Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 170/2000 Sb.Nařízení vlády o prohlášení archivní sbírky Historica Třeboň za národní kulturní památku

Částka 52/2000
Platnost od 26.06.2000
Účinnost od 01.07.2000
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

170

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. května 2000

o prohlášení archivní sbírky Historica Třeboň za národní kulturní památku

Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb.:


§ 1

Archivní sbírka Historica Třeboň, která je jedním z nejvýznamnějších pramenů k politickým, kulturním, právním a církevním dějinám Koruny české a sousedních oblastí střední Evropy, se prohlašuje za národní kulturní památku.

§ 2

Archivní sbírku Historica Třeboň tvoří 8 020 archiválií z let 1216 až 1659. Archiválie této archivní sbírky jsou podle inventárních čísel a časového řazení členěny do 5 dílů inventáře, vymezených v příloze k tomuto nařízení.

§ 3

Archivní sbírka Historica Třeboň je trvale uložena ve Státním oblastním archivu v Třeboni.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.


Předseda vlády:
v z. PhDr. Špidla v. r.
Ministr vnitra:
Mgr. Gross v. r.


Příloha k nařízení vlády č. 170/2000 Sb.

Členění inventáře archivní sbírky Historica Třeboň

Inventární číslo Název Časový rozsah
1 - 2021 Historica Třeboň, inventář, I. díl 1216- 1450
2022 - 4674 Historka Třeboň, inventář, II. díl 1451 - 1526
4675 - 5722 Historica Třeboň, inventář, III. díl 1527 - 1570
5723 - 7007 Historica Třeboň, inventář, IV. díl 1571 - 1592
7008 - 8020 Historica Třeboň, inventář, V. díl 1593 - 1659
Přesunout nahoru