Přejít na PLUS
Přidej k oblíbeným

Zákon č. 154/2000 Sb.Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Částka 49/2000
Platnost od 21.06.2000
Účinnost od 01.01.2001
Trvalý odkaz Tisková verze Stáhnout PDF(?) Stáhnout DOCX

Stav návrhu

Začátek procesu

Poslední změna

Typ změny

Předkladatel

V Monitoru změn pro Vás sledujeme legislativní práci našich zákonodárců. Již Vám neunikne, pokud se připravují zavést či zrušit zdravotnické poplatky, dále bojovat proti kouření nebo opět měnit sazby daní ... a můžete se na změny včas připravit.

Více informací o zkušebním provozu ...

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

Vyhláška vypouští vzory žádostí a doplňuje seznam hospodářských zvířat.           

Poslední změna: 06.09.2019 (V připomínkovém řízení)

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem

Novela vyhlášky o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat doplňuje úpravu evidence prasat a včel.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
11.07.2019 pod číslem 174/2019 Sb. s účinností od 01.08.2019

Návrh zákona o změně zákonů související s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zákon zahrnuje novely 159 právních předpisů.

Poslední změna: 04.06.2019 (Ukončení sběru připomínek)

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat (plemenářský zákon)

Adaptace plemenářského zákona na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů:
10.01.2019 pod číslem 3/2019 Sb. s účinností od 25.01.2019

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích

Návrh zákona provádí nezbytné změny ve zhruba 250 různých zákonech, které budou vyvolány nabytím účinnosti nové právní úpravy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 28.06.2017 pod číslem 183/2017 Sb. s účinností od 01.07.2017

Návrh vyhlášky o genetických zdrojích zvířat

Vyhláška byla předložena v souvislosti s novelou plemenářského zákona, kompletně nahrazuje vyhlášku č. 447/2006 Sb., o genetických zdrojích zvířat. 

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 08.03.2017 pod číslem 72/2017 Sb. s účinností od 18.03.2017

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., plemenářský zákon

Úprava podmínek pro zajištění garance Ministerstva zemědělství za oblast zachování biologické rozmanitosti v zemědělství u vybraných plemen a druhů zvířat.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 03.03.2017 pod číslem 60/2017 Sb. s účinností od 18.03.2017

Návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

Novela v souvislosti se změnou právní formy zemských hřebčinců Písek a Tlumačov mění vymezení pojmu „oprávněná osoba“.

Vyhlášeno ve Sbírce zákonů: 01.07.2015 pod číslem 168/2015 Sb. s účinností od 02.07.2015