádlo, potisknuté, ze syntetických nebo umělých vláken
6302.29Jiné ložní prádlo, potisknuté, z ostatních textilních materiálů
6302.31Jiné ložní prádlo z bavlny
6302.32Jiné ložní prádlo ze syntetických nebo umělých vláken
6302.39Jiné ložní prádlo z ostatních textilních materiálů
6302.40Stolní prádlo, pletené nebo háčkované
6302.51Jiné stolní prádlo z bavlny
6302.52Jiné stolní prádlo ze lnu
6302.53Jiné stolní prádlo ze syntetických nebo umělých vláken
6302.59Jiné stolní prádlo z ostatních textilních materiálů
6302.60Toaletní a kuchyňské prádlo, ze smyčkové ručníkoviny (froté) nebo podobné smyčkové textilie, z bavlny
6302.91Ostatní toaletní a kuchyňské prádlo z bavlny
6302.92Ostatní toaletní a kuchyňské prádlo ze lnu
6302.93Ostatní toaletní a kuchyňské prádlo ze syntetických nebo umělých vláken
6302.99Ostatní toaletní a kuchyňské prádlo z ostatních textilních materiálů
6303.11Vitrážky, záclony, vnitřní rolety; draperie a postelové draperie, pletené nebo háčkované z bavlny
6303.12Vitrážky, záclony, vnitřní rolety; draperie a postelové draperie, pletené nebo háčkované ze syntetických vláken
6303.19Vitrážky, záclony, vnitřní rolety; draperie a postelové draperie, pletené nebo háčkované z ostatních textilních materiálů
6303.91Ostatní vitrážky, záclony, vnitřní rolety; draperie a postelové draperie z bavlny
6303.92Ostatní vitrážky, záclony, vnitřní rolety; draperie a postelové draperie ze syntetických vláken
6303.99Ostatní vitrážky, záclony, vnitřní rolety; draperie a postelové draperie z ostatních textilních materiálů
6304.11Lůžkové přehozy pletené nebo háčkované
6304.19Ostatní lůžkové přehozy z textilních materiálů
6304.92Jiné než pletené nebo háčkované bytové textilie, bavlněné
6304.93Jiné než pletené nebo háčkované bytové textilie, ze syntetických vláken
6304.99Jiné než pletené nebo háčkované bytové textilie, z ostatních textilních materiálů
6305.20Pytle a pytlíky k balení zboží z bavlny
6305.32Pytle a pytlíky k balení zboží, pružné obaly pro materiál volně ložený z polyethylenových nebo polypropylenových pásků nebo podobných materiálů
6305.33Ostatní pytle a pytlíky k balení zboží z polyethylenových nebo polypropylenových pásků nebo podobných materiálů
6305.39Ostatních pytle a pytlíky k balení zboží ze syntetických nebo umělých textilních materiálů
6305.90Pytle a pytlíky k balení zboží z ostatních textilních materiálů
6306.11Nepromokavé plachty (ochranné a stínící plachty) z bavlny
6306.12Nepromokavé plachty (ochranné a stínící plachty) ze syntetických vláken
6306.19Nepromokavé plachty (ochranné a stínící plachty) z ostatních textilních materiálů
6306.21Stany z bavlny
6306.22Stany ze syntetických vláken
6306.29Stany z ostatních textilních materiálů
6306.31Lodní plachty ze syntetických vláken
6306.39Lodní plachty z ostatních textilních materiálů
6306.41Nafukovací matrace z bavlny
6306.49Nafukovací matrace z ostatních textilních materiálů
6306.91Ostatní kempingové výrobky z bavlny
6306.99Ostatní kempingové výrobky z ostatních textilních materiálů
6307.10Hadry na podlahu, hadry na nádobí, prachovky a podobné čistící plachetky
6307.20Záchranné vesty a záchranné pásy
6307.90Ostatní zcela dokončené textilní výrobky včetně střihových šablon
6309.00Použité textilní výrobky

Textilní výrobky a oblečení vztahující se ke kapitolám 30 až 49 a 64 až 96

ex 3921.12{
ex 3921.13{ Textilie tkané, pletené nebo háčkované, povrstvené, potažené nebo laminované
ex 3921.90{ plasty
ex 4202.12{
ex 4202.22{ Zavazadla, kabelky, kufry a podobné schránky s vnějším povrchem převážně z
ex 4202.32{ textilních materiálů
ex 4202.92{
ex 6405.20Obuv z podešví a svrškem z vlněné plsti
ex 6406.10Svršky obuvi, jejichž vnější povrch je tvořen nejméně z 50% textilními materiály
6406.10 11Svršky z přírodní usně
6406.10 19Části svršků z přírodní usně
6406.99 50Odstranitelné stélky a ostatní odstranitelné příslušenství
6502.00Kloboukové šišáky nebo formy splétané nebo zhotovené spojením pásků z jakýchkoli materiálů, nezformované na tvar hlavy, bez vytvořené střechy a nepodšívané ani nezdobené
6601.10Zahradní nebo podobné slunečníky
6601.91Ostatní deštníky a slunečníky se zásuvnou rukojetí
6601.99Ostatní deštníky a slunečníky
ex 7019.11Příze ze skleněných vláken
ex 7019.12Příze ze skleněných vláken
ex 7019.19Příze ze skleněných vláken
ex 7019.40Tkaniny ze skleněných vláken
ex 7019.51Tkaniny ze skleněných vláken
ex 7019.52Tkaniny ze skleněných vláken
ex 7019.59Tkaniny ze skleněných vláken
8708.21Bezpečnostní pásy motorových vozidel
8804.00Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky; jejich části, součásti a příslušenství
ex 9404.90Polštáře a podušky z bavlny; prošívané přikrývky; peřiny; pufy a podobné ložní potřeby z textilních materiálů
ex 9612.10Tkané pásky z chemických vláken, jiné než o šířce menší než 30 mm a trvale zamontované v kazetách

Čl. II

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v. r.

Místopředseda vlády a ministr financí:

doc. Ing. Mertlík, CSc. v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Grégr v. r.

Přesunout nahoru