Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Nařízení vlády č. 164/2000 Sb.Nařízení vlády o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Taliban

Částka 51/2000
Platnost od 22.06.2000
Účinnost od 22.06.2000
Zrušeno k 01.04.2006 (69/2006 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

164

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 7. června 2000

o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán

Vláda nařizuje podle § 1 odst. 2 zákona č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán:


§ 1

V tomto nařízení se rozumí

a) sankcionovaným subjektem Talibán;1)

b) českou osobou

1. Česká republika,

2. občan České republiky,

3. jiná fyzická osoba oprávněná k přechodnému nebo trvalému pobytu na území České republiky,2)

4. právnická osoba či instituce se sídlem na území České republiky, včetně územních samosprávných celků.3)

§ 2

(1) Zakazuje se odlet z území České republiky anebo přistání na území České republiky jakéhokoli letadla, které je vlastněno, pronajato, provozováno nebo používáno sankcionovaným subjektem nebo v jeho zájmu.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na nouzová přistání a následné odlety.

(3) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena jakákoli jiná stávající práva spojená s letadlem, než právo přistát na území České republiky anebo z území České republiky odletět.

(4) Ministerstvo dopravy a spojů může se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí v jednotlivých případech povolit výjimku z ustanovení odstavce 1, pokud příslušný let má sloužit výhradně humanitárním účelům.

(5) Zakázáno je podílet se na jakékoli činnosti, jejímž cílem je obejít ustanovení odstavce 1.

§ 3

(1) Zakazují se veškeré operace se všemi finančními zdroji sankcionovaného subjektu nacházejícími se na území České republiky, včetně finančních zdrojů pocházejících z majetku přímo či nepřímo vlastněného nebo kontrolovaného sankcionovaným subjektem nebo subjektem, který je přímo či nepřímo vlastněn či ovládán sankcionovaným subjektem.

(2) Českým osobám se zakazuje poskytovat, přímo či nepřímo, finanční zdroje uvedené v odstavci 1 sankcionovanému subjektu nebo subjektu, který je přímo či nepřímo vlastněn či ovládán sankcionovaným subjektem.

(3) Ministerstvo financí může se souhlasem Ministerstva zahraničních věcí v jednotlivých případech povolit výjimku z ustanovení odstavců 1 a 2, pokud jde o finanční zdroje, které mají sloužit výhradně humanitárním účelům.


§ 4

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Předseda vlády:

Ing. Zeman v . r.

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí:

Kavan v . r.

Poznámky pod čarou

1) § 2 písm. a) zákona č. 48/2000 Sb., o opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán.

2) Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.

3) Čl. 101 Ústavy.

Přesunout nahoru