Objednat předplatné Zákony pro lidi PLUS
Porovnání znění
Balíčky poznámek

Předpis nemá balíčky komentářů! Přidejte si svůj balíček.

Přidej k oblíbeným

Vyhláška č. 144/2000 Sb.Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Částka 45/2000
Platnost od 09.06.2000
Účinnost od 01.07.2000
Zrušeno k 01.07.2005 (225/2005 Sb.)
Tisková verze Stáhnout PDF Stáhnout DOCX

přidejte vlastní popisek

Obsah

144

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotnictví

ze dne 25. května 2000,

kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 15 odst. 5 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů:


Čl. I

Vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb., č. 317/1997 Sb., č. 72/1998 Sb., č. 133/1998 Sb., č. 209/1998 Sb., č. 291/1998 Sb., č. 59/1999 Sb., č. 117/1999 Sb., č. 199/1999 Sb., č. 295/1999 Sb. a č. 53/2000 Sb., se mění takto:

Oddíl B přílohy č. 2, v němž jsou uvedeny léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, zní:

„Léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek

ODDÍL B

1A01AAléčiva k profylaxi zubního kazu (fluorid sodný)p.o. 
1.1A01AA01fluorid sodnýp.o.1.1MG0,88 
64958ZYMAFLUOR 1/4MGtbl 200x0.55mgNCHCH
00211NATRIUM FLUORATUM SLOVAKOFARMAtbl 250x0,55mgSLOSK
2A01ABprotiinfekčni léčiva pro lokální aplikacilok.H
2.1A01AB10natamycinlok.20MG7,48 
88317PIMAFUCINgtt 1x20 ml 2,5%YELNL
2.2A01AB03chlorhexidinlok.100 0ML178,70H
3A01ACkortikosteriody pro lokální aplikacilok.L/DER,STO,ORL
3.1A01AC01triamcinolonlok.1GM13,69L/DER,STO, ORL
03613KENALOG IN ORABASEpst 5gm 0.1%BMSGB
3.2A01AC02dexametasonlok.1GM11,68L/DER,STO, ORL
4A02Aadsorbční antacídap.o. 
4.1A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (pevné lékové formy)p.o.10DF7,67 
00156GASTROGEL SLOVAKOFARMAtbl 50x500mgSLOSK
4.2A02ADkombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)p.o.50ML7,67 
 
4.3A02AD01kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (- obvyklé kombinace solí - pevné lékové formy)p.o.10DF7,67 
 
4.4A02AD01kombinace hliníku, vápníku a hořčíku - obvyklé kombinace solí - tekuté lékové formy)p.o.50ML7,67 
 
4.5A02AD04hydrotalcit (pevné lékové formy)p.o.10DF7,67 
 
4.6A02AD04hydrotalcit - kombinace hliníku, vápníku a hořčíku (tekuté lékové formy)p.o.50ML7,67 
5A02BAantiulceróza ze skupiny H2-antagonistůp.o. 
5.1A02BA01cimetidinp.o.0.80GM4,05 
64926LOCK-2tbl obd 100x200mgCAIIND
87755CIMETIDINE CADILAtbl obd 100x200 mgCADIND
5.2A02BA02ranitidin do 150 miligramů včetně v jedné tabletěp.o.0.30GM4,05 
12346HISTAC 150tbl obd 20x150mgRXYIND
96056RANISANtbl obd 30x150mgPMPCZ
45321RANISANtbl obd 500x150mgPMPCZ
91280RANITAL 150MGtbl obd 30x150mgLEKSLO
5.3A02BA02ranitidin nad 150 miligramů v jedné tabletěp.o.0.30GM3,85 
12347HISTAC 300tbl obd 10x300mgRXYIND
76477RANITAL 300MGtbl obd 30x300mgLEKSLO
5.4A02BA03famotidin do 20 mg včetně v 1 tabletěp.o.40MG4,05 
96193FAMOSANtbl obd 20x20PMPCZ
80537QUAMATEL 20tbl obd 28x20 mgGEDH
94207ULFAMIDtbl 20x20mgKRKSLO
47262FAMOSAN 20MGtbl obd 500x20mgPMPCZ
5.5A02BA03famotidin nad 20 mg v 1 tabletěp.o.40MG3,85 
96194FAMOSANtbl obd 20x40mgPMPCZ
47263FAMOSAN 40MGtbl obd 500x40mgPMPCZ
80538QUAMATEL 40MGtbl obd 14x40mgGEDH
67539ULCERAN 40tab. obd 500x40 mgMOECY
67537ULCERAN 40tab. obd 30x40 mgMOECY
67536ULCERAN 40tab. obd 10x40 mgMOECY
83206FAMOSANtbl obd 10x40mgPMPCZ
5.6A02BA04nizatidinp.o.0.30GM4,05 
 
5.7A02BA06roxatidinp.o.0.15GM4,05 
 
5.8A02BA07ranitidin bismut citrátp.o.0.8GM30,01 
6A02BAantiulceróza ze skupiny H2-antagonistůparent.H
6.1A02BA01cimetidinparent.0.80GM32,06H
91782LOCK - 2Einj. 5x2 mlCADIND
6.2A02BA02ranitidinparent.0.30GM68,43H
 
6.3A02BA03famotidinparent.40MG68,43H
7A02BBantiulceróza ze skupiny prostaglandinůp.o.Z
7.1A02BB01misoprostolp.o.0.80MG51,86Z
97404CYTOTECtbl 50x200rgSEAGB
8A02BCantiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpyp.o.L/GIT,INT
8.1A02BC01omeprazol (do 10 mg v jedné dávce včetně)p.o.20MG25,22L/GIT,INT
53974HELICID 10cps 14x10mgLEXCZ
57408HELICID 10cps 28x10mgLEXCZ
8.2A02BC01omeprazol (nad 10 mg v jedné dávce)p.o.20MG14,66L/GIT,INT
03076LOMACcps 28x20mgCIAIND
59897HELICID 20cps 28x20mg_EXCZ
75974LOMACcps 14x20mgCIAIND
53346GASEC-20cps 28x20mgMHACH
56500HELICIDcps 14x20LEXCZ
8.3A02BC02pantoprazolp.o.40MG14,66L/GIT,INT
 
8.4A02BC03lansoprazolp.o.30MG14,66L/GIT,INT
9A02BCantiulceróza ze skupiny inhibitorů protonové pumpyparent.H
9.1A02BC01omeprazolparent.20MG185,06H
76644LOSEC 40 MG PRO INFUS.inj sic 5x40 mgASTS
9.2A02BC02pantoprazolparent.40MG185,06H
10A02BXostatní léčiva peptického vředup.o. 
10.1A02BXostatní léčiva peptického vředu (bismut subsalicylat)p.o.3DF22,29 
 
10.2A02BX02sukralfátp.o.4GM10,46 
91217VENTERtbl 50x1 gmKRKSLO
93131VENTERgra 50x2gmKRKSLO
10.3A02BX03pirenzepinp.o.0.1GM8,55 
91602GASTROZEPINtbl 50 (5x10) x 25 mgSLOSK
10.4A02BX05zásaditý citronan bismutitýp.o.0.48GM23,07 
11A02BXostatní léčiva peptického vředuparent.H
11.1A02BX03pirenzepinparent.20MG105,58H
12A02DAantiflatulencia a spasmolytika ATC skupiny A03Ap.o. 
12.1A02DA01silikony (pevné lékové formy)p.o.0.50GM11,24 
91846CEOLATctb 20x80mgSVPD
12.2A02DA01silikony (tekuté lékové formy)p.o.0.50GM19,89 
55950SAB SIMPLEXsus 50x15ml(sacky)PDAD
93500SAB SIMPLEXsus 1x30mlPDAD
93501SAB SIMPLEXsus 4x30mlPDAD
84580LEFAXsus 1x50mlASHD
12.3A03AA04mebeverinp.o.0.30GM4,94 
 
12.4A03AA05trimebutinp.o.0.30GM4,94 
 
12.5A03AX58alverinp.o.0.18GM4,99 
13A03ABanticholinergika s kvarterní oniovou skupinoup.o. 
13.1A03AB03oxyfenonp.o.25MG2,30 
 
13.2A03AB06otilonium bromidp.o.0.12GM12,42 
 
13.3A03AB11poldinp.o.12MG2,30 
 
13.4A03AB20trospium chloridp.o.40MG12,42 
12528SPASMEX 15tbl 50x15mgPFLD
12527SPASMEX 15tbl 30x15mgPFLD
12525SPASMEX 5tbl 30x5mgPFLD
14A03ADmuskulotropní spasmolytikap.o. 
14.1A03AD01papaverinp.o.0.1GM0,68 
 
14.2A03AD02drotaverinp.o.0.1GM4,94 
02551NO-SPAtbl 20x40mgCHNH
15A03ADmuskulotropní spasmolytikaparent. 
15.1A03AD01papaverinparent.0.1GM17,94 
03576PAPAVERIN SPOFAinj. 10x2 ml/60 mgSPXCZ
15.2A03AD02drotaverinparent.0.1GM25,32 
02552NO-SPAinj 5x2ml/40mgCHNH
16A03BAalkaloidy beladony s terciálni aminovou skupinoup.o. 
16.1A03BA01atropinp.o.1.5MG0,49 
000444ATROPIN SPOFAtbl 20x0.5mgLEXCZ**
17A03BAalkaloidy beladony s terciálni aminovou skupinouparent. 
17.1A03BA01atropin (1 mg a vice v 1 ampuli)parent.1.5MG7,82 
00394ATROPIN BIOTIKA 1 MGinj 10x1ml/1mgHBSSK
17.2A03BA01atropin (do 1mg v 1 ampuli)parent.1.5MG15,15 
00392ATROPIN BIOTIKA 0.5MGinj 10x1 ml/0.5mgHBSSK
18A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinoup.o. 
18.1A03BB01butylskopolaminp.o.60MG14,61 
01317BUSCOPANdrg 20x10 mgBOED
19A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinoup.rect. 
19.1A03BB01butylskopolaminp.rect.60MG14,66 
20A03BBalkaloidy beladony s kvarterní aminovou skupinouparent. 
20.1A03BB01butylskopolaminparent.60MG38,71 
98169BUSCOPANinj 5x1ml/20mgBOED
21A03DAsyntetická anticholinergika v kombinací s analgetikyp.o. 
21.1A03DAsyntetická anticholinergika v komb. s analgetikyp.o.2DF3,96 
 
21.2A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (pevné lékové formy)p.o.2DF3,96 
88708ALGIFENtbl 20LEXCZ
21.3A03DA02pitofenon kombinace s analgetiky (tekuté lékové formy)p.o.2ML5,28 
91981ALGIFENgtt 1x10ml 500mg/mlGNOCZ
22A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyp.rect. 
22.1A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyp.rect.2DF12,90 
91517ALGIFENsup 5LEXCZ
23A03DAsyntetická anticholinergika v kombinaci s analgetikyparent. 
23.1A03DA02pitofenon kombinace s analgetikyparent.2DF51,42 
88709ALGIFENinj 5x5mlHBSSK
24A03EAspasmolytika, psycholeptika, analgetika v kombinacip.rect. 
24.1A03EAantispasmodika, psycholeptika, analgetika v komb.p.rect.2DF12,17 
91261SPASMOPANsup 5LEXCZ
25A03FAprokinetika (cisaprid)p.o.L/GIT,INT,PDD,PSY
25.1A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, do 5 mg v 1 tabletě včetně)p.o.30MG39,28L/GIT,INT,PDD,PSY
 
25.2A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, nad 5 mg do 10 mg včetně v 1 tabletě)p.o.30MG35,00L/GIT,INT,PDD,PSY
 
25.3A03FA02cisaprid (pevné lékové formy, nad 10 mg v 1 tabletě)p.o.30MG32,50L/GIT,INT,PDD,PSY
 
25.4A03FA02cisaprid (tekuté lékové formy)p.o.30MG45,16L/GIT,INT,PDD,PSY
93392PREPULSIDsus 1x200mlJANB
47213PREPULSIDsus 20x10ml sackyJAGI
47214PREPULSIDsus 50x10ml sackyJAGI
26A03FAprokinetika (ostatní)p.o. 
26.1A03FA01metoclopramidp.o.30MG4,15 
93104DEGANtbl 40x10mgLEKSLO
56594MCP HEXAL 10tbl 20x10mgFSTD
56695MCP HEXAL 10tbl 50x10mgFSTD
56696MCP HEXAL 10tbl 100x10mgFSTD
56698MCP HEXAL KAPKYgtt 1x100ml/400mgWPHD
26.2A03FA03domperidonp.o.30MG4,15 
 
26.3A03FA05alizapridp.o.0.15GM4,15 
27A03FAprokinetikap.rect. 
27.1A03FA01metoclopramidp.rect.30MG41,50 
 
27.2A03FA02cisapridp.rect.30MG50,05 
 
27.3A03FA03domperidonp.rect.0.12GM41,50 
28A03FAprokinetikaparent.O
28.1A03FA01metoclopramidparent.30MG20,04O
93105DEGANinj 50x2ml/10mgLEKSLO
28.2A03FA05alizapridparent.0.15GM16,47O
29A04AAantiemetika ze skupiny serotoninových antagonistůp.o.X
29.1A04AA01ondansetron (pevné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.16MG938,97X
98170ZOFRANtbl 10x4mgGLAD
29.2A04AA01ondansetron (pevné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.16MG696,00X
98177ZOFRANtbl 10x8mgGLAD
29.3A04AA01ondansetron (pevné rychle rozpustné lékové formy do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.16MG1004,70X
 
29.4A04AA01ondansetron (pevné rychle rozpustné lékové formy nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.16MG744,72X
 
29.5A04AA01ondansetron (tekuté lékové formy)p.o.16MG938,97X
56050ZOFRANsir 1x50ml/40mgGLPGB
29.6A04AA01ondansetron (léková forma čípků)per rect.16MG824,10X
56742ZOFRANsup1x16mgGWEF
29.7A04AA02granisetronp.o.2MG696,00X
 
29.8A04AA03tropisetronp.o.5MG696,00X
62529NAVOBANcps 5x5mgSANCH
29.9A04AA04dolasetronp.o.200MG696,00X
30A04AA antiemetika ze skupiny serotoninových antagonistůparent.X
30.1A04AA01ondansetron (do 4 mg v jedné ampuli včetně)parent.16MG1548,49X
80479ZOFRANinj 5x2ml/2mg/mlGLAI
30.2A04AA01ondansetron (nad 4 mg v jedné ampuli)parent.16MG1266,94X
80480ZOFRANinj 5x4ml/2mg/mlGLAI
30.3A04AA02granisetronparent.3MG830,99X
 
30.4A04AA03tropisetron (nad 2,5 mg v jedné ampuli)parent.5MG830,99X
66849NAVOBANinj 10x5mlSANCH
96863NAVOBANinj 1x5mlSANCH
30.5A04AA03tropisetron (do 2,5 mg včetně v jedné ampuli)parent.5MG1340,02X
56247NAVOBANinj 1x2ml/2mgNPACH
30.6A04AA04dolasetronparent.100MG830,99X
31A04ADrůzná antiemetikap.o. 
31.1A04ADrůzná antiemetika (theoklát embraminu)p.o.50MG3,30 
88321MEDRINtbl 20x25mgLEXCZ
31.2A04ADrůzná antiemetika (theoklát moxastinu)p.o.0.1GM3,32 
32A04ADrůzná antiemetikap.rect. 
32.1A04ADrůzná antiemetika (theoklát moxastinu)p.rect.0.1GM9,38 
33A05AAhepatika ze skupiny žlučových kyselinp.o.L/GIT,INF
33.1A05AA01kyselina chenodeoxycholováp.o.1GM21,46L/GIT,INF
85721CHENOFALKcps 100x250mgFAKD
33.2A05AA02kyselina ursodeoxycholováp.o.0.75GM27,08L/GIT,INF
91017URSOFALKcps 100x250mgFAKD
97864URSOSANcps 50x250mgPMPCZ
34A05AXostatní hepatikap.o. 
34.1A05AXjiná léčiva onemocněni žlučniku (fenipentol)p.o.3DF1,61 
00146FEBICHOLcps 50x100mgSLOSK
34.2A05AX02hymekromonp.o.1.20GM5,96 
93157ISOCHOL (DRAZOVKA)drg 30x400mgLEXCZ
97881ISOCHOL (BLISTR 3X10)drg 30x400mgLEXCZ
35A05DAléčiva onemocněni jaterp.o. 
35.1A05BAléčiva onemocněni jater (fosfolipidy)p.o.4DF11,73 
 
35.2A05BAléčiva onemocnění jater (silymarin v kombinaci)p.o.0.21GM5,87 
 
35.3A05BA03silymarin (do 70 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.21GM5,87 
01147SILYMARIN AL 50drg 100x50mgAPAD
44143SILYGALtbl obd 30GNOCZ
76762SILYMARIN AL 50drg 30x50mgAPAD
04368FLAVOBIONtbl obd 50x70 mgLEXCZ
35.4A05BA03silymarin (nad 70 mg v jedné tabletě)p.o.0.21GM4,40 
36A05BAléčiva onemocnění jaterparent.H
36.1A05BAléčiva onemocnění jater (fosfolipidy)parent.1DF44,58H
92325ESSENTIALE Ninj. 5x5mlNATD
36.2A05BA03silymarinparent.0.35GM2446,10H
31341LEGALON SILinj sic 4x350mgMAUD
37A06Aosmoticky působící nevstřebatelné cukryp.o., p.rect.L/GIT,INT,GER
37.1A06AD10kombinace minerálních solí (k přípravě Golytelyho roztoku)p.o.4DF269,71L/GIT,INT,GER, CHI
69482FORTRANSplv 1x4 (sacky)BEFF
37.2A06AD11laktulózap.o.6,7GM5,28L/GIT,INT,GER, PDD,CHI
02816LACTULOSA INFUSIAsir 1x500 ml 50%IHOCZ
86612LACTULOSA INFUSIAsir 1x250 ml 50%IHOCZ
37.3A06AD12laktitolp.o.10GM3,71L/GIT,INT,GER, CHI
 
37.4A06AG10sorbitol v kombinací s kont. laxativemp.rect.2DF174,01 
38A07AAstřevní antimykotická léčivap.o. 
38.1A07AA01neomycinp.o.5GM609,91H
 
38.2A07AA02nystatinp.o.1.5MU5,96 
 
38.3A07AA03natamycinp.o.0.3GM41,60 
02046PIMAFUCINtbl obd 20x100 mgYEUNL
39A07EAkortikosteroidy pro rektální aplikaci nebo působící v tlustém střevup.rect., p.o. 
39.1A07EA06budesonidp.rect.2MG271,96L/GIT,INT

Léčbu perorálním budesonidem ordinuje gastroenterolog nebo internista v akutní atace, popřípadě v chronické fázi Crohnovy choroby, zejména tam, kde vzniká potřeba léčby steroidy a současně nutnost minimalizovat jejích systémové účinky.

39.2A07EA06budesonidp.o.9MG136,86P
12701ENTOCORT 3MGcps 50x250mgAPNS
12702ENTOCORT 3MGcps 100x2mgAPNS
39.3A07EB01kyselina kromoglykováp.o.80MG7,63P

Diagnózu prokazuje a léčbu indikuje alergolog a klinický imunolog na základě alergologického vyšetřeni kožním eventuálně expozičním testem nebo průkazem specifických IgE protilátek: při prokázané potravinové alergií se závažnými místními či celkovými příznaky, které nelze eliminací alergenů z potravy plně upravit.

93797NALCROMcps 100x100mgFISGB
40A07ECaminosalicylová kyselina a její derivátyp.o.L/GIT,INT
40.1A07EC01sulfasalazinp.o.2GM17,21L/GIT,INT,REV
72968SALAZOPYRIN ENtbl 100x500 mgKBPS
04304SULFASALAZIN ENtbl 100x500 mgKRKSLO
02159SULFASALAZINtbl 50x500 mgKRkSLO
40.2A07EC02mesalazin (potahované tablety)p.o.1.5GM26,30L/GIT,INT
93235SALOFALKtbl ent 100x250 mgFAKD
75567SALOFALK 500tbl obd ent100x500mgFAKD
40.3A07EC02mesalazin (tablety s řízeným uvolňováním)p.o.1.5GM46,44L/GIT
85929PENTASA SR 500 MG (LAHVIČKA)tbl ret 100x500 mgFEIDK
86616PENTASA SR 500 MG (BLISTR)tbl ret 100x500 mgFEIDK
41A07ECaminosalicylová kyselina a její derivátyp.rect.L/GIT,INT
41.1A07EC02mesalazin (enm.)p.rect.1.5GM86,66L/GIT
93770SALOFALK KLYSMENenm 7x60gmFAKD
76700ASACOL 4GMenm 1x100ml/4gmTLTCH
41.2A07EC02mesalazin (čípky do 250 mg včetně)p.rect.1.5GM142,78L/GIT
93239SALOFALK 250sup 30x250mgFAKD
93238SALOFALK 250sup 10x250mgFAKD
41.3A07EC02mesalazin (čípky nad 250 mg)p.rect.1.5GM119,40L/GIT
75568SALOFALK 500sup 10x500mgFAKD
42A07FAprotiprůjmové mikroorganismyp.o.L/PDD,GIT,GER
42.1A07FAprotiprůjmové mikroorganismyp.o.2ML3,76L/PDD,GIT,GER
09158HYLAK FORTEgtt 1x30mlMCKD
09159HYLAK FORTEgtt 1x100mlMCKD
42.2A07FA01organismy produkující kyselinu mléčnoup.o.4DF3,86L/PDD,GIT,GER
 
42.3A07FAprotiprůjmové mikroorganismy (Escherichia coli)p.o.1DF43,99L/PDD
 
42.4A07BCdiosmectin (plv. susp.)p.o.1DF3,86L/PDD
43A09AAenzymové přípravkyp.o. 

Léčbu Wobenzymem indikuje onkolog, chirurg nebo lymfolog u lymfedému po radikálních operacích pro malignitu.

43.1A09AAenzymové přípravky (s pankreatinem, dle lipázy)p.o.5000FI1,03 
04139PANZYNORM FORTEdrg 30KRKSLO
43.2A09AAmultienzymy (Wobenzym)p.o.6DF8,80P
 
43.3A09AA02multienzymy (dle lipázy, do 10.000 FI v 1 tabletě včetně)p.o.5000FI1,47 
02420PANCREOLAN FORTEtbl ent 30x220mgLEXCZ
43.4A09AA02multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 FI včetně v jedné tabletě)p.o.5000FI1,45 
21362PANGROL 400tbl obd 48BCED
43.5A09AA02multienzymy (dle lipázy, nad 10.000 do 20.000 FI včetně v jedné tabletě) - formy mikropeletp.o.5000FI1,90 
 
43.6A09AA02multienzymy (dle lipázy, nad 20.000 FI v jedné tabletě)p.o.5000FI1,61 
44A09ACpepsin a kyselinotvorné látkyp.o. 
44.1A09AC01pepsin a kyselinotvorné látkyp.o.2DF2,79 
45A10Ainsuliny (rozpustné humánní)parent.L/DIA
45.1A10AB01insulin lidský rychle účinkující 100 U/ml, cartridgeparent.40U26,20L/DIA
 
45.2A10AB01insulin lidský rychle účinkující, lahv.parent.40U19,84L/DIA
40876INSULIN - HM Rinj 1x10ml/1 kuLEXCZ
54038ACTRAPID HMinj 1x10ml/1kuNOODK
88345ACTRAPID HMinj 1x10ml/400utNOODK
45.3A10AB01insulin lidský rychle účinkující pro aplikaci do insulinových pumpparent.40U27,96L/DIA
76316VELOSULIN HMinj 1x10ml/1 kuNOODK
45.4A10AB04insulin-analog krátce působící, lahv.parent.40U28,28L/DIA
 
45.5A10AB04insulin-analog krátce působící, cartridge 100U/MLparent.40U30,49L/DIA
46A10Ainsuliny (rozpustné monokomponentní)parent. 
46.1A10AB03insulin vepřový rychle účinkujícíparent.40U16,52 
83725INSULIN-MONO Ninj 1x10ml/400utLEXCZ
47A10Ainsuliny (suspenzní humánní)parent.L/DIA
47.1A10AC01insulin lidský středně dlouze účinkující 100U/ml, cartridgeparent.40U26,20L/DIA
 
47.2A10AC01insulin lidský středně dlouze účinkující, lahv.parent.40U19,84L/DIA
40875INSULIN-HM NPHinj 1x10ml/1kuLEXCZ
54037MONOTARD HM 100 M.J./MLinj 1x10ml/1kuNOODK
53893INSULATARD HMinj 1x10ml/1kuNOODK
62967INSULATARD HMinj 1x10ml/400utNOODK
88346MONOTARD HMinj 1x10ml/400utNOODK
47.3A10AD01insulin lidský kombinace středně a rychle účinného 100U/ml, cartridgeparent.40U26,20L/DIA
 
47.4A10AD01insulin lidský kombinace středně a rychle účinného, lahv.parent.40U19,84L/DIA
54036MIXTARD 30 HMinj 1x10ml/1kuNOODK
40878INSULIN-HM MIX 30inj 1x10ml/1kuLEXCZ
57536MIXTARD 50 HM 100M.J./MLinj 1x10ml/1kuNOODK
62968MIXTARD 30inj 1x10ml/400utNOODK
47.5A10AE01insulin lidský dlouhodobě účinkujícíparent.40U19,84L/DIA
54342ULTRATARD HM 100M.J./MLinj 1x10ml/1kuNOODK
90980ULTRATARD HMinj 1x10ml/400utNOODK
48A10Ainsuliny (suspenzní monokomponentní)parent. 
48.1A10AC03insulin vepřový středně dlouze účinkujícíparent.40U12,66 
83726INSULIN-MONO Dinj 1x10ml/400utLEXCZ
48.2A10AC30insulin kombinace zvířecí středně dlouze účinkujícíparent.40U12,66 
83727INSULIN-MONO IDinj 1x10ml/400utLEXCZ
48.3A10AE30insulin kombinace zvířecí dlouhodobě účinkujícíparent.40U12,66 
49A10BAléčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů biguanidu a inhibitorů alfa-glukosidázp.o. 
49.1A10BA02metforminp.o.2GM7,33 
53960METFORMIN 500 LECIVAtbl obd 100x500mgLEXCZ
53961METFORMIN 850 LECIVAtbl obd 50x850mgLEXCZ
56503SIOFOR 500tbl obd 60x500mgBCFD
56504SIOFOR 850tbl obd 60x850mgBCED
92477GLUCOPHAGE 850MGtbl obd 30x850mgLIPF
92478GLUCOPHAGE 850MGtbl obd 100x850mgLIPF
92694GLUCOPHAGE 500MGtbl obd 50x500mgLIPF
49.2A10BA03buforminp.o.0.2GM3,47 
02558SILUBIN RETARDdrg 60x100 mgGRUD
08498ADEBITtbl 40x50mgCHNH
49.3A10BF01akarbozap.o.0.3GM10,26 
50A1CBBléčiva snižující hladinu cukru ze skupiny derivátů sulfonylmočovinyp.o. 
50.1A10BB01glibenklamid (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG2,30 
 
50.2A10BB01glibenklamid (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.10MG0,93 
91783BETANASEtbl 10x10x5mgCADIND
91880MANINIL 5tbl 120x5mgBCED
50.3A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, do 1,75 mg včetně v jedné tabletě)p.o.7MG1,37 
94523GLUCOBENEtbl 120x1.75mgMCKD
50.4A10BB01glibenklamid (mikronizované formy, nad 1,75 mg v jedné tabletě)p.o.7MG0,93 
94525GLUCOBENEtbl 120x3.5mgMCKD
50.5A10BB02chlorpropamidp.o.0.37GM0,78 
 
50.6A10BB03tolbutamidp.o.1.5GM2,40 
00120DIRASTANtbl 5x10x500 mgSLOSK
50.7A10BB04glibornuridp.o.38MG4,79 
 
50.8A10BB05tolazamidp.o.1GM2,49 
 
50.9A10BB07glipizidp.o.10MG4,33 
87110ANTIDIABtbl obd 30x5 mgKRKSLO
88628MINIDIABtbl 30x5 mgPHAI
50.10A10BB08gliquidonp.o.60MG5,82 
99336GLURENORMtbl 30x30 mgSLOSK
50.11A10BB09gliklazidp.o.0.16GM6,90 
 
50.12A10BB12glymepiridp.o.2MG6,90 
51A11CAvitamin A a jeho derivátyp.o. 
51.1A11CA01retinol (vitamin A)p.o.50KU1,17 
00347VITAMIN A SLOVAKOFARMAcps 50x30kuSLOSK
52A11CAvitamin A a jeho derivátyparent. 
52.1A11CA01retinol (vitamin A)parent.50KU10,75 
00396AXEROPHTHOL BIOTIKAinj 5x1ml/50kuBTASK
53A11CCvitamin D a jeho deriváty (kalcítriol)p.o.P

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencií (především u dialyzovaných nemocných),

b) léčba křivice rezistentní na vitamin d,

c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamín D,

d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

53.1A11CC04kalcitriolp.o.1RG48,59P
91548ROCALTROLcps 30x0.25rgHLRCH
58255ROCALTROL 0.25MCGcps 30x0.25rgRPSD
91550ROCALTROLcps 30x0.50rgHLRCH
54A11CCvitamin D a jeho deriváty (ostatní)p.o. 
54.1A11CC01ergokalciferol (tekuté lékové formy, do 200 U/ml včetně)p.o.6KU13,10 
00679INFADIN RYBI TUKsol 100ml 0.1mg/1mlSLOSK
54.2A11CC01ergokalciferol (tekuté lékové formy, nad 200 U/ml)p.o.6KU0,78
00716INFADINgtt 1x10ml 10mg/1mlSLOSK
54.3A11CC01ergocalciferol (pevné lékové formy)p.o.6KU0,54 
 
54.4A11CC02dihydrotachysterolp.o.1MG18,04 
94445TACHYSTINgtt 1x20ml/20mgANWD
54.5A11CC03alfakalcidolp.o.1RG32,26P

Léčbu alfakalcidolem ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr a lékař na dialyzační jednotce:

a) léčba renální osteodystrofie u nemocných s chronickou renální insuficiencií (především u dialyzovaných nemocných),

b) léčba křivice rezistentní na vitamin D,

c) léčba osteomalacie rezistentní na vitamin D,

d) léčba hypoparathyreózy rezistentní na léčbu vitaminem D a vápníkem.

54.6A11CC05cholekalciferolp.o.0.5MG3,91 
55A11CCvitamin d a jeho deriváty (kalcitriol)parent.P

Léčbu ordinuje internista, endokrinolog, urolog, pediatr nebo lékař pracující na dialyzační jednotce: léčba těžkých forem renální osteopatie nereagující na perorální léčbu kalcitriolem.

55.1A11CC04kalcitriolparent.1|RG174,20P
76423CALCIJEXinj 25x1ml/2rgABBUSA
94426CALCIJEXinj 25x1ml/1rgABBUSA
56568CALCIJEXinj 100x1ml/2rgABBUSA
64631CALCIJEX 1MCG/MLinj 25x1ml/1rgABNCND
64632CALCIJEX 2MCG/MLinj 25x1ml/2rgABNCND
75281CALCIJEXinj 100x1ml/1rgABBUSA
56A11CCvitamin D a jeho deriváty (ostatní)parent. 
56.1A11CC01ergokalciferolparent.6KU0,78 
00405CALCIFEROL BIOTIKA FORTEinj 1x1 ml/7.5mgBTASK
56677CALCIFEROL BIOTIKA FORTEinj 5x1ml/7.5mgBTASK
56.2A11CC05cholekalciferolparent.1KU0,93 
57A11DAvitamín B1 a jeho derivátyparent. 
57.1A11DAthiamin (vit. B1), prostýparent.75MG5,38H
 
57.2A11DA01thiamin (vit. B1)parent.50MG5,38H
00616THIAMIN LECIVAinj 10x2 ml/100 mgLEXCZ
58A11GAvitamin Cparent.H
58.1A11GA01kyselina askorbová (vitamín C)parent.0.2GM3,91H
92729ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKAinj 5x5 ml/500 mgHBSSK
92730ACIDUM ASCORBICUM BIOTIKAinj 50x5 ml/500 mgHBSSK
59A11HAvitamin B2, B6 a Eparent.H
59.1A11HA02pyridoxin (vitamín B6)parent.0.16GM15,84H
00584PYRIDOXIN LECIVAinj 5x1 ml/50mgLEXCZ
59.2A11HA03tokoferol (vitamín E, do 30 mg/ml včetně)parent.0.2GM69,90H
 
59.3A11HA03tokoferol (vitamin E, nad 30 mg/ml)parent.0.2GM7,58H
 
59.4A11HA04riboflavin (vitamín B2)parent.20MG6,11H
60A11JAkombinace vitamínůparent.H
60.1A11JAkombinace vitamínůparent.10ML121,42H
94847VITALIPID N INFANTinf 10x10 mlKBPS
60.2A11DBkombinace vitamínů (vitamin B1, B6, B12)parent.10ML121,42H
61A12Asoli vápníku včetné kombinací vápníku a fluorup.o. 
61.1A12AAvápník (na obsah vápníku)p.o.0.5GM1,53 
89786BIOMIN Hplv 30x3gm(sacky)BMNSK
99808BIOMIN Hplv 60x3gm(sacky)BMNSK
61.2A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.5GM0,59 
00064CALCIUM SLOVAKOFARMAtbl 50x500 mgSLOSK
61.3A12AA04uhličitan vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.5GM2,54 
53439VITACALCIN TABLETYtbl 60x250mgSLOSK
70536TBL.CALCII CARBON.PRAEC.0.5 MVMtbl 1000x0.5gmMVMCZ
61.4A12AA07chlorid vápenatý (tekuté lékové formy, na obsah vápníku)p.o.0.2GM0,64 
 
61.5A12AA04octan vápenatý (na obsah vápníku)p.o.0.5GM10,00 
61.6A12AA20vápník (kombinace různých solí, na obsah vápníku)p.o.0.5GM2,54 
 
61.7A12AXvápník v kombinaci s fluorem (fluorofosfat sodný)p.o.1DF5,38L/INT,GYN,ORT,REV
 
61.8A12AXvápník v kombinaci s fluorem (levoglutamid fluorofosfat)p.o.1DF4,01L/INT,GYN,ORT,REV
62A12AAsoli vápníkuparent. 
62.1A12AA03glukonát vápenatý (na obsah vápníku)parent.3GM59,93 
00407CALCIUM BIOTIKAinj 10x10ml/1gmHBSSK
62.2A12AA07chlorid vápenatý (na obsah vápníku)parent.0.2GM2,98 
00409CALCIUM CHLORATUM BIOTIKAinj 5x10 ml 10%HBSSK
63A12BAsoli draslíkup.o. 
63.1A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkem (na obsah draslíku)p.o.1GM9,78 
 
63.2A12BAdraslík (na obsah draslíku)p.o.1.5GM2,44 
 
63.3A12BA01chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)p.o.3GM2,49 
91600KALNORMINtbl 30x1gmIDAH
55661KALIUM CHLORATUM INFUSIA - BLISTRtbl obd 100x500 mgIHOCZ
64A12BAsoli draslíkuparent.O
64.1A12BAdraslík v kombinaci s hořčíkemparent.1DF13,20O
02132CARDILANinj 10x10 mlHBSSK
02031TROMCARDINinj 5x10 mlTRMD
64.2A12BA01 chlorid draselný (na obsah chloridu draselného)parent.3GM50,54O
02486KALIUM CHLORATUM LECIVA 7.5%inj 5x10ml 7.5%LEXCZ
65A12CCsoli hořčíkup.o.L/INT,NEU,PSY
65.1A12CChořčík (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,63L/INT,NEU,PSY,GYN
99891MAGNESIUM 250MG PHARMAVITtbl eff 20PVIH
65.2A12CC03glukonat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,63L/INT,NEU,PSY, GYN
 
65.3A12CC04citronan hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,63L/INT,NEU,PSY, GYN
 
65.4A12CC05aspartat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,63L/INT,NEU,PSY, GYN
 
65.5A12CC06mléčnan hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,63L/INT,NEU,PSY, GYN
70535TBL.MAGNESII LACTICI 0.5 MVMtbl 1000x0.5gmMVMCZ
65.6A12CC09orotat hořečnatý (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,63L/INT,NEU,PSY, GYN
 
65.7A12CC30kombinace hořečnatých solí (na obsah hořčíku)p.o.1GM11,63L/INT,NEU,PSY, GYN
66A12CCsoli hořčíkuparent.O
66.1A12CC02síran hořečnatý (koncentrace do 10 % včetně)parent.1GM20,38O
00498MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKAinj 5x10ml 10%HBSSK
66.2A12CC02síran hořečnatý (koncentrace nad 10%)parent.1GM10,31O
00499MAGNESIUM SULFURICUM BIOTIKAinj 5x10ml 20%HBSSK
67A12CDsoli fluorup.o. 
67.1A12CD01fluorid sodnýp.o.88MG4,06 
09495OSSIN RETARDDRAGEEStbl obd 100x40mgGRUD
68A14Aanabolické steroidyparent. 
68.1A14AB01nandrolonparent.2MG2,98 
00609SUPERANABOLONinj 5x1ml/25mgSPXCZ
69A16Aostatní léčiva alimentárního traktuparent.O
69.1A16AA01levokarnitinparent.2GM356,82O
 
69.2A16AX01tioktová kyselinaparent.0.2GM102,25O
86092THIOCTACID 600 Tinj 5x24ml/600mgASDD
45320THIOCTACID 600 Tinj 5x24ml/600mgHODD
55380THIOGAMMA 600 INJECTinj 20x20ml/600mgSLHD
55381THIOGAMMA 600 INJECTinj 500x20ml/600mgSLHD
84378THIOGAMMA 600 INJECTinj 5x20ml/600mgSLHD
84379THIOGAMMA 600 INJECTinj 10x20ml/600mgSLHD
84380THIOGAMMA 600 INJECTinj 50x20ml/600mgSLHD
84381THIOGAMMA 600 INJECTinj 100x20ml/600mgSLHD
84382THIOGAMMA 600 INJECTinj 1000x20ml/600mgSLHD
69.3A16AA02ademetioninparent.0,5GM110,08Z
12319TRANSMETIL 500 MGinj 5x500mg+5mlKNOI
69.4A16AA02ademetioninp.o.1GM59,83Z
 
69.5A16AB02imiglucerasaparent.1DF97,76Z
70B01AAantithrombotika ze skupiny antagonistů vitaminu Kp.o. 
70.1B01AA03warfarinp.o.7.5MG3,67 
94114WARFARINtbl 100x5 mgORNSF
94113WARFARINtbl 100x3 mgORNSF
70.2B01AA08ethylbiskumacetát (do 75 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.6GM4,59 
 
70.3B01AA08ethylbiskumacetát (nad 75 mg v jedné tabletě)p.o.0.6GM5,47 
71B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (antithrombin III)parent.U
71.1B01AB02antithrombin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.2.1KU29367,29U
 
71.2B01AB02antithrombinparent.2.1KU29367,29U
66533KYBERNIN Pinj 1x500ut+10ml aqBEHA
66532KYBERNIN Pinj 1x1ku+20ml aquaBEHA
85771KYBERNIN Pinj 1x500ut+10ml aqCTOD
85772KYBERNIN Pinj 1x1ku+20ml aquaCTOD
72B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (heparin)parent.O
72.1B01AB01heparinparent.10KU15,35O
74999HEPARIN BIOCHEMIE 25000UTinj 100x5ml/25kuBCAA
93746HEPARIN LECIVAinj 1x10ml/50kuLEXCZ
00477HEPARIN RETARD LECIVAinj 5x1ml/25kuLEXCZ
73B01ABantithrombotika ze skupiny heparinu a jeho derivátů (ostatní)p.o.,parent.O
73.1B01AB04dalteparin do 2,5 KU včetně v jedné ampuliparent.3KU101,23O
94857FRAGMINinj 10x0.2ml/2.5kuPHAS
73.2B01AB04dalteparin nad 2,5 KU do 5 KU včetně v jedné ampuliparent.3KU88,08O
94858FRAGMINinj 10x0.2ml/5kuPHAS
73.3B01AB04dalteparin nad 5 KU v jedné ampuliparent.3KU64,67O
94855FRAGMINinj 10x1ml/10kuPHAS
94856FRAGMINinj 10x4ml/10kuPHAS
73.4B01AB05enoxaparin do 20 mg včetně v jedné ampuliparent.3KU101,23O
 
73.5B01AB05enoxaparin nad 20 mg do 40 mg včetně v jedné ampuliparent.3KU88,08O
 
73.6B01AB05enoxaparin nad 40 mg do 80 mg včetně v jedné ampuliparent.3KU81,87O
 
73.7B01AB05enoxaparin nad 80 mg v jedné ampuliparent.3KU64,67O
 
73.8B01AB06nadroparin do 2,85 KU včetně v jedné ampuliparent.3KU101,23O
 
73.9B01AB06nadroparin nad 2,85 do 3,8 KU včetně v jedné ampuliparent.3KU88,08O
 
73.10B01AB06nadroparin nad 3,8 do 7,6 KU včetně v jedné ampuliparent.3KU81,87O
62402FRAXIPARINEinj. 10x0,8ml/7,6kuSWIF
73.11B01AB06nadroparin nad 7,6 KU v jedné ampuliparent.3KU64,67O
 
73.12B01AB07parnaparin do 3,2 KU v jedné ampuli včetněparent.3KU88,08O
76570FLUXUM 3200UT AXAinj 6x0.3ml/3200utASWI
73.13B01AB07parnaparin nad 3,2 do 4,250 KU včetně v jedné ampuliparent.3KU80,89O
56535FLUXUM 4250UI AXAinj 6x0.4ml/4250utASWI
73.14|B01AB07parnaparin nad 4,250 KU v jedné ampuliparent.3KU81,87O
76571FLUXUM 6400UI AXAinj 6x0,4ml/6400utASWI
73.15B01AB08reviparin do 1,432 KU včetně v jedné ampuliparent.3KU101,23O
 
73.16B01AB08reviparin nad 1,432 KU v jedné ampuliparent.3KU88,08O
 
73.17B01AB11sulodexidparent.600U63,44O
 
73.18B01AB11sulodexidp.o.250U12,46L/OPH,INT,NEU, DIA,GER
74B01ACantiagregancia trombocytůp.o. 

Léčbu tiklopidinem a clopidogrelem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,

b) necitlivost na kyselinu acetylsalicylovou zjištěná agregačním vyšetřením v hemokoagulační laboratoři,

c) podání pacientům po interavaskulárních intervencích (stenty, PTCA, rotablace, atherektomie, laserové atheroplastiky a pod.), podání obvykle v kombinací s kyselinou acetylsalicylovou po dobu časově omezenou (obvykle jeden měsíc po výkonu).

Léčbu indobufenem ordinuje internista, kardiolog nebo neurolog:

a) alergie a prokazatelná intolerance kyseliny acetylsalicylové,

b) nutnost pouze krátkodobého antiagregačního účinku (např. před chirurgickým výkonem).

74.1B01AC05ticlopidinp.o.0.5GM33,92P
66938TAGRENtbl 30x250 mgKRKSLO
45276TICLID 250MGtbl obd 20x250mgSWIF
88604TICLIDdrg 20x250mgMITF
74.2B01AC06kyselina acetylsalicylová (do 30 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF0,54 
72813ANOPYRIN 30MGtbl 20x30mgSLOSK
72812ANOPYRIN 30MGtbl 50x30mgSLOSK
74.3B01AC06kyselina acetylsalicylová (nad 100 do 150 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF0,98 
 
74.4B01AC06kyselina acetylsalicylová (nad 30 mg do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1DF0,68 
99295ANOPYRIN 100MGtbl 20x100mgSLOSK
71960ANOPYRIN 100MGtbl 50x100mgSLOSK
01288GODASAL 100tbl 50PFLD
74.5B01AC10indobufenp.o.0.3GM16,11P
 
74.6B01AClysin acetylosalicylát (do 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové včetně v jedné dávce)p.o.1DF0,68 
 
74.7B01AC04clopidogrelp.o.75MG33,92P
 
74.8B01AClysin acetylosalicylát (nad 160 mg ekvivalentu kys. acetylosalicylové v jedné dávce)p.o.1DF0,64 
75B01ACantiagregancia trombocytůparent.H
75.1B01AC07dipyridamolparent.0.2GM224,45H
 
75.2B01AC10indobufenparent.0.3GM89,35H
 
75.3B01AC13abciximabparent.1DF14735,36H
56610REOPRO 2MG/MLinj 1x5mlCEONL
75.4B01AC11iloprostparent.50RG660,60X
76B01ADtrombolytikaparent.U

Alteplasa a urokináza na všech pracovištích:

a) léčba akutního infarktu myokardu, kteří byli v posledních 12 měsících léčeni streptokinázou, nebo mají v anamnéze alergickou reakcí na streptokinázu.

Na pracovištích, která mají specializovaný léčebný postup ve smlouvě se zdravotní pojišťovnou:

a) intrakoronární trombolýza,

b) trombolýza akutních a subakutních uzávěrů periferních cév.

76.1B01AD01streptokináza (do 0,75 MU včetně v jedné dávce)parent.1.5MU3608,44U
10937STREPTASEinj sic 1x750 kuBEHD
76.2B01AD01streptokináza (nad 0,75 MU v jedné dávce)parent.1.5MU3426,91U
94697KABIKINASEinj sic 1x1.5muKBPS
62461STREPTASEinj sic 1x1.5 MUHMDD
76.3B01AD02alteplazaparent.0.1GM43265,44U/P
 
76.4B01AD04urokináza (do 100 KU v jedné dávce včetně)parent.3MU53928,40U/P
 
76.5B01AD04urokináza (nad 500 KU v jedné dávce)parent.3MU42565,93U/P
 
76.6B01AD04urokináza (nad 100 do 500 KU v jedné dávce včetně)parent.3MU45346,56U/P
 
76.7B01AD07reteplázaparent.20U43265,44U/P
77B02AAantifibrinoiytika ze skupiny aminokyselinp.o. 
77.1B02AA01kyselina aminokaproováp.o.16GM38,86 
 
77.2B02AA02kyselina tranexámová (do 250 mg v jedné tabletě včetně)p.o.2GM40,72 
 
77.3B02AA02kyselina tranexámová (nad 250 mg v jedné tabletě)p.o.2GM38,57 
97410EXACYLtbl fc 20x500mgSFHF
97412EXACYLsol 5x10 ml/1gmKBPS
57480EXACYLtbl obd 20x500 mgSWPP
77.4B02AA03kyselina aminomethylbenzoováp.o.0.25GM20,14 
02123PAMBAtbl 10x250mgCWOD
78B02AAantifibrinoiytika ze skupiny aminokyselinparent. 
78.1B02AA01kyselina aminokaproováparent.16GM65,01 
 
78.2B02AA02kyselina tranexámováparent.2GM63,74 
97411EXACYLinj 5x5ml/500mgSWIF
78.3B02AA03kyselina aminomethylbenzoováparent.0.25GM196,40 
69793PAMBAinj 5x5ml/50mgCWOD
79B02ABantifibrinolytika ze skupiny inhibitorů proteinázparent.H
79.1B02AB01aprotininparent.500KU664,66H
02787ANTILYSIN SPOFAinj 5x10ml/100kuSPXCZ
80B02BAvitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptikap.o. 
80.1B02BA01fytomenadionp.o.20MG10,66 
00720KANAVITgtt 1x5ml 20mg/mlSLOSK
80.2B02BX01etamsylatp.o.0.75GM23,46L/OPH,HEM
81B02Bvitamin K a jeho deriváty a další lokální hemostyptikaparent. 
81.1B02BAmenadiolfosfat sodná sůlparent.10MG14,27 
81.2B02BA01fytomenadionparent.20MG15,64 
00489KANAVITinj 5x1ml/10mgHBSSK
81.3B02BX01etamsylatparent.0.75GM83,29O/OPH,HEM
02213DICYNONEinj.100x2ml/250mgOMLCH
01821DICYNONEinj.20x2ml/250mgOMLCH
82B02BBlidský fibrinogenparent.U
82.1B02BB01lidský fibrinogenparent.5GM5355,18U
83B02BClokální hemostatikalok. 
83.1B02BClokální hemostatika (rektální lékové formy)lok.1DF7,19 
88753SPOFAX (CIPKY HEMOSTAT.KON.)sup 5x2.2gmLEXCZ
83.2B02BClokální hemostatika (pěna)lok.1C21,47 
 
83.3B02BC01absorbovatelná želatinová houbalok.1C22,69 
 
83.4B02BC06thrombin (houba)lok.1DF56,80 
 
83.5B02BClokální hemostatika - karboxycelulosa (zásyp)lok.1GM15,40 
84B02BDkoagulační faktory (faktor VIII a faktor IX)parent.B/P

Léčbu koagulačním faktorem VIII ordinuje hematolog:

84) prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s vrozeným či získaným nedostatkem faktoru VIII,

b) u nemocných s výskytem inhibitoru proti fakotru VIII v nízkém titru (do 5 Bethesda jednotek),

c) vepřový faktor VIII je indikován u nemocných s vysokým titrem protilátek proti lidskému faktoru VIII a s nízkým titrem protilátek proti vepřovému faktoru VIII.

Léčbu koagulačním faktorem IX ordinuje hematolog:

prevence a léčba krvácivých stavů u nemocných s prokázaným deficitem faktoru IX, eventuálně u nemocných s přítomností inhibitoru faktoru VIII.

84.1B02BD02koagulační faktor VIII (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.500U5083,42B/P
 
84.2B02BD02koagulační faktor VIII (středně čištěný)parent.500U5083,42B/P
88800PORCINE FACTOR VIII:C(HYATE:C)inj 20ml/400-700utSPYGB
84.3B02BD04koagulační faktor IX (středně čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionaci)parent.350U3284,67B/P
 
84.4B02BD04koagulační faktor IX (středně čištěný)parent.350U3284,67B/P
 
84.5B02BD01kombinace koagulačních faktorů IX.II.VII a Xparent.350U3284,67B/P
 
84.6B02BD02koagulační faktor VIII (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.500U6109,88B/P
 
84.7B02BD02koagulační faktor VIII (vysoce čištěný)parent.500U6109,88B/P
 
84.8B02BD04koagulační faktor IX (vysoce čištěný, z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionaci)parent.350U4174,27B/P
 
84.9B02BD04koagulační faktor IX (vysoce čištěný)parent.350U4174,27B/P
 
84.10B02BD02koagulační faktor VIII středné čištěný s von Willebrandovým faktoremparent.500U7820,64B/P
 
84.11B02BD02koagulační faktor VIII vysoce čištěný s von Wilebrandovým faktoremparent.500U8553,83B/P
85B02BDkoagulační faktory (ostatní koagulační faktory)parent.X
85.1B02BDsrážecí faktoryparent.350U2975,02X
85667FIBROGAMMIN Pinj 1x250ut+1x4mlBEHD
85668FIBROGAMMIN Pinj 1x1.25ku+1x20mlBEHD
85.3B02BD03aktivita obcházející inhibitor faktoru VIIIparent.10KU331888,41X
 
85.4B02BD05koagulační faktor VIIparent.6KU87982,20X
 
85.5B02BD08eptakog alfa (aktivovaný)parent.2.5KU1508,65X
89825NOVOSEVEN 1,2 MG (=60 KU)inj. sic. 1x1,2 mg + solNOODK
89826NOVOSEVEN 2,4 MG (=120 KU)inj. sic. 1x2,4 mg + solNOODK
92641NOVOSEVEN 4,8 MG (=240 KU)inj. sic. 1x4,8 + solNOODK
86B03AAsoli dvojmocného železap.o. 
86.1B03AA02fumarát železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM2,74 
 
86.2B03AA02fumarát železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM2,98 
00677FERRONATsus 1x100ml/3gmGNOCZ
86.3B03AA03glukonát železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM5,33 
 
86.4B03AA03glukonát železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM5,33 
 
86.5B03AA05chlorid železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM5,33 
 
86.6B03AA05chlorid železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM5,67 
85662FERRO 66gtt1x20 mlPRAD
86.7B03AA07síran železnatý (pevné lékové formy)p.o.0.1GM1,12 
04370FERRONAT RETARDtbl obd 30LEXCZ
86.8B03AA07síran železnatý (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM5,33 
 
86.9B03ABsolí trojmocného železa (tekuté lékové formy)p.o.0.1GM5,47 
87B03ACsoli trojmocného železaparent.O
87.1B03ACželezo trojmocnéparent.0.1GM29,67O
04084FERRUM LEK I.M.inj 50x2ml/100mgLEKSLO
87.2B03AC02hydroxid železitý se sacharózouparent.0.1GM31,48O
02788FERRUM LEK I.V.inj 50x5ml/100mgLEKSLO
87.3B03AC03komplex železo-sorbitol-citronová kyselinaparent.0.1GM25,56O
88B03ADsoli dvojmocného železa v kombinaci s kyselinou listovoup.o.L/GYN,HEM
88.1B03ADchlorid železnatý/kyselina listováp.o.0.1GM5,18L/GYN,HEM
 
88.2B03ADglukonat železnatý/kyselina listováp.o.0.1GM5,18L/GYN,HEM
 
88.3B03AD02fumarat železnatý/kyselina listováp.o.0.1GM2,10L/GYN,HEM,INT
89141FERRETAB COMP.cps 100LARA
89140FERRETAB COMP.cps 30LARA
88.4B03AD03síran železnatý/kyselina listováp.o.0.1GM5,18L/GYN,HEM
89B03AEsoli dvojmocného železa v ostatních kombinacíchp.o. 
89.1B03AE01dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitamin B12p.o.0.1GM5,57 
 
89.2B03AE02dvojmocné soli železa/kyselina listová/vitaminyp.o.0.1GM5,33 
 
89.3B03AE10chlorid železnatý/kyselina listováp.o.0.1GM5,33 
 
89.4B03AE10fumarat železnatý/kyselina listováp.o.0.1GM5,33 
 
89.5B03AE10glukonat železnatý/kyselina listováp.o.0.1GM5,33 
 
89.6B03AE10různé kombinace bez kyseliny listovép.o.0.1GM1,70 
 
89.7B03AE10síran železnatý/kyselina listováp.o.0.1GM5,57 
96043AKTIFERRIN COMPOSITUMcps 100MCKA
89.8B03AE10síran železnatý/serin (pevné lékové formy)p.o.0.1GM5,00 
 
89.9B03AE10síran železnatý/serin -tekuté lékové formy (kapky)p.o.0.1GM6,89 
99138AKTIFERRINgtt 1x30mlMCKD
89.10B03AE10síran železnatý/serin -tekuté lékové formy (sirup)p.o.0.1GM9,00 
90B03BAvitamín B12 a jeho derivátyparent 
90.1B03BA01cyanokobalamin (do 0,3 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.02MG0,49 
00641VITAMIN B12 LECIVA 300RGinj 5x1ml/300rgLEXCZ
90.2B03BA01cyanokobalamin (nad 0,3 mg v jedné ampuli)parent.0.02MG0,20 
92503NEUROBENEinj 6x1ml/1000rgMCKD
00643VITAMIN B12 LECIVA 1000RGinj 5x1ml/1000rgLEXCZ
97506VITAMIN B12-RATIOPHARMinj 6x1ml/1000rgMCKD
66949VITAMIN B12inj 5x2ml/1000rgPOLPL
91B03BBkyselina listová a její derivátyp.o. 
91.1B03BB01kyselina listováp.o.10MG1,33 
76064ACIDUM FOLICUM LECIVAdrg 30x10mgLEXCZ
92B03XAostatní protianemická léčivaparent.K/P

Léčbu erythropoetinem ordinuje onkolog, hematolog, internista nebo pediatr:

a) léčba klinicky významné anémie (s hladinou hemoglobinu nižší než 90 g/l, s vyššími hodnotami při manifestních příznacích anémie) u nemocných zařazených do dialyzačního programu, nemocných s chronickým renálním selháním, nemocných s nádorovým onemocněním po radikální cytostatické léčbě nebo ozářeni,

b) léčba anémie u nemocných s aplastickou anémií, erythroblastoftýzou, myelodysplastickým syndromem a anémií po transplantací kostní dřeně,

c) léčba těžké anémie nezralých dětí.

92.1B03XA01erythropoetinparent.2KU1011,84K/P
85532EPREXinj 6x10ku/ml+str.CIL XCH
94346EPREXinj 6x10ku/mlCIL XCH
93B05AAsubstituenty plazmy a plazmatické proteiny (albumin)parent.B
93.1B05AA01albumin (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.20GM2815,72B
 
93.2B05AA01albuminparent.20GM2815,72B
10124HUMAN ALBUMIN 20%inf 1x100mlBTPD
20818HUMAN ALBUMIN 50 DESSAUinf 1x100mlPDED
20819HUMAN ALBUMIN 50 DESSAUinf 1x250mlPDED
97907HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.inf 1x250mlGFOE
97908HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 5% I.V.inf 1x500mlGFOE
97909HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.inf 1x50mlGFOE
97910HUMAN ALBUMIN GRIFOLS 20% I.V.Inf 1x100mlGFOE
98147ALBUMIN LIDSKY SP 20% SEVACinj 5x1mlUSOCZ
10117HUMAN ALBUMIN 20%inf 1x50 mlBTPD
93.3B05AA02ostatní bílkoviny plasmy užívané jako její náhradyparent.100ML952,16B
94B05AAsubstituenty plazmy a plazmatické proteiny (ostatní)parent.O
94.1B05AA05dextran (koncentrace 10%)parent.500ML185,84O
00589RHEODEXTRAN INFUSIA (SOL.PHYS.)inf 1x500ml 10%IHOCZ
00590RHEODEXTRAN INFUSIA 10% V GLUC.inf 1x500mlIHOCZ
94.2B05AA05dextran (koncentrace 6%)parent.500ML108,80O
00431DEXTRAN INFUSIA 6% V F1/1inf 1x500ml(sklo)IHOCZ
94.3B05AA05dextran (koncentrace 6% v hyperosmolárním roztoku)parent.500ML123,86O
96380TENSITON I.V.(KREVNI EXPANDER)inf 1x500ml(lahev)IHOCZ
94.4B05AA06želatinové přípravkyparent.500ML227,87O
56063GELIFUNDOLinf 10x500mlBTPD
02536GELIFUNDOLinf 1x500mlBTPD
62639HAEMACCEL 3,5%inf 10x500 mlHMDD
56412GELOFUSINEinf 1x500 mlBMECH
94.5B05AA07hydroxyethylškrobparent.500ML390,05O
98352ELOHAST 6%inf 1x500ml(plast)LPDA
98351ELOHAST 6%inf 1x500ml(sklo)LPDA
72155HAES-STERIL 6%inf 1x500ml(plast)FRED
72154HAES-STERIL 6%inf 1x500ml(sklo)FRED
44431HEMOHES 6%inf 1x500 ml (p)BMED
44467HEMOHES 10%inf 1x500 ml (p)BMED
55897HEMOHES 6%inf 10x500ml(pe)BMED
55902HEMOHES 10%inf 10x500ml(pe)BMED
95B05BAroztoky k parenterální výživě (glukóza až do 40% koncentrace)parent.O
95.1B05BA03glukóza 10% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML12,71O
4391910% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 16x250ml(sklo)SFRI
59433GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFFI
59437GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFHE
97735GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x250ml(sklo)BFFI
66872INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIAinf 1x250ml (sklo)IHOCZ
9253110% DEXTROSE IN WATER F. INJ. USPinf. 1x250ml (sklo)SFRI
95.2B05BA03glukóza 10% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100ML6,94O
47000GLUKOZA 10 BRAUNinf 1x500ml(plast)BMEE
47017GLUKOZA 10 BRAUNinf 1x500ml(plast)BMECH
59419GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFHE
71735INFUSIO GLUCOSI 100 G/L MVM G10inf 1x500mlMVMCZ
9253410% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x500ml(pp)SFRI
96877GLUKOZA 10 BRAUNinf 1x500ml(plast)BMMD
97736GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x500ml(sklo)BFFI
95.3B05BA03glukóza 10% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML28,84O
4391810% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 49x100ml(sklo)SFRI
59432GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x100ml(vak)BFFI
59436GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x100ml(vak)BFHE
9253010% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPint 1x100ml (sklo)SFRI
62374INFUSIO GLUCOSI 10 IMUNAinf 1x100ml (sklo)IMASK
86346INFUSIO GLUCOSI 10% INFUSIAinf 1x100ml (sklo)IHOCZ
95.4B05BA03glukóza 10% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100ML5,82O
4392210% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 12x1000ml(pp)SFRI
4392710% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 4x2000ml(vak)SFRI
47001GLUKOZA 10 BRAUNinf 1x1000ml(plast)BMEE
47018GLUKOZA 10 BRAUNinf 1x1000ml(plast)BMECH
59434GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFFI
59438GLUCOSE 10%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFHE
9253310% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x1000ml(sklo)SFRI
9253510% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x1000ml(pp)SFRI
9253910% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x1000ml(vak)SFRI
9254010% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x2000ml(vak)SFRI
92772INFUSIO GLUCOSI 10 MEDIEKOS G10inf 1x2000ml(vak)MKSCZ
96878GLUKOZA 10 BRAUNinf 1x1000ml(plast)BMMD
95.5B05BA03glukóza 20% (do 100 ml v jednom baleni včetně)parent.100ML30,01O
55623INFUSIO GLUCOSI 20 IMUNAinf 1x100ml(sklo)IMASK
57750GLUCOSE 20% INFUSION-HUMANinf 1x100mlHUAH
86356INFUSIO GLUCOSI 20% INFUSIAinf 1x100ml(sklo)IHOCZ
95.6B05BA03glukóza 20% (nad 100 ml v jednom baleni)parent.100ML6,70O
75194GLUCOSE - LOSUNG 20 SALVIA (PLAST)inf 1x1000m 20%CLSD
59422GLUCOSE 20%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFHE
95.7B05BA03glukóza 5% (nad 100 do 250 ml v jednom baleni včetně)parent.100ML12,90O
439295% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 16x250ml(sklo)SFRI
439345% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 30x250ml(vak)SFRI
46995GLUKOZA 5 BRAUNinf 1x250ml(plast)BMEE
47012GLUKOZA 5 BRAUNinf 1 x250ml(plast)BMECH
53818INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIAinf 1x250ml(pvc)IHOCZ
59414GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFHE
62372INFUSIO GLUCOSI 5 IMUNAinf 1x250ml(sklo)IMASK
66866INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIAinf 1x250ml(sklo)IHOCZ
925205% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x250ml(sklo)SFRI
925265% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x250ml(vak)SFRI
96872GLUKÓZA 5 BRAUNinf 1x250ml(plast)BMMD
97729GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x250ml(sklo)BFFI
95.8B05BA03glukóza 5% (nad 250 do 500 ml v jednom balení včetně)parent.100ML6,89O
439305% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 12x500ml(sklo)SFRI
439315% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 20x500ml(pp)SFRI
439355% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 20x500ml(vak)SFRI
46996GLUKOZA 5 BRAUNinf 1x500ml(plast)BMEE
47013GLUKOZA 5 BRAUNinf 1x500ml(plast)BMECH
57748GLUCOSE 5% INFUSION-HUMANinf 1x500ml(plast)HUAH
59415GLUCOSE 5%W/V I.V.B P.BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFHE
71734INFUSIO GLUCOSI 50 G/L MVM G5inf 1x500mlMVMCZ
83695GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT COREinf 1x500mlCPLIND
86341INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIAinf 1x500ml(plast)HOCZ
925215% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x500ml(sklo)SFRI
925235% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x500ml(pp)SFRI
925275% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x500ml(vak)SFRI
96873GLUKOZA 5 BRAUNinf 1x500ml(plast)BMMD
97730GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x500ml(sklo)BFFI
95.9B05BA03glukóza 5% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML27,76O
439285% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 49x100ml(sklo)SFRI
439335% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 40x100ml(vak)SFRI
46994GLUKOZA 5 BRAUNinf 1x100ml(sklo)BMEE
47011GLUKOZA 5 BRAUNinf 1x100ml(sklo)BMECH
59413GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x100ml(vak)BFHE
86200INFUSIO GLUCOSI 5% INFUSIAinf 1x100ml(sklo)IHOCZ
925195% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x100ml(sklo)SFRI
925255% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x100ml(vak)SFRI
96871GLUKOZA 5 BRAUNinf 1x100ml(sklo)BMMD
97728GLUCOSE 5%W/V I.V.B.P.BIEFFEinf 1x100ml(sklo)BFFI
95.10B05BA03glukóza 5% (nad 500 ml v jednom balení)parent.100ML3,96O
439365% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 10x1000ml(vak)SFRI
439375% DEXTROSE IN WATER USP SIFRAinf 4x2000ml(vak)SFRI
83696GLUCOSE I.V. B.P.50GM/LT COREinf 1x1000mlCPLIND
925285% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x1000ml(vak)SFRI
925295% DEXTROSE IN WATER F.INJ.USPinf 1x2000ml(vak)SFRI
95.11B05BA03glukóza do 10% včetně (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML91,31O
 
95.12B05BA03glukóza nad 10% do 39 % (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML98,74O
 
95.13B05BA03glukóza nad 20% (nad 100 do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML18,18O
86972ARDEANUTRISOL G 33inf 1x250mlARDCZ
55630INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNAinf 1x250ml (sklo)IMASK
95.14B05BA03glukóza nad 20% (do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML31,97O
55628INFUSIO GLUCOSI 40 IMUNAinf 1x100ml (sklo)IMASK
95.15B05BA03glukóza nad 20% (nad 250 ml v jednom balení)parent.100ML8,26O
75199GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (SKLO)inf 1x1000ml 40%CLSD
75206GLUCOSE-LOSUNG 40 SALVIA (PLAST)inf 1x1000ml 40%CLSD
95.16B05BA03glukóza inj. 40% (do 10 ml včetně v jedné ampuli )parent.100ML98,64O
02587GLUKOZA 40 BRAUNinf 20x10ml(pla.am)BMED
02588GLUKOZA 40 BRAUNinf 20x10ml(pla.am)BMEE
02589GLUKOZA 40 BRAUNinf 20x10ml(pla.am)BMECH
96B05BAroztoky k parenterální výživě (ostatní)parent.H
96.1B05BA01aminokyseliny (koncentrace do 6% včetné)parent.100ML38,76H
 
96.2B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 14%)parent.100ML74,49H
 
96.3B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 10% do 14% včetně)parent.100ML77,86H
55971SALVIAMIN 12,5 Einf 1x1000 mlCTTF
55969SALVIAMIN 12,5 Einf 1x500 mlCTTF
96.4B05BA01aminokyseliny (koncentrace nad 6% do 10 % včetně)parent.100ML48,39H
92631SALVIAMIN 10 Einf 1x1000 mlCTTF
96.5B05BA02tukové emulze (do 10% včetně do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML175,28H
45303INTRALIPID 10%inf 1x100mlPAUS
96.6B05BA02tukové emulze (nad 10% do 100 ml v jednom balení včetně)parent.100ML196,40H
 
96.7B05BA02tukové emulze (do 10% včetně nad 100 ml v jednom balerní)parent.100ML55,48H
59154IVELIP 10%inf 6x1000mlCTTF
75442INTRALIPIDinf 12x500ml 10%PAUS
96.8B05BA02tukové emulze (nad 10% nad 100 ml v jednom balení)parent.100ML74,20H
59157IVELIP 20%inf 12x500mlCTTF
59158IVELIP 20%inf 6x1000mlCTTF
96.9B05BA03fruktóza (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML14,47H
69765ARDEANUTRISOL FR 5inf 1x500mlARDCZ
69764ARDEANUTRISOL FR 5inf 1x300mlARDCZ
86464ARDEANUTRISOL FR 5inf 12x500mlARDCZ
92222ARDEANUTRISOL FR 5inf 12x300mlARDCZ
86463ARDEANUTRISOL FR 5inf 12x400mlARDCZ
86459ARDEANUTRISOL FR 5inf 1x400mlARDCZ
96.10B05BA03fruktóza (koncentrace nad 10%)parent.100ML17,74H
69771ARDEANUTRISOL FR 20inf 1x500mlARDCZ
86473ARDEANUTRISOL FR 20inf 1x400mlARDCZ
86478ARDEANUTRISOL FR 20inf 12x500mlARDCZ
86477ARDEANUTRISOL FR 20inf 12x400mlARDCZ
96.11B05BA03fruktóza (koncentrace nad 5% do 10% včetně)parent.100ML15,54H
69768ARDEANUTRISOL FR 10inf 1x500mlARDCZ
86466ARDEANUTRISOL FR 10inf 1x400mlARDCZ
86471ARDEANUTRISOL FR 10inf 12x500mlARDCZ
86470ARDEANUTRISOL FR 10inf 12x400mlARDCZ
96.12B05BA03sorbitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML8,02H
68869INFUSIO SORBITOLI 5 IMUNAinf 1x500ml(sklo)IMASK
96.13B05BA03sorbitol (koncentrace nad 10%)parent.100ML11,10H
68878INFUSIO SORBITOLI 20 IMUNAinf 1x500 (vak)IMASK
96.14B05BA03sorbitol (koncentrace nad 5% do 10% včetně)parent.100ML8,60H
68873INFUSIO SORBITOLI 10 IMUNAinf 1x500 (sklo)IMASK
71730INFUSIO SORBITOLI 100 G/L MVMinf 1x500mlMVMCZ
89919INFUSIO SORBITOLI 10% INFUSIAinf 1x500ml(sklo)IHOCZ
96.15B05BA03xylitol (koncentrace do 5% včetně)parent.100ML16,62H
 
96.16B05BA03xylitol (koncentrace nad 5%)parent.100ML22,83H
86224ARDEANUTRISOL XY 10inf 12x500mlARDCZ
69716ARDEANUTRISOL XY 10inf 1x500mlARDCZ
96.17B05BA 10kombinace bez obsahu aminokyselinparent.100ML13,20H
 
96.18B05BA10kombinace s obsahem aminokyselinparent.100ML61,83H
72160AMINO-MEL 3,5% Ginf 6x1000mlLPDA
72159AMINO-MEL 3,5% Ginf 10x500mlLPDA
72162AMINO-MEL 5% Ginf 6x1000mlLPDA
72163AMINO-MEL 5% GInf 10x500mlLPDA
72164AMINO-MEL 5% GInf 6x900mlLPDA
91305NUTRAMIN Cinf 1x500mlIHOCZ
96204NUTRAMIN UInf 1x500mlIHOCZ
02452NUTRIFLEX SPECIALinf 5x1000mlBMBCH
02453NUTRIFLEX SPECIALinf 5x1500mlBMBCH
02454NUTRIFLEX PERIinf 5x1000mlBMBCH
02455NUTRIFLEX PERIinf 5x2000mlBMBCH
02456NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.inf 5x1000mlBMBCH
02457NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.inf 5x1500mlBMBCH
02458NUTRIFLEX PLUSinf 5x1000mlBMBCH
02459NUTRIFLEX PLUSinf 5x2000mlBMBCH
02460NUTRIFLEX BASALinf 5x1000mlBMBCH
02461NUTRIFLEX BASALinf 5x2000mlBMBCH
02462NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTUinf 5x2000mlBMBCH
02463NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTUinf 5x1000mlBMBCH
40178AMINOPLASMAL 10% Einf 1x1000mlBMED
45377AMINOROZTOK NEO SX 4% INFUSIAinf 1x500mlIHOCZ
45383AMINÖROZTOK NEO SX 8% INFUSIAinf 1x500mlHOCZ
46010SALVIAMIN HEPARinf 1x500mlCTTF
54013NEONUTRIN Cinf 1x500mlIHOCZ
56624NUTRIFLEX BASALinf 5x1000mlVIFCH
56625NUTRIFLEX BASALinf 5x2000mlVIFCH
56626NUTRIFLEX SPECIALinf 5x1000mlVIFCH
56627NUTRIFLEX SPECIALinf 5x1500mlVIFCH
56628NUTRIFLEX PLUSinf 5x1000mlVIFCH
56629NUTRIFLEX PLUSinf 5x2000mlVIFCH
56630NUTRIFLEX PERIInf 5x1000mlVIFCH
56631NUTRIFLEX PERIInf 5x2000mlVIFCH
56632NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTUinf 5x1000mlVIFCH
56633NUTRIFLEX PLUS BEZ ELEKTROLYTUinf 5x2000mlVIFCH
56634NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.inf 5x1000mlVIFCH
56635NUTRIFLEX SPECIAL BEZ ELEKTROL.inf 5x1500mlVIFCH
69641ARÜEAELYTOSOL ARGEinf 1x250mlARDCZ
69642ARDEAELYTOSOL ARGEinf 1x500mlARDCZ
69643INFUSIO ARGML ARDEAPHARMAinf 1x250mlARDCZ
69644INFUSIO ARGML ARDEAPHARMAinf 20x250mlARDCZ
72159AMINO-MEL 3.5% Ginf 10x500mLPDA
72160AMINO-MEL 3.5% Ginf 6x1000mlLPDA
72162AMINO-MEL 5% Ginf 6x1000mlLPDA
72163AMINO-MEL 5% Ginf 10x500mlLPDA
72164AMINO-MEL 5% Ginf 6x900mlLPDA
81692NUTRAMIN Kinf 10x500mlVUACZ
88988ARDEAELYTOSOL ARGEinf 20x250mlARDCZ
88989ARDEAELYTOSOL ARGEinf 12x500mlARDCZ
97B05BBroztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (chlorid sodný 0,9%)parent.O
97.1B05BB01chlorid sodný 0.9% (nad 100 ml do 250 ml včetně)parent.100ML11,54O
439070.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.inf 16x250ml(sklo)SFRI
439120.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.inf 30x250ml(vak)SFRI
46070CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinf 1x250ml(pe)BMRE
46080CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinf 1x250ml(pe)BMECH
57683SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x250ml(plast)BFHE
70525INFUSIO NATRII CHLOR.ISOTON.MVMinf 1x250mlMVMCZ
86047RINGER'S INJECTION U.S.P.BIEFFEinf 1x250ml(sklo)BFFI
925090.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.inf 1x250ml(sklo)SFRI
925150.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.inf 1x250ml(vak)SFRI
97682CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf 1x250ml(plast)BMMD
97749SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x250ml(sklo)BFFI
97752SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x250ml(plast)BFFI
97.2B05BB01chlorid sodný 0.9% (do 100 ml v balení včetně)parent.100ML22,09O
439060,9% SODIUM CHL. IN WATER F. INJ.inf 49x100ml(sklo)SFRI
439060.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.inf 49x100ml(sklo)SFRI
46065CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinf 1x100ml(sklo)BMRE
46075CHLORID SODNY 0.9% BRAUNinf 1x100ml(sklo)BMECH
57681SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x100ml(plast)BFHE
925080.9% SODIUM CHL.IN WATER F. INJ.inf 1x100ml(sklo)SFRI
96882CHLORID SODNÝ 0.9% BRAUNinf 1x100ml(sklo)BMMD
97748SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x100ml(sklo)BFFI
97751SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x100ml(plast)BFFI
97.3B05BB01chlorid sodný 0.9% (nad než 250 ml v balení)parent.100ML3,81O
925130.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.inf 1x1000ml(pp)SFRI
03122SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x1000ml(vak i)BFHE
03126SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x2000ml(vak i)BFHE
439150.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.inf 4x2000ml(vak)SFRI
57673SODIUM CHLORIDE 0.9%W/V I.V.INFinf 1x2000ml(plast)BFHE
83698SODIUM CHLORIDE I.V.B.P.COREinf 1x1000ml 0.9%CPLIND
925110.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.inf 1x1000ml(sklo)SFRI
925180.9% SODIUM CHL.IN WATER F.INJ.inf 1x2000ml(vak)SFRI
92585INFUSIO NATR.CHLOR.ISOT.IMUNAinf 1x3000ml(vak)IMASK
97.4B05BB01chlorid sodný 0.9% (do 10 ml včetně v jedné ampuli)parent.100ML42,82O
98B05BBroztoky ovlivňující elektrolytovou rovnováhu (ostatní)parent.92518
98.1B05BBroztoky ovlivňující rovnováhu elektrolytůparent.100ML10,46H
75372ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSEinf 6x1000ml(sklo)LPDA
75374ELO-MEL BASIS MIT GLUCOSEinf 6x1000ml(plast)LPDA
75360ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSEinf 6x1000ml(sklo)LPDA
75362ELO-MEL ISOTON MIT GLUCOSEinf 6x1000ml(plast)LPDA
75370ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSEinf 6x1000ml(plast)LPDA
75368ELO-MEL SEMITON MIT GLUCOSEinf 6x1000ml(sklo)LPDA
75358ELO-MEL ISOTONinf 6x1000ml(plast)LPDA
75356ELO-MEL ISOTONinf 6x1000ml(sklo)LPDA
75366ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)inf 6x1000ml(plast)LPDA
75364ELO-MEL OP (POSTOPERATIV)inf 6x1000ml(sklo)LPDA
98.2B05BB01elektrolytyparent.100ML8,07H
93527ARDEAELYTOSOL R 1/1inf 1x500mlARDCZ
85112ARDEAELYTOSOL R 1/1inf 12x500mlARDCZ
83702COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.COREinf 1x1000mlCPLIND
83701COMPOUND SODIUM LACTAT.B.P.COREinf 1x500mlCPLIND
98238DARROW'S SOLUTIONinf 1x500mlBMED
85896INFUSIO DARROWI IMUNAinf 1x1000ml(vak)IMASK
91841PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.inf 10x1000mlBXTGB
55617INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1x3000ml(vak)IMASK
96889RINGERLACTAT DAB 7 BRAUNinf 1x1000ml(pe)BMED
92802INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1x2000ml (vak)MKSCZ
96892RINGER'S INJECTION BRAUNinf 1x1000mlBMED
66833PLASMA-LYTE 148 ELECTROLYT.SOL.inf 1x1000mlBXTGB
69440RINGER-LOSUNG SALVIA (PLAST)inf 1x1000mlCLSD
92581INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1x3000ml (vak)IMASK
84545INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNAinf 1x3000ml (vak)IMASK
69438RINGER-LACTAT SALVIA (PLAST)inf 1x1000mlCLSD
92600INFUSIO DARROWI IMUNAinf 1x3000ml (vak)IMASK
97013INFUSIO DARROWI INSTITUTE HUMANinf 1x500mlHUAH
69442RINGER-LOSUNG SALVIA (SKLO)inf 1x1000mlCLSD
69439RINGER-LACTAT SALVIA (SKLO)inf 1x1000mlCLSD
01695NATRII CHLORIDI 10% MEDVIRinf 1x100mlVYSCZ
55616INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1x2000ml (vak)IMASK
92778INFUSIO HARTMANNI MEDIEKOS H1/1inf 1x2000ml (vak)MKSCZ
96891RINGER'S INJECTION BRAUNinf 1x500mlBMED
96888RINGERLACTAT DAB 7 BRAUNinf 1x500ml (pe)BMED
92580INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1x2000ml (vak)IMASK
84554INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNAinf 1x2000ml (vak)IMASK
69235RINGER'S SOLUTION U. S. P. BIEFFEinf 1x500ml (sklo)BFFI
92599INFUSIO DARROWI IMUNAinf 1x2000ml (vak)IMASK
85578INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1x1000ml (vak)IMASK
89861INFUSIO RINGERI INFUSIA R 1/1inf 1x500ml (sklo)IHOCZ
72793INFUSIO RINGERI IMUNAinf 1x500ml (sklo)IMASK
84543INFUSIO RINGER. C. NAT. LACT. IMUNAinf 1x1000ml (vak)IMASK
70529INFUSIO RINGERI MEDICAMENTAinf 1x500mlMVMCZ
69736ARDEALYTOSOL H 1/1inf 1x500mlARDCZ
69695ARDEALYTOSOL RL 1/1inf 1x500mlARDCZ
99168INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1x500ml (sklo)IMASK
92801INFUSIO RINGERI MEDIEKOS R1/1inf 1x1000ml (vak)MKSCZ
86486ARDEALYTOSOL H 1/1inf 12x500mlARDCZ
92775INFUSIO DARROWI MEDIEKOS R1/1inf 1x2000ml (vak)MKSCZ
85887INFUSIO HARTMANNI IMUNAinf 1x1000ml (vak)IMASK
87250INFUSIO HARTMANNI INFUSIA H 1/1inf 1x500ml (sklo)IHOCZ
70524INFUSIO HARTMANNI MEDICAMENTAinf 1x500mlMVMCZ
98.3B05BB02elektrolyty se sacharidyparent.100ML9,04H
12382INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.inf 1x500ml(sklo)IMASK
12388INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.inf 1x1000ml(vak)IMASK
12389INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/5+GLUC.inf 1x2000ml(vak)IMASK
12390INFUSIO NATR.CHL.ISOT. 1/5+GLUC.inf 1x3000ml(vak)IMASK
12395INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.inf 1x500ml(sklo)IMASK
12401INFUSIO NATR.CHL.ISÖT.1/3+GLUC.inf 1x1000ml(vak)IMASK
12402INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.inf 1x2000ml(vak)IMASK
12403INFUSIO NATR.CHL.ISOT.1/3+GLUC.inf 1x3000ml(vak)IMASK
56702INFUSIO F 1/2 INFUSIAinf 1x500ml(sklo)IHOCZ
56706INFUSIO R 1/2 INFUSIAinf 1x500ml(sklo)IHOCZ
62369INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5inf 1x500ml(sklo)IMASK
69660ARDEAELYTOSOL F 1/2inf 1x500mlARDCZ
70552INFUSIO HRS MEDICAMENTAinf 1x500mlMVMCZ
71732INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/2 MVMinf 1x500mlMVMCZ
71733INFUSIO NATR.CHL.+GLUC.F1/3 MVMinf 1x500mlMVMCZ
85566INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5inf 1x1000ml(vak)IMASK
92624INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5inf 1x2000ml(vak)IMASK
92625INFUSIO NACL ISOT.1/2C.GLUC.5inf 1x3000ml(vak)IMASK
98.4B05BB03trometamolparent.100ML23,02H
69698ARDEALYTOSOL THAM 1/1inf 1x500 mlARDCZ
85176ARDEAELYTOSOL THAM 1/1inf 1x400mlARDCZ
99B05BCroztoky k osmotické diurézeparent.H
99.1B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně, nad 250 ml v jednom balení)parent.100ML12,17H
31365MANNISOL A INFUSION-HUMANinf 1x500mlHUAH
46027MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFHE
46028MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFHE
55612INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNAinf 1x2000ml(vak)IMASK
55613INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNAinf 1x3000ml(vak)IMASK
74984MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFFI
75517INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNAinf 1x500ml(sklo)IVASK
85598INFUSIO MANNITOLI 10 IMUNAinf 1x1000ml(vak)IMASK
89155INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIAinf 1x500ml(sklo)IHOCZ
97744MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x500ml(sklo)BFFI
99.2B05BC01mannitol (koncentrace do 10% včetně, do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML19,31H
46026MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFHE
74983MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFFI
80494INFUSIO MANNITOLI 100 G/L MVMinf 1x250mlMVMCZ
89154INFUSIO MANNITOLI 10% INFUSIAinf 1x250ml(sklo)IHOCZ
97743MANNITOL 10% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x250ml(sklo)BFFI
99.3B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%, nad 250 ml v jednom baleni)parent.100ML13,78H
4376520% MANNITOL IN WATER F.INJ.USPinf 1x500mlSFRI
4376620% MANNITOL IN WATER F.INJ.USPinf 1x1000mlSFRI
44383INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIAinf 1x500ml(sklo)IHOCZ
4458320% MANNITOL IN WATER F.INJ.USPinf 12x500mlSFRI
4458420% MANNITOL IN WATER F.INJ.USPinf 6x1000mlSFRI
46025MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFHE
59743MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFHE
97746MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x500ml(sklo)BFFI
97747MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFFI
99.4B05BC01mannitol (koncentrace nad 10%, do 250 ml v jednom balení včetně)parent.100ML21,70H
4376420% MANNITOL IN WATER F.INJ.USPinf 1x250mlSFRI
44382INFUSIO MANNITOLI 20% INFUSIAinf 1x250ml(sklo)IHOCZ
4458220% MANNITOL IN WATER F.INJ.USPinf 16x250mlSFRI
59741MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFHE
59742MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFFI
80497INFUSIO MANNITOLI 200 G/L MVMinf 1x250mlMVMCZ
97745MANNITOL 20% I.V.INF.BP BIEFFEinf 1x250ml(sklo)BFFI
99.5B05BC02karbamidparent.90GM1133,11H
100B05Croztoky k irigacilok.H
100.1B05CB01chlorid sodnýlok.1000ML37,29H
 
100.2B05CX02sorbitollok.1000ML37,29H
 
100.3B05CX03glycinlok.1000ML54,04H
 
100.4B05CX10kombinované roztoky k irigacilok.1000ML54,04H
101B05Droztoky k peritoneální dialýzeparent.H
101.1B05Dpřípravky pro peritoneální dialýzuparent.1000ML138,72H
45631GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10sol 6x1500ml(vak)NPBNL
45632GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10sol 6x1500ml(vak)BJSI
45633GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10sol 4x2000ml(vak)NPBNL
45634GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10sol 4x2000ml(vak)BJSI
45635GAMBROSOL 10 M GEMINI 10sol 4x2000ml(vak)NPBNL
45636GAMBROSOL 10 M GEMINI 10sol 4x2000ml(vak)BJSI
45637GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10sol 4x2500ml(vak)NPBNL
45638GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10sol 4x2500ml(vak)BJSI
45639GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10sol 2x4500ml(vak)NPBNL
45640GAMBROSOL 10 H SYSTEM 10sol 2x4500ml(vak)BJSI
45643GAMBROSOL 10 H GEMINI 10sol 4x2000ml(vak)NPBNL
45644GAMBROSOL 10 H GEMINI 10sol 4x2000ml(vak)BJSI
45667GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10sol 6x1500ml(vak)NPBNL
45668GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10sol 6x1500ml(vak)BJSI
45669GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10sol 4x2000ml(vak)NPBNL
45670GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10sol 4x2000ml(vak)BJSI
45671GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10sol 4x2500ml(vak)NPBNL
45672GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10sol 4x2500ml(vak)BJS 
45673GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10sol 2x4500ml(vak)NPBNL
45674GAMBROSOL 10 M SYSTEM 10sol 2x4500ml(vak)BJSI
45699GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10sol 6x1500ml(vak)NPBNL
45700GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10sol 6x1500m (vak)BJSI
45701GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10sol 4x2000ml(vak)NPBNL
45702GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10sol 4x2000ml(vak)BJSI
45703GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10sol 4x2500ml(vak)NPBNL
45704GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10sol 4x2500ml(vak)BJSI
45705GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10sol 2x4500ml(vak)NPBNL
45706GAMBROSOL 10 L SYSTEM 10sol 2x4500ml(vak)BJSI
45709GAMBROSOL 10 L GEMINI 10sol 4x2000ml(vak)NPBNL
45710GAMBROSOL 10 L GEMINI 10sol 4x2000ml(vak)BJSI
46907DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1x2500ml(vak)BXIIRL
46909DIANEAL PD1 GL.1.36%/13.6MG/MLsol 1x5000ml(vak)BXIIRL
46916DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1x2500ml(vak)BXIIRL
46918DIANEAL PD1 GL.2.27%/22.7MG/MLsol 1x5000ml(vak)BXIIRL
46925DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1x2500ml(vak)BXIIRL
46927DIANEAL PD1 GL.3.86%/38.6MG/MLsol 1x5000ml(vak)BXIIRL
55846PERITONEAL DIAL.SOL+DEXTR.4.25%sol 1x2500ml(vak)BFFI
55847PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%sol 1x2500ml(vak)BFFI
55848PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%so. 1x2500ml(vak)BFFI
58502GAMBROSOL 10 Hsol 6x1500ml(sy10)GBLS
58503GAMBROSOL 10 Hsol 5x2000ml(sy10)GBLS
58504GAMBROSOL 10 Hsol 4x2500ml(sy10)GBLS
58505GAMBROSOL 10 Hsol 3x3000ml(sy10)GBLS
58506GAMBROSOL 10 Hsol 2x4500ml(sy10)GBLS
58507GAMBROSOL 10 Hsol 2x5000ml(sy10)GBLS
58515GAMBROSOL 10 Hsol 4x2500ml(ge10)GBLS
58532GAMBROSOL 10 Msol 4x2500ml(ge10)GBLS
58542GAMBROSOL 10 Msol 6x1500ml(sy10)GBLS
58543GAMBROSOL 10 Msol 5x2000ml(sy10)GBLS
58544GAMBROSOL 10 Msol 4x2500ml(sy10)GBLS
58545GAMBROSOL 10 Msol 3x3000ml(sy10)GBLS
58546GAMBROSOL 10 Msol 2x4500ml(sy10)GBLS
58547GAMBROSOL 10 Msol 2x5000ml(sy10)GBLS
58548GAMBROSOL 10 Lsol 2x5000ml(sy10)GBLS
58549GAMBROSOL 10 Lsol 2x4500ml(sy10)GBLS
58550GAMBROSOL 10 Lsol 3x3000ml(sy10)GBLS
58551GAMBROSOL 10 Lsol 4x2500ml(sy10)GBLS
58552GAMBROSOL 10 Lsol 5x2000ml(sy10)GBLS
58553GAMBROSOL 10 Lsol 6x1500ml(sy10)GBLS
58570GAMBROSOL 10 Lsol 4x2500ml(ge10)GBLS
65949GAMBROSOL 10 Msol 5x2000ml(sy10)BJSI
65950GAMBROSOL 10 Msol 2x5000ml(sy10)BJSI
65959GAMBROSOL 10 Lsol 2x5000ml(sy10)BJSI
65962GAMBROSOL 10 Lsol 5x2000ml(sy10)BJSI
68460GAMBROSOL 10 Hsol 5x2000ml(sy10)BJSI
68515GAMBROSOL 10 Hsol 2x5000ml(sy10)BJSI
69182PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%sol 1x2000ml(vak)BFFI
69183PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.1.5%sol 1x5000ml(vak)BFFI
76614DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)sol 1x2500ml(vak)BXTIRL
76616DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 1.36%)sol 1x5000ml(vak)BXTIRL
76623DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)sol 1x2500ml(vak)BXTIRL
76625DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 2.27%)sol 1x5000ml(vak)BXTIRL
76632DIANEAL PD 4(+GLUCOSE 3.86%)sol 1x2500ml(vak)BXTIRL
76634DIANEAL PD4(+GLUCOSE 3.86%)sol 1x5000ml(vak)BXTIRL
85923PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%sol 1x2000ml(vak)BFFI
85924PERITONEAL DIAL.SOL.+DEXTR.2.5%sol 1x5000ml(vak)BFFI
85925PERITONEAL DIAL.SOL+DEXTR.4.25%sol 1x2000ml(vak)BFFI
85926PERITONEAL DIAL.SOL+DEXTR.4.25%sol 1x5000ml(vak)BFFI
102B05Xpřídavky do nitrožilně podávaných roztoků (hydrogenuhličitan sodný)parent.O
102.1B05XA02hydrogenuhličitan sodný (do 20 ml v jedné ampuli včetně)parent.100ML124,74O
00524NATRIUM HYDROGENCARBONIC.LECIVAinj 6x20ml 4.2%LEXCZ
55448NATRIUM HYDROGENCAR.LECIVA 4.2%inj 10x10mlLEXCZ
102.2B05XA02hydrogenuhličitan sodný (nad 20 ml v jedné ampuli)parent.100ML11,00O
31352ALKALIGEN-INSTITUTE HUMANinf 1x400mlHUAH
103B05Xpřídavky do nitrožilně podávaných roztoků (ostatní)parent.H
103.1B05Xpřídavky do i.v. roztokůparent.100ML257,49H
69597ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21 %inf 1x500mlARDCZ
86799ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21 %inf 1x400mlARDCZ
69596ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%inf 1x300mlARDCZ
86798ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%inf 1x250mlARDCZ
86797ARDEAELYTOSOL L-ARGININCHL.21%inf 1x200mlARDCZ
103.2B05XA01chlorid draselný (koncentrace 7,45%)parent.100ML17,40H
70523INFUSIO KALII CHLORATI CONC.MVMinf 1x250mlMVMCZ
103.3B05XA03chlorid sodný (koncentrace do 5,85% včetně)parent.100ML22,88H
69727ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.5.85inf 1x200mlARDCZ
103.4B05XA03chlorid sodný (koncentrace nad 5,85%)parent.100ML24,93H
87726ARDEAELYTOSOL NATRIUMCHLOR.10%inf 1x200mlARDCZ
103.5B05XA04chlorid amonnýparent.100ML11,68H
86596ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1inf 12x500mlARDCZ
69576ARDEAELYTOSOL AMMONCL 1/1inf 1x500mlARDCZ
103.6B05XA06fosforečnan draselný, vč. kombinacíparent.100ML52,35H
 
103.7B05XA30kombinace elektrolytů (stopové prvky)parent.10ML12,46H
72998SOLUTIO SHILS I.ARDEAPHARMAinf 1x50mlARDCZ
103.8B05XA31elektrolyty v kombinaci s jinými léčivyparent.100ML127,87H
 
103.9B05XB01chlorid argininu (koncentrace 21%)parent.100ML27,67H
 
103.10B05XCvitamínyparent.1DF43,99H
 
103.11B05XXostatní i.v. roztokyparent.100ML7,63H
104 B05Zroztoky k hemodialýze a hemofiltracilok.H
104.1B05Zhemodialytika a hemofiltrátylok.1000ML166,19H
87560ARDEADIALYSOL MAX Iinf 1x250mlARDCZ
87562ARDEADIALYSOL MAX Iinf 1x300mlARDCZ
87576ARDEADIALYSOL MAX Iinf 1x400mlARDCZ
69646ARDEADIALYSOL MAX Iinf 1x500mlARDCZ
87612ARDEADIALYSOL MAX IIinf 1x250mlARDCZ
87613ARDEADIALYSOL MAX IIinf 1x300mlARDCZ
87614ARDEADIALYSOL MAX IIinf 1x400mlARDCZ
69649ARDEADIALYSOL MAX IIinf 1x500mlARDCZ
104.2B05ZAhemodialytika, koncentrátylok.1000ML125,72H
 
104.3B05ZBhemofiltrátylok.1000ML166,19H
105C01AAkardioglykosidy z náprstníkup.o. 
105.1C01AA02acetyldigoxinp.o.0.5MG1,03 
 
105.2C01AA04digitoxinp.o.0.1MG1,03 
 
105.3C01AA05digoxinp.o.0.25MG1,15 
00705DIGOXINgtt 1x10ml 0.5mg/mlGNOCZ
03542DIGOXIN 0.250 LECIVAtbl 30x0.25mgLEXCZ
83318DIGOXIN 0.125 LECIVAtbl 30x0.125mgLEXCZ
105.4C01AA08metildigoxinp.o.0.2MG1,03 
106C01AAkardioglykosidy z náprstníkuparent. 
106.1C01AA05digoxinparent.0.25MG6,99 
00435DIGOXIN SPOFAinj 10x2ml/0.5mgSPXCZ
106.2C01AA08metildigoxinparent.0.2MG6,99 
 
106.3C01AC01g-strofantinparent.0.25MG23,46 
107C01BAantiarytmika, třída lap.o. 
107.1C01Bipratropiump.o.30MG53,77 
 
107.2C01BAdetajmii bitartrasp.o.75MG14,39 
23113TACHMALCORdrg 50x25mgVADD
107.3C01BA01chinidinp.o.1.2GM19,36 
70549TBL.CHINIDINI SULFURICI 0.2 MVMtbl 1000x0.2gmMVMCZ
107.4C01BA01Chinidin (retardované lékové formy)p.o.1.2GM27,27 
 
107.5C01BA02prokainamidp.o.3GM38,61 
 
107.6C01BA03disopyramidp.o.0.4GM12,37 
 
107.7C01BA08prajmalinp.o.30MG14,08 
90992NEO-GILURYTMALtbl obd 50x20mgSVPD
108C01BAantiarytmika, třída laparent.O
108.1C01Bipratropiumparent.3MG782,94O
 
108.2C01BA02prokainamidparent.3GM251,87O
 
108.3C01BA03disopyramidparent.0.4GM251,87O
 
108.4C01BA05ajmalinparent.0.3GM251,87O
99356GILURYTMAL 10 I.V.inj 5x10ml/50mgGIUD
109 C01BBantiarytmika, třída lbp.o. 
109.1C01BB02mexiletinp.o.0.8GM9,68 
93311KATEN RETARDtbl 50x400mgSLOSK
109.2C01BB03tocainidp.o.1.2GM10,22 
110C01BBantiarytmika, třída lb parent.O/INT,KAR
110.1C01BB01lidokainparent.1ML1,22O/INT,KAR
 
110.2C01BB02mexiletinparent.0.8GM351,64O/INT,KAR
 
110.3C01BB03tocainidparent.1.2GM351,64O/INT,KAR
111C01BCantiarytmika, třídalcp.o. 
111.1C01BC03propafenon (100 mg a více v jedné tabletě)p.o.0.3GM8,50 
12188PROFENORM 150 MGtbl obd 50x150mgPMPCZ
91276PROLEKOFENtbl fc 50x150mgLEKSLO
111.2C01BC03Propafenon (méně než 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM17,55 
76761RYTMONORM 10MGtbl obd 500x10mgKNOD
112C01BCantiarytmika, třída lcparentO/INT,KAR
112.1C01BC03Propafenonparent.0.3GM165,41O/INT,KAR
91275PROLEKOFENinj 10x10ml/35mgLEKSLO
112.2C01BC07lorcainidparent.0.2GM139,01O/INT,KAR
113C01BDantiarytmika. třída IIIp.o. 
113.1C01BD01amiodaronp.o.0.2GM4,64 
96599SEDACORON 200MGtbl 50x200mgEBWA
80156CORDARONEtbl 60x200 mgKRKSLO
114C01BDantiarytmika, třída III a adenosinparent.O/INT,KAR
114.1C01BD01amiodaronparent.0.2GM19,94O/INT,KAR
96600SEDACORONinj 5x3ml/150mgEBWA
114.2C01BD02bretylium tosilátparent.100MG139,01O/INT,KAR
 
114.3C01EB10adenosinparent.15MG728,30O/INT,KAR
91615ADENOCORinj 6x2ml/6mgSWIF
115C01CAadrenergní a dopaminergní léčiva (norepinefrin a dopamin)parent.O
115.1C01CA03norepinefrinparent.6MG76,00O
00536NORADRENALIN LECIVAinj 5x1ml/1mgLEXCZ
115.2C01CA04dopaminparent.0.5GM109,39O
04380TENSAMINinj 10x5mlLEXCZ
116C01CAadrenergní a dopaminergní léčiva (ostatní)parent.H
116.1C01CA02isoprenalinparent.90MG15620,16H
 
116.2C01CA05norfenefrinparent.25MG23,76H
 
116.3C01CA07dobutaminparent.0.5GM350,71H
86762DOBUJECTinf 5x5ml/250mgLOYSF
92483DOBUDAMIN LACHEMA 250inj sic 1x250 mgLCMCZ
01639DOBUTAMIN GIULINIinj sic 10x250mgWAUD
59267DOBUTAMIN LACHEMA 250inj sic 10x250mgLCMCZ
84361DOBUTAMIN GIULINIinj sic 1x250mgWAUD
116.4C01CA09metaraminolparent.50MG191,26H
 
116.5C01CA10metoxaminparent.30MG40,91H
 
116.6C01CA11mepenterminparent.30MG101,67H
 
116.7C01CA17midodrinparent.7.5MG83,44H
 
116.8C01CA24epinefrin (lékové formy autoinjektoru)parent.1DF684,31P

Léčivý přípravek obsahující epinefrin v lékových formách autoinjektoru předepisuje alergolog a klinický imunolog u pacientů s anamnézou anafylaktického šoku vyvolaného alergií na hmyz.

116.9C01CA24epinefrinparent.0.5MG4,50O
00362ADRENALIN LECIVAinj 5x1ml/1mgLEXCZ
116.10C01CA14dopexaminparent.500MG109,39H
117C01CEléčiva ze skupiny inhibitorů fosfodiesterázyparent.X
117.1C01CE01amrinonparent.0.5GM4250,80X
91980WINCORAMinj 10x20ml 5mg/mlSWIF
118C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůp.o. 
118.1C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tablet)p.o.5MG2,00 
 
118.2C01DA02glycerol trinitrát (do 2,5 mg v jedné tabletě včetně, lékové formy tobolek s peletami)p.o.5MG3,00 
 
118.3C01DA02glycerol trinitrát (nad 2,5 mg v jedné tabletě)p.o.5MG2,12 
31089NITROMINT 2 6MGtbl ret 60x2.6mgEGI 
118.4C01DA08isosorbid dinitrát (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG3,50 
 
118.5C01DA08isosorbid dinitrát (nad 80 mg v jedné tabletě)p.o.60MG4,20 
91591CARDIKET RETARD 120cps ret 20x120mgSWPD
118.6C01DA08isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) retardované lékové formyp.o.60MG2,50 
 
118.7C01DA14isosorbid mononitrát do 20 mg včetně v jedné tabletěp.o.40MG2,75 
76402SORBIMON 20MGtbl 100x20mgMCKD
76401SORBIMON 20MGtbl 50x20mgMCKD
96190MONOSAN 20MGtbl 30x20mgPMPCZ
45821MONOSAN 20MGtbl 500x20mgPMPCZ
61467ISMN AL 20tbl 100x20mgAPAD
76400SORBIMON 20MGtbl 20x20mgMCKD
118.8C01DA08isosorbid dinitrát (nad 20 do 80 mg v jedné tabletě včetně) neretardované lékové formyp.o.60MG1,25 
 
118.9C01DA14isosorbid mononitrát nad 20 mg v jedné tabletěp.o.40MG2,49 
76405SORBIMON 40MGtbl 100x40mgMCKD
76403SORBIMON 40MGtbl 20x40mgMCKD
76404SORBIMON 40MGtbl 50x40mgMCKD
61469ISMN AL 40tbl 100x40 mgAPAD
45822MONOSAN 40MGtbl 500x40mgPMPCZ
96191MONOSAN 40MGtbl 30x40mgPMPCZ
119C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůparent.H
119.1C01DA02glycerol trinitrátparent.2.5MG13,59H
04348NITRO-MACKinj 10x5ml/5mgMACD
119.2C01DA08isosorbid dinitrátparent.20MG123,96H
120C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůspr. 
120.1C01DA02glycerol trinitrátspr.5DF2,59 
60032MAYCOR NITROSPRAY-PUMPSPRAYspr 1x11.8gm=14.5mlPDAD
31407NITROMINTaer dos 1x10 gEGYH
53139NITRILEXaer 1x14gm/205davekGNOCZ
120.2C01DA08isosorbid dinitrát (mimo přípravků určených k transdermální aplikaci)spr.20MG8,80 
121C01DAvazodilatancia ze skupiny organických nitrátůsublng.
121.1C01DA02glycerol trinitrátsublng.2.5MG6,11 
00231NITROGLYCERIN SLOVAKOFARMAtbl 20x0.5mgSLOSK
121.2C01DA08isosorbid dinitrát Isublng.20MG3,03 
122C01DXostatní vazodilatanciap.o. 
122.1C01DX03oxifedrinp.o.40MG4,79 
 
122.2C01DX12molsidomin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6MG4,46 
 
122.3C01DX12molsidomin (nad 2 do 4 mg v jedné tabletě včetně)p.o.6MG2,72 
 
122.4C01DX12molsidomin (nad 4 mg v jedné tabletě)p.o.6MG2,10 
49560MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 30x8mgHEXD
49561MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 60x8mgHEXD
49559MOLSIHEXAL RETARDtbl ret 100x8mgHEXD
122.5C01EB15trimetazidinp.o.40MG7,23 
123C01DXostatní vazodilatanciaparent.H
123.1C01DX03oxifedrinparent.40MG13,78H
 
123.2C01DX12molsidominparent.6MG105,38H
87732CORVATONinj 10x1ml/2mgHOED
124C01EAprostaglandinyparent.X
124.1C01EA01alprostadilparent.0,5MG3365,32X
92305ALPROSTANinf 10x0.2ml/100rgLEXCZ
70426KARONinj 0.2ml/100rg+solLEXCZ
61219PROSTIN VRinj 1x1 ml/0.5mgUPJB
124.2C01EA01alprostadil (vázaný na cyklodextrin)parent.20RG661,58X
91731PROSTAVASINinj sic 10x20rgSWPD
125C02antihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptory a jejich v kombinace s diuretikyp.o. 
125.1C02AB01methyldopa (levotočivá)p.o.1GM7,28 
01328DOPEGYTtbl 50x250mgEGIH
125.2C02AC01klonidinp.o.0.45MG9,14 
 
125.3C02AC02guanfacinp.o.3MG9,14 
 
125.4C02AC05moxonidin do 0,2 mg v 1 tabletě včetněp.o.0.3MG9,14 
 
125.5C02AC05moxonidin nad 0,2 mg v 1 tabletěp.o.0.3MG8,68 
 
125.6C02LA51reserpin a diuretikap.o.1DF1,56 
02629CRYSTEPINdrg 30LEXCZ
125.7C02LB01methyldopa/hydrochlorothiazid (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3DF4,94 
 
125.8C02LB01methyldopa/hydrochlorothiazid (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.2DF3,42 
 
125.9C02AC06rilmenidinp.o.1MG8,68 
126C02Aantihypertenziva působící na centrální alfa-2 receptoryparent.H
126.1C02AC01klonidinparent.0.45MG70,09H
92074CATAPRESANinj 5x1 ml/0.15mgBOED
127C02CAantihypertenziva působící na periferní alfa-1 receptoryp.o. 
127.1C02CAmetazosinp.o.20MG5,96 
 
127.2C02CA01prazosin (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.5MG12,59 
94315DEPRAZOLIN MITEtbl 10x1mgLEXCZ
58259DEPRAZOLIN MITEtbl 15x1mgLEXCZ
127.3C02CA01prazosin (nad 1 mg v jedné tabletě)p.o.5MG2,99 
88173DEPRAZOLINtbl 30x2mgLEXCZ
127.4C02CA06urapidilp.o.50MG6,89 
 
127.5C02CA04doxazosin-retardované formyp.o.4MG20,33L/URN
 
127.6C02CA04doxazosin - neretardované formyp.o.4MG18,10L/URN
45214ZOXON 2tbl 30x2mgLEXCZ
45215ZOXON 4tbl 30x4mgLEXCZ
128C02CAantihypertenziva působící na penferni alfa-1 receptoryparent.O
128.1C02CA06urapidilparent.50MG225,87O
90763EBRANTIL I.V.25inj 5x5ml/25mgBGLD
90765EBRANTIL I.V.50inj 5x10ml/50mgBGLD
129C02Dantihypertenziva působící přímou vazodilatacip.o. 
129.1C02DB01dihydralazinp.o.75MG2,00 
00110DIHYDRALAZIN SLOVAKOFARMAtbl 50x25mgSLOSK
129.2C02DB03endralazinp.o.10MG9,43 
 
129.3C02DC01minoxidilp.o.20MG20,14L/INT,KAR
130C02Dantihypertenziva působící přímou vazodilataciparentH
130.1C02DA01diazoxidparent.300MG283,99H
 
130.2C02DB01dihydralazinparent.25MG30,40H
90484NEPRESOLinj 5x25mg+solv.CGCCH
130.3C02DD01nitroprusid sodnýparent.50MG273,97H
131C03AAthiazidová diuretikap.o. 
131.1C03AA03hydrochlorothiazidp.o.25MG0,90 
00168HYDROCHLOROTHIAZID LECIVAtbl 20x25mgLEXCZ
132C03Bsulfonamidová diuretika a antihypertenzivap.o. 
132.1C03BAmetipamidp.o.2.5MG1,03 
94810HYPOTYLINtbl 30x2.5mgLEXCZ
132.2C03BA04chlortalidonp.o.25MG0,59 
83551URANDILtbl 30x50mg(blistr.)LEXCZ
132.3C03BA10xipamidp.o.20MG1,03 
 
132.4C03BA11indapamidp.o.2.5MG1,12 
96696INDAPcps 30x2.5mgPMPCZ
132.5C03Bcikletaninp.o.50MG1,03 
 
132.6C03BA11indapamid s řízeným uvolňovánímp.o.1,5MG1,12 
133C03CAkličková diuretikap.o. 
133.1C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné tabletě)p.o.40MG0,88 
98219FURONtbl 50x40mgMCKD
56347APO-FUROSEMIDE 40MGtbl 100x40mgAPTCND
96738APO-FUROSEMIDE 80MGtbl 100x80mgAPTCND
02079FUROSEMID SLOVAKOFARMAtbl 2x10x40 mgSLOSK
97935FURSEMIDtbl 100x40mgBLUCHO
96328FURSEMIDtbl 12x40mgBLUCHO
76031FURSEMIDtbl 48x40mgBLUCHO
133.2C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné tabletě)p.o.40MG1,08 
02785FUROSEMID SLOVAKOFARMA FORTEtbl 10x250mgSLOSK
56815FURORESE 500tbl 100x500mgFSTD
56814FURORESE 500tbl 50x500mgFSTD
56812FURORESE 250tbl 100x250mgFSTD
56807FURORESE 125tbl 30x125mgFSTD
56808FURORESE 125tbl 50x125mgFSTD
56809FURORESE 125tbl 100x125mgFSTD
56810FURORESE 250tbl 20x250mgFSTD
56811FURORESE 250tbl 50x250mgFSTD
68632FURORESE 500tbl 20x500mgFSTD
133.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG0,88 
 
133.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.15MG1,08 
134C03CAkličková diuretikaparent.O
134.1C03CA01furosemid (méně než 125 mg v jedné ampuli)parent.40MG16,28O
02133FUROSEMID BIOTIKAinj 5x2ml/20mgBTASK
134.2C03CA01furosemid (125 mg a více v jedné ampuli)parent.40MG7,28O
99333FUROSEMID BIOTIKA FORTEinj 10x10ml/125mgHBSSK
134.3C03CA04torasemid (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.15MG16,03O
 
134.4C03CA04torasemid (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.15MG7,72O
 
134.5C03Ckyselina etakrynováparent.50MG543,63O
135C03Dkalium šetřící diuretikap.o. 
135.1C03DA01spironolaktonp.o.75MG4,84 
96362XENALON-100tbl obd 20x100mgMHACH
96361XENALON-50tbl obd 20x50mgMHACH
135.2C03DB01amiloridp.o.10MG1,56 
87662AMICLARANtbl 50x5mgSLOSK
135.3C03DB02triamterenp.o.100MG1,22 
136C03EAkombinace thiazidových a kalium šetřících diuretikp.o. 
136.1C03EAstředně silná diuretika a kalium šetřící látkyp.o.1DF1,17 
88518AMICLOTONtbl 30SLOSK
136.2C03EA01hydrochlorothiazid a kalium šetřící látkyp.o.0.5DF0,54 
83717AMILORID HCT ALtbl 50APAD
83718AMILORID HCT ALtbl 100APAD
76380RHEFLUINtbl 30LEXCZ
89125LORADUR MITEtbl 50x2.5mg/25mgMCKA
136.3C03EA14spironolakton/butizidp.o.1DF9,78 
137C04ABperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů imidazoluparent.O
137.1C04AB01fentolaminparent.10MG20,82O
 
137.2C04AB02tolazolinparent.75MG83,14O
00440DIVASCOLinj 10x1ml/10mgSPXCZ
138C04Aperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinovép.o. 
138.1C04AC01kyselina nikotinováp.o.0.2GM0,44 
 
138.2C04ADetophyllinp.o.0.3GM1,52 
00243OXYPHYLLINtbl 50x100mgSLOSK
138.3C04AD02xantinol nikotinátp.o.0.9GM4,57 
138.4C04AD03Pentoxifyllin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1GM4,57 
 
138.5C04AD03Pentoxifyllin (nad 400 mg v jedné tabletě)p.o.1GM7,90 
97702PENTOMER RETARD 600MGtbl obd 20x600mgMCKD
96180AGAPURIN 600 RETARDtbl obd 20x600mgSLOSK
138.6C04AD03pentoxifyllin (nad 100 mg do 400 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1GM7,10 
66513PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARDtbl obd 30x400mgAPAD
87661AGAPURIN RETARDtbl obd 20x400mgSLOSK
89991PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARDtbl obd 50x400mgAPAD
89992PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARDtbl obd 100x400mgAPAD
92352AGAPURIN RETARDtbl obd 50x400mgSLOSK
92353AGAPURIN RETARDtbl obd 100x400mgSLOSK
139C04Aperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů purinu a kyseliny nikotinovéparent. 
139.1C04AColamini nicotinasparent.0.9GM20,04 
 
139.2C04ADetophyllin/theophyllinparent.0.3GM11,05 
00541OXYPHYLLINinj 5x2mlHBSSK
57351OXANTILinj 5x2 mgHBSSK
139.3C04AD02xantinol nikotinátparent.0.9GM4,25 
 
139.4C04AD03pentoxifyllinparent.0.3GM28,40 
53200AGAPURINinj 5x5ml/100mgSLOSK
69241PENTILIN 100inj 5x5ml/100mgKRKSLO
43709TRENTALinf 10x15ml/300mgHBSSK
140C04AEperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidůp.o. 
140.1C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyp.o.3MG2,00 
91032SECATOXIN FORTEgtt 1x25ml/62.5mgGNOCZ
140.2C04AE02nicergolinp.o.30MG8,50 
 
140.3C04AE51hydrogenované ergotové alkaloidy, kombinacep.o.2ML1,71 
88088ERSILANgtt 50mlGNOCZ
141C04AEperiferní vazodilatancia ze skupiny derivátů námelových alkaloidů parent. 
141.1C04AE01hydrogenované ergotové alkaloidyparent.3MG69,21 
00432DH-ERGOTOXIN LECIVAinj 5x1 ml/0.3mgLEXCZ
142C04AXjiná periferní vasodilatanciap.o. 
142.1C04AXjiná periferní vasodilatanciap.o.3DF5,72 
 
142.2C04AX02fenoxybenzaminp.o.30MG15,54 
 
142.3C04AX19sulkotidilp.o.0.3GM5,72 
 
142.4C04AX20buflomedilp.o.0.6GM5,72 
 
142.5C04AX21naftidrofurylp.o.0.2GM5,72 
97026ENELBIN 100 RETARDtbl ret 50x100mgLEXCZ
66015ENELBIN 100 RETARDtbl ret 100x100mgLEXCZ
143C04AXjiná periferní vasodilatanciaparent. 
143.1C04AXjiná periferní vasodilatanciaparent.2DF14,86 
 
143.2C04AX11bencyklanparent.0.6GM51,52 
 
143.3C04AX21naftidrofurylparent.0.2GM51,52 
98049ENELBINinj 10x5ml/40mgLEXCZ
144C05ADantihernorhoidalia obsahující lokální anestetikalok. 
144.1C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy čípků)lok.1DF0,98 
 
144.2C05ADpřípravky obsahující lokální anestetika (lékové formy mastí)lok.1GM0,78 
 
144.3C05AD01lidokain (lékové formy čípků)lok.1DF0,98 
 
144.4C05AD01lidokain (lékové formy mastí)lok.1GM0,78 
 
144.5C05AD04cinchokain (lékové formy čípků)lok.1DF0,98 
 
144.6C05AD04cinchokain (lékové formy mastí)lok.1GM0,78 
00832AVIRIL Hung 1x30gmLEXCZ
145C05AXjiná antihemorrhoidalia k zevnímu použitílok. 
145.1C05AXjiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy mastí)lok.1GM0,78 
01966KETAZON Hung 1x20gm 5%LEXCZ
145.2C05AXjiná antihemorrhoidalia k zevnímu použití (lékové formy čípků)lok.1DF0,98 
146C05BAlokální léčiva s heparinem nebo heparinoidy k zevnímu použitílok. 
146.1C05BAheparin nebo heparinoidy k zevnímu použitílok.1GM0,83 
 
146.2C05BA01organo-heparinoidylok.1GM0,83 
03575HEPAROID LECIVAung 1x30gmLEXCZ
146.3C05BA03heparin k zevnímu použitílok.1GM0,83 
86042HEPARIN AL SALBE 30000ung 1x100gmAPAD
86044HEPARIN AL GEL 30000gel 1x100gmAPAD
72931THROMBAREDUCT 60000ung 1x200gmAZUD
147C05CAKapiláry stabilizující léčiva ze skupiny flavonoidůp.o. 
147.1C05CAbioflavonoidy (hydroxyethylrutosid)p.o.0.9GM5,71 
 
147.2C05CAbioflavonoidy (kombinace, pevné lékové formy)p.o.3DF1,37 
96303ASCORUTINtbl obd 50SLOSK
147.3C05CAbioflavonoidy (kombinace, tekuté lékové formy)p.o.2ML3,03 
02635ANAVENOLgtt 1x25mlGNOCZ
147.4C05CA04troxerutinp.o.0.9GM5,71 
 
147.5C05CA53diosmin, kombinacep.o.2DF6,73 
 
147.6C05CAstandardizovaný extrakt gingko biloba v kombinacip.o.2DF5,71 
148C05jiné kapiláry stabilizujicí látkyp.o. 
148.1C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (dobesilat vápenatý)p.o.0.75GM6,52 
 
148.2C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)p.o.60MG6,52 
94327YELLONcps 30x20mgSLOSK
148.3C05CX01tribenosidp.o.0.6GM5,71 
149C05jiné kapiláry stabilizující látkyparent.H
149.1C05CXjiné kapiláry stabilizující látky (escin)parent.5MG54,26H
 
149.2C05BB02polldokanol (do 0,5% včetně)parent.1ML14,71O
08512AETHOXYSKLEROL 0,5%inj 1x30ml 0,5%KRSD
08510AETHOXYSKLEROL 0,5%inj 5x2ml 0.5%KRSD
149.3C05BB02polidokanol (nad 0,5 do 1 % včetně)parent.1ML16,91O
20034AETHOXYSKLEROL 1%inj 1x30ml 1%KRSD
20033AETHOXYSKLEROL 1%inj 5x2ml 1%KRSD
149.4C05BB02polidokanol (nad 1 % do 3 % včetně)parent.1ML18,87O
08511AETHOXYSKLEROL 2%inj 5x2ml 2%KRSD
02529AETHOXYSKLEROL 3%inj 5x2ml 3%KRSD
149.5C05BB02polidokanol (více než 3 %)parent.1ML20,38O
90799AETHOXYSKLEROL 4%inj 5x2ml 4%KRSD
150C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity (sotalol)p.o.L/KAR,INT
150.1C07AA07Sotalolp.o.0.16GM5,12L/KAR,INT
83671SOTAHEXALtbl 100x160mgHEXD
151C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivity (ostatní)p.o. 
151.1C07AAmetipranolol (do 5 mg včetně v 1 tabletě)p.o.10MG0,78 
 
151.2C07AAmetipranolol (nad 5 do 10 mg včetně v 1 tabletě)p.o.10MG0,68 
02483TRIMEPRANOLtbl 50x10mgSLOSK
151.3C07AAmetipranolol (nad 10 mg v 1 tabletě)p.o.10MG0,29 
02484TRIMEPRANOLtbl 50x40mgSLOSK
151.4C07AA02oxprenololp.o.0.1GM2,74 
 
151.5C07AA03pindololp.o.15MG2,74 
 
151.6C07AA05propranololp.o.0.16GM2,74 
 
151.7C07AA12nadololp.o.0.16GM2,74 
 
151.8C07AA16tertatololp.o.5MG2,74 
 
151.9C07AA17bopindololp.o.1MG4,30 
96998SANDONORMtbl 30x1mgLEXCZ
151.10C07AA23penbutololp.o.40MG2,74 
 
151.11C07AA27kloranololp.o.20MG2,74 
152 C07AAbeta-blokátory, bez beta-1 selektivityparent.O
152.1C07AAmetipranololparent.10MG68,63O
85886TRIMEPRANOLinj 10x1ml/1mgHBSSK
152.2C07AAtalinololparent.50MG93,65O
 
152.3C07AA02oxprenololparent.0.1GM99,13O
 
152.4C07AA03pindololparent.15MG99,13O
 
152.5C07AA07sotalolparent.0.16GM900,64O
153C07ABbeta-blokátory, s beta-1 selektivitoup.o. 
153.1C07AB02metoprolol (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)p.o.0.15GM2,93 
96753APO-METOPROLOL 50tbl 100x50mgAPTCND
50080VASOCARDIN 50tbl 50x50mg - blistrSLOSK
54151EGILOK 50MGtbl 60x50mgEGH
54152EGILOK 50MGtbl 200x50mgEGIH
62491METOPROLOL DH 50MG DIAG HUMANtbl 100x50mgGNSGB
153.2C07AB02metoprolol (nad 0,05 GM v jedné tabletě)p.o.0.15GM2,79 
45555BETALOC 100MGtbl 100x100mgAPNS
45582VASOCARDIN 100tbl 50x100mg-blistrSLOSK
59893EGILOK 100MGtbl 60x100mgEGIH
59894EGILOK 100MGtbl 200x100mgEGIH
62493METOPROLOL DH 100MG DIAG HUMANtbl 100x100mgGNSGB
96755APO-METOPROLOL 100tbl 100x100mgAPTCND
153.3C07AB02metoprolol - retardované lékové formyp.o.0.15GM3,52 
46980BETALOC SR 200 MGtbl ret 100x200 mgAPNS
46981BETALOC SR 200 MGtbl ret 30x200 mgAPNS
153.4C07AB03atenololp.o.75MG3,52 
62856ATENOBENE 50MGtbl obd 20x50mgMCKD
62857ATENOBENE 50MGtbl obd 50x50mgMCKD
62860ATENOBENE 100MGtbl obd 50x100mgMCKD
65388TENORMINtbl obd 28x50mgZNCGB
65389TENORMINtbl obd 28x100mgZNCGB
72987CATENOL 50tbl 100x50mgCADIND
72988CATENOL 100tbl 100x100mgCADIND
75001APO-ATENOL 50MGtbl 100x50mgAPTCND
75003APO-ATENOL 100MGtbl 100x100mgAPTCND
80438BETASYN 100tbl obd 100x100mgTRMD
83638ATEHEXAL 25tbl obd 30x25mgHEXD
83639ATEHEXAL 25tbl obd 50x25mgHEXD
83640ATEHEXAL 25tbl obd 100x25mgHEXD
83642ATEHEXAL 50tbl obd 30x50mgHEXd
83643ATEHEXAL 50tbl obd 50x50mgHEXD
83644ATEHEXAL 50tbl obd 100x50mgHEXD
83646ATEHEXAL 100tbl obd 30x100mgHEXD
83647ATEHEXAL 100tbl obc 50x100mgHEXD
83648ATEHEXAL 100tbl obd 100x100mgHEXD
89252ATENOLOL AL 25tbl obd 30x25mgAPAD
89253ATENOLOL AL 25tbl obd 50x25mgAPAD
89254ATENOLOL AL 25tbl obd 100x25mgAPAD
89255ATENOLOL AL 50tbl obd 30x50mgAPAD
i 89256ATENOLOL AL 50tbl obd 50x50mgAPAD
89257ATENOLOL AL 50tbl obd 100x50mgAPAD
89258ATENOLOL AL 100tbl obd 30x100mgAPAD
89259ATENOLOL AL 100tbl obd 50x100mgAPAD
89260ATENOLOL AL 100tbl obd 100x100mgAPAD
89769BETASYN 100tbl obd 30x100mgTRMD
96445COROTENOL 100tbl obd 30x100mgMHACH
153.5C07AB04acebutololp.o.0.4GM5,12 
75939ACECOR 400tbl obd 30x400mgSPAI
153.6C07AB05betaxololp.o.20MG5,12 
 
153.7C07AB07bisoprololp.o.10MG5,12 
 
153.8C07AB08celiprololp.o.0.2GM5,12 
 
153.9C07AB12nebivololp.o.5MG5,12 
154C07ABbeta-blokátory, s beta-1 selektivitouparent.O
154.1C07AB02metoprololparent.0.15GM1398,18O
 
154.2C07AB03atenololparent.75MG1904,42O
65387TENORMINinj 10x10ml/5mgZNCGB
154.3C07AB04acebutololparent.0.4GM1398,18O
 
154.4C07AB09esmololparent.2,5GM4836,19H
155G07AGalfa, beta-blokátoryp.o.L/KAR,INT
155.1C07AG01labetalolp.o.0.6GM19,50L/KAR,INT
87669TRANDATEtbl 250x200mgGLAGB
155.2C07AG02karvedilol (do 6,25 mg v 1 tabletě včetně)p.o.37.5MG21,00L/KAR,INT
 
155.3C07AG02karvedilol (nad 6,25 mg v 1 tabletě)p.o.37.5MG21,00L/KAR,INT
156C07AGalfa, beta-blokátoryparent.H
156.1C07AG01labetalolparent.0.6GM1012,92H
87508TRANDATEinj 5x20ml/100mgGLAGB
157C07Fbeta-blokátory v kombinaci s jinými antihypertenzivyp.o. 
157.1C07BB03atenolol a thiazidyp.o.1DF4,40 
 
157.2C07CA17bopindolol a thiazidyp.o.1DF4,40 
 
157.3C07FAbeta-blokátory, neselektivni, a jiná antihypertens.p.o.0.5DF0,73 
76981TRIMECRYTONtbl 30(blistr)LEXCZ
157.4C07BB07bisoprolol a thiazidyp.o.1DF3,71 
158C08CAantagonisté vápníku dihydropyridinové řadyp.o. 
158.1C08CA01amlodipinp.o.5MG10,11L/INT,KAR
58415ORCAL 5MGtbl 30x5mgLEKSLO
58417ORCAL 10MGtbl 30x10mgLEKSLO
158.2C08CA02felodipinp.o.5MG7,04 
 
158.3C08CA03isradipinp.o.5MG5,28 
 
158.4C08CA03isradipin (retardované lékové formy)p.o.5MG7,04 
 
158.5C08CA05nifedipinp.o.30MG1,56 
 
158.6C08CA05nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 20 mg)p.o.30MG2,10 
91692NIFECARD RETARDtbl ret 30x20mgLEKSLO
65381NIFEHEXAL 20 RETARDtbl obd 50x20mgHEXD
65382NIFEHEXAL 20 RETARDtbl obd 100x20mgHEXD
93460CORDIPIN RETARDtbl ret 30x20mgKRKSLO
158.7C08CA05nifedipin (retardované lékové formy s obsahem 40 mg)p.o.30MG1,37 
65384NIFEHEXAL 40 RETARDtbl obd 50x40mgHEXD
65385NIFEHEXAL 40 RETARDtbl obd 100x40mgHEXD
65383NIFEHEXAL 40 RETARDtbl obd 30x40mgHEXD
158.8C08CA05nifedipin (lékové formy s retardací 24 hodin)p.o.1DF5,91 
158.9C08CA06nimodipinp.o.0.3GM136,08X
94189DILCERENtbl obd 50x30mgSLOSK
158.10C08CA07nisoldipinp.o.20MG9,09 
 
158.11C08CA08nitrendipinp.o.20MG7,04 
 
158.12C08CA09lacidipinp.o.4MG7,04 
 
158.13C08CX01mibefradilp.o.50MG13,20L/INT,KAR
159C08CAantagonisté vápníku dihydropyridinové řadyparent.H
159.1C08CA03isradipinparent.5MG3074,59H
96533LOMIR I.V.inj 5x10ml 0.1mg/mlSANCH
159.2C08CA05nifedipinparent.30MG3074,59H
 
159.3C08CA06nimodipinparent.50MG3438,25X
88858NIMOTOP Sinf 1x50ml/10mgBAYD
94535NIMOTOP Sinf 5x50ml/10mgBAYD
160C08DAantagonisté vápníku fenylalkylaminové řadyp.o. 
160.1C08DA01verapamilp.o.0.24GM5,13 
56156VERAHEXAL 80tbl obd 50x80mgFSTD
56157VERAHEXAL 80tbl obd 100x80mgFSTD
56158VERAHEXAL 120tbl obd 30x120mgFSTD
56159VERAHEXAL 120tbl obd 50x120mgFSTD
56160VERAHEXAL 120tbl obd 100x120mgFSTD
56162VERAHEXAL KHK RETARDtbl ret 50x120mgFSTD
56163VERAHEXAL KHK RETARDtbl ret 100x120mgFSTD
77034VERAPAMIL AL 40tbl obd 50x40mgAPAD
77035VERAPAMIL AL 40tbl obd 100x40mgAPAD
77036VERAPAMIL AL 80tbl obd 50x80mgAPAD
77037VERAPAMIL AL 80tbl obd 100x80mgAPAD
86045VERAPAMIL AL 120tbl obd 50x120mgAPAD
86046VERAPAMIL AL 12Ctbl obd 100x120mgAPAD
99305VERAPAMIL 40-SLOVAKOFARMAtbl obd 30x40mgSLOSK
99306VERAPAMIL 80-SLOVAKOFARMAtbl obd 30x80mgSLOSK
160.2C08DA01verapamil (retardované lékové formy s obsahem 240 mg)p.o.0.24GM5,91 
43877VEROGALID ER 240MGtbl ret 30x240mgGNOCZ
56164VERAHEXAL RRtbl ret 30x240mgFSTD
56165VERAHEXAL RRtbl ret 50x240mgFSTD
56166VERAHEXAL RRtbl ret 100x240mgFSTD
93679LEKOPTIN RETARDtbl obd 20x240mgLEKSLO
160.3C08DA02gallopamilp.o.0.1GM5,13 
161C08DAantagonisté vápníku fenylalkylaminové řadyparent.H
161.1C08DA01verapamilparent.0.24GM317,03H
09210LEKOPTINinj 50x2ml/5mgLEKSLO
162C08DBantagonisté vápníku benzothiazepinové řadyp.o. 
162.1C08DB01diltiazemp.o.0.24GM5,28 
93186BLOCALCINtbl 50x60mgLCMCZ
94321BLOCALCIN 90 RETARDtbl ret 30x90mgLCMCZ
94314DIACORDIN 60tbl 50x60mgLEXCZ
93711DIACORDIN 90 RETARDtbl 30x90mgLEXCZ
162.2C08DB01diltiazem (retardované lékové formy s obsahem 120 mg a více)p.o.0.24GM5,77 
76736DIACORDIN 120 RETARDtbl ret 30x120mgLEXCZ
163C08DBantagonisté vápníku benzothiazepinové řadyparent.H
163.1C08DB01diltiazemparent.25MG319,18H
99136DILZEM PARENTERALinj sic 5x100mg+solGODD
93135DILZEM PARENTERALinj sic 5x25mg+5mlGODD
164C09AAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymup.o. 
164.1C09AA01kaptopril (do 12,5 mg v 1 tabletě včetně)p.o.50MG4,52 
31385TENSIOMIN 12.5MGtbl 30x 2.5mgEGIH
47282TENSIOMIN 12.5MGtbl 200x12.5mgEGIH
49564TENSIOMIN 12.5MGtbl 90x12.5mgEGIH
56200CAPOTEN 12.5MGtbl 90x12.5mgBMSAUS
86903APO-CAPTOtbl 100x12.5mgAPTCND
164.2C09AA01kaptopril (nad 12,5 mg do 25 mg v 1 tabletě včetně)p.o.50MG4,25 
31215TENSIOMIN 25MGtbl 30x25mgEGIH
47283TENSIOMIN 25MGtbl 200x25mgEGIH
49562TENSIOMIN 25MGtbl 90x25mgEGIH
68839APO-CAPTO 25MGtbl 100x25mgAPTCND
90975KATOPILtbl 40x25mgGLNYU
164.3C09AA02enalapril (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG5,62 
45273ENAP 5 MGtbl 30x5 mgKRKSLO
55637ENALAPRIL LACHEMA 5tbl 100x5 mgLCMCZ
59916ENALAPRIL LACHEMA 5tbl 60x5 mgLCMCZ
85927ENALAPRIL LACHEMA 5tbl 20x5 mgLCMCZ
83508EDNYT 5 MGtbl 100x5 mgGEDH
83503APO-ENALAPRIL 5 MGtbl 100x5 mgAPQMEX
83505EDNYT 2.5MGtbl 28x2.5mgGEDH
83507EDNYT 5MGtbl 28x5mgGEDH
164.4C09AA02enalapril (nad 5 do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG4,55 
64839APO-ENALAPRIL 10 MGtbl 100x10 mgAPQMEX
83510EDNYT 10 MGtbl 100x 10 mgGEDH
83509EDNYT 10MGtbl 28x10mgGEDH
92576ENALAPRIL LACHEMA 10tbl 20x10mgLCMCZ
55638ENALAPRIL LACHEMA 10tbl 100x10mgLCMCZ
59917ENALAPRIL LACHEMA 10tbl 60x10mgLCMCZ
45274ENAP 10 MGtbl 30x10 mgKRKSLO
164.5C09AA02enalapril (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.10MG3,57 
55639ENALAPRIL LACHEMA 20tbl 100x20mgLCMCZ
59918ENALAPRIL LACHEMA 20tbl 60x20mgLCMCZ
85928ENALAPRIL LACHEMA 20tbl 20x20mgLCMCZ
45275ENAP 20 MGtbl 30x20 mgKRKSLO
64840APO-ENALAPRIL 20 MGtbl 100x20 mgAPQMEX
83511EDNYT 20MGtbl 28x20mgGEDH
164.6C09AA03lisinoprilp.o.10MG7,60 
53641DIROTON 5MGtbl 28x5mgGEDH
53642DIROTON 10MGtbl 28x10mgGEDH
53643DIROTON 20MGtbl 28x20mgGEDH
67561DAPRIL 5tbl 30x5mgMOECY
67562DAPRIL 10tbl 30x10mgMOECY
67563DAPRIL 20tbl 20x20mgMOECY
164.7C09AA04perindoprilp.o.4MG7,60 
 
164.8C09AA05ramiprilp.o.2.5MG7,60 
 
164.9C09AA06quinaprilp.o.15MG7,60 
 
164.10C09AA07benazeprilp.o.7.5MG7,60 
 
164.11C09AA08cilazaprilp.o.2.5MG7,60 
 
164.12C09AA09fosinoprilp.o.1DF7,60 
 
164.13C09AA10trandolaprilp.o.2MG7,60 
 
164.14C09AA11spiraprilp.o.6MG7,60 
 
164.15C09AA12delaprilp.o.30MG7,60 
 
164.16C09AA13moexiprilp.o.15MG7,60 
 
164.17C09AA01kaptopril (nad 25 mg v 1 tabletě)p.o.50MG4,00 
31216TENSIOMIN 50MGtbl 20x50mgEGIH
47284TENSIOMIN 50MGtbl 200x50mgEGIH
49563TENSIOMIN 50MGtbl 90x50mgEGIH
90976KATOPILtbl 40x50mgGLNYU
165C09AAinhibitory angiotenzin konvertujicího enzymuparent.H
165.1C09AA02enalaprilátparent.1.25MG27,76H
62597ENAP I.V.inj 5x1ml/1.25mgKRKSLO
166C09BAinhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu v kombinaci s diuretikyp.o. 
166.1C09BA01kaptopril a diuretikap.o.1DF5,96 
 
166.2C09BA02enalapril a diuretikap.o.1DF5,47 
55429ENAP-HLtbl 30KRKSLO
60148ENAP Htbl 20KRKSLO
66506ENAP-Htbl 30KRKSLO
166.3C09BA06quinapril a diuretikap.o.1DF5,73 
 
166.4C09BA07benazepril a diuretikap.o.1DF6,79 
 
166.5C09BB10trandolapril/verapamilp.o.1DF12,59 
167C09CAantagonisté angiotensinu IIp.o.Z
167.1C09CA01losartanp.o.50MG22,00Z
 
167.2C09CA03valsartanp.o.80MG22,00Z
56240DIOVAN 160cps 28x160mgNPACH
167.3C09CA04irbesartanp.o.150MG22,00Z
53657APROVEL 300MGtbl 28x300mgSWIF
167.4C09CA06kandesartanp.o.8MG22,00Z
53389ATACAND 16 MGtbl 28x16mgAPNS
167.5C09CA07telmisartanp.o.40MG22,00Z
 
167.6C09DA01losartan v kombinaci s thiazidyp.o.1DF22,40Z
168C10AAhypolipidemika ze skupiny statinůp.o.P

Léčbu ordinuje kardiolog, internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

a) léčba pacientů s familiární hypercholesterolemií,

b) léčba pacientů s manifestní atherosklerózou s izolovanou hypercholesterolemii nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,

c) léčba pacientů s kumulací rizikových faktorů s izolovanou hypercholesterolemií nebo s kombinovanou hyperlipoproteinemií s pouze mírným zvýšením triacylglycerolu,

d) u ostatních pacientů pouze po předchozím schválení revizním lékařem.

168.1C10AA01simvastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG29,14P
 
168.2C10AA01simvastatin (nad 10 do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG24,32P
 
168.3C10AA01simvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)p.o.15MG24,25P
 
168.4C10AA02lovastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.30MG18,85P
01300APO-LOVASTATIN 20tbl 30x20mgAPTCND
45184HOLETARtbl 20x20mgKRKSLO
53506MEDOSTATIN 20MGtbl 30x20mgMOECY
53507MEDOSTATIN 20MGtbl 100x20mgMOECY
59800LOVACARD 20tbl 28x20mgLEXCZ
168.5C10AA02lovastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)p.o.30MG18,85P
01254APO LOVASTATIN 40tbl 30x40mgAPICND
58315LOVACARD 40tbl 28x40mgMSDNL
59799LOVACARD 40tbl 28x40mgLEXCZ
168.6C10AA03pravastatin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.20MG34,40P
86039LIPOSTAT 10MGtbl 30x10mgBMSI
168.7C10AA03pravastatin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.20MG28,67P
86040LIPOSTAT 20MGtbl 30x20mgBMSI
168.8C10AA04fluvastatin (do 20 mg v jedné tabletě včetně)p.o.40MG29,00P
 
168.9C10AA04fluvastatin (nad 20 mg v jedné tabletě)p.o.40MG24,00P
 
168.10C10AA05atorvastatin (do 10 MG včetně v jedné tabletě)p.o.10MG32,43P
 
168.11C10AA05atorvastatin (nad 10 MG v jedné tabletě)p.o.10MG19,55P
 
168.12C10AA06cerivastatin (do 0,10 MG včetně v jedné tabletě)p.o.0,2MG34,40P
 
168.13C10AA06cerivastatin (nad 0,10 do 0,20 MG včetně v jedné tabletě)p.o.0,2MG28,67P
 
168.14C10AA06cerivastatin (nad 0,20 MG v jedné tabletě)p.o.0,2MG24,25P
169C10Ahypolipidemika ze skupiny fibrátů a některých dalších skupinp.o. 
169.1C10ABetofylin klofibrátp.o.0.5GM4,79 
49609DUOLIP FORTEtbl 100x500mgMCKA
49608DUOLIP FORTEtbl 30x500mgMCKA
169.2C10AB02bezafibrátp.o.0.6GM9,34 
21569REGADRIN Bdrg 50x200mgBCED
169.3C10AB04gemfibrozilp.o.1.2GM9,34 
53941INNOGEM 300MGcps 100x300mgEGIH
96574GEVILONtbl obd 30x450mgLEXCZ
169.4C10AB05fenofibrátp.o.0.3GM8,41 
85813LIPANTHYLcps 50x100mgFFRF
97669LIPANTHYL 100cps 50x100mgLCMCZ
169.5C10AB05fenofibrát (mikronisované lékové formy)p.o.1DF11,00 
45295FENOFIBRATE PHARMAVIT SR 250MGcps 30x250mgETPF
45296FENOFIBRATE PHARMAVIT SR 250MGcps 30x250mgPLFH
76502LIPANTHYL 200 Mcps 30x200mgFFRF
92327LIPANTHYL 200 Mcps 30x200mgLCMCZ
169.6C10AB08ciprofibrátp.o.0.1GM9,34 
 
169.7C10AD06acipimoxp.o.500MG11,73 
170C10AChypolipidemika ze skupiny pryskyřicp.o.P

Léčbu ordinuje kardiolog, Internista nebo lékař pracující v poradnách pro léčbu poruch metabolismu lipidů:

a) léčba pacientů s hyperlipoproteinemií s vysokou hladinou cholesterolu,

b) léčba pacientů s pruritem při biliární cirhóze.

170.1C10AC01cholestyraminp.o.14GM31,77P
94031VASOSAN Pplv 1x400gmFOPD
94033VASOSAN Splv 1x400gmFOPD
170.2C10AC02colestipolp.o.20GM59,39P
94764COLESTIDplv 50x5gmUPJB
171D01AAantimykotika pro lokální podání ze skupiny antibiotiklok. 
171.1D01AA01nystatinlok.1GM2,54 
01069FUNGICIDIN LECIVAung 1x10gmLEXCZ
171.2D01AA02natamycinlok.1GM1,96 
172D01ACantimykotika pro lokální podání ze skupiny derivátu imidazolulok. 
172.1D01AC01klotrimazollok.1GM1,96 
86262CANESTENcrm 1x20gmLEXCZ
65484CLOTRIMAZOL AL 1%crm 1x20gm 1%APAD
86397CLOTRIMAZOL AL 1%crm 1x50gm 1%APAD
93483CLOTRIMAZOLUM POLFAcrm 20gm 1%POLPL
172.2D01AC02mikonazollok.1GM1,96 
 
172.3D01AC03ekonazol lékové formy krémulok.1GM1,96 
 
172.4D01AC03ekonazol (lékové formy tekuté, lipogelu a pasty)lok.1GM3,52 
 
172.5D01AC05isokonazollok.1ML1,96 
 
172.6D01AC08ketokonazollok.1GM1,96 
 
172.7D01AC10bifonazollok.1GM3,52 
 
172.8D01AC11oxikonazollok.1GM2,49 
99248MYFUNGARcrm 1x30gmLEXCZ
172.9D01AC12fenticonazollok.1GM1,96 
 
172.10D01AC20kombinacelok.1GM1,96 
 
172.11D01AC51clotrimazol/urealok.1GM1,96 
 
172.12D01AC60bifonazol, kombinacelok.1GM29,33P

Léčbu ordinuje dermatolog u onychomykóz, doložených kultivačním vyšetřením a dokladovanou kontraindikací k použití systémové antimykotické terapie.

172.13D01AC14sertakonazollok.1GM3,52 
 
172.14D01AC01klotrimazol tekuté lékové formylok.1GM2,54 
173D01AEantimykotika pro lokální podání ostatních skupinlok. 
173.1D01AEjiná antimykotika k zevnímu použití (nitroethanoldodecylsulfonat)lok.1ML0,83 
00799NITROFUNGINliq 1x25mlGNOCZ
02772MYCO-DECIDINliq 25mlGNOCZ
173.2D01AE04kyselina undecylenoválok.1GM0,93 
00871MYKOSEPTINung 1x30gmLEXCZ
173.3D01AE14ciclopiroxlok.1GM3,91 
06291BATRAFEN ROZTOKsol 1x20ml 1%HOED
76150BATRAFENcrm 1x20gmHBSSK
76152BATRAFENliq 1x20mlHBSSK
173.4D01AE15terbinafinlok.1GM3,91 
 
173.5D01AE16amorolfinlok.1GM3,91 
 
173.6D01AE18tolnaftatlok.1GM1,96 
 
173.7D01AE19tolciklátlok.1GM1,96 
173.8D01AE20kombinace antimykotik (tolnaftat/cetrimid)lok.1GM1,96 
 
173.9D01AE20kombinace antimykotik (ostatní kombinace)lok.1GM0,64 
 
173.10D01AEnaftini hydrochloridlok.1GM2,93 
174D01BAantimykotika pro celkové podáníp.o.P

Léčbu terbinafinem ordinuje dermatolog:

a) těžké formy dermatomykóz vyvonalých dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření

b) těžké formy nehtových mykóz, platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:

• postižení celé nehtové ploténky

• postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem

• postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad b) je pozitivní mikroskopický nález a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

174.1D01BA01griseofulvinp.o.0.5GM9,97 
94717GRISOVINtbl obd 100x125mgGLAGB
174.2D01BA02terbinafinp.o.0.25GM66,00P
175D02ABemolliencia obsahující oxid zinečnatýlok. 
175.1D02ABpřípravky obsahující oxid zinečnatý (do 120 g v jednom balení včetně)lok.1GM0,78 
54249SUSPENSIO ZINCI OXYDATI HERBAC.sus 1x100gmHEOCZ
176D02ACemolliencia obsahující měkký parafin a tukové produktylok.L/DER,PDD
176.1D02AC91měkký parafin a tukové produkty (do 250 ml v 1 baleni včetně) - tekuté lékové formylok.1ML0,59L/DER,PDD
 
176.2D02AC91měkký parafin a tukové produkty (nad 250 ml v 1 baleni) - tekuté lékové formylok.1ML0,43L/DER,PDD
 
176.3D02AC91měkký parafin a tukové produkty (do 250 gm v 1 balení včetně)lok.1GM0,59L/DER,PDD
 
176.4D02AC91měkký parafin a tukové produkty (nad 250 gm v 1 balení)lok.1GM0,43L/DER,PDD
 
176.5D02AE01měkký parafin a tukové produkty s obsahem močoviny -tekuté lékové formylok.1ML0,50L/DER,PDD
97152EXCIPIAL U LIPOLOTIOlot 1x200mlSEGCH
97153EXCIPIAL U HYDROLOTIOlot 1x200mlSEGCH
177D02AXjiná emolliencia a protektivalok. 
177.1D02AXjiná emolliencia a protektiva (do 50 g v balení včetně)lok.1GM1,71 
00891POLYSANpst 1x50gmSLOSK
177.2D02AXjiná emolliencia a protektiva (nad 50 g v balení)lok.1GM0,64 
04192POLYSANpst 1x650gmSLOSK
88603POLYSAN CUM OLEUM HELIANTI GLOung 1x900gmGAOCZ
177.3D03AX92jiná léčiva podporující tvorbu jizev (chlorofyl)lok.1ML0,49 
177.4D03AX02dextranomerlok.1GM3,91 
 
177.5D03AX91jiná léčiva podporující zajizvení (kombinace celulosa + karboxycelulosa, na obsah karboxycelulosy)lok.1GM15,40 
93561SYSTOGENplv.ads.1x20GMIHOCZ
178D03BAproteolytické enzymylok.P

Léčbu ordinuje chirurg, ortoped, gynekolog, otorhinolaryngolog nebo dermatolog:

a) léčba bércových vředů,

b) léčba nekrotických poúrazových nebo pooperačních ran,

c) ošetřování nekrotických ran a dekubitů.

178.1D03BAproteolytické enzymy (chymotrypsin)lok.1GM79,28P
 
178.2D03BAproteolytické enzymy (kolagenáza - do 10 GM v jednom balení včetně)lok.1GM18,57P
 
178.3D03BAproteolytické enzymy (plasmin/deoxihbonukleáza)lok.1GM13,69P
42261FIBROLANung 1x100gmPDAD
42262FIBROLANung 1x25gmPDAD
62518FIBROLANung 1x50gmPDAD
178.4D03BAproteolytické enzymy (trypsin/chymotrypsin)lok.1GM28,84P
 
178.5D03BAproteolytické enzymy (kolagenáza - nad 10 GM v jednom balení)lok.1GM16,62P
 
178.6D04AB01lidokain (lékové formy spreje, koncentrace 10%)lok.1GM2,10O
179D05AAantipsoriatika ze skupiny dehtů a derivátů vitaminu Dlok. 

Léčbu deriváty vitaminu D v lokálních lékových formách ordinuje dermatolog:

a) léčba torpidních lokalizovaných forem psoriázy nereagující na standardní léčbu v množství maximálně 100 g týdně.

b) v ostatních případech pouze po schválení revizním lékařem zdravotní pojišťovny.

179.1D05AAdehty (odbarvený dehet)lok.1GM1,17 
 
179.2D05AAdehtylok.1GM0,73 
00889PITYOLung 1x30gmLEXCZ
66262SALOXYLung 1x30gmHEOCZ
66502ICHTOXYLung 1x30gmHEOCZ
85950SUSPENSIO VISNEVSKI+PICE LIQUIDsus 1x1000gmHEOCZ
179.3D05AD02methoxalen (0,15 % koncentrace)lok.1ML4,30 
90618OXSORALENliq 1x50ml 0.15%GERA
179.4D05AC01dithranollok.1GM3,91 
 
179.5D05AX02kalcipotriollok.1GM11,73P
 
179.6D05AX04tacalcitollok.1GM15,64P
180D05BBretinoidy pro celkové podáníp.o.P

Léčbu ordinuje dermatolog:

a) léčba těžkých generalizovaných forem psoriázy nereagujících na jinou léčbu,

b) ostatní těžké formy poruchy keratinizace nereagující na jinou léčbu pouze po předchozím schválení revizním lékařem

c) kožní T-lymfomy

180.1D05BB01etretinátp.o.35MG81,14P
 
180.2D05BB02acitretinp.o.35MG81,14P
 
180.3D05BA02methoxalenp.o.10MG4,06L/DER
03733OXSORALENcps 50x10mgGERA
181D06AXantibiotika k zevnímu použitílok. 
181.1D06AAtetracyklin a derivátylok.1GM2,93 
 
181.2D06AXneomycin/bacitracin (k přípravě roztoku)lok.1ML3,91 
55759PAMYCON NA PRIPRAVU KAPEKplv 1x1lahvBTASK
181.3D06AXneomycin/bacitracin (zásyp do 2 g včetně)lok.1GM13,69 
01062FRAMYKOINplv ads 1x2gmIHOCZ
181.4D06AXneomycin/bacitracin (zásyp nad 2 do 5 g v jednom balení včetně)lok.1GM7,63 
44894FRAMYKOINplv ads 1x5gmMHOCZ
181.5D06AXneomycin/bacitracin (mast)lok.1GM2,93 
01066FRAMYKOINung 1x10gmLEXCZ
181.6D06AXprimycinlok.1GM2,44 
 
181.7D06AX02chloramfenikollok.1GM2,88 
 
181.8D06AX09mupirocin (do 5 g v jednom balení včetně)lok.1GM8,31 
 
181.9D06AX09mupirocin (nad 5 g v jednom balení)lok.1GM5,18 
 
181.10D06AXneomycin/bacitracin (zásyp nad 5 g v jednom balení)lok.1GM2,44 
01063FRAMYKOINplv ads 1x20gmIHOCZ
182D06BAsulfonamídy s obsahem stříbrných solí k lokálnímu podánilok.L/DER,CHI
182.1D06BAsulfathiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)lok.1GM1,08L/DER,CHI
 
182.2D06BAsulfathiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)lok.1GM0,98L/DER,CHI
 
182.3D06BA01sulfadiazin stříbrný (do 50 g v jednom balení včetně)lok.1GM1,32L/DER,CHI
62229DERMAZINcrm 1x50gm 1%LEKSLO
182.4D06BA01sulfadiazin stříbrný (nad 50 g v jednom balení)lok.1GM1,12L/DER,CHI
 
182.5D06BA02sulfathiazollok.1GM1,03 
00899SULFATHIAZOL NEO-SLOVAKOFARMAung 1x20gm 5%SLOSK
182.6D06BA03mafenidlok.1GM0,98L/DER,CHI
 
182.7D06BA51sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma náplasti)lok.100CM213,49L/DER,CHI
 
182.8D06BA51sulfadiazin stříbrný v kombinaci (léková forma krému)lok.1GM2,25L/DER,CHI
183D07AAkortikosteroidy třídy I, slabě účinnélok. 
183.1D07AA02hydrokortisonlok.1GM3,16 
00858HYDROCORTISON LECIVAung 1x10gm 1%LEXCZ
183.2D07AA03Prednisolonlok.1GM3,32 
184D07ABkortikosteroidy třídy II, středně účinnélok. 
184.1D07AB01klobetazonlok.1GM3,32 
 
184.2D07AB02hydrokortison butyrátlok.1GM3,32 
09310LOCOID 0.1%ung 1x30gm 0.1%YEUNL
09305LOCOID 0.1%crm 1x30gm 0.1%YEUNL
09307LOCOID 0.1% LOTIONlot 1x30mlYEUNL
62047LOCOID LIPOCREAMcrm 1x30gm 0.1%YEUNL
184.3D07AB03flumetasonlok.1GM3,32 
 
184.4D07AB07fluprednidenlok.1GM3,32 
 
184.5D07AB09triamcinolon (lékové formy mastí a krémů)lok.1GM2,44 
02828TRIAMCINOLON LECIVAcrm 1x10gm 0.1%LEXCZ
02829TRIAMCINOLON LECIVAung 1x10gm 0.1%LEXCZ
184.6D07AB09triamcinolon (lékové formy lotia)lok.1ML2,83 
02826TRIAMCINOLONlot 1x15gmGNOCZ
66167TRIAMCINOLON-GALENAlot 1x30gmGNOCZ
184.7D07AB09triamcinolon (lékové formy spreje)lok.1GM0,73 
 
184.8D07AB09triamcinolon (lékové formy tinktury)lok.1ML0,98 
 
184.9D07AB19dexamethason acetátlok.1GM3,09 
02415DEXAMETHAZON LECIVAcrm 10gm 0.01%LEXCZ
01965DEXAMETHAZON LECIVAung 1x10gm 0.025%LEXCZ
185D07ACkortikosteroidy třídy III, účinné (fluorované)lok. 
185.1D07AC01betamethason dipropionátlok.1GM2,49 
80204BELODERMung 1x30gm 0.05%BLUCHO
80206BELODERMcrm 1x30gm 0.05%BLUCHO
88489KUTERIDcrm 20gmLEKSLO
88495KUTERIDung 20gmLEKSLO
98032DIPROSONEung 1x30gmSCHB
98034DIPROSONEcrm 1x30gmSCHB
185.2D07AC01betamethason valerátlok.1GM3,32 
 
185.3D07AC02fluklorolonlok.1GM3,32 
 
185.4D07AC04fluocinolon gellok.1GM2,44 
04156GELARGINgel 1x25gmLEXCZ
185.5D07AC04fluocinolon mast a krém (koncentrace do 0,025% včetně)lok.1GM2,93 
92285GELARGINung 1x20gm/5mgLEXCZ
185.6D07AC04fluocinolon mast a krém (koncentrace nad 0,025%)lok.1GM3,91 
92286GELARGIN FORTE UNGung 1x20gm/40mgLEXCZ
185.7D07AC04fluocinolon lotio (koncentrace do 0,025% včetně)lok.1GM2,93 
 
185.8D07AC04fluocinolon lotio (koncentrace nad 0,025%)lok.1GM3,91 
44743GELARGIN FORTE LOTlot1x50GM/100MGLEXCZ
185.9D07AC06diflukortolonlok.1GM3,42 
 
185.10D07AC08fluocinonidlok.1GM2,93 
 
185.11D07AC09budesonidlok.1GM3,18 
 
185.12D07AC12halometasonlok.1GM3,27 
 
185.13D07AC17flutikasonlok.1GM3,42 
186D07ACkortikosteroidy třídy III, účinné (nefluorované)lok.L/DER,ALG,PDD
186.1D07AC13mometazon do 10g v 1 balení včetnělok.1GM6,70L/DER,ALG,PDD
 
186.2D07AC13mometazon nad 10g v jednom balenílok.1GM5,87L/DER,ALG,PDD
 
186.3D07AC14methylprednisoni aceponaslok.1GM5,87L/DER,ALG,PDD
 
186.4D07AC18prednikarbat (do 10 g v 1 balení včetně)lok.1GM6,70L/DER,ALG,PDD
83154DERMATOPcrm 1x10gm 2.5mg/gmHBSSK
83156DERMATOPung 1x10gm 2.5mg/gmHBSSK
186.5D07AC18prednikarbat (nad 10 g v 1 baleni)lok.1GM5,87L/DER,ALG,PDD
187D07ADkortikosteroidy třídy IV, vysoce účinnélok.L/DER
187.1D07AD01klobetasollok.1GM4,40L/DER
 
187.2D07AD02halcinonidlok.1ML4,64L/DER
97019BETACORTONliq 1x25mlSEGCH
97020BETACORTONliq 1x100mlSEGCH
188D07BBkortikosteroidy, středně účinné, kombinace s antiseptikylok. 
188.1D07BA01prednisolon/cloroxinlok.1GM1,96 
 
188.2D07BB01flumetason a antiseptikalok.1GM3,32 
03405LORINDEN Cung 15gmPOLPL
188.3D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy pěny)lok.1GM1,42 
02975TRIAMCINOLONspm 40gmGNOCZ
188.4D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy spreje)lok.1GM0,59 
 
188.5D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy tinktury)lok.1ML1,47 
02827TRIAMCINOLONtct 1x10mlGNOCZ
188.6D07BB03triamcinolon a antiseptika (lékové formy mastí a krémů)lok.1GM1,81 
04178TRIAMCINOLON E LECIVAung 1x20gmLEXCZ
188.7D07BA01prednisolon/hexamidin diisothionátlok.1GM1,96 
189D07Xkortikosteroidy, jiné kombinacelok. 
189.1D07XA01hydrokortisonlok.1ML1,96 
 
189.2D07XA02prednisolon/kyselina salicyloválok.1ML1,47 
92411ALPICORTsol 1x100mlWOLD
189.3D07XB01flumetason/dehetlok.1GM4,40 
09297LOCACORTEN TARung 1x60gmCGCCH
189.4D07XB01flumethason pivalat/kyselina salicyloválok.1GM2,93 
 
189.5D07XB02triamcinolonlok.1GM1,81 
04160TRIAMCINOLON S LECIVAung 1x30gmLEXCZ
189.6D07XCdiflucortolon/isoconasollok.1GM2,69 
 
189.7D07XC01betamethason (lékové formy masti a krémů)lok.1GM2,69 
85864BELOSALICung 1x30gmBLUCHO
189.8D07XC01betamethason (lékové formy tinktur)lok.1ML2,69 
 
189.9D07XDhalcinonid/kyselina salicyloválok.1ML3,57 
 
189.10D07XDhalcinonid/močovínalok.1GM3,57 
 
189.11D07CA01hydrocortison a antibiotika (lékové formy mastí a krémů)lok.1GM1,96 
 
189.12D07CA01hydrocortison a antibiotika (tekuté lékové formy)lok.1ML1,96 
190D08Aantiseptika a desinficíencialok. 
190.1D08AC02chlorhexidinlok.1000ML178,70 
 
190.2D08ADkyselina boritá (lékové formy mastí)lok.1GM0,68 
 
190.3D08ADkyselina boritá (lékové formy roztoků)lok.10GM1,32 
 
190.4D08AG02polyvidon-jód (do 200 ml včetně roztoku v jednom balení)lok.1ML0,98 
62318BETADINE (CHIRURG.)liq 1x120mlEGIH
02981JODISOL ROZTOKliq 1x80gmLDNCZ
96605JODISOL SPRAY S MECH.ROZPRASOV.spr 1x75gmLDNCZ
46054BRAUNOL 2000liq 1x100mlBMBCH
190.5D08AG02polyvidon-jód (nad 200 ml roztoku v jednom baleni)lok.1ML0,49 
02983JODISOL ROZTOKliq 1x760gmLDNCZ
80553BRAUNOL 2000liq 1x1000mlBMBCH
46056BRAUNOL 2000liq 1x500mlBMBCH
62319BETADINE (CHIRURG.)liq 1x1000mlEGIH
62317BETADINEliq 1x1000mlEGIH
190.6D08AG02polyvidon-jód (do 200 g masti v jednom balení včetně)lok.1GM1,96 
84421BRAUNOVIDON MASTung 100gm (pe tuba)BMBCH
190.7D08AG02polyvidon-jód nad 200 g masti v jednom balení)lok.1GM0,98 
46052BRAUNOVIDON MASTung 250gm (pe nad.)BMBCH
84422BRAUNOVIDON MASTung 250gm (pe tuba)BMBCH
190.8D08AHkloroxinlok.1GM0,78 
03008ENDIARONpst 1x30gm 5%LEXCZ
190.9D08AJbromid benzododecinia (vodný roztok do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1ML0,29 
 
190.10D08AJbromid benzododecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1ML0,29 
00739AJATIN TINCTURAtct 1x50ml 1%SLOSK
190.11D08AJchlorid karbetopendecinia (tinktura do 50 ml v jednom balení včetně)lok.1ML0,29 
191 D08AXjiná antiseptika a desinficiencialok.H
191.1D08AXhexamidin/chlorhexidinlok.1ML121,37H
 
191.2D08AXnoxytiolinlok.2.5GM492,11H
 
191.3D08AXnoxytiolin/tetrakainlok.2.5GM492,11H
 
191.4D08AXtaurolidinlok.1GM94,48H
93242TAUROLINgel 1x50gm/1.75gmGSOCH
192D10Alokálně podávaná léčiva k léčbě aknelok. 
192.1D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů do koncentrace 0,05% včetně)lok.1GM3,96 
98205LOCACIDcrm 1x30gm 0.05%PFBF
97573RETIN Acrm 1x30gm 0.025%CILCH
03740RETIN Acrm 1x30gm 0.05%CILCH
192.2D10AD01tretinoin (lékové formy krémů a gelů koncentrace nad 0,05%)lok.1GM4,40 
 
192.3D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků do koncentrace 0,05% včetně)lok.1ML4,11 
 
192.4D10AD01tretinoin (lékové formy roztoků koncentrace nad 0,05%)lok.1ML4,40 
 
192.5D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy krémů a gelů)lok.1GM1,42 
86754ANTOPARgel 30gm 5%LEKSLO
192.6D10AE01benzoyl peroxid (lékové formy roztoků a lotií)lok.1ML0,39 
91816INOXITANlot 100ml 50mg/mlGNOCZ
192.7D10AE01benzoyl peroxid (koncentrace 20%)lok.1ML2,54 
 
192.8D10AF01klindamycinlok.1ML1,96 
 
192.9D10AF02erythromycin (lékové formy krémů a mastí)lok.1GM2,93 
 
192.10D10AF02erythromycin (lékové formy roztoků) do 60 ml včetně v jednom balenílok.1ML2,25 
98204ERYFLUIDsol 1x30mlPFBF
192.11D10AF52erythromycin v kombinacilok.1ML2,93 
 
192.12D10AX03kyselina azelaoválok.1GM1,96 
 
192.13D10AF02erythromycin (lékové formy roztoků) nad 60 ml v jednom balenilok.1ML1,81 
75285ERYFLUIDsol 1x100mlPFBF
193D10Bcelkově podávaná léčiva k léčbě aknép.o.X
193.1D10BA01isotretinoin (do 10 MG včetně v jedné kapsli )p.o.30MG92,82X
11685ROACCUTANE ROCHEcps 30x10mgHLRCH
193.2D10BA01isotretinoin (nad 10 MG v jedné kapsli)p.o.30MG83,77X
194D11AXjiná dermatologikalok.L/DER
194.1D11AXcelulóza (lékové formy zásypů)lok.1GM9,78L/DER
 
194.2D11AXfluorouracil (lékové formy roztoků)lok.1ML17,25L/DER
60890VERRUMALliq 1x13mlHEMD
194.3D11AXfluorouracil (lékové formy masti)lok.1GM13,15L/DER,ONK
195G01AAvaginálně podávaná antimykotika a antibiotikavag. 

Léčbu vaginálním clindamycinem ordinuje gynekolog:

a) léčba bakteriální vaginózy v těhotenství,

b) vaginitis s průkazem citlivosti bakteriálních kmenů na clindamycin.

195.1G01AA01nystatinvag.100KU0,98 
 
195.2G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem méně než 100 mg)vag.25MG4,11 
 
195.3G01AA02natamycin (lékové formy s obsahem 100 mg)vag.25MG7,14 
78213PIMAFUCINglo vag 3x100mgYEUNL
195.4G01AA10klíndamycin (lékové formy krémů)vag.1GM12,00P
 
195.5G01AAneomycin/polymyxin/nystatinvag.1DF10,90 
196G01AFvaginálně podávané imidazolové derivátyvag. 
196.1G01AFderiváty imidazoluvag.0.1GM6,35 
 
196.2G01AF01metronidazolvag.0.5GM3,71 
02430ENTIZOLtbl vag 10x500mgPOLPL
66787MEDAZOLtbl vag 10BLUCHO
196.3G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních tablet)vag.0.1GM8,70 
62862CANDIBENE 100MGtbl vag 6x100mgMCKD
62863CANDIBENE 200MGtbl vag 3x200mgMCKD
65483clotrimazol al 100tbl vag 6x100mg+aplHHCD
66549clotrimazol al 200tbl vag 3x200mg+aplHHCD
93484CLOTRIMAZOLUM POLFAtbl vag 6x100mgPOLPL
196.4G01AF02klotrimazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.1GM13,39 
68917JENAMAZOL 2%crm vag 20gm+aplik.VJPD
196.5G01AF04mikonazolvag.0.1GM8,70 
 
196.6G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.1GM13,39 
 
196.7G01AF05ekonazol (lékové formy vaginálních tablet, globuli a čípků)vag.0.1GM31,58 
06095GYNO-PEVARYL 50glo vag 15x50mgCILCH
196.8G01AF11ketoconazolvag.0.4GM13,44 
 
196.9G01AF12fentlconazolvag.0.1GM13,44 
 
196.10G01AF17oxikonazolvag.0.6GM109,90 
99250GYNO-MYFUNGARtbl vag 1x600mgLEXCZ
196.11G01AG02terkonazol (lékové formy vaginálních krémů)vag.80MG13,49 
 
196.12G01AG02terkonazol (lékové formy vaginálních tablet)vag.80MG31,28 
197G01AXvaginálně podávaná jiná antiinfektiva a antiseptikavag. 
197.1G01AXlaktobacillusvag.1DF10,26 
 
197.2G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních čípků)vag.1DF17,60 
 
197.3G01AXnifuratel/nystatin (lékové formy vaginálních krémů)vag.5GM35,19 
 
197.4G01AXnitrofurantoinvag.0.2GM2,64 
03629FURANTOIN LECIVAtbl vag 30x100mgLEXCZ
197.5G01AXpolykresolvag.1GM1,42 
41965VAGOTHYLsol 1x50gmPOLPL
197.6G01AX05nifuratelp.o.0.6GM15,64L/GYN,URN
 
197.7G01AX11polyvidon-jód (vaginální čípky)vag.0.2GM8,94 
62321BETADINEsup vag 14EGIH
197.8G01AX11polyvidon-jód (vaginální gel)vag.0.2GM6,16 
 
197.9G01AX12ciklopirox (vaginální krém - do 40 GM včetně v jednom balení)vag.1GM4,69 
 
197.10G01AXsulfathiazolvag.1DF6,60 
 
197.11G01AXjiná antiinfektiva a antiseptika (tetraboritan sodný)vag.1DF6,40 
 
197.12G01AX12ciclopirox (vaginální roztok)vag.1DF17,60 
 
197.13G01AX12ciclopirox (vaginální čípky)vag.1DF31,28 
 
197.14G01AX12ciklopirox (vaginální krém - nad 40 GM v jednom balení)vag.1GM3,52 
198G02AButerotonika ze skupiny námelových alkaloidůp.o. 
198.1G02AB02ergotové alkaloidyp.o.0.2MG1,12 
 
198.2G02AB03ergometrinp.o.0.2MG1,12 
199G02AButerotonika ze skupiny námelových alkaloidůparent. 
199.1G02AB01methylergometrinparent.0.2MG17,21 
00509METHYLERGOMETRIN SPOFAinj 5x1 ml/0.2mgSPXCZ
199.2G02AB03ergometrinparent.0.2MG9,38 
200G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůp.o.H
200.1G02AD02dinoprostonp.o.0.5MG95,31H
86287PROSTIN E2tbl 10x0.5mgUPJGB
201G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůvag.K/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

201.1G02AD02dinoproston (do 0,5 mg v jedné dávce včetně)vag.1DF974,55K/P
91643PREPIDILgel vag 3gm/0.5mgUPJB
201.2G02AD02dinoproston (nad 2 mg v jedné dávce)vag.1DF416,94K/P
 
201.3G02AD02dinoproston (nad 0,5 do 2 mg v jedné dávce včetně)vag.1DF1111,90K/P
202G02ADuterotonika ze skupiny prostaglandinůparentK/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) preindukce porodu při ukončení těhotenství,

b) indukce potratu do 24 týdne těhotenství z genetických důvodů,

c) indukce porodu (včetně porodu mrtvého plodu) po 24 týdnu těhotenství,

d) v poporodním období při závažné metrorhagii.

202.1G02AD01dinoprostparent.25MG651,85 K/P
 
202.2G02AD02dinoprostonparent.0.5MG389,86K/P
67188PROSTIN E2 SS 1MG/MLinj 1x0.75mlUPJB
67189PROSTIN E2 SS 10MG/MLinj 1x0.5mlUPJB
202.3G02AD04karboprostparent.0.25MG675,61K/P
 
202.4G02AD05sulprostonparent.0.5MG651,85K/P
203G02CAtokolytika ze skupiny beta-sympatomimetikp.o.P

Léčbu ordinuje gynekolog:

pouze jako pokračování parenterální aplikace tokolytik.

203.1G02CAhexoprenalinp.o.1.5MG10,80P
75173GYNIPRAL 0.5MGtbl 20x0.5mgHNPA
203.2G02CA01ritodrinp.o.40MG23,66P
 
203.3G02CA03fenoterolp.o.20MG23,66P
21391PARTUSISTENtbl 50x5mgBOED
204G02CAtokolytika ze skupiny beta-sympatomimetikparentU/P

Léčbu ordinuje gynekolog:

a) zahájení tokolytické léčby po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba porodní dystokie,

c) intrapartální akutní tokolýza.

204.1G02CAhexoprenalinparent.25RG45,36U/P
75464GYNIPRAL 25RG KONCENTR.ZUR INF.inf 5x5ml/25rgHNPA
75463GYNIPRAL 10RG/2MLinj 5x2ml/10rgHNPA
75173GYNIPRAL 0.5MGtbl 20x0.5mgHNPA
204.2G02CA01ritodrinparent.40MG45,36U/P
 
204.3G02CA03fenoterolparent.0.5MG45,36U/P
205G02CBinhibitory prolaktinup.o. 
205.1G02CBterguridp.o.1MG5,46 
91979MYSALFONtbl obd 30x0.5mgLEXCZ
205.2G02CB01bromokriptinp.o.5MG14,22 
67512MEDOCRIPTINEtbl 30x2.5mgMOECY
67514medocriptinetbl 500x2.5mgMOECY
97673SEROCRYPTINtbl 30x2.5mgSROI
205.3G02CB02Usuricip.o.0.6MG2,49 
 
205.4G02CB03kabergolinp.o.70RG27,08Z
 
205.5G02CB04quinagolidp.o.75RG27,08Z
206G03Bandrogenyp.o.L/END,ONK,GYN,SEX
206.1G03BA03testosteronp.o.0.12GM27,37L/END,ONK,GYN, SEX,URN
 
206.2G03BB01mesterolonp.o.50MG20,04L/END,ONK,GYN, SEX,URN
09591PROVIRON 25tbl 20x25mgSAGD
09592PROVIRON 25tbl 50x25mgSAGD
207G03Bandrogenyparent.L/END,ONK,GYN,SEX
207.1G03BA03testosteronparent.18MG8,11L/END,ONK,GYN, SEX,URN
00373AGOVIRIN-DEPOTinj 5x2ml/50mgBTASK
208G03CApřirozené a semisyntetické estrogenyp.o.P

Estradiol, léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

a) substituční léčba žen po předčasné menopauze,

b) léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

Estriol, léčbu ordinuje gynekolog, urolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

208.1G03CApřirozené a semisyntetické estrogeny prosté, mestranolp.o.0.15MG3,76P
 
208.2G03CA57přírodní konj. estrogeny (do 625 RG včetně v jedné tabletě nebo tobolce)p.o.625RG6,00P
42200PREMARIN 0.625MGtbl obd 1x28WYMIRL
53298PREMARIN 0.625MGtbl obd 3x28WYMIRL
83387OESTROFEMINAL 0.6cps 21x0.6mgMACD
208.3G03CA03estradiol (do 1 mg v jedné tabletě včetně)p.o.2MG9,00P
 
208.4G03CA03estradiol (nad 1 mg do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.2MG6,00P
 
208.5G03CA03estradiol (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.2MG4,40P
 
208.6G03CA03estradiol (s uvolněním méně než 50 RG/den, v rámci 28. denního cyklu)transd.50RG4,40P
 
208.7G03CA03estradiol (s uvolněním od 50 do 99 RG včetně /den, v rámci 28. denního cyklu)transd.50RG6,00P
 
208.8G03CA03estradiol (s uvolněním 100 a více RG/den, v rámci 28. denního cyklu)transd.50RG9,00P
 
208.9G03CA03estradiol (lékové formy gelů)transd.1,5MG5,87P
76922OESTROGELgel 1x80gmLBEF
208.10G03CA03estradiolvag.25RG5,87P
 
208.11G03CA04estriolp.o.2MG6,00P
31315OVESTINtbl 30x2mgORGNL
208.12G03CA04estriol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.2MG3,08P
97170OVESTINcrm 15gm+aplikatorORGNL
98182OVESTINcrm vag 1x 15gm+aplikatorORGIRL
208.13G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, do 0,5 mg včetně)vag.0.2MG5,87P
 
208.14G03CA04estriol (lékové formy vaginálních tablet, nad 0,5 mg)vag.0.2MG1,22P
53300PREMARIN 1.25MGtbl obd 3x28WYMIRL
208.15G03CA57přírodní konj. estrogeny (nad 625 RG v jedné tabletě nebo tobolce)p.o.625RG4,34P
09467OESTROFEMINAL 1.25cps 21x1.25mgMACD
208.16G03CA03estradiol (lékové formy vaginálních krémů)vag.0.2MG3,08P
209G03CApřirozené a semisyntetické estrogenyparent. 
209.1G03CA03estradiolparent.1MG4,35 
00364AGOFOLLINinj 5x1ml/5mgBTASK
00365AGOFOLLIN-DEPOTinj 1x2ml/10mgBTASK
56188AGOFOLLIN DEPOTinj 5x2ml/10mgBTASK
209.2G03CA03estradiol valeratparent.1MG2,40 
00529NEOFOLLINinj 5x1 ml/5mgBTASK
209.3G03CA03estradiol implantátparent.1DF1095,00 
 
209.4G03CA04estriolparent.2MG4,30 
210G03Dprogestinyp.o.L/GYN,URN,END,INT,SEX
210.1G03DA02medroxyprogesteronp.o.5MG3,81L/GYN,URN,END, INT,SEX
91231PROVERAtbl 24x5mgUPJB
210.2G03DA04progesteronp.o.0.3GM17,40L/GYN,URN,END, INT,SEX
 
210.3G03DB01dydrogesteronp.o.10MG3,81L/GYN,URN,END, INT,SEX
 
210.4G03DC02norethisteronp.o.5MG2,88L/GYN,URN,END, INT,SEX
 
210.5G03DC03lynestrenolp.o.5MG2,88L/GYN,URN,END, INT,SEX
 
210.6G03DC05tibolonp.o.2.5MG26,10Z
211G03Dprogestinyparent.L/GYN,URN,SEX
211.1G03DA03hydroxyprogesteronparent.10MG1,76L/GYN,URN,SEX
00531NEOLUTIN FORTEinj 5x1ml/125mgSPXCZ
211.2G03DA04progesteron (depotní lékové formy)parent.5MG4,01L/GYN,URN,SEX
00367AGOLUTIN-DEPOTinj 1x2ml/50mgBTASK
211.3G03DA04progesteronparent.5MG1,08L/GYN,URN,SEX
02094AGOLUTINinj 5x2ml/60mgBTASK
212G03Eandrogeny a ženské pohlavní hormonyparent.L/GYN,END,SEX
212.1G03EA02testosteron a estrogenparent.1DF22,34L/GYN,END,SEX
00464FOLIVIRINinj 5x2mlBTASK
212.2G03EA03prasteron enantat/estradiol valeratparent.1DF73,32L/GYN,END,SEX
213G03Fprogestiny a estrogenyp.o.P

Léčbu ordinuje gynekolog, sexuolog nebo endokrinolog:

léčba postmenopausálního vegetativního a estrogen-deficitního syndromu.

213.1G03FA01norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 2 MG estradiolu v jedné tabletěp.o.1DF7,33P
 
213.2G03FA01norethisteron a estrogen, fixní kombinace s obsahem 1 MG estradiolu v jedné tabletěp.o.1DF5,50P
 
213.3G03FA01norethisteron a estrogen, fixní kombinacetransd.50RG7,33P
 
213.4G03FA12medroxyprogesteron a estrogen, fixní kombinacep.o.1DF7,33P
53690PREMELLA 2.5tbl obd 1x28WYMIRL
53691PREMELLA 2.5tbl obd 3x28WYMIRL
53692PREMELLA 5tbl obd 1x28WYMIRL
53693PREMELLA 5tbl obd 3x28WYMIRL
213.5G03FBgestageny a estrogeny, sekvenční přípravkyp.o.0.75DF5,08P
67425CYCLO-MENORETTEtbl obd 3x21 (=63)WYED
84582CYCLOOSTROGYNALdrg 21ASHD
84583CYCLOOSTROGYNALdrg 3x21 (=63)ASHD
213.6G03FB05norethisteron a estrogen, sekvenční přípravkyp.o.1DF6,84P
 
213.7G03FB05norethisteron a estrogen, sekvenční přípravkytransd.50RG6,84P
 
213.8G03FB06medroxyprogesteron a estrogen, sekvenční přípravkyp.o.0.75DF5,08P
54310DIVINAtbl 3x21 (=63)ORNDK
54309DIVINAtbl 1x21ORNDK
45182CYCLO-PROMELLAtbl obd 1x28WYMIRL
45183CYCLO-PREMELLAtbl obd 3x28WYMIRL
213.9G03FB09levonorgestrel a estradiol, sekvenční přípravkytransd.1DF6,84P
213.10G03HB01cyproteron/estradiolp.o.0.75DF5,08P
214G03GAgonadotrofin (choriový)parent.L/GYN,END,PDD,SEX
214.1G03GA01choriový gonadotrofin (do 500 U v 1 ampuli včetně)parent.250U24,59L/GYN,END,PDD, SEX
10809PREGNYLinj 3x500ut+solv.ORGNL
214.2G03GA01choriový gonadotrofin (nad 500 U do 1500 U v 1 ampuli včetně)parent.250U15,45L/GYN,END,PDD, SEX
11951PREGNYLinj 3x1500ut+solv.ORGNL
214.3G03GA01choriový gonadotrofin (nad 1500 U v 1 ampuli)parent.250U11,05L/GYN,END,PDD, SEX
96314PREGNYLinj 3x5000ut+solv.ORGNL
99905PROFASI 5000inj sic 1x5ku+solv.SROI
99906PROFASI 5000inj 1x5ku+1x1mlSROCH
09571PROFASI 5000inj sic 3x5ku+solv.SROI
97855PROFASI 5000inj sic 3x5ku+solv.SROCH
99316PREGNYLinj 50x5000ut+solv.ORGNL
215G03GAgonadotrofin (lidský)parent.Z
215.1G03GA02gonadotrofin lidskýparent.75U329,64Z
12979MENOGONinj sic 10+10xsolv.FEID
43727MERIONAL 75 M.J.inj sic 1 x75ut+solvIBSCH
12979MENOGONinj sic 10+10xsolv.FEID
215.2G03GA04urofollitrofinparent.75U400,81Z
99629METRODIN 75inj sic 1x75ut+solvLSECH
56473METRODIN 75inj sic 1x75ut+solvSROI
94394METRODIN 75inj sic 10x75ut+solLSECH
56474METRODIN 75inj sic 10x75ut+solSROI
43723FOSTIMON 75 M.J.inj sic 1x75ut+solvIBSCH
43724FOSTIMON 75 M.Jinj sic 10x75ut+solIBSCH
215.3G03GA06folitrofin betaparent.75U733,19Z
 
215.4G03GA04urofollitrofin vysoce čištěnýparent.75U488,79Z
 
215.5G03GA05folitrofin alfaparent.75U733,19Z
216G03GBsyntetické stimulátory ovulacep.o.L/GYN,END,SEX
216.1G03GB02klomifenp.o.9MG1,32L/GYN,END,SEX ,URN
83672CLOMHEXAL 50tbl 10x50mgHEXD
217G03HAantiandrogenyp.o.L/PSY,END,URN,GYN, SEX
217.1G03HA01cyproteron (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM195,52L/PSY,END,URN GYN,SEX
77006ANDROCUR 10MGtbl 15x10mgSAGD
217.2G03HA01cyproteron (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM71,51L/PSY,END,URN GYN,SEX
97862ANDROCURtbl 20x50mgSAGD
03783ANDROCURtbl 50x50mgSAGD
218G03HAantiandrogenyparent.L/PSY,SEX
218.1G03HA01cyproteronparent.0.1GM128,06L/PSY,SEX, URN
23342ANDROCUR-DEPOTinj 3x3ml/300mgSAGD
219G03XAantigonadotrofiny a podobná léčivap.o.L/GYN,END,HEM,ALG, SEX
219.1G03XA01danazolp.o.0.6GM83,68L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
67525ANARGIL 100MGcps 100x100mgMOECY
67526ANARGIL 100MGcps 200x100mgMOECY
67527ANARGIL 100MGcps 500x100mgMOECY
67528ANARGIL 200MGcps 100x200mgMOECY
67529ANARGIL 200MGcps 200x200mgMOECY
67530ANARGIL 200MGcps 500x200mgMOECY
219.2G03XA02gestrinonp.o.0.7MG47,36L/GYN,END,HEM, ALG,SEX
220G04ABchinolonová chemoterapeutika močových infekcíp.o. 
220.1G04AB01kyselina nalidixováp.o.4GM8,55 
 
220.2G04AB03kyselina pipemidováp.o.0.8GM19,55 
 
220.3G04AB04kyselina oxolinováp.o.1GM8,55 
91101DESUROLtbl 50x250mgLEXCZ
221G04ACnitrofuranová chemoterapeutika močových infekcíp.o. 
221.1G04AC01nitrofurantoinp.o.0.2GM2,44 
90510FURANTOIN LECIVAtbl ent 20x100mgLEXCZ
221.2G04AC02nifurtinolp.o.0.16GM2,44 
222G04BCrozpouštědla močových kamenůp.o. 
222.1G04BCrozpouštědla močových kamenů (ve formě prášku)p.o.10GM6,01 
02150ALKALITgra 1x200gmIHOCZ
222.2G04BCrozpouštědla močových kamenů (ve formě eff. tablet)p.o.4DF6,01 
223G04BDspasmolytika močových cestp.o.L/URN,GYN,SEX, GER
223.1G04BD02flavoxatp.o.0.8GM13,69L/URN,GYN,SEX GER
 
223.2G04BD04oxybutyninp.o.15MG13,69L/URN,GYN,SEX GER
66791DITROPANtbl 30x5mgMDDF
59104UROXAL 5MGtbl 60x5mgFFRF
223.3G04BD06propiverin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.15MG12,32L/URN,GYN,SEX PDD, GER
66819MICTONETTENdrg 50x5mgAPGD
92255MICTONETTENdrg 30x5mgAPGD
66820MICTONETTENdrg 100x5mgAPGD
223.4G04BD06propiverin (nad 5 mg v jedné tabletě)p.o.15MG5,40L/URN,GYN,SEX , GER
92254MICTONORMdrg 30x15mgAPGD
66817MICTONORMdrg 50x15mgAPGD
66818MICTONORMdrg 100x15mgAPGD
223.5G04BD07tolterodinp.o.4MG30,00L/URN,GYN,SEX , GER
224G04BXjiná urologika, k léčbě benigní hyperplasie prostatyp.o.L/URN
224.1G04CA01alfuzosinp.o.7.5MG21,50L/URN
 
224.2G04CA01alfuzosin (SR nebo retardované formy)p.o.10MG21,50L/URN
 
224.3G04CA02tamsulosinp.o.0.4MG21,50L/URN
 
224.4G04CA03terazosinp.o.5MG18,10L/URN
 
224.5G04CB01finasteridp.o.5MG21,50L/URN
 
224.6G04CX01extrakt Pyg. africanump.o.2DF17,50L/URN
42212TADENAN 50MGcps 30DEBF
224.7G04CX02extrakt Serenoa repensp.o.320MG17,50L/URN
 
224.8G04CX03mepartricinp.o.150KU21,50L/URN
 
224.9G04CX91extrakt Pyg. africanum v kombinaci.p.o.2DF17,50L/URN
225H01Ahormony předního laloku hypofýzyparent. 
225.1H01AA02tetrakosaktid (nedepotní lékové formy)parent.0.25MG59,93L/END
 
225.2H01AC01somatropinparent.2U765,20L/J5
56362ZOMACTON 12inj sic 5x12ut+solvFEID
96132NORDITROPIN PENSET 12UTinj sic 1x12ut+solvNOODK
96133NORDITROPIN PENSET 24UTinj sic 1x24ut+solvNOODK
56033NORDITROPIN12I.U.inj sic 1x12ut+solvNOODK
61227SAIZEN 10inj sic 1x10ut+5mlSROCH
91584SAIZENinj sic 1x4ut+1mlSROCH
226H01BAvasopresin a jeho derivátyparentH
226.1H01BA02desmopresinparent.4RG82,41H
04070ADIURETINinj 5x1ml/4rgFRLCZ
226.2H01BA04terlipresin (do 0,5 mg včetně v jedné ampuli)parent.1MG301,88H
44356REMESTYP 0.5inj 5x5ml/0.5mgFRLCZ
03648REMESTYP 0.2inj 5x2ml/0.2mgFRLCZ
226.3H01BA05ornipresinparent.5U27,57H
 
226.4H01BA04terlipresin (nad 0,5 mg v jedné ampuli)parent.1MG245,27H
227H01BAvasopresin a jeho derivátylok. 
227.1H01BA02desmopresin (nosní kapky)lok.25RG20,63 
02634ADIURETIN SDgtt nas 1x5ml/0.5mgFRLCZ
227.2H01BA02desmopresin (nosní spray)lok.25RG20,63 
 
227.3H01BA02desmopresin (pevné lékové formy)p.o.400RG20,63 
228H01BBoxytocin a jeho derivátyparent.H
228.1H01BB02oxytocin (do 2 U v jedné ampuli včetně)parent.15U44,28H
00543OXYTOCIN FERRING-LECIVAinj 5x2ml/2utFRLCZ
228.2|H01BB02oxytocin (nad 2 U v jedné ampuli)parent.15U19,80H
00544OXYTOCIN FERRING-LECIVAinj 5x1ml/5utFRLCZ
229H01CAhormon uvolňující gonadotrofinlok.Z
229.1H01CA01gonadorelin (nasálně)lok.1.2MG203,34Z
86238KRYPTOCURinh sol 1x10gm+pumpHOED
229.2H01CA02nafarelin do 4 ml včetně v jednom balení (nasálně)lok.0,4MG147,61Z
45481SYNARELspr nas 1x4mlSEAPOR
229.3H01CA02nafarelin nad 4 ml v jednom balení (nasálně)lok.0,4MG116,04Z
83795SYNARELspr nas 1x8mlSEAPOR
230H01CBsomatostatin a jeho derivátyparent.X
230.1H01CB01somatostatinparent.6MG8052,52X
92109SOMATOSTATINinj sic 1x250rg+1mlUCBB
66824SOMATOSTATINinj sic 1x3mg+solv.UCBB
97824STILAMINinj sic 1x3mgSROCH
230.2H01CB02oktreotidparent.1MG5050,76X
93864SANDOSTATINinj 5x1ml/0.05mgSANCH
93865SANDOSTATINinj 5x1 ml/0.1 mgSANCH
93866SANDOSTATINinj 5x1 ml/0.5mgSANCH
93867SANDOSTATINinj 1x5ml/1mg-lahv.SANCH
230.3H01CB02oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 10 MGparent.0,35
7
MG1434,00X
 
230.4H01CB02oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 20 MGparent.0,71
4
MG1912,00X
 
230.5H01CB02oktreotid s podáváním 1x měsíčně s obsahem 30 MGparent.1,07
2
MG2390,00X
 
230.6H01CB03lantreotidparent.2,14MG2206,74X
84701SOMATULINE P.R.inj sic 1x30mg+solvIPEF
231H02AAmineralokortikoidyp.o. 
231.1H02AA02fludrokortisonp.o.0.1MG4,79 
23865FLUDROCORTISONtbl 100x0.1 mgSQHD
232H02ABglukokortikoidyp.o. 
232.1H02AB01betamethasonp.o.1.5MG3,42 
 
232.2H02AB02dexamethason (4 mg v jedné tabletě a více)p.o.1.5MG10,22 
83994FORTECORTIN 4tbl 20x4mgMECD
232.3H02AB02dexamethason (méně než 4 mg v jedné tabletě)p.o.1.5MG3,42 
86698DEXAMETHAZON LECIVAtbl 20x0.5mg-blistrLEXCZ
70508DEXONAtbl 100x0.5mgCADIND
232.4H02AB04methylprednisolon (do 8 mg v jedné tabletě včetně)p.o.7.5MG3,42 
 
232.5H02AB04methylprednisolon (nad 8 mg v jedné tabletě)p.o.7.5MG5,43 
86606MEDROLtbl 50x16mg(blistr)UPJB
93617MEDROLtbl 50x16mg(lekov.)UPJB
232.6H02AB07prednisonp.o.10MG2,52 
02963PREDNISON 20 LECIVAtbl 20x20mg(blistr)LEXCZ
00269PREDNISON 5 LECIVAtbl 20x5mgLEXCZ
232.7H02AB08triamcinolonp.o.7.5MG2,74 
00332TRIAMCINOLON LECIVAtbl 20x4mgLEXCZ
232.8H02AB09hydrokortisonp.o.30MG7,33 
76205HYDROCORTISON 10MG JENAPHARMtbl 20x10mgVJPD
232.9H02AB10kortisonp.o.37.5MG5,72 
 
232.10H02AB07prednison (do 10 mg včetně)p.rect.10MG17,30 
84001RECTODELTsup 6x10mgTRMD
232.11H02AB07prednison (nad 30 mg)p.rect.10MG4,59 
232.12H02AB07prednison (nad 10 do 30 mg včetně)p.rect.10MG8,16 
233H02ABglukokortikoidyparent.O
233.1H02ABmazipredonparent.30MG17,79O
02125DEPERSOLONinj 3x1ml/30mgGEDH
233.2H02AB01betamethason (depotní lékové formy)parent.0.4MG4,01O
89870DIPROPHOSinj 1x1mlSCHB
78257DIPROPHOSinj 5x1mlSCHF
233.3H02AB02dexamethason (40 mg v jedné ampuli)parent.1.5MG26,54O
99479FORTECORTIN MONO 40(AMPULE)inj 1x5ml/40mgMECD
233.4H02AB02dexamethason (do 8 mg v jedné ampuli včetně)parent.1.5MG2,54O
84090DEXAMEDinj 10x2ml/8mgMOECY
96108DEXONAinj 6x2ml 4mg/mlCADIND
96109DEXONAinj 8x6x2mlCADIND
01673DEXAMEDinj 100x2ml/8mgMOECY
233.5H02AB04methylprednisolon (do 80 mg v jedné ampuli včetně)parent.20MG36.20O
09709SOLU-MEDROLinj sic 1x40mg+1mlUPJB
233.6H02AB04methylprednisolon (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.20MG15,25O
 
233.7H02AB04methylprednisolon (nad 80 do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.20MG22,44O
09711SOLU-MEDROLinj sic 1x500mg+8mlUPJB
233.8H02AB06Prednisolon (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.10MG17,84O
09705SOLU-DECORTIN H 50inj sic 1x50mg+1mlMECD
233.9H02AB06Prednisolon (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.10MG12,51O
09707SOLU-DECORTIN H 250inj sic 1x250mg+2mlMECD
233.10H02AB08triamcinolonparent.7.5MG13,64O
08006KENALOG 10inj 1x5ml/50mgLEXCZ
02126KENALOG 40inj 1x5ml/200mgLEXCZ
233.11H02AB09hydrokortisonparent.30MG11,19O
06199SOLU-CORTEFinj sic 25x100mgUPJB
00484HYDROCORTISON SOLUBILE VUABinj 1x100mgVUACZ
234H03AAhormony štítné žlázyp.o. 
234.1H03AAhormony štítné žlázyp.o.1DF2,15 
61161JODTHYROXtbl 100MECD
61160JODTHYROXtbl 50MECD
234.2H03AA01levothyroxin sodný (do 50 RG v 1 tabletě včetně)p.o.0.15MG1,96 
47141LETROX 50tbl 100x50rgBCED
96142L-THYROXINE 50 HENNINGtbl 100x50rgHNBD
69189EUTHYROX 50tbl 100x50rgMECD
234.3H03AA01levothyroxin sodný (nad 50 RG do 100 RG včetně v 1 tabletě)p.o.0.15MG1,37 
47144LETROX 100tbl 100x100rgBCED
95146L-THYROXINE 100 HENNINGtbl 100x100rgHNBD
97186EUTHYROX 100tbl 100x100rgMECD
234.4H03AA01levothyroxin sodný (nad 100 RG v 1 tabletě)p.o.0.15MG1,12 
96150L-THYROXINE 150 HENNINGtbl 100x150rgHNBD
47133LETROX 150tbl 100x150rgBCED
234.5H03AA02liothyronin sodnýp.o.0.06MG4,40 
09805TERTROXINtbl 100x0.02mgGLAGB
234.6H03AA03kombinace levothyroxinu a liothyroninup.o.1DF1,81 
03875THYREOTOMtbl 60x50rgBCED
234.7H03CAjódová terapiep.o.200RG1,81 
61158JODID 100tbl 100MECD
61159JODID 200tbl 100MECD
235H03Bthyreostatikap.o. 
235.1H03BA02propylthiouracilp.o.0.1GM7,76 
09577PROPYCIL 50tbl 100x50mgKCHD
09576PROPYCIL 50tbl 20x50mgSVPD
235.2H03BB01karbimazolp.o.15MG2,83 
00066CARBIMAZOL SLOVAKOFARMAtbl 100x5mgSLOSK
235.3H03BB02thiamazolp.o.10MG2,83 
 
235.4H03BC01perchlorát draselnýp.o.0.2GM1,66 
236H03BthyreostatikaparentH
236.1H03BB02thiamazolparent.10MG4,50H
20617FAVISTANinj 10x1ml/40mgASDD
237H04AAglukagon a jeho derivátyparent.L/DIA
237.1H04AA01glukagonparent.1MG404,62L/DIA
237.2H04AA01glukagon (ve formě hypokit)parent.1MG811,39L/DIA
83741GLUCAGEN 1MG HYPOKITinj sic 1mg+strik.DK
238H05BAkalcitonininhal.L/INT,GYN,ORT,END
238.1H05BA01kalcitonin (lososí, do 100 U včetně v jedné dávce)inhal.200U115,70L/INT,GYN,ORT,END
64662TONOCALCIN 100I.U.NOSNIspr nas 1x3.5mlMCICZ
238.2H05BA01kalcitonin (lososi, nad 100 U v jedné dávce)inhal.200U104,14L/INT,GYN,ORT, END
53981TONOCALCIN 200I.U.NOSNIspr nas 1x2.1mlMCICZ
239H05BAkalcitoninparentL/INT,GYN,ORT,END
239.1H05BA01kalcitonin (lososí)parent.100U118,09L/INT,GYN,ORT, END
89017UCECAL 50 I.U.inj 5x1ml/50utUCBB
239.2H05BA03kalcitonin (lidský, do 50 U v jedné ampuli včetně)parent.100U125,37L/INT,GYN,ORT,END
 
239.3H05BA03kalcitonin (lidský, nad 50 U v jedné ampuli)parent.100U157,39L/INT,GYN,ORT,END
240J01AAtetracyklínová antibiotikap.o. 
240.1J01AA02doxycyklinp.o.0.1GM4,01 
90986DEOXYMYKOINtbl 10x100mgLEXCZ
12735DOXYHEXAL 200 TABStbl 10x200mgHEXD
12736DOXYHEXAL 200 TABStbl 20x200mgHEXD
12741DOXYHEXAL TABStbl 10x100mgHEXD
12742DOXYHEXAL TABStbl 20x100mgHEXD
240.2J01AA04lymecyklinp.o.0.6GM4,01 
 
240.3J01AA06oxytetracyklinp.o.1GM4,01 
 
240.4J01AA07tetracyklinp.o.1GM4,01 
 
240.5J01AA08minocyklinp.o.0.2GM4,01 
 
240.6J01AA52doxycyklin v kombinaci s ambroxolemp.o.1DF7,00 
241J01AAtetracyklinová antibiotikaparent.K
241.1J01AA02doxycyklinparent.0.1GM94,63K
12705DOXYHEXAL SFinj 2x5ml/100mgHEXD
12706DOXYHEXAL SFinj 5x5ml/100mgHEXD
241.2J01AA09rolitetracyklinparent.0.35GM94,63K
242J01BAamfenikolová antibiotikap.o. 
242.1J01BA01chloramfenikolp.o.3GM24,73 
71951CHLORAMPHENICOL LECIVAcps 30x250mgLEXCZ
243J01BAamfenikolová antibiotikaparent.K
243.1J01BA01chloramfenikolparent.3GM241,12K
97390CHLORAMPHENICOL SOLUBILE VUABinj sic 1x1gmVUACZ
243.2J01BA02thiamphenikolparent.1.5GM176,31K
244J01CAaminopenicilinová antibiotikap.o. 
244.1J01CA01ampicilin (pevné lékové formy)p.o.2GM14,13 
 
244.2J01CA01ampicilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM17,20 
 
244.3J01CA04amoxicilin (pevné lékové formy) do 0,5 GM v 1 tabletě včetněp.o.1GM10,12 
66368OSPAMOX 500MGtbl obd 12x500mgBCAA
66828AMOCLEN 250cps 30x250mgLEXCZ
66829AMOCLEN 500cps 30x500mgLEXCZ
53681AMOXICILLIN 250-SLOVAKOFARMAcps 30x250mgSLOSK
53682AMOXICILLIN 500-SLOVA KOFARMAcps 30x500mgSLOSK
244.4J01CA04amoxicilin (pevné lékové formy) nad 0,5 GM v 1tabletěp.o.1GM9,06 
66370OSPAMOX 1000MGtbl obd 12x1000mgBCAA
66369OSPAMOX 750MGtbl obd 12x750mgBCAA
44343AMOXIHEXAL 1000tbl obd 20x1000mgHCCD
44344AMOXIHEXAL 1000tbl obd 50x1000mgHCCD
244.5J01CA04amoxicilin (tekuté lékové formy do 0,5 GM včetně v 5 mililitrech)p.o.1GM13,05 
62050DUOMOX 500tbl 20x500mgYEUNL
66366OSPAMOX 250MG/5MLgra sus 1x60mlBCAA
66367OSPAMOX 375MG/5MLgra sus 1x60mlBCAA
84510AMOCLEN 250sir sic 1x5gm/100mlLEXCZ
244.6J01CA04amoxicilin (tekuté lékové formy nad 0,5 GM v 5 mililitrech)p.o.1GM10,75 
44333AMOXIHEXAL 750 TABStbl sol 12x750mgHHCD
44334AMOXIHEXAL 750 TABStbl sol 24x750mgHHCD
44335AMOXIHEXAL 1000 TABStbl sol 12x1000mgHHCD
44336AMOXIHEXAL 1000 TABStbl sol 24x1000mgHHCD
244.7J01CA06bakampicilinp.o.1.2GM16,62 
245J01CAaminopenicilinová antibiotikaparent.K
245.1J01CA01ampicilinparent.2GM27,08K
60248PENTREXYLinj sic 50x250mgBMSI
246J01CAacylureidová antibiotikaparent.U/ATB
246.1J01CA09azlocilinparent.12GM637,48U/ATB
04035SECUROPENinj sic 5x2gm+20mlBAYD
46974SECUROPEN 2GMinj sic 5x2gmBAYD
97002SECUROPENinf 5x5gmBAYD
246.2J01CA12piperacilinparent.14GM1297,98U/ATB
12336PIPRAKSinj sic 1x2gm+10mlECZTR
246.3J01CA13tikarcilinparent.15GM1980,92U/ATB
247J01CEna beta-laktamázu citlivé penicilinyp.o. 
247.1J01CE02fenoxymethylpenicilin (nad 900 KU v jedné tabletě)p.o.2GM19,65 
44708V-PENICILIN 750MG SLOVAKOFARMAtbl 30x750mg-blistrSLOSK
45997OSPEN 1000tbl obd 30x1000kuBCAA
45998OSPEN 1500tbl obd 30x1500kuBCAA
49513PENBENEtbl obd 30x1muMCKD
64936PENCID 1500tbl obd 20x1.5muLEXCZ
64937PENCID 1000tbl obd 20x1muLEXCZ
65356PENBENEtbl obd 12x1muMCKD
66359OSPEN 1000tbl obd 12x1000kuBCAA
66360OSPEN 1500tbl obd 12x1500kuBCAA
247.2J01CE02fenoxymethylpenicilin (méně než 500 KU v jedné tabletě)p.o.2GM21,02 
84626V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMAtbl 30x250mg-lekov.SLOSK
92805V-PENICILIN 250MG SLOVAKOFARMAtbl 30x250mg-blistrSLOSK
247.3J01CE02fenoxymethylpenicilin ( od 500 KU včetně do 900 KU včetně v jedné tabletě)p.o.2GM19,11 
92806V-PENICILIN 500MG SLOVAKOFARMAtbl 30x500mg-blistrSLOSK
247.4J01CE06penamecilinp.o.1.05GM14,52 
56442PENCLENtbl 30x350mg-blistrSLOSK
247.5J01CE10benzathin fenoxymethylpenicilinp.o.2GM29,43 
49549OSPEN 40CMGsir 1x150mlBCAA
76213OSPEN 750sir 60ml 750mg/5mlKRKSLO
247.6J01CE02fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy do 250 KU v 5 ml včetně)p.o.2GM69.99 
 
247.7J01CE02fenoxymethylpenicilin (tekuté lékové formy nad 250 KU v 5 ml)p.o.2GM26,30 
248J01CEna beta-laktamázu citlivé penicilinyparent.K
248.1J01CE01benzylpenicilin (do 1 MU v jedné ampuli včetně)parent.3.6GM123,86K
01093PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKAinj sic 10x1muBTASK
02136PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKAinj sic 10x500kuBTASK
248.2J01CE01benzylpenicilin (nad 1 MU v jedné ampuli)parent.3.6GM49,32K
93405PENICILIN G DRASEL.SOL BIOTIKAinj sic 10x5muBTASK
248.3J01CE08benzathin benzylpenicilin (do 0,6 MU v jedné ampuli včetně)parent.2MU70,63K
 
248.4J01CE08benzathin benzylpenicilin (nad 0,6 MU v jedné ampuli)parent.2MU32,94K
50160RETARPEN 2.4 M.U.I.inj sic 50x2.4muBCWA
248.5J01CE09prokain penicilin (do 0,6 MU v jedné dávce včetně)parent.2MU79,58K
 
248.6J01CE09prokain penicilin (nad 0,6 MU v jedné dávce)parent.2MU39,05K
01102PROKAIN PENICILIN G BIOTIKAinj 10x1.5muBTASK
248.7J01CE30kombinaceparent.0.5DF10,36K
02723PENDEPON COMPOSITUMinj 10x1.5muBTASK
249J01CFvůči beta-laktamáze stabilní penicilinyp.o. 
249.1J01CF02cloxacilin (pevné lékové formy)p.o.2GM28,74 
 
249.2J01CF02cloxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM39,98 
 
249.3J01CF04oxacilin (pevné lékové formy)p.o.2GM28,74 
02677OXACILIN 250 LECIVAcps 60x250mgLEXCZ
76201PROSTAPHLIN 500MGcps 40x500mgBMSI
249.4J01CF04oxacilin (tekuté lékové formy)p.o.2GM39,98 
250J01CFvůči beta-laktamáze stabilní penicilinyparent.K
250.1J01CF04oxacilinparent.2GM98,74K
92359PROSTAPHLIN 1000MGinj sic 1x1000mgBMSI
251J01CRkombinace inhibitoru beta-laktamázy s penicilinyp.o. 
251.1J01CR01ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy)p.o.1.5GM92,87 
 
251.2J01CR01ampicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM89,90 
 
251,3J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, do 375 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1GM35,38 
46093ENHANCIN 250/125 MGtbl 21x250mgRXYIND
85524AMOKSIKLAVtbl obd 21x375mgLEKSLO
251.4J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 375 mg do 625 mg včetně v 1 tabletě)p.o.1GM32,20 
85525AMOKSIKLAVtbl obd 21x625mgLEKSLO
94935AMOKSIKLAVtbl obd 16x625mgLEKSLO
251.5J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (pevné lékové formy, nad 625 mg v 1 tabletě)p.o.1GM30,21 
 
251.6J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy do 156 mg v 5 ml včetně)p.o.1GM52,72 
74991AMOKSIKLAVplv sus1x100mlLEKSLO
251.7J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázy (tekuté lékové formy, nad 156 mg v 5 ml)p.o.1GM34,58 
252J01CRkombinace inhibitoru beta-laktamázy s peniciliny, nebo kombinace penicilinůparent.U/ATB
252.1J01CR01ampicilin a enzymový inhibitorparent.1,5GM126,70U/ATB
 
252.2J01CR02amoxicilin a inhibitor beta-laktamázyparent.1GM110,42U/ATB
97659AUGMENTIN I.V.inj 10x600mgLEXCZ
97660AUGMENTIN I.V.inj 5x1.2gmLEXCZ
72972AMOKSIKLAV 1.2GMinj sic 5x1.2gmLEKSLO
72973AMOKSIKLAV 600MGinj sic 5x600mgLEKSLO
252.3J01CR03tikarcilin a inhibitor beta-laktamázyparent.15GM1820,84U/ATB
 
252.4J01CR05piperacilin a inhibitor beta-laktamázyparent.14GM1980,92U/ATB
 
252.5J01CR50kombinace penicilinůparent.3DF71,80U
 
252.6J01DAcefoperazon a inhibitor beta-laktamázyparent.2GM397,00U/ATB
253J01DAcefalosporinová antibiotikap.o. 
253.1J01DA01cefalexin (pevné lékové formy)p.o.2GM38,13 
66357OSPEXIN 1000MGtbl obd 12x1000mgBCAA
67212CEPHABENE 1000MGtbl obd 20x1000mgMCKD
67211CEPHABENE 1000MGtbl obd 10x1000mgMCKD
67208CEPHABENE 500MGtbl obd 10x500mgMCKD
67209CEPHABENE 500MGtbl obd 20x500mgMCKD
55779CEFACLEN 250cps 30x250mgSLOSK
55782CEFACLEN 500cps 30x500mgSLOSK
06158ORACEFcps 16x500mgKRKSLO
66356OSPEXIN 500MGtbl obd 12x500mgBCAA
253.2J01DA01cefalexin (tekuté lékové formy)p.o.2GM44,33 
66354OSPEXIN 250MG/5MLgra sus 1x60mlBCAA
66355OSPEXIN 375MG/5MLgra sus 1x60mlBCAA
253.3J01DA06cefuroxim axetil (pevné lékové formy)p.o.1GM92,35 
 
253.4J01DA06cefuroxim axetil (tekuté lékové formy)p.o.1GM141,75 
 
253.5J01DA08cefaklor (pevné lékové formy do 375 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.5GM72,88 
53153VERCEF 250 MGcps 7x3 (blistr)RXYIND
253.6J01DA08cefaklor (tekuté lékové formy, do 125 mg/5 ml včetně)p.o.1.5GM103,11 
 
253.7J01DA08cefaklor (tekuté lékové formy, nad 125 mg/5 ml)p.o.1.5GM86,27 
53152VERCEF250 MG/5MLplv sus 1x100 mlRXYIND
253.8J01DA09cefadroxil (pevné lékové formy)p.o.2GM47,74 
 
253.9J01DA09cefadroxil (tekuté lékové formy)p.o.2GM73,86 
44807BIODROXIL 250MG/5MLplv sus 1x60ml/3gmBCAA
253.10J01DA23cefiximp.o.0.4GM107,35ATB
 
253.11J01DA26cefetametp.o.1GM107,53ATB
 
253.12J01DA33cefpodoximp.o.0.4GM92,35ATB
 
253.13J01DA39ceftibutenp.o.0.4GM92,35ATB
 
253.14J01DA08cefaklor (pevné lékové formy nad 375 mg v 1 tabletě)p.o.1.5GM66,03 
53157VERCEF 500 MGcps 7x3 (blistr)RXYIND
253.15J01DA41cefprozil (pevné lékové formy)p.o.1GM92,35 
 
253.16J01DA41cefprozil (tekuté lékové formy)p.o.1GM141,75 
254J01DAcefalosporinová antibiotikaparent.U/ATB P

Léčbu ceftriaxonem v ambulantní péči ordinuje neurolog, infekcionista, dermatolog, pediatr nebo revmatolog:

a) inciální léčba bakteriální meningitidy u dětí mladších 18 let,

b) léčba Lymské boreliózy II. a III. stádium (doložené laboratorním vyšetřením),

c) léčba nekomplikované akutní kapavky (jednorázová nitrosvalová aplikace 250 mg ceftriaxonu).

254.1J01DA03cefalotinparent.4GM188,18U
85512CEFALOTIN BIOTIKAinj sic 50x1gmBTASK
254.2J01DA04cefazolinparent.3GM180,07U
02205CEFAZOLINE PANPHARMAinj sic 25x1gmLPAF
58092CEFAZOLIN BIOCHEMIE 1GMinj sic 10x1gmBCAA
83111ORIZOLINinj sic 1x1000mgCADIND
84018CEFAZOLINE PANPHARMAinj sic 50x1gmLPAF
85510VULMIZOLINinj sic 50x1gmBTASK
91148VULMIZOLINinj sic 10x1gmBTASK
254.3J01DA05cefoxitinparent.6GM937,79U/ATB
 
254.4J01DA06cefuroximparent.4GM497,69U/ATB
76360ZINACEF AD INJ.inj sic 1x1.5gmGLAI
254.5J01DA07cefamandolparent.6GM615,68U/ATB
 
254.6J01DA10cefotaxim do 1 g včetně v jedné ampuliparent.6GM663,29U/ATB
94176CEFOTAXIMEinj 1x1gmLEKSLO
254.7J01DA11ceftazidim do 500 mg včetně v jedné ampuliparent.6GM1736,18U/ATB
 
254.8J01DA12cefsulodinparent.6GM615,68U/ATB
 
254.9J01DA13ceftriaxonparent.2GM654,12ambulantně: K/P
ústavně: U/ATB
80662LENDACIN 1GMinj sic 5x1gmLEKSLO
80663LENDACIN 250MGinj sic 5x250mgLEKSLO
254.10J01DA22ceftizoximparent.4GM615,68U/ATB
254.11J01DA30cefapirinparent.4GM194,73U
 
254.12J01DA32cefoperazonparent.6GM1526,24U/ATB
 
254.13J01DA37cefpiromparent.4GM1679,48U/ATB
86598CEFROM 2GMinj sic 1x2gmROUF
254.14J01DA24cefepimparent.4GM1605,91U/ATB
 
254.15J01DA10cefotaxim nad 1 g v jedné ampuliparent.6GM593,68U/ATB
94177CEFOTAXIMEinj 1x2gmLEKSLO
254.16J01DA11ceftazidim nad 500 mg v jedné ampuliparent.6GM1739,99U/ATB
255J01DFmonobaktámová antibiotikaparent.U/ATB
255.1J01DF01aztreonamparent.4GM1694,73U/ATB
86412AZACTAMinj sic 1x1gmBMSI
256J01DHkarbapenemová antibiotikaparentU/ATB
256.1J01DH02meropenemparent.2GM2259,20U/ATB
83488MERONEM 500MG I.M.inj sic 1x500mg+solZNCGB
256.2J01DH51imipenem a inhibitor enzymuparent.2GM2258,99U/ATB
257J01EBkrátkodobě působící sulfonamidyp.o. 
257.1J01EA01trimethoprim (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.4GM12,32 
89812TRIPRIM 100MGtbl 10x100mgMCKD
89813TRIPRIM 100MGtbl 20x100mgMCKD
257.2J01EA01trimethoprim (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.4GM9,29 
89815TRIPRIM 200MGtbl 10x200mgMCKD
89816TRIPRIM 200MGtbl 20x200mgMCKD
257.3J01EB05sulfafurazolp.o.4GM13,64 
258J01EEsulfonamidy kombinované s trimetoprimemp.o. 
258.1J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (pevné lékové formy, do 120 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1.92GM17,06 
 
258.2J01EE01sulfamethoxazol atrimethoprim (pevné lékové formy nad 120 mg v jedné tabletě)p.o.  1.92GM6,84 
97868ORIPRIMtbl 2x10x480mgCADIND
87758ORIPRIMtbl 10x10x480mgCADIND
06264SUMETROLIMtbl 20x480mgEGIH
75023COTRIMOXAZOL AL FORTEtbl 20x960mgAPAD
12917BISMORAL 480tbl 20x480mgSLOSK
258.3J01EE01sulfamethoxazol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM22,39 
97867ORIPRIM PRO INFANT.sus 100ml 240mg/5mlCADIND
258.4J01EE03sulfametrol a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM6,94 
 
258.5J01EE03sulfametrol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM23,07 
 
258.6J01EE04sulfamonoxol a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM6,94 
 
258.7J01EE04sulfamonoxol a trimethoprim (tekuté lékové formy)p.o.1.92GM23,07 
 
258.8J01EE05sulfadimidin a trimethoprim (pevné lékové formy)p.o.1.92GM6,94 
259J01EEsuifonamidy kombinované s trimetoprimemparent.K
259.1J01EE01Sulfamethoxazol a trimethoprimparent.1.92GM113,40K
91281PRIMOTREN I.V.inj 10x5mlLEKSLO
260J01FAmakrolidová antibiotikap.o. 
260.1J01FA01erythromycin (pevné lékové formy)p.o.1GM20,09 
 
260.2J01FA01erythromycin (tekuté lékové formy)p.o.1GM47,31 
97507ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5MLplv sus 1x60mlMCKD
55585MEROMYCIN 200MG/5MLplv sus 1x100mlMCKD
97508ERYTHROMYCIN-RATIO.TS 200MG/5MLplv sus 1x100mlMCKD
55584MEROMYCIN 200MG/5MLplv sus 1x60mlMCKD
260.3J01FA02spiramycinp.o.3GM48,42 
 
260.4J01FA05oleandomycinp.o.1GM15,36 
 
260.5J01FA06roxithromycin (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM43,77 
 
260.6J01FA06roxithromycin (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM37,84 
 
260.7J01FA07josamycin (pevné lékové formy)p.o.2GM34,05 
 
260.8J01FA07josamycin (tekuté lékové formy)p.o.1GM42,58 
 
260.9J01FA09klarithromycin (pevné lékové formy)p.o.0.5GM48,40 
 
260.10J01FA09klarithromycin (tekuté lékové formy)p.o.0.5GM70,00 
 
260.11J01FA10azithromycin (pevné lékové formy do 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce včetně)p.o.0.25GM63,77 
 
260.12J01FA10azithromycin (tekuté lékové formy)p.o.0.25GM86,60 
 
260.13J01FA13dirythromycinp.o.0.5GM48,42 
 
260.14J01FA10azithromycin (pevné lékové formy nad 125 mg v 1 tabletě nebo tobolce)p.o.0.25GM63,27 
 
260.15J01RAkombinace antibakteriálních léčiv (spiramycin/metronidazol)p.o.5DF32,16 
261J01FAmakrolidová antibiotikaparent.K
261.1J01FA01erythromycinparent.1,2GM861,00K
88108ERYTHROCIN I.V.inj 1x300mgABBGB
261.2J01FA02spiramycinparent.4,5MU663,67K
78174ROVAMYCINE 1.5MUinj sic 1x1.5muSPCF
261.3J01FA09klaritromycinparent.1GM861,00K
262J01FFlinkosamidová antibiotikap.o.ATB
262.1J01FF01klindamycin (pevné lékové formy)p.o.1.2GM55,46 
03365DALACIN Ccps 16x150mgUPJB
56867KLIMICIN 300MGcps 16x300mgLEKSLO
83458DALACIN Ccps 16x300mgUPJB
94574KLIMICINcps 16x150mgLEKSLO
262.2J01FF01klindamycin (tekuté lékové formy)p.o.1.2GM136,53 
 
262.3J01FF02linkomycin (pevné lékové formy)p.o.1.8GM29,08ATB
91997NELORENcps 16x500mgLEKSLO
262.4J01FF02linkomycin (tekuté lékové formy)p.o.1.8GM160,62ATB
263J01FFlinkosamidová antibiotikaparent.U/ATB
263.1J01FF01klindamycin (do 0,3 GM včetně v jedné ampuli)parent.1.8GM598,67U/ATB
 
263.2J01FF01klindamycin (nad 0,3 GM v jedné ampuli)parent.1.8GM548,92U/ATB
 
263.3J01FF02linkomycinparent.1.8GM49,17U/ATB
83593MEDOGLYCIN 600MGinj 100x2ml/600mgMOECY
67029MEDOGLYCIN 600MGinj 10x2ml/600mgMOECY
264J01GAstreptomycin a jeho derivátyparent. 
264.1J01GA01streptomycinparent.1GM119,10 
59732 STREPTOMYCIN GRUNENTHAL 1.0 Ginj sic 1x1gm+solv.GRUD
265J01GBaminoglykosidová antibiotikaparent.U/ATB
265.1J01GB01tobramycin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM43,84U
 
265.2J01GB01tobramycin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM23,02U
 
265.3J01GB03gentamicin (do 40 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.24GM45,18U
96413GENTAMICIN 40MG LEKinj 10x2ml/40mgLEKSLO
265.4J01GB03gentamicin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.24GM23,61U
96414GENTAMICIN 80MG LEKinj 10x2ml/80mgLEKSLO
265.5J01GB03gentamicin (lékové formy pěny)lok.130MG2411,98U/ATB
 
265.6J01GB03gentamicin (lékové formy kuliček k impiantaci)imp.1DF152,06U/ATB
 
265.7J01GB05neomycinparent.1GM122,34U/ATB
 
265.8J01GB06amikacin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1GM741,01U/ATB
12334AMIKOZIT 100MGinj 1x2mlECZTR
265.9J01GB06amikacin (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.1GM398,66U/ATB
12335AMIKOZIT 500MGinj 1x2mlECZTR
265.10J01GB07netilmicin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.35GM519,93U/ATB
 
265.11J01GB07netilmicin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.35GM304,57U/ATB
 
265.12J01GB11isepamicin (nad 250 mg v jedné ampuli)parent.1GM516,90U/ATB
 
265.13J01GB11isepamicin (do 250 mg včetně v jedné ampuli)parent.1GM620,27U/ATB
266J01MAfluorované chinolonyp.o. 

K léčbě sparfloxacinem a trovafloxacinem je třeba konzultace a schválení antibiotického střediska.

266.1J01MA01ofloxacinp.o.0.4GM29,33 
54391TAROFLOX 200tbl obd 10x200mgHBSSK
55636OFLOXIN 200tbl obd 10x200mgLEXCZ
266.2J01MA02ciprofloxacinp.o.1GM29,33 
44985CIPLOX 500tbl obd 10x500mgCIAIND
44986CIPLOX 500tbl obd 50x500mgCIAIND
44988CIPLOX 250tbl obd 10x250mgCIAIND
44989CIPLOX 250tbl obd 50x250mgCIAIND
53201CIPHIN 250tbl obd 10x250mgSLOSK
53202CIPHIN 500tbl obd 10x500mgSLOSK
53203CIPHIN 750tbl obd 10x750mgSLOSK
53715CIFLOXINALtbl obd 200x250mgPMPCZ
64698QUINTOR 250MGtbl obd 10x250mgTRTIND
64699QUINTOR 500MGtbl obd 10x500mgTRTIND
69195CIPROBID 250tbl obd 10x250mgCAIIND
69196CIPROBID 500tbl obd 10x500mgCA!IND
80539QUINTOR 250MGtbl obd 50x250mgTRTIND
80540QUINTOR 500MGtbl obd 20x500mgTRTIND
87104CIFLOXINALtbl obd 10x250mgPMPCZ
87105CIFLOXINALtbl obd 20x250mgPMPCZ
94453CIPRINOL 250tbl obd 10x250mgKRKSLO
96039CIPRINOL 500tbl obd 10x500mgKRKSLO
266.3J01MA03pefloxacinp.o.0.8GM29,33 
94156ABAKTALtbl obd 10x400mgLEKSLO
266.4J01MA04enoxacinp.o.0.8GM22,48 
 
266.5J01MA06norfloxacinp.o.0.8GM22,48 
44087GYRABLOCK 400tbl obd 30x400mgMOECY
44089GYRABLOCK 400tbl obd 100x400mgMOECY
44090GYRABLOCK 400tbl obd 500x400mgMOECY
44091GYRABLOCK 400tbl obd 1000x400mgMOECY
67015GYRABLOCK 400tbl obd 14x400mgMOECY
93465NOLICINtbl 20x400mgKRKSLO
266.6J01MA07lomefloxacinp.o.0.8GM29,33 
 
266.7J01MA08fleroxacinp.o.0.4GM29,33 
 
266.8J01MA09sparfloxacinp.o.0.2GM29,33P
 
266.9J01MAtrovafloxacinp.o.0,2GM29,33P
267J01MAfluorované chinolonyparent.U/ATB
267.1J01MA01ofloxacinparent.0.4GM212,23U/ATB
 
267.2J01MA02ciprofloxacinparent.0.5GM212,23U/ATB
96040CIPRINOLinj 5x10ml/100mgKRKSLO
267.3J01MA03pefloxacinparent.0.8GM93,26U/ATB
94155ABAKTALinj 10x5ml/400mgLEKSLO
267.4J01MA08fleroxacinparent.0.4GM212,23U/ATB
 
267.5J01MAtrovafloxacinparent.0,2GM212,23U/ATB
268J01XAostatní antibiotikaparent.U/ATB
268.1J01XA01vankomycinparent.2GM1375,38U/ATB
92289EDICIN 0,5GMinj.sicc.1x500mgLEKSLO
92290EDICIN 1GMinj.sicc.1x1gmLEKSLO
268.2J01XA02teikoplaninparent.0.4GM2492,83U/ATB
 
268.3J01XB01kolistinparent.3MU116,92U/ATB
61178COLIMYCINEinj sic 50x1muRBEF
268.4J01XB02polymyxinparent.0.15GM103,09U/ATB
269J01XBpolymyxinová antibiotikap.o. U/ATB
269.1J01XB01kolistinp.o.3MU42,82U/ATB
86794COLIMYCINEtbl 50x1.5muRROF
270J01XDimidazolová chemoterapeutikaparent.U
270.1J01XD01metronidazolparent.1.5GM176,89U
11692METRONIDAZOL 500MG BRAUNinf 10x100ml/500mgBMMD
270.2J01XD03ornidazolparent.1GM50,44U
96404AVRAZORinj 5x3ml/500mgLEXCZ
271J02AAantimykotická antibiotikaparent.U
271.1J02AA01amfotericinparent.35MG292,49U
71969AMPHOTERICIN Binj sic 1x50mgSQHD
57548AMPHOTERICIN B SQUIBBinj sic 1x50mgBMJF
272J02ABimidazolová antimykotikap.o. 
272.1J02AB02ketokonazolp.o.0.2GM27,37 
91739ORONAZOLtbl 20x200mgKRKSLO
273J02ABimidazolová antimykotikaparent.U
273.1J02AB01mikonazolparent.1GM469,63U
274J02ACtriazolová antimykotikap.o.P

1. Krátkodobou léčbu ordinuje gynekolog nebo dermatolog na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetřeni:

a) vaginální mykózy nereagující na lokálně aplikovaná antimykotika

b) recidivy vaginálních mykóz

2. Vícedenní léčbu ordinuje infekcionista, hematolog, onkolog, specialista pracující na transplantačních jednotkách nebo dermatolog:

a) systémové mykózy u imunokompromítovaných pacientů

b) těžké formy slizničních a kožních mykóz vyvolaných kandidami nebo dermatofyty na základě kultivačního nebo mikroskopického vyšetření

c) těžké formy nehtových mykóz (itrakonazol), platí-li alespoň jedna z následujících podmínek:

• postižení celé nehtové ploténky

• postižení minimálně čtyř nehtových plotének tak, že každá z nich má postižení zasahující více než 30% za volný okraj nehtu proximálním směrem

• postižení nehtu palce dolní končetiny

Podmínkou zahájení léčby ad c) je pozitivní mikroskopický nález a provedený odběr na mykologickou kultivaci.

d) profylakticky u imunokompromitovaných pacientů nebo u pacientů před provedením transplantace

e) itrakonazol tekuté lékové formy - léčba orální a oesophageální kandidózy a profylakticky u imunokompromitovaných pacientů

274.1J02AC01flukonazol ( pevné lékové formy) do 100 mg v 1 tabletě včetněp.o.0.2GM307,00P
55396FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMAcps 7x50mgSLOSK
55397FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMAcps 14x50mgSLOSK
66032MYCOMAX 50cps 7x50mgLEXCZ
66033MYCOMAX 50cps 28x50mgLEXCZ
66C36MYCOMAX 100cps 28x100mgLEXCZ
66037MYCOMAX 100cps 7x100mgLEXCZ
274.2J02AC01flukonazol (nad 100 mg v 1 tabletě nebo 5 ml sirupu)p.o.0.2GM349,25P
 
274.3J02AC01flukonazol (do 150 mg v jednom balení včetně)p.o.0.15GM238,40P
53917FLUCONAZOL 150-SLOVAKOFARMAcps 1x150mgSLOSK
66039MYCOMAX 150cps 1x150mgLEXCZ
274.4J02AC01flukonazol (do 50 mg v 5 ml sirupu včetně)p.o.0.2GM479,01P
 
274.5J02AC01flukonazol (nad 50 do 100mg v 5 ml sirupu včetně)p.o.0.2GM436,59P
 
274.6J02AC02itrakonazol (pevné lékové formy) nad 400 mg v jednom baleníp.o.0.2GM111,93P
94897SPORANOXcps 15x100mgJANB
274.7J02AC02itrakonazol (pevné lékové formy do 400 mg včetně v jednom balení)p.o.0.2GM119,00P
 
274.8J02AX01flucytosinp.o.10GM858,22P
 
274.9J02AC02itrakonazol (tekuté lékové formy)p.o.0.2GM402,81P
56067SPORANOXsol 1x150ml/1.5gmJAN
275J02ACtriazolová antimykotikaparent.U/P

Terapeuticky: těžké, život ohrožující systémové mykózy.

Profylakticky: u imunokomprimovaných pacientů nebo pacientů připravovaných k transplantací.

275.1J02AC01flukonazolparent.0.2GM1061,20U/P
46979FLUCONAZOL-SLOVAKOFARMA PRO INFinf 1x100ml/200mgSLOSK
65989MYCOMAX INF.inf 1x100ml/200mgLEXCZ
275.2J02AX01flucytosinparent.10GM2710,83U/P
276J04ABantibiotika k léčbě tuberkulózyp.o.

Léčbu rifabutinem ordinuje pneumolog nebo infekcionista: léčba tuberkulózy vyvolané atypickými mykobakteriemi.

276.1J04AB02rifampicinp.o.0.6GM12,76 
96735ARFICINcps 100x150mgBLUCHO
96780ARFICINcps 100x300mgBLUCHO
276.2J04AB04rifabutinp.o.0.15GM125,72P
277J04ABantibiotika k léčbě tuberkulózyparent. 
277.1J04AB03rifamycinparent.0.6GM244,40 
277.2J04AB30kapreomycinparent.1GM553,11 
278J04AChydrazidy k léčbě tuberkulózyp.o.
278.1J04AC01isoniazidp.o.0.3GM2,00 
03303NIDRAZIDtbl 250x100mgLEXCZ
279J04AKdalší léčiva k léčbě tuberkulózyp.o. 
279.1J04AK01pyrazinamidp.o.1.5GM14,85 
75508TISAMIDtbl 100x500mgORNSF
279.2J04AK02ethambutolp.o.1.2GM12,42 
03023SURALtbl 100x400mgCHNH
280JC4BAchemoterapeutika k léčbě lepryp.o. 
280.1J04BA02dapsonp.o.50MG1,37 
93821DISULONE 100 AU PROTOXAL.DE FERtbl 100x100mgSPCF
281J05Aantivirotikap.o.P

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u ímunokomprimovaných pacientů (při cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),

c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,

d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,

b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,

c) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů u orgánových transplantací.

281.1J05ABbrivudinp.o.0.5GM458,88P
 
281.2J05AB01acyklovir do 200 mg včetněp.o.4GM392,33P
54213RANVIR 200tbl 25x200mgRXGIND
88303ZOVIRAXtbl 25x200mgBWEGB
281.3J05AB01acyklovir nad 200 mgp.o.4GM336,52P
54216RANVIR 400tbl 25x400mgRXGIND
67323ZOVIRAXtbl 35x800mgBWEGB
84128HERPESIN 400tbl 25x400mgLCMCZ
96448ZOVIRAXtbl 70x400mgBWEGB
281.4J05AB06gancyklovirp.o.3GM2002,96P
53102CYMEVENE 250MGcps 84x250mgSYNPOR
281.5J05AB09famcyklovirp.o.0.75GM458,88P
281.6J05AB11valacyklovirp.o.3GM440,00P
 
281.7J05AE01saquinavirp.o.1,8GM504,14P
 
281.8J05AE02indinavirp.o.2,4GM504,14P
 
281.9J05AE03ritonavirp.o.1,2GM504,14P
 
281.10J05AE04nelfinavirp.o.2,25GM504,14P
 
281.11J05AF01zidovudinp.o.1.5GM685,28P
96179AZITIDIN 100tbl 50x100mgLCMCZ
281.12J05AF02didanosinp.o.0.4GM236,43P
 
281.13J05AF03zalcitabinp.o.2.25MG241,76P
66734HMD 0.75MGtbl obd 100x0.75mgHLRCH
281.14J05AF04stavudinp.o.80MG302,07P
53210ZERIT 40MGcps 60x40mgBMSF
53209ZERIT 40MGcps 56x40mgBMSF
281.15J05AF05lamivudinp.o.0,3GM248,01P
 
281.16J05AF30kombinace antiretrovirových virostatikp.o.2DF522,13P
 
281.17J05AG01nevirapinp.o.0,4GM353,49P
57777VIRAMUNEtbl 60x200mgUUIP
281.18J05AG03efavirenzp.o.0,6GM423,29P
 
281.19J05AX05inosin pranobexp.o.1GM30,55P
88174ISOPRINOSINEtbl 5x10(=50)x500mgEWOCH
282J05ABantivirotika ze skupiny nukloeosidůparent.U/P

Léčbu brivudinem, acyklovirem, famcyklovirem a valaciklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog, gynekolog, dermatolog, klinický imunolog, neurolog a specialista pracující na transplantačních jednotkách:

a) léčba iniciální fáze herpes genitalis u těhotných žen po 20. týdnu těhotenství,

b) léčba herpes zoster a herpes genitalis u imunokomprimovaných pacientů (pří cytostatické léčbě, léčbě imunosupresivy, léčbě kortikosteroidy, nebo u osob s prokázanou poruchou imunity, respektive u atopiků),

c) léčba herpes zoster při lokalizaci v obličeji,

d) profylaxe po alogenní transplantaci kostní dřeně.

Léčbu inosin pranobexem ordinuje alergolog nebo imunolog u pacientů s prokázanou poruchou imunity.

Léčbu antiretrovirovými léčivy (zidovudin, didanosin, zalcitabin, saquinavir, ritonavir, indavir, stavudin, efavirenz, nevirapin, nelfinavir a lamivudin) indikuje infekcionista pracující v AIDS centrech.

Léčbu gancyklovirem ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a specialista pracující na transplantačních centrech:

a) léčba a sekundární profylaxe závažných CMV infekcí u HIV/AIDS pacientů,

b) profylaxe a léčba CMV infekcí u pacientů s allogenní a autologní transplantací kostní dřeně,

c) profylaxe a léčba CMV Infekcí u pacientů u orgánových transplantaci.

282.1J05AB01acyklovirparent.4GM1551,47U/P
93260HERPESIN 250inj sic 10x250mgLCMCZ
282.2J05AB06gancyklovirparent.0.5GM1960,83U/P
 
282.3J05AB12cidofovirparent.375MG33556,50U/P
44745VISTIDEinf 1x5ml 75mg/mlPAUB
282.4J05AD01foskarnetparent.6.5GM3006,25U/P
 
282.5J05AF01zidovudinparent.1GM2748,47U/P
283J06AAimunitní séraparent.K/P

Sérum proti stafylokokovým infekcím ordinuje lékař ke komplexní léčbě těžkých stafylokokových infekcí.

Sérum proti záškrtu ordinuje infekcionista nebo pediatr ke komplexní léčbě záškrtu.

Sérum proti hadímu jedu ordinuje lékař k léčbě uštknutí zmijí obecnou.

Sérum proti botulismu ordinuje lékař ke komplexní léčbě botulismu.

Sérum proti plynaté sněti ordinuje infekcionista nebo specialista chirurgických oborů k profylaxi a terapii klostridiových infekcí.

Sérum proti vzteklině ordinuje infekcionista k profylaxi nebo terapii vztekliny.

283.1J06AAsérum proti stafylokokovým infekcímparent.    plněK/P
 
283.2J06AA01sérum proti záškrtuparent.    plněK/P
 
283.3J06AA03sérum proti hadímu jeduparent.    plněK/P
83330IPSER EUROPE PASTEURinj. 1x5mlPMXF
283.4J06AA04sérum proti botulinuparent.    plněK/P
01190BOSEA SEVACinj. 1x35mlSEVCZ
283.5J06AA05sérum proti plynaté snětiparent.    plněK/P
01195GASEA SEVACinj. 1x20ml/25kuSEVCZ
283.6J06AA06sérum proti vztekliněparent.    plněK/P
94015SERUM ANTIRAB.1000 U.I.PASTEURinj 1x5ml 200ut/mlPMXF
284J06BAimunoglobuliny, normální lidsképarent. 
284.1J06BA01imunoglobuliny, norm. lidské, k extravasální aplikaciparent.1DF175,50O
01263NORGA I.M.SEVACinj 10x1.9mlSEVCZ
01262NORGA I.M.SEVACinj 1x1.9mlSEVCZ
57669PASTEUR.HUM.IMMUNOGL.GRIFOLS 16inj 1x2mlGFOE
87736HISTAGLOBINinj sic 3x12mg+sol.BBLCH
284.2J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (z tuzemské plazmy zakázkovou frakcionací)parent.1GM991,90B
 
284.3J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaciparent.1GM991,90B
62553INTRAGLOBIN F PRO INFUS.inf 1x50mlBTPD
62554INTRAGLOBIN F PRO INFUS.inf 1x100mlBTPD
62555INTRAGLOBIN F PRO INFUS.inf 1x200mlBTPD
284.4J06BA02imunoglobuliny normální lidské pro i.v. aplikaci (s obsahem IgM)parent.1GM1955,16U
45372OCTAGAMinj 1x20mlOPUA
12691OCTAGAMinj 1x50mlOPUA
12693OCTAGAMinj 1x200mlOPUA
12692OCTAGAMinj 1x100mlOPUA
285J06BBspecifické imunoglobulinyparent.K

Léčbu imunoglobuliny proti neštovicím a pásovému oparu ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog a pediatr:

a) neočkované těhotné ženy,

b) novorozenec po kontaktu s varicellou,

c) imunokomprimovaný pacient po kontaktu s varicellou,

d) varicelózní primární pneumonitis.

Léčbu imunoglobulinem proti cytomegalovirové infekci ordinuje infekcionista, onkolog, hematolog nebo pediatr:

a) novorozenec s prokázanou cytomegalovirovou infekcí,

b) generalizovaná cytomegalovirová infekce u imunokomprimovaných pacientů,

c) profylaxe cytomegalovirových Infekci u transplantovaných pacientů při pozitivitě dárce nebo příjemce. Imunoglobulin proti cytomegalovirové infekci je hrazen dle symbolu U.

Imunoglobulin proti tetanu je hrazen dle symbolu B.

285.1J06BBprotiencefalický globulinparent.1ML300,65K
95082FSME-BULIN I.M.inj 1x1mlIMMA
95083FSME-BULIN I.M.inj 1x2mlIMMA
95084FSME-BULIN I.M.inj 1x5mlIMMA
285.2J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (do 100 RG v jedné ampuli včetně)parent.250RG1407,96K
93505RHEGA I.M.SEVACinj 1x1.75ml/100rgSEVCZ
285.3J06BB01anti-d (rh) imunoglobulin (nad 100 RG v jedné ampuli)parent.250RG1320,40K
02445RHEGA I.M.SEVACinj 1x2.5ml/250rgSEVCZ
91307PARTOBULIN-INJECT I.M.inj 1x1ml/250rgOIHA
285.4J06BB02Imunoglobulin proti tetanuparent.    plněB
44668PASTEURISED HUM.ANTITET.IG GRIFinj sic 1x250ut+2mlGFOE
44669PASTEURISED HUM.ANTITET.IG.GRIFinj sic 1x500ut+2mlGFOE
83607TETABULINinj 250ut/mlIMMA
285.5J06BB03imunoglobulin proti neštovicím a pásovému oparuparent.1KU33322,57K/P
97895VARITECT(R)inj 1x20mlBTPD
285.6J06BB04imunoglobulin proti hepatitidě Bparent.    plněK
97897HEPATECT (R)inj. 1x2mlBTPD
97898HEPATECT (R)inj. 1x10mlBTPD
285.7J06BB09imunoglobulin proti cytomegalovirové infekciparent.1GM4956,87U/P
94864CYTOTECTinf 1x50ml 100mg/mlBTPD
286J07AMočkovací látky proti tetanuparent.K
286.1J07AM01tetanový toxoidparent.    plněK
83622ALTEANA SEVACinj 10x0.5mlSEVCZ
83443TETAVAXinj 1x0.5ml-strik.PMXF
83444TETAVAXinj 20x0.5ml-strik.PMXF
83445TETAVAXinj 1x10mlPMXF
83447TETAVAXinj 10x20mlPMXF
83525TETAVAXinj 20x0.5ml-ampulePMXF
83526TETAVAXinj 10x10mlPMXF
287J07ANočkovací látky proti tuberkulózeparent.O
287.1J07AN01tuberkulosa, živé atenuované mykobakteriumparent.1DF254,86H
76027LYOPHILIZED B.C.G.VACCINElyo 10x10davek+sol.PMXF
76028LYOPHILIZED B.C.G.VACCINElyo 10x20davek+sol.PMXF
73189BCG-VACCINE 500 BEHRINGinj sic 50x0.1ml+soCBGD
288J07AXjiné bakteriální očkovací látkyparent.K
288.1J07AXjiné bakteriální vakcíny (protistafylokoková vakcína)parent.    plněK
94269POLYSTAFANA SEVACinj 10x0.5mlSEVCZ
288.2J07AXjiné bakteriální vakcíny (směs bakterinů)parent.1DF26,15K
 
288.3J07AXjiné bakteriální vakcíny (protipseudomonádová vakcína)parent.1DF206,02O
 
288.4J07AXjiné bakteriální vakcíny (uropatogenní vakcína)parent.1DF280,47O
289J07BGočkovací látky proti vztekliněparent.K
289.1J07BG01inaktivovaný celý virus vzteklinyparent.    plněK
75379RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)inj sic 1x2.5ut+1mlBEHD
90996RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE)inj sic 5x2.5ut+1mlBEHD
93706VERORABinj sic 1dav.+0.5mlPMXF
290L01AAalkylační cytostatikap.o. 
290.1L01AA01cyklofosfamidp.o.0.1GM5,72 
94174CYCLOPHOSPHAMIDtbl 50x50mgFAOSF
290.2L01AA02chlorambucil (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG4,50 
01842LEUKERAN 2MGtbl obd 25x2mgBWEGB
290.3L01AA02chlorambucil (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1MG3,72 
01843LEUKERAN 5MGtbl obd 25x5mgBWEGB
290.4L01AA03melfalan (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG4,30 
02050ALKERANtbl obd 25x2mgBWEGB
290.5L01AA03melfalan (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.1MG2,88 
02051ALKERANtbl obd 25x5mgBWEGB
290.6L01AA08prednimustinp.o.1MG3,62 
291L01AAalkylační cytostatikaparent.B/ONK,HEM
291.1L01AA01cyklofosfamidparent.10MG3,52B
70442CYTOXANinj sic 12x500mgBMSUSA
70441CYTOXANinj sic 12x200mgBMSUSA
70443CYTOXANinj sic 6x1gmBMSUSA
291.2L01AA03melfalanparent.1MG12,61B/ONK,HEM
75182ALKERANinj 1x50mg+10mlsolvBWEGB
291.3L01AA05chlormethinparent.1MG34,22B/ONK,HEM
 
291.4L01AA06ifosfamid (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG1,42B/ONK,HEM
 
291.5L01AA06ifosfamid (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.1MG1,32B/ONK,HEM
 
291.6L01AC01thiotepaparent.1MG21,31B/ONK,HEM
 
291.7L01AX04dakarbazinparent.10MG7,92B/ONK,HEM
88440DACARBAZIN LACHEMA 100inj sic 10x100mgLCMCZ
88441DACARBAZIN LACHEMA 200inj sic 10x200mgLCMCZ
292L01ABalkylsulfatyp.o.L/ONK,HEM
292.1L01AB01busulfán (do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG14,86L/ONK,HEM
 
292.2L01AB01busulfán (nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.1MG4,89L/ONK,HEM
21157MYLERANtbl 100x2mgBWEGB
293L01ADnitrosomočovinyp.o.L/ONK,HEM |
293.1L01AD02lomustin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG5,72L/ONK,HEM
60270CEENU LOMUSTINE (CCNU)cps 20x10mgBMSUSA
293.2L01AD02lomustin (nad 40 mg v jedné tabletě)p.o.1MG4,45L/ONK,HEM
60272CEENU LOMUSTINE (CCNU)cps 20x100mgBMSUSA
293.3L01AD02lomustin (nad 10 do 40 mg v jedné tabletě včetně)p.o.1MG6,01L/ONK,HEM
03735LOMUSTINEcps 6BMSUSA
64653CEENU LOMUSTINE (CCNU) 100MGcps 20x100mgBMSI
294L01ADnitrosomočovinyparent.B/ONK,HEM
294.1L01AD01karmustinparent.1MG9,92B/ONK,HEM
83482BICNU(CARMUSTINE FOR I.V.-BCNU)inj sic 1x100mg+3mlBMSUSA
294.2L01AD04streptozocinparent.10MG14,81B/ONK,HEM
 
294.3L01AD05fotemustinparent.1MG94,48B/P

Fotemustin - léčba generalizovaného maligního melanomu. Léčbu ordinuje onkolog pouze na pracovištích se speciálním smluvním vztahem se zdravotními pojišťovnami.

295L01BAantimetabolity ze skupiny analog kyseliny listovép.o. 
295.1L01BA01metotrexátp.o.1MG1,52 
91065METHOTREXAT LACHEMA 2.5tbl 100x2.5mgLCMCZ
91922METHOTREXAT LACHEMA 10tbl 100x10mgLCMCZ
296L01BAantimetabolity ze skupiny analog kyseliny listovéparent.B.
296.1L01BA01metotrexát (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG9,09B
91025METHOTREXAT LACHEMA 5inj 10x2ml/5mgLCMCZ
12787METHOTREXATE-TEVA 2.5MG/MLinj 5x2ml/5mgAICIL
296.2L01BA01metotrexát (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.10MG4,89B
93965METHOTREXAT LACHEMA 1000inj 10x20ml/1000mgLCMCZ
296.3L01BA01metotrexát (nad 5 do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG3,23B
12788METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1x2ml/50mgAICIL
12789METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1x4ml/100mgAICIL
12790METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1x8ml/200mgAICIL
12791METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 1x20ml/500mgAICIL
12792METHOTREXATE-TEVA 25MG/MLinj 5x2ml/50mgAICIL
64784METHOTREXAT EBEWEinf 1x5ml/500mgEBWA
83484METHOTREXAT LEDERLEinf 1x20ml/500mgLEDD
87564METHOTREXAT LACHEMA 50inj sic 10x50mg-CMCZ
87761METHOTREXAT LACHEMA 500inj sic 10x500mgLCMCZ
93963METHOTREXAT LACHEMA 20inj 10x2ml/20mgLCMCZ
93964METHOTREXAT LACHEMA 50inj 10x5ml/50mgLCMCZ
297L01BBantimetabolity ze skupiny analog purinůp.o.L/ONK,HEM
297.1L01BB02merkaptopurinp.o.10MG6,21L/ONK,HEM
94241PURI-NETHOLtbl 25x50mgBWEGB
297.2L01BB03tioguaninp.o.10MG9,34L/ONK,HEM
298L01BBantimetabolity ze skupiny analog purinůparent.B/ONK,HEM
298.1L01BB04cladribinparent.1MG884,61B/ONK,HEM
 
298.2L01BB05fludarabinparent.1MG130,26B/ONK,HEM
77008FLUDARA I.V.inj sic 5x50mgSAGD
59058FLUDARAinj sie 5x50mgSHII
299L01BCantimetabolity ze skupiny analog pyrimidinup.o.L/ONK,HEM
299.1L01BCazaribinp.o.1MG8,50L/ONK,HEM
 
299.2L01BC03tegafurp.o.10MG1,47L/ONK,HEM
10407FTORAFURcps 100x400mgGRXLT
299.3L01BC02fluorouracilp.o.10MG1,47L/ONK,HEM
300L01BCantimetabolity ze skupiny analog pyrimidinuparentB/ONK,HEM
300.1L01BC01cytarabin (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG1,27B/ONK,HEM
99483 ALEXAN (LAHVICKY)inj 10x5ml/100mgMACD
99484 ALEXAN (LAHVICKY)inj 30x2ml/40mgMACD
300.2L01BC01cytarabin (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.1MG1,03B/ONK,HEM
96990ALEXAN (LAHVICKY)inj 1x20ml/1000mgMACD
300.3L01BC03tegafurparent.10MG2,83B/ONK,HEM
 
300.4L01BC02fluorouracilparent.10MG2,84B/ONK,HEM
126655-FLUOROURACIL EBEWEinj1x10ml/500mgEBWA
126665-FLUOROURACIL EBEWEinj1x20ml/1000mgEBWA
126675-FLUOROURACIL EBEWEinj1x100ml/5000mgEBWA
12800FLUOROURACIL-TEVAinj1x5ml/250mgAICIL
12801FLUOROURACIL-TEVAinj1x10ml/500mgAICIL
12802FLUOROURACIL-TEVAinj1x20ml/1000mgAICIL
12803FLUOROURACIL-TEVAinj5x5ml/250mgAICIL
12804FLUOROURACIL-TEVAinj5x10ml/500mgAICIL
560555-FLUOROURACIL EBEWEinj1x5ml/250mgEBWA
57650LA-FU 500inj1x10ml/500mgLCMCZ
86070FLUORO-URACILinj5x5ml/250mgHLRCH
300.5L01BC05gemcitabinparent.1MG5,87B/ONK,HEM
301L01CAvinka alkaloidy a jejich derivátyparent.B/ONK,HEM
301.1L01CA01vinblastinparent.1MG26,54B/ONK,HEM
 
301.2L01CA02vinkristinparent.1MG219,20B/ONK,HEM
12772VINCRISTINE-TEVAinj sic 1x1mg+solv.AICIL
12773VINCRISTINE TEVAinj 1x1ml/1mgAICIL
47220VINCRISTINE TEVAinj 1x2ml/2mgAICIL
47221VINCRISTINE TEVAinj 1x5ml/5mgAICIL
74990CITOMID 1MGinj sic 1x1mg+10mlLMRMEX
301.3L01CA04vinorelbinparent.1MG108,27B/ONK,HEM
302L01CBpodofylotoxinové derivátyp.o.L/ONK,HEM
302.1L01CB01etoposidp.o.1MG3,39L/ONK,HEM
86416VEPESIDcps 20x50mgBMSD
86417VEPESIDcps 10x100mgBMSD
303L01CBpodofylotoxinové derivátyparent.B/ONK,HEM
303.1L01CB01etoposidparent.1MG3,36B/ONK,HEM
12671ETOPOSID EBEWEinf 1x20ml/400mgEBWA
86418VEPESIDinj 10x5ml/100mgBMSD
87191ETOPOSIDE DELTA WESTinj 10x5ml/100mgDWPAUS
87192ETOPOSIDE DELTA WESTinj 1x5ml/100mgDWPAUS
303.2L01CB02teniposidparent.1MG6,06B/ONK,HEM
304L01CDtaxanyparent.X
304.1L01CD01paclitaxelparent.1MG187,01X
44134TAXOLinj.1x17ml/100mgBMSI
76204TAXOLinj.1x5ml/30mgBMSI
92494TAXOLinj 10x5ml/30mgBMSI
76688TAXOLinj.1x5ml/30mgBMSUSA
76689TAXOLinj.10x5ml/30mgBMSUSA
45154PAXENEinj 1x5ml/30mgGNOCZ
44135TAXOL PRO INJ.inj 1x17ml/100mgBMSUSA
304.2L01CD02docetaxelparent.1MG327,78X
305L01DAaktinornycinyparentB/ONK,HEM
305.1L01DA01daktinomycinparent.1MG664,85B/ONK,HEM
21055LYOVAC COSMEGENinj sic 1x0.5mgMSDUSA
306L01DBantracykliny a jejich derivátyp.o.X
306.1L01DB06idarubicinp.o.1MG274,70X
78812ZAVEDOS 5MGcps 1x5mgFARI
78813ZAVEDOS 10MGcps 1x10mgFARI
78814ZAVEDOS 25MGcps 1x25mgFARI
307L01DBantracykliny a jejich derivátyparent.B/ONK,HEM
307.1L01DB01doxorubicin (do 40 mg včetně v jedné ampuli)parent.1MG34,22B/ONK,HEM
12663DOXORUBICIN EBEWE 10MGinj 1x5ml/10mgEBWA
94567RASTOCINinj 10x10mgPLICHO
307.2L01DB01doxorubicin (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.1MG32,80B/ONK,HEM
12664DOXORUBICIN EBEWE 50MGinj 1x25ml/50mgEBWA
307.3L01DB02daunorubicinparent.1MG19,21B/ONK,HEM
 
307.4L01DB03epirubicinparent.1MG40,08B/ONK,HEM
 
307.5L01DB04aklarubicinparent.1MG19,21B/ONK,HEM
 
307.6L01DB05zorubicinparent.1MG19,21B/ONK,HEM
 
307.7L01DB06idarubicinparent.1MG753,57B/ONK,HEM
 
307.8L01DB07mitoxantronparent.1MG53,96B/ONK,HEM
54033REFADOR 2MG/MLinj 1x15ml/30mgLCMCZ
308L01DCostatní cytotoxická antibiotikaparent.B/ONK,HEM
308.1L01DC01bleomycinparent.1MG61,74B/ONK,HEM
03404BLEOCINinj 1x15mgNKUJ
308.2L01DC03mitomycin (do 2 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG76,25B/ONK,HEM
 
308.3L01DC03mitomycin (nad 2 mg v jedné ampuli)parent.1MG69,31B/ONK,HEM
83440MITOMYCIN C KYOWAinj sic 5x20mgKYAJ
309L01XAplatinová cytostatikaparent.B/ONK,HEM
309.1L01XA01cisplatinaparent.1MG8,21B/ONK,HEM
96453PLATIDIAMinj 10x10mg/20mlLCMCZ
96454PLATIDIAMinj 5x25mg/50mlLCMCZ
96455PLATIDIAMinj 1x50mg/100mlLCMCZ
92302CISPLATIN EBEWEinf 1x100ml/50mgEBWA
309.2L01XA02karboplatina (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.1MG6,70B/ONK,HEM
90777CYCLOPLATIN 50inj sic 10x50mgLCMCZ
75010CYCLOPLATINinj sic 1x5ml/50mgLCMCZ
309.3L01XA02karboplatina (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.1MG3,86B/ONK,HEM
93665CYCLOPLATIN 200inj sic 5x200mgLCMCZ
60924CYCLOPLATINInj 1x60ml/600mgLCMCZ
310L01XBmethylhydrazinová cytostatikap.o.L/ONK,HEM
310.1L01XB01prokarbazinp.o.10MG2,44L/ONK,HEM
311L01XXostatní cytostatikap.o.L/ONK,HEM,URN
311.1L01XX05hydroxymočovinap.o.0.1GM2,30L/ONK,HEM,URN
95122LITALIRcps 100x500mgBMSD
57345LITALIRcps 100x500mgBMSI
311.2L01XX11estramustinp.o.10MG3,91L/ONK,HEM,URN
08921ESTRACYTcps 100x140mgKBPS
311.3L01XX14tretinoinp.o.10MG104,85L/ONK,HEM,URN
84009VESANOIDcps 100x10mgHLRCH
312L01XXostatní cytostatikaparent.B/ONK,HEM

Léčbu L-asparaginázou ordinuje onkolog nebo hematolog. Revizní lékař pojišťovny může na základě žádosti lékaře povolit plnou úhradu ekonomicky náročnějších přípravků obsahujících L-asparaginázu v případě, že se jedná o podání dětem do 18 let věku, nebo že se jedná o opakované podání starším osobám, případně u pacientů s alergickou anamnézou.

312.1L01XX01amsakrinparent.1MG26,15B/ONK,HEM
 
312.2L01XX02asparaginázaparent.1MG2784,54B/P
92117KIDROLASEinj sic 10x10kuRBEF
312.3L01XX11estramustinparent.1MG1,03B/ONK,HEM,UR N
 
312.4L01XX17topotekanparent.1MG3066,38X
 
312.5L01XX19irinotekanparent.1MG77,33X
 
312.6L01XX09miltefosinlok.60MG9,78 
 
312.7L01XX21rituximabparent.10MG1365,48Z
46130MABTHERA 500 MGinf 1x50ml/500mgHLRD
59839MABTHERA 100 MGinf 2x10ml/100mgHLRD
313L02AAestrogenyp.o.L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
313.1L02AA01diethylstilbestrolp.o.10MG3,32L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
 
313.2L02AA03ethinylestradiolp.o.1MG4,06L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
 
313.3L02AA04fosfestrolp.o.0.1GM3,32L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
314L02AAestrogenyparent.B/ONK,HEM,URN,SEX
314.1L02AA02polyestradiol fosfátparent.1MG3,18B/ONK,HEM, URN,SEX
88381ESTRADURINinj sic 10x80mg+2mlKBPS
314.2L02AA01diethylstilbestrolparent.10MG6,55B/ONK,HEM, URN,SEX
 
314.3L02AA04fosfestrolparent.0.1GM4,79B/ONK,HEM, URN,SEX
315L02ABprogestinyp.o.L/ONK,HEM,URN,GYN,SEX
315.1L02AB01megestrol (pevné lékové formy)p.o.160MG52,13L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
86059MEGACEtbl 100x160mgBMSD
86211MEGACEtbl 100x40mgBMSD
315.2L02AB02medroxyprogesteronp.o.1GM175,96L/ONK,HEM,URN GYN,SEX
91618PROVERAtbl 20x500mgUPJGB
90793PROVERA 100MGtbl 100x100mgUPJGB
315.3L02AB01megestrol (tekuté lékové formy)p.o.160MG73,07Z
53145MEGACE 40MG/MLsus por 1x240mlBMSUSA
53146MEGACE 40MG/MLsus por 1x240mlBMSPOR
316L02ABprogestinyparent.L/ONK,GYN,SEX
316.1L02AB02medroxyprogesteronparent.1GM784,67L/ONK,GYN,SEX
87805DEPO-PROVERA 150MG/MLinj 1x1ml/150mgUPJB
316.2L02AB03gestonoronparent.1MG1.12L/ONK,GYN,SEX
317L02AEhormon uvolňující gonadotrofin a jeho derivátyinhal.Z
317.1L02AE01buserelininhal.1MG236,87Z
90966SUPREFACT NASALsol nas 4x10gm/10mgHOED
318L02AEhormon uvolňující gonadotrofin a jeho derivátyparentK/P

Léčbu ordinuje onkolog, urolog, endokrinolog, dětský endokrinolog nebo gynekolog:

a) léčba karcinomu prsní žlázy u premenopauzálních a perimenopauzálních žen, jen po dobu adjuvantní chemo- nebo radioterapie.

b) léčba karcinomu prostaty,

c) léčba myomatózy spojené s poruchou fertility nebo její těžké formy vyžadující předoperační redukci nálezu,

d) léčba těžkých, jinak konzervativně nereagujících forem endometriózy,

e) pubertas precox,

f) indukce ovulace při in vitro fertilizad pouze na základě předchozího schválení revizním lékařem.

318.1L02AE01buserelinparent.1MG267,51K/P
 
318.2L02AE01buserelin (depotní lékové formy)parent.1MG1866,31K/P
 
318.3L02AE02leuprorelinparent.1MG267,51K/P
 
318.4L02AE02leuprorelin (depotní lékové formy)parent.1MG1642,36K/P
 
318.5L02AE03goserelin (depotní lékové formy)parent.1MG1710,80K/P
 
318.6L02AE04triptorelinparent.1MG267,51K/P
 
318.7L02AE04triptorelin (depotní lékové formy)parent.1MG1642,36K/P
57567DECAPEPTYL DEPOTinj sic 3.75mg+solvFE.S
96107DECAPEPTYL DEPOTinj sic 3.75mg+2mlFEID
319L02BAantiestrogenyp.o. 
319.1L02BA01tamoxifen (do 20 mg v 1 tabletě včetně)p.o.20MG6,00 
67039TAMIFEN 10tbl 30x10mgMOECY
44056TAMOXIFEN EBEWE 10tbl 30x10mgEBWA
44057TAMOXIFEN EBEWE 20tbl 30x20mgEBWA
88392TAMOXIFEN LACHEMA 10tbl 100x10mgLCMCZ
319.2L02BA01tamoxifen (nad 20 mg v 1 tabletě)p.o.20MG4,40 
44058TAMOXIFEN EBEWE 30tbl 30x30mgEBWA
44059TAMOXIFEN EBEWE 40tbl 30x40mgEBWA
320L02BBantiandrogenyp.o.L/ONK,URN,SEX
320.1L02BB01flutamidp.o.10MG1,32L/ONK,URN,SEX
55953FLUTACAN 250MGtbl 100x250mgLOYSF
83392FLUCINOMtbl 100x250mgSCHB
320.2L02BB02nilutamidp.o.1MG0,68L/ONK,URN,SEX
94820ANANDRONtbl 90x50mgROUF
320.3L02BB03bicalutamidp.o.50MG98,98L/ONK,URN,SEX
321L02BGinhibitory tvorby steroidních hormonůp.o.L/ONK,END
321.1L02BG01aminogluthetimidp.o.1GM63,54L/ONK,END
07510ORIMETENtbl 100x250mgCGCCH
321.2L02BG03anastrozolp.o.1MG173,54X
76468ARIMIDEXtbl obd 28x1mgZNCUSA
321.3L02BG04letrozolp.o.2,5MG173,54X
56509FEMARAtbl obd 30x2.5mgNPACH
322L02BG inhibitory tvorby steroidních hormonůparent.X
322.1L02BG02formestanparent.18MG259,74X
92361LENTARON DEPOT 250MG I.M.inj sic 1x250mg+2mlCGCCH
323L03AAcytokinyparent.X
323.1L03AA02filgrastimparent.1MG12255,29X
98297NEUPOGENinj 5x1.6mlHLRCH
69026NEUPOGENinj 5x1mlHLRCH
57863NEUPOGENinj 5x1mlAMGPOR
57864NEUPOGENinj 5x1.6mlAMGPOR
323.2L03AA03molgramostim (do 0,3 MG včetně v jedné ampuli)parent.1MG14034,30X
96865LEUCOMAXinj sic 0.15mg+1mlSANCH
72549LEUCOMAXinj sic 0.3mg+1mlSANCH
323.3L03AA03molgramostim (nad 0,3 MG v jedné ampuli)parent.1MG12209,97X
96866LEUCOMAXinj sic 0.4mg+1mlSANCH
323.4L03AA10lenograstimparent.1MG13981,84X
 
323.5L03AB03interferon gammaparent.1MU1531,33X
 
323.6L03AB05interferon alfaparent.1MU239,51X
89225ROFERON Ainj 1x3ml/18muHLRCH
91640INTRON Ainj 1x5muSCHIRL
89224ROFERON Ainj 1x1ml/3muHLRCH
59222INTRON A 10 MIL.M.J.inj sic 1x10mu+solvSCHIRL
83393INTRON A 3 MIL.M.J.inj sic 1x3mu+solvSCHIRL
83394INTRON A 5 MIL.M.J.inj sic 1x5mu+solvSCHIRL
54372INTRON A 3 MIL.M J./0.5 MLinj 1x0.5ml-lahv.SCHIRL
54374INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 MLinj 1x0.5ml-lahv.SCHIRL
54375TNTRON A 5 MIL.M.J./0.5 MLinj 1x1ml-lahv.SCHIRL
54472INTRON A REDIPEN 3MIL.M.J.inj 1x1.2ml/18muSCHIRL
54473INTRON A REDIPEN 5 MIL.M.J.inj 1x1.2ml/30muSCHIRL
54474INTRON A REDIPEN 10MIL.M.J.inj 1x1.2ml/60muSCHIRL
54560INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 MLinj 1x0.5ml+soupr.SCHIRL
54561INTRON A 5 MIL.M.J./0.5 MLinj 1x1ml+soupr.SCHIRL
54563INTRON A 3 MIL M.J./0.5 MLinj 1x0.5ml+soupr.SCHIRL
323.7L03AB07interferon beta 1aparent.1MU430,33X
 
323.8L03AB07interferon beta 1 a (výhradně pro intramuskulární užití)parent.1DF9036,55X
57913AVONEXinj.sic. 4x30rg + solv.BGINL
45187AVONEXinj.sic. 4x30rg + solv.SVDNL
323.9L03AB08interferon beta 1bparent.1MU322,75X
87312BETAFERONinj sic 15+15x2mlSAGD
323.10L03AC90interleukin 2parent.1MG7739,31X
86786PROLEUKINinj sic 1x1mgCNCNL
324L03AXostatní imunostimulační léčivalok., p.o.L/ALG
324.1L03AX92směs bakteriálních lyzátůp.o.1BA60% 
 
324.2L03AX92směs bakteriálních lyzátůlok.1BA60%L/ALG,ORL
 
324.3L03AX93dialyzát vepřových leukocytůp.o.1BA60%L/ALG,IMU
 
324.4L03AX96vaccin. staphyl. phagolys.lok.1ML36,51L/ALG,ORL
94631STAVA-NASALgtt 10x5mlBIUCZ
325L03AXostatní imunostimulační léčivaparent.O
325.1L03AX03BCG vakcínaparent.1MG43,36O/ONK,URN
 
325.2L03AX90dialyzát lidských leukocytůparent.1DF988,38O/ALG,IMU
56930IMMODIN SEVACinj sic 1x2ml+solv.SEVCZ
97146IMMODIN SEVACinj sic 5x2ml+solv.SEVCZ
325.3L03AX91thymostimulin (do 10 mg včetně v jedné ampuli)parent.1MG64,86Z
 
325.4L03AX91thymostimulin (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.1MG45,31Z
 
325.5L03AX94bac. propionibacterii acnesparent.1MG72,83O/ONK
 
325.6L03AX95laktobacillus acidophilusparent.3DF612,65O/GYN
86711SOLCOTRICHOVACinj 3x0.5mlSOCCH
325.7L03AX96vaccin. staphyl. phagolys.parent.1DF72,98O
326L04AAselektivní imunosupresivní léčivap.o.P

Léčbu cyklosporinem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech, onkolog, hematolog, dermatolog, urolog revmatolog a alergolog a klinický imunolog:

a) prevence reakce štěpu proti hostiteli po transplantacích,

b) léčba myelodysplastického syndromu nereagující na standardní léčbu,

c) léčba aplastické anemie nereagující na standardní léčbu,

d) léčba autoimunní hemolytické anemie a autoimunní trombocytopenické purpury nereagující na standardní léčbu,

e) léčba nefrotického syndromu nereagující na standardní léčbu,

f) těžké formy revmatoidní artritidy dospělých a dětí se středně těžkým a těžkým průběhem kloubního postižení nebo se současným postižením jiných orgánů (zvláště plic),

g) těžké generalizované formy psoriázy (psoriasis vulgaris, arthropatica, pustulosa) nereagující na standardní léčbu,

h) systémový lupus erythematodes nereagující na standardní léčbu,

i) těžké formy polymyositidy/dermatomyositidy nereagující na standardní léčbu.

Léčba se zahajuje obvykle v rámci hospitalizace pacienta s odpovídajícím odstupem od jiné terapie (např. PUVA, retinoidy, cytostatika), léčbu provádí pouze pracoviště s dostupností příslušných laboratorních vyšetření (včetně stanovení hladiny cyklosporinu).

j) u myasthenia gravis předepisuje neurolog

Léčbu mophetil mycophenolatem ordinuje lékař pracující v transplantačních centrech v indikaci profylaxe rejekce štěpu proti hostiteli pouze u pacientů u kterých byla provedena alogenní transplantace ledvin. Podává se v kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy.

k) těžké generalizované formy atopické dermatitidy se syndromem hyper-lgE.

326.1L04AA01cyklosporinp.o.250MG275,00P
 
326.2L04AA01cyklosporin (mikroemulgované formy)p.o.250MG275,00P
 
326.3L04AA06mophetil mycophenolátp.o.10MG2,50P
55681CELLCEPTcps 100x250mgHLRCH
44077CELLCEPT 500MGtbl obd 50x500mgHLRCH
327L04AAselektivní ímunosupresivní léčivaparent.U/J10
327.1L04AA09basiliximabparent.20MG53004,39H
 
327.2L04AA01cyklosporinparent.1MG2,64U/J10
88514SANDIMMUN KONZENTRATinf 10x5ml 50mg/1mlSANCH
327.3L04AA02muromonab-CD3parent.1MG2225,85U/J10
96997CEDETRIN-T(MONOK.PROTIL.A1-CD3)inj 10x3.2mlEXBCZ
327.4L04AA03antilymfocytární IGparent.10MG103,87U/J10
 
327.5L04AA04antithymocytární IGparent.1MG121,46U/J10
44491ATG-FRESENIUS Sinj 1x5ml/100mgFRED
44492ATG-FRESENIUS Sinj 10x5ml/100mgFRED
328L04AXostatní imunosupresivap.o.L/J10,REV,HEM
328.1L04AX01azathioprin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.10MG1,56 
31396IMURANtbl obd 100x25mgBWEGB
328.2L04AX01azathioprin (nad 25 mg v jedné tabletě)p.o.10MG1,12 
02418IMURANtbl obd 100x50mgBWEGB
329L04AXostatní imunosupresivaparentU/J10
329.1L04AX01azathioprinparent.1MG9,82U/J10
02016IMURANinj sic 1x50mg+2mlBWEGB
330M01AAprotizanětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinůp.o. 
330.1M01AAbutylpyrazolidinyp.o.3DF3,32 
 
330.2M01AA05klofezonp.o.0.6GM3,32 
331M01AAprotizánětlivá léčiva ze skupiny butylpyrazolidinůparent. 
331.1M01AAbutylpyrazolidinyparent.1DF6,89 
00490KETAZONinj 5x5ml/1gmLEXCZ
332M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovép.o. 
332.1M01ABderiváty kyseliny octovép.o.70MG1,76 
 
332.2M01AB01indometacinp.o.0.1GM3,18 
77078APO-INDOMETHACIN 50MGcps 100x50mgAPTCND
97713APO-INDOMETHACIN 25MGcps 100x25mgAPTCND
67403INDOBENE 50MGcps 20x50mgMCKD
67404INDOBENE 50MGcps 50x50mgMCKD
332.3M01AB02sulindacp.o.0.4GM4,69 
 
332.4M01AB03tolmetinp.o.0.7GM4,69 
 
332.5M01AB05diklofenakp.o.0.1GM4,52 
75604DICLOFENAC AL 25tbl obd 50x25mgAPAD
75605DICLOFENAC AL 25tbl obd 100x25mgAPAD
75631DICLOFENAC AL RETARDtbl obd 20x100mgAPAD
75633DICLOFENAC AL RETARDtbl obd 100x100mgAPAD
83518VERAL 50MGtbl ent 20x50mgSLOSK
83519VERAL 50MGtbl ent 50x50mgSLOSK
89024DICLOFENAC AL 50tbl obd 20x50mgAPAD
89025DICLOFENAC AL 50tbl obd 50x50mgAPAD
89026DICLOFENAC AL 50tbl obd 100x50mgAPAD
96740APO-DICLO 25MGtbl ent 100x25mgAPTCND
96742APO-DICLO 50MGtbl ent 100x50mgAPTCND
98144VERAL 25MGtbl 30x25mgSLOSK
02146DICLOFENAC AL RETARDtbl ret 30x100mgAPAD
58425DOLMINA 50tbl obd 30x50mgLEXCZ
58426DOLMINA 25tbl obd 30x25mgLEXCZ
67541ALMIRAL 50tbl ent 20x50mgMOECY
332.6M01AB05diklofenak (lékové formy s rychlým nástupem účinku)p.o.0.1GM4,87 
 
332.7M01AB06alclofenakp.o.1.25GM4,52 
 
332.8M01AB09lonazolakp.o.0.6GM4,52 
 
332.9M01AB16aceklofenakp.o.0.2GM4,52 
 
332.10M01AB55diklofenak/misoprostol (na obsah diklofenaku)p.o.0.1GM29,33Z
333M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovép.rect. 
333.1M01AB01indometacinp.rect.0.1GM3,27 
02789INDOMETACINUMsup 5x100mgCHNH
96329INDOMETACINsup 10x100mgBLUCHO
93724INDOMETACIN 100 BERLIN-CHEMIEsup 10x100mgBCED
333.2M01AB03tolmetinp.rect.0.7GM10,56 
 
333.3M01AB05diklofenakp.rect.0.1GM10,56 
66957MONOFLAM 100MGsup 10x100mgLICD
66956MONOFLAM 50MGsup 10x50mgLICD
87206VERAL 100MGsup 10x100SLOSK
333.4M01AB09lonazolakp.rect.0.6GM10,56 
334M01ABprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny octovéparent. 
334.1M01AB01indometacinparent.0.1GM12,66 
 
334.2M01AB05diklofenakparent.0.1GM12,90 
54539dolmina INJ.inj 5x3ml/75mgLEXCZ
67547ALMIRALinj 10x3ml/75mgMOECY
67548ALMIRALinj 100x3ml/75mgMOECY
76727DOCLO 75 VON CTinj 5x2ml/75mgCTAD
98109NAKLOFENinj 5x3ml/75mgKRKSLO
335M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůp.o. 
335.1M01AC01piroxikamp.o.20MG2,49 
97711APO-PIROXICAM 10cps 100x10mgAPTCND
97710APO-PIROXICAM 20cps 100x20mgAPTCND
91721ARTHREMIN 10cps 30x10mgLEXCZ
71947ARTHREMIN 20cps 30x20mgLEXCZ
84717HOTEMIN 20MGcps 20x20mgEGIH
31245HOTEMIN 10MGcps 20x10mgEGIH
53744PRO-ROXIKAM 10MGtbl 20x10mgPMPCZ
53745PRO-ROXIKAM 20MGtbl 20x20mgPMPCZ
68581PIROX 10tbl 50x10mgCTAD
68582PIROX 20tbl 50x20mgCTAD
47112PIROX 20tbl 20x20mgMCKD
335.2M01AC02tenoxikamp.o.20MG2,49 
 
335.3M01AC06meloxikamp.o.15MG14,32L/ORT,REV,NEU
 
335.4M01AC01piroxikam (lékové formy s rychlým nástupem účinku)p.o.20MG4,87 
336M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůp.rect. 
336.1M01AC01piroxikamp.rect.20MG10,75 
67172PIROX 20sup 10x20mgCTAD
336.2M01AC02tenoxikamp.rect.20MG10,75 
 
336.3M01AC06meloxikamp.rect.15MG14,32L/ORT,REV,NEU
337M01ACprotizánětlivá léčiva ze skupiny oxikamůparent. 
337.1M01AC01piroxikamparent.20MG11,73 
68649HOTEMINinj 5x1 ml/20mgEGIH
337.2M01AC02tenoxikamparent.20MG11,73 
338M01AEprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionovép.o. 
338.1M01AE01ibuprofenp.o.1.2GM3,57 
97989APO-IBUPROFEN 400MGtbl 100x400mgAPTCND
93651IBUPROFEN 400 LECIVAtbl obd 30x400mgLEXCZ
56035IBUPROFEN 600 LECIVAtbl obd 30x600mgLEXCZ
46983IBUPROFEN 400 LECIVAtbl obd 100x400mgLEXCZ
58250IBUPROFEN 600 LECIVAtbl obd 100x600mgLEXCZ
338.2M01AE01ibuprofen (lékové formy sirupu)p.o.1.2GM19,55 
 
338.3M01AE02naproxen (pevné lékové formy)p.o.0.5GM4,52 
 
338.4M01AE02naproxen (tekuté lékové formy),p.o.0.5GM13,15 
 
338.5M01AE03ketoprofenp.o.0.15GM4,52 
67646KETOPROFEN 100 VON CTtbl obd 100x100mgCTAD
67643KETOPROFEN 50 VON CTtbl obd 100x50mgCTAD
67641KETOPROFEN 50 VON CTtbl obd 20x50mgCTAD
338.6M01AE07suprofenp.o.0.4GM4,52 
 
338.7M01AE08pirprofenp.o.0.8GM4,52 
 
338.8M01AE09flurbiprofenp.o.0.2GM4,52 
 
338.9M01AE10indoprofenp.o.0.6GM4,52 
 
338.10M01AE11kyselina tiaprofenováp.o.0.6GM7,30 
               
338.11M01AG02kyselina tolfenámováp.o.0.3GM4,52 
339M01AEprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionovép.rect. 
339.1M01AE01ibuprofenp.rect.1.2GM9,38 
 
339.2M01AE02naproxenp.rect.0.5GM10,75 
 
339.3M01AE03ketoprofenp.rect.0.15GM8,75 
06171PROFENID 100MGsup 12SPCF
67639KETOPROFEN VON CTsup 10x100mgCTAD
339.4M01AE11kyselina tiaprofenováp.rect.0.6GM10,75 
340M01Aprotizánětlivá léčiva ze skupiny derivátů kyseliny propionové a fenamátůparent. 
340.1M01AE01ibuprofenparent.1.2GM13,73 
 
340.2M01AE02naproxenparent.0.5GM13,73 
 
340.3M01AE03ketoprofenparent.0.15GM13,73 
76657KETONAL I.M.inj 10x2ml/100mgLEKSLO
159443KETONALinj 5x2ml/100mgLEKSLO
340.4M01AGetofenamatparent.1GM13,73 
341M01AXostatní protizánětlivá léčiva p.o.L/REV
341.1M01AX01nabumetonp.o.1GM15,60L/REV, ORT
 
341.2M01AX04azapropazonp.o.0.75GM11,78 
31023PROLIXAN 300cps 30x300mgIDAH
341.3M01AX05glukosamin sulfatp.o.1.5GM11,44L/REV, ORT
 
341.4M01AX13proquazonp.o.0.9GM11,78 
 
341.5M01AX17nimesulid (pevné lékové formy)p.o.0.2GM14,32L/REV,ORT,NEU
 
341.6M01AX17nimesulid (tekuté lékové formy)p.o.0.2GM19,55L/REV,PDD,NEU
 
341.7M01AX17nimesulidp.rect.0.2GM14,32L/REV,ORT,NEU
342M01CBléčiva obsahující zlatoparent.L/REV
342.1M01CB01aurothiomalát sodnýparent.2.4MG6,60L/REV
02780TAUREDONinj 10x0.5ml/50mgBGLD
02781TAUREDONinj 10x0.5ml/20mgBGLD
343M01Cpenicilamin a ostatní chorobu modifikující léčiva včetně skupiny M09p.o., parent.P

Léčbu kyselinou hyaluronovou ordinuje ortoped nebo revmatolog:

součást léčby primární osteoarthrózy kolenních klobů, rentgenologicky II. a III. stádium dle Kellgrena, při pravidelných bolestech větší intenzity, nebo u pacientů, u kterých je léčba nesteroidními antirevmatiky kontraindikována.

343.1M01CC01penicilamin (do 150 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.5GM32,50 
66755METALCAPTASEtbl obd 50x150mgKNOD
343.2M01CC01penicilamin (nad 150 mg v jedné tabletě)p.o.0.5GM22,88 
 
343.3M09AX01kyselina hyaluronováparent.3.6MG195,52P
 
343.4M09AX02chondroitin sulfatp.o.1.6GM14,66L/REV,ORT
344M02AAnesteroidní protizánětlivá léčiva k zevnímu podánílok. 
344.1M02AAprotizánětlivé přípr., nesteroidní, k zevnímu použití, nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
 
344.2M02AAketofenylbutazon do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.3M02AAkombinace ibuprofenu a heparinoidu do 50 g včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.4M02AA05benzydaminlok.1GM0,85 
 
344.5M02AA06etofenamát do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.6M02AA06etofenamát nad 50 g mastí v jednom balenílok.1GM0,70 
 
344.7M02AA07piroxikam do 50 g masti včetně v jednom balenilok.1GM0,85 
 
344.8M02AA07piroxikam nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
01780REUMADORgel 1x100gmSLOSK
344.9M02AA10ketoprofen do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.10M02AA10ketoprofen nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
 
344.11M02AA10ketoprofen spray (dle obsahu ketoprofenu)lok.150MG5,50 
 
344.12M02AA13ibuprofen do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.13M02AA13ibuprofen nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
 
344.14M02AA15diklofenak do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
67549ALMIRAL GELgel 1x25gmMOECY
344.15M02AA15diklofenak nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
65985VERAL GELgel 1x100gm 1%SLOSK
67550ALMIRAL GELgel 1x250gmMOECY
344.16M02AA15diklofenak (transdermálni lékové formy)transd.2DF5,08 
 
344.17M02AA17kyselina niflumová nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
 
344.18M02AA21tolectin do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.19M02AA21tolectin nad 50 g mastí v jednom balenílok.  GM0,70 
 
344.20M02AA23indomethacin do 50 g masti včetně v jednom balenílok.1GM0,85 
 
344.21M02AA23indomethacin nad 50 g masti v jednom balenílok.1GM0,70 
345M02ACderiváty kyseliny salicylové k lokálnímu podánílok. 
345.1M02ACpřípravky s deriváty kyseliny salicylovélok.1GM0,85 
03574RHEUMOSINung 1x30gmLEXCZ
346M02AXjiná léčiva k léčbě kloubů a svalů k zevnímu podánílok. 
346.1M02AXjiné připr. k léč. kloubů a svalů k zevnímu použ.lok.1GM0,85 
91114VIPROSAL Bung 1x50gmTALEST
83872UNGUENTUM CAMPHORATUM 10% MVMung 1x1kgMVMCZ
346.2M02AX10různélok.1GM0,34 
00803PAIN EXPELLERliq 1x50mlGNOCZ
347M03AAsvalová relaxancaa ze skupiny kurarových alkaloidůparent.H
347.1M03AA01alkuroniumparent.20MG70,43H
 
347.2M03AA02tubokurarinparent.30MG55,82H
348M03ABsvalová relaxancia ze skupiny derivativátů cholinuparent.H
348.1M03ABdecamethoniumparent.10MG23,76H
 
348.2M03AB01suxamethonium (do 100 mg v jedné ampuli včetně)parent.100MG63,84H
 
348.3M03AB01suxamethonium (nad 100 mg v jedné ampuli)parent.100MG36,51H
97387SUCCINYLCHOLINJODID VUABinj 1x250mgVUACZ
349M03ACsvalová relaxancia ze skupiny kvarterních amoniových derivátůparent.H
349.1M03AC01pankuroniumparent.10MG113,59H
 
349.2M03AC02gallaminparent.100MG43,11H
 
349.3M03AC03vekuroniumparent.10MG113,59H
 
349.4M03AC04atrakuriumparent.50MG110,61H
86761TRACRIUMinj 5x5ml/50mgBWEGB
86760TRACRIUMinj 5x2.5ml/25mgBWEGB
349.5M03AC06pipekuroniumparent.10MG103,48H
 
349.6M03AC10mivacuroniumparent.10MG129,58H
 
349.7M03AC11cisatracuriumparent.10MG208,40H
350M03AXostatní svalová relaxanciaparent.X
350.1M03AX01botulotoxin (do 100 U v jedné ampuli včetně)parent.100U9580,28X
75241BOTOXinj sic 1x100utABLIRL
350.2M03AX01botulotoxin (nad 100 U v jedné ampuli)parent.100U2443,95X
97456DYSPORTinj sic 2x500utSPYGB
351M03BXjiná centrálně působící svalová relaxanciap.o.L/NEU,ORT,REV
351.1M03BX01baklofen (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.50MG9,97 
 
351.2M03BX01baklofen (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.50MG6,31 
 
351.3M03BX02tizanidin (do 2 mg v jedné tabletě včetně)p.o.12MG23,96L/NEU,ORT,REV
 
351.4M03BX02tizanidin (nad 2 mg v jedné tabletě)p.o.12MG17,60L/NEU,ORT,REV
 
351.5M03BX04tolperisonp.o.200MG3,71 
00208MYDOCALMtbl obd 30x50mgGEDH
03788MYDOCALM 150tbl ent 30x150mgGEDH
57785MYDOCALM 50MGtbl obd 30x50mg-le.GEDH
351.6M03BX04tolperisonparent.200MG9,58 
02755MYDOCALMinj 5x1ml/100mgGEDH
351.7M03BX05thiocolchicosidp.o.12MG9,97 
 
351.8M03BX05thiocolchicosidparent.12MG39,10 
 
351.9M03BX07tetrazepamp.o.0.1GM17,60L/NEU,ORT,REV
56233MYOLASTANtbl obd 10x50mgSWIF
352  M03CApřímo působící svalová relaxanciaparent.T
352.1M03CA01dantrolenparent.0.1GM7156,08T
91583DANTROLENinj sic3x12x20mg+soRHAD
353M04AAlantiuratika inhibující tvorbu kyseliny močovép.o. 
353.1M04AA01allopurinolp.o.0.4GM3,28 
96332ALOPURINOL BELUPOtbl 100x100mgBLUCHO
354M04ABantiuratika zvyšující vylučování kyseliny močovép.o. 
354.1M04AB02sulfinpyrazonp.o.0.3GM5,08 
 
354.2M04AB03benzbromaronp.o.0.1GM1,86 
355M04ACléčiva užívaná při léčbě dnavého záchvatup.o. 
355.1M04AC01kolchicinp.o.1MG5,91 
62380COLCHICUM-DISPERTtbl obd 50x500rgKCHD
356M05BAbisfosfonátyp.o.P

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom. M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty.

M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázemi nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

356.1M05BA02kyselina klodronováp.o.1.6GM225,58P
93985LODRONATcps 60x500mgBOMA
94460BONEFOS 400MGcps 100x400mgLOYSF
356.2M05BA04kyselina alendronováp.o.10MG47,30P
357M05BAbisfosfonátyparent.O/P

M05BA02 - kyselina klodronová, M05BA06 kyselina ibandronová: Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped:

Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázami nebo bez nich; mnohočetný myelom. M05BA04 - kyselina alendronová:

Léčbu ordinuje internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Denzitometricky dokumentovaná osteoporóza nebo osteoporotická patologická zlomenina.

b) Ženy o osteoporózou, u kterých nelze z objektivních důvodů použít hormonální substituční terapii.

Výše uvedená léčba kyselinou alendronovou je dlouhodobá, minimálně po dobu jednoho roku. Terapie delší než jeden rok je indikována pouze pokud u pacienta prokazatelně zastavila úbytek kostní hmoty. M05BA03 - kyselina pamidronová:

Léčbu ordinuje onkolog, hematolog, internista, ortoped, revmatolog, endokrinolog:

a) Destrukce kosti a hyperkalcémie provázející zhoubné nádory s kostními metastázemi nebo bez nich; mnohočetný myelom.

b) Manifestní Pagetova choroba.

357.1M05BA02kyselina klodronováparent.1.5GM2348,73O/P
94548BONEFOSinj 5x5ml 60mg/mlSTFSF
93972LODRONATinj 5x10mlBOMA
57452LODRONAT AMPULEinj 5x10mlBOMD
357.2M05BA03kyselina pamidronováparent.60MG3758,01O/P
 
357.3M05BA06kyselina ibandronováparent.2MG9384,77O/P
358N01AAinhalační anestetika ze skupiny etherůinhal.H
358.1N01AA01ether pro anestézii (diethylether)inhal.100GM15,45H
359N01ABinhalační anestetika ze skupiny halogenovaných uhlovodíkůinhal.H
359.1N01AB01halotaninhal.100ML304,96H
75284NARCOTANliq 1x250mlLEXCZ
359.2N01AB06isofluraninhal.100ML2290,62H
 
359.3N01AB08sevofluoraninhal.100ML2290,62H
360N01AFinjkeční anestetika ze skupiny barbiturátůparent.H
360.1N01AF01metohexitalparent.0.5GM142,63H
 
360.2N01AF03thiopental (do 500 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.5GM60,41H
97388THIOPENTAL VUABinj sic 1x500mgVUACZ
360.3N01AF03thiopental (nad 500 mg v jedné ampuli)parent.0.5GM34,95H
97389THIOPENTAL VUABinj sic 1x1gmVUACZ
361N01AHopioidní anestetika (fentanyl)parent.O
361.1N01AH01fentanyl (nad 2 ml roztoku v ampuli)parent.1MG119,41O
01449FENTANYLinj 50x10ml/0.5mgJANB
60911FENTANYLinj 5x10ml/0.5mgJANB
361.2N01AH01fentanyl (do 2 ml roztoku v ampuli včetně)parent.1MG173,62O
76527FENTANYLinj 50x2ml/0.1mgJANB
362N01AHopioidni anestetika (ostatní)parent.H
362.1N01AH02alfentanylparent.1.5MG48,29H
87721RAPIFENinj 5x2mlJANB
362.2N01AH03sufentanyl (do 10 RG v ampuli včetně)parent.0.6MG1383,67H
93701SUFENTA I.V.inj 5x2ml/10rgJANB
362.3N01AH03sufentanyl (nad 50 RG v ampuli)parent.0.6MG740,22H
93702SUFENTA FORTE I.V.inj 5x5ml/250rgJANB
362.4N01AH03sufentanyl (nad 10 do 50 RG v ampuli včetně)parent.0.6MG1210,83H
85526SUFENTA FORTE I.V.inj 5x1ml/50rgJANB
93703SUFENTA I.V.inj 5x10ml/50rgJANB
362.5N01AH51fentanyl v kombinacíchparent.4ML38,22H
 
362.6N01AH06remifentanylparent.1MG264,29H
56741ULTIVA 5MGinj sic 5x5mgGWEGB
56740ULTIVA 2MGinj sic 5x2mgGWEGB
363N01AXostatní celková anestetikaparent.O
363.1N01AX03ketamin (koncetrace do 1% včetně)parent.100ML240,19O
64824NARKAMON 1% INJ.inj 10x10ml/100mgSPXCZ
363.2N01AX03ketamin (koncentrace nad 1 %)parent.10ML117,02O
 
363.3N01AX04propanididparent.1GM32,11O
 
363.4N01AX07etomidátparent.50MG162,72O
 
363.5N01AX10propofolparent.10ML123,86O
44163RECOFOLinj 1x50ml/500mgSTFSF
44164RECOFOLinj 1x100ml/1gmSTFSF
53441PROPOFOL ABBOTTinj 5x20ml/200mg-amABNUSA
53442PROPOFOL ABBOTTinj 5x20ml/200mg-laABNUSA
53443PROPOFOL ABBOTTinj 1x50ml/500mgABNUSA
53444PROPOFOL ABBOTTinj 1x100ml/1gmABNUSA
75180RECOFOL 10MG/MLinj 5x20ml/200mgLOYSF
76089DIPRIVAN 1%inj 5x20ml/200mgZNCGB
76091DIPRIVAN 1%inf 1x50ml/500mgZNCGB
364N01BAlokální anestetika ze skupiny esterů kyseliny aminobenzoovéparentO
364.1N01BAestery aminobenzoové kyselinyparent.100ML19,55O
 
364.2N01BA02prokain (do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML1,37O
00564PROCAIN LECIVA 1%inj 10x5ml 1%LEXCZ
00565PROCAIN LECIVA 1%inj 10x10ml 1%LEXCZ
364.3N01BA02prokain (nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1ML0,54O
69669INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.2% ARDinj 1x80ml 0.2%ARDCZ
69670INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.2% ARDinj 1x250ml 0.2%ARDCZ
69671INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.2% ARDinj 1x500ml 0.2%ARDCZ
69673INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.5% ARDinj 1x250ml 0.5%ARDCZ
69674INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.5% ARDinj 1x500ml 0.5%ARDCZ
69676INJECTIO PROCAIN CHLOR 1% ARD.inj 1x250ml 1%ARDCZ
69677INJECTIO PROCAIN CHLOR 1% ARD.inj 1x500ml 1%ARDCZ
86437INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.2% ARDinj 40x80ml 0.2%ARDCZ
86444INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.2% ARDinj 20x250ml 0.2%ARDCZ
86445INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.2% ARDinj 12x500ml 0.2%ARDCZ
86447INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.5% ARDinj 20x250ml 0.5%ARDCZ
86448INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.5% ARDinj 12x500ml 0.5%ARDCZ
86450INJECTIO PROCAIN CHLOR 1% ARD.inj 20x250ml 1%ARDCZ
86451INJECTIO PROCAIN CHLOR 1% ARD.inj 12x500ml 1%ARDCZ
89212INJECTIO  PROCAIN CHLOR 0.2% ARDinj 1x200ml 0.2%ARDCZ
89213INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.2% ARDinj 20x200ml 0.2%ARDCZ
89214INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.5% ARDinj 1x200ml 0.5%ARDCZ
89215INJECTIO PROCAIN CHLOR 0.5% ARDinj 20x200ml 0.5%ARDCZ
89216INJECTIO PROCAIN CHLOR 1% ARD.inj 1x200ml 1%ARDCZ
89217INJECTIO PROCAIN CHLOR 1% ARD.inj 20x200ml 1 %ARDCZ
365N01BBlokální anestetika ze skupiny amidůlok.O
365.1N01BBtrimekainlok.1GM1,22O
02684MESOCAINgel 1x20gmSLOSK
365.2N01BB02lidokainlok.1ML7,83O
62393INSTILLAGELgel 10x11ml(strik.)FAPD
366N01BBlokální anestetika ze skupiny amidůparent.O
366.1N01BBtrimekain (koncentrace 0,5%)parent.1ML0,73O
69704INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 1x80ml 0.5%ARDCZ
69705INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 1x250ml 0.5%ARDCZ
69706INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 1x500ml 0.5%ARDCZ
86452INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 40x80ml 0.5%ARDCZ
86453INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 20x250ml 0.5%ARDCZ
86454INJECTIO TRIMECAIN.CHL.0.5% ARDinj 12x500ml 0.5%ARDCZ
366.2N01BBtrimekain (koncentrace 1%, do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML1,37O
00502MESOCAINinj 10x10ml 1%LEXCZ
366.3N01BBtrimekain (koncentrace 1%, nad 10 ml v jedné ampuli)parent.1ML0,78O
69707INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 1x80ml 1%ARDCZ
69708INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 1x250ml 1%ARDCZ
69709INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 1x500ml 1%ARDCZ
86455INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 40x80ml 1%ARDCZ
86456INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 20x250ml 1%ARDCZ
86457INJECTIO TRIMECAIN.CHL.1% ARD.inj 12x500ml 1%ARDCZ
366.4N01BBtrimekain (koncentrace 2%)parent.1ML1,22O
00503MESOCAINinj 10x5ml 2%LEXCZ
366.5N01BBtrimekain/adrenalinparent.1ML2,35O
 
366.6N01BB01bupivakainparent.1ML3,52O
 
366.7N01BB01bupivakain (lékové formy spinal)parent.1ML49,66O
92836MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVYinj 5x4ml/20mgASTS
366.8N01BB02lidokainparent.1ML1,22O
 
366.9N01BB03mepivakainparent.1ML3,52O
 
366.10N01BB08artikainparent.1ML4,15O
 
366.11N01BB08artikain (lékové formy hyperbar)parent.1ML10,22O
91234ULTRACAIN HYPERBAR 5%inj 10x2ml/100mgHOED
366.12N01BB51bupivakain/adrenalinparent.1ML3,81O
 
366.13N01BB52lidokain/adrenalinparent.1ML2,35O
 
366.14N01BB58artikain/adrenalinparent.1ML4,15O
93109SUPRACAIN 4%inj 10x2mlLEXCZ
366.15N01BB09ropivacainparent.1ML15,64O
56038NAROPIN 2MG/MLinj 5x10ml/20mgAPNS
367N01BXostatní lokální anestetikalok.O
367.1N01BX01ethylchloridlok.100ML93,36O
368N02AAanalgetika ze skupiny přírodních opioidůp.o. 
368.1N02AA01morfin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM83,58 
55939M-ESLON SR 10cps ret 50x10mgETPF
55940M-ESLON SR 10cps ret 100x10mgETPF
80405VENDAL RETARDtbl fc 30x10mgLARD
84479DOLTARD 10MGtbl ret 20x10mgNCDDK
84483DOLTARD 10MGtbl ret 100x10mgNCDDK
88834M-ESLON SR 10cps ret 20x10mgETPF
368.2N02AA01morfin (nad 10 mg do 30 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.1GM56,00 
12919SLOVALGIN 30 RETARDtbl obd 10x30mgSLOSK
47265SLOVALGIN 30 RETARDtbl obd 60x30mgSLOSK
55941M-ESLON SR 30cps ret 50x30mgETPF
55942M-ESLON SR 30cps ret 100x30mgETPF
80406VENDAL RETARDtbl fc 30x30mgLARD
84480DOLTARD 30MGtbl ret 20x30mgNCDDK
84484DOLTARD 30MGtbl ret 100x30mgNCDDK
88835M-ESLON SR 30cps ret 20x30mgETPF
368.3N02AA01morfin (100 a více mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM49,00 
46975SLOVALGIN 100 RETARDtbl ret 30x100mgSLOSK
46976SLOVALGIN 100 RETARDtbl ret 60x100mgSLOSK
55945M-ESLON SR 100cps ret 50x100mgETPF
55946M-ESLON SR 100cps ret 100x100mgETPF
80408VENDAL RETARDtbl fc 30x100mgLARD
80409VENDAL RETARDtbl fc 30x200mgLARD
84482DOLTARD 100MGtbl ret 20x100mgNCDDK
84486DOLTARD 100MGtbl ret 100x100mgNCDDK
88842M-ESLON SR 100cps ret 20x100mgETPF
368.4N02AA01morfin (nad 30 mg do 99 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.1GM53,05 
46977SLOVALGIN 60 RETARDtbl ret 30x60mgSLOSK
46978SLOVALGIN 60 RETARDtbl ret 60x60mgSLOSK
55943M-ESLON SR 60cps ret 50x60mgETPF
55944M-ESLON SR 60cps ret 100x60mgETPF
80407VENDAL RETARDtbl fc 30x60mgLARD
84481DOLTARD 60MGtbl ret 20x60mg\CDDK
84485DOLTARD 60MGtbl ret 100x60mgNCDDK
88839M-ESLON SR 60cps ret 20x60mgETPF
368.5N02AA01morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, do 30 mg v jedné dávce včetně)p.o.0.1GM61,60 
 
368.6N02AA01morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, nad 30 mg do 99 mg v jedné dávce včetně)p.o.0.1GM58,36 
 
368.7N02AA01morfin (tekuté lékové formy s retardovaným uvolňováním, 100 a více mg v jedné dávce)p.o.0.1GM53,90 
 
368.8N02AA01morfin (tekuté lékové formy, do 200 mg včetně v jednom balení)p.o.0.1GM39,10 
 
368.9N02AA01morfin (tekuté lékové formy, nad 200 mg v jednom balení)p.o.0.1GM17,60 
 
368.10N02AA08dihydrocodein (do 90 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.24GM52,34 
 
368.11N02AA08dihydrocodein (nad 90 mg v jedné tabletě)p.o.0.24GM44,58 
369N02AAanalgetika ze skupiny přírodních opioidůparent.O
369.1N02AA01morfin (do 10 mg v jedné ampuli včetně)parent.30MG14,88O
01125MORPHIN BIOTIKA 1%inj 10x1ml/10mgHBSSK
369.2N02AA01morfin (nad 10 mg v jedné ampuli)parent.30MG9,00O
01127MORPHIN BIOTIKA 1%inj 10x2ml/20mgHBSSK
370N02ABanalgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátůp.o. 
370.1N02AB02pethidinp.o.0.4GM41,30 
 
370.2N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 25 mikrogramu za hodinu)transd.1DF254,17P
 
370.3N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 50 mikrogramu za hodinu)transd.1DF482,96P
 
370.4N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 75 mikrogramu za hodinu)transd.1DF702,32P
 
370.5N02AB03fentanyl (s řízeným uvolňováním 100 mikrogramu za hodinu)transd.1DF850,00P

Lék je aplikován v případech, kdy pacient není schopen perorálního příjmu opioidů.

371N02ABanalgetika ze skupiny fenylpiperidinových derivátůparent.O
371.1N02AB02pethidin (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.4GM53,62O
02715DOLSINinj 10x1ml 5%HBSSK
371.2N02AB02pethidin (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.4GM33,87O
02716DOLSINinj 10x2ml 5%HBSSK
371.3N02AC03piritramidparent.300MG94,43O
372N02ACanalgetika ze skupupiny difenylpropylaminových derivátůp.o. 
372.1N02AC05benzitramidp.o.10MG12,71 
373N02ADanalgetika ze skupiny benzomorfanových derivátůp.o. 
373.1N02AD01pentazocinp.o.0.2GM25,47 
08968FORTRALtbl 100x50mgKRKSLO
374N02ADanalgetika ze skupiny benzomorfanových derivátůparent.O
374.1N02AD01pentazocinparent.0.2GM99,22O
08966FORTRALinj 10x1ml/30mgKRKSLO
375N02AXanalgetika ze skupiny ostatních opioidůp.o., subling. 
375.1N02AE01buprenorfinsublng.1.2MG95,80 
 
375.2N02AX01tilidinp.o.0.2GM15,76 
03558VALORONgtt 10ml 10%GNOCZ
375.3N02AX02tramadol (pevné lékové formy neretardované)p.o.0.3GM23,00 
12826TRAMADOL LANNACHER 50MGtbl flm 30x50mgLARA
53716PROTRADONcps 500x50mgPMPCZ
83094TRAMALcps 20x50mgLEXCZ
84375PROTRADONcps 10x50mgPMPCZ
84376PROTRADONcps 20x50mgPMPCZ
375.4N02AX02tramadol (pevné lékové formy retardované)p.o.0.3GM32,75 
43711TRAMAL RETARD 100tbl obd 10x100mgLEXCZ
43712TRAMAL RETARD 100tbl obd 30x100mgLEXCZ
53366TRAMAL RETARD 150tbl ret 10x150mgLEXCZ
53367TRAMAL RETARD 150tbl ret 30x150mgLEXCZ
53368TRAMAL RETARD 200tbl ret 10x200mgLEXCZ
53369TRAMAL RETARD 200tbl ret 30x200mgLEXCZ
375.5N02AX02tramadol (tekuté lékové formy)p.o.0.3GM36,07 
12471TRAMABENE KAPKYgtt 1x10ml/1gmMCKD
12472TRAMABENE KAPKYgtt 1x30ml/3gmMCKD
12918TRAMADOL-SLOVAKOFARMAsol 1x10mlSLOSK
53555PROTRADON KAPKYgtt 1x10ml/1gmPMPCZ
56036TRAMALgtt 1x96ml/9.6gmLEXCZ
64981TRAMADOL LANNACHER 100MG/MLgtt 1x10ml/1gmLARA
83095TRAMALgtt 1x10ml/1gmLEXCZ
84630TRAMADOL-Kgtt 1x10ml/1gmKRKSLO
376N02AXanalgetika ze skupiny ostatních opioidůp.rect., parent.O
376.1N02AE01buprenorfinparent.1.2MG200,40O
 
376.2N02AF01butorfanolparent.12MG83,10O
88739BEFORALinj 5x1ml/2mgLEXCZ
376.3N02AF02nalbufinparent.80MG69,21O
 
376.4N02AX01tilidinparent.0.2GM16,37O
 
376.5N02AX02tramadolp.rect.0.3GM59,78 
12822TRAMADOL LANNACHER 100MGsup 5x100mgLAUA
44713TRAMADOL 100-SLOVAKOFARMAsup 10x100mgSLOSK
83096TRAMALsup 5x100mgLEXCZ
84632TRAMADOL-Ksup 5x100mgKRKSLO
376.6N02AX02tramadol (do 50 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.3GM115,21O
53675TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 50MG/1MLinj 5x1ml/50mgSLOSK
83097TRAMAL 50inj 5x1ml/50mgLEXCZ
84628TRAMADOL-K 50MG/1MLinj 5x1ml/50mgKRKSLO
92363TRAMADOL LANNACHER 50MG/1MLinj 5x1ml/50mgLARA
376.7N02AX02tramadol (nad 50 mg v jedné ampuli)parent.0.3GM58,65O
53678TRAMADOL-SLOVAKOFARMA 100MG/2MLinj 5x2ml/100mgSLOSK
67558MABRONinj 5x2ml/100mgMOECY
67559MABRONinj 10x2ml/100mgMOECY
67560MABRONinj 100x2ml/100mgMOECY
83098TRAMAL 100inj 5x2ml/100mgi lexCZ
84629TRAMADOL-K 100MG/2MLinj 5x2ml/100mgKRKSLO
92364TRAMADOL LANNACHER 100MG/2MLinj 5x2ml/100mgLARA
377N02BAanalgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátůp.o. 
377.1N02BA01kyselina acetylsalicylováp.o.3GM6,45 
00011ACYLPYRINtbl 10x500mgSLOSK
377.2N02BA02aloxiprinp.o.3GM6,45 
 
377.3N02BA03cholin salicylátp.o.3GM8,65 
 
377.4N02BA11diflunisalp.o.0.75GM5,72 
 
377.5N02BA91lysin acetylsalicylát (do 100 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3GM8,65 
 
377.6N02BA91lysin acetylsalicylát (nad 100 mg v jedné tabletě)p.o.3GM6,45 
 
377.7N02BA92lysin acetylsalicylát v kombinaci s metoklopramidemp.o.1DF21,66 
378N02BAanalgetika ze skupiny kyseliny salicylové a jejich derivátůparent. 
378.1N02BAlysin salicylátparent.3GM41,79 
 
378.2N02BA04salicylát sodnýparent.3GM38,13 
00527NATRIUM SALICYLICUM BIOTIKAinj 10x10ml 10%HBSSK
378.3n02ba91lysin acetylsalicylátparent.3GM40,37 
379N02BEanalgetika ze skupiny anilidůp.o. 
379.1N02BE01paracetamol (pevné lékové formy do 125 mg v jedné tabletě včetně)p.o.3GM8,26 
97656PARALEN 125tbl 20x125mgLEXCZ
379.2N02BE01paracetamol (pevné lékové formy nad 125 mg v jedné tabletě)p.o.3GM4,94 
03837PARALEN 500tbl 10x500mgLEXCZ
71997PARACETAMOL Ktbl 10x500mgKRKSLO
83608APO-ACETAMINOPHEN 500MGtbl 100x500mgAPTCND
84749MEDIPYRIN 500tbl 10x500mgSLOSK
98078PARACETAMOL Ktbl 1000x500mgKRKSLO
99381PARALEN 500tbl (10x10)x500mgLEXCZ
379.3N02BE01paracetamol (tekuté lékové formy)p.o.3GM8,65 
380N02BEanalgetika ze skupiny anilidůp.rect. 
380.1N02BE01paracetamol (do 150 mg v jednom čípku včetně)p.rect.3GM90,96 
67226EFFERALGAN JEUNE ENFANT 150MGsup 10x150mgupsF
67230EFFERALGAN NOURRISSON 80MGsup 10x80mgUPSF
86009BEN-U-RON 125MGsup 5x125mgBNCD
86010BEN-U-RON 125MGsup 10x125mgBNCD
91249PARALEN 100sup 5x100mgLEXCZ
380.2N02BE01paracetamol (nad 150 mg v jednom čípku)p.rect.3GM26,98 
04343PARALEN 500sup 5x500mgLEXCZ
53169EFFERALGAN ADULTE 600MGsup 10x600mgUPSF
53920MEDIPYRIN 250sup 10x250mgDABCZ
67227EFFERALGAN GRAND ENFANT 300MGsup 10x300mgUPSF
86013BEN-U-RON 500MGsup 5x500mgBNCD
86014BEN-U-RON 500MGsup 10x500mgBNCD
86015BEN-U-RON 1000MGsup 10x1000mgBNCD
94982MEXALENsup 6x1000mgMCKD
381N02Bostatní analgetikaparent.O
381.1N02BB02metamizol sodný (nad 1 g v 1 ampuli)parent.3GM18,48O
62813NOVALGINinj 5x5ml/2500mgHOED
381.2N02BB02metamizol sodný (do 1 g v 1 ampuli včetně)parent.3GM44,53O
62437NOVALGINinj 10x2ml/1000mgHOED
381.3N02BBaminophenazon v kombinacíchparent.1DF7,33O
00457EUNALGITinj 5x2mlLEXCZ
381.4N02BE05propacetamolparent.1GM41,84O
53748PRO-EFFERALGAN 2GMinj sic 8x2gm+solv.UPSF
382N02CAantimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidůp.o. 
382.1N02CA01dihydroergotaminp.o.4MG1,22 
91031CLAVIGRENIN FORTEgtt 1x25ml/125mgGNOCZ
382.2N02CA07lisuridp.o.75RG0,73 
 
382.3N02CA52ergotamin, kombinacep.o.4DF9,38 
383N02CAantimigrenika ze skupiny derivátů námelových alkaloidůparent. 
383.1N02CA01dihydroergotaminparent.4MG113,50 
90795DIHYDERGOTinj 5x1ml 1mg/mlSANCH
383.2N02CA01dihydroergotamin nosní sprayparent.1MG50,00 
384N02Cjiná antimigrenikap.o. 
384.1N02CC01sumatriptan (do 0,05 GM včetně v jedné tabletě)p.o.0.1GM195,52 
 
384.2N02CC01sumatriptan (nad 0,05 GM v jedné tabletě)p.o.0.1GM146,64 
 
384.3N02CC01sumatriptanparent.1DF830,94X
 
384.4N02CC01sumatriptan (nasal spray)inhal.1DF400,80X
 
384.5N02CC02naratriptanp.o.2,5MG125,00X
 
384.6N02CC03zolmitriptanp.o.2,5MG125,00X
 
384.7N02CXpipethiadenp.o.3DF2,54 
94583MIGRENALtbl 50x1mgLEXCZ
384.8N02CX01pizotifenp.o.1.5MG5,87 
 
384.9N02CX06oxetoronp.o.0.12GM5,87 
385N03AAantiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátůp.o. 
385.1N03AAfenobarbital pseudonorefedr.p.o.0.1GM2,05 
 
385.2N03AA02fenobarbital (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.1GM6,31 
68578PHENAEMALETTENtbl 50x15mgDETD
385.3N03AA02fenobarbital (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.0.1GM2,40 
68579PHENAEMAL 0.1tbl 50x100mgDETD
385.4N03AA03primidon (pevné lékové formy)p.o.1.25GM4,89 
86621MYSOLINEtbl 100x250mgZNCGB
385.5N03AA03primidon (tekuté lékové formy)p.o.1.25GM45,51 
386N03AAantiepileptika ze skupiny barbiturátů a jejich derivátůparent.O
386.1N03AA02fenobarbital (do 40 mg včetně v jedné ampuli)parent.0.1GM132,22O
66845GARDENALinj sic 1x40mg+solvSPCF
386.2N03AA02fenobarbital (nad 40 mg v jedné ampuli)parent.0.1GM13,98O
84449LUMINALinj 5x1ml/219mgDETD
387N03ABantiepileptika ze skupiny hydantoinůp.o. 
387.1N03AB02fenytoinp.o.0.3GM2,44 
62234EPILAN D GEROTtbl 100x100mgGERA
00297SODANTONtbl 20x100mgSLOSK
387.2N03AB04mefenytoinp.o.0.4GM2,44 
 
387.3N03AB52fenytoin, kombinacep.o.3DF2,00 
00291SANEPILtbl 20SLOSK
388N03ABantiepileptika ze skupiny hydantoinůparent.O
388.1N03AB02fenytoinparent.0.3GM122,25O
03300EPANUTINinj 5x5ml/250mgPDAGB
66564PHENHYDANinj 5x5ml/250mgDETD
389N03ADantiepileptika ze skupiny sukcinimidůp.o. 
389.1N03AD01ethosuximid (pevné lékové formy)p.o.1.25GM17,06 
93710SUXILEPcps 120x250mgVJPD
389.2N03AD01ethosuximid (tekuté lékové formy)p.o.1.25GM23,07 
02035SUXILEPgtt 50gm 50%GMDD
389.3N03AD03mesuximidp.o.0.9GM24,78 
390N03AEantiepileptika ze skupiny benzodiazepinůp.o. 
390.1N03AE01klonazepam (tekuté lékové formy)p.o.8MG34,17 
03029RIVOTRILgtt 10ml 25mgHLRCH
390.2N03AE01klonazepam (pevné lékové formy do 0,5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.8MG24,15 
03031RIVOTRILtbl 50x0.5mgHLRCH
390.3N03AE01klonazepam (pevné lékové formy nad 0,5 mg v jedné tabletě)p.o.8MG12,71 
391N03AEantiepileptika ze skupiny benzodiazepinůparent.O
391.1N03AE01klonazepamparent.8MG238,53O
03636RIVOTRILinj 25x1mg/1ml+solHLRCH
03030RIVOTRILinj 5x1ml/1mg+solv.HLRCH
392N03AFantiepileptika ze skupiny derivátů karboxamidup.o. 
392.1N03AF01karbamazepin (pevné lékové formy)p.o.1GM12,37 
03417BISTONtbl 50x200mgSLOSK
62309APO-CARBAMAZEPINE 200MGtbl 100x200mgAPTCND
98080NEUROTOPtbl 50x200mgGERA
392.2N03AF01karbamazepin (retardované pevné lékové formy)p.o.1GM17,21 
60164TIMONIL RETARDtbl 50x300mgDETD
60165TIMONIL RETARDtbl 100x300mgDETD
60166TIMONIL RETARDtbl 50x600mgDETD
71954TIMONIL RETARDtbl 50x150mgDETD
75293TIMONIL RETARDtbl 100x150mgDETD
92039TEGRETOL CRtbl obd 50x200mgCGCCH
93619TEGRETOL CRtbl obd 30x400mgCGCCH
96305NEUROTOP RETARD 300tbl 50x300mgGERA
96306NEUROTOP RETARD 600tbl 50x600mgGERA
392.3N03AF01karbamazepin (tekuté lékové formy)p.o.1GM42,52 
 
392.4N03AF02oxcarbazepinp.o.1GM11,10 
393N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (kyselina valproová)p.o. 
393.1N03AG01valproová kyselina (pevné lékové formy, do 150 mg v 1 tabletě včetně)p.o.1.5GM19,40 
61183ORFIRIL 150drg 50x150mgDETD
08768CONVULEXcps 100x150mgGERA
393.2N03AG01valproová kyselina (pevné lékové formy, nad 150 mg v 1 tabletě)p.o.1.5GM15,64 
08769CONVULEXcps 100x300mgGERA
61184ORFIRIL 300drg 50x300mgDETD
61185ORFIRIL 600drg 50x600mgDETD
61187ORFIRIL 300drg 100x300mgDETD
75296CONVULEXcps 100x500mgGERA
93334EVERIDENtbl 100x300mgSLOSK
393.3N03AG01valproová kyselina (retardované pevné lékové formy)p.o.1.5GM26,88 
 
393.4N03AG01valproová kyselina (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM26,54 
08770CONVULEXgtt 100ml 300mg/mlGERA
394N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselin (ostatní)p.o.L/NEU,PSY
394.1N03AG02valpromidp.o.1.5GM25,61L/PSY,NEU
 
394.2N03AG04vigabatrinp.o.2GM138,48L/PSY, NEU
80370SABRILtbl obd 100x500mgMDDGB
394.3N03AG06tiagabinp.o.30MG140,00L/PSY,NEU
395N03AGantiepileptika ze skupiny derivátů mastných kyselinparent.K
395.1N03AG01valproová kyselinaparent.1.5GM1201,85K
54238ORFIRIL INJEKTIONSLOSUNGinj 5x3ml/300mgDETD
396N03AXostatní antiepileptikap.o.L/PSY,NEU
396.1N03AX03sultiamp.o.0.4GM16,72L/PSY,NEU
55852OSPOLOTtbl obd 50x200mgDETD
396.2N03AX09lamotrigin (do 5 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM559,18L/PSY,NEU
84511LAMICTAL 5MG DISPERSIBLE/CHEW.ctb 30x5mgBWEGB
396.3N03AX09lamotrigin (nad 5 mg do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.3GM190,24L/PSY,NEU
49488LAMICTAL 25MGtbl 21x25mgBWEGB
49489LAMICTAL 25MGtbl 42x25mgBWEGB
49490LAMICTAL 50MGtbl 42x50mgBWEGB
68800LAMICTALtbl 30x25mgBWEGB
68801LAMICTALtbl 30x50mgBWEGB
84512LAMICTAL 25MG DISPERSIBLE/CHEW.ctb 30x25mgBWEGB
396.4N03AX10felbamatp.o.2.4GM357,75L/PSY,NEU
77003TALOXAsus 230ml 120mg/mlSCHB
77004TALOXA 400MG:tbH0Öx400mgSCHB
77005TALOXA 600MGtbl 100x600mgSCHB
396.5N03AX12gabapentinp.o.1.8GM138,23L/PSY,NEU
84396NEURONTIN 100MGcps 20x100mgPDAD
84398NEURONTIN 100MGcps 100x100mgPDAD
84399NEURONTIN 300MGcps 50x300mgPDAD
84400NEURONTIN 300MGcps 100x300mgPDAD
84401NEURONTIN 400MGcps 50x400mgPDAD
84402NEURONTIN 400MGcps 100x400mgPDAD
396.6N03AX09lamotrigin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM148,59L/PSY,NEU
53799LAMICTAL 100MGtbl 100x100mgBWEGB
68802LAMICTALtbl 30x100mgBWEGB
84513LAMICTAL 100MG DISPERSIBLE/CHEWctb 30x100mgBWEGB
396.7N03AX11topiramat (do 25 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.3GM169,48L/PSY,NEU
44671TOPAMAX 25MGtbl obd 28x25mg-bl.CILCH
396.8N03AX11topiramat (nad 25 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM151,62L/PSY,NEU
44675TOPAMAX 50MGtbl obd 28x50mg-bl.CILCH
44679TOPAMAX 100MGtbl obd 28x100mg-blCILCH
397N04AAantiparkinsonika ze skupiny terciárních aminůp.o. 
397.1N04AAhydrochlorid diethaziniap.o.0.25GM6,83 
00102DEPARKINdrg 50x50mgLEXCZ
397.2N04AA02biperidenp.o.10MG12,22 
 
397.3N04AA03metixenp.o.40MG18,09 
 
397.4N04AA04procyklidinp.o.25MG8,80 
01337KEMADRINtbl 100x5mgBWEGB
398N04AAantiparkinsonika ze skupiny terciárních aminůparent.O
398.1N04AA02biperidenparent.10MG58,52O
01973AKINETONinj 5x1ml/5mgEBWA
20056AKINETON PRO INFUS.inj 5x1ml/5mgKNOD
398.2N04AA08dexetimidparent.0.12MG1,71O
399N04ACantiparkinsonika ze skupiny esterů tropinup.o. 
399.1N04AC01benzatropinp.o.2MG3,18 
96751APO-BENZTROPINE 2MGtbl 100x2mgAPTCND
400N04BAantiparkinsonika ze skupiny levodopy a jejich derivátůp.o. 
400.1N04BA01levodopap.o.3.5GM24,64 
 
400.2N04BA02levodopa/karbidopa (do 125 mg v 1 tabletě včetně)p.o.0.6GM29,62 
45241ISICOM 100MGtbl 100x100mgDETD
400.3n04ba02levodopa/karbidopa (nad 125 mg v 1 tabletě)p.o.0.6GM19,31 
03591NAKOMtbl 100x275mgLEKSLO
45244ISICOM 250MGtbl 100x250mgDETD
400.4N04BA02levodopa/benserazidp.o.0.6GM22,00 
12095MADOPAR 250tbl 30x250mgLEXCZ
54459MADOPAR 250tbl 100x250mgLEXCZ
400.5N04BA02levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy do 0,125 GM včetně v jedné tabletě)p.o.0.6GM32,75 
 
400.6N04BA02levodopa a inhibitory dekarboxylázy (retardováné lékové formy nad 0,125 GM v jedné tabletě)p.o.0.6GM26,69 
401N04BBantiparkinsonika ze skupiny amantadinu a jeho derivátůp.o.L/NEU,PSY,GER
401.1N04BB01amantadin hydrochloridp.o.0.2GM4,94L/NEU,PSY,GER
02871VIREGYT-Kcps 50x100mgEGIH
401.2N04BB01amantadin sulfátp.o.0.2GM7,33L/NEU,PSY,GER
 
401.3N04BB01amantadinparent.0,2GM4,25H
402N04BDantiparkinsonika ze skupiny inhibitorů MAOp.o.L/NEU,PSY,GER
402.1N04BD01selegilin do 5 mg v 1 tabletě včetněp.o.5.0MG6,35L/NEU,PSY,GER
31036JUMEX 5MGtbl 50x5mgCHNH
55764COGNITIV 5MGtbl obd 100x5mgEBWA
92500SEPATREM 5tbl 50x5mgLEXCZ
402.2N04BD01Selegilin nad 5 mgv 1 tabletěp.o.5.0MG5,85L/NEU,PSY,GER
92501SEPATREM 10tbl 50x10mgLEXCZ
402.3N04BX01tolkaponp.o.0,3GM116,72X
 
402.4N04BC02pergolidi mesilas (do 0,05 mg včetně v jedné tabletě)p.o.3MG176,94X
 
402.5N04BC03dihydroergokriptinp.o.    10MG19,55X
 
402.6N04BC05pramipexolp.o.1,5MG78,21X
 
402.7N04BC02pergolidi mesilas (nad 0,05 mg do 0,25 mg včetně v jedné tabletě)p.o.3MG145,66X
 
402.8N04BC02pergolidi mesilas (nad 0,25 mg v jedné tabletě)p.o.3MG132,95X
 
402.9N04BX02entacaponp.o.600MG116,72X
54466COMTANtbl obd 30x200mgNPAD
402.10N04BC04ropinirolp.o.6MG51,81X
403N05AAneuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinůp.o. 
403.1N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM10,56 
02114PLEGOMAZINdrg 50x25mgEGIH
403.2N05AA01chlorpromazin (pevné lékové formy nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM5,67 
62313PLEGOMAZINdrg 30x100mgEGIH
403.3N05AA01chlorpromazin (tekuté lékové formy)p.o.0.3GM62,76 
 
403.4N05AA02levomepromazinp.o.0.3GM14,66 
02429TISERCINtbl obd 50x25mgEGIH
403.5N05AA03promazinp.o.0.3GM13,49 
404N05AAneuroleptika ze skupiny dimethylaminopropyl fenothiazinůparent. O
404.1N05AA01chlorpromazinparent.0.1GM25,37O
00560PLEGOMAZINinj 10x5ml/25mgEGIH
00561PLEGOMAZINinj 10x2ml/50mgEGIH
404.2N05AA02levomepromazinparent.0.1GM30,89O
01845TISERCINinj 10x1ml/25mgEGIH
405N05ABneuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinup.o. 
405.1N05AB03perfenazinp.o.30MG1,76 
00262PERFENAZIN LECIVAtbl obd 50x8mgLEXCZ
405.2N05AB04prochlorperazinp.o.0.1GM12,42 
00274PROCHLORPERAZIN LECIVAtbl 20x10mgLEXCZ
405.3N05AB06trifluoperazinp.o.20MG6,99 
 
405.4N05AB08thioproperazinp.o.75MG6,70 
406N05ABneuroleptika ze skupiny piperazinových derivátů fenothiazinuparent.O
406.1N05AB02flufenazinparent.1MG3,91O
03514MODITEN DEPOTinj 5x1ml/25mgBTASK
407N05ACneuroleptika ze skupiny piperidinových derivátů fenothiazinup.o.L/NEU,PSY,GER
407.1N05AC01periciazin (tekuté lékové formy)p.o.50MG5,44L/NEU,PSY,GER
01559NEULEPTILgtt 1x125ml 4%RROF
407.2N05AC01periciazin (pevné lékové formy)p.o.50MG5,72L/NEU,PSY,GER
 
407.3N05AC02thioridazinp.o.0.3GM10,92 
00324THIORIDAZIN 25 LECIVAdrg 50x25mgLEXCZ
00325THIORIDAZIN 100 LECIVAdrg 20x100mgLEXCZ
408N05ADneuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonup.o. 
408.1N05AD01haloperidol (pevné lékové formy)p.o.8MG6,06 
67110HALOPER 2MG VON CTtbl 50x2mgCTAD
67111HALOPER 5MG VON CTtbl 50x5mgCTAD
67112HALOPER 10MG VON CTtbl 20x10mgCTAD
67113HALOPER 10MG VON CTtbl 100x10mgCTAD
98291APO-HALOPERIDOLtbl 100x1mgAPTCND
408.2N05AD01haloperidol (tekuté lékové formy)p.o.8MG10,12 
02539HALOPERIDOLgtt 1x10ml/20mgGEDH
408.3N05AD02trifluperidol (tekuté lékové formy)p.o.2MG7,72 
 
408.4N05AD02trifluperidol (pevné lékové formy)p.o.2MG3,91 
 
408.5N05AD03melperonp.o.0.3GM24,94 
409N05ADneuroleptika ze skupiny derivátů butyrofenonuparent.O
409.1N05AD01haloperidol (depotní lékové formy)parent.3.3MG8,26O
 
409.2N05AD01haloperidolparent.8MG16,72O
02538HALOPERIDOLinj 5x1ml/5mgGEDH
409.3N05AD02trifluperidolparent.2MG5,52O
 
409.4N05AD03melperonparent.0.3GM50,83O
 
409.5N05AD08droperidolparent.25MG50,83O
01443DEHYDROBENZPERIDOLinj 50x10ml/25mgJANB
410N05AFneuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenup.o. 
410.1N05AFoxyprotepinp.o.20MG18,28 
 
410.2N05AF01flupentixolp.o.6MG15,70 
88143FLUANXOL 1MGdrg 100x1mgLUNDK
410.3N05AF03chlorprothixen (do 5 mg v jedné tableté včetně)p.o.0.3GM26,39 
 
410.4N05AF03chlorprothixen (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM7,82 
75428CHLORPROTHIXEN 50 LECIVAtbl obd 30x50mgLEXCZ
410.5N05AF03chlorprothixen (nad 5 do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM12,71 
75433CHLORPROTHIXEN 15 LECIVAtbl obd 30x15mgLEXCZ
410.6N05AF05zuklopenthixolp.o.30MG13,83 
57823CISORDINOL 10MGtbl obd 50x10mg-ppLUNDK
57827CISORDINOL 25MGtbl obd 50x25mg-ppLUNDK
411N05AFneuroleptika ze skupiny derivátů thioxanthenuparent.O
411.1N05AFoxyprotepinparent.1MG2,44O
88379MECLOPINinj 5x1ml/25mgSPXCZ
411.2N05AF01flupentixolparent.4MG15,16O
91830FLUANXOL DEPOTinj 10x2ml/40mgLUNDK
411.3N05AF03chlorprothixenparent.50MG3,03O
 
411.4N05AF05zuklopenthixolparent.30MG94,25O
93252CISORDINOL-ACUTARDinj 10x1ml/50mgLUNDK
93253CISORDINOL-ACUTARDinj 10x2ml/100mgLUNDK
411.5N05AF05zuklopenthixol (depotní formy)parent.15MG11,78O
412N05AGneuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátůp.o. 
412.1N05AG02pimozidp.o.4MG10,80 
02757ORAP FORTEtbl 20x4mgJANB
98120ORAPtbl 75x1mgJANB
412.2N05AG03penfluridolp.o.6MG6,11 
09684SEMAPtbl 12x20mgJANB
413N05AGneuroleptika ze skupiny difenylbutylpiperidinových derivátůparent.O
413.1N05AG01fluspirilenparent.0.7MG12,71O
09164IMAPinj 1x6ml/12mgJANB
98114IMAPinj 3x1ml/2mgJANB
414N05AHneuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátůp.o.L/PSY
414.1N05AH01loxapinp.o.0.1GM52,20L/PSY
 
414.2N05AH02klozapin (do 25 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM75,03L/PSY,NEU
03617LEPONEXtbl 50x25mgSANCH
414.3N05AH02klozapin (nad 25 do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.3GM66,18L/PSY,NEU
 
414.4N05AH02klozapin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.3GM60,37L/PSY
02970LEPONEXtbl 50x100mgSANCH
414.5N05AH03olanzapinp.o.10MG161,30L/PSY
 
414.6N05AH04quetiapinp.o.0.4GM143,00L/PSY
415N05AHneuroleptika ze skupiny dibenzodiazepinů a jejich derivátůparent.H
415.1N05AH02klozapinparent.0.3GM86,22H
416N05ALneuroleptika ze skupiny benzamidůp.o.L/PSY,NEU
416.1N05AL01Sulpirid (do 50 mg v jedné tabletě včetně)p.o.0.8GM42,03 
54432PROSULPIN 50 MGtbl 30x50mgPMPCZ
416.2N05AL01Sulpirid (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.0.8GM24,59L/PSY,NEU
07387PROSULPINtbl 30x200mgPMPCZ
64590DOGMATIL 200MG TBL.tbl 120x200mgSSJF
89923DOGMATIL 200MG TBL.tbl 12x200mgSSJF
416.3N05AL03tiaprid (pevné lékové formy)p.o.0.4GM31,57 
 
416.4N05AL03tiaprid (tekuté lékové formy)p.o.0.4GM46,53 
55695TIAPRIDALgtt 1x30mlLSYF
416.5N05AL05amisulprid (pevné lékové formy)p.o.600MG119,26L/PSY
417N05ALneuroleptika ze skupiny benzamidůparent.O/PSY,NEU
417.1N05AL01sulpiridparent.0.8GM74,69O/PSY,NEU
89922DOGMATIL 100inj 6x2ml/100mgEGJF
417.2N05AL03tiapridparent.0.4GM55,43O
91117TIAPRIDALinj 12x2ml/100mgLSYF
418N05ANlithiump.o. 
418.1N05AN01lithium do 0,3 GM včetně v jedné tabletěp.o.1GM4,84 
02481LITHIUM CARBONICUM SLOVAKOFARMAtbl 100x300mgSLOSK
418.2N05AN01lithium nad 0,3 GM v jedné tabletěp.o.1GM3,23 
04385CONTEMNOLtbl 100x500mgSLOSK
419N05AXostatní antipsychotikap.o.L/PSY
419.1N05AX08risperidon (pevné lékové formy)p.o.5mg119,26L/PSY
46964RISPERDAL 1MGtbl obd 20x1mgJAG I
46965RISPERDAL 1 MGtbl obd 60x1mgJAG I
46966RISPERDAL 2MGtbl obd 20x2mgJAGI
46967RISPERDAL 2MGtbl obd 60x2mgJAGI
46968RISPERDAL 3MGtbl obd 20x3mgJAGI
46969RISPERDAL 3MGtbl obd 60x3mgJAGI
46970RISPERDAL 4MGtbl obd 20x4mgJAG I
46971RISPERDAL 4MGtbl obd 60x4mgJAGI
419.2N05AX08risperidon (tekuté lékové formy)p.o.5mg131,97L/PSY
 
419.3N05AE03sertindolp.o.1DF143,12L/PSY
13039SERDOLECT 4MGtbl obd 30x4mgLUNDK
420N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinup.o. 

Léčbu alprazolamem ordinuje psychiatr, neurolog nebo internista: léčba panické úzkosti.

420.1N05BA23tofisopamp.o.0.15GM0,68 
 
420.2N05BA01diazepamp.o.10MG0,68 
 
420.3N05BA02chlordiazepoxidp.o.30MG0,68 
 
420.4N05BA03medazepamp.o.20MG0,68 
 
420.5N05BA04oxazepamp.o.50MG0,68 
 
420.6N05BA05klorazepát draselnýp.o.20MG0,68 
 
420.7N05BA06lorazepamp.o.2.5MG0,68 
 
420.8N05BA08bromazepamp.o.10MG0,68 
 
420.9N05BA09klobazamp.o.20MG0,68 
 
420.10N05BA11prazepamp.o.30MG0,68 
 
420.11N05BA12alprazolam (do 1 mg v jedné tabletě)p.o.1MG0,68 
 
420.12N05BA12alprazolam (1 mg a více v jedné tabletě)p.o.1MG2,49P
86656NEUROL 1.0tbl 30x1mgLEXCZ
421N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinup.rect.L/NEU,PSY,PDD
421.1N05BA01diazepam (do 5 mg v jednom čípku včetně)p.rect.10mg116,16L/NEU,PSY,PDD
69417DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBEenm 5x2.5ml/5mgDETD
421.2N05BA01diazepam (nad 5 mg v jednom čípku)p.rect.10mg71,64L/NEU,PSY,PDD
69418DIAZEPAM DESITIN RECTAL TUBEenm 5x2.5ml/10mgDETD
422N05BAanxiolytika ze skupiny derivátů benzodiazepinuparent. 
422.1N05BA01diazepamparent.10MG7,53 
96610APAURINinj 10x2ml/10mgKRKSLO
422.2N05BA05klorazepát draselnýparent.20MG14,66 
423N05BXostatní anxiolytikap.o. 
423.1N05BB01hydroxyzinp.o.75MG0,68 
 
423.2N05BC01meprobamatp.o.1.2GM0,68 
 
423.3N05BX01mefenoxalonp.o.1.2GM16,42 
85656DORSIFLEXtbl 30x200mgLEKSLO
03645DIMEXOLtbl 30x200mgLEXCZ
424N05CAhypnotika ze skupiny barbiturátůparent.H
424.1N05CA01pentobarbitalparent.0.1GM23,32H
425N05CD hypnotika ze skupiny benzodiazepinůparent.O
425.1N05CD03flunitrazepamparent.1MG6,35O
90559ROHYPNOLinj 5x1ml+5x1ml solLEXCZ
425.2N05CD08midazolam (do 5 mg v jedné ampuli včetně)parent.15MG118,87O
93113DORMICUMinj 10x1ml/5mgHLRCH
425.3N05CD08midazolam (nad 5 mg v jedné ampuli)parent.15MG81,97O
02104DORMICUMinj 10x3ml/15mgHLRCH
62486DORMICUMinj 25x3ml/15mgHLRCH
86633DORMICUMinj 5x10ml/50mgHLRCH
91131DORMICUMinj 5x3ml/15mgHLRCH
426N06AAantidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminůp.o. 
426.1N06AA01desipraminp.o.0.1GM17,11 
 
426.2N06AA02imipraminp.o.0.1GM9,90 
00200MELIPRAMINdrg 50x25mgEGIH
426.3N06AA04klomipraminp.o.0.1GM14,66 
08557ANAFRANILdrg 30x25mgCGCCH
93828ANAFRANIL SR GEIGY 75tbl obd 20x75mgCGCCH
426.4N06AA05opipramolp.o.0.15GM12,02 
 
426.5N06AA07lofepraminp.o.105MG14,66 
 
426.6N06AA08dibenzepinp.o.0.3GM15,50 
 
426.7N06AA09amitriptylinp.o.75MG2,59 
87167AMITRIPTYLIN SLOVAKOFARMAdrg 50x28,3mgSLOSK
426.8N06AA10nortriptylinp.o.75MG9,78 
12343NORTRILENtbl obd 50x25mgLUNDK
426.9N06AA16dosulepinp.o.150MG9,78 
03851PROTHIADEN 10tbl obd 50x10mgLEXCZ
04207PROTHIADEN 25drg 30x25mgLEXCZ
77047PROTHIADEN 75tbl obd 30x75mgLEXCZ
426.10N06AA21maprotilin (do 50 mg včetně v jedné tabletě)p.o.100MG13,64 
03792LUDIOMILdrg 30x25mgCGCCH
45757MAPROTIBENE 25MGtbl obd 20x25mgMCKD
45759MAPROTIBENE 50MGtbl obd 20x50mgMCKD
67088MAPROTILIN 25 VON CTtbl obd 20x25mgCTAD
67090MAPROTILIN 50 VON CTtbl obd 20x50mgCTAD
426.11N06AA21maprotilin (nad 50 mg v jedné tabletě)p.o.100MG12,71 
67093MAPROTILIN 75 VON CTtbl obd 100x75mgCTAD
04257LUDIOMIL 75drg 20x75mgCGCCH
427N06AAantidepresiva ze skupiny neselektivních inhibitorů reuptake monoaminůparent.O
427.1N06AA01desipraminparent.0.1GM96,44O
 
427.2N06AA02imipraminparent.0.1GM48,39O
01477MELIPRAMINinj 10x2ml/25mgEGIH
427.3N06AA04klomipraminparent.0.1GM96,44O
02884ANAFRANILinj 10x2ml 25mgCGCCH
427.4N06AA08dibenzepinparent.0.3GM96,44O
 
427.5N06AA09amitriptylinparent.75MG30,79O
04079AMITRIPTYLIN LECIVAinj 10x2ml/20mgLEXCZ
427.6N06AA21maprotilinparent.100MG109,29O
94560LUDIOMILinj 10x5ml/25mgCGCCH
428N06ABantidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninup.o.L/PSY,SEX
428.1N06AB03fluoxetinp.o.20MG15,50 
13022PORTALcps 14x20mgLEKSLO
13023PORTALcps 28x20mgLEKSLO
92346DEPREXcps 30x20mgLEXCZ
428.2N06AB04citalopramp.o.20MG22,00L/PSY,SEX,NEU, INT
 
428.3N06AB05paroxetinp.o.20MG22,00L/PSY,SEX,NEU, INT
 
428.4N06AB06sertralinp.o.50MG22,00L/PSY,SEX,NEU, INT
 
428.5N06AB08fluvoxaminp.o.100MG22,00L/PSY,SEX,NEU, INT
429N06ABantidepresiva ze skupiny selektivních inhibitorů reuptake serotoninuparent.O/PSY,SEX
429.1N06AB04citalopramparent.20MG231,15O/PSY,SEX
60113SEROPRAMinf 10x1ml/40mgLUNDK
430N06Aostatní antidepresivap.o.L/PSY,SEX,NEU
430.1N06AF01isocarbaxazidp.o.15MG4,30L/PSY,SEX,NEU
 
430.2N06AF04tranylcyprominp.o.10MG5,03L/PSY,SEX,NEU
 
430.3N06AG02moklobemidp.o.0.3GM22,00L/PSY,SEX,NEU
 
430.4N06AX03mianserin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG18,77L/PSY,SEX,NEU
45769MIABENE 10MGtbl obd 20x10mgMCKD
67353i MIANSERIN 10 VON CTtbl obd 20x10mgCTAD
430.5N06AX03mianserin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.60MG17,60L/PSY,SEX,NEU
45771MIABENE 30MGtbl obd 20x30mgMCKD
67355MIANSERIN 30 VON CTtbl obd 20x30mgCTAD
430.6N06AX05trazodonp.o.0.3GM14,22L/PSY,SEX,NEU
 
430.7N06AX06nefazodon hydrochloridp.o.400MG31,77L/PSY,SEX,NEU
 
430.8N06AX09viloxazinp.o.0.2GM14,22L/PSY,SEX,NEU
 
430.9N06AX11mirtazapinp.o.30MG31,77L/PSY,SEX,NEU
 
430.10N06AX14tianeptinp.o.37.5MG22,00L/PSY,SEX,NEU,INT
 
430.11N06AX16venlafaxinp.o.75MG27,00L/NEU,PSY,SEX
 
430.12N06AX17milnacipranp.o.100MG31,77L/NEU,PSY,SEX
 
430.13N06AX18reboxetinp.o.8MG31,77L/NEU,PSY,SEX
431N06BAcentrálně působící stimulanciap.o.L/NEU,PSY,PDD,SEX
431.1N06BA04methylphenidatp.o.30MG9,14L/NEU,PSY,PDD, SEX
83328RITALINtbl 30x10mgCGCCH
431.2N06BA07modafinilp.o.300MG9,14L/NEU,PSY,PDD, SEX
432N06BXostatní psychostimulancia a nootropikap.o. 
432.1N06BX02pyritinol (pevné lékové formy)p.o.0.3GM7,38 
 
432.2N06BX02pyritinol (tekuté lékové formy)p.o.0.3GM18,87 
 
432.3N06BX03piracetam (pevné lékové formy)p.o.2.4GM7,38 
56779GERATAM 800MGtbl obd 60x800mgUCBB
66648PIRACETAM AL 800tbl obd 100x800mgAPAD
81597PIRABENE 800MGtbl obd 30x800mgMCKD
81598PIRABENE 800MGtbl obd 100x800mgMCKD
81599PIRABENE 1200MGtbl obd 20x1200mgMCKD
81600PIRABENE 1200MGtbl obd 60x1200mgMCKD
96718OIKAMIDcps 60x400mgPLCHO
432.4N06BX03piracetam (tekuté lékové formy)p.o.2.4GM18,87 
88156NOOTROPIL 20% ORALsol 1x125ml 20%UCBB
04289NOOTROPIL 33% ORALsol 1x125ml 33%UCBB
432.5N06BX18vinpocetinp.o.15MG7,38 
64870VINPOCETINE 5MGtbl 25x5mgBOME
68651VINPOCETINE 5MGtbl 50x5mgBOME
432.6N06BX19extrakty z Ginkgo biloba (pevné lékové formy)p.o.120MG7,38 
 
432.7N06BX19extrakty z Ginkgo biloba (tekuté lékové formy)p.o.120MG10,75 
433N06BXostatní psychostimulancia a nootropikaparent.H
433.1N06BX01meklofenoxatparent.0.5GM83,53H
 
433.2N06BX02pyritinolparent.0.3GM60,27H
 
433.3N06BX03piracetamparent.6GM60,27H
96719OIKAMIDinj 10x5ml/1gmPLICHO
433.4N06BX18vinpocetinparent.15MG24,98H
04062CAVINTONinj 10x2ml/10mgGEDH
434N07AAparasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázyp.o. 
434.1N07AA01neostigminp.o.60MG19,75 
00318SYNTOSTIGMINtbl 20x15mgSLOSK
53940SYNTOSTIGMINtbl 20x15mg (blistr)SLOSK
434.2N07AA02pyridostigmin (do 10 mg v jedné tabletě včetně)p.o.180MG25,86 
434.3N07AA02pyridostigmin (nad 10 mg v jedné tabletě)p.o.180MG16,81 
01356MESTINONdrg 20x60mgHLRCH
434.4N07AA03distigminp.o.5MG5,82 
02130UBRETIDtbl 50x5mgHNPA
02360UBRETIDtbl 20x5mgHNPA
434.5N07AA30ambenoniump.o.60MG18,04 
435N07AAparasympatomimetika ze skupiny inhibitorů cholinesterázyparent. 
435.1N07AA01neostigminparent.2MG18,04 
00612SYNTOSTIGMINinj 10x1ml/0.5mgHBSSK
435.2N07AA02pyridostigminparent.10MG113,20 
 
435.3N07AA03distigminparent.0.25MG5,62 
436N07CAléčiva s antivertiginózním účinkemp.o. 
436.1N07CAjiné piperazinové derivátyp.o.3DF4,79 
 
436.2N07CA01betahistinp.o.24MG10,26 
 
436.3N07CA02cinarizin (do 25 MG včetně v jedné tabletě)p.o.90MG1,86 
 
436.4N07CA02cinarizin (nad 25 MG v jedné tabletě)p.o.90MG1,56 
07390CINEDILtbl 50x75mgALKMAC
436.5N07CA03flunarizinp.o.10MG4,79 
437N07XXostatní léčiva nervové soustavyparent.X
437.1N07XX01tirilazadparent.150MG5226,44X
83502FREEDOX TMinf 1x100ml/150mgUPJB
438P01ABchemoterapeutika ze skupiny nitroimidazolových derivátůp.o. 
438.1P01AB01metronidazolp.o.2GM13,30 
68997MEDAZOLtbl 20x250mgBLUCHO
438.2P01AB01metronidazolp.rect.2GM8,36 
 
438.3P01AB02tinidazolp.o.2GM13,30 
 
438.4P01AB03ornidazolp.o.1.5GM22,00 
91132AVRAZORtbl 6x500mgLEXCZ
439P01BAantimalarika ze skupiny aminochinolonových derivátůp.o. 

Léčbu hydroxychlorochinem ordinuje infekcionista, revmatolog a dermatolog:

a) systémový lupus erythematodes,

b) revmatoidní arthritis,

c) juvenilní chronická arthritis,

d) diskoidní forma lupus erythematodes.

Léčbu meflochinem ordinuje infekcionista: léčba tropické malárie (z oblastí s vysokou rezistencí vůči chlorochinu na Plasmodium falciparum).

439.1P01BA01chlorochinp.o.0.5GM2,42 
00098DELAGILtbl30x250mgIDAH
439.2P01BA02hydroxychlorochinp.o.0.4GM18,04P
01385PLAQUENILdrg 100x200mgWINGB
439.3P01BA05meflochinp.o.1GM366,98P
92441MEPHAQUINtbl obd 6x250mgMHACH
440P01BDantimalarika ze skupiny diaminopyrimidinůp.o. 
440.1P01BD01pyrimethaminp.o.75MG15,93 
02443DARAPRIMtbl 30x25mgBWEGB
440.2P01BD51pyrimethamin, kombinacep.o.75MG50,83 
441P01CXostatní léčiva k léčbě protozoózparent.X
441.1P01CX01pentamidin isethionátparent.0.28GM1047,13X
442P02CAanthelmintika ze skupiny benzimidazolových derivátůp.o. 
442.1P02CA01mebendazolp.o.0.2GM14,03 
59238VERMOXtbl6x100mgJAGI
442.2P02CA02tiabendazolp.o.3GM125,42 
 
442.3P02CA03albendazolp.o.0.4GM61,59 
443P02CBanthelmintika ze skupiny piperazinu a jeho derivátůp.o. 
443.1P02CB01piperazinp.o.2GM3,96 
444P02CEanthelmintika ze skupiny imidazothiazolových derivátůp.o. 
444.1P02CE01levamizolp.o.0.15GM25,51 
04030DECARIStbl 2x50mgGEDH
445P02CXostatní anthelmintikap.o. 
445.1P02CX01pyrviniump.o.0.3GM17,69 
02139PYRVINIUMsus 1x100mlGNOCZ
446P02DAanticestodika ze skupiny derivátů kyseliny salicylovép.o. 
446.1P02DA01niklosamidp.o.2GM131,19 
02969YOMESANtbl 4x500mgBAYD
447P03ABektoparazitika ze skupiny halogenovaných léčivlok. 
447.1P03AB02lindan (lékové formy gelu)lok.1GM2,54 
 
447.2P03AB02lindan (lékové formy lotia)lok.1ML1,08 
62365JACUTINlot 1x1000mlHEMD
92765SKABICIDlot 1x100gmAVECZ
97547JACUTINlot 1x200mlHEMD
447.3P03AB02lindan (lékové formy spreje)lok.1ML1,17 
448P03ACektoparazitika ze skupiny pyrethrinůlok. 
448.1P03ACesdepallethrinok.1ML1,17 
 
448.2P03AC04permerthrinlok.1ML1,17 
449R01ACprotialergická léčiva k lokálnímu podánílok.L/ALG,TRN,ORL |
449.1R01AC01kyselina kromogliková (do 15 mililitrů včetně v jednom balení)lok.40MG13,88L/ALG,TRN,ORL
12582ALLERGOCROMspr nas 1x15mlURSD
76418CROMOBENEspr nas 1x15mlMCKD
83652CROMOHEXALspr nas 1x15mlHEXD
449.2R01AC01kyselina kromogliková (nad 15 mililitrů v jednom balení)lok.40MG13,59L/ALG,TRN,ORL
86429CROMOHEXALspr nas 1x30mlHEXD
449.3R01AC02levokabastinlok.0.6MG10,80 
 
449.4R01AC03azelastinlok.0.56MG10,80 
450R01ADkortikosteroidy k lokálnímu podánílok.L/ALG,TRN,ORL
450.1R01AD01beclomethasonlok.0.4MG4,30 
66006BECLOMET NASAL AQUAspr nas 23ml/200davOKUSF
99860BECLOMET NASAL AQUA 100aer 23ml 200dfORNSF
450.2R01AD04flunisolidlok.0.15MG7,00L/ALG,TRN,ORL
 
450.3R01AD05budesonidlok.0.3MG7,50L/ALG,TRN,ORL
 
450.4R01AD08flutikasonlok.0.2MG9,50L/ALG,TRN,ORL
 
450.5R01ADtriamcinolon acetonidlok.220RG7,50L/ALG,TRN,ORL
 
450.6R01AD09momethasonlok.200RG10,56L/ALG,TRN,ORL
 
450.7R01AX03ipratropium bromidlok.240RG8,60L/ALG,TRN,ORL
451R03ACinhalační selektivní beta-2 sympatomimetikainhal. 

Léčbu inhalačního salmeterolu a formoterolu indikuje alergolog a pneumolog u perzistujícího astmatu tam, kde astma není zcela pod kontrolou při podávání kortikosteroidu inhalační cestou a při dobré spolupráci pacienta.

451.1R03ACfenoterol/cromoglykatinhal.1DF1,56L/ALG,TRN
 
451.2R03AC02salbutamol (lékové formy aerosolu)inhal.0.8MG3,37 
89016SALAMOL INHALERaer dos 200x100rgGNOCZ
451.3R03AC02salbutamol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.8MG7,23 
83047VENTODISKSinh plv 15x8x400rgGLAF
451.4R03AC02salbutamol (lékové formy aerosolu k inhalaci vdechem aktivované)inhal.0.8MG7,23 
 
451.5R03AC02salbutamol (lékové formy roztoku)inhal.10MG12,86 
94814VENTOLIN SOLAD RESPIR.inh 1x20ml/120mgGLAGB
451.6R03AC03terbutalin (lékové formy aerosolu)inhal.2MG3,52 
 
451.7R03AC03terbutalin (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.2MG7,23 
 
451.8R03AC04fenoterol (lékové formy aerosolu)inhal.0.6MG2,74 
02863BEROTEC 200 DOSIER AEROSOLaer 1x15ml(=21gm)BOED
451.9R03AC04fenoterol (lékové formy roztoku)inhal.4MG24,64 
 
451.10R03AC04fenoterol (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.6MG7,23 
 
451.11R03AC06hexoprenalin (lékové formy aerosolu)inhal.1.5MG2,74 
 
451.12R03AC12salmeterol (lékové formy aerosolu)inhal.0.1MG20,63P
 
451.13R03AC12salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,025 miligramů včetně v jedné dávceinhal.0.1MG33,53P
 
451.14R03AC12salmeterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,025 miligramů v jedné dávceinhal.0.1MG30,65P
 
451.15R03AC13formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) do 4,5 RG včetně v jedné dávceinhal.24RG33,53P
 
451.16R03AC13formoterol (lékové formy prášku k inhalaci) nad 4,5 RG v jedné dávceinhal.24RG30,65P
452R03AKinhalační sympatomimetika a jiná antiastmatikainhal. 
452.1R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy aerosolu)inhal.6DF5,03 
87899BERODUALaer dos 15ml/300dfBOED
452.2R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy roztoku)inhal.4ML20,63 
 
452.3R03AK03fenoterol a jiná antiastmatika (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.3DF13,00 
 
452.4R03AK04salbutamol v kombinaci s bromidem ipratropiainhal.6DF7,33L/ALG,TRN
 
452.5R03AK04salbutamol v kombinaci s kromoglykáteminhal.8DF11,73L/ALG,TRN
 
452.6R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/100inhal.2DF45,40L/ALG,TRN
 
452.7R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinaci (léková forma prášku k inhalaci) 50/250inhal.2DF49,80L/ALG,TRN
 
452.8R03AK06salmeterol a flutikason ve fixní kombinací (léková forma prášku k inhalaci) 50/500inhal.2DF65,20L/ALG,TRN
453R03BAinhalační kortikosteroidyinhal. 
453.1R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu) do 100 RG včetně v jedné dávceinhal.0.8MG6,35 
12828BECLAZONE 100RGaer dos 200x100rgGNOCZ
453.2R03BA01beklomethason (lékové formy aerosolu) nad 100 RG v jedné dávceinhal.0.8MG5,23 
12829BECLAZONE 250RGaer dos 200x250rgGNOCZ
64664BECLOMET FORTEaerdos 12.5ml/200dOKUSF
92415BECLOFORTE INHALERinh 200dav.x250rgGLAE
453.3R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) do 0,2 mg včetně v jedné dávceinhal.0.8mg20,77 
83045BECODISKSplv inh 15x8x200rgGLAF
453.4R03BA01beklomethason (lékové formy prášku k inhalaci) nad 0,2 mg v jedné dávceinhal.0.8MG16,81 
56088BECODISKS 400plv inh 7x8x400rgGWEF
453.5R03BA01beklomethason (lékové formy vdechem aktivované do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 1 zásobníkinhal.0.8MG19,70 
 
453.6R03BA01beklomethason (lékové formy vdechem aktivované do 200 RG včetně v jedné dávce) balení obsahující 3 zásobníkyinhal.0.8MG16,62 
 
453.7R03BA01beklomethason (lékové formy vdechem aktivované nad 200 RG v jedné dávce) baleni obsahující 1 zásobníkinhal.0.8MG16,00 
 
453.8R03BA01beklomethason (lékové formy vdechem aktivované nad 200 RG v jedné dávce) baleni obsahující 3 zásobníkyinhal.0.8MG13,45 
 
453.9R03BA02budesonid (lékové formy aerosolu)inhal.0.8MG13,00 
 
453.10R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, do 200 RG v 1 dávce včetně)inhal.0.8MG20,77 
 
453.11R03BA02budesonid (lékové formy prášku k inhalaci, nad 200 RG v 1 dávce)inhal.0.8MG16,81 
 
453.12R03BA02budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) do 0,25 mg včetně v 1 mlinhal.0.8MG20,77 
 
453.13R03BA02budesonid (lékové formy suspense k inhalaci) nad 0,25 mg v 1 ml.inhal.0.8MG16,81 
 
453.14R03BA03flunisolid (lékové formy aerosolu)inhal.1MG13,00 
 
453.15R03BA03flunisolid (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.1MG20,77 
 
453.16R03BA05flutikason (lékové formy aerosolu)inhal.0.6MG13,00 
 
453.17R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci do 100 RG včetně v jedné dávce)inhal.0.6MG30,00 
 
453.18R03BA05flutikason (lékové formy prášku k inhalaci nad 100 RG v jedné dávce)inhal.0.6MG16,81 
454R03BBinhalační anticholinergikainhal. 
454.1R03BB01bromid ipratropia (lékové formy aerosolu)inhal.0.12MG5,38 
 
454.2R03BB01bromid ipratropia (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.0.12MG2,25 
75847ATROVENT INHALETTENcps inh 100x0.2mgBOED
454.3R03BB01bromid ipratropia (lékové formy roztoku)inhal.4ML34,31L/ALG,TRN,ORL
455R03BCinhalační protialergická léčivainhal. 
455.1R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu)inhal.40MG17,50 
92439CROMOGEN 5MGinh aer dos 112x5mgGNOCZ
455.2R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k inhalaci)inhal.80MG21,65 
 
455.3R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy roztoku)inhal.80MG13,49 
 
455.4R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy prášku k insuflaci)lok.40MG19,11 
 
455.5R03BC03nedokromilinhal.8MG24,93L/ALG,TRN
 
455.6R03BC01kyselina kromoglyková (lékové formy aerosolu vdechem aktivované)inhal.40MG21,65 
456R03CBcelkově podávaná neselektivní sympatomimetikap.o. 
456.1R03CA02efedrinp.o.50MG1,42 
 
456.2R03CB03orciprenalinp.o.60MG6,55 
457R03CBcelkově podávaná neselektivní sympatomimetikaparent.O
457.1R03CA02efedrinparent.50MG5,28O
00447EPHEDRIN BIOTIKAinj 10x1ml/50mgHBSSK
457.2R03CB03orciprenalinparent.0.5MG7,28O
458R03CCcelkově podávaná selektivní sympatomimetikap.o. 
458.1R03CC02salbutamol (pevné lékové formy)p.o.12MG5,52 
91085SALBUTAMOL POLFAtbl 30x4mgPOLPL
458.2R03CC02salbutamol (tekuté lékové formy)p.o.12MG13,10 
 
458.3R03CC03terbutalinp.o.15MG5,52 
 
458.4R03CC05hexoprenalinp.o.1.5MG5,52 
 
458.5R03CC08prokaterol (pevné lékové formy)p.o.0.1MG5,52 
94493LONTERMINtbl 20x0.05mgLEKSLO
458.6R03CC08prokaterol (tekuté lékové formy)p.o.0.1MG15,45 
 
458.7R03CC13klenbuterol (pevné lékové formy)p.o.0.04MG6,70 
91845SPIROPENTtbl 20x0.02mgBOED
458.8R03CC13klenbuterol (tekuté lékové formy)p.o.0.04MG26,58 
459R03CCcelkové podávaná selektivní sympatomimetikaparent.O
459.1R03CC03terbutalinparent.0.5MG19,84O
80134BRICANYLinj 10x1ml/0.5mgEGIH
459.2R03CC05hexoprenalinparent.5RG19,84O
460R03Dostatní antiastmatika k celkovému podáníp.o. 
460.1R03DA04teofylin (retardované lékové formy první skupiny)p.o.0.4GM2,88 
99137SPOPHYLLIN RETARD 100MGtbl ret 50x100mgSLOSK
98064SPOPHYLLIN RETARD 250MGtbl ret 50x250mgSLOSK
460.2R03DA04teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny do 250 mg včetně v jedné tabletě)p.o.0.4GM4,79 
94192TEOTARDcps ret 40x200mgKRKSLO
460.3R03DA04teofylin (retardované lékové formy druhé skupiny nad 250 mg v jedné tabletě)p.o.0.4GM4,50 
94191TEOTARDcps ret 40x350mgKRKSLO
460.4R03DA05aminofylinp.o.0.6GM4,89 
 
460.5R03DA05aminofylin (retardované lékové formy do 150 mg včetně)p.o.0.6GM9,92 
 
460.6R03DA05aminofylin (retardované lékové formy nad 150 do 250 mg včetně)p.o.0.6GM4,79 
 
460.7R03DA05aminofylin (retardované lékové formy nad 250 mg)p.o.0.6GM4,69 
91741AMINOPHYLLINUM RETARDtbl ret 20x350mgLEKSLO
460.8R03DC01zafirlukastp.o.40MG48,59Z
12330ACCOLATE 20tbl obd 56x20mgZNCGB
460.9R03DC03montelukast (s obsahem 10 mg v jedné tabletě)p.o.10MG48,59Z
 
460.10R03DC03montelukast (s obsahem 5 mg v jedné tabletě)p.o.10MG120,54P
53076SINGULAIR 5 JUNIORctb 28x5mgMSDNL

Montelukast s obsahem 5 mg účinné látky v jedné tabletě předepisuje alergolog nebo pneumolog v následujících indikacích u pacientů od 6 do 12 let:

a) nově diagnostikované nebo nově potvrzené lehké perzistujíci astma se zřetelnými pozátěžovými příznaky dosud neléčené inhalačními kortikosteroidy

b) námahou indukované astma

c) aspirinové astma

Nedojde-li během 3 měsíců léčby ke stabilizací a kontrole perzistujíci formy astmatu, není další terapie montelukastem indikována.

461R03DAostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinůp.rect. 
461.1R03DA05aminofylinp.rect.0.6GM6,35 
00950SYNTOPHYLLINsup 10LECCZ
 R03DAostatní antiastmatika k celkovému podání ze skupiny xantinůparentO
462.1R03DA05aminofylinparent.0.6GM29,23O
00610SYNTOPHYLLINinj 5x10ml/240mgHBSSK
93129AMINOPHYLLINUM LEKinj 10x10ml/250mgLEKSLO
96371AMINOPHYLLINUM I.V.inj 50x10ml/250mgLEKSLO
463R05CBmukolytikap.o. 
463.1R05CBprednoxdiazinp.o.300MG1,96 
 
463.2R05CB01acetylcystein - pevné formyp.o.0.5GM6,75 
72949ACETYLCYSTEIN AI 20Ctbl eff 50x200mgAPAD
72950ACETYLCYSTEIN AL 600tbl eff 10x600mgAPAD
72951ACETYLCYSTEIN AL 600tbl eff 20x600mgAPAD
72952ACETYLCYSTEIN AL 600tbl eff 50x600mgAPAD
94972MUCOBENE 600MGgra 10x3gm/600mg-saMCKD
463.3R05CB01acetylcystein - tekuté formyp.o.0.5GM8,80 
 
463.4R05CB02bromhexin (pevné lékové formy)p.o.24MG1,96 
 
463.5R05CB02bromhexin (tekuté lékové formy)p.o.24MG3,23 
 
463.6R05CB03karbocystein (pevné lékové formy)p.o.1.5GM8,31 
 
463.7R05CB03karbocystein (tekuté lékové formy)p.o.1.5GM12,07 
 
463.8R05CB06ambroxol (pevné lékové formy)p.o.0.15GM8,31 
03103AMBROSAN RETARD 75MGcps ret 20x75mgETSF
43950AMBROXOL AL 30 TABLETTENtbl 20x30mgAPAD
59483AMBROSANtbl 500x30mgPMPCZ
67010AMBROSAN RETARD 75MGcps ret 10x75mgETSF
78278AMBROSANtbl 20x30mgPVPCZ
96192AMBROSANtbl 30x30mgPMPCZ
97453SOLVOLANtbl 20x30mgKRKSLO
463.9R05CB06ambroxol (tekuté lékové formy)p.o.0.15GM12,07 
56461MUCOSOLVANsol 1x50mlBOEI
72991AMBROXOL AL KAPKYgtt 1x50ml/375mgAPAD
72992AMBROXOL AL KAPKYgtt 1x100ml/750mgAPAD
94920AMBROBENE 7 5MG/MLsol 1x100mlMCKD
463.10R05CB15erdostein (pevné lékové formy)p.o.450MG8,31 
 
463.11R05CB15erdostein (tekuté lékové formy)p.o.450MG12,07 
464R05CBmukolytikainhal. 

Léčbu alfadornázou ordinuje specializované pracoviště zajišťující péči o pacienty s cystickou fibrózou, při zajištěni dobré spolupráce pacienta:

a) při nedostatečné účinnosti inhalačních mukolytik nebo amiloridu,

b) při častých respiračních infekcích vyžadujících antibiotickou léčbu.

464.1R05CB01acetylcysteininhal.1.6GM12,07 
 
464.2R05CB02bromhexininhal.24MG3,47 
 
464.3R05CB05mesnainhal.600MG40,67 
03614MISTABRONsol 6x3ml/600mgUCBB
464.4R05CB13alfadornázainhal.2.5MG1197,58P
77521PULMOZYME 2500UT(2.5MG)inh sol 6x2.5mlHLRCH
464.5R05CB15erdosteininhal.450MG8,31 
465R05CBmukolytikaparent. 
465.1R05CB01acetylcysteinparent.0.5GM6,84 
 
465.2R05CB02bromhexinparent.24MG40,37 
 
465.3R05CB06ambroxolparent.0.15GM226,02 
 
465.4R05CA03guaifenesinparent.0.9GM16,57 
58249GUAJACURAN 5%inj 10x10ml/0.5gmLEXCZ
92347GUAJACURAN 5%inj 6x20m/1gmLEXCZ
465.5R05CB06ambroxol (koncentrat k infuzi)parent.1DF343,81H
12839MUCOSOLVANinf 1x50ml/1000mgBOED
466R05DAantitusika ze skupiny derivátů opioidůp.o. 
466.1R05DA01ethylmorfin do 15 MG včetněp.o.50MG5,33 
44590DIOLAN 15MGtbl 10x15mg(blistr)SLOSK
466.2R05DA01ethylmorfin nad 15 MGp.o.50MG4,74 
44589DIOLAN 30MGtbl 10x30mg(blistr)SLOSK
466.3R05DA04kodeinp.o.0.1GM11,27 
56992CODEIN SLOVAKOFARMA 15MGtbl 10x15mg-blistrSLOSK
56993CODEIN SLOVAKOFARMA 30MGtbl 10x30mg-blistrSLOSK
466.4R05DA08folkodinp.o.50MG3,67 
 
466.5R05DA09dextromethorphanp.o.90MG3,67 
 
466.6R05DA20kombinace antitusikp.o.3DF3,67 
467R05DBantitusika chemicky blízká lokálním anestetikůmp.o., p.rect., parent. 
467.1R05DB19dropropizinp.o.25MG2,44 
04212DITUSTATgtt 1x10mlGNOCZ
467.2R05DB13butamirát (pevné lékové formy)p.o.25MG3,00 
 
467.3R05DB13butamirát (tekuté lékové formy-kapky)p.o.25MG10,56 
94859TUSSINgtt 1x10mlGNOCZ
467.4R05DB13butamirát (tekuté lékové formy-sirup)p.o.25MG8,90 
 
467.5R05DB03klobutinolparent.120MG112,03H
 
467.6R05DB05pentoxyverin (do 8 mg v jednom čípku včetně)p.rect.100MG139,11L/PDD
92252SEDOTUSSIN 8MG BABIESsup 6x8mgUCBB
467.7R05DB05pentoxyverin (nad 8 mg v jednom čípku)p.rect.100MG63,40L/PDD
 
467.8R05DB27levodropropizinp.o.25MG2,44 
468R06AAantihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherůp.o. 
468.1R06AAembraminp.o.50MG1,32 
 
468.2R06AA02difenhydramin (pevné lékové formy)p.o.0.2GM8,36 
 
468.3R06AA04klemastinp.o.2MG6,56 
09789TAVEGYLtbl 20x1mgKRKSLO
468.4R06AA07difenylpyralinp.o.10MG7,72 
 
468.5R06AA02difenhydramin (tekuté lékové formy)p.o.0.2GM8,99 
469R06AAantihistaminika ze skupiny derivátů aminoalkyletherůparent.O
469.1R06AA04klemastinparent.2MG32,65O
02559TAVEGYLinj 5x2ml/2mgSANCH
470R06ABantihistaminika ze skupiny derivátů alkylaminůp.o. 
470.1R06AB03dimetinden (pevné lékové formy)p.o.4MG10,71 
12514FENISTIL 24cps ret 10x4mgNCHCH
12515FENISTIL 24cps ret 20x4mgNCHCH
470.2R06AB03dimetinden (tekuté lékové formy)p.o.4MG8,99 
 
470.3R06AB56dexbromfeniramin, kombinacep.o.2DF8,50 
471R06ADantihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinup.o. 
471.1R06AD02prometazin (pevné lékové formy)p.o.25MG4,49 
 
471.2R06AD02prometazin (tekuté lékové formy)p.o.25MG8,99 
 
471.3R06AD03thiethylperazinp.o.13MG4,25 
09844TORECANdrg 50x6.5mgKRKSLO
471.4R06AD03thiethylperazinp.rect.13MG21,65 
09847TORECANsup 6x6.5mgKRKSLO
472R06ADantihistaminika ze skupiny derivátů fenothiazinuparent.O
472.1R06AD02prometazinparent.25MG7,48O
 
472.2R06AD03thiethylperazinparent.13MG26,00O
91836TORECANinj 5x1 ml/6.5mgKRKSLO
473R06AXjiná antihistaminika k systémovému použitíp.o. 
473.1R06AE06oxatomidp.o.60MG7,04 
 
473.2R06AE07cetirizin (pevné lékové formy)p.o.10MG7,25 
64867ALERIDtbl obd 20x10mgCIAIND
64868ALERIDtbl obd 50x10mgCIAIND
66029ZODACtbl obd 10x10mgLEXCZ
66030ZODACtbl obd 30x10mgLEXCZ
473.3R06AE07cetirizin(tekuté lékové formy)p.o.10MG8,99 
 
473.4R06AKkombinace antihistaminikp.o.2DF1,08 
 
473.5R06AXbisulepinp.o.4MG3,96 
02479DITHIADENtbl 20x2mgLEXCZ
473.6R06AX01bamipinp.o.0.1GM6,06 
 
473.7R06AX02cyproheptadin (pevné lékové formy)p.o.12MG6,06 
 
473.8R06AX02cyproheptadin (tekuté lékové formy)p.o.12MG8,99 
 
473.9R06AX09azatadinp.o.2MG6,06 
 
473.10R06AX11astemizol (pevné lékové formy)p.o.10MG6,80 
 
473.11R06AX11astemizol (tekuté lékové formy)p.o.10MG8,99 
 
473.12R06AX12terfenadinp.o.0.12GM6,80 
 
473.13R06AX13loratadin (pevné lékové formy)p.o.10MG7,25 
53639FLONIDANtbl 30x10mgLEKSLO
88734FLONIDANtbl 10x10mgLEKSLO
473.14R06AX13loratadin (tekuté lékové formy)p.o.10MG8,99 
01700FLONIDANsus 1x120mlLEKSLO
473.15R06AX17ketotifen (pevné lékové formy)p.o.2MG6,50 
 
473.16R06AX17ketotifen (tekuté lékové formy)p.o.2MG8,99 
44744ZADITEN 1MG/5MLsir 1x100ml/20mgSLOSK
53181KETOFsir 1x200ml 1mg/5mlTRMD
68574KETOFsir 1x100ml 1mg/5mlTRMD
473.17R06AX18akrivastinp.o.24MG6,80 
 
473.18R06AX25mizolastinp.o.10MG7,25 
 
473.19R06AX26fexofenadinp.o.120MG7,25 
474R06AXjiná antihistaminika k systémovému použitíparent.O
474.1R06AXbisulepinparent.4MG25,12O
04071DITHIADENinj 10x2ml/1mgLEXCZ
474.2R06AXmedosulepin/vápníkparent.2DF30,79O
00508METHIADEN CALCIUMinj 5x10mlLEXCZ
475R07AAplicní surfaktantyparentT
475.1R07AA01kolfosceril palmitátparent.160MG20087,47T
 
475.2R07AA02přirozené fosfolipidy (zvířecího původu)parent.160MG20087,47T
87226CUROSURFsus 2x1.5ml/120mgCHSI
475.3R07AA30beraktantparent.160MG20087,47T
476S01AAantibiotika k lokálnímu podánílok. 
476.1S01AAneomycin/polymyxin/fenylefrinlok.1ML19,55L/OPH
 
476.2S01AA01chloramfenikol (lékové formy očních kapek)lok.1ML2,79 
 
476.3S01AA01chloramfenikol (lékové formy očních mastí)lok.1GM4,45 
03016OPHTHALMO-CHLORAMPHENICOL LECIVAung oph 1x5gm 1%LEXCZ
476.4S01AA11gentamicinlok.1ML3,03 
 
476.5S01AA12tobramycin (lékové formy očních kapek)lok.1ML3,03 
 
476.6S01AA12tobramycin (lékové formy očních mastí)lok.1GM3,03 
 
476.7S01AA20neomycin/bacitracin/hydrokortisonlok.1GM6,43 
01077OPHTHALMO-FRAMYKOIN COMPOSITUMung oph 1x5gmLEXCZ
476.8S01AA20antibiotika v kombinací s jinými léčivylok.1ML3,03 
 
476.9S01AA24kanamycinlok.1ML3,03 
 
476.10S01AA25azidamfenikollok.1ML3,03 
 
476.11S01AA30neomycin/bacitracinlok.1GM5,82 
01076OPHTHALMO-FRAMYKOINung oph 1x5gmLEXCZ
476.12S01AA30neomycin/polymyxinlok.1ML19,55L/OPH
477S01ABchemoteraputika k lokálnímu podánílok. 
477.1S01ABsulfathiazollok.1GM3,42 
 
477.2S01AB04sulfacetamidlok.1ML7,23 
93577SULPHACETAMIDgtt oph 12x0.5mlPOLPL
478S01ADantivirotika k lokálnímu podánílok.L/OPH
478.1S01AD02trifluorothimidin (lékové formy očních mastí)lok.1GM79,92L/OPH
 
478.2S01AD02trifluorothimidin (lékové formy očních kapek)lok.1ML53,23L/OPH
 
478.3S01AD03acyklovirlok.1GM79,92L/OPH
93990VIROLEXung oph 1x4.5gm 3%KRKSLO
479S01AXostatní antiinfektivalok.L/OPH
479.1S01AXjiná antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1ML2,40 
00802OPHTHALMO-SEPTONEXgtt oph 1x10mlGNOCZ
479.2S01AXjiná antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1GM4,30 
00876OPHTHALMO-SEPTONEXung oph 1x5gmLEXCZ
479.3S01AX13ciprofloxacinlok.1ML34,22L/OPH, ORL
85947CIPLOXgtt oph/oto 5mlCIAIND
479.4S01AXlomefloxacinlok.1ML34,22L/OPH
480S01BAkortikosteroidy k lokálnímu podánílok. 
480.1S01BA01dexamethason (lékové formy očních kapek)lok.1ML3,47 
93718DEXAMETHASONE POLFAsus oph 10ml 0.1%POLPL
480.2S01BA01dexamethason (lékové formy očních mastí)lok.1GM3,62 
 
480.3S01BA02hydrokortisonlok.1GM5,77 
02668OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVAung oph 1x5gm 0.5%LEXCZ
480.4S01BA03kortisonlok.1ML19,55L/OPH
00757CORTISON SPOFAgtt oph 1x3mlSPXCZ
480.5S01BA04prednizolon (lékové formy očních kapek)lok.1ML19,55L/OPH
12487PREDNI-POSgtt oph 1x5ml/25mgURSD
480.6S01BA04prednizolon (lékové formy očních mastí)lok.1GM19,55L/OPH
 
480.7S01BA07fluorometholonlok.1ML19,55L/OPH
481S01BCnesteroidní protizánětlivá léčiva k lokálnímu podánílok. 
481.1S01BCalkylazulenylok.1GM3,81 
00874OPHTHALMO-AZULENung oph 1x5gmLEXCZ
481.2S01BC02oxyfenbutazonlok.1GM14,66 
 
481.3S01BC03diklofenaklok.1ML36,17L/OPH
 
481.4S01BC04flurbiprofenlok.1ML36,17L/OPH
482S01CAkortikosteroidy a antiinfektiva k lokálnímu podánílok,L/OPH
482.1S01CAchloramfenikol/dexamethasonlok.1ML17,60L/OPH
 
482.2S01CAgentamicin/betamethason (lékové formy očních kapek)lok.1ML13,39L/OPH,ORL
91712GARASONEgtt oph 1x5mlSCHB
482.3S01CAgentamicin/betamethason (lékové formy očních mastí)lok.1GM17,06L/OPH,ORL
91711GARASONEung oph 1x5gmSCHB
482.4S01CA01dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních kapek)lok.1ML17,60L/OPH
 
482.5S01CA01dexamet./neomycin/polymyxin (lékové formy očních mastí)lok.1GM17,60L/OPH
 
482.6S01CA01oxytetracyklin/dexamethasonlok.1GM17,60L/OPH
 
482.7S01CA02prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1ML17,60L/OPH
 
482.8S01CA02prednizolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1GM17,60L/OPH
 
482.9S01CA07fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních kapek)lok.1ML19,55L/OPH
 
482.10S01CA07fluorometolon a antiinfektiva (lékové formy očních mastí)lok.1GM24,44L/OPH
 
482.11S01CA05betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních mastí)lok.1GM17,60L/OPH
 
482.12S01CA05betamethason a antiinfektiva (betamethason a chloramfenikol - lékové formy očních kapek)lok.1ML17,60L/OPH
483S01EAlokální sympatomimetika k léčbě glaukómulok.L/OPH
483.1S01EA01epinefrinlok.0.2ML5,57L/OPH
 
483.2S01EA02dipivefrinlok.0.2ML5,57L/OPH
54270OFTANEXgtt oph 1x10 mlSOYSF
483.3S01EA04klonidinlok.1ML11,29L/OPH
49501ARUCLONIN 1/16%gtt oph 10 mlANWD
20766ARUCLONIN 1/8%gtt oph 10 mlANWD
484S01EBlokální parasympatomimetika k léčbě glaukómulok.L/OPH
484.1S01EB01pilokarpin (lékové formy gelu)lok.1GM32,26 
 
484.2S01EB01pilokarpin (lékové formy olejových očních kapek)lok.1ML10,75 
01638PILOCARPIN AKERP.OCNI OLEJ 2%gtt oph ole 3x10mlCHVD
03865PILOCARPIN ANKERPHARM 2%gtt ole oph 1x10mlANWD
484.3S01EB01pilokarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace do 1 % včetně)lok.1ML6,00 
44445PILOPOS 1%gtt oph 1x10mlURSD
484.4S01EB01pilokarpin (lékové formy očních kapek, koncentrace více než 1%)lok.1ML6,87 
04146PILOCARPIN ANKERPHARM 2%gtt oph 1x10mlANWD
57337PILOCARPIN ANKERP.OCNI KAPKY 2%gtt oph 3x10mlCHVD
44446PILOPOS 2%gtt oph 1x10mlURS 
484.5S01EB02karbachol (koncentrace do 1% včetně)lok.1ML8,50L/OPH
 
484.6S01EB02karbachol (koncentrace nad 1% do 1,5% včetně)lok.1ML6,06L/OPH
 
484.7S01EB02karbachol (koncentrace nad 1,5%)lok.1ML6,60L/OPH
 
484.8S01EB06neostigminlok.1ML13,88L/OPH
 
484.9S01EB51pilokarpin v kombinaci s timololemlok.1ML29,72L/OPH
485S01ECinhibitory karboanhydrázy k celkovému podáníp.o. 
485.1S01EC01acetazolamidp.o.0.75GM6,18 
00113DILURANtbl 20x250mgLEXCZ
485.2S01EC01acetazolamid (lékové formy s řízeným uvolňováním)p.o.0.75GM29,33 
485.3S01EC02diklofenamidp.o.0.1GM6,26 
 
485.4S01EC03dorzolamidlok.1ML66,48L/OPH
486S01EDlokální beta-blokátory k léčbě glaukómulok. 
486.1S01ED01timolol (koncentrace do 0,25% včetně)lok.1ML15,00 
01760TIMOLOL-POS 0.25%gtt oph 3x5mlURSD
12729TIMOHEXAL 0.1%gtt oph 1x5ml/5mgHEXD
12730TIMOHEXAL 0.25%gtt oph 1x5ml/12.5mgHEXD
12732TIMOHEXAL 0.1%gtt oph 3x5ml/5mgHEXD
12733TIMOHEXAL 0.25%gtt oph3x5ml/12.5mgHEXD
70474ARUTIMOL 0 25%gtt oph 3x5mlANWD
76186ARUTIMOL 0.25%gtt oph 1x5mlANWD
87113TIMOLOL-POS 0.25%gtt oph 1x5mlURSD
96022OFTENSIN 0.25%gtt oph 1x10mlPOLPL
98210TIMOPTOL(LAHV.PE)gtt oph 5ml 0.25%LEXCZ
486.2S01ED01timolol (koncentrace nad 0,25%)lok.1ML17,50 
01759TIMOLOL-POS 0.5%gtt oph 3x5mlURSD
12731TIMOHEXAL 0.5%gtt oph 1x5ml/25mgHEXD
12734TIMOHEXAL 0.5%gtt oph 3x5ml/25mgHEXD
70475ARUTIMOL 0.5%gtt oph 3x5mlANWD
76187ARUTIMOL 0.5%gtt oph 1x5mlANWD
87114TIMOLOL-POS 0.5%gtt oph 1x5mlURSD
96020OFTENSIN 0.5%gtt oph 1x10mlPOLPL
98211TIMOPTOL(LAHV.PE)gtt oph 5ml 0.50%LEXCZ
486.3S01ED02betaxolollok.1ML20,00L/OPH
 
486.4S01ED03levobunolollok.1ML20,00L/OPH
 
486.5S01ED04metipranolollok.1ML13,20 
 
486.6S01ED05carteolollok.1ML20,00L/OPH
 
486.7S01EX03latanoprostlok.1ML234,62P

Terapii xalatanem ordinuje oční lékař, není-li po vyčerpání všech možností antiglautomatosní terapie pacient kompenzován.

486.8S01ED51timolol v kombinaci s dorzolamidemlok.1ML92,38 
487S01Fmydriatika a cykloplegikalok.O/OPH
487.1S01FA04cyklopentolátlok.1ML35,10O/OPH
 
487.2S01FA06tropikamidlok.1ML8,99O/OPH
21155MYDRUMgtt oph 10ml 0.5%ANWD
487.3S01FB01fenylefrin (koncentrace 10% nebo více)lok.1ML40,33O/OPH
 
487.4S01FA01atropin (koncentrace do 0,5% včetně)lok.1ML5,18 
83770ATROPIN-POS 0.5%gtt oph 1x10mlURSD
487.5S01FA01atropin (koncentrace nad 0,5%)lok.1ML5,87 
83771ATROPIN-POS 1%gtt oph 1x10mlURSD
488S01Gdekongestanty a antialergikalok.L/OPH,ALG
488.1S01GA52tetryzolin/antihistaminikumlok.1ML4,06L/OPH,ALG
 
488.2S01GXantazolin/tetryzolinlok.1ML6,06L/OPH,ALG
 
488.3S01GX01kyselina kromoglyková (lékové formy očních kapek)lok.1ML4,06 
 
488.4S01GX01kyselina kromoglyková (lékové formy očních a nosních kapek)lok.1ML5,43L/OPH,ALG,ORL
54241ALLERGOCROM EYE+NAS.KOMBI-PACKoph 10ml+nas 15mlURSD
83651CROMOHEXAL COMBIoph 10ml+nas 15mlHEXD
488.5S01GX02levokabastinlok.1ML17,60L/OPH,ALG
 
488.6S01GX05lodoxamidlok.1ML14,66L/OPH,ALG
 
488.7S01GX03kyselina spaglumoválok.1ML14,66L/OPH,ALG
489S01HAlokální místní anestetikalok.L/OPH
489.1S01HAmístní anestetikalok.1ML11,83L/OPH
 
489.2S01HA02oxybuprokainlok.1ML11,83L/OPH
66524NOVESIN 0.4%gtt oph 1x10mlCBVCH
490S01jiná oftalmologikalok. 
490.1S01XAtolazolin (koncentrace 10%)lok.1GM14,91L/OPH
 
490.2S01XA20umělé slzy a jiné indiferentní přípravkylok.1ML2,93 
04179LACRISYNgtt oph 1x10mlGNOCZ
490.3S01KA01kyselina hyaluronoválok.1ML1376,58Z
 
490.4S01XA02retinollok.1GM2,93 
 
490.5S01XA04jodid draselnýlok.1ML4,89 
56118JODID DRASELNY 2% UNIMED PHARMAgtt oph 1x10mlUPASK
490.6S01XAjodid draselný a sodnýlok.1ML4,89 
56119JODID DRASELNY+SODNY 2% UNIM.PHgtt oph 1x10mlUPASK
490.7S01XAumělé slzy a jiné indiferentní přípravky (v lékové formě gelu)lok.1GM2,93 
490.8S01XA11nandrolonlok.1ML11,20 
491S02CAkortikosteroidy a antiinfektiva v kombinacilok.L/ORL
491.1S02CAkortikosteroidy a antiinfektiva v kombinacilok.1ML27,37L/ORL
 
491.2S02AA11polymyxin Blok.1ML2,64L/ORL
 
491.3S02BAkortikosteroidy a antiinfektiva v kombinacilok.1GM22,92L/ORL, PDD
84575OTOBACID Ngtt oto 1x6gmASHD
492V01AAextrakty alergenůp.o.L/ALG
492.1V01AAextrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, úvodní dávka)p.o.1BA65%L/ALG
 
492.2V01AAextrakty alergenů (nestandardizované, bakteriální, z plísní, udržovací dávka)p.o.1BA432,70L/ALG
98393H-AL BACT.SEVAC P.O.HAEM.INFL.sol 10000pnu 1x9mlSEVCZ
492.3V01AAextrakty alergenů (nestandardizované, úvodní dávka)p.o.1BA65%L/ALG
 
492.4V01AAextrakty alergenů (nestandardizované, udržovací dávka)p.o.1BA65%L/ALG
 
492.5V01AAextrakty alergenů (standardizované, úvodní dávka)p.o.1BA75%L/ALG
 
492.6V01AAextrakty alergenů (standardizované, udržovací dávka)p.o.1BA75%L/ALG
 
492.7V01AAextrakty alergenů (standardizované, pro sublinguální podání, úvodní dávka)p.o.1DF355,64L/ALG
 
492.8V01AAextrakty alergenů (stadnardizované, pro sublinguální podání, udržovací dávka)p.o.1DF692,22L/ALG
493V01AAextrakty alergenůintrader.O/ALG
493.1V01AAextrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)intrader.1BA134,61O/ALG
98502D-AL BACTO SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98504D-AL BACTO SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98506D-AL DUSTS SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98508D-AL DUSTS SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98510D-AL MYCO SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98512D-AL MYCO SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98518D-AL POLLENS SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98520D-AL POLLENS SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98524D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHUinj po 5mlUSOCZ
494V01AAextrakty alergenůPRICK testO/ALG
494.1V01AAextrakty alergenů (diagnostické, jedna lahvička)PRICK test1BA522,52O/ALG
53625ALYOSTAL PRICKsol 1x1mlSLGF
53626ALYOSTAL PRICKsol 1x3mlSLGF
69225SOLUPRICK SQ (DIAG.)sol 1x3mlEASA
494.2V01AAextrakty alergenů (diagnostické, kontrola)PRICK test1BA363,86O/ALG
69224SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLAsol 2x3mlEASA
495V01AAextrakty alergenůparent.L/ALG
495.1V01AAextrakty alergenů (nestandardizované, vodné, úvodní dávka)parent.1BA65%L/ALG
 
495.2V01AAextrakty alergenů (nestandardizované, vodné, udržovací dávka)parent.1BA65%L/ALG
 
495.3V01AAextrakty alergenů (standardizované, vodné, úvodní dávka)parent.1BA75%L/ALG
 
495.4V01AAextrakty alergenů (standardizované, vodné, udržovací dávka)parent.1BA75%L/ALG
 
495.5V01AAextrakty alergenů (nestandardizované, depotní, úvodní dávka)parent.1BA65%L/ALG
 
495.6V01AAextrakty alergenů (nestandardizované, depotní, udržovací dávka)parent.1BA65%L/ALG
 
495.7V01AAextrakty alergenů (standardizované, depotní, úvodní dávka)parent.1DF355,64L/ALG
 
495.8V01AAextrakty alergenů (standardizované, depotní, udržovací dávka)parent.1DF1168,01L/ALG
69201ALUTARD SQ (TERAP.) 10KU/MLinj 1x4ml (lahv.3)EASA
495.9V01AAextrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, úvodní dávka)parent.1DF355,64L/ALG
 
495.10V01AAextrakty alergenů (standardizované, depotní, z hmyzu, udržovací dávka)parent.1DF1168,01L/ALG
57371ALUTARD SQ INSECT. 10KU/MLinj 1x4ml (lahv.3)EASA
496V03Avšechny jiné terapeutické přípravkylok. 
496.1V03Aantistafylokokový fág. lyzátlok.20ML289,60 
86170STAFAL SEVACsus 1x10mlSEVCZ
497V03ABantidotaparent.K
497.1V03ABdeferoxaminparent.1GM393,57K
01445DESFERALinj sic 10x500mgCGCCH
497.2V03ABtrimedoxim + atropinparent.    plněK
 
497.3V03ABobedoximparent.    plněK
 
497.4V03AB03edetátyparent.    plněK
 
497.5V03AB06thiosulfátparent.    plněK
 
497.6V03AB08dusitan sodnýparent.    plněK
 
497.7V03AB14protaminparent.1ML6,01K
85787PROTAMIN SULFAT 1% GALENIKAinj 5x5ml/50mg 1 %GLNYU
497.8V03AB15naloxonparent.0.4MG11,83K
88866INTRENONinj 10x1ml/400rgLEXCZ
94763NALOXONE POLFAinj 10x1ml/0.4mgPOLPL
497.9V03AB16ethanol (koncentrace 10%)parent.100ML20,43K
69638ARDEANUTRISOL GSPinf 1x500mlARDCZ
497.10V03AB19fysostigminparent.1MG10,31K
 
497.11V03AB24digitalisový antitoxinparent.80MG32726,64K
 
497.12V03AB25flumazenilparent.0.5MG777,86K
93214ANEXATEinj 5x5ml/0.5mgHLRCH
498V03AFantidota užívaná při léčbě cytostatikyp.o. 
498.1V03AF03kalcium folinát (do 15 mg v jedné tabletě včetně)p.o.60MG113,99 
96963CALCIUMFOLINAT-EBEWEcps 20x15mgEBWA
498.2V03AF03kalcium folinát (nad 15 mg v jedné tabletě)p.o.60MG117,55 
96964CALCIUMFOLINAT-EBEWEcps 20x100mgEBWA
498.3V03AF01mesnap.o.1,2GM297,04B/ONK,HEM
87251UROMITEXAN TABLETS 400MGtbl obd 10x400mgASDD
499V03AFantidota užívaná při léčbě cytostatikyparent.B/ONK,HEM
499.1V03AF01mesna (do 200 mg v jedné ampuli včetně)parent.0.2GM29,72B/ONK,HEM
 
499.2V03AF01mesna (nad 200 mg v jedné ampuli)parent.0.4GM49,42B/ONK,HEM
75274UROMITEXAN 400MGinj 15x4ml/400mgASDD
499.3V03AF02dexrazoxanparent.0.5GM4391,10B/ONK,HEM
96542CARDIOXANEinj sic 1x500mgCNCNL
499.4V03AF03kalcium folinátparent.60MG234,23B/ONK,HEM
12440LEUCOVORIN CA LACHEMA 10inj 10x1ml/10mgLCMCZ
12441LEUCOVORIN CA LACHEMA 20inj 10x2ml/20mgLCMCZ
12442LEUCOVORIN CA LACHEMA 50inj 5x5ml/50mgLCMCZ
12771LEUCOVORIN-TEVAinj sic 1x50mgACIL
12831LEUCOVORIN-TEVAinj 5x10ml/100mgAICIL
12832LEUCOVORIN-TEVAinj 1x5ml/50mgAICIL
12833LEUCOVORIN-TEVAinj 1x10ml/100mgAICIL
12834LEUCOVORIN-TEVAinj 1x20ml/200mgAICIL
12835LEUCOVORIN-TEVAinj 1x30ml/300mgAICIL
12836LEUCOVORIN-TEVAinj 1x35ml/350mgAICIL
12837LEUCOVORIN-TEVAinj 1x50ml/500mgAICIL
75004LEUCOVORIN CA LACHEMA 25inj sic 1x25mgLCMCZ
75005LEUCOVORIN CA LACHEMA 10inj sic 1x10mgLCMCZ
88636LEUCOVORIN CA LACHEMA 10inj sic 10x10mgLCMCZ
91561LEUCOVORIN CA LACHEMA 25inj sic 10x25mgLCMCZ
96966CALCIUMFOLINAT EBEWE 30MGinj 5x3ml/30mgEBWA
96967CALCIUMFOLINAT EBEWE 100MGinj 5x10ml/100mgEBWA
500V03AKtkáňová lepidlalok.X
500.1V03AKtkáňová lepidlalok.1ML3227,24X
90504TISSUCOL KITkit 1x2mlIMMA
90503TISSUCOL KITkit 1x1mlIMMA
90502TISSUCOL KITkit 1x0.5mlIMMA
90505TISSUCOL KITkit 1x5mlIMMA
500.2V03AKtkáňová lepidlalok.1C2177,53X
89822TACHOCOMB (2.5X3X0.5CM)spn 1x1ksHNPA
74980TACHOCOMB (9.5X4.8X0.5CM)spn 1x1ksHNPA
501V04CDtesty sekrece hormonů hypofýzyp.o.K/END
501.1V04CD01metyraponp.o.3GM421,88K/END
01359METOPIRONEcps 50x250mgCGCCH
502V04CFtuberkulinový testparent.H
502.1V04CF01tuberkulinparent.0.6RG277,44H
68918TUBERCULIN PPD RT 23,SSIinj 10x1.5ml/0.6rgSSTDK
68920TUBERCULIN PPD RT 23,SSIinj 10x5ml/2rgSSTDK
68919TUBERCULIN PPD RT 23,SSIinj 1x5ml/2rgSSTDK
503V04CLtesty pro alergické chorobyintrader.O/ALG
503.1V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)intrader.1BA134,61O/ALG
54551D-AL POLLENSinj 1x5ml jsk,jsaSVFCZ
98502D-AL BACTO SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98504D-AL BACTO SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98506D-AL DUSTS SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98508D-AL DUSTS SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98510D-AL MYCO SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98512D-AL MYCO SEVACinj 5ml/1000pnuUSOCZ
98518D-AL POLLENS SEVACinj 5ml/100pnuUSOCZ
98520D-AL POLLENS SEVACinj 5ml/1000pnuUSO  CZ
98524D-AL FOODS SEVAC-KONC.DLE DRUHUinj po 5mlUSOCZ
503.2V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, souprava)intrader.1BA495,05O/ALG
69220ALK WASSERIG SQ(DIAG.)100KU/MLlyo 1x4.5ml+solv.EASA
503.3V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, 1 lahvička)PRICK test1BA522,52O/ALG
53625ALYOSTAL PRICKsol 1x1mlSLGF
53626ALYOSTAL PRICKsol 1x3mlSLGF
69225SOLUPRICK SQ (DIAG.)sol 1x3mlEASA
84296D-AL PRICK TEST POLLENSsol 1x3ml jsk,jsaSVFCZ
84300D-AL PRICK TEST POLLENSsol 1x3ml jsk,jsaSVFCZ
84304D-AL PRICK TESTsol 1x3ml pnuSVFCZ
503.4V04CLtesty pro alergické choroby (diagnostické alergeny, kontrola)PRICK test1BA363,86O/ALG
69224SOLUPRICK SQ (DIAG.)-KONTROLAsol 2x3mlEASA
504V04CXjiná diagnostikap.o. 
504.1V04CXjiná diagnostika (přípravky uvolňující CO2)p.o.1DF22,88 
46684CO2 GRANULAT GUERBETgra 10x2.938gmGMG 
505V04CXjiná diagnostikaintraderO
505.1V04CXjiná diagnostika (diagnostika buněčné imunity)intrader.1ML127,09O
45918   IMUNOSKINTESTinj 2x1.5+6x1.3mlSVFCZ
505.2V04CXjiná diagnostika (sulfanum ceruleum)subkut.50MG251,00O
90636PATENTBLAU Vinj 1x2ml/50mgBGLD
506V04CXjiná diagnostikaparent.O
506.1V04CG03histaminparent.10MG10,07O
 
506.2V04CG30kofein a benzoát sodnýparent.0.1GM5,47O
 
506.3V04CH01inulinparent.5GM489,33O
 
506.4V04CJ02protirelinparent.0.2MG215,75O
 
506.5V04CK01sekretinparent.29RG919,90O
 
506.6V04CM01gonadorelin (do 25 RG v jedné ampuli včetně)parent.0.1MG225,63O
 
506.7V04CM01gonadorelin (nad 25 RG v jedné ampuli)parent.0.1MG680,30O
 
506.8V04CXjiná diagnostika (fluorescein, 10% koncentrace)parent.1ML34,56O
 
506.9V04CXjiná diagnostika (fluorescein, 25% koncentrace)parent.1ML126,50O
90567FLUORESCITEinj 12x2ml 25%ALCUSA
506.10V04CE01galaktózaparent.1DF903,92O
506.11V04CXureap.o.1DF1270,85Z
507V06CAvýživa bez fenylalaninup.o.L/J4
507.1V06CAvýživa bez fenylalaninu (suplementovaný bílkovinný hydrolyzát)p.o.1GM5,33L/J4
 
507.2V06CAvýživa bez fenylalaninu (bílkovinný hydrolyzát)p.o.1GM5,08L/J4
88063SINFENALplv 1x250gmIMASK
507.3V06CAvýživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin)p.o.1GM12,81L/J4
93088MILUPA PKU 2plv po 1x500gmMLPD
93087MILUPA PKU 1plv po 1x500gmMLPD
93089MILUPA PKU 3plv po 1x500gmMLPD
507.4V06CAvýživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro děti mladší 18 měsíců)p.o.1GM25,27L/J4
68847ANALOG PKUplv 6x400gmSGRGB
94414ANALOG PKUplv 1x400gmSGRGB
507.5V06CAvýživa bez fenylalaninu (definované směsi aminokyselin, pro těhotné)p.o.1GM14,17L/J4
508V06DAkombinace sacharidy/proteiny/minerály/vitaminyp.o.H
508.1V06DAsacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.80GM87,40H
 
508.2V06DAsacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.500ML74,25H
509|V06DBkombinace tuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamínyp.o.H
509.1V06DBtuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.100GM44,87H
61454NUTRISONplv 1x430gmNUTNL
509.2V06DBtuk/sacharidy/proteiny/minerály/vitamíny, komb.p.o.500ML79,38H
56245INKODIET FIBREsus por 1x500mlNDPD
509.3V06DCkombinace sacharidůp.o.100GM44,87H
510V06DD :aminokyseliny včetně kombinací s polypeptidyp.o.L/J7
510.1V06DDaminokyseliny včetně kombinací s polypeptidyp.o.5DF90,33L/J7
88115KETOSTERILtbl obd 100FRED
88116KETOSTERILtbl obd 300 (3x100)FRED
88117KETOSTERILtbl obd 1500=15x100FRED
511V06DEkombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitaminyp.o.L/J11
511.1V06DEkombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka)p.o.100GM26,88 
72883ENFALAC PRAEMATURE FORMULAplv 1x400gmBMSUSA
511.2V06DEkombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné bílkoviny kravského mléka s nízkým obsahem laktózy)p.o.100GM13,83L/J11
 
511.3V06DEkombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty)p.o.100GM29,33L/J11
 
511.4V06DEkombinace aminokyseliny/sacharidy/minerály/vitamíny (mléčné proteinové hydrolyzáty s nízkým obsahem laktózy)p.o.100GM63,54L/J11
512V06DFnáhrady mléka obsahující sojovou bílkovinup.o.L/J11
512.1V06DFnáhrady mléka obsahující sojovou bílkovinup.o.100GM27,96L/J11
75946ISOMILplv 1x400gmABBUSA
513V06DXjiné kombinace přípravků pro výživup.o.L/J11
513.1V06DXMCT olejp.o.100ML103,13L/J11
 
513.2V06DXkombinace s vysokým obsahem mléčné bílkoviny a kalciap.o.100GM44,87L/J11
514V07ABrozpouštědla a ředidla, včetně irigačních roztokůparent. 
514.1V07ABvoda pro injekci (do 2 ml v jedné ampuli včetně)parent.1ML2,69 
00383AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 10x2mlBTASK
514.2V07ABvoda pro injekci (nad 2 do 10 ml v jedné ampuli včetně)parent.10ML3,32 
00387AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 10x10mlBTASK
00388AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 50x10mlBTASK
55807AQUA PRO INJECTIONE BIOTIKAinj 100x10mlBTASK
83699WATER FOR INJECTION B.P.COREinj 50x5mlCPLIND
83700WATER FOR INJECTION B.P.COREinj 50x10mlCPLIND
514.3V07ABvoda pro injekci nad 10 ml v jedné ampuli nebo lahviparent.100ML13,98 
00657AQUAPRO INJECTIONE IMUNAinf 1x400mlIMASK
43759STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRAinf 1x250mlSFRI
43760STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRAinf 1x500mlSFRI
43761STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRAinf 1x1000mlSFRI
44557STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRAinf 6x1000mlSFRI
44559STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRAinf 16x250mlSFRI
44560STERILE WATER F.INJ.U.S.P.SIFRAinf 12x500mlSFRI
53363AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1x250ml(sklo)IHOCZ
53364AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1x500ml(sklo)IHOCZ
57773WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x250ml(vak)BFHE
57775WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x500ml(vak)BFHE
57776WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x1000ml(vak)BFHE
67802AQUA PRO INJECTIONE IMUNAinf 1x500mlJMASK
69788AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1x300mlARDCZ
69789AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1x500mlARDCZ
70484WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x1000ml(plast)BFFI
70528AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTAinf 1x500mlMVMCZ
80486AQUA PRO INJECTIONE MEDICAMENTAinf 1x250mlMVMCZ
83943AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1x500ml(vak)MKSCZ
85557WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x250ml(plast)BFFI
85558WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x500ml(plast)BFFI
85899AQUA PRO INJECTIONE IMUNAinf 1x500m (vak)MASK
85900AQUA PRO INJECTIONE IMUNAinf 1x1000ml(vak)IMASK
89244AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1x250mlARDCZ
89245AQUA PRO INJECTIONE ARDEAPHARMAinf 1x400mlARDCZ
91876AQUA PRO INJECTIONE INFUSIAsol 1x500mlHOCZ
92782AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1x1000ml(vak)MKSCZ
92783AQUA PRO INJECTIONE MEDIEKOSsol 1x2000ml(vak)MKSCZ
97726WATR FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x250ml(sklo)BFFI
97727WATER FOR INJECTIONS BIEFFEinf 1x500ml(sklo)BFFI
515V08Arozpustné nefrotropní RTG kontrastní látkyp.o.K
515.1V08AA05kyselina ioxitalamováp.o.10ML59,19K
93497TELEBRIX GASTROsol 1x100mlBGLD
515.2V08AB04iopamidolp.o.10ML59,19K
516V08AArozpustné nefrotropní hyperosmolární RTG kontrastní látkyparent.K
516.1V08Ameglumin amidotrizoátparent.10ML73,51K
 
516.2V08AA03iodamid (koncentrace 300 mg l/ml)parent.10ML41,06K
 
516.3V08AA03iodamid (koncentrace 380 mg l/ml)parent.10ML44,97K
 
516.4V08AA03iodamid (koncentrace 410 mg l/ml)parent.10ML87,40K
 
516.5V08AA05kyselina ioxitalamová (koncentrace 300 mg l/ml)parent.10ML57,00K
92348TELEBRIX N 300inj 6x20mlLEXCZ
516.6V08AA05kyselina ioxitalamová (koncentrace 350 mg l/ml a více)parent.10ML66,00K
92349TELEBRIX N 350inj 6x20mlLEXCZ
92350TELEBRIX N 380inj 6x20mlLEXCZ
517V08ABrozpustné nefrotropní nízkoosmolání RTG kontrastní látkyparent.K

Vyšetření iotrolanem ordinuje rentgenolog:

a) pro intrathekální podání,

b) v ostatních případech po předchozím schválení revizním lékařem.

517.1V08AB02iohexol (koncentrace 180 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML243,27K
87801OMNIPAQUE 180inj 10x10mlNYIN
87802OMNIPAQUE 180inj 10x15mlNYIN
517.2V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML209,89K
04337OMNIPAQUE 240inj 25x20mlNYIN
87602OMNIPAQUE 240inj 6x20mlNYIN
517.3V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v jedné ampuli včetně)parent.10ML290,63K
94219OMNIPAQUE 240inj 10x10mlNYIN
517.4V08AB02iohexol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML161,45K
04338OMNIPAQUE 240inj 10x50mlNYIN
04339OMNIPAQUE 240inj 6x200mlNYIN
517.5V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML244,00K
04328OMNIPAQUE 300inj 6x20mlNYIN
04329OMNIPAQUE 300inj 25x20mlNYIN
517.6V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML337,85K
94220OMNIPAQUE 300inj 10x10mlNYIN
517.7V08AB02iohexol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML187,70K
04330OMNIPAQUE 300inj 10x50ml (sklo)NYIN
62466OMNIPAQUE 300inj 10x50ml (pp)NYIN
87600OMNIPAQUE 300inj 10x100mlNYIN
517.8V08AB02iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML272,60K
04332OMNIPAQUE 350inj 6x20mlNYIN
04333OMNIPAQUE 350inj 25x20mlNYIN
517.9V08AB02iohexol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML209,69K
87603OMNIPAQUE 350inj 10x50ml (sklo)NYIN
62467OMNIPAQUE 350inj 10x50ml (pp)NYIN
04335OMNIPAQUE 350inj 10x100mlNYIN
517.10V08AB03kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML249,38K
 
517.11V08AB03kyselina ioxagliková (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML196,74K
 
517.12V08AB04iopamidol (koncentrace 200 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML255,30K
71989IOPAMIRO 200inj 5x10mlBCCI
88657IOPAMIRO 200inj 1x10mlBCCI
517.13V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML315,56K
71993IOPAMIRO 300inj 5x10mlBCCI
88654IOPAMIRO 300inj 1x10mlBCCI
517.14V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML195,71K
88655IOPAMIRO 300inj 1x30mlBCCI
517.15V08AB04iopamidol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML178,60K
71994IOPAMIRO 300inj 1x100mlBCCI
88656IOPAMIRO 300inj 1x50mlBCCI
517.16V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML385,26K
88658IOPAMIRO 370inj 1x10mlBCCI
517.17V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v jedné ampuli včetně)parent.10ML236,77K
88659IOPAMIRO 370inj 1x30mlBCCI
517.18V08AB04iopamidol (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML190,63K
71988IOPAMIRO 370inj 1x100mlBCCI
88660IOPAMIRO 370inj 1x50mlBCCI
517.19V08AB05iopromid (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML161,45K
77015ULTRAVIST-240inj 10x50mlSAGD
517.20V08AB05iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML244,00K
77024ULTRAVIST-300inj 10x20mlSAGD
517.21V08AB05iopromid (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML187,70K
77017ULTRAVIST-300inj 10x100mlSAGD
77016ULTRAVIST-300inj 10x50mlSAGD
93628ULTRAVIST-300inj 1x100mlSAGD
517.22V08AB05iopromid (koncentrace 370 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML218,29K
77019ULTRAVIST-370inj 10x100mlSAGD
77018ULTRAVIST-370inj 10x50mlSAGD
93625ULTRAVIST-370inj 1x100mlSAGD
517.23V08AB06iotrolan (koncentrace 240 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML452,33K/P
96349ISOVIST 240inj 1x10ml 240mg/mlSAGD
517.24V08AB06iotrolan (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML562,40K/P
96351ISOVIST 300inj 1x10ml 300mg/mlSAGD
517.25V08AB07ioversol (koncentrace 160 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML125,77K
68772OPTIRAY 160inj 10x50mlMMED
517.26V08AB07ioversol (koncentrace 240 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML161,45K
68922OPTIRAY 240inj 10x100mlMMED
98298OPTIRAY 240inj 10x50mlMMED
517.27V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, do 15 ml v ampuli včetně)parent.10ML337,85K
92365OPTIRAY 300inj 10x10mlMMED
517.28V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 15 do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML244,00K
68923OPTIRAY 300inj 10x20mlMMED
517.29V08AB07ioversol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML187,70K
45779OPTIRAY 300inj 10x125ml(typ c)MMED
68850OPTIRAY 300inj 10x50mlMMED
92366OPTIRAY 300inj 10x75mlMMED
92367OPTIRAY 300inj 10x100mlMMED
92368OPTIRAY 300inj 10x150mlMMED
92369OPTIRAY 300inj 10x200mlMMED
517.30V08AB07ioversol (koncentrace 320 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML196,74K
68773OPTIRAY 320inj 10x50mlMMED
517.31V08AB07ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML272,60K
92370OPTIRAY 350inj 10x30mlMMED
517.32V08AB07ioversol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML209,69K
45787OPTIRAY 350inj 10x125ml(typ c)MMED
68851OPTIRAY 350inj 10x50mlMMED
92371OPTIRAY 350inj 10x200mlMMED
517.33V08AB10iomeprol (koncentrace 150 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML122,00K
 
517.34V08AB10iomeprol (koncentrace 200 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML144,34K
 
517.35V08AB10iomeprol (koncentrace 250 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML165,75K
 
517.36V08AB10iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML244,00K
 
517.37V08AB10iomeprol (koncentrace 300 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML187,70K
 
517.38V08AB10iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML272,60K
 
517.39V08AB10iomeprol (koncentrace 350 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML209,69K
 
517.40V08AB10iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, do 30 ml v ampuli včetně)parent.10ML300,90K
 
517.41V08AB10iomeprol (koncentrace 400 mg l/ml, nad 50 ml v ampuli)parent.10ML231,44K
 
517.42V08AB09iodixanol (koncentrace 150mgl/ml, od 50 ml v jedné ampuli)parent.10ML226,80K
45114VISIPAQUE 150MG l/MLinj 10x50mlNRIIRL
45115VISIPAQUE 150MG l/MLinj 6x200mlNRIIRL
84339VISIPAQUE 150MG l/MLinj 10x50mlNYIN
84340VISIPAQUE 150MG l/MLinj 6x200mlNYIN
517.43V08AB09iodixanol (koncentrace 270mgl/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli )parent.10ML354,32K
84341VISIPAQUE 270MG l/MLinj 10x20mlNYIN
45118VISIPAQUE 270MG l/MLinj 10x20mlNRIIRL
517.44V08AB09iodixanol (koncentrace 270mgl/ml, od 50 ml v jedné ampuli)parent.10ML296,99K
45119VISIPAQUE 270MG l/MLinj 10x50mlNRIIRL
45120VISIPAQUE 270MG l/MLinj 10x100mlNRIIRL
45121VISIPAQUE 270MG l/MLinj 6x200mlNRIIRL
84342VISIPAQUE 270MG l/MLinj 10x50mlNYIN
84343VISIPAQUE 270MG l/MLinj 10x100mlNYIN
84344VISIPAQUE 270MG l/MLinj 6x200mlNYIN
517.45V08AB09iodixanol (koncentrace 320mgl/ml, do 30 ml včetně v jedné ampuli)parent.10ML376,27K
84345VISIPAQUE 320MG l/MLinj 10x20mlNYIN
45122VISIPAQUE 320MG l/MLinj 10x20mlNRIIRL
517.46V08AB09iodixanol (koncentrace 320mgl/ml, od 50 ml v jedné ampuli)parent.10ML302,37K
45123VISIPAQUE 320MG l/MLinj 10x50mlNRIIRL
45124VISIPAQUE 320MG l/MLinj 10x100mlNRIIRL
45125VISIPAQUE 320MG l/MLinj 6x200mlNRIIRL
84346VISIPAQUE 320MG l/MLinj 10x50mlNYIN
84347VISIPAQUE 320MG l/MLinj "0x100mlNYIN
84348VISIPAQUE 320MG l/MLinj 6x200mlNYIN
518V08ACrozpustné hepatotropní RTG kontrastní látkyparent.K
518.1V08ACkyselina iodoxamová (koncentrace 183 mg l/ml)parent.10ML74,25K
 
518.2V08ACkyselina iodoxamová (koncentrace 45 mg l/ml)parent.10ML37,39K
 
518.3V08AC04adipiodonparent.10ML39,35K
519V08ADnerozpustné RTG kontrastní látkyparent.K
519.1V08ADiopydol + iopyronparent.10ML300,70K
 
519.2V08AD01ethylestery jodovaných mastných kyselinparent.10ML462,54K
03552LIPIODOL ULTRA-FLUIDinj 5x5mlBGLD
520V08BARTG kontrastní přípravky obsahující síran barnatýp.o.K
520.1V08BA01síran barnatýp.o.100GM33,29K
06303MICROPAQUEsus 1x2000mlGUED
94370PRONTOBARIO 60%sus 1x5ltBCCI
520.2V08BA01síran barnatý (lékové formy pro CT)p.o.7.5GM154,12K
44367MICROPAQUE CTsus 1x2000ml/ 100gmGUED
46675MICROPAQUE CTsus 1x2000ml/100gmDEFF
520.3V08BA01síran barnatý (lékové formy kolon)p.o.100GM45,75K
91066MICROPAQUE COLONplv 1x800gmGUED
520.4V08BA01síran barnatý (lékové formy pasty)p.o.100GM94,58K
62535PRONTOBARIO ESOFAGOsus 6x250ml (tuba)BCCI
520.5V08BA01síran barnatý (lékové formy HD)p.o.100GM38,08K
56578PRONTOBARIO HDplv 24x340gmBCCI
06304MICROPAQUE H.D. ORALplv 1x416gmGUED
521V08CAparamagnetické kontrastní látkyparent.K
521.1V08CA01dimeglumin gadopentetat (do 10 ml v 1 ampuli včetně)parent.10ML1978,62K
44487magnevistinj 5x10mlsagD
75659MAGNEVISTinj 1x5mlsagD
75660MAGNEVISTinj 1x10mlsagD
521.2V08CA01dimeglumin gadopentetat (nad 10 ml v 1 ampuli)parent.10ML1840,15K
96352MAGNEVISTinj 1x20mlSAGD
521.3V08CA03gadodiamid (do 10 ml v 1 ampuli včetně)parent.10ML1978,62K
55822OMNISCAN 0.5MMOL/MLinj 10x5mlNYIN
78815OMNISCAN 0.5MMOL/MLinj 10x10mlNYIN
521.4V08CA03gadodiamid (nad 10 ml v 1 ampuli)parent.10ML1840,15K
78816OMNISCAN 0.5MMOL/MLinj 10x15mlNYIN
78817OMNISCAN 0.5MMOL/MLinj 10x20mlNYIN.
521.5V08CA04gadoteridol (do 10 ml v 1 ampuli včetně)parent.10ML1978,62K
 
521.6V08CA04gadoteridol (nad 10 ml v 1 ampuli)parent.10ML1840,15K
 
521.7V08DA02mikročástice galaktózyparent.1GM1142,99H
43916LEVOVISTinj sic 1x4gm+solv.SAGD

“.


Čl. II

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2000.


Ministr:

prof. MUDr. Fišer, CSc. v. r.

Přesunout nahoru